Kas tai? Eksperto įžvalgos

Ekstremali situacija Lietuvoje: atnaujinti aktualūs mokesčių pakeitimai

Publikuota: 2020-03-20
Gintaras Balčius, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris.
svg svg
Gintaras Balčius, advokatų kontoros „Ellex Valiunas“ partneris.

Bene žymiausias ekstremalios situacijos ir Lietuvos ekonomiką sukausčiusio karantino pasekmes jaučia verslas. Vis tik, ir tokioje padėtyje laikinai sustojusi veikla neatleidžia nuo mokestinės naštos. Gera žinia ta, į susidariusią nepalankią situaciją verslui reaguoja ir valstybė.

Trumpai apie valstybės įtvirtintus mokesčių pakeitimus.

Avansinio pelno mokesčio mokėjimo būdo pakeitimas

Norėdama pakeisti mokesčio apskaičiavimo būdą (ne pagal praėjusių metų veiklos rezultatus, o pagal numatomus rezultatus), įmonė turi tai pažymėti pateikdama avansinio pelno mokesčio deklaraciją.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) dvejoms savaitėms, iki kovo 30 d. nukėlė avansinio pelno mokesčio už I ketvirtį deklaravimo ir sumokėjimo terminą.

Nuostolių perkėlimo galimybė

Pagal Pelno mokesčio įstatyme nustatytą tvarką, visos įmonės, kurios per mokestinį laikotarpį apskaičiuoja mokestinį nuostolį, turi galimybę perkelti susidariusius mokestinius nuostolius į kitus mokestinius laikotarpius ir jais susimažinti tais mokestiniais laikotarpiais apskaičiuotą apmokestinamąjį pelną (su tam tikrais apribojimais).

Atleidimas nuo mokesčio deklaracijos pateikimo

Tais atvejais, kai mokesčių mokėtojai laikinai nevykdo veiklos (nesudaro ir nevykdo jokių sandorių; nevykdo atsiskaitymų su ūkio subjektais; negauna pajamų, išskyrus mokesčių mokėtojo banko sąskaitose esamų piniginių lėšų palūkanas), jie gali būti laikinai atleidžiami nuo mokesčio deklaracijos ir (arba) kitų teisės aktuose nurodytų dokumentų pateikimo.

Atleidimas nuo netesybų

VMI, „Sodra“ ir Lietuvos muitinė netaikys išieškojimo veiksmų (išskyrus muitams) ir neskaičiuos delspinigių neigiamą poveikį patyrusiems mokesčių mokėtojams (pagal VMI puslapyje pateiktą mokesčių mokėtojų sąrašą, kurį ruošiasi skelbti dar šią savaitę), nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po š. m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Taip pat išlieka galimybė kreiptis į VMI, „Sodrą“ ir Muitinę su prašymu atleisti nuo apskaičiuotų delspinigių, esant Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintiems atleidimo nuo delspinigių pagrindams ir/ar motyvuojant šiame įstatyme įtvirtintam protingumo ir teisingumo principui.

Mokesčių atidėjimas, mokestinės paskolos sutarties sudarymas

VMI, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus/draudimus veiklos vykdymui, paskelbė ekonominės veiklos rūšis, kurias vykdantys mokesčių mokėtojai dėl minėtos priežasties galimai patyrė tiesioginį neigiamą poveikį, bei paskelbė konkrečių mokesčių mokėtojų sąrašą, kuriems automatiškai suteikiamos šios pagalbos priemonės – nevykdomas deklaruotų mokesčių išieškojimas (išskyrus muitams), taikomas atleidimas nuo delspinigių, o sudarius mokestinės paskolos sutartį, neskaičiuojamos palūkanos. Šiems mokėtojams taikomos analogiškos Valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimą palengvinančios priemonės.

Ar mokesčių mokėtojas yra įtrauktas į sąrašą, galima pasitikrinti čia. Paieškoje reikia nurodyti pavadinimą arba įmonės kodą. Paiešką galima vykdyti ir pagal grupes, pasirenkant požymį „Mokesčių mokėtojai, kuriems taikomos mokestinės pagalbos priemonės dėl COVID-19“. Šiems mokesčių mokėtojams automatiškai nebus taikomi išieškojimo veiksmai (išskyrus muitams) ir nebus skaičiuoji delspinigiai nuo tų mokesčių, kurių sumokėjimo terminas yra po š. m. kovo 16 d. (karantino paskelbimo). Šis principas galios iki tol, kol šalyje bus atšaukta ekstremalioji situacija.

Verslininkai, neradę savo veiklos profilio tarp paskelbtų mokesčių mokėtojų, tačiau taip pat patyrę neigiamas pasekmes dėl COVID-19, dėl pagalbos priemonių jų verslui taikymo gali kreiptis į mokesčių administratorių, pateikdami supaprastintos formos prašymą. Minėtą formą galima pateikti per „Mano VMI“, atsiųsti e. paštu vmi@vmi.lt arba paprastuoju paštu.

Taip pat išlieka galimybė kreiptis į VMI, „Sodrą“ ir muitinę su prašymu atleisti nuo apskaičiuotų delspinigių, esant Mokesčių administravimo įstatyme įtvirtintiems atleidimo nuo delspinigių pagrindams ir/ar motyvuojant šiame įstatyme įtvirtintam protingumo ir teisingumo principui.

Tiek dėl VMI, tiek dėl „Sodros“ administruotinų mokesčių (įskaitant GPM įmokas) bus teikiamas vienas prašymas, adresuotas VMI. Šią savaitę VMI puslapyje bus paskelbta minėto prašymo forma, kurią užpildžius bus galima pateikti per „Mano VMI“, e. paštu vmi@vmi.lt arba paprastuoju paštu. Atskirai kreiptis dėl įmokų atidėjimo į „Sodrą“ nereikės.

Atsisakyta papildomai privalomų pateikti dokumentų, teikiant prašymą dėl MPS sudarymo, tačiau VMI pasilieka teisę jų paprašyti atskirais atvejais. Supaprastinto prašymo dėl MPS formą rasite čia.

Sudarius MPS, mokesčiai gali būti atidėti iki ekstremaliosios situacijos pabaigos ir toliau mokami sutartu grafiku (jei mokesčių mokėtojas neprašys intensyvesnio mokėjimo).

Tuo atveju, jeigu įmonė jau yra pateikusi prašymą įmokas atidėti ar sudariusi darbuotojų socialinio draudimo įmokų atidėjimo sutartį su „Sodra“ ir šiuo metu negali mokėti įmokų pagal nustatytą grafiką, įmokų atidėjimo sutartis nebus nutraukiama – verslininkai per vieną mėnesį nuo ekstremalios situacijos šalyje atšaukimo turėtų kreiptis į „Sodrą“ dėl įmokų atidėjimo sutarties sąlygų ir grafiko pakeitimo.

Sprendimas dėl mokėjimo atidėjimo ar išdėstymo dalimis priimamas per 30 dienų (nuo prašymo ir kitų dokumentų pateikimo dienos). Priimant sprendimą dėl MPS sudarymo, VMI kiekvieną mokesčių mokėtojo prašymą ir situaciją vertina individualiai, remiantis pateikta informacija bei vadovaujantis patvirtintais kriterijais. Paskelbus teigiamą sprendimą dėl mokėjimo išdėstymo ar atidėjimo, MPS turi būti sudaryta per 10 darbo dienų MPS forma FR0284.

Atleidimas nuo nekilnojamojo turto ir žemės mokesčių

Viena iš priemonių verslui išsaugoti likvidumą – rekomendacija savivaldybėms atleisti mokesčių mokėtojus nuo komercinės paskirties nekilnojamojo turto, žemės mokesčių.

Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2020 m. kovo 18 d. priėmė sprendimus:

  • atleisti Vilniaus miesto savivaldybėje esančius nekilnojamojo turto mokesčių mokėtojus (fizinius ir juridinius asmenis) nuo prievolės mokėti nekilnojamojo turto mokestį karantino režimo Lietuvos Respublikoje laikotarpiu, bet ne trumpiau kaip iki 2020 m. kovo 30 d.;

  • sumažinti nekilnojamojo turto ir žemės mokesčius bei nuomos mokestį valstybinės žemės nuomininkams (naudotojams) už 2020 mokestinius metus šių mokesčių mokėtojams jiems priklausančio mokėti balandžio ir gegužės mėnesių mokesčio dydžiu už Vilniaus mieste esantį privačios nuosavybės teise valdomą nekilnojamąjį turtą ir žemės sklypus bei už valstybinės žemės, kur yra vykdoma kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto, sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų, viešbučių, viešojo maitinimo įstaigų, restoranų, kavinių, barų, naktinių klubų ir kitų pasilinksminimo vietų, parduotuvių, grožio paslaugų teikimo, lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veikla, prekybos ir (arba) pramogų centrų, turgaviečių veikla (išskyrus maisto prekių);
  • suteikti mokestines (žemės mokesčio, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčio, paveldimo turto) lengvatas fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie kreipiasi dėl mokestinės lengvatos suteikimo, kadangi buvo tiesiogiai paveikti susiklosčiusios epideminės COVID-19 situacijos Vilniaus mieste, t. y., pavyzdžiui, nekilnojamojo turto objekte ar žemės sklype buvo vykdoma veikla, kuri Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ buvo apribota arba draudžiama.

Kartu su prašymu turto savininkas turi pateikti informaciją dėl patirtų nuostolių, įrodymus (raštiškus susitarimus), kad turto savininkas tuo laikotarpiu netaiko turto nuomos mokesčio nuomininkams ir kitą svarią informaciją, kurios pagrindu savivaldybės tarybos komitetai galėtų objektyviai įvertinti prašymo suteikti mokestinę lengvatą pagrįstumą.

Fizinių asmenų GPM deklaravimo ir mokėjimo termino nukėlimas

Vietoje buvusios gegužės 4 d., šiais metais pajamas deklaruoti bei mokestį sumokėti reikės iki liepos 1 d. Šiuo atveju ilgiau bus galima teikti ir prašymus skirti pajamų mokesčio dalį (2 proc.) organizacijoms, politinėms partijoms bei profsąjungoms.

Vėlesnis pajamų deklaravimas niekaip neįtakos GPM permokos grąžinimo termino – GPM permoka bus grąžinama iki liepos 31 dienos.

VMI taip pat pažymėjo, jog pajamų mokesčio deklaravimo startas kovo mėnesį skelbiamas nebus.

Tai greičiausiai bus taikytina ir „Sodros“ mokesčiams, nors „Sodra“ dar nėra išplatinusi jokios informacijos apie VSD bei PSD įmokų sumokėjimo termino nukėlimą, kadangi minėtų mokesčių sumokėjimas sietinas su metinės pajamų mokesčio deklaracijos pateikimu.

Aktualūs su akcizais susijusių paslaugų pokyčiai

Patvirtinimų, kad už akcizais apmokestinamas prekes, atgabenamas į Lietuvos Respubliką komerciniams tikslams, akcizų sumokėjimas Lietuvos Respublikoje garantuotas (FR0652 forma), ir importuotų akcizais apmokestinamų prekių (AAP) gavimo AAP sandėlyje pažymų (FR1141 forma) originalai nebus išduodami, tačiau jų skenuotos versijos bus patalpintos „Mano VMI“ portale (mokesčių mokėtojui pageidaujant, originalai bus siunčiami paštu).

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Neapsižiūrėjus liberalesnės konkurencijos taisyklės po krizės gali turėti pasekmių Verslo tribūna

ES konkurencijos institucijos, tarp jų ir Lietuvos Konkurencijos taryba, padarė bendrą pareiškimą, kuriame...

Valstybės pagalbos priemonės: kokios paramos galime tikėtis ES teisės kontekste? Verslo tribūna

Dėl COVID-19 susiklosčiusi situacija rinkoje reikalauja reikšmingos valstybės paramos verslui. Praėjusią...

Teismuose teisingumo ratai lėtėja Verslo tribūna 1

Iki šiol Lietuva buvo viena iš pirmaujančių Europos Sąjungos valstybių pagal civilinių bylų nagrinėjimo...

Esminės teisinės įžvalgos apgyvendinimo paslaugų sektoriui Verslo tribūna

Apgyvendinimo sektorius visame pasaulyje ypač jaučia viruso Covid-19 sukeltą domino efektą. Šiuo metu...

Dėl koronavirusu paženklintos situacijos nukeliamas GPM deklaravimo ir mokėjimo terminas Verslo tribūna

Savaitės pradžioje Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) išplatino pranešimą, kad atsižvelgiant į susidariusią...

Ekstremali situacija Lietuvoje: atnaujinti aktualūs mokesčių pakeitimai Verslo tribūna

Bene žymiausias ekstremalios situacijos ir Lietuvos ekonomiką sukausčiusio karantino pasekmes jaučia verslas.

 Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimai Verslo tribūna

Kovo 17 dieną LR Seimas operatyviai priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus. Turint galvoje dėl pandemijos...

Koronavirusas: teisiniai sprendimai verslui Verslo tribūna

Po didžiąją Europos dalį grėsmingai plintantis virusas Covid-19 (koronavirusas) jau daro įtaką verslo...

Teisiniai patarimai vežėjams Verslo tribūna

Šiuo laikotarpiu verslas kaip niekada turi dėti pastangas siekti laiku įvykdyti sutartinius įsipareigojimus.

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus