Kas slepiasi po tiekėjo rekomenduojama kaina

Publikuota: 2016-07-12
Tiksliai galutiniame prekybos taške nustatytų perpardavimo kainų palaikymas yra draudžiamas, tačiau ir maksimalios bei rekomenduojamos perpardavimo kainos yra susijusios su tam tikrai rizika. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Tiksliai galutiniame prekybos taške nustatytų perpardavimo kainų palaikymas yra draudžiamas, tačiau ir maksimalios bei rekomenduojamos perpardavimo kainos yra susijusios su tam tikrai rizika. Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
 

Kiekvienas gamintojas ir tiekėjas nori būti tikras, kad jo prekių prekybininkas nepardavinės pigiau ar per brangiai nei parduoda jis pats. Tačiau nustatyti perpardavimo kainą galima tik vienu atveju. Tiekimo sutartyse galima apibrėžti maksimalią arba rekomenduojamą kainą, prie ko konkurencijos sargai neprisikabins, o dėl kainodaros bus ramiau.

Įmonėms, veikiančioms skirtinguose tiekimo grandinės lygmenyse, draudžiama tarpusavyje nustatyti minimalias arba fiksuotas mažmenines kainas. Ši taisyklė, su tam tikromis išimtimis galiojanti daugumoje Europos valstybių, dar yra vadinama draudimu palaikyti perpardavimo kainas. Pagal ją, pavyzdžiui, tiekėjas negali su mažmeninės prekybos tinklu sutarti, kad pastarojo taikomos mažmeninės kainos atitiks arba neviršys nustatyto dydžio. Ši taisyklė draudžia bet kuriame tiekimo grandinės lygmenyje veikiantiems tiekėjams kištis ne tik į galutines, bet ir bet kurias žemiau grandinėje taikomas tarpines kainas. Pavyzdžiui, gamintojas tais pačiais pagrindais negali kištis į didmeninio prekiautojo arba nepriklausomai veikiančio agento kainodarą, sako Justinas Šileika, advokatų kontoros „Cobalt“ asocijuotas teisininkas, advokatas.

„Esama įvairių ekonominių prielaidų šiai taisyklei. Pavyzdžiui, jei mažmeninės prekybos tinklas dėl savo sutartinių įsipareigojimų negalėtų mažinti kainų, tai reikštų didesnes kainas vartotojams. Be to, jei tiekėjas analogiškus susitarimus sudarytų su visais mažmeninės prekybos tinklais, tai savo poveikiu atitiktų kainų kartelį. Taigi, perpardavimo kainų palaikymas neretai nulemia didesnes vartotojų kainas ir mažesnę konkurenciją tarp platintojų“, – sako p. Šileika.

Kaip pasireiškia pažeidimas

Pono Šileikos teigimu, pažeidimas nustatant perpardavimo kainas savo paprasčiausia forma gali pasireikšti tiesiogiai sutartyje įtvirtinus minimalią arba fiksuotą perpardavimo kainą, kurios būtų įpareigojimas laikytis platintojas. „Tokios sąlygos nereikėtų įtraukti. Tačiau dabar, ko gero, tokios sąlygos jau ir būtų retenybė. Sutarčių, kuriose tiesiogiai įtvirtinami fiksuotos arba minimalios kainos apribojimai, dar gali būti užsilikę, tačiau paprastai jau yra žinoma, kad susitarimai dėl perpardavimo kainų palaikymo negalioja, ir kad už juos baudžiama“, – sako jis.

Anot p. Šileikos, susitarimui dėl perpardavimo kainų palaikymo prilyginamas tiekėjo spaudimas arba skatinimas. Žodis „susitarimas“ konkurencijos teisėje turi daug platesnę reikšmę, negu civilinėje teisėje, todėl susitarimu gali būti laikomas bet koks šalių bendravimas, kuriuo pasiekiama bendra valia. Be tiesioginio spaudimo įtikinėjimu, tiekėjas taip pat negali daryti spaudimo manipuliuodamas palankesnėmis sutarčių sąlygomis. Pavyzdžiui, tiekėjas negali taikyti nuo mažmeninių kainų priklausančių pristatymo terminų, arba nuolaidų, skaičiuojamų nuo mažmeninės kainos. Paprasčiausia būtų tiesiog laikytis nuostatos, kad tiekėjo diskusijos su platintoju apie mažmenines kainas yra tabu, jei tai leidžia verslo modelis.

„Be to, tiekėjas negali ir atsisakyti tiekti savo produkcijos, motyvuodamas per mažomis platintojo taikomomis kainomis. Ši pažeidimo forma gali būti ypač klastinga. Tarkime, rinkoje yra plačiai žinoma, kad konkretus tiekėjas nuolat atsisako bendradarbiauti su platintojais, kurie taiko jo požiūriu per mažas kainas. Platintojas, sudaręs sutartį su tuo tiekėju ir taikęs tiekėjo politiką atitinkančias aukštas kainas, gali būti pripažintas padaręs pažeidimą. Paprasčiausiai būtų teigiama, kad platintojas suprato tiekėjo politiką, suprato, kad prekiauti tiekėjo produkcija galės tik nustatęs tam tikro dydžio kainas, todėl jau vien tai, kad sutiko su tuo tiekėju bendradarbiauti, reikš, jog buvo susitarta dėl perpardavimo kainų palaikymo. Tokią išvadą paneigti galima būtų nebent ginčijant, jog platintojas nežinojo apie tiekėjo politiką, arba jos nesilaikė“, – dėsto p. Šileika.

Įtariai žiūrėti reikėtų ir į sutarčių nuostatas, padedančias tiekėjui stebėti kainas mažmeninėje rinkoje, pavyzdžiui, įpareigojančias platintoją pranešti apie savo arba apie kitų platintojų taikomas mažmenines kainas. „Tokie susitarimai nėra automatiškai neteisėti, bet jie gali palengvinti perpardavimo kainų palaikymą. Todėl jei kada nors kiltų klausimas dėl pastarojo, įpareigojimai sekti mažmenines kainas gali būti panaudoti kaip svarus argumentas už pažeidimo nustatymą. Susitarimus dėl stebėsenos reikėtų sudaryti tik tuomet, kai jie turi konkurencijai naudingą tikslą, pavyzdžiui, tiekėjui nustačius maksimalią, o ne minimalią perpardavimo kainą“, – teigia pašnekovas.

Kartais kainas galima nustatyti

Tiesa, perpardavimo kainų palaikymas, net ir nustatytas tiesiogiai sutartyje, tam tikrais ribotais atvejais gali būti teisėtas. „Tokiais atvejais būtina turėti konkurencijai naudingą tikslą. Pavyzdžiui, tiekėjas gali laikinai nustatyti minimalią arba fiksuotą perpardavimo kainą tuo metu, kai į rinką įvedamas naujas produktas. Nustačius minimalią arba fiksuotą perpardavimo kainą, platintojams užtikrinama didesnė pelno marža, ir jie tampa labiau suinteresuoti skatinti naujo produkto pardavimus. Kadangi nauji produktai reiškia didesnę konkurenciją, laikinai didesnės kainos vartotojams didelės žalos nepadaro“, – dėsto p. Šileika.

Vienintelė rizika yra tame, kad jeigu tiekėjas ir platintojas susitaria dėl perpardavimo kainų turėdami konkurencijai naudingą tikslą, jie patys tą tikslą turi įrodinėti, pažymi teisininkas. „Tai yra, būtų iš anksto preziumuojama, kad įmonių sudarytas susitarimas konkurenciją riboja, ir ne Konkurencijos taryba turėtų įrodinėti pažeidimą, o jos pačios turėtų įrodinėti, kad pažeidimo nebuvo. Tai gali būti ganėtinai keblu padaryti, ir, išties, praktikos kuomet tokiu būdu sėkmingai būtų apsiginta nėra daug, netgi ir Europos mastu“, – sako jis.

Kitaip su rekomenduojamomis ir maksimaliomis kainomis

Nors minimalių arba fiksuotų perpardavimo kainų nustatymas yra draudžiamas, maksimalių arba „rekomenduojamų“ perpardavimo kainų nustatymas yra traktuojami subtiliau. Čia tiekėjai gali kišti nosį į platintojų kainodarą, tiesa, tik esant tinkamoms sąlygoms.

„Daugelio neigiamų dalykų, kuriuos galima pasakyti apie minimalių arba fiksuotų perpardavimo kainų nustatymą, negalima pasakyti apie maksimalias arba rekomenduojamas perpardavimo kainas. Tiekėjui nustačius maksimalią mažmeninę kainą, vartotojai mokės mažiau, ar bent ne daugiau, nei nustatyta, todėl jų interesai nebus pažeisti. Tuo tarpu, „rekomenduojama“ tiekėjo kaina bendrąja prasme netgi nėra joks susitarimas: nei platintojas įsipareigoja laikytis tiekėjo rekomendacijų, nei tiekėjas grasina ar skatina platintoją dėl jų laikymosi. Jei nėra paslėpto tiekėjo ir platintojo susitarimo, tai nėra ir ką drausti“, – dėsto p. Šileika.

Vis dėlto, ir maksimalios bei rekomenduojamos perpardavimo kainos yra susijusios su tam tikra rizika. „Maksimalios kainos ir tiekėjo rekomendacijos platintojus paprastai sutelkia ties tuo lygiu, kuriame jos yra nustatytos. Jei platintojui nustatoma maksimali prekės mažmeninė kaina, tikėtina, jog jis į tą kainą ir orientuosis. Tai nėra problema, jei rinkoje yra pakaitalų: Jei pirkėjui tiekėjo nustatyta maksimali kaina pasirodys per didelė, jis vietoje to tiekėjo prekės nusipirks kito tiekėjo prekę. Tiekėjas tokiu atveju bus priverstas mažinti maksimalią perpardavimo kainą, arba apskritai jos atsisakyti, kad platintojai į ją daugiau nesiorientuotų. Iš kitos pusės, vartotojui taip pat gerai, jei jis turi galimybę pasirinkti kitą platintoją – galbūt tokį, kuris nesiorientuoja į tiekėjo nustatytą maksimalią kainą, o taiko mažesnę“, – paaiškina teisininkas.

Dėl šių priežasčių, maksimalią ir rekomenduojamą kainą leidžiama nustatyti tik tais atvejais, kai tiek tiekėjo, tiek platintojo užimama rinkos dalis yra mažesnė negu 30 procentų.

Ar realiai baudžiama?

Lietuvoje dėl perpardavimo kainų palaikymo Konkurencijos taryba yra skyrusi baudas trimis atvejais: du kartus 2010 ir kartą 2014 metais. Pažeidimai buvo nustatyti filmų, įrašytų skaitmeniniuose vaizdo diskuose (DVD) ir vaizdajuostėse (VHS) platinimo rinkoje, kur nubaustos keturios įmonės, dekupažo prekių platinimo rinkoje, kur nubausta dešimt įmonių, ir maisto gaminių prekybos rinkoje, kur buvo nubaustos dvi įmonės.

„Taigi, iš viso, baudos skirtos šešiolikai įmonių. Kaip įprasta konkurencijos teisės pažeidimams, baudų skirta pakankamai nedaug, bet jos buvo ženklios. Iš šešiolikos nubaustų įmonių, bent šešioms baudos viršijo 30 tūkstančių eurų“, – sako p. Šileika.

Teisininkui kartais tenka išgirsti pasisakymų iš mažų arba vidutinių įmonių, jog jos yra per mažos, kad reikėtų rūpintis konkurencijos teise. „Tai yra netiesa. Pavyzdžiui, net ir trijose bylose dėl perpardavimo kainų palaikymo baustos tiek mažos, tiek didelės įmonės. Įmonė, kuriai skirta mažiausia bauda, ankstesniais ūkinės veiklos metais buvo gavusi tik iki 20 tūkst. eurų pajamų. Reikėtų nepamiršti, jog tyrimas gali būti pradėtas ne prieš smulkų tiekėją arba smulkų platintoją, bet prieš stambų jo partnerį, su kuriuo pasirašytas draudžiamas susitarimas, o atsakyti teks abiems“, – atkreipia dėmesį jis.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Strategijos, kurios padeda išgyventi žemės ūkio technikos pardavėjams Premium

Naujos žemės ūkio technikos rinkos atsigavimo laukiama jau ne vienus metus, bet pardavimai niekaip neįsisuka...

Pramonė
2020.01.23
Verslai, kurie gimė ne iš svajonės

Jei prekiaujama segmente, kur ypač didelė konkurencija, verta ne veltis į kainų karą, o pasitelkti...

Gazelė
2020.01.05
Per 10 metų turistų kreipimųsi į kelionių agentūras sumažėjo 3 kartus 1

Didžiosios Britanijos kelionių konsultacijų centras „Travel Aisle“, remdamasis „Google“ paieškų...

Paslaugos
2020.01.05

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau