Iliustruotoji istorija: Mussolini ir mafija

Publikuota: 2019-06-23
Mažo miestelio Sicilijoje pavadinimas mena „geriausius“ mafijos laikus. Marcello Paternostro („Reuters“/“Scanpix“) nuotr.
Mažo miestelio Sicilijoje pavadinimas mena „geriausius“ mafijos laikus. Marcello Paternostro („Reuters“/“Scanpix“) nuotr.
 

Benito Mussolini karo laivu plaukia į Siciliją. Naujojo Italijos ministro pirmininko karinė palyda – įspūdinga: ją sudaro ne tik daugybė kareivių, bet ir lėktuvai bei povandeniniai laivai.

Kai Mussolini ir jo asmens sargybiniai vaikšto po miestelį Piana dei Greci, meras – garsus mafijos vadeiva Francesco Cuccia – paklausia, kam Mussolini tiek sargybinių, kai jo saugumu rūpinasi Cuccia. Įžeidi pastaba įsiutina Mussolini. Jis jau įtvirtinęs savo valdžią Italijoje (nors diktatūrą įves tik po kelerių metų), tad nusprendžia paskelbti Italijos mafijai karą.

Jeigu Mussolini pavyks sutriuškinti mafiją, jis ne tik apgins savo garbę, bet ir pritrauks fašistų partijai rėmėjų, kurių Sicilijoje smarkiai trūksta.

Salą valdo nusikaltėliai

Kai 1924 m. gegužę Mussolini atvyko į Siciliją, sala buvo žiaurios mafijos rankose: daugelyje miestų tikroji valdžia priklausė organizuotiems nusikaltėliams, ir nei gyventojai, nei policija niekaip negalėjo tam pasipriešinti. Nusikalstamumas buvo salos rykštė. Per savo vizitą Mussolini sužinojo, kad vien Marsalos mieste pastaraisiais metais įvykdyta 216 žmogžudysčių.

Įstatymai negaliojo visoje Trapanio provincijoje, kuriai priklauso Marsala. Kasmet čia buvo nužudoma apie 700 gyventojų ir pavagiama maždaug 30.000 naminių gyvulių. Vietos laikraštis 1924 m. drįso parašyti, kad provincija – ant žlugimo ribos. Vos po dviejų savaičių, kai apsilankė Sicilijoje, Mussolini paskyrė karinį išsilavinimą turintį Cesare Mori Trapanio provincijos prefektu – aukščiausiu administracijos pareigūnu.

Mori jau anksčiau gaudė nusikaltėlius Sicilijoje ir garsėjo kietumu. Mussolini išsiuntė jam telegramą duodamas visišką laisvę: „Jūsų ekscelencija turi carte blanche. Sicilijoje reikia atkurti absoliutų, kartoju, absoliutų valstybės autoritetą. Jeigu jums trukdys galiojantys įstatymai, išleisime naujų.“

Gavęs tokių pažadų Mori ėmėsi užduoties. Pirmasis oficialus jo darbas buvo dekretas, kuriuo jis atšaukė visus Trapanio provincijoje išduotus leidimus laikyti ginklą. Nuo šiol buvo galima sulaikyti kiekvieną, jį turėjusį.

Atsakingas už visą Siciliją

Po kiek daugiau nei metų Mussolini paskyrė Mori Palermo prefektu ir įgaliojo medžioti mafiozus visoje Sicilijoje.

Mori nedelsdamas subūrė specialiąsias pajėgas ir pavedė joms persekioti nusikaltėlius visose devyniose salos provincijose, skirtingai nei Sicilijos policija – ši galėjo tirti nusikaltimus tik savo provincijoje.

Specialiąsias pajėgas sudarė policija, sukarinta žandarmerija, karabinieriai ir ginkluoti fašistų partijos nariai, žinomi kaip juodmarškiniai. Specialiosios pajėgos buvo suskirstytos į būrius po 25 vyrus, juose buvo visų trijų pajėgų atstovų.

Anot Mori, fašistai juodmarškiniai turėjo „tiesiogiai dalyvauti policijos operacijose – atvirai ir drąsiai vykdyti represijas prieš mafiją“. Kovojant su mafija, pagrindinis Mussolini ir Mori tikslas buvo ne įkalinti nusikaltėlius, daug svarbiau buvo parodyti, kad imamasi veiksmų, ir užtikrinti, kad siciliečiai laikytų fašizmą vieninteliu taikos ir saugumo garantu.

Pirmoji didelio masto Mori operacija įvykdyta 1925 m. lapkričio 28 d.: 62 ieškomi vyrai, kaltinami ryšiais su mafija, buvo sulaikyti Madonie kalnuose į rytus nuo Palermo. Po dviejų savaičių specialiosios pajėgos ėmėsi veiksmų salos centre, sulaikė 142 nusikaltėlius Pjaca Armerinos mieste.

Ką ir kodėl suimti, Mori buvo ne taip svarbu. Palerme jis įsakė suimti grupę jaunų vyrų, vilkinčių brangiais drabužiais ir važinėjančių prabangiais automobiliais. Mori manė, kad šie vadinamieji Palermo viveurs susikrovė turtus nesąžiningai, tad dvidešimt jų įkišo už grotų. Tą patį vakarą vyko kita policijos operacija, per ją sulaikyta 300 anksčiau teistų Palermo gyventojų. Sulaikymą Mori motyvavo tuo, kad visi jie – buvę recidyvistai, tad išėję iš kalėjimo tikrai yra padarę kitų nusikaltimų. Be to, kalėdiniu laikotarpiu Geležinis prefektas – taip jį vadino žurnalistai – išleido dekretą, kuriuo tapo privaloma salos taksi vairuotojams registruotis valdžios institucijose, o automobilį paženklinti tapatybės kortele. Ši priemonė turėjo atimti mafijos mėgstamą pinigų šaltinį zuinaggio: sergančius salos gyventojus mafija nuveždavo pas gydytojus apsišaukėlius, o šie iš nusilpusių ligonių atimdavo pinigus ir kitą turtą.

Mori buvo įitikinęs, jog teigiami straipsniai apie policijos veiklą laikraščiuose yra kelias į sėkmę, todėl Geležinis prefektas mielai bendradarbiavo su Palermo spauda, kai 1926 m. sausį vykdė iki tol svarbiausią išpuolį prieš mafiją.

Kalnų miestelyje Gangyje, už 80 km į pietryčius nuo Palermo, sausio 1 d., smarkiai sningant, 800 Morio vyrų pradėjo operaciją. Specialiosios pajėgos įsiveržė į miestą. Gatvės buvo tuščios. Policija uoliai krėtė vieną namą po kito, tačiau mafiozų nerado. Nusikaltėliai tūnojo slaptuose savo namų kambariuose ir laukė, kol specialiosios pajėgos neteks vilties jų rasti ir grįš į Palermą.

Sausio 2 d. Mori vyrams sužibo viltis, kai senstantis mafijos bosas Gaetano Ferrarello, vadinamas Madonie karaliumi, išlindo iš savo slėptuvės ir pasidavė. Tačiau laukta miestelio mafijos organizacijos griūtis neįvyko – nė vienas mafiozas jo pavyzdžiu nepasekė.

Įkaitai – moterys ir vaikai

Mori savo vyrams liepė įkaitais paimti įtariamų mafiozų šeimų narius, jie buvo apgyvendinti apgailėtinomis sąlygomis.

Išvedus šeimas, jų namuose apsigyveno policijos pareigūnai, kad slėptuvėse tūnantys mafiozai girdėtų, jog policija miega jų lovose ir valgo prie jų stalų. Netrukus daug įtariamųjų pasidavė. Palermo spaudai Mori gyrėsi, kad šiuo atveju lemiamas veiksnys buvo ultimatumas, kurį jis paskelbė Gangio gatvėse: „Įsakau visiems, kurie bėga nuo valdžios institucijų, pasiduoti per 12 valandų. Suėjus nustatytam terminui, prieš jūsų šeimas, nuosavybę ir šalininkus bus imtasi griežtų priemonių.“

Žurnalistai nesužinojo, kad moterys bei vaikai buvo paimti įkaitais ir kad Mori slapta sudarė sutartį su baronu Sgadari, Gangio mafijos vadeivų bendrininku. Mori baronui pažadėjo, kad visi mafiozai, kurie pasiduos savanoriškai, gaus švelnesnę bausmę, o Sgadari perdavė šią informaciją mafijai. Vėliau Mori pamiršo savo pažadą: mafijos atstovai teisme nesulaukė pasigailėjimo.

Mori triumfuoja

Sausio 10 d. Gangyje tebevyko daugybė sulaikymų ir Mori pasinaudojo susiklosčiusia padėtimi. Geležinis prefektas pasirodė mieste apsiavęs sunkius karinius batus ir Rotušės balkone pasakė kalbą – keikė „turto prievartautojus ir reketininkus“ ir ragino Gangio žmones „gintis“.

Fašistiniai laikraščiai rašė, kad miesto gyventojai į kalbą atsakė audringais plojimais, laikė didelius plakatus su fašistiniais šūkiais. Vienas laikraščių net rašė, kad Mori, „kaip dar vienas Heraklis, atliko 12 užduočių. Jis pagaliau nukirto pabaisai galvą, o ekstazės apimti žmonės šlovina didįjį nugalėtoją“. Kiti dalykiškiau aprašė, kad priešais Rotušę buvo susirinkę vos keli žiūrovai, gana šaltai sutikę Mori.

Anot Geležinio prefekto, po Gangio apgulties buvo sulaikyta 130 ieškomų mafiozų ir 300 jų bendrininkų. Vadinamieji bendrininkai daugeliu atveju buvo mafiozų šeimos nariai, apkaltinti nusikalstamais ryšiais.

Mori melavo apie pasiektus rezultatus Italijos vidaus reikalų ministrui Luigi Federzoni: „Žmonėms, kurie sulaikomi už bendrininkavimą, visada pateikiami konkretūs kaltinimai.“ Tačiau dažnai vienintelis jų nusikaltimas buvo tas, kad gyveno po vienu stogu su įtariamu mafijos nariu.

Per naują didelio masto operaciją Šiaurės Sicilijos Korleonės mieste policijai pavyko rasti tik 59 žmones, kuriuos buvo galima apkaltinti konkrečiu nusikaltimu, dar 69 buvo apkaltinti bendrininkavimu.

Praėjo keli mėnesiai po Gangio apgulties, o specialiosios Mori pajėgos toliau krėtė vieną miestą po kito. Visur, kur pasirodydavo policija, mafijos bosai, smulkūs nusikaltėliai ir atsitiktiniai prašalaičiai buvo surakinami antrankiais.

Tai, kad suėmimai būdavo nepagrįsti, rodo per salą keliaujančių nekaltų verslininkų sulaikymas. Policija juos suėmė ir surakino antrankiais Korleonės viešbutyje. Iš viso Mori vyrai sulaikė 11.000 siciliečių, 5.000 iš jų – Palermo provincijoje.

Iki dantų ginkluotos specialiosios pajėgos visada verždavosi dideliais būriais, todėl mafija vengė atviro ginkluoto susirėmimo.

Vengė išteisinamųjų nuosprendžių

Teismo procesai prieš tūkstančius įtariamų mafijos narių Geležiniam prefektui kėlė sunkumų: jis baiminosi, kad dėl įrodymų trūkumo dauguma bus išteisinti. Mussolini buvo numatęs šią problemą, todėl į Siciliją išsiuntė griežtumu garsėjantį prokurorą Luigi Giampietro, kad šis pakeistų kolegą, kuris, Mussolini nuomone, pernelyg skrupulingai vadovaujasi įstatymais ir įrodymais.

Giampietro buvo tvirto charakterio ir manė, kad „gerumas yra silpnumo ženklas ir skatina nusikaltėlių aroganciją“. Mori įtikino Giampietro pasikliauti specialiųjų pajėgų ir kitų policininkų parodymais net tuo atveju, jei nebūtų daugiau kitų įrodymų, kad kaltinamasis yra kaltas. Laiške, skirtame Giampietro, jis pabrėžė, kad „niekas neturi būti nubaustas švelnia bausme“.

Iš 11.000 sulaikytųjų policijos areštinėje tik keli šimtai iš tiesų priklausė mafijai, be to, daugelis jų buvo eiliniai jos nariai. Tūkstančiai sulaikytųjų buvo smulkūs nusikaltėliai, neturintys ryšių su mafija arba apskritai nekalti. Iš 430, kurie buvo sulaikyti Gangyje 1926 m., tik 154 buvo atvesdinti į teismą, visus kitus teko paleisti.

Per Gangio operaciją sulaikyti įtariamieji buvo nuteisti per painų ir skubotą parodomąjį teismo procesą, pradėtą 1927 m. spalio 4 dieną. Už grotų Šiaurės Sicilijos miesto Termini Imereses teisme visi 154 kaltinamieji buvo pasodinti vienu kartu.

Įgijęs naujų diktatoriškų galių Mussolini reikalavo vykdyti teisingumą žaibišku greičiu, tad vos per šešias savaites buvo apklausta ir parodymus davė 300 liudytojų.

Nenuostabu, kad tik aštuoni sulaikytieji buvo išteisinti, septyni buvo įkalinti iki gyvos galvos, o visi kiti gavo nuo 5 iki 30 m. kalėjimo. Pavyzdžiui, mėsininkas buvo nuteistas už tai, kad mafijos nariai nuolat susitikdavo jo parduotuvėje ir stovėdami eilėje šnekučiuodavosi.

Mori sėkmė vedė į nuopuolį

Įnirtinga Mori kova su nusikaltėliais truko penkerius metus. Per tą laiką už grotų atsidūrė 1.200 įtariamų mafiozų. Nežinoma, kiek žmonių buvo priverstinai perkelti į žemyninę Italijos dalį. Dauguma nuteistųjų buvo smulkios žuvelės, tačiau operacija išgąsdino ne vieną mafijos bosą, todėl dauguma jų nutraukė nusikalstamą veiklą arba pabėgo iš šalies. Dauguma mafijos vadeivų patraukė į JAV.

Nors nukentėjo daug nekaltų aukų, mafijos galia buvo gerokai susilpninta, nusikalstamumas Sicilijoje smarkiai sumažėjo. Pavyzdžiui, metai iki Mori atvykstant, Palermo provincijoje buvo įvykdytos 224 žmogžudystės. Po 5 m. kovos 1929 m. provincijoje nužudyti vos penki žmonės. Ginkluotų plėšimų sumažėjo nuo 312 1923 m. iki vos trijų 1929 m., o turto prievartavimo atvejų – nuo 72 iki vos vieno.

Kai sumažėjo nusikaltimų, galima buvo tirti gandus, esą Sicilijos aukščiausio rango fašistų politikai yra visiškai priklausomi nuo mafijos. Mori uoliai ėmėsi užduoties, ir daugelis jų prarado postus, kol galop įsikišo Mussolini. 1929 m. birželio 23 d. Mori buvo mandagiai atleistas: Dučė jam padėkojo už „ilgą ir pagirtiną darbą tėvynės labui“. Mori sulaukė paguodos – buvo paskirtas Italijos Senato nariu, tačiau iki pat mirties 1942 m. jautė kartėlį dėl atleidimo.

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Neringa švenčia gimtadienį ir atidaro atnaujintą prieplauką

Lapkričio 15–17 d. Neringa švenčia savo 58-ąjį gimtadienį. Bene laukiamiausias šventinio savaitgalio įvykis –...

Laisvalaikis
2019.11.15
EK vadovės patarėja tapusi M. Tuskienė: niekada nesilaužiau pro uždaras duris Premium 2

Finansų viceministrės Miglės Tuskienės „skrydį“ į paskirtosios Europos Komisijos (EK) pirmininkės kabinetą...

Laisvalaikis
2019.11.15
Nuomonė: gydant vėžį žolelių papildai labiau kenkia nei padeda

Sergantieji vėžiu savo gydytojui turėtų pranešti apie visus vartojamus medikamentus ir natūralius papildus,...

Laisvalaikis
2019.11.14
Veneciją užliejo didžiausias potvynis

Lapkričio 12-osios vakarą Venecijoje vanduo pakilo aukščiausiai per pastaruosius 50 metų – beveik du metrus.

Laisvalaikis
2019.11.13
Kinijoje išleista solidi lietuvių poezijos rinktinė

Kinijos leidykla „Guangdong Flower City Publishing House“ išleido šiuolaikinės Lietuvos poezijos antologiją,...

Laisvalaikis
2019.11.12
„Rubiko kubo“ prekės ženklo valdytojai patyrė dar vieną pralaimėjimą Premium

Europos Sąjungos (ES) Bendrasis Teismas priėmė dar vieną nepalankų sprendimą gerai žinomo žaislo Rubiko kubo...

Rinkodara
2019.11.12
Apdovanojimas „Vilnius – Europos G taškas“ kampanijai vėl patraukė pasaulio dėmesį 2

Žinia, kad Vilniaus reklama „Vilnius – Europos G taškas“ buvo įvertinta auksu tarptautiniuose turizmo...

Rinkodara
2019.11.12
Didžiausias Vilniaus bunkeris bus išsaugotas

Po nugriautais „Profsąjungų rūmais“ rastas bunkeris bus išsaugotas, nes jo griovimas grėstų paties Tauro...

Laisvalaikis
2019.11.12
Prieš krepšinio aistras „Žalgirio“ arenoje – naudingos verslo pamokos Verslo tribūna

Ar įmanoma suderinti smagiai praleistą vakarą stebint aukščiausio lygio krepšinį ir naudingą verslo...

Verslo aplinka
2019.11.12
Kinijos tikslas – pralenkti Holivudą

JAV mažėjant pajamoms už Holivudo filmus – dėl piratavimo ir tokių turinio platformų kaip „Netflix“ arba...

Laisvalaikis
2019.11.11
Medijos – ir streso, ir atsipalaidavimo šaltinis Premium

Šiandieniame technologijų pasaulyje medijomis naudojamės vis daugiau, o prekių ženklams tai atveria didesnių...

Rinkodara
2019.11.11
Graikijos masalas investuotojams – mokesčių rojus

Graikija, bandydama išbristi iš užsitęsusios ekonominės krizės, meta iššūkį Londonui, Monakui ir...

Laisvalaikis
2019.11.10
Iliustruotoji istorija: aferos baigėsi bankrotu 2

Apie greitą praturtėjimą nepajudinus nė piršto svajoja ir aukštuomenė, ir prastuomenė. Ankstesniais laikais...

Laisvalaikis
2019.11.10
„Social Media Fest 2019“: renka įtakingiausiuosius socialiniuose tinkluose

Socialinių tinklų atradimų festivalio „Social Media Fest 2019“ komisija įvertino Lietuvos influencerius,...

Rinkodara
2019.11.10
Moterys Lietuvos kino industrijoje. Kokia problema? Premium 1

Jei skaitote šio straipsnio pavadinimą ir jus ima šioks toks irzuliukas, kad šis tekstas apskritai...

Verslo klasė
2019.11.09
Baltijos šalių Jaunojo tapytojo prizas iškeliavo į Latviją

Lietuvos, Latvijos ir Estijos meno pasaulio profesionalų, kolekcininkų ir mėgėjų smalsumas patenkintas: šių...

Laisvalaikis
2019.11.09
Mokslu grįstas apsipirkimo gidas: kaip neišleisti per daug 

Pasiklydę tarp lentynose sumaniai perdėliotų prekių, suvilioti akcijų, prisirinkę per daug ar ne to, ko iš...

Laisvalaikis
2019.11.09
LIONS prezidentas: mes – stiprūs, nes skirtingi Premium

1917 m. Melvinas Jonesas, garsus Čikagos verslininkas, draudikas, kartą per mėnesį lankydavosi verslininkų...

Verslo klasė
2019.11.09
Berlyno sienos griūties 30-metis: geležinė uždanga ir kiti piknikai Premium

Lygiai prieš 30 metų, 1989-ųjų lapkričio 9 d., griuvusi Berlyno siena iš esmės išjudino Rytų ir Vidurio...

Laisvalaikis
2019.11.09
„Fredos“ vadovas A. Ėmužis – apie baldų pramonės ateitį, robotus, vartojimą, lyderystę Premium 1

Antanas Ėmužis, vienos stambiausių šalyje baldų gamybos AB „Freda“ generalinis direktorius ir vienas...

Laisvalaikis
2019.11.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau