Kas tai? Eksperto įžvalgos

LAT: klaidingas ir neadekvatus turto vertinimas, kurio pagrindu išduotas kreditas, gali lemti vertintojo atsakomybę.

Reklama publikuota: 2021-11-30
svg svg

Lietuvos Aukščiausiais Teismas (toliau – LAT) 2021 m. lapkričio 17 d. priėmė nutartį[1], kurioje analizuojama turto vertintojo atsakomybė, kai pateikiama klaidingai parengta ataskaita, pagal kurią turto vertė dirbtinai pakeliama daug kartų, o bankas / unija išduoda pagal ją kreditą.

Šioje byloje nemokumo administratorė bankrutavusios kredito unijos vardu pareiškė ieškinį, kuriuo, be kita ko, prašė pripažinti neteisinga žemės sklypo rinkos vertės nustatymo ataskaitą turint tikslą gauti paskolą bei priteisti daugiau kaip pusės milijono žalą solidariai iš draudiko, turto vertintojo bei kredito unijos paskolų komiteto bei valdybos narių. Paaiškėjo, kad turtas pervertintas daugiau kaip 49 kartus, taip netinkamai įvertinus skolininko patikimumą, finansines galimybes grąžinti paskolą ir kt. reikšmingą informaciją.

Pirmosios instancijos teismas ieškinį tenkino iš dalies: priteisė kelis šimtus tūkstančių žalos atlyginimo iš turto vertintojo nustatęs, kad jis atsakingas už 30 proc. ieškovui padarytos žalos. 

Teismas konstatavo, kad turto vertinimo ataskaita parengta akivaizdžiai netinkamai. Ataskaitoje nustatyta žemės sklypo kaina yra 65 kartus didesnė už teismo ekspertės ir 49 kartus didesnė už VĮ Registrų centro nustatytą žemės sklypo kainą.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Teismo vertinimu, turto vertintojas žinojo, kad ataskaita bus panaudota turtui įkeisti, todėl jo veiksmai prisidėjo prie žalos unijai kilimo sąlygų sudarymo. Teismas konstatavo, kad egzistuoja teisinis priežastinis ryšys tarp vertintojo neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos.

Lietuvos apeliacinis teismas ieškinį atmetė, nors ir pritarė pirmosios instancijos teismo išvadoms, kad parengta turto vertinimo ataskaita buvo su esminiais trūkumais. Teisėjų kolegija pripažino, kad pirmosios instancijos teismo išvada, jog ataskaita atlikta turint tikslą įkeisti turtą, yra teisinga, tačiau nagrinėjamu atveju nėra nustatyta, kad vertintojas ir paskolų komiteto bei valdybos nariai veikė bendrai, turėdami ketinimą padaryti žalą. Vertintojo parengta ataskaita nebuvo būtinas dokumentas paskolai suteikti ir nesant šio klaidingo turto įvertinimo paskola vis tiek būtų buvusi suteikta, nes kredito unija nusprendė suteikti paskolą pažeisdama daugelį imperatyvų, kurių kiekvienas buvo pakankamas pagrindas atsisakyti suteikti paskolą. Atsižvelgdamas į tai, apeliacinės instancijos teismas nepripažino vertintojo neteisėtų veiksmų kaip būtinosios žalos atsiradimo sąlygos.

LAT panaikino apeliacinės instancijos teismo sprendimą ir grąžino bylą nagrinėti iš naujo, nusprendęs, kad teismas nepagrįstai nenustatė vienos iš vertintojo civilinės atsakomybės sąlygų – priežastinio ryšio – ir nepagrįstai nusprendė, kad civilinė atsakomybė vertintojui netaikytina.

Pirma, LAT pabrėžė, kad šioje byloje esant atsakovų daugetui sprendžiamas solidariosios turto vertintojo civilinės atsakomybės objektyviojo bendrininkavimo pagrindu klausimas. Kadangi objektyviojo bendrininkavimo atveju kelios priežastys yra atskiros, tačiau priklausomos viena nuo kitos, tai atsižvelgiant į šią priklausomybę galima konstatuoti žalos nedalomumą bei veiksmų bendrumą objektyviąja prasme.[2]

Objektyviojo bendrininkavimo atveju pažeidėjų veiksmų bendrumas nėra akivaizdžiai išreikštas. Jokio susitarimo sukelti žalą ar dalyvauti atliekant neteisėtus veiksmus nėra. Vis dėlto kiekvienas iš pažeidėjų prisideda prie žalos atsiradimo iš esmės – be jo žala (visa apimtimi) apskritai nebūtų atsiradusi.

Antra, pasisakydamas dėl priežastinio ryšio, LAT pažymėjo, kad objektyviojo bendrininkavimo atveju turi būti nustatytas kiekvieno bendrininko veiksmų ryšys su ta pačia kilusia žala. Objektyviojo bendrininkavimo atveju solidarioji atsakomybė taikoma ne dėl to, kad preziumuojamas kiekvieno asmens veiksmų ir kilusių padarinių priežastinis ryšys, o dėl to, jog nustatoma, kad kiekvieno asmens veiksmai yra būtini visai žalai atsirasti. Todėl turi būti nustatytas faktinis ir teisinis priežastinis kiekvienos priežasties ir kilusių padarinių ryšys.

Kita vertus, dauginio priežastingumo atveju faktinio (lot. conditio sine qua non) testo ir teisinio priežastinio ryšio testo nustatymas gali būti modifikuojamas.

Nustatant faktinį priežastinį ryšį, gali būti taikomas ne būtinos, o pakankamos priežasties testas, t. y. dauginio priežastingumo atveju neteisėti veiksmai bus laikomi padarytos žalos priežastimi ir tais atvejais, kai nustatoma, kad neteisėti veiksmai buvo pakankama žalingų padarinių priežastis.

LAT teigimu, siekiant nustatyti, ar vertintojo neteisėtus veiksmus ir nustatytą žalą sieja priežastinis ryšys, pirmiausia būtina įvertinti turto vertinimo reikšmę sprendimui dėl paskolos suteikimo priimti.

Teisėjų kolegijos vertinimu, pagal teisinį reglamentavimą, turto vertinimas buvo būtina sprendimo dėl paskolos suteikimo priėmimo sąlyga. Kredito unijos paskolos komiteto narių ir valdybos narių netinkamas pareigų vykdymas neeliminuoja profesionalaus turto vertintojo atlikto vertinimo reikšmės paskolos suteikimo procese, t. y. nepaneigia to, kad vertintojas savo veiksmais (parengdamas neteisingą turto vertinimo ataskaitą) prisidėjo prie žalos ieškovei kilimo sąlygų sudarymo, sukūrė tam prielaidas.

Įkeičiamo turto vertės pakankamumas, ypač kai turto vertę nustato profesionalus turto vertintojas, savaime gali lemti mažesnį sprendimą dėl paskolos suteikimo priimančių asmenų dėmesingumą ir poreikį išsamiai vertinti kitas su paskolos gavėjo finansine padėtimi susijusias aplinkybes, tikintis, kad net jei paskolos gavėjas nebus pajėgus grąžinti paskolos, tokia paskola bus padengta iš įkeičiamo turto vertės.

Neturėdamas turto vertę bent formaliai pagrindžiančios turto vertinimo ataskaitos, ieškovas neturėtų teisės ir negalėtų išduoti tokio dydžio paskolos, kokia buvo išduota šio ginčo atveju.

Taigi, žalą lėmė ne tik tai, jog skolininkas dėl savo prastos finansinės padėties, kurios tinkamai neįvertino atsakingi unijos asmenys, negalėjo grąžinti paskolos, bet ir tai, kad grąžintinos sumos unija negalėjo išsiieškoti iš įkeisto turto, nes jo vertė neatitiko vertintojo parengtoje ataskaitoje nurodyto dydžio. Šiuo atveju dėl neteisingai atlikto žemės sklypo vertinimo paskolos užtikrinimo priemonė neįvykdė jai skirtos funkcijos.

LAT teigimu, šios aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad vertintojas savo veiksmais (parengdamas neteisingą turto vertinimo ataskaitą) prisidėjo prie žalos ieškovei kilimo sąlygų sudarymo, sukurdamas tam prielaidas, todėl vertintojo neteisėtus veiksmus su žalingais padariniais siejo pakankamas priežastinis ryšys.

Nustatęs faktinį priežastinį ryšį, LAT taip pat nurodė, jog apeliacinės instancijos teismas nepagrįstai priežastinį ryšį tarp vertintojo neteisėtų veiksmų ir ieškovės patirtos žalos įvertino kaip pernelyg nutolusį ir dėl to nekvalifikuotiną kaip vieną iš būtinųjų civilinės atsakomybės šiam atsakovui taikymo sąlygų.

LAT nurodė, kad nustatant teisinį priežastinį ryšį reikia įvertinti atsakovo, jeigu jis elgtųsi kaip protingas ir apdairus asmuo, galimybę neteisėtų veiksmų atlikimo metu numatyti žalos atsiradimą, neteisėtais veiksmais pažeistos teisės ar teisėto intereso prigimtį ir vertę bei pažeisto teisinio reglamentavimo apsauginį tikslą.

Atsakovas, būdamas turto vertinimo srities profesionalas, turėjo suprasti, kad jo parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita sukels teisines pasekmes, t. y. bus panaudota kaip žemės sklypo rinkos vertę pagrindžiantis dokumentas, ir, elgdamasis kaip protingas ir apdairus asmuo, įvertindamas žemės sklypą, turėjo numatyti žalingų padarinių subjektui, kuris remsis jo parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita, atsiradimą.

Rizika, kad neteisingai parengta turto vertinimo ataskaita nebus kvestionuojama ją gavusių suinteresuotų asmenų, šie asmenys ją priims kaip teisingą ir ja remdamiesi priims atitinkamus sprendimus, tenka tokią ataskaitą parengusiam subjektui

Dar daugiau, nėra svarbu, kokiu tikslu ataskaita buvo rengiama, nes turto vertintojas turi pareigą pateikti teisingą išvadą dėl vertinamo turto vertės, nepriklausomai nuo turto vertinimo atlikimo pagrindo. Turto vertė nustatoma objektyviai vadovaujantis rinkos ekonomikos logika. Nepriklausomai nuo užsakovo pageidavimų, turto vertintojas turi elgtis profesionaliai ir nustatyti teisingą turto vertę.

Taigi, LAT vertinimu, ginčo atveju konstatuotinas ir pakankamas teisinis priežastinis ryšys vertintojo atsakomybei kilti. Atsižvelgiant į tai, kad vertintojas savo veiksmais (parengta neteisinga turto vertinimo ataskaita) prisidėjo prie žalos ieškovui sąlygų sudarymo, sukurdamas tam prielaidas, konstatuotina, kad vertintojo neteisėtus veiksmus su žalingais padariniais siejo pakankamas priežastinis ryšys.

Apibendrinant šį teisminės praktikos precedentą, taip pat įvertinus ir kitą pastarųjų metų teismų praktiką profesionalių konsultantų atžvilgiu, matyti, kad atsakomybės kartelė įvairias paslaugas teikiantiems asmenims didėja ir už žalą atsakingų asmenų ratas plečiasi. Tai iš esmės sveikintina tendencija, kuri galėtų prisidėti prie profesionalias paslaugas teikiančių asmenų veiklos kokybės gerinimo.

[1] LAT 2021 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-288-1075/2021 [2] Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad objektyvusis bendrininkavimas – tai atvejai, kai žala atsiranda tik dėl kelių atskirų, pavienių priežasčių sąveikos, t. y. keli pažeidėjai veikia atskirai neturėdami bendro ketinimo sukelti žalą, vienas apie kito neteisėtus veiksmus dažniausiai nežinodami, tačiau žala atsiranda tik dėl to, kad kiekvieno jų veiksmai buvo būtinoji žalos atsiradimo priežastis.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Vadyba“
Rašyti komentarą 0
HR prognozės: ir toliau gyvensime nuolatinių pokyčių ritmu Premium 1

2021-ieji dar kartą patvirtino taisyklę, kad verslas, kaip ir gyvenimas, kupinas netikėtumų, kuriems ne...

Vadyba
2021.12.30
Darbuotojų daugėjant, biurus plečia ne visi Premium

Įmonės, planuojančios ženklų darbuotojų skaičiaus augimą, gali ir nedidinti darbo vietų skaičiaus biure:...

Vadyba
2021.12.30
N. Numa vadovo ugdytojo vaidmenyje: „Vilniaus prekybos“ valdymo kultūra keičiasi iš esmės Premium 57

Didžiausios mažmeninės prekybos grupės Lietuvoje „Vilniaus prekybos“ (VP) pagrindinis akcininkas Nerijus...

Prekyba
2021.12.30
Geidžiamiausių darbdavių lapkričio atlygio medianos Premium

Naujausi „Sodros“ duomenys rodo, kokias algų medianas vienuoliktąjį šių metų mėnesį darbuotojams mokėjo...

Vadyba
2021.12.29
Kokias algų medianas lapkritį mokėjo didžiausi šalies darbdaviai Premium

„Sodros“ duomenys rodo, kad šių metų lapkritį ant aukščiausiojo atlyginimų medianų laiptelio tarp daugiausia...

Vadyba
2021.12.28
Atleidimas iš darbo per nuotolį: kokių klaidų nedaryti Premium

Jei vienintelis būdas atleisti darbuotoją yra vaizdo skambučiu, svarbu blogas žinias darbuotojui pranešti...

Vadyba
2021.12.27
Didžiausios lapkričio algų medianos Premium

Naujausi „Sodros“ duomenys rodo, kurios šalies bendrovės vienuoliktąjį 2021 m. mėnesį darbuotojams mokėjo...

Vadyba
2021.12.27
Kas laukia personalo vadovų 2022-aisiais: pagrindinės tendencijos, kurių negalima ignoruoti Premium

Metų pabaigoje darbdaviai ir personalo specialistai peržvelgia personalo valdymo tendencijas ir prioritetus.

Vadyba
2021.12.27
„Baldai1“ personalo sprendimai: naujokus priima tik į jaunesniųjų specialistų pozicijas Premium 10

Pijus Makarevičius, „Furniture1“ įkūrėjas ir vadovas, dalijasi, kad įmonėje taiko kiek neįprastą personalo...

Vadyba
2021.12.26
E. Liachovičius: Lietuva skandinavams – ne tremtis Premium 1

Pernai „Girtekos“ grupė nusprendė išplėsti aukščiausio lygio vadovų paiešką ir pradėjo organizuoti...

Vadyba
2021.12.26
DAO – naujos kartos kolektyvinio investavimo organizacijos, kuriose nėra hierarchijos Premium

Verslo organizacijose svarbiausias vaidmuo įprastai tenka saujelei valdymo galią turinčių asmenų – valdybos...

Inovacijos
2021.12.26
„Ne raketų mokslas“: IT specialistų trūkumą rinka bando spręsti pati Premium 9

Gediminas Šimkus, Lietuvos banko valdybos pirmininkas, šią savaitę pažymėjo, kad šalyje trūksta aukštos...

Inovacijos
2021.12.23
Kibernetinio saugumo problemos viešajame sektoriuje: lauksime gaisrų ar imsimės veiksmų? Verslo tribūna 1

Jei anksčiau apie didžiulę žalą sukeliančius hakerių išpuolius girdėdavome tik filmuose ir užsienio...

Vadyba
2021.12.22
Negerasis „Enron“ jausmas“, kurio vadovams geriau neignoruoti Premium 1

1999 m. birželio 28 d. įvyko turbūt pats įtakingiausias susirinkimas modernaus bendrovių valdymo istorijoje.

Vadyba
2021.12.21
Beveik pusė apklaustų įmonių 2022 m. numato darbo jėgos trūkumą 1

Kvalifikuotos darbo jėgos trūkumą kaip tikėtiną iššūkį 2022 m. įvardijo 49,2% apklaustų įmonių.

Vadyba
2021.12.21
„TransUnion“ Lietuvoje vadovaus J. Lukošius

Tarptautinės duomenų ir technologijų įmonės „TransUnion“ Lietuvos padalinio generaliniu direktoriumi...

Vadyba
2021.12.21
Šuoliui besirengianti „Mantinga“ pertvarko organizacinę struktūrą Premium 1

Duonos, užkandžių ir šaldytų gaminių įmonės „Mantinga“ valdytojai pradeda įgyvendinti struktūrinius pokyčius,...

Pramonė
2021.12.21
„Cujo AI“ vadovas: „Agile“ padėjo įveikti startuolišką chaosą ir įgyti pranašumų už Atlanto Premium 1

Į Amerikos, Kanados ir didelės dalies Europos namų ūkius įsiveržusios lietuviškos kibernetinio saugumo ir...

Vadyba
2021.12.21
Kavinės „Italala“ įkūrėjos nesigaili iškeitusios karjerą į verslą, nors iššūkių – per akis Premium

Apsispręsti imtis nuosavo verslo nėra paprasta, tačiau kai vos pradėjus jį statyti ant kojų dar ir pandemija...

Gazelė
2021.12.21
Lyderystės ekspertė: kiekvienas specialistas gali tapti vadovu Premium 11

Jūratė Vaičikonė, lyderystės ir organizacijų vystymo konsultantė, VŽ akademijos lektorė, neabejoja, kad...

Vadyba
2021.12.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku