Kas tai? Eksperto įžvalgos

Teismai ir advokatai prisitaikė prie pandemijos iššūkių: klientų interesų atstovavimas ir teisių gynimas teisme per karantiną nesustoja – įsibėgėjo nuotoliniai teismų posėdžiai

Reklama publikuota: 2020-12-15
svg svg

2020 m. gruodžio 13 d. į pirmąjį posėdį susirinkusi naujoji Lietuvos Respublikos Vyriausybė nuo trečiadienio griežtina karantino sąlygas. Viešajam ir privačiajam sektoriui jau nuo COVID-19 pandemijos pradžios š. m. pavasarį rekomenduojama organizuoti darbą nuotoliniu būdu. Ne išimtis – ir teisingumo sistema bei teismai. Ir nors pandemija bei karantinas sulėtino ar net sustabdė daugelį gyvenimo ir verslo sričių, apie bylinėjimąsi teismuose bei teisinių paslaugų rinką to pasakyti negalima. Nei pandemija, nei karantinas nesustabdo teisinių ginčų ir poreikio ginti savo teises teismuose. Todėl tiek teismai, tiek advokatai turėjo sparčiai persiorientuoti ir prisitaikyti prie pasikeitusių bylinėjimosi sąlygų, idant bylų nagrinėjimas nesustotų – nuotoliniai teismo posėdžiai pandemijos „dėka“ tapo realybe.

Nuotoliniai teismų posėdžiai – pasirodo įmanomi ir realūs

Iki pirmojo karantino tiek Civilinio proceso kodekso nuostatos, tiek Teisingumo ministro tvarkos dėl galimybės užtikrinti proceso dalyvių ir liudytojų dalyvavimą teismo posėdyje, naudojant informacines ir elektroninių ryšių technologijas (per vaizdo konferencijas, telekonferencijas ir kitaip), nors buvo galiojančios, tebuvo deklaracija. Tik pavieniai aukštesnių instancijų teismai išskirtiniais atvejais (pvz., kai proceso dalyvis civilinėje byloje yra įkalinimo įstaigoje) pasinaudodavo tokia proceso galimybe. Juo labiau, vos keletas teismų turėjo reikalingą techninę įrangą.

Pirmojo karantino laikotarpiu teismams prireikė poros mėnesių, kol sustojusios bylos buvo realiai pradėtos nagrinėti nuotoliniu būdu. Bene greičiausiai prie būtinybės tęsti bylų nagrinėjimą prisitaikė Vilniaus apygardos administracinis ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismai, kuriems tenka visas prieglobsčio prašytojų bylų, kurios negali laukti, kol baigsis karantinas, krūvis. Šiandien jau dauguma ne tik didžiųjų miestų, bet ir regionų teismų organizuoja ir vykdo posėdžius nuotoliniu būdu per ZOOM programą.

Tenka pripažinti, kad šiuo požiūriu karantinas prisidėjo prie teismų sistemos progreso. Nuotoliniai posėdžiai leidžia ne tik užtikrinti, kad bylų nagrinėjimas nestotų arba posėdžiai atšaukiami kiekvieną kartą, teisėjui ar bet kuriai iš šalių ar advokatui esant saviizoliacijoje, bet ir ženkliai prisideda prie proceso koncentracijos bei ekonomiškumo principų. Ne tik karantino laikotarpiu būtų galima labai rimtai svarstyti daugumą parengiamųjų posėdžių, kuriuose paprastai sprendžiami tik organizaciniai procesiniai klausimai, ypač jei šalys ir/ar jų atstovai yra iš skirtingų miestų nei vyksta teismas, organizuoti nuotoliniu būdu. Arba jau išnagrinėjus bylą iš esmės, išklausius šalių, liudytojų parodymų, baigiamąsias kalbas sakyti būtent nuotoliniu būdu. Galimybė dalyvauti teismo posėdyje nuotoliniu būdu ypač vertinga verslui, kuomet pripažįstamas būtinu dalyvavimas juridinio asmens vadovo ar įmonės darbuotojai turi duoti parodymus teisme – dalyvavimas teismo posėdyje nuotoliniu būdu leidžia tam sugaišti kur kas mažiau laiko, nei fiziškai vykstant į teismą, juo labiau – jei jis kitame mieste. Be to, teismo posėdis gali būti ir mišrus, pvz., teismas, šalių atstovai (advokatai) teismo posėdyje dalyvauja fiziškai, tuo tarpu ieškovo ar atsakovo juridinio asmens vadovas galėtų prisijungti nuotoliniu būdu – paskutinės Teisėjų tarybos rekomendacijos numato ir tokį – žodinį mišrų (nuotoliniu ir fiziniu) būdu teismo posėdį.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Labai tikėtina, kad galimybė proceso dalyviams ir liudytojams teismo posėdžiuose dalyvauti nuotoliniu būdu, pagaliau palengvins ir pagreitins bylų su užsienio elementu (ang. cross border cases) nagrinėjimą, o tai verslui, kuris jau seniai neapsiriboja vienos valstybės teritorija, ypač aktualu.

Teisingumo sistema reaguoja ir stengiasi prisitaikyti prie pokyčių 

Nuo š.m. spalio 30 d. įsigaliojo Teisingumo ministro patvirtintų Vaizdo konferencijų ir telekonferencijų technologijų naudojimo nagrinėjant civilines ir administracines bylas tvarkos aprašo ir Teismo posėdžių garso įrašų, daromų teismo posėdžio eigai fiksuoti, reikalavimų aprašo pakeitimai. Šie pakeitimai buvo būtini, kad nuotoliniai teismų posėdžiai taptų realiai įmanomi, o ne tik numatyta jų galimybė teisės aktuose. Tiesa, pirmojo karantino laikotarpiu pirmiau prasidėjo realūs pokyčiai ir prisitaikymas prie naujos realybės teismų darbe, o tik po jų sekė teisės aktų pataisos.

Nebelaukdama ir pirmojo įgaliojimus gavusios naujosios Vyriausybės posėdžio ir sprendimų, Teisėjų taryba, atsižvelgdama į pokyčius teisiniame reguliavime ir sudėtingėjančią epidemiologinę situaciją šalyje, dar 2020 m. gruodžio 8 d. pateikė patikslintas rekomendacijas dėl teismų darbo organizavimo, palaikydama būtinumą užtikrinti teismų veiklos tęstinumą naudojantis nuotolinio komunikavimo priemonėmis ir būtinais atvejais organizuojant teismo darbą bei asmenų aptarnavimą saugiu fiziniu būdu.[1] Ankstesnės kovo ir spalio mėnesiais skelbtos Teisėjų tarybos rekomendacijos buvo abstraktesnės. 

Teisėjų taryba rekomenduoja, kad užtikrinant saugumą ir individualiai įvertinus galimybes bei poreikį organizuoti teismo posėdį byloje, teismo procesas organizuojamas teikiant prioritetą šioms posėdžių formoms:

  • rašytiniu būdu;
  • žodiniu nuotoliniu būdu;
  • žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) būdu;
  • žodiniu fiziniu būdu.

Nuotolinio teismo posėdžio metu visų ar dalies proceso dalyvių (įskaitant teisėjus (teisėjų kolegijos narius), teismo posėdžių sekretorius) buvimo vieta gali būti ne teismo posėdžio salėje, o posėdžiui pirmininkaujančio teisėjo darbo aplinkoje pagal galimybes atvaizduojami Lietuvos valstybės vėliavos ir herbo atributai. Teisėjai dėvi mantijas ir ženklus su Lietuvos valstybės herbu, advokatai ir prokurorai – mantijas.

Proceso dalyviui ar jo atstovui prašant, sudaroma galimybė konfidencialiai pabendrauti jų pasirinktomis nuotolinio komunikavimo priemonėmis.

Nesant galimybės teismo posėdžius organizuoti rašytiniu, žodiniu nuotoliniu, žodiniu mišriu (nuotoliniu ir fiziniu) ar žodiniu fiziniu būdu, suplanuoti žodiniai teismo posėdžiai atidedami ir planuojami pasibaigus karantino režimui, o švelnėjant karantino sąlygoms (karantinui dar nepasibaigus) persvarstoma galimybė grįžti prie bylos nagrinėjimo. Byloje dalyvaujantys asmenys nedelsiant informuojami apie teismo posėdžių datos ir laiko pakeitimus.

Proceso viešumo pricipo įgyvendinimas užtikrinamas organizacinėmis priemonėmis, iš anksto prognozuojant ir reguliuojant asmenų, pageidaujančių stebėti/klausyti teismo posėdį/posėdžius, srautus, teismo posėdžio vaizdą ir/ar garsą retransliuojant į visuomenei atvirą kitą teismo pastate esančią patalpą.

Proceso dalyvis, pageidaujantis dalyvauti teismo posėdžiuose naudojant vaizdo konferencijų ir (ar) telekonferencijų technologijas, turi bylą nagrinėjančiam teismui pateikti rašytinį prašymą kartu su savo asmens dokumentu. Dėl tokio prašymo teismas priima nutartį.

Teismui nusprendus organizuoti nuotolinį teismo posėdį ar leidus konkrečiam proceso dalyviui jame dalyvauti nuotoliniu būdu, išsiunčiamas teismo pranešimas su prisijungimo prie nuotolinio teismo posėdžio duomenis. Kadangi dauguma civilinių bylų yra elektroninės, su visais bylos dokumentais ir medžiaga galima susipažinti Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale (EPP — Pradžia (teismas.lt)). Tai, ar byla bus elektroninė ar popierinė, lemia, kokiu būdu teismui paduodamas bylą inicijuojantis dokumentas (pvz., ieškinys). Teikiant ieškinį ar kitą bylą inicijuojantį dokumentą tik elektroninių ryšių priemonėmis, mokama 75 procentai už atitinkamą procesinį dokumentą mokėtinos žyminio mokesčio sumos, t.y. elektroninė bylos forma ieškovui leidžia taupyti tiek bylinėjimosi išlaidas, tiek kitus kaštus (pvz., dokumentų spausdinimo, siuntimo), tiek laiką.

Nuotoliniai posėdžiai kelia ir tam tikrų iššūkių, pasitaiko ir kuriozų

Tai, kad atsirado reali galimybė organizuoti ir dalyvauti teismo posėdžiuose nuotoliniu būdu, vienareikšmiškai vertintina kaip teismų sistemos progresas ir bylinėjimosi palengvinimas bei paspartinimas.

Žinoma, sistema, o ir nuotolinio bylinėjimosi kultūra, dar tikrai tobulintinos. Bet kaip galime matyti –geroji praktika formuojasi, o teisėkūrai belieka „pasivyti“ realybę.

Ilgą laiką didžiausias „stabdis“ nuotoliniam šalių ar liudytojų dalyvavimui teismo posėdžiuose buvo diskusijos dėl asmens tapatybės nustatymo. Dabar tiek asmens tapatybės nustatymo, tiek priesaikos tvarka aptarta Teisingumo ministro įsakymais. Kitas trukdis ilgai buvo techninės galimybės ir specialios technikos poreikis, tačiau pandemija parodė, kad jau yra sukurta daugybė tam skirtų priemonių ir platformų ir nereikia išradinėti naujų — tereikia pasinaudoti egzistuojančiais instrumentais, atsisakant perteklinio formalizmo.

Tiesa, skirtingas kompiuterinio išprusimo lygis, techninės priemonės kelia ne tik iššūkių, bet ir šypsenų: tenka ir palaukti, kol visi proceso dalyviai ir teismas prisijungs ar kol veiks ir garsas, ir vaizdas; tenka išgirsti paruošiamuosius teismo posėdžiui pokalbius dar iki jo pradžios ar jau pasibaigus, kai mikrofonas lieka neišjungtas; arba kai kolega, norėdamas geriau girdėti, labai arti kompiuterio (ir, žinoma, kameros) prikiša ausį arba, „posėdžiaudamas“ iš savo kabineto, atsipalaiduoja labiau nei teismo salėje, atsistoja ir nueina ieškoti dokumentų; arba teisėjui skelbiant, kas dalyvauja posėdyje, skaityti įvairiausius „slapyvardžius“, kuriais ne tik proceso dalyviai, bet ir advokatai pasivadina savo ZOOM prisijungimo paskyras ar pan. Tarp advokatų buvo kilusi diskusija ir dėl to, ar posėdžiaujant ne teismo salėje, reikia dėvėti mantijas, todėl iki pastarųjų Teisėjų tarybos rekomendacijų pasitaikydavo įvairių „dress code“ ar kolegų šypsenų, kai po kontorą advokatai-„bylininkai“ vaikštinėja su mantija. Tiesa, nėra patogu, kai nuotolinio posėdžio metu advokatas negali tiesiogiai betarpiškai bendrauti su klientu, tačiau tai vėl gi – tik techninio pasirengimo klausimas.

Kaip bebūtų, apskritai galimybės tęsti bylų nagrinėjimą bei apginti klientų interesus net ir karantino laikotarpiu, atperka šiuos mažus nesusipratimus, kurių pamokas su laiku tikrai išmoks visi – ir teismai, ir advokatai, ir proceso dalyviai. Ir naujojo nuotolinio bylinėjimosi pamokų mokomasi ne tik Lietuvoje  – mokomasi ir kitų valstybių teismuose, ir arbitraže[2].  

[1] Šaltinis: Atnaujintos rekomendacijos teismams dėl darbo organizavimo — Lietuvos teismai. [2] Plačiau skaityti: Ar virtualūs posėdžiai arbitraže pandemijos metu gali kelti grėsmę arbitražo teismo sprendimui? | Advokatų kontora GLIMSTEDT

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Ketvirtadienį – 2.972 nauji COVID-19 atvejai

Lietuvoje ketvirtadienį nustatyti 2.972 nauji COVID-19 atvejai, mirė 7 žmonės, rodo Lietuvos statistikos...

ES ir Kinijos lyderiai susės sunkiam pokalbiui – Bendrija tikisi išgirsti Pekino raudonąsias linijas Rusijos atžvilgiu Premium

Europos Sąjungos (ES) ir Kinijos vadovų penktadienį laukia sudėtingiausias iki šiol organizuotas viršūnių...

JAV: V. Putinas galėjo skirti daliai savo patarėjų namų areštą

Joe Bidenas, JAV prezidentas, ketvirtadienį sakė, kad Vladimiras Putinas, Rusijos vadovas, likęs „izoliuotas“...

ES viršūnių susitikime su Kinija pagrindinis dėmesys skirtas karui Ukrainoje

Europos Sąjunga (ES) penktadienį surengs virtualų viršūnių susitikimą su Kinija, augant nerimui dėl vis...

Nukabinkime iškabą „Visi išėjo į frontą“ 2

Vyriausybė šiuo metu rengia antiinfliacinių priemonių paketą ir netrukus jis turėtų būti pristatomas viešai.

Nuomonės
05:50
Lietuvos vaidmuo bręstant pasaulinei maisto krizei: galimybė, realybė ir grėsmė Premium 2

Lietuva yra viena didžiausių grūdų eksportuotojų Europoje – esame 5 vietoje. Reaguojant į kylančias maisto...

Pramonė
05:45
Kaip 2022 m. prasidėjęs karas turi atsispindėti įmonės 2021 m. finansinėje ataskaitoje Premium

Karas Ukrainoje ir tarptautinės bendruomenės įvestos sankcijos Rusijai smarkiai keičia dalies Lietuvos įmonių...

Finansai
05:45
Verslo sutartys su Ukraina: kada karas tampa nenugalima jėga Premium

Po to, kai prieš daugiau kaip mėnesį Kremlius pradėjo karą prieš Ukrainą, lietuviškam verslui kilo klausimų,...

JAV nusitaikė į Rusijos technologijų įmones, sankcionavo didžiausią lustų gamintoją 1

Jungtinės Valstijos ketvirtadienį paskelbė sankcijas kelioms Rusijos technologijų įmonėms, įskaitant...

Inovacijos
2022.03.31
Metalo laužo kainos – rekordinėse aukštumose 1

Toomas Kollamaa, metalo laužo perdirbimo bendrovės „Kuusakoski“ valdybos narys ir pardavimų direktorius,...

Pramonė
2022.03.31
JAV ketina atverti strateginį rezervą ir paduoti į rinką rekordinį kiekį naftos

Baltųjų Rūmų ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai teigiama, kad kiek vėliau šiandien JAV prezidentas...

Pramonė
2022.03.31
Kinijoje dėl naujų COVID-19 protrūkių smuko gamybos apimtys 1

Kinijos gamyklų veikla kovo mėnesį susitraukė, rodo ketvirtadienį paskelbti oficialūs duomenys, nes dėl...

Verslo aplinka
2022.03.31
„Levada“ apklausa: V. Putino populiarumas nuo karo Ukrainoje pradžios padidėjo ir perkopė 80% 10

Nuo karinių veiksmų Ukrainoje pradžios Vladimiro Putino populiarumas išaugo – daugiau nei 80% respondentų...

Verslo aplinka
2022.03.31
8 iš 30 NATO valstybių narių vykdo įsipareigojimą gynybai skirti bent 2% nuo BVP

Rusijos įsiveržimas į Ukrainą paskatino NATO valstybes nares „iš naujo pajusti būtinybę“ didinti išlaidas...

Verslo aplinka
2022.03.31
LVAT patvirtino KT skirtas 18.700 Eur ir 151.400 Eur baudas „Jadranai“ ir „Pasvalio melioracijai“

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT) patvirtino Konkurencijos tarybos (KT) ir bendrovių...

Verslo aplinka
2022.03.31
Kremlius nuo penktadienio reikalaus už dujas mokėti rubliais, grasina kontraktų nutraukimu 7

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriuo nurodoma, kad už dujų sandorius su šalies...

Pramonė
2022.03.31
Japonija palaiko sankcijas Rusijai, bet iš bendro naftos ir dujų projekto nesitraukia

Japonija neketina stabdyti savo dalyvavimo bendrame su Rusija naftos ir dujų projekte, nors ir prisijungė...

Pramonė
2022.03.31
Rusijos vyriausybė legalizavo produkcijos importą be prekių ženklų savininkų sutikimo

Rusijos vyriausybė legalizavo vadinamąjį „pilkąjį“ importą – leido į šalį įvežti produkciją be jų prekių...

Verslo aplinka
2022.03.31
Pasaulis gręžiasi nuo Rusijos IT bendrovių, jų įrangą vis dar naudoja Lietuvos įstaigos Premium 2

Iš Rusijos kilusios IT bendrovės, kaip „Kaspersky“ ar „Yandex“, pastarąjį mėnesį atsidūrė po Vakarų...

Inovacijos
2022.03.31
Pietų Osetijos lyderis nori viešų konsultacijų dėl prisijungimo prie Rusijos

Sakartvelo separatistinio Pietų Osetijos regiono lyderis trečiadienį sakė, kad turėtų būti surengtos viešos...

Verslo aplinka
2022.03.31

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku