UAB „Verslo žinios“ privatumo politika

  Atnaujinta 2022.09.26

  „Verslo žinios“ gerbia vartotojų privatumą. Mes pasiryžę saugoti savo klientų privatumą teikdami personalizuotas paslaugas, sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir prižiūrėti jūsų pateiktus registracijos/prenumeratos duomenis.

  Privatumo politika atspindi „Verslo žinių“ taikomą klientų duomenų tvarkymo praktiką. Jei jums kiltų kokių nors su šia tema susijusių klausimų, siųskite laišką el. paštu: duomenubaze@verslozinios.lt.

  Mūsų interneto tinklalapiuose dedamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto tinklalapius nėra šios privatumo politikos objektas. Mes rekomenduojame pasidomėti privatumo politika tose interneto svetainėse, kurias lankote.

  Jūsų sutikimas

  Sutikdami su šia Privatumo politika, jūs sutinkate, kad jūsų Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jūsų užsakymus, nepriklausomai nuo to, ar užsakote spaudą ir/ar paslaugas tiesiogiai iš mūsų ar mūsų spaudą/paslaugas parduodančių partnerių, taip pat, kad jūsų Asmens duomenys bus perduoti mūsų partneriams, vykdantiems pristatymo paslaugas.

  Jūs suteikiate mums teisę rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti jūsų Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje ir kituose mūsų dokumentuose.

  Informacijos rinkimas

  UAB „Verslo žinios“ vadovaujasi LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu ir kitais. Toliau pateiktą informaciją apie klientus renka „Verslo žinių“ Prenumeratos, Komunikacijos paslaugų, B2B renginių skyriai, bei interneto svetainės:

  Mes renkame duomenis apie savo klientus naudodamiesi:

  • telerinkodara ir registracijos formomis,
  • kai perkate mūsų prekes arba gaunate paslaugas ar naudojatės mūsų interneto svetainėmis,
  • jums pateikus duomenis apie save internetu ar kitu būdu.

  Asmens duomenys, kurie renkami paslaugų teikimo tikslais:

  • Spaudos leidinių prenumeratos tikslu – vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.
  • Nemokamų ir mokamų elektroninių leidinių prenumeratos tikslu bei internetinės vartotojo paskyros aptarnavimo tikslu – el. pašto adresas, paskyros vartotojo vardas, jūsų naudojamų įrenginių identifikavimo duomenys
  • Registruojantis į renginį – vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.
  • Darbo pasiūlos tikslu – vardas, pavardė, el. pašto adresas, gyvenimo aprašymas.
  • Teikiamo turinio personalizavimo tikslu – darbovietė, padalinys, pareigos, naršomas mūsų interneto svetainių turinys

  Kliento elektroninio pašto adresas ir telefonas tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu.

  Jeigu jūs lankotės mūsų interneto svetainėse, mes taip pat renkame informaciją, kuri atskleidžia mūsų teikiamų paslaugų naudojimo ypatumus arba automatiškai generuojama vizitų statistika. Daugiau apie tai skaitykite „Slapukų naudojimas“.

  Administruodami savo svetaines, jose publikuojamą turinį, diagnozuodami galimus sutrikimus, mes tvarkome jūsų IP adresus.

  Asmens duomenų naudojimas

  Mes naudojame jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

  • tvarkydami užsakymus, registraciją, užklausas,
  • teikdami jūsų užsakytas paslaugas - valdydami paslaugų prieigą, siųsdami naujienlaiškius, teikdami jūsų gyvenimo aprašymus ieškantiems darbdaviams (jeigu davėte sutikimą tokiam teikimui),
  • teikdami jums personalizuotą informaciją, atrinktą pagal jūsų paskyros nustatymus ir/arba vartotjimo istoriją,
  • siųsdami jums informaciją apie mūsų teikiamas prekes ir paslaugas (jeigu davėte sutikimą gauti tokią informaciją),
  • siųsdami jums informaciją dėl darbo pasiūlymų, jeigu jūs esate užsakęs tokią paslaugą mūsų darbo pasiūlos interneto svetainėje.

  Mes taip pat naudojame agreguotus asmens duomenis (kad nebūtų galima nustatyti konkretaus vartotojo vardo, pavardės ar pavadinimo):

  • klientų portretui apibūdinti,
  • bendradarbiaudami su reklamos agentūromis,
  • atlikdami interneto svetainių auditą.

  Įsipareigojame niekada neperduoti jūsų asmeninių duomenų jokioms nesusijusioms trečiosioms šalims, išskyrus šiuos atvejus:

  • jei yra jūsų sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;
  • teikiant paslaugas – mūsų partneriams, teikiantiems spaudos pristatymo ar kitas jūsų užsisakytas paslaugas. Šiems paslaugų tiekėjams mes suteiksime tik tiek jūsų asmeninės informacijos, kiek bus būtina konkrečiai paslaugai atlikti. Jūsų duomenų saugumo reikalavimas keliamas visiems su mumis dirbantiems paslaugų teikėjams;
  • teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką.

  Tiesioginė rinkodara

  Stengiamės mūsų klientus pirmuosius informuoti apie galinčią sudominti informaciją: ypatingus „Verslo žinių“ pasiūlymus, naujienas ir paslaugas.

  Jūsų suteiktas el. pašto adresas ar telefono nr. tiesioginės rinkodaros tikslais gali būti naudojamas remiantis jūsų sutikimu užsakant „Verslo žinių“ paslaugas ir/arba teisėto intereso pagrindu, tik tuo atveju, jei jūs nesate atsisakę gauti „Verslo žinių“ pasiūlymų.

  Jūs galite bet kada išreikšti nesutikimą tvarkyti jūsų asmens duomenis pateikdami užsakymą el. paštu duomenubaze@verslozinios.lt arba savo vertotojo paskyroje, paspaudę jos panaikinimo nuorodą. Jei nebenorite, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu, galite pakeisti savo paskyros nustatymus, paspaudę atitinkamą nuorodą svetainės paskyrų aptarnavimo puslapyje, arba spustelėję mūsų atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“. Taip pat visais atvejais galite rašyti elektroninį laišką adresu duomenubaze@verslozinios.lt arba skambinti bendruoju telefonu +370 5 2526300 ir nurodyti, kad nepageidaujate gauti pasiūlymų. Tiesioginių pasiūlymų teikimas nutraukiamas tik jūsų aiškiai išvardintais el. pašto adresais ir/arba telefono numeriais.

  Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydami nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

  Informacijos saugojimo terminai

  Jūsų asmeninę informaciją saugosime tiek laiko, kiek yra būtina norint teikti paslaugas, išvardintas šios privatumo politikos asmens duomenų rinkimo tiksluose. Baigus teikti paslaugas, jūsų asmens duomenis saugosime 10 metų po paslaugos teikimo pabaigos.

  Tiesioginės rinkodaros tikslu renkami duomenys saugomi nuo sutikimo gavimo iki jo atšaukimo. Jeigu jūs atšauksite sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, 10 (dešimt) metų saugosime jūsų sutikimo davimo ir atšaukimo faktus, siekdami tinkamai įgyvendinti jūsų nurodymus ir apginti teisėtus „Verslo žinių“ interesus.

  Nepaisant aukščiau nurodytų informacijos saugojimo terminų, jūsų Asmens duomenis mes turime teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina, jeigu jūsų pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su atitinkamu klientu, ar jeigu mes esame pastebėjęs atitinkamo kliento padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

  Jūsų teisės

  Jūs turite teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius jūsų Asmens duomenis surinkome ar gavome ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus (šią informaciją galite matyti savo turimoje paskyroje cv.lt) , arba ar visi jūsų Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, turite iš anksto kreiptis į mus iš elektroniniu pašto adreso, kuris buvo mums pateiktas. Gavę tokį jūsų paklausimą, atsakysime, ar su jumis susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateiksime prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

  Jūs taip pat turite teisę:

  • prašyti ištaisyti jūsų asmens duomenis, kai jie yra netikslūs ir/arba nepilni;
  • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą tol, kol mes patikrinsime šių duomenų tikslumą. Tokiu atveju, asmens duomenų tvarkymo apribojimo laikotarpiu jūs neturėsite galimybės įsigyti mūsų prekių ir/ar paslaugų;
  • prašyti gauti mūsų automatiniu būdu tvarkomus jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.
  • pateikę mums prašymą raštu, elektroniniu paštu ar telefonu, nesutikti su jūsų asmens duomenų tvarkymu ir reikalauti ištrinti visus asmens duomenis, išskyrus tuos, kuriuos privalome saugoti šioje Privatumo politikoje nurodytais atvejais,
  • iš karto išreikšdami savo nesutikimą arba pateikti vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jūsų Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei nebenorite gauti mūsų reklaminių pranešimų, galite pakeisti savo paskyros nustatymus, paspaudę atitinkamą nuorodą svetainės paskyrų aptarnavimo puslapyje, arba laikytis kiekvieno elektroninio laiško apačioje nurodytos atsisakymo tvarkos.

  Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, jūs turi pateikti mums raštu vienu iš šių būdų:

  • įteikiant tokį prašymą ar nurodymą mums tiesiogiai adresu J. Jasinskio g. 16A, LT-03163 Vilnius,
  • išsiunčiant tokį prašymą ar nurodymą elektroninio pašto adresu duomenubaze@verslozinios.lt iš mums anksčiau pateikto savo elektroninio pašto adreso.

  Gavę tokį jūsų prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą bei atliksime prašyme nurodytus veiksmus ar atsisakysime juos atlikti. Jūsų prašymu atsakymas bus pateiktas raštu.

  Jeigu manote, kad tai, kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis, neatitinka galiojančių teisės aktų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).

  Saugumo politika

  UAB „Verslo žinios“ yra įdiegusi reikiamą įrangą, kuri turi užtikrinti vartotojų duomenų saugumą nuo nesankcionuoto įsilaužimo ar panaudojimo, pakeitimo , neteisėto ar atsitiktinio sunaikinimo. Serverių priežiūrą vykdo sertifikuoti UAB „Altic“ specialistai. Daugiau https://altic.lt/sistemu-prieziuros-ir-stebejimo-paslaugos/.

  Verslo žinių pasiūlymai