Kaip išregistruoti nereikalingą juridinį asmenį ir kodėl tai svarbu?

Reklama publikuota: 2022-05-16
Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.
svg svg
Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė.

Šiuo metu Lietuvoje yra registruota daugiau nei 250 tūkst. juridinių asmenų – apie 60 tūkst. iš jų neteikia finansinės atskaitomybės dokumentų bei daugiau kaip penkerius metus neatnaujina duomenų Juridinių asmenų registre, tad yra pagrindas manyti, kad jos nevykdo veiklos. Dažnu atveju tai tokie juridiniai asmenys, kuriems nepasisekė įsitvirtinti verslo rinkoje, kuriuos „numetė“ užsieniečiai, „pamiršo“ paveldėtojai ar pan. Tokie juridiniai asmenys visų pirma apsunkina valstybės institucijų darbą ir procesus – lemia didesnes administracines sąnaudas, netikslią statistiką, neoptimalias prognozes. Visgi, tinkamai likviduoti faktiškai neveikiantį juridinį asmenį verta ir jo dalyviams: tai ne tik padės išvengti valstybės numatytų sankcijų (pvz., paskirtų baudų už įstatymuose numatytą pareigų nevykdymą mokėjimo), bet ir supaprastins bendradarbiavimą su valstybės institucijomis ar bankais imantis kitų veiklų.

Vien tikslaus neveikiančių įmonių skaičiaus nustatymas yra gana problemiškas. Vienas pagrindinių tokios įmonės ženklų – Registrų centro Juridinių asmenų registrui neteikiamos finansinės ataskaitos ir neatnaujinami privalomi duomenys. 2021 m. prievolę pateikti finansines ataskaitas turėjo per 180 tūkst. juridinių asmenų, o pateikė vos 104 tūkst. 

Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė Jolanta Kazlauskienė komentuoja, kad didžioji dalis finansinių ataskaitų nepateikusių juridinių asmenų ir yra faktiškai veiklos nevykdančios įmonės, kurios neteikia duomenų ne tik Registrų centrui, bet ir VMI, Sodrai bei kitoms institucijoms. 

„Visgi tai nėra visiškai tikslus neveikiančių įmonių skaičiaus indikatorius, kadangi tam tikra dalis finansinės atskaitomybės dokumentų neteikiančių įmonių taip elgiasi piktybiškai, motyvuodamos nenoru konkurentams atskleisti finansinių rodiklių. Tokioms įmonėms galime inicijuoti likvidavimo procedūrą, tačiau praktikoje šis procesas trunka ilgą laiką. Dalis ataskaitų neteikiančių įmonių iš tikrųjų veikia, neturi skolų, moka mokesčius ir tiesiog sąmoningai renkasi sumokėti vis dar simbolines baudas už ataskaitų nepateikimą“,– dėsto J. Kazlauskienė. 

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Įmonių neveiksnumo priežastys – įvairios 

Pasak jos, priežastys, dėl kurių įmonės ne tik neteikia finansinių ataskaitų, bet ir faktiškai nebevykdo veiklos, taip pat yra itin įvairios. Tarp ryškesnių grupių – užsieniečiai, kuriems Lietuva ir įmonė mūsų šalyje tebuvo tam tikra „tarpinė stotelė“ pakeliui į Vakarų Europą. Kita dalis – seniai įregistruoti juridiniai asmenys, kurių dalyviai mirę, o paveldėtojai neatsiranda arba nepasirūpina paveldėtu turtu. Galiausiai, egzistuoja ir žmogiškieji faktoriai: įmonei nebevykdant veiklos, vadovai ar dalyviai juridinį asmenį tiesiog pamiršta, manydami, kad jis kažkokiu būdu bus likviduotas ir be jų veiksmų. 

„Šiandien yra labai aiškių praktinių priežasčių, kodėl verta tinkamai išregistruoti įmonę: šitaip išvengiama baudų už duomenų ir finansinių ataskaitų nepateikimą, didėja skaidrumas ir reputacija, sumažėja galimų problemų VMI, Sodroje, bankuose ar kredito reitingų biuruose, lengviau skirstyti likusį turtą. Be to, Juridinių asmenų registre esantys tvarkingi ir tikslūs duomenys padeda efektyvinti įvairius valstybės procesus bei didina visuomenės pasitikėjimą verslu“, – tvirtina J. Kazlauskienė. 

Anot Registrų centro atstovės, likviduoti „savanoriškai“ verta ir todėl, kad likviduojant juridinį asmenį dalyvių sprendimu, likęs turtas yra paskirstomas juridinio asmens dalyviams. Tuo tarpu, jeigu juridinis asmuo likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva, dalyviams kyla problemų dėl likusio turto, tam jie turės kreiptis į teismą. 

„Paminėtina, kad išregistravus juridinį asmenį pasibaigus inicijuotai likvidavimo procedūrai, pasibaigusio juridinio asmens dalyviai trejus metus yra solidariai atsakingi ir privalo atlyginti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad juridinis asmuo likviduotas Juridinių asmenų registro tvarkytojo iniciatyva dėl juridinio asmens dalyvių nesąžiningų veiksmų“, – atkreipia dėmesį ji. 

Paprasčiau ir pigiau nei atrodo 

Jeigu juridinis asmuo tvarkingai atsiskaito su biudžetu, moka mokesčius, likvidavimo procedūra yra tikrai nesudėtinga ir greita.  

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir teisės aktai numato, kad juridinio asmens dalyviai gali priimti sprendimą likviduoti juridinį asmenį ir paskirti likvidatorių, kuris atlieka visus su įmonės likvidavimu susijusius veiksmus, įskaitant likusio turto paskirstymą. Nors likvidatoriaus terminas skamba sudėtingai, iš tikrųjų juo gali būti paskirtas bet kuris fizinis asmuo, įskaitant įmonės vadovą. Kita vertus, nereta praktika yra samdyti išorinį įmonės likvidatorių – teisės, finansų ar kitų sričių specialistą. Išorinio likvidatoriaus paslaugos kainuos, tačiau jo patirtis galimai dar labiau pagreitins ir supaprastins įmonės likvidavimo procesą. 

Visiems juridinio asmens dalyviams (akcininkams, mažosios bendrijos nariams ir kt.) priėmus sprendimą likviduoti įmonę, likvidatorius Registrų centrui turi pateikti prašymą dėl likviduojamos įmonės statuso įregistravimo, dalyvių sprendimą dėl  juridinio asmens likvidavimo ir likvidatoriaus paskyrimo. Teisinis statusas „likviduojamas“ įregistruojamas per 3 d. d. nuo visų dokumentų pateikimo ir paslaugos apmokėjimo. 

Atkreiptinas dėmesys, kad juridinių asmenų dalyvių sprendimas reikalingas tik įregistruojant teisinį statusą „likviduojamas“ – proceso pabaigoje numatytam juridinio asmens išregistravimui dalyvių (akcininkų, dalininkų ir kt.) sprendimas jau nebebus reikalingas. 

Po to, kai juridiniam asmeniui įregistruojamas statusas „likviduojamas“, likvidatorius privalo: 

1) sudaryti likvidavimo laikotarpio pradžios balansą;

2) baigti vykdyti juridinio asmens prievoles, atsiskaityti su likviduojamo juridinio asmens kreditoriais;

3) perduoti juridinio asmens dalyviams turtą, likusį atsiskaičius su likviduojamo juridinio asmens kreditoriais, ir surašyti to turto perdavimo aktą;

4) perduoti juridinio asmens dokumentus saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka;

5) sudaryti likvidavimo aktą. 

Atlikęs visus su likvidavimu susijusius veiksmus, likvidatorius Registrų centrui turi pateikti prašymą išregistruoti juridinį asmenį, o dokumentus, patvirtinančius dokumentų perdavimą, saugoti Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo nustatyta tvarka. Taip pat juridinis asmuo gali būti išregistruotas tik tada, kai VMI pateikia pranešimą, kad juridinis asmuo yra atsiskaitęs su valstybės biudžetais ir fondais. Šį pranešimą VMI tiesiogiai pateikia tiesiogiai Registrų centrui. Juridinis asmuo išregistruojamas per 5 d. d. nuo visų dokumentų pateikimo ir paslaugos apmokėjimo. 

Gali inicijuoti ir Registrų centras 

Kai juridinis asmuo daugiau kaip 12 mėnesių nuo finansinės atskaitomybės dokumentų  pateikimo Juridinių asmenų registrui terminų pabaigos nepateikia metinių finansinių ataskaitų, metinių pranešimų ar kitų dokumentų, taip pat 6 mėnesius nesuformuoja valdymo organų ar 5 metus neatnaujina duomenų Juridinių asmenų registre, Registrų centras gali turėti pagrindo manyti, kad tokia įmonė jokios veiklos nevykdo ir gali inicijuoti juridinio asmens  likvidavimą. 

Pasak J. Kazlauskienės, Registrų centro inicijuotas likvidavimas yra ganėtinai ilgas procesas: vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, nuo pranešimo juridinio asmens valdymo organui apie numatomą inicijuoti likvidavimą iki juridinio asmens išregistravimo užtrunka apie 15 mėnesių. Kita vertus, nuo 2020 m. pradžios Registrų centras jau išsiuntė daugiau kaip 40 tūkst. pranešimų apie numatomą inicijuoti juridinių asmenų likvidavimą, daugiau kaip 25 tūkst. juridinių asmenų įregistruotas statusas „inicijuojamas likvidavimas“ ir daugiau kaip 10 tūkst. juridinių asmenų jau buvo išregistruoti. Svarbu paminėti, kad šiuo atveju, kai yra juridiniam asmeniui įregistruojamas teisinis statusas „inicijuojamas likvidavimas“, jį gali atšaukti tik teismas. 

„Pastebime, kad padaugėjo juridinių asmenų vadovų kreipimųsi į teismą su prašymais panaikinti minėtą teisinį statusą, nes, kaip paaiškėja, juridinis asmuo vis dėlto vykdo veiklą. Nenorint, kad juridiniam asmeniui būtų pradėta likvidavimo procedūra, jo vadovas turėtų laiku atnaujinti duomenis ir teikti finansines ataskaitas. Gavus pranešimą iš Registrų centro apie numatomą inicijuoti likvidavimą, juridinio asmens vadovas turi nedelsdamas pateikti pranešime nurodytus dokumentus Registrų centrui. Jei likvidavimo procesas pradėtas VMI siūlymu, juridinio asmens vadovas turi kreiptis į VMI ir pašalinti priežastis, dėl kurių buvo inicijuotas“, – komentuoja Registrų centro Juridinių asmenų registro departamento vadovė. 

Registrų centrui pradėjus likvidavimo inicijavimo procedūrą, pirmiausia buveinės adresu ir valdymo organų narių adresais išsiunčiamas pranešimas apie numatomą inicijuoti likvidavimą. Per trijų mėnesių terminą juridinis asmuo turi pateikti dokumentus, paneigiančius pranešime nurodytas aplinkybes, dėl kurių buvo inicijuotas likvidavimas. 

Jeigu juridinis asmuo reikiamų dokumentų nepateikė  ir nepašalino aplinkybių, po trijų mėnesių nuo pranešimo išsiuntimo registruojamas statusas „inicijuojamas likvidavimas“. Siekiant atšaukti statuso įregistravimą į teismą gali kreiptis juridinio asmens valdymo organai, dalyviai ir kreditoriai. 

Negavus teismo sprendimo dėl statuso atšaukimo, po vienerių metų nuo statuso įregistravimo juridinis asmuo išregistruojamas. Po išregistravimo juridinis asmuo nebegali vykdyti veiklos. Trečiosios šalys informaciją gali sužinoti Registrų centro leidžiamame e. leidinyje – jame skelbiami visi pasikeitimai, susiję su konkrečiu juridiniu asmeniu. 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Rašyti komentarą 0
Naudos gavėjų duomenų teikimas: trys aktualūs klausimai ir atsakymai Verslo tribūna

Verslas ir organizacijos vis aktyviau teikia duomenis apie savo naudos gavėjus į naująją Registrų centro...

Svarbiausios paslaugos įmonėms ir organizacijoms – neišeinant iš namų Verslo tribūna

Daugelyje gyvenimo sričių įprasti popieriniai prašymai, sutartys ar kiti dokumentai sparčiai keliasi į...

Nuo slidinėjimo trasos iki geležinkelio bėgių – ką dažniausiai parduoda e. varžytynių ir aukcionų portale? Verslo tribūna

Per 200 valstybės ar savivaldybių valdomų įstaigų bei privataus verslo atstovų „iškeitė“ sudėtingus ir...

Įmonės registravimas internetu – populiariausios formos ir svarbiausi žingsniai Verslo tribūna 1

Pastaraisiais metais Lietuvoje mažoji bendrija tapo populiariausia naujai steigiamo juridinio asmens teisine...

E. varžytynių ir aukcionų portale – proveržio metai parduodant turtą aukcionuose Verslo tribūna 5

Praėjusiais metais įvyko simbolinis lūžis: 2013 m. startavęs kaip antstoliams skirtas turto pardavimo...

Duomenys apie naudos gavėjus bus prieinami ir visuomenei Verslo tribūna

Šiuo metu jau didžioji dalis juridinių asmenų turi galimybę teikti duomenis apie savo galutinius naudos...

Finansinių ataskaitų nepateikusioms įmonėms – priminimai Verslo tribūna

Kasmet juridiniai asmenys vasarą pasitinka Registrų centrui teikdami finansinės atskaitomybės dokumentus už...

Klientų verslo struktūras tikrins ir finansų įstaigos, ir notarai, ir auditoriai Verslo tribūna

Juridiniai asmenys, kurie bus nepateikę duomenų apie jų galutinius naudos gavėjus į Juridinių asmenų dalyvių...

Neatskleidus galutinių naudos gavėjų juridiniams asmenims gresia veiklos suvaržymai Verslo tribūna

Visi Lietuvoje esantys juridiniai asmenys, išskyrus tuos, kurių vienintelis dalyvis yra valstybė arba...

Netikslūs kontaktiniai duomenys: kokias pasekmes gali sukelti įmonėms ir organizacijoms? Verslo tribūna

Duomenų tikslumas ir jų aktualumas yra esminė sąlyga visuomenei ir valstybės institucijoms priimti duomenų...

Duomenys apie naudos gavėjus: metas pateikti tikrąsias verslo sąsajas Verslo tribūna 1

Juridiniai asmenys jau gali teikti duomenis Registrų centrui apie jų tikruosius naudos gavėjus – taip...

Komercinės paskirties statinių mokestinės vertės – kaip jos apskaičiuojamos ir kur jas rasti? Verslo tribūna

Kasmet nekilnojamojo turto savininkai pildydami nekilnojamojo turto (NT) mokesčio deklaracijas turi...

Finansinių ataskaitų teikimas: dažniausi klausimai ir atsakymai Verslo tribūna

Artėjant terminui, gegužę suaktyvėja juridinių asmenų finansinių ataskaitų teikimas – šiuo metu Registrų...

Kaip išregistruoti nereikalingą juridinį asmenį ir kodėl tai svarbu? Verslo tribūna

Šiuo metu Lietuvoje yra registruota daugiau nei 250 tūkst. juridinių asmenų – apie 60 tūkst. iš jų neteikia...

Teikiant duomenis apie naudos gavėją ir finansinius rezultatus – atskiri įgaliojimai Verslo tribūna

Gegužės mėnuo Juridiniams asmenims būna pažymėtas finansinės atskaitomybės dokumentų teikimu. Šiemet įmonės...

E. spaudas – verslo automatizacijos pagalbininkas Verslo tribūna

Jau daugiau kaip trečdalis Lietuvos gyventojų aktyviai naudojasi kvalifikuotu e. parašu, o daugiau kaip pusė...

Akcininkų sąrašai: kaip juos pateikti, atnaujinti ir kodėl tai svarbu? Verslo tribūna 1

Jau daugiau kaip dešimtmetį naujos uždarosios akcinės bendrovės Registrų centrui privalo teikti, o jau...

Vis daugiau gyventojų ir institucijų siuntai renkasi E. pristatymą Verslo tribūna 1

Valstybinių institucijų teikiama informacija ir pranešimai gyventojams dažnu atveju yra konfidencialūs, todėl...

Pagrindiniai įmonių finansinių ataskaitų duomenys prieinami nemokamai Verslo tribūna

Prievolė įmonėms kasmet pateikti metinę finansinę atskaitomybę leidžia suformuoti dideles finansinių duomenų...

Artėja finansinių ataskaitų pateikimo terminas: kodėl reikia jas teikti Verslo tribūna

Likus kiek daugiau nei mėnesiui iki finansinės atskaitomybės dokumentų pateikimo termino, informaciją apie...

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku