Viešųjų pirkimų ateitis – pilnas procesų skaitmenizavimas, lemsiantis efektyvesnę pirkimų eigą

Publikuota: 2020-02-13

Viešieji pirkimai – pakankamai sudėtingas ir ilgai trunkantis biurokratinis procesas. Dalyvavimas juose dažnai verslui atneša ne tik naudos, bet ir nemažai darbo bei nepasitikėjimo. Siekiant palengvinti dalią abiem sandorio pusėms, perkantieji priversti imtis sprendimų. Vienas jų – pilnas viešųjų pirkimų procedūrų skaitmenizavimas, kurį įgyvendinti siekia jau 70 Lietuvos viešojo sektoriaus organizacijų.

Šių metų vasario 7 d. „Radisson Blu Hotel Lietuva“ vykusioje viešųjų pirkimų konferencijoje įvertintos ir labiausiai skaitmenizuotos perkančiosios Lietuvos įstaigos, sėkmingai optimizuojančios savo viešųjų pirkimų procesą. Renginį atidariusi Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jekaterina Rojaka atkreipė dėmesį į tai, kad dažnai kalbame apie blogus pavyzdžius viešuosiuose pirkimuose, tačiau teigiamos pastangos ir pasiekimai lieka nepastebėti. Renginio iniciatorius – viešųjų pirkimų planavimo ir vykdymo programinės įrangos kūrėjų „Ecocost“ vadovas Karolis Šerpytis sako, kad apdovanojimais siekta parodyti perkančiųjų įstaigų įdirbį tobulinant viešuosius pirkimus ir motyvuoti jas nesustoti.

nuotrauka::1 right

„Mūsų praktika rodo, kad perkančiųjų organizacijų vadovai ir specialistai nori diegti inovacijas ir gerinti pirkimų procesus. Taipogi matome, kaip sunkiai sekasi to siekti, kadangi naujovės ne visada suderinamos su visomis organizacijos procedūromis, nėra visapusiško darbuotojų įsitraukimo, skiriasi jų gebėjimai adaptuotis, todėl procesai užtrunka. Apie tai viešai nekalbama, dažniausiai vertinama tik prasta pirkimų praktika. Apdovanojimų idėja – iškomunikuoti žinutę apie teigiamus poslinkius šioje srityje ir paskatinti organizacijas toliau siekti pokyčių“, – komentuoja K. Šerpytis.

Apdovanojimuose vertintos į 5 kategorijas suskirstytos organizacijos: labiausiai skaitmenizuotos centrinės valdžios institucijos, vietos savivaldos organizacijos, valstybės ir savivaldybių įmonės, sveikatos įstaigos ir švietimo, kultūros, socialinės ar kitos įstaigos. Vertinamųjų eilėje – 70 organizacijų, kurių kiekvienai nustatytas skaitmenizavimo rezultatų balas.

nuotrauka::2 left

Pažangiausios perkančiosios organizacijos

Konkurso nugalėtojų sąraše – daugiausiai balų surinkę „Lietuvos geležinkeliai“ ir Kauno klinikinė ligoninė, taip pat Lietuvos automobilių kelių direkcija, Šiaulių miesto savivaldybės administracija ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.

Mindaugas Žiukas, AB „Lietuvos geležinkeliai“ Pirkimų valdymo skyriaus vadovas, sako, kad gautas apdovanojimas – aukštas atlikto darbo įvertinimas, motyvuojantis siekti lyderystės šioje srityje. Jau prieš 5 metus startavęs įmonės pirkimų skaitmenizavimo procesas šiuo metu bendrovei leidžia mažiau dėmesio skirti procedūriniams, techniniams veiksmams, o koncentruotis į tai, kaip efektyviai pasiekti pirkimų tikslą. Vis tik, anot M. Žiuko, pasiekta dar ne viskas.

„Nors „Lietuvos geležinkeliai“ už pirkimų skaitmenizavimą gavo aukščiausią įvertinimą iš visų vertintų organizacijų, tačiau šioje srityje dar tikrai turime kur padirbėti. Nuolat stebime visus bendrovėje vykstančius su pirkimais susijusius procesus, įskaitant naudojamų sistemų funkcionalumo atitikimą besikeičiantiems poreikiams, ir vertiname didesnio skaitmenizavimo reikalingumą. Tai pakankamai sudėtingas darbas, neužtenka tik įsigyti veikiančią sistemą. Reikia peržiūrėti ir adaptuoti esamus, įdiegti naujus procesus, parengti tipines dokumentų formas, įgalinančias dokumentų generavimą pagal sisteminius pasirinkimus. Svarbu tinkamai pasiruošti pokyčiams ir suvaldyti jų įgyvendinimo procesą, o vėliau užtikrinti nuolatinį sistemos administravimą“, – komentuoja jis.

Kauno klinikinės ligoninės Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjo Kęstučio Kazulio teigimu, viešųjų pirkimų skaitmenizavimas supaprastino ir smarkiai pagreitino procesus, palengvino ataskaitų teikimą, taip pat padeda taupyti žmogiškuosius išteklius laiko prasme, mažina klaidų, kurios gali lemti baudas arba laiku neįsigytų priemonių stygių ir iš šio sekantį pakartotinių pirkimų skelbimą, tikimybę. Vis dėlto, viešųjų pirkimų procesų efektyvumas, anot jo, priklauso ir nuo darbuotojų įsitraukimo bei pačių tiekėjų.

nuotrauka::3 right

„Dauguma žmonių dažnai ne taip lengvai priima naujoves, o tai yra didžiausias iššūkis diegiant tokius sprendimus, todėl viską darėme palaipsniui ir dabartinį rezultatą pasiekėme per 3 metus. Verta pažymėti, kad viskas priklauso ne tik nuo organizacijos, bet ir tiekėjo. Jis nulemia, kaip sparčiai sprendžiamos problemos, taisomos klaidos“, – teigia jis.

K. Kazulis pažymi, kad šiais metais numatyta skaitmenizuoti dar dalį viešųjų pirkimų procesų taip toliau mažinant popieriaus sunaudojimą, kas ne tik prisideda prie aplinkos saugojimo, bet ir padeda sumažinti įstaigos sąnaudas.

Vertintos remiantis 80 rodiklių

Organizacijų vertinimo sistemos sudarytojas K. Šerpytis pasakoja, kad įstaigos vertintos pagal 2 stambius kriterijus – pirkimo procesų skaitmenizavimo lygį ir viešųjų pirkimų rezultatus. Iš viso vertinimo sistemą sudarė 80 rodiklių, kurių sąrašas parengtas remiantis Ekonomikos ir inovacijų ministerijos ir Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) viešųjų pirkimų vertinimo rodiklių gairėmis, taip pat keliomis „Ecocost“ komandos idėjomis.

Organizacijų pirkimo procesų skaitmenizavimo lygio vertinimo kriterijų apibrėžė 3 dedamosios: pirkimų planavimas, pirkimo procesų valdymas ir sutarties vykdymas. Tuo tarpu skaitmenizuotų viešųjų pirkimų rezultatas matuotas procesų aiškumo, pirkimų efektyvumo ir konkurencingumo rodikliais.

„Skaitmenizavimo lygis – gana stambus kriterijus. Svarbu pabrėžti, kad kiekvienas procesas gali būti skaitmenizuojamas vis detaliau, todėl vertintas ir kiekvieno jų skaitmenizavimo gylis, apimantis pirkimo poreikio formulavimą, inicijavimą, dokumentų rengimą, pasiūlymų vertinimą, pretenzijų nagrinėjimą, pirkimų organizavimą ir vykdymą. Antras stambus kriterijus aprėpė organizacijos pasiektus rezultatus – kiek ji skaitmenizuotų procesų pagalba sutaupė lėšų, pritraukė pasiūlymų ir efektyviai juos įvertino. Apdovanotos tos organizacijas, kurios sėkmingiausiai skaitmenizuoja viešųjų pirkimų procesą iki pat galo ir pačių smulkiausių etapų“, – detalizuoja K. Šerpytis.

Aktualu ir tiekėjams

Šiuo metu, anot K. Šerpyčio, viešųjų pirkimų procesas gali trukti ir iki pusės metų, o tai dalyvaujančiam verslui gali būti visai nenaudinga, jeigu jis ir pats turi tam tikrų įsipareigojimų arba planų. „Ecocost“ vadovas akcentuoja, kad viešųjų pirkimų procesų skaitmenizavimas pagreitina visą pirkimo procedūrą, kas aktualu ne tik perkančiajam, bet ir pirkimuose dalyvaujančiam verslui.

„Tiekėjai dažnai susiduria su problema, kad net kelis mėnesius dėl ilgų vertinimo procedūrų negauna sprendimo, kas laimėjo konkursą. Pirkimų proceso skaitmenizavimas padeda drastiškai sumažinti procesų trukmę tarp pasiūlymo pateikimo ir laimėtojo paskelbimo, kas verslui ypač palanku“, – pažymi jis.

K. Šerpyčio teigimu, egzistuoja stiprus ryšys tarp pirkimo procesų skaitmenizavimo ir didesnio viešųjų pirkimų skaidrumo bei efektyvumo.

„Pats skaitmenizavimas savaime atneša didelę naudą organizacijai, nes didėja procesų aiškumas. Aišku, kokie pirkimų etapai vyksta šiuo metu, kas už juos atsakingas, kiek laiko jie yra tam tikrame statuse, kodėl nejuda pirmyn bei koks kitas proceso žingsnis. Pilno skaitmenizavimo galutinis tikslas – tai galimybė organizacijai geriau prognozuoti pirkimus ir aiškiai vykdyti veiklą“, – akcentuoja jis.

Lietuvai trūksta tinkamo požiūrio

K. Šerpytis sako, kad nors Lietuvoje jaučiama didelė pažanga viešųjų pirkimų skaitmenizavime, tačiau lyginant su didžiosiomis ES valstybėmis, Lietuvai trūksta visapusiškesnio požiūrio į viešuosius pirkimus.

nuotrauka::4 left

„Didžiosiose užsienio valstybėse perkančiosiomis organizacijomis labiau pasitikima ir mažos vertės pirkimai reguliuojami taip pat paprastai kaip ir verslo praktikoje“, – teigia jis.

Advokatų kontoros „Cobalt“ partnerio Deivido Soloveičiko nuomone, detalios reglamentuotos viešųjų pirkimų taisyklės vis tiek neapima visų įmanomų situacijų, su kuriomis susiduria viešuosius pirkimus vykdančios organizacijos, todėl turėtų galioti tik tam tikri viešųjų pirkimų principai.

„Būtina suteikti daugiau savarankiškumo perkančiosioms organizacijoms nuspręsti, kas joms yra geriausia, nes didelė ginčų dalis kyla dėl įstatymo interpretavimo į vieną ar kitą pusę, o ne principų taikymo. Viešųjų pirkimų veiklai didesnę įtaką turėtų daryti ne tik viešųjų pirkimų teisė, kuri nustato ribas, bet viešųjų pirkimų vadyba, o tai jau – ekonomikos sritis. Sutariama, kad pagrindinė viešųjų pirkimų problema yra neefektyvumas, tačiau tai jau ne vien teisinė problema“, – dėsto jis.

nuotrauka::5 right

„Ecocost" partneris Žilvaras Gelumbauskas teigia, kad dažna neefektyvumo priežastis yra ir vidinė organizacijos pirkimų virtuvė.

„Pirkimo poreikio iniciatoriai žino, ką reikia nupirkti, o pirkimo vykdytojai – kaip pirkti. Tačiau nors visi jie dirba vienoje organizacijoje, dažniausiai neveikia kaip viena komanda. Pirkimo procesų skaitmenizavimas šioje situacijoje padeda iniciatoriams aiškiau suvokti detalų pirkimų procesą, o vykdytojams suteikia galimybę turėti daugiau informacijos apie pirkimų poreikį“, – sako jis.

„Ecocost“ – ilgametę patirtį viešuosiuose pirkimuose sukaupę teisės, ekonomikos ir informacinių technologinių specialistai, savo žinias ir gebėjimus realizavę IT sprendimų pagalba. Sukurtą programinę įrangą sudaro 4 moduliai, leidžiantys palaipsniui automatizuoti visus viešųjų pirkimų etapus ir standartizuoti patį procesą, taikant gerąsias viešųjų pirkimų organizavimo praktikas.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Į teismą keliauja didelio masto sukčiavimo schemas visoje Lietuvoje vykdžiusi grupė

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) penktadienį pranešė teismui perdavusi baudžiamąją bylą, kurioje...

Statyba ir NT
2020.10.02
„Revolut“ dėl „Brexit“ perkelia Airijos klientų sąskaitas į Lietuvą 4

„Revolut“ paskelbė laikinai perkelsianti savo airių vartotojų sąskaitas į Lietuvą, nes jos elektroninių...

Finansai
2020.10.02
Biudžetas – po devyniais užraktais 7

Kitų metų valstybės biudžeto projekto valdantieji nepaviešins iki rinkimų – Seimui pateikti svarbiausią...

Finansai
2020.10.02
Valdžia neskubės: biudžeto kontūrai rasis tik po rinkimų Premium

Nors opozicija reikalauja 2021 m. valstybės biudžeto projektą pateikti dar iki Seimo rinkimų, kad „rinkėjai...

Verslo aplinka
2020.10.02
Baltarusių sąskaitos Lietuvoje: galimybės ir rizikos 3

Nors viešumoje girdime įvairių kalbų, Lietuva jau dabar yra atvira Baltarusijos žmonėms ir įmonėms. Lietuvos...

Finansai
2020.10.01
Lengvatikiai viliojami investuoti į kriptovaliutų verslą 1

Užfiksuota atvejų, kai gyventojai gauna trumpųjų SMS žinučių, kuriose jie informuojami apie tai, kad jiems...

Finansai
2020.10.01
Lietuvoje smulki įmonė biurokratijai sugaišta 34 darbo dienas per metus  3

Net 271 valanda arba nepilnos 34 darbo dienos – vidutiniškai tiek mažoms Lietuvos įmonėms praėjusiais metais...

Gazelė
2020.10.01
„ASHBURN International“ sukirto rankomis su startuoliu „Travel Union“

„Penkių kontinentų“ grupės įmonė „ASHBURN International“ pasirašė mokėjimo paslaugų sutartį su Lietuvoje ir...

Paslaugos
2020.10.01
Registrų centras pradėjo taikyti naujas paslaugų kainas

Spalio 1 d. pradėtos taikyti naujos Registrų centro (RC) paslaugų kainos, kurios nesikeitė daugiau nei dešimt...

Finansai
2020.10.01
Kaip priimti teisingą sprendimą dėl paskolos: svarbu aiškus tikslas Verslo tribūna

Daugelis esame susidūrę su būtinybe pasiskolinti būstui pirkti ar atnaujinti, automobiliui, tačiau kartais...

Konkurencija dėl talentų iš Baltarusijos stiprėja Premium 8

Vyriausybė trečiadienį pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui leisti trečiųjų šalių įmonėms,...

Technologijos
2020.10.01
Centrinės valdžios deficitas – 2,25 mlrd. Eur 2

Centrinės valdžios deficitas šių metų sausį-rugpjūtį buvo beveik 2,25 mlrd. Eur. Aštuonių mėnesių centrinės...

Finansai
2020.09.30
Finansų ministras: būtina mažinti valstybės skolą 10

Dėl koronaviruso krizės išaugusi Lietuvos skola šiuo metu finansų sistemai problemų nekelia, tačiau reikia...

Finansai
2020.09.30
„European Merchant Bank“ palieka vadovė ir visa valdyba 7

Prieš daugiau nei metus specializuoto banko licenciją gavusio „European Merchant Bank“ valdybą palieka visos...

Vadyba
2020.09.30
Lietuva jungsis prie skolinti TVF sutinkančių šalių

Vyriausybė trečiadienį pritarė Lietuvos banko (LB) ketinimams su Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) pasirašyti...

Finansai
2020.09.30
Verslas 130 mln. Eur „Sodrai“ susitarė sumokėti ateityje

Pandemijos laikotarpiu verslo skolos „Sodrai“ išaugo tris kartus, tačiau daugelis COVID-19 paveiktų įmonių...

Gazelė
2020.09.30
„Moody’s“ iki investicinio padidino „Citadele“ kredito reitingą 

Tarptautinė kredito reitingų agentūra „Moody’s“ Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse veikiančiam AS „Citadele...

Finansai
2020.09.30
„Revolut“ turi naują komunikacijos vadovę Baltijos šalyse 5

Jungtinės Karalystės finansinių technologijų platformos „Revolut“, Lietuvoje turinčios specializuoto banko...

Rinkodara
2020.09.30
Kritinis žvilgsnis į „Ignitis“ IPO. O apie valstybę kas nors pagalvojo? 18

Šiuo metu vykstantis „Ignitis“ IPO procesas turi nemažai sąjungininkų. Tai ir bankai, vykdantys platinimą,...

Rinkos
2020.09.30
Užsienio bendrovės per karantiną atitraukė dalį kapitalo iš Lietuvos  Premium

Užsienio investuotojai š. m. kovo-birželio mėn., kai šalyje buvo įvestas karantinas, susilaikė nuo...

Finansai
2020.09.30

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus