Atvira diskriminacija, nesusipratimas, o gal odontologijos naikinimas?..

Publikuota: 2020-05-27
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
svg svg
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
odontologijos centro „LELA“ direktoriaus pavaduotojas

Pastaruoju metu labai daug diskutuojama apie vyresnio amžiaus žmonių diskriminaciją ir tikėtinus žmogaus teisių pažeidimus asmens amžiaus pagrindu. Nežiūrint į tai, kad pats faktas sulaukė didžiulio atgarsio visuomenėje, realių sveikatos (ir ne tik) politikų veiksmų pasigendame. Bet yra ir kitokių diskriminacijos formų.

Neabejotinai reikia kalbėti apie didžiulę privačios medicinos diskriminaciją, besitęsiančią per visą Nepriklausomybės laikotarpį, o karantino metu įgaunančią bauginančiai atviro valstybinio dempingavimo mastus.
Keletas esminių faktų.
Pirma. Karantino laikotarpiu, nepriklausomai nuo medicinos įstaigos tipo ir jos teikiamų paslaugų, visų veikla stipriai apribota iki minimumo arba dažniausiai visiškai sustabdyta 100% daugiau nei 2 mėnesius. Vadovaujantis išvestiniais 2018 m. Teritonių ligonių kasų (TLK) ir Higienos instituto ataskaitų duomenimis, galima preziumuoti, kad vien tik odontologijos paslaugų negavo apie 750.000 Lietuvos pacientų, nedirbo apie 10.000 šio sektoriaus darbuotojų, kurių kiekvienas per mėnesį vidutiniškai generuoja apie 1.000 Eur mokesčių į valstybės biudžetą, o tai sudaro maždaug 20 mln. Eur per minimą laikotarpį.

Antra. Šių metų kovo pabaigoje Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informavo, kad medicinos įstaigos, sudariusios sutartis su TLK, nepriklausomai nuo nuosavybės formos, gaus tiesiogines 1/12 dydžio kasmėnesines išmokas likvidumui užtikrinti, nepriklausomai teikia paslaugas ar ne. Odontologijos sektoriuje tokių įstaigų yra 20%, jos dalijasi 100% sektoriui skirtų lėšų. O tai yra 8-10 mln. Eur (tikėtinai) paskirstytų su TLK dirbančioms odontologijos įstaigoms.

Tuo metu 80% odontologijos sektoriaus įstaigų turėjo tenkintis MMA dydžio darbo užmokesčio kompensacijomis, kas sudaro tik trečdalį sumokamų mokesčių. Čia dar reikia paminėti, kad bedarbio pašalpa šiuo atveju būtų ir yra keleta kartų didesnė. Nežiūrint į tai, odontologų bendruomenė reagavo greitai ir solidarizavosi su valstybe, kaip ir buvo prašomi valdžios atstovų – turbūt mažiausias sektorinis atleistų darbuotojų skaičius Lietuvoje.

Trečia. Vadovaujantis ekstremalių situacijų operacijų vadovo nurodymais, nuo 2020 05 18 galima atnaujinti planinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Tačiau tik 50% apimtimi (faktiškai tik 25%); tik 4–5 kartus ir daugiau padidėjusiais asmens apsaugos priemonių (AAP) ir jų tvarkymo kaštais; tik 4-5 kartus padidėjusiais valymo ir dezinfekcijos kaštais; tik 2-3 kartus padidėjusiais personalo kaštais (siekiant tinkamai suvaldyti pacientų srautus ir užtikrinti jų saugą) ir t.t. Spėkit, koks valstybės indėlis? Ogi 0. 

Ketvirta. Nežiūrint plačiai anonsuojamų valstybės paramos programų iš struktūrinių ES fondų, užtikrinančių visų verslo sektorių gyvybingumą (o kas paneigs, kad privačios medicinos įstaigos irgi yra verslas), absoliučiai daugumai tai neprieinama, nes neatitinka kriterijų dėl ypatingai aukštų veiklos, naudojamų brangių priemonių ir technologijų, kvalifikuoto personalo ir kt. kaštų. ES struktūrinę paramą administruojanti INVEGA savo veiklą vykdo vadovaujantis II-uoju Europos komisijos komunikatu (2020/C 91 I/01), tačiau I-asis EK komunikatas (COM(2020) 112 final) sako, „kad būtų lengviau teikti neatidėliotiną pagalbą labai nukentėjusioms mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), bus naudojamos ES biudžete numatytos likvidumo rėmimo priemonės, papildysiančios nacionaliniu lygiu taikomas priemones“. Čia ir vėl reikėtų patikslinti – visas odontologijos sektorius yra MVĮ atstovai. Klausimas – kokios tos nacionaliniu lygiu taikomos priemonės ir kam jos skirtos? 

 Kol kas teko girdėti tik apie tiesiogines ir neatidėliotinas priemones su TLK dirbančioms sveikatos priežiūros įmonėms. Tačiau net ir čia yra skirtumai tarp privačios ir valstybinės įstaigos. Kiek teko bendrauti su privačių medicinos įstaigų vadovais, valstybės parama pvz. AAP jiems neprieinama. Reikia pripažinti, nesenai pasirodė nauja priemonė – pagalba mikro įmonėms (iki 9 darbuojų), grąžinant pusę gyventojų pajamų mokesčio dalį už 2019 m., tačiau tai tik „lašas jūroje“.

O kaip su 80% odontologijos sektoriaus įstaigų, kurios be jokio valstybės indėlio per metus priima ir kokybiškai gydo apie 3,5 mln. pacientų ir į valstybės biudžetą įvairių mokesčių forma sumoka apie 100 mln. Eur?

Jau nukentėjo pacientas, jau pablogėjo visuomenės sveikata, jau galimai pažeistas visuomenės interesas ir žmogaus teisės. Bet ar tai nėra ir privačios medicinos (odontologijos) naikinimas? Norisi tikėti, kad tai tik 30 m. trunkantis nesusipratimas.

Ar brangsta odontologijos paslaugos karantino metu? Ne, didėja valstybės mokesčiai pacientui.

Niekam ne paslaptis, kad iš trečiųjų šalių importuojamos AAP skirtos „komercijai“ arba privačiai medicinai, šiuo metu yra apmokestinamos tiek importo muitu, tiek 21% PVM. Išimtys galioja tik AAP pirktoms labdaros tikslais arba jei tai būtina valstybės poreikiams, pvz. medikams valstybiniame sektoriuje. Ne išimtis ir nacionalinė rinka, kur PVM taikomas gaminamiems AAP gaminiams.

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos nėra apmokestinamos PVM, todėl sveikatos priežiūros įstaigoms, tarp jų ir odontologijai, PVM negrįžta jokia forma ir yra tiesioginės išlaidos. Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga aiškiai iškomunikavo, kad už jas kažkas turės sumokėti, bet tikrai ne valstybė.

Nuo 2020 05 18 palaipsniui atnaujinamas planinių odontologijos paslaugų teikimas pacientams. Tam, kad saugiai ir kokybiškaibūtų teikiamos odontologijos paslaugas, vienam pacientui reikalingi mažiausiai 2 komplektai III lygio AAP, kurių vidutinė įsigijimo kaina apie 15€ su PVM. PVM toje sumoje sudaro apie 2,5 Eur vieno paciento vizitui. 

Keletas statistinių duomenų. 2018 m. Higienos instituto skaičiavimu, buvo 4,4 mln. odontologijos pacientų apsilankymų, iš kurių apytiksliai 21% buvo suteikta valstybinėse įstaigose (pagal TLK viešai teikiamą informaciją). Išeitų, kad likusiems 3,5 mln. Lietuvos odontologijos pacientų apsilankymų, valstybė taikys papildomas priemokas net ir krizės/karantino metu. Jei tokia padėtis truktų ilgiau, pvz. 1 metus, valstybė pacientus vien tik už AAP papildomai apmokestintų daugiau nei 8,7 mln Eur. Įdomu ir tai, kad valstybės valdomos odontologijos įstaigos „sutaupytų“ net 2,3 mln. Eur. Čia galima pastebėti ir nesąžiningos konkurencijos sąlygų sudarymo ir protegavimo nacionaliniu mastu apraiškas.

Ką tai reikš pacientams?

Kad pacientai turės papildomai primokėti už AAP apie 50 mln. Eur per metus, o valstybė neprisiims atsakomybės padėti savo gyventojams pasirūpinti burnos sveikata, o tuos, kurie rūpinasi arba neatidėliotinai jos reikia, papildomai apmokestins. 

Ar valstybė pasirengusi mokėti už kokybišką odontologijos paslaugą?

Taip jau susiklostė, kad nuo pat Nepriklausomybės Lietuvoje atkūrimo, privati odontologija buvo „atskirta“ nuo medicinos, bet kas dar įdomiau — ji nepriklauso Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (LNSS). Arba tiksliau, LNSS priklauso tik valstybės įsteigtos VšĮ ir BĮ (207 iš 2561 arba 8%) arba su TLK sutartis sudariusios privačios odontologijos įstaigos (maždaug 10-12%). Vadinasi, 80% odontologijos įstaigų privalo atitikti ir vykdyti sveikatos sistemai ir jos įstaigoms keliamus reikalavimus, tačiau oficialiai nėra jos dalimi. Skamba keistai…

Atrodytų visiškai logiška, kad 20% sektoriaus įstaigų aptarnauja 21% Lietuvos gyventojų (TLK Sutarčių vykdymo ataskaita už 2018 m.). Tačiau visiškai nelogiška, kad visos valstybės lėšos (virš 50 mln. Eur be tikslinių paramos lėšų) skirtos odontologinei priežiūrai 2,8 mln. Lietuvos gyventojų, kasmet paskirstomos tik toms 20% odontologijos įstaigų, sudariusiom sutartis su TLK. Iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip nesusipratimas, tačiau tai labai rimta sisteminė klaida, kai daugiau nei 40 mln. Eur „įsisavinami“ nežinia kieno ir už ką. 

Neturiu intencijų priešpastatyti įvairių nuosavybės formų įstaigų, kalbu apie sistemą ir tik apie ją. Kaina, kurią pacientas „moka“ VšĮ, absoliučiai neatspindi realios paslaugos vertės ar tai ką jis paprastai sumoka privačioje odontologijos įstaigoje. Kodėl? Ogi todėl, kad valstybinių ir su TLK dirbančių įstaigų sveikatos priežiūros specialistų atlyginimus ir jų mokesčius dengia iš PSDF lėšų, kad pastatai ir žemė suteikiami (dažniausiai) neatlygintinai valstybės ar savivaldos, kad už renovaciją ar inovacijų diegimą didžia dalimi mokama iš ES struktūrinių paramos fondų lėšų, kad SAM skiria tikslines ir kitas įvairias subsidijas (pvz. už pažangą, kvalifikacijos tobulinimą ir pan.). Ir visa tai „nugula“ į galutinę kainą. Ne LNSS įstaigai visa tai neprieinama.

Iš šono žiūrint, kvailai atrodo tie privačių odontologijos įstaigų vadovai, kurie nesudaro sutarčių su TLK, ar ne? Bet čia ir slypi esmė — ar valstybė pasirengusi mokėti už kokybišką odontologijos paslaugą? Ar gali valdžios atstovai postringauti kokios „baisios“ tos odontologijos paslaugų kainos, kai tuo metu patys net nežino, kur sveikatos sistemos pinigai „išsivaikšo“? Jei tai vyktų tik karantino metu, perfrazuojant operacijų vadovą, „įprastinės logikos čia ieškoti nereikia“, bet tai tęsiasi metų metus.

Prof. Mindaugas Stankūnas yra teisus, sakydamas, kad „tokia situacija yra aiški žinutė apie graudžiai reikalingas esmines sveikatos sistemos įstaigų tinklo bei finansavimo reformas“, nes čia pateiktos tik mažiausios sveikatos sistemos dalies problematika.

Tiesą pasakius, Lietuvos sveikatos sistema atsidūrė aklavietėje. Pasiekėme tokį lygį, kai joks sprendimas nebus geras ir teisingas. Siekiant apsaugoti Lietuvos gyventojus nuo pragaištingo burnos sveikatos pablogėjimo ir odontologijos sektoriaus griūties, reikia nedelsiant priimti svarbius sprendimus, pageidautina konstruktyvaus dialogo pagrindu.

Bronius Einars yra odontologijos centro „LELA“ direktoriaus pavaduotojas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Skaitmeninio šuolio mažmeninėmis kainomis nepadarysime

Prireikė kone visos Vyriausybės kadencijos, kol ši pagaliau patvirtino naujas VĮ Registrų centro (RC)...

Finansai
00:01
Vis tik šaltibarščiai 1

Nacionalinio valgiaraščio rinkimams pasibaigus, paaiškėjo absoliutus nugalėtojas: šaltibarščiai.

Laisvalaikis
2020.07.14
Britai apsigalvojo – stumia „Huawei“ iš savo 5G rinkos Premium 1

Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas, rizikuodamas užsitraukti Kinijos rūstybę,...

Technologijos
2020.07.14
Gautas rekordinis mokslui imlių įmonių paraiškų skaičius 1

Naujų, mokslui imlių įmonių skatinimas sulaukė milžiniško susidomėjimo. Pagal Mokslo, inovacijų ir...

Gazelė
2020.07.14
Lietuvos turizmo bendruomenė trečiadienį rengia demonstraciją „Gelbėkime turizmą“

Norėdama atkreipti dėmesį į turizmo problemas, Lietuvos turizmo  bendruomenė 2020 m. liepos 15 dieną...

Paslaugos
2020.07.14
Pasirašytos pirmosios sutartys pagal priemonę „Turizmo inovacijos“

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra (MITA) pasirašė pirmąsias sutartis pagal Ekonomikos ir inovacijų...

Paslaugos
2020.07.14
Vietoj paskolų valdžia turizmo verslą maitina pažadais Premium

Kelionių organizatoriams žadėtos lengvatinės paskolos atsiskaityti su turistais už neįvykusias keliones iki...

Paslaugos
2020.07.14
Advokatų kontoroje „Cobalt“ – naujas partneris 5

Pasipildė advokatų kontoros „Cobalt“ partnerių gretos. Kontoros partneriu tapo Marius Inta, „Cobalt“...

Paslaugos
2020.07.13
Paštomatų rinkos TOP 3: šiųmetė plėtra – tikrai ne pabaiga Premium

Augti nesiliaujantis siuntų terminalų populiarumas skatina nuolatines rinkos lyderių ir į jas pretenduojančių...

Pokyčiai įspūdžio dovanų segmente: pasirinkimo daugiau, pasinaudoti – patogiau Verslo tribūna

Pandemijos sąlygotas gyventojų judėjimo apribojimas lėmė pasikeitimus ir įspūdžio dovanų idėjų pasiūlymus...

Paslaugos
2020.07.13
Už įvažiavimą į Neringą per pusmetį surinkta 145 tūkst. eurų mažiau nei planuota 19

Už įvažiavimą į Neringą mokamo ekologinio mokesčio per pirmąjį šių metų pusmetį surinkta 145 tūkst. eurų...

Paslaugos
2020.07.12
Kodėl vilniečiai yra kitokie klientai ir kaip jiems įtikti Premium 11

Perkamoji galia Vilniuje – didžiausia šalyje, tačiau ir klientai čia kur kas įnoringesni. Todėl kitų miestų...

Gazelė
2020.07.12
JK sumažino PVM viešbučiams ir restoranams, skatins valgyti ne namie 9

Jungtinės Karalystės vyriausybė sumažino svetingumo sektoriui ir su turizmu susijusiai veiklai taikomą PVM...

Paslaugos
2020.07.12
NKSC rekomenduoja pasikeisti maršrutizatorių slaptažodžius 3

Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) prie Krašto apsaugos ministerijos (KAM) nustatė, kad...

Paslaugos
2020.07.12
Siūlo skatinamąsias stipendijas informatikos ir inžinerijos studentams regionuose 1

Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) iki liepos 31 d. planuoja sudaryti preliminarų informatikos ir...

Gazelė
2020.07.12
Apklausa: verslo turizmas Europoje atsigauna dvigubai sparčiau nei Šiaurės Amerikoje

Verslo turizmas Europoje atsigauna dvigubai greičiau nei Šiaurės Amerikoje. Korporacijų, kurių darbuotojai...

Paslaugos
2020.07.11
325 turizmo įmonės prašo 9 mln. Eur paramos inovacijoms

Siekiant persiorentuoti į inovatyvias veiklas ir taip prisitaikyti prie koronaviruso krizės sukeltų...

Paslaugos
2020.07.10
Konkurso nugalėtojams – ne tik pinigai, bet ir pietūs su investuotoju

Paaiškėjo Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros (MITA) organizuoto konkurso „Wanted: Life Sciences...

Gazelė
2020.07.10
„Senatorių pasažas“ Vilniaus senamiesčio centre artėja į finišo tiesiąją Premium

Vaikštinėdamas po galinga statybų ir restauravimo aikštele virtusius Vainų, arba Pociejų, rūmus Vilniaus...

Laisvalaikis
2020.07.10
„Grill London“ vadovas A. Lavrinavičius išleidžiamas į laisvę 6

Kauno apygardos teismas penktadienį panaikino šešėline veikla kaltinamam maitinimo įstaigų „Grill London“...

Paslaugos
2020.07.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus