Kas tai? Eksperto įžvalgos

Kęstutis Motiejūnas: „Ateikite ir pasinaudokite verslo finansavimo galimybėmis“

Publikuota: 2018-04-13
Kęstutis Motiejūnas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) generalinis direktorius: „Invegos“ veiklos esmė – kurti, lengvinti ir įgyvendinti verslo finansavimo sprendimus.
Kęstutis Motiejūnas, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) generalinis direktorius: „Invegos“ veiklos esmė – kurti, lengvinti ir įgyvendinti verslo finansavimo sprendimus.

Kęstutį Motiejūną, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) generalinį direktorių, kalbina Andrius Mankus

„Invegos“ vadovu pradėjote dirbti nuo š. m. vasario pradžios. Kodėl nusprendėte dalyvauti konkurse užimti šias pareigas?

17 m. dirbau finansų įstaigose, tad finansų rinkų ir finansinių priemonių sritis man artima. Tačiau ateina laikas, kai norisi naujų iššūkių, o „Invegos“ veikla man tuo pačiu metu ir žinoma, ir nauja sritis, nes įmonė teikia Lietuvoje unikalias paslaugas. Taigi vadovauti tokiai įmonei turi būti labai įdomu.
Ne paskutinis argumentas kandidatuoti buvo ir faktas, kad „Invegos“ veikla yra skirta Lietuvos verslui skatinti ir geresnėms verslo finansavimo sąlygoms sudaryti, t. y. tam tikra prasme socialiai atsakinga ir visuomenei naudinga veikla, o tai mane ypač motyvuoja. 

„Invegos“ vadovo konkurse varžėsi daugiau kaip 50 kandidatų. Kas lėmė jūsų pergalę?

Šį klausimą turbūt reikėtų užduoti mane atrinkusiems „Invegos“ valdybos nariams (šypsosi).

O jei rimtai, manau, valdybos sprendimą nulėmė mano patirties ir kompetencijų derinys. Tikiu, kad ilgametė darbo finansų sektoriuje patirtis stipriai prisidėjo prie valdybos narių apsisprendimo pasirinkti mano kandidatūrą. Manau, kad reikšmės turėjo ir plati bei įvairi mano vadybos patirtis: dirbau daugelyje sričių – pradedant  nuo apskaitos iki pardavimų ir verslo plėtros, esu vadovavęs įvairių dydžių ir tipų komandoms, net kolektyvams su 650 darbuotojų.
Žinau, kad atrankos metu buvo kalbėta ne tik su mano buvusiais vadovais, bet ir su buvusiais bendradarbiais bei pavaldiniais – panašu, kad ir pastarieji pateikė gerų rekomendacijų...
Paprastai esu atviras, bendraujantis, išklausantis vadovas – mano durys visada atviros kolegoms užeiti bet kokiu klausimu. Pats stengiuosi ir kolegas mokau pirma pagalvoti ir tik paskui padaryti, o ne atvirkščiai, nes siekiu būti nuoseklus savo sprendimuose ir veiksmuose. Matyt, tokių ar panašių savybių ir reikia „Invegos“ vadovui – juk įmonėje dirba aukštos kvalifikacijos, dažnai labai specifinių finansų rinkų žinių ir didžiulę patirtį turintys profesionalai. Jiems nereikia, kad vadovas nurodytų, ką ir kaip daryti, – kolegos savo darbą išmano daug geriau nei aš. Labiau reikia paskatinti, padrąsinti, nukreipti tinkama kryptimi, kelti iššūkius. O iššūkių tikrai yra – kaip ir kiekvienoje organizacijoje dar yra erdvės veikti efektyviau, aptarnauti klientus geriau ir greičiau, dar plačiau skleisti informaciją verslui apie „Invegos“ teikiamas paslaugas.

O kandidatų gausa vadovo atrankoje parodo, kad „Invega“ yra įdomi įmonė, atliekanti svarbų vaidmenį Lietuvos verslo pasaulyje ir teikianti pagalbą verslui bene 30-čia įvairiausių formų – mes jas vadiname „priemonėmis“. Ir, beje, „Invega“ ne tokia maža, kaip gali pasirodyti iš darbuotojų skaičiaus ar peržvelgus finansines ataskaitas – valdome beveik 800 mln. EUR valstybės ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų lėšų, o tai didžiulė atsakomybė bei užduotis šias lėšas efektyviai panaudoti verslo finansavimo prieinamumui didinti. 

Prisiminkime jūsų karjerą. Kokie jūsų darbai ir pasiekimai turės įtakos vadovaujant „Invegai“?

„Invegos“ veiklos esmė – kurti ir įgyvendinti verslo finansavimo, o tiksliau – verslo finansavimo gavimo lengvinimo – sprendimus. Todėl mano patirtis dirbant finansinių produktų kūrimo ir valdymo srityje čia gali praversti.

Kitas svarbus „Invegos“ veiklos aspektas – darbo su partneriais patirtis. Mūsų partneriai, per kuriuos yra suteikiama didžioji dalis „Invegos“ paslaugų,  yra arba gali tapti bene visi subjektai, dirbantys su bet kokios rūšies verslo finansavimu: nuo investicijų bankininkų ar investicinių fondų valdymo bendrovių iki kredito unijų ar sutelktinio finansavimo verslui platformų. Norėdama padėti verslui „Invega“ turi suprasti partnerių veiklą, suderinti interesus ir parengti paslaugas bei produktus taip, kad jos veiktų tikslingai ir efektyviai, būtų patrauklios verslui ir patogios mūsų partneriams.

Ir ne mažiau svarbus aspektas – efektyvi pačios „Invegos“ veikla. Kaip atėjusiam iš privataus verslo man nuolatos kirba klausimai: ką galime daryti greičiau, efektyviau, kokį procesą galime „ištiesinti“? Tuos pačius klausimus nuolat keliu ir kolegoms. 

„Invega“ deklaruoja misiją: „Skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, būnant aktyviu verslo finansavimo partneriu.“ Galite konkrečiau paaiškinti, kaip planuojate įgyvendinti šią misiją?

Ko gero, reiktų pasakyti, kad „Invega“ nekonkuruoja ir nekonkuruos su esamais ar būsimais verslo finansuotojais, nes siekia užpildyti verslo finansavimo ekosistemos spragas ir palengvinti verslui finansavimo gavimo sąlygas. Pateiksiu tris pavyzdžius, kurie atspindi įmonės veiklos kryptis:

  • Tiesioginė pagalba verslui. Jei verslas su gyvybingu verslo planu ateina į kredito įstaigą paskolos, tačiau neturi pakankamo užstato paskolai, „Invega“ gali suteikti kredito įstaigai valstybės garantiją už tą paskolą ir ji galiausiai išduodama. Be to, paskolą gavusi įmonė gali prašyti dalies kredito įstaigai mokamų palūkanų kompensavimo. Nauda akivaizdi: gyvuoja verslas, kuris be „Invegos“ pagalbos būtų neįsikūręs ar neišsiplėtęs, o paskolos palūkanos neapsunkina verslo finansinės padėties.
  • Tam tikros finansavimo ekosistemos vystymas. Pvz., šiuo metu verslui tampa vis aktualesnė finansavimo rizikos kapitalu forma. Tačiau rinkoje nėra tiek daug tų vadinamųjų „protingų pinigų“, kuriuos valdo rizikos kapitalo investuotojai – visgi rizikos kapitalo investicijos yra rizikingos. Todėl „Invega“ kartu su Ūkio ministerija sukūrė keletą priemonių rizikos kapitalo fondams, į kuriuos investuos 71,73 mln. EUR. Tuos fondus valdo ir valdys atrinkti privatūs fondų valdytojai, kurie į fondus įdės ir pačių pritrauktų privačių lėšų, o vėliau investuos į smulkiojo verslo įmonių kapitalą. Taip „Invega“ siekia išjudinti rizikos kapitalo rinką Lietuvoje, pritraukti privačių investuotojų pasiūlydama investicijoms ir valstybės lėšų.
  • Privačių investuotojų skatinimas. Pvz., šiuo metu startuoliams ir kitiems besikuriantiems verslams, dažnai turintiems tik dėmesio vertą idėją, sunku pritraukti net nedidelių pradinių investicijų. Kita vertus, yra privačių investuotojų, verslo angelų, kurie norėtų investuoti į tokius verslus, tačiau nenori rizikuoti didesnėmis sumomis, ar norėtų dalytis rizika ir verslo valdymo atsakomybėmis su kitais investuotojais. Siekdama skatinti tokius investuotojus „Invega“ kartu su Ūkio ministerija sukūrė keletą koinvesticinių priemonių, pagal kurias investicijoms skirta 34,51 mln. EUR. Privatūs investuotojai, pridėję dalį nuosavų lėšų prie šių „Invegos“ ir jos dukterinės įmonės UAB „Kofinansavimas“ fondų lėšų, kartu su šiais fondais investuos į besikuriančius verslus ir tuos verslus valdys. Taip „Invega“ siekia skatinti privačius investuotojus investuoti į naujus verslus, prisidėdama valstybės pinigais suteikia galimybę investuotojams sumažinti investavimo riziką.

Kokias matote „Invegos“ stipriąsias ir silpnąsias puses? Kokią veiklą numatote stiprinti?

Noriu pabrėžti „Invegos“ darbuotojų sukauptą patirtį ir kompetenciją. Įmonės įgyvendinamos finansinės priemonės yra pripažintos tarptautiniu mastu. Esame Tarptautinės garantijų institucijų asociacijos (AECM), Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos (ELTIA), Europos rizikos kapitalo fondų investuotojų tinklo (EVFIN), Lietuvos rizikos ir privataus kapitalo asociacijos (LT VCA) ir kitų organizacijų nariai, „Invegos“ darbuotojai kviečiami dalytis patirtimi įvairiose tarptautinėse konferencijose ir Europos Sąjungos šalyse, ir už jos ribų. Tuo ne tik didžiuojamės, bet ir kasdien naudojame sukauptas žinias.

O stiprinti visada yra ką: siekiame veikti greičiau ir efektyviau – tuo tikslu automatizuojame ir skaitmenizuojame rutininius procesus ir dokumentus, analizuojame, kaip galėtume pagreitinti naujų paslaugų kūrimo ir diegimo procesą. Nuolat svarstome, kaip kuo paprasčiau ir aiškiau pristatyti verslui savo paslaugas.

Kokius tikslus keliate šiems metams ir penkerių metų kadencijai? Kokie jūsų prioritetai?

2018 m. tikslai labai aiškūs: planuojame verslui pateikti 6 naujas priemones, įvairiomis formomis verslo finansavimui lengvinti rinką turėtų pasiekti 77 mln. EUR valstybės bei ES struktūrinių fondų investicijų, su šiomis lėšomis padėsime verslui iš įvairių privačių finansavimo šaltinių papildomai pritrauki 137 mln. EUR. Tai išties dideli pinigai, o ateinančius keletą metų šios sumos tik augs.

Apie konkrečius penkerių metų planus kalbėti sunku, nes „Invegos“ veikla priklauso nuo valstybės politikos ir Lietuvos verslo poreikio įmonės teikiamoms paslaugoms. Kiekvienais metais verslo poreikiai analizuojami, o veiklos planai koreguojami. Vis dėlto kai kurie pokyčiai jau nuspėjami: 2020-iais baigsis dabartinis ES biudžeto laikotarpis ir, tikėtina, gali mažėti ES struktūrinių fondų investicijų sumos. Vadinasi, norėdami sukaupti resursų verslo finansavimui lengvinti turėsime atrasti naujų lėšų šaltinių.

Ar keisis bendravimas su verslininkais?

Tik gerės (šypsosi). Kaip minėjau, didžiąją dalį paslaugų teikiame per tarpininkus – jie daugiausia tiesiogiai bendrauja su mūsų klientais. Todėl „Invegos“ užduotis – tinkamai paruošti savo partnerius, suteikti jiems visą reikiamą informaciją, kad klientai būtų tinkamai ir išsamiai pakonsultuoti. Be abejo, konsultuojame verslininkus ir tiesiogiai – galite mums skambinti ar rašyti el. paštu – visada gausite išsamų atsakymą apie visas „Invegos“ paslaugas. Ir toliau aktyviai dalyvausime įvairiuose renginiuose ir konferencijose informuodami verslo visuomenę apie mūsų teikiamas paslaugas. 

Kaip verslą paskatintumėte pasinaudoti „Invega“ paslaugomis? Ar galite apžvelgti, kokias paslaugas ir kokia apimtimi „Invega“ suteikė per pastaruosius keletą metų?

Vien 2017 m. „Invega“ verslui pasiūlė 12 naujų priemonių – tai ir darbo užmokesčio kompensavimo priemonė „Verslumo skatinimo 2014–2020“ paskolų gavėjams „Subsidijos verslo pradžiai“, Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui, Pasidalytos rizikos paskolos, Koinvesticinis fondas I ir II, Ankstyvosios stadijos ir plėtros fondas I bei kitos priemonės. Pernai verslo finansavimui lengvinti rinką pasiekė 60 mln. EUR valstybės bei ES struktūrinių fondų investicijų, be to, „Invega“ padėjo verslui iš įvairių privačių finansavimo šaltinių papildomai pritraukti 113 mln. EUR. Jei jūs neinvestavote, nemodernizavote įrengimų, neplėtėte savo veiklos, bet su „Invegos“ pagalba tą padarė jūsų konkurentas, kas laukia jūsų verslo?! Ar reikia daugiau motyvų ieškoti patrauklių finansavimo galimybių?

Kokias svarbiausias žinias tapęs „Invega“ vadovu norite perduoti verslui?

Ateikite ir pasinaudokite verslo finansavimo galimybėmis, kurias jums siūlo valstybė! Skambinkite mums, skaitykite mūsų interneto puslapį, klauskite apie „Invegos“ paslaugas savo finansų tarpininko! 

Ar verslas padarė viską, kad pasinaudotų „Invega“ paslaugomis? Kokius namų darbus jis turi atlikti?

Ne kiekvienam verslui mūsų paslaugų reikia, tačiau daugeliui jos tikrai gali būti labai naudingos. Pirmiausia, reikia pasidomėti, kas siūloma, ir pasirinkti tas priemones ar paslaugas, kurios tinka konkrečiam verslui. Taip, mes ar mūsų partneris paprašysime užpildyti prašymą, pateikti finansines ataskaitas ar verslo planą, – sakyčiau labai nedaug to pasiruošimo reikia, palyginti su nauda, kurią verslas gali gauti pasinaudojęs „Invegos“ paslaugomis.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Kaip talentai renkasi darbovietę

Įmonės vis ieško patikimo recepto, kaip į komandas pritraukti profesionalų. Praktika rodo, kad organizacijos,...

Vadyba
2018.04.15
Smaližių teismui „KitKat“ pristato rožinį šokoladą

Didžiosios Britanijos smaližiai pirmieji pasaulyje galės paragauti rožinės spalvos šokolado.

Vadyba
2018.04.14
Kaip efektyviai spręsti konfliktus: svarbios taisyklės vadovui

Nutylėti konfliktai tarsi chroniška liga gali persekioti nuolat. Praktika rodo, kad laimi tos organizacijos,...

Vadyba
2018.04.14
Valstybės tarnyboje pernai moterys uždirbo 10% mažiau nei vyrai 1

Valstybės tarnyboje dirbančios moterys pernai uždirbo 117,35 Eur mažiau nei vyrai, skelbiama atliktoje...

Vadyba
2018.04.13
Numavičiaus šeimos biuras turi naują vadovą 6

Lietuvos verslininko ir investuotojo Nerijaus Numavičiaus šeimos biuro „Talka LT“ vadovu paskirtas Nerijus...

Rinkos
2018.04.13
Kęstutis Motiejūnas: „Ateikite ir pasinaudokite verslo finansavimo galimybėmis“ Rėmėjo turinys 6

Kęstutį Motiejūną, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) generalinį direktorių, kalbina Andrius...

Vadyba
2018.04.13
Vertingiausia pasaulio bendrovė „Apple“ – be milijardierių 2

Technologijų pasaulio atstovai vis ryškiau matosi pasaulio turtingųjų sąrašuose. Tačiau juose neregėti...

Vadyba
2018.04.13
10.000 pelno nesiekiančių įmonių – pelno mokesčio lengvatų nežinioje Premium 4

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) savo komentaruose ir įsakymuose bando apriboti pelno nesiekiančioms...

Finansai
2018.04.13
Nauji investuotojai „Visma Lietuvos“ planų nepakeitė, siekis – 500 darbuotojų Premium 3

Praėjusiais metais dalį akcininkų pakeitusi Norvegijos IT bendrovė „Visma“ Lietuvoje išlaiko savo strategiją...

Technologijos
2018.04.13
Išrinktas naujas „Linpros“ prezidentas

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „Linpra“ prezidentu išrinktas Tomas Jaskelevičius, UAB „Arginta...

Vadyba
2018.04.12
Duomenų apie algas belaukiant – „Sodra“ paaiškina, kas yra atlyginimo kvantiliai 8

Šių metų balandžio 1 d. įsigaliojo Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pataisos, kurios įpareigojo...

Finansai
2018.04.12
Valstybės dosnumas nuo sofos nenuvaro 15

Lietuvoje turime gana paradoksalią situaciją – ekonomika auga, verslas plečia veiklą ir pasigenda darbuotojų,...

Vadyba
2018.04.12
Nauja atlygio sistema pritraukė vyresnių pardavėjų Premium 10

Pasikeitus atlyginimo sistemai mobiliojo ryšio operatorė „Bitė Lietuva“ savo salonuose pastebėjo dvigubai...

Vadyba
2018.04.12
Lietuva tarp JAV ir ES santykių Rėmėjo turinys 4

Pokalbis su Valentinu Mazuroniu, Europos Parlamento nariu, prasidėjo nuo Europos Sąjungos ir Jungtinių...

Vadyba
2018.04.12
„Moller-Maersk“ siekia nutraukti vyrų dominavimą: finansų vadove nori skirti moterį 3

Didžiausia pasaulyje Danijos konteinerinės laivybos bendrovė „Moller-Maersk“ siekia mažinti lyčių atotrūkį...

Vadyba
2018.04.11
Balžekas ir Glodas siūlomi į „Telia Lietuvos“ valdybą 1

Į telekomunikacijų AB „Telia Lietuva“ valdybą siūlomi Tomas Balžekas ir Mindaugas Glodas.

Vadyba
2018.04.11
Prasideda „Metų rinkodaros vadovo“ rinkimai 1

Lietuvos marketingo asociacija LiMA kartu su „Verslo žiniomis“ jau ketvirtą kartą rengia „Metų CMO“ rinkimus,...

Rinkodara
2018.04.11
„Vli Timber“ patirtis: augimas vedė link bankroto, išlaidas suvaldė „Lean“ Premium 3

Pradėjusi sparčiai augti džiovintų malkų gamybos bendrovė „Vli Timber“ nebesuvaldė išlaidų ir atsidūrė per...

Pramonė
2018.04.11
Kada komunikacija atveria kelius į sėkmę Rėmėjo turinys 2

Turite puikų produktą, apie kurį klientai atsiliepia geriausiais žodžiais, jo kaina – konkurencinga rinkoje,...

Vadyba
2018.04.11
Lietuvos darbo kaštai augo sparčiausiai euro zonoje 8

Pernai Lietuvoje valandiniai darbo kaštai išsipūtė 9% - daugiausiai iš visų euro zonos šalių. Nepaisant...

Vadyba
2018.04.10

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau