VMU finansiniai rezultatai: medienos kainų krizė investicijų nesustabdė

Reklama publikuota: 2021-02-05
svg svg

Medienos kainai pasiekus žemiausią lygį per 8 metų laikotarpį, VĮ Valstybinių miškų urėdijai, lyginant su 2019 metais, neigiama rinkos kainos įtaka pajamoms siekė net 42,4 mln. eurų. Finansinį rezultatą pagerino tai, kad rinkai tiko mažesnė medienos kaina ir pirkėjai pirko daugiau. Įmonei pavyko suvaldyti medienos rinkoje kilusį neapibrėžtumą bei jo poveikį rezultatams, subalansuoti grąžą valstybei ir miškams bei sėkmingai vykdyti investicijas.

Medienos rinką krizė buvo ištikusi, kai po itin didelio medienos kainų pakilimo 2018 metais, kainos 2019-2020 metais krito daugiau nei 40 proc. – medienos rinka buvo perpildyta produkcija visoje Europoje iškirtus milijonus kubinių metrų medžių kenkėjų pažeistų medynų, be to, prekyba mediena lėtėjo ir dėl pandemijos krizės bei neigiamų rinkos lūkesčių ir galimų jos scenarijų bendrai ekonomikos situacijai šalyje.

Finansai atlaikė išbandymą

Valstybinių miškų urėdijai, kurios pajamos tiesiogiai priklauso nuo medienos kainos, 2019-2020 m. situacija rinkoje ir viena žemiausių kainų per ilgą laikotarpį turėjo ženklią neigiamą įtaką, nors, kaip teigia Valstybinių miškų urėdijos finansų vadovė Aidė Džiautaitė, įmonė patyrė gerokai mažesnį ikimokestinį nuostolį, nei buvo planuota.

Tokio dydžio ir sudėtingumo įmonės finansus reikia vertinti atsižvelgiant į valstybės įmonės veiklos specifiką, kurios galutinį rezultatą apibūdina normalizuotas grynojo pelno rodiklis – jį apskaičiuojant eliminuojamos sąnaudos, kurių nepatiria privataus sektoriaus verslai. Atėmus netipinius mokesčius, mokamus nuo žaliavinės medienos pajamų ir patikėjimo teise valdomo valstybės turto, bei specialiuosius įpareigojimus, apimančius socialinę ir ekologinę veiklą, įmonė 2020 m. neaudituotais duomenimis uždirbo apie 27 mln. eurų normalizuoto pelno, ir tai vis tiek yra mažiau, nei įmonė gali generuoti normalios rinkos kainos aplinkoje, sako A. Džiautaitė. 2018 metais uždirbta 55 mln. eurų, 2019 m. — 36 mln. eurų normalizuoto grynojo pelno.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Valstybinių miškų urėdijos finansų valdymo sudėtingumui įtaką daro ir įmonės regioninių padalinių, kurių yra net 26, skirtingos ūkininkavimo sąlygos, kurioms įtaką daro medynų struktūra ir nuo jos priklausomų medienos sortimentų bei regioninių medienos kainų skirtumai. Dėl šių veiksnių, atskirų regioninių padalinių vidutinė medienos pardavimo kaina skiriasi iki 30 proc.

„Keli regioniniai padaliniai dėl prastos medynų struktūros regione, dėl nukritusios rinkos kainos ir kitų faktorių, porą metų iš eilės generuoja nuostolį, ir, jeigu tie padaliniai nebūtų bendroje įmonės struktūroje, kuri amortizuoja šį nuostolį, jie susidurtų su dideliais finansiniais sunkumais, negalėtų vykdyti specialiųjų įpareigojimų valstybei bei visuomenei, tinkamai atkurti ir prižiūrėti jiems priskirtų miško plotų“, — sako A. Džiautaitė.

Sušvelninti neigiamą medienos kainos įtaką bei 2020 m. pasiekti geresnį finansinį rezultatą, nei planuota, įmonei pavyko realizavus didesnius medienos kiekius. „Kai rinka, aukcionų pagalba, sureguliavo pirkėjui tinkamą kainą, atsirado didesnė medienos paklausa. 2019 metais galėjome parduoti ženkliai daugiau, bet tuomet rinkai netiko kaina ir sukaupėme medienos likučių, kurie ir užtikrino galimybę patenkinti paklausos padidėjimą“, — sakė VMU finansų vadovė, pabrėždama, kad įmonė negamina daugiau, nei nustatyta Vyriausybės normomis.

Didina investicijas, mažina sąnaudas

Įmonė 2020 m. investavo 19 mln. eurų, o šiais metais investicijoms numatė 56 mln. eurų. Dalis investicijų yra ne vienerių metų projektai, tad iš šios sumos 2021 m. planuojama pilnai arba dalinai įvykdyti investicijas už 44 mln. eur. Nuo 2018 metų, kai įkurta VĮ Valstybinių miškų urėdija, apjungusi 42 skirtingas miškų urėdijas ir Miškotvarkos institutą, jos sparčiai auga.

„Pasigirdus kalboms apie urėdijų reformą, daugelis jų orientavosi tik į trumpalaikių tikslų siekimą ir veikla nebuvo projektuojama į ateitį. Investicijos į technikos atnaujinimą bei modernizavimą buvo sustabdytos. Taigi, to rezultatas – šiai dienai Valstybinių miškų urėdija investuoja dideles sumas į techninės bazės atnaujinimą, medelynų modernizavimą ir naujus technologinius sprendimus. Vietoj 42 urėdijų įkūrus vieną įmonę, atsirado galimybė aprūpinti regioninius padalinius miškui atkurti ir prižiūrėti būtina technika, nepriklausomai nuo specifinių regiono sąlygų, ribojančių konkretaus padalinio finansinį pajėgumą“, — sako Valstybinių miškų urėdijos vadovas Valdas Kaubrė.

Sutvarkius įmonės techninę bazę ir įvykdžius medelynų modernizaciją, investicijų lygis normalizuosis ir sieks vidutiniškai 12-17 mln. eurų kasmet.

Pasak įmonės direktoriaus, siekiant geresnio rezultato ir įmonės veiklos efektyvumo, vis labiau jaučiama veiklos sinergijos įtaka sąnaudų lygiui – palyginus su 2017 metais, sąnaudos, eliminavus parduodamos medienos kiekių svyravimus ir privalomųjų atskaitymų mokestį, tiesiogiai priklausantį nuo pajamų už parduotą medieną, sumažėjo apie 4,5 proc. —  teigiamą efektą duoda viešųjų pirkimų, rangos kontraktų, sudarančių vienas didžiausių sąnaudų eilučių, centralizavimas, taip pat 12 proc. sumažintos administracinės sąnaudos.

„2021 metų biudžete planuojama, kad įmonė prie tų pačių miško atkūrimo ir priežiūros darbų apimčių, jau taupo 6 mln. eurų sąnaudų lyginat su 2018 metais, net ir ženkliai padidinus darbo užmokestį 2019 metais“, — pabrėžė A. Džiautaitė. Siekiant išlaikyti konkurencingumą darbo rinkoje ir kompetentingus savo sričių darbuotojus, urėdijos darbuotojų atlygio fondas nuosekliai augo. Ženklus sąnaudų sutaupymas didinant vidutinį darbo užmokestį – vienas iš tikslų, kurių buvo siekiama įgyvendinant urėdijų reformą.

Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinių miškų urėdija, lyginant su kitomis valstybės įmonėmis, yra viena daugiausia dotacijomis nedengiamų specialiųjų valstybės įpareigojimų turinti įmonė — jų vykdymui įmonė kasmet patiria 10-11 mln. eurų papildomų sąnaudų. Didžiausią šių išlaidų dalį sudaro veikla visų nuosavybės formų (įskaitant privačių) miškuose: priešgaisrinė miškų apsauga, miško kelių priežiūra, miškų sanitarinė apsauga, rekreacinių objektų įrengimas ir priežiūra.

„Valstybės specialieji įpareigojimai – tai nekomercinė veikla, kurios neprivalo atlikti privačiame verslo segmente dirbančios įmonės, bet šios specialiųjų įpareigojimų išlaidos tampa mūsų įmonės sąnaudomis. Vienok tai – ekologinė-socialinė nauda, kurią kuriame visuomenei, – sako A. Džiautaitė. – Apskritai, kasmet maždaug 50 mln. eurų įmonė grąžina į mišką per atkūrimą, sodmenų užauginimą bei specialiuosius įsipareigojimus, dar, neskaitant pelno įmokų (dividendų) ir pelno mokesčio, 24 – 28 mln. eurų kasmet įmonė sumoka netipinių mokesčių  į valstybės biudžetą.“

Perėjimas prie tarptautinių apskaitos standartų

Po valstybinių miškų reformos 2018 metais įkūrus Valstybinių miškų urėdiją, jau sukurti pagrindiniai veiklos principai, tobulinami procesai, nuolat efektyvinama veikla, centralizuotos medienos ruošos ir prekybos veiklos, viešieji pirkimai, pradėtos kurti IT sistemos, centralizuotos net 43 skirtingos buhalterinės apskaitos sistemos – jau sukurtas pagrindas žengti dar vieną žingsnį į priekį – pereiti prie tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS), sako VMU finansų vadovė.

„Vis dar turime 43 skirtingų įmonių paveldą, kai veikė skirtingos apskaitos programos, nebuvo vieningos dokumentacijos, todėl toliau dirbame centralizuodami funkcijas ir procesus, vienodinami dokumentus, aprašus ir tvarkas. Vienas didžiausių iššūkių pereinant prie TFAS – turto pervertinimas, perklasifikavimas ir perregistravimas, nes įmonės apskaitoje registruota apie 14 tūkstančių ilgalaikio turto pozicijų. Tai išties atsakingas žingsnis, kuriam ruošiamės. Perėjimas prie tarptautinių finansų atskaitomybės standartų yra vienas pagrindinių įmonės prioritetų, šį tikslą kelia tiek įmonės steigėjas Aplinkos ministerija,  tiek valdyba, tiek įmonės vadovybė“, – teigė A. Džiautaitė.

Pagrindinis tikslas – deramai prižiūrėti mišką ir teikti grąžą valstybei

Įmonė pagal įstatymą priskirta pirmos kategorijos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių sąrašui. Tai reiškia, kad įmonė yra ypač svarbi valstybei savo konstituciniu, socialiniu, ekonominiu ir visuomenės interesų tenkinimo aspektais. Įmonei keliami pagrindiniai tikslai – prižiūrėti ir atkurti valstybinius miškus, vykdyti specialius įpareigojimus visuomenei, generuoti stabilią grąžą valstybei, garantuoti geras darbo sąlygas įmonės darbuotojams. Miškų sektoriuje Lietuvoje iš viso dirba apie  60 000 žmonių ir tai yra viena svarbiausių pramonės šakų Lietuvoje, o Valstybinių miškų urėdija — stabilias darbo apimtis jam užtikrinanti įmonė.

Nors įmonės finansų valdymas yra sudėtingas dėl ypač įvairių veiklos procesų, apimančių gamybą, miškotvarkos projektų rengimą, specifinę didelės apimties medelynų, visą miškų atkūrimo bei gausinimo, priešgaisrinę ir kitas veiklas, taip pat dėl 26 regioninių padalinių skirtingų ūkininkavimo sąlygų, įmonės generuojamas pinigų srautas išlieka stabilus ir valdomas, urėdija neturi įsipareigojimų finansinėms institucijoms, o investicijos vykdomos nuosavomis lėšomis.

[infogram id="7fd83b67-f655-473f-8765-bad34b5328e4" prefix="6Mn" format="interactive" title="TR:VMU"]

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Sėkmingai metus užbaigusi Valstybinių miškų urėdija toliau investuoja į tvarų ūkininkavimą Verslo tribūna

Valstybinių miškų urėdija (VMU), praėjusiais metais fiksavusi rekordiškai gerus finansinius rezultatus,...

Pramonė
2022.05.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku