Kas tai? Eksperto įžvalgos

  Darbdaviams aktualūs administracinės atsakomybės pokyčiai

  Reklama publikuota: 2017-02-13
  Laura Tunkevičiūtė, advokatų kontoros GLIMSTEDT jaunesnioji teisininkė.
  svg svg
  Laura Tunkevičiūtė, advokatų kontoros GLIMSTEDT jaunesnioji teisininkė.

  Šių metų pradžioje įsigaliojęs Administracinių nusižengimų kodeksas (ANK) įtvirtino naujovių, aktualių darbdaviams, tarp jų - pakitusią, palyginti su anksčiau galiojusiu Administracinių teisės pažeidimų kodeksu, administracinės atsakomybės apimtį bei taikytinų nuobaudų sąrašą.

  Absoliuti dauguma naujojo ANK nuostatų, numatančių atsakomybę už nusižengimus darbo teisės srityje, numato griežtesnę atsakomybę nei iki 2017 m. sausio 1 d. galiojęs ATPK. Šiame straipsnyje apžvelgsiu nuobaudas, kurios pagal ANK numatytos už pažeidimus kiekvienoje srityje, bei numatytų taikyti baudų dydžius.

  Nuo sausio 1 d. nebeliko galimybės taikyti darbdaviams sunkumų sukeldavusios administracinės nuobaudos - nušalinimo nuo darbo (pareigų). Net jei administracinis nusižengimas padarytas atliekant tarnybines pareigas, teismo sprendimu ši nuobauda paskirta nebus. Nušalinimą nuo darbo (pareigų) pareigūnai iki šiol galėjo taikyti ir privačiuose darbo teisiniuose santykiuose, todėl, panaikinus šią administracinės nuobaudos rūšį, darbdaviams, atsižvelgiant į aplinkybių visumą, palikta teisė patiems spręsti dėl konkrečios darbuotojui taikytinos atsakomybės formos.

  Už visus nusižengimus darbo teisių pažeidimų srityje įtvirtintos konkrečios taikytinų baudų ribos. Pavyzdžiui, anksčiau galiojusiame ATPK už Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimus nebuvo numatytas minimalios taikytinos baudos dydis, todėl tai priklausė nuo baudą skiriančiojo, tuo tarpu ANK šią galimybę panaikino ir asmenims, kuriems taikoma atitinkama administracinė bauda, suteikė daugiau aiškumo bei apibrėžtumo.

  Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

  Svarbiausios dienos naujienos trumpai:   

  Svarbu atkreipti dėmesį, kad už darbo teisių pažeidimus ANK numato vienintelę administracinės nuobaudos rūšį – baudą, tačiau išlieka ir galimybė papildomai taikyti administracinio poveikio priemones, tokias kaip asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimas arba turto konfiskavimas.

  Darbdavio atsakomybė už nelegalų darbą

  Atsakomybė už nelegalų darbą nebėra tiesiogiai susieta su nelegaliai dirbančių asmenų skaičiumi. Tačiau, taikant administracinę atsakomybę, ir toliau bus vertinamos ne tik nusižengimą lėmusios aplinkybės, jo sukelti ar galėję kilti padariniai, bet ir nelegaliai dirbusių asmenų skaičius. Nelegalus darbas užtraukia baudą nuo 1 000 iki 5 000 eurų, o nusižengus pakartotinai - nuo 5 000 iki 6 000 eurų.

  Atsakomybė už informacijos pateikimo apie nelaimingus atsitikimus darbe bei darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus

  Darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus pažeidusiems vadovams ar atsakingiems asmenims taikytina bauda nuo 80 iki 880 eurų, o jei pažeidimas galėjo lemti nelaimingą atsitikimą darbe, avariją ar sukelti kitų sunkių padarinių - bauda nuo 500 iki 2 000 eurų. Pažeidus tvarką, reglamentuojančią pranešimo apie nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas ar jų ištyrimo tvarką, darbdaviui ar įmonės vadovui numatyta bauda nuo 90 iki 590 eurų, o nuslėpus nelaimingo atsitikimo darbe faktą – bauda nuo 300 iki 1 450 eurų.

  Atskira atsakomybės rūšis numatyta tais atvejais, jei nuo darbo nėra nušalinamas neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų asmuo. Už šį nusižengimą numatyta nuo 140 iki 440 eurų dydžio bauda, o atsižvelgiant į atliekamo darbo pobūdį ar tuo atveju, jei dirbamas pavojingas darbas, numatyta bauda nuo 550 iki 1 500 eurų.

  Darbdavio ar kito atsakingo asmens atsakomybė už darbo laiko bei užmokesčio apskaičiavimo tvarkos pažeidimus

  Pažeidus darbo užmokesčio apskaičiavimo ar mokėjimo tvarką, numatyta bauda nuo 150 iki 1 450 eurų, nusižengus pakartotinai - bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų.

  Jei ši tvarka pažeidžiama tyčia arba jei darbo užmokestis ar su darbo santykiais susijusios išmokos neįtraukiamos į buhalterinės apskaitos dokumentus, taikytina bauda nuo 2 700 iki 6 000 eurų. Pastarasis nusižengimas įgavo didesnį pavojingumą, nes jau pirmą kartą nusižengus taikoma administracinė atsakomybė, tuo tarpu kai iki praėjusių metų pabaigos ji taikoma tik nusižengus pakartotinai.

  Nerūpestinga darbo laiko apskaita užtraukia darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui administracinę baudą nuo 150 iki 1 450 eurų, o nusižengus pakartotinai taikoma bauda nuo 1 400 iki 3 000 eurų.

  Baudos už komandiruotiems darbuotojams suteikiamų garantijų pažeidimus

  Darbdavys ar kitas atsakingas asmuo, nepateikęs Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui informacijos apie komandiruotam darbuotojui taikomas Lietuvos Respublikos garantijų komandiruotiems darbuotojams įstatyme nustatytas garantijas, traukiamas administracinėn atsakomybėn ir jam paskiriama nuo 120 iki 220 eurų bauda, nusižengus pakartotinai numatyta galimybė taikyti baudą nuo 240 iki 440 eurų.

  Darbuotojams nesuteikus įstatymais komandiruojamiems darbuotojams numatytų garantijų, gali būti taikoma nuo 140 iki 300 eurų bauda, o jei nusižengiama pakartotinai, taikomos baudos nuo 300 iki 560 eurų.

  Baudos už tvarkos pažeidimus darbuotojų įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones srityje

  Įmonių vadovai ar atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo pažeidimus ir, atsižvelgiant į pažeidimo pobūdį bei rimtumą, jiems gali būti paskirta bauda nuo 160 iki 860 eurų. Nusižengus pakartotinai, taikytina bauda nuo 860 iki 1 460 eurų.

  Darbdaviui ar kitam atsakingam asmeniui taikomos baudos už teisės aktų, reglamentuojančių santykius tarptautinėje ar Europos Sąjungos įmonėje, pažeidimus

  Europos darbo tarybų įstatymo pažeidimas užtraukia baudą nuo 30 iki 290 eurų, nusižengus pakartotinai taikytina bauda nuo 300 iki 580 eurų.

  ANK numato dvejopo pobūdžio administracinius nusižengimus, kuriais pažeidžiami teisės aktai, suteikiantys teisę dalyvauti priimant sprendimus.

  Administraciniai nusižengimai darbuotojų atstovams nesuteikus garantijų, numatytų šiais įstatymais:

  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse“, užtraukia bauda nuo 120 iki 300 eurų, o esant pakartotinumui numatyta baudą nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse“ - numatyta bauda nuo 120 iki 300 eurų, administracinį nusižengimą padarius pakartotinai taikytina bauda nuo 300 iki 580 eurų;
  • „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ - taikoma bauda nuo 120 iki 300 eurų, nusižengus pakartotinai - bauda nuo 300 iki 580 eurų.

  Administraciniai nusižengimai padaryti nesilaikant pareigos: 

  • Inicijuoti derybas pagal įstatymą „Dėl darbuotojų dalyvavimo bendrovėje po vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi“ - už tai numatyta bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 iki 700 eurų.
  • Inicijuoti derybas ar organizuoti bendrovės darbo tarybą pagal įstatymus: „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos bendrovėse (taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, nusižengus pakartotinai bauda nuo 300 2 700 eurų; „Dėl darbuotojų dalyvavimo priimant sprendimus Europos kooperatinėse bendrovėse, inicijuoti derybas, organizuoti Europos kooperatinės bendrovės darbo tarybos sudarymą“, taikytina bauda nuo 140 iki 600 eurų, padarius šį nusižengimą pakartotinai - bauda nuo 300 iki 700 eurų.

  Administracinė atsakomybė už kliudymą, nepaklusimą pareigūnų privalomiems nurodymams ar reikalavimams

  Įmonių vadovai ar kiti atsakingi asmenys traukiami administracinėn atsakomybėn už kliudymą pareigūnams įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytas teises ar pareigas, pareigūnų teisėtų nurodymų, reikalavimų arba kolegialių institucijų priimtų sprendimų ar nutarimų nevykdymą. Šis nusižengimas užtraukia baudą nuo 300 iki 1 500 eurų, esant pakartotiniam nusižengimui gali būti taikoma bauda nuo 850 iki 5 000 eurų.

  Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

  M. Sinkevičius. Hibridinis darbas: kodėl išlaikome tuščius biurus?

  Hibridinis darbas, kai laisvai pasirenkama dirbti iš namų ar biuro, po pandemijos daugelyje bendrovių...

  Nuomonės
  2023.05.28
  Kaip „užnorinti“ darbuotojus mokytis Premium 2

  Daugelis vadovų verčiasi per galvas, siūlydami vis įdomesnių mokymų, tačiau kai kurie darbuotojai juos priima...

  Vadyba
  2023.05.27
  Vidutinis darbo užmokestis Lietuvoje dar auga, realusis – jau mažėja 3

  Vidutinis mėnesinis bruto pirmąjį ketvirtį sudarė 1.959,9 Eur ir, palyginti su 2022 m. ketvirtuoju ketvirčiu,...

  Vadyba
  2023.05.26
  M. Navickienė: pertvarka leidžia neįgaliesiems susirasti darbą 1,5 karto greičiau

  Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė sako, kad šiemet pradėjus neįgaliųjų įdarbinimo...

  Vadyba
  2023.05.26
  S. Gutauskaitė-Bubnelienė. Kur užaugus išgaruoja mergaičių drąsa ir kaip užkirsti kelią baimei?

  Mokyklą lankančios mergaitės Lietuvoje yra tiek pat ar net labiau verslios negu berniukai – jos nebijo imtis...

  Nuomonės
  2023.05.26
  Didžiausių darbdavių medianos balandžio mėnesį Premium

  „Sodros“ duomenys rodo, kad šių metų balandį ant aukščiausiojo atlyginimų medianų laiptelio užkopė...

  Vadyba
  2023.05.26
  Didžiausios balandžio algų medianos Premium

  Naujausi „Sodros“ duomenys rodo, kuriose šalies bendrovėse balandžio mėnesį buvo didžiausios darbo užmokesčio...

  Vadyba
  2023.05.25
  Panevėžio „Baldlitas“ atleidžia penktadalį darbuotojų

  Panevėžyje veikianti medinių baldų gamintoja „Baldlitas“ dėl sumažėjusių užsakymų įspėjo atleidžianti...

  Pramonė
  2023.05.25
  Sumažėjus užsakymų, „Gmall“ numato atleisti 20 darbuotojų 7

  Didmeninės prekybos įmonė „Gmall“, sumažėjus užsakymų apimtims, numato atleisti 20 darbuotojų. Apie tai ji...

  Prekyba
  2023.05.25
  „Motinystės bausmė“ – kodėl ją vis mieliau matuojasi ir vyrai vadovai Premium 10

  Kuo moterys eis aukštesnes ir geriau mokamas pareigas tuo, tikėtina, ir daugiau vyrų rinksis vaiko priežiūros...

  Vadyba
  2023.05.24
  J. Telyčėnė, „Revolut“ personalo vadovė: intelektualūs šunsnukiai įmonėje – kaip nepakliūti į spąstus Premium

  Justina Telyčėnė, „Revolut Bank“ verslo ir personalo partnerė, pasakoja apie vis labiau įsigalinčią...

  Vadyba
  2023.05.23
  Darbostogos: galite vykti, bet dažniausiai – susimokėkite patys Premium

  Darbostogos yra priskiriamos prie naudų, kurios darbuotojus stipriai motyvuoja. Kai kurios įmonės jas...

  Vadyba
  2023.05.22
  Jeigu jau atlyginimas nebemotyvuoja, tuomet – kas? Premium 1

  Kol švytuoklė yra darbuotojų pusėje, darbdaviams uždavinys prisivilioti geriausius specialistus tampa vis...

  Vadyba
  2023.05.21
  Estai kalba apie reikšmingus darbo teisės pokyčius

  Estijos valdančioji koalicija nori peržiūrėti galiojančią darbo teisę. Kai kurie iš siūlomų pakeitimų jau...

  Pramonė
  2023.05.21
  Apie nuotolinį darbą ir darbostogas: ko nepraleisti pro akis Premium

  Galimybė dirbti nuotoliu ir darbostogos – vienos labiausiai darbuotojus motyvuojančių priemonių. Ypač vasaros...

  Vadyba
  2023.05.20
  Ne tik pramonei ypač trūksta vokiškai kalbančių specialistų 5

  Darbo vietų ir vokiško kapitalo investicijų Lietuvoje būtų kur kas daugiau, jei specialistai kalbėtų ne tik...

  Vadyba
  2023.05.20
  A. Zabarauskas dalyvaus LRT vadovo konkurse

  Komunikacijos strategas Aistis Zabarauskas penktadienį pranešė vėl dalyvausiantis birželį vyksiančiame...

  Žiniasklaida
  2023.05.19
  Geidžiamiausi darbdaviai: kodėl darbuotojai nori dirbti su šiais vadovais Premium 2

  Įmonių vadovai yra tarsi treneriai: kai komanda laimi, liaupsinami žaidėjai, kai pralaimi – koneveikiamas jos...

  Vadyba
  2023.05.19
  ELTA vyr. redaktorius V. Bruveris taps ir jos direktoriumi

  Naujienų agentūros ELTA vyriausiasis redaktorius Vytautas Bruveris taps ir jos direktoriumi.

  Vadyba
  2023.05.18
  G. Nausėdos patarėjas P. Mačiulis traukiasi iš pareigų dėl išmokų Kauno taryboje 2

  Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas vidaus politikos klausimais, buvęs Kauno savivaldybės tarybos narys...

  Verslo aplinka
  2023.05.18

  Verslo žinių pasiūlymai