Kas tai? Eksperto įžvalgos

Net ir karas turi taisykles: kokie veiksmai laikytini karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui?

Reklama publikuota: 2022-03-14
Advokatų kontoros „Glimstedt“ asocijuotoji partnerė, advokatė dr. Dovilė Murauskienė.
svg svg
Advokatų kontoros „Glimstedt“ asocijuotoji partnerė, advokatė dr. Dovilė Murauskienė.

Kai bene viso pasaulio dėmesys prikaustytas prie Ukrainoje vykstančio karo, vis dažniau pasirodo pranešimų apie tai, kad Rusija, kaip agresorė, ir atskiri aukštas pareigas užimantys jos pareigūnai gali būti traukiami baudžiamojon atsakomybėn už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui. Kad ir kaip paradoksaliai tai beskambėtų, tačiau ir karas turi savas taisykles, už kurių pažeidimus, natūralu, yra numatyta pati griežčiausia – baudžiamoji – atsakomybė. Tačiau pasigendama paaiškinimo, už kokius gi konkrečius karinio konflikto metu atliktus veiksmus tokia atsakomybė gali ir privalo būti taikoma.

Karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui yra vadinamieji konvenciniai nusikaltimai, kadangi jų įtvirtinimą valstybių nacionaliniuose teisės aktuose lėmė prisiimti tarptautiniai įsipareigojimai ir bendras tarptautinės bendruomenės susitarimas dėl to, kas gali būti leidžiama kare ir kas griežtai smerktina.

Karo ir karinio konflikto metu elgesio su kariais bei civiliais asmenimis taisyklės įtvirtintos Ženevos, Hagos konvencijose, Niurnbergo tribunolo statute ir kituose tarptautiniuose teisės aktuose, kurie sudaro ženklią tarptautinės humanitarinės teisės dalį.  

Tarptautinė humanitarinė teisė tarptautinėje arenoje tradiciškai dalinama į dvi atšakas – Hagos teisę ir Ženevos teisę. Hagos teisė, arba karo teisė, taikytina karo metodams bei priemonėms reglamentuoti, nustatant kariaujančių šalių teises bei pareigas karinių operacijų metu ir ribojant priemones, kuriomis daroma neproporcinga, ypatingu žiaurumu pasižyminti žala. Pavyzdžiui, draudžiama kovose naudoti ginklus, kurie sukelia pernelyg dideles, neproporcingas kančias ir yra nebūtini, – biologinius, cheminius ginklus, klasterines (kasetines) bombas ir kt. Pavyzdžiui, garsiojoje Lietuvos teismuose išnagrinėtoje Sausio 13-osios byloje nustatyta, kad atsakingi asmenys pažeisdami Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių ar visuotinai pripažintų tarptautinių papročių dėl karo priemonių nuostatas įsakė karo veiksmuose panaudoti arba panaudojo uždraustas karo priemones – 5,45 mm kalibro šovinius su išcentruota kulka. Romos statute, be kita ko, nurodoma, kad karo nusikaltimu gali būti laikomas ir tyčinis civilinių objektų užpuldinėjimas; personalo, įrenginių, medžiagų, padalinių ar transporto priemonių, pagal Jungtinių Tautų Chartiją naudojamų teikiant humanitarinę pagalbą arba vykdant taikos palaikymo misiją, kol jie turi teisę į apsaugą, pagal tarptautinę ginkluotų konfliktų teisę numatytą civiliams ar civiliniams objektams, tyčinis užpuldinėjimas; bet kokiu būdu vykdoma ataka prieš neginamus ir nesančius kariniais objektais miestus, kaimus, būstus ar pastatus arba jų apšaudymas ir kt.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Ženevos teisės tikslas – saugoti ginkluotųjų pajėgų narius, taip pat tiesiogiai nedalyvaujančius karo veiksmuose asmenis: sužeistuosius, ligonius, civilius asmenis, karo belaisvius. Tarptautinėje humanitarinėje teisėje įtvirtintų taisyklių tikslas yra apsaugoti aktyviai kariniuose veiksmuose nedalyvaujančius asmenis nuo žalos ir nustatyti taisyklę, kad kare būtina skirti civilinius ir karinius objektus, o kombatantai (kariai) gali naudoti tik tokias priemones ir veikimo būdus, kurie nesukelia nereikalingų kančių. Net ir karo metu bei karo sąlygomis negali būti puolami ir žudomi taikūs, civiliai gyventojai ir jų humanitarinei pagalbai reikalinga infrastruktūra, įskaitant ligonines, slaugos namus, laikinas slėptuves ir kt. Privalo būti sudarytos sąlygos suteikti būtiną pagalbą karo metu sužalotiems asmenims, įskaitant ir karius, kurie tokiu atveju įgyja karo belaisvių statusą ir teises.

Pagal Niurnbergo tribunolo statutą, nusikaltimai žmoniškumui – tai civilių gyventojų žudymas, naikinimas, pavergimas, trėmimas, persekiojimas ir kt. žiaurumai, įvykdyti iki karo ar karo metu, arba gyventojų persekiojimas politiniais, rasiniais ar religiniais motyvais, darant ar siekiant padaryti kokį nors nusikaltimą. Pagal Romos statuto 7 straipsnį nusikaltimą žmoniškumui sudaro bet kuris iš tyčinių veiksmų, jei jie yra masiški ar sistemingi ir nukreipti prieš civilius gyventojus. Europos Žmogaus Teisių Teismas yra pažymėjęs, kad vienas iš nusikaltimų žmoniškumui kriterijų – nagrinėjamas nusikaltimas neturėtų būti atskiras ar pavienis veiksmas, bet turėtų būti „valstybės veiksmų ar politikos“ dalis arba plačiai paplitęs ir sisteminis puolimas prieš civilius gyventojus (2008 m. rugsėjo 19 d. sprendimas Korbely prieš Vengriją).

Baudžiamosios atsakomybės prasme už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui atsakingais laikomi fiziniai asmenys, bet politinė atsakomybė gali būti taikoma ir valstybei. Valstybės atsakomybė ir atskirų fizinių asmenų asmeninė baudžiamoji atsakomybė gali egzistuoti kartu, tik privaloma nustatyti visus būtinus fizinio asmens patraukimo baudžiamojon atsakomybėn elementus.

Lietuvos baudžiamajame kodekse (BK) taip pat yra įtvirtintos pagrindinių karo nusikaltimų ir nusikaltimų žmoniškumui sudėtys, kurios atspindi prisiimtus tarptautinius įsipareigojimus: atsakomybė už genocidą (99 straipsnis), tarptautinės teisės draudžiamas elgesys su žmonėmis (100 straipsnis), tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymas (101 straipsnis), agresija (110 straipsnis), draudžiama karo ataka (111 straipsnis), uždraustų karo priemonių naudojimas (112 straipsnis) ir kt. Be to, Lietuvos Respublika, įgyvendindama pagarbos tarptautinei teisei principą, BK 3 straipsnio 3 dalyje įtvirtino baudžiamojo įstatymo normų, nustatančių baudžiamąją atsakomybę už tarptautinėje teisėje pripažįstamus nusikaltimus žmoniškumui ir karo nusikaltimus, grįžtamąją galią. Tai reiškia, kad baudžiamoji atsakomybė už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui taikytina, net jei karo metu galioję baudžiamieji įstatymai tokios atsakomybės nenumatė. Svarbu ir tai, kad nėra numatyto senaties termino už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Karo nusikaltimai ir nusikaltimai žmoniškumui iš mums įprastų nusikalstamų veikų išsiskiria ir tuo, kad šią atsakomybę taikančių subjektų ratas yra gerokai platesnis ir ganėtinai painus. Be to, kad baudžiamąją atsakomybę už karo nusikaltimus ir nusikaltimus žmoniškumui gali taikyti bet kuri prie tarptautinių sutarčių prisijungusi valstybė, nepriklausomai nuo to, ar karo veiksmai atlikti jos teritorijoje, egzistuoja ir tarptautinės institucijos, kaip antai Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) ir Tarptautinis Teisingumo Teismas (TTT), kurie jau pradėjo tyrimus dėl Ukrainoje vykstančių karinių veiksmų. TTT pradėjo prieš Rusiją, kaip valstybę, tyrimą pagal Ukrainos kreipimąsi, o TBT turi teisę tyrimą vykdyti fizinių asmenų atžvilgiu.

 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Rašyti komentarą 0
A. Skinulis. Tvarumas, kuris apsimoka

Tvarumas sukelia daug triukšmo ne tik visame pasaulyje, bet ir Lietuvoje. Yra daug ataskaitų, krypčių,...

Nuomonės
11:27
Milijardinis antiinfliacinis planas: kompensacijos, dotacijos, didesnis NPD 6

Itin didelio infliacijos šuolio amortizavimui Vyriausybė siūlo skirti daugiau kaip dviejų milijardų eurų...

Prof. D. Žalimas: Rusijos vadovybės laukia tribunolas Premium

Prof. Dainius Žalimas, konstitucinės teisės specialistas, buvęs Konstitucinio Teismo pirmininkas, VŽ podkaste...

Ketvirtadienį – 2.972 nauji COVID-19 atvejai

Lietuvoje ketvirtadienį nustatyti 2.972 nauji COVID-19 atvejai, mirė 7 žmonės, rodo Lietuvos statistikos...

ES ir Kinijos lyderiai susės sunkiam pokalbiui – Bendrija tikisi išgirsti Pekino raudonąsias linijas Rusijos atžvilgiu Premium

Europos Sąjungos (ES) ir Kinijos vadovų penktadienį laukia sudėtingiausias iki šiol organizuotas viršūnių...

JAV: V. Putinas galėjo skirti daliai savo patarėjų namų areštą

Joe Bidenas, JAV prezidentas, ketvirtadienį sakė, kad Vladimiras Putinas, Rusijos vadovas, likęs „izoliuotas“...

ES viršūnių susitikime su Kinija pagrindinis dėmesys skirtas karui Ukrainoje

Europos Sąjunga (ES) penktadienį surengs virtualų viršūnių susitikimą su Kinija, augant nerimui dėl vis...

Nukabinkime iškabą „Visi išėjo į frontą“ 3

Vyriausybė šiuo metu rengia antiinfliacinių priemonių paketą ir netrukus jis turėtų būti pristatomas viešai.

Nuomonės
05:50
Lietuvos vaidmuo bręstant pasaulinei maisto krizei: galimybė, realybė ir grėsmė Premium 2

Lietuva yra viena didžiausių grūdų eksportuotojų Europoje – esame 5 vietoje. Reaguojant į kylančias maisto...

Pramonė
05:45
Kaip 2022 m. prasidėjęs karas turi atsispindėti įmonės 2021 m. finansinėje ataskaitoje Premium

Karas Ukrainoje ir tarptautinės bendruomenės įvestos sankcijos Rusijai smarkiai keičia dalies Lietuvos įmonių...

Finansai
05:45
Verslo sutartys su Ukraina: kada karas tampa nenugalima jėga Premium

Po to, kai prieš daugiau kaip mėnesį Kremlius pradėjo karą prieš Ukrainą, lietuviškam verslui kilo klausimų,...

JAV nusitaikė į Rusijos technologijų įmones, sankcionavo didžiausią lustų gamintoją 1

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį paskelbė sankcijas kelioms Rusijos technologijų įmonėms, įskaitant...

Inovacijos
2022.03.31
Metalo laužo kainos – rekordinėse aukštumose 1

Toomas Kollamaa, metalo laužo perdirbimo bendrovės „Kuusakoski“ valdybos narys ir pardavimų direktorius,...

Pramonė
2022.03.31
JAV ketina atverti strateginį rezervą ir paduoti į rinką rekordinį kiekį naftos

Baltųjų Rūmų ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad kiek vėliau šiandien JAV prezidentas...

Pramonė
2022.03.31
Kinijoje dėl naujų COVID-19 protrūkių smuko gamybos apimtys 1

Kinijos gamyklų veikla kovo mėnesį susitraukė, rodo ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys, nes dėl...

Verslo aplinka
2022.03.31
„Levada“ apklausa: V. Putino populiarumas nuo karo Ukrainoje pradžios padidėjo ir perkopė 80% 10

Nuo karinių veiksmų Ukrainoje pradžios Vladimiro Putino populiarumas išaugo – daugiau nei 80% respondentų...

Verslo aplinka
2022.03.31
8 iš 30 NATO valstybių narių vykdo įsipareigojimą gynybai skirti bent 2% nuo BVP

Rusijos įsiveržimas į Ukrainą paskatino NATO valstybes nares „iš naujo pajusti būtinybę“ didinti išlaidas...

Verslo aplinka
2022.03.31
LVAT patvirtino KT skirtas 18.700 Eur ir 151.400 Eur baudas „Jadranai“ ir „Pasvalio melioracijai“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino Konkurencijos tarybos (KT) ir bendrovių...

Verslo aplinka
2022.03.31
Kremlius nuo penktadienio reikalaus už dujas mokėti rubliais, grasina kontraktų nutraukimu 7

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo nurodoma, kad už dujų sandorius su šalies...

Pramonė
2022.03.31
Japonija palaiko sankcijas Rusijai, bet iš bendro naftos ir dujų projekto nesitraukia

Japonija neketina stabdyti savo dalyvavimo bendrame su Rusija naftos ir dujų projekte, nors ir prisijungė...

Pramonė
2022.03.31

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku