Prieš gamtą ir visuomenę – be pasiteisinimų  

Reklama publikuota: 2021-03-29
Vilniaus nuotekų valykla.
svg svg
Vilniaus nuotekų valykla.

Pirmajam metų ketvirčiui einant į pabaigą, įmonės įsivertina ne tik bendrus finansinius rezultatus, bet ir įvairių iniciatyvų sėkmę. Didžiausia šalyje vandentvarkos bendrovė „Vilniaus vandenys“ atkreipia dėmesį į visus metus aktualią socialinės atsakomybės temą ir pristato „Nulis pasiteisinimų“ politiką, apimančią jos įsipareigojimus gamtai ir visuomenei, o kartu – pasiūlymus visuomenės nariams, kaip jie galėtų prisidėti prie bendrų tikslų.

„Mūsų veikla neatsiejama nuo gamtos: iš jos šaltinių išgauname ir visuomenei teikiame gyvybiškai svarbų vandenį, o išvalytas nuotekas grąžiname atgal į gamtinę aplinką. Todėl turime darniai veikti su mus supančia aplinka, diegti taršą mažinančias bei gamtos išteklius tausojančias technologijas“, – pasakoja Marius Švaikauskas, bendrovės „Vilniaus vandenys“ generalinis direktorius.

Anot jo, daugelį metų bendrovė siekė atitikti galiojančius aplinkosauginius reikalavimus, tačiau dabar ji žengė ryžtingą žingsnį ir pati imasi šios srities lyderystės.

nuotrauka::1 right

„Aplinkosaugos reikalavimai, vandentvarkos veiklos reglamentavimas kasmet vis griežtėja. Vertindami mus kaip vandentvarkos įmonių lyderį, akcininkai ir visuomenės nariai taip pat kelia vis aukštesnius lūkesčius mūsų paslaugoms, veiklos tvarumui, darniai plėtrai, – sako bendrovės vadovas. – Todėl imamės lyderystės ir užuot atitikę reikalavimus, siekiame patys kurti ateities vandentvarką, brėžti naujas kryptis, naujas normas, prisiimti griežtus įsipareigojimus, kuriuos pirmiausia taikysime sau, bet ir tikėsimės, kad juos taikys ir mūsų partneriai, klientai, kiekvienas atsakingu save laikantis visuomenės narys.“

Apie aplinką tausojančią veiklą M. Švaikauskas kalba kaip apie kertinę „Vilniaus vandenų“ strateginę kryptį, bet ne vienintelę. 2020–2030 m. bendrovė iš viso išsikėlė 15 su socialine atsakomybe susijusių tikslų. Vieni jų tiesiogiai susiję su aplinkos tausojimu, kiti – su verslo skaidrumu, tvarumu, bendrovės darbuotojais, vertybėmis grįsta organizacija. Tačiau visi jie paremti„Nulio pasiteisinimų“ arba nulinės tolerancijos principu.

Tarp iki 2030 m. numatytų pasiekti tikslų – nulinė nuotekų tarša, nulis gėlo vandens švaistymų, nulis popierinių sąskaitų, nulis klientų be centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugų, nulis nepašalintų avarijų per 24 valandas, nulis perkamos elektros energijos kiekis technologinėje veikloje, nulis neįsitraukusių į veiklą darbuotojų ir t. t.

„Mūsų šalyje galiojantys įstatymai vis dar pernelyg tolerantiški taršai. Tarša, neviršijant leistinų normų, galima pramonės įmonėms, o buitinių      vartotojų tarša ir atsakomybė šalyje apskritai nėra reglamentuota. Todėl      vartotojams, norintiems elgtis atsakingiau, dažnai trūksta elementarių žinių, o įmonėms tiesiog paprasčiau susimokėti padidintos taršos mokestį nei keisti savo požiūrį ir procesus“, – sako „Vilniaus vandenų“ vadovas.

nuotrauka::2 left

Todėl politikos „Nulis pasiteisinimų“ įgyvendinimas priklausys ne tik nuo bendrovės, bet ir jos partnerių, klientų veiksmų, brandesnio visuomenės požiūrio į aplinką ir jos tausojimą. Šiai iniciatyvai skirtoje svetainėje (https://nulispasiteisinimu.vv.lt) galima susipažinti ir su tvaresnio elgesio idėjomis kiekvienam visuomenės nariui.

Savo vaidmenį suvokia ne kiekvienas

Bendrovės užsakymu atlikta reprezentatyvi gyventojų apklausa atskleidė, kad didelei daliai žmonių Lietuvoje stinga žinių apie jų veiksmų įtaką aplinkai, ypač – vandens telkinių taršai. Gera žinia – net 99 proc. apklaustųjų bent šiek tiek prisideda prie gamtos tausojimo jos nešiukšlindami, rūšiuodami atliekas ar saugodami medžius, augalus.

„Džiugu, kad daugumai žmonių rūpi gamta, tačiau vis dar matome, jog didžioji dalis gyventojų nesupranta ryšio tarp jų elgesio su nuotekomis ir gamtos saugojimo. Paklausus respondentų, ką jie pila į kriauklę ar klozetą, paaiškėjo, kad tik 38 proc. šalies gyventojų nepila neleistinų medžiagų“, – teigia Marius Švaikauskas. Dažniausiai į nuotekas gyventojai pila kavos tirščius (40 proc.), cheminius valiklius (27 proc.), panaudotą aliejų (21 proc.), maisto likučius (18 proc.).

Štai plastiko produktų vengia tik 28 proc. apklaustųjų, o ekologiškus gaminius renkasi vos 27 proc. tyrimo dalyvių.

nuotrauka::3 right

Atverdami savo veiklos duomenis, dalindamiesi nerimą keliančiomis tendencijomis, „Vilniaus vandenys“ tikisi vis labiau stiprinti ryšį su bendruomene, o kartu – ją šviesti aplinkosaugos klausimais. Jau dabar aktyviai komunikuojama tvarumo tema, stengiamasi padėti bendruomenėms įsitraukti į kasdienę „Vilniaus vandenų“ veiklą, inicijuojant bendradarbiavimo projektus. Daugiau dirbama ir su Lietuvos universitetais, skatinant gabiausius studentus ir mokslininkus prisidėti kuriant pažangias      valymo technologijas vandenvaloje (hakatonai), skatinant mokslinius tyrimus, kurie padėtų iš nuotekų išvalyti naujus, agresyvius teršalus.

Pasak bendrovės vadovo, nulio siekti gali kiekvienas. Ne visais atvejais tai įmanoma, tačiau svarbu bent mėginti prie jo priartėti. Pavyzdžiui, galima nebepirkti naujų plastikinių maišelių ar vandens plastikiniuose buteliuose – jį sveika ir saugu gerti tiesiog iš čiaupo, iki nulio sumažinti į kriauklę ar klozetą išpilamų neleistinų medžiagų kiekį (pvz., kavos tirščių, kosmetikos), vengti neekologiškų valiklių ar skalbiklių.

Kovojama su stambiais teršėjais

Anot bendrovės vadovo, dirbant su plačiąja visuomene, nepamirštama, kad didžiausia atsakomybė už taršą tenka stambiajam verslui, veikiančiam pramonės ir gamybos srityje.

Vienas iš „Vilniaus vandenų“ įsipareigojimų yra užkardyti taršą gamtinėje ir miestų aplinkoje.

„To siekiama kuriant avarijų prevenciją, sąlygas joms kuo greičiau likviduoti, diegiant ilgalaikius miesto gerovę stiprinančius vandentvarkos ir infrastruktūros sprendimus, plėtojant vandentiekio ir nuotekų tinklus“, – pasakoja Marius Švaikauskas. Pasak jo, atsižvelgdama į griežtėjantį taršos reglamentavimą ir ES direktyvose įvardintą „teršėjas moka“ principą, bendrovė stiprins didžiausių teršėjų kontrolę.

Šiuo tikslu suburta bendrovės specialistų Taršos užkardymo grupė planinių ir neplaninių patikrų metu atlieka įmonių nuotekų patikras, peržiūri sutartinius įsipareigojimus su verslo klientais, teisiškai stiprina taršos kontrolę, griežtina vežamų nuotekų priėmimo sąlygas. Vien 2020 m. bendrovė atliko 120 patikrų įmonėse, siekdama išsiaiškinti ir užkardyti plastiko atsiradimo nuotekose šaltinius, patikrino 60 siurblinių ir 4 kolektorius, ieškodama sunkiųjų metalų atsiradimo nuotekose šaltinių, 66 verslo klientams pateikė atnaujintus, sugriežtintus sutartinius įsipareigojimus nuotekų tvarkymui.

nuotrauka::4 left

Siekdama užkardyti atvežtinių, leistinas taršos ribas viršijančių nuotekų patekimą į valyklas, bendrovė vykdo ir nuotekų priėmimo punktų rekonstrukciją. Jos metu 7-iuose nuotekų priėmimo punktuose numatoma įrengti matuoklius tikslesnei nuotekų apskaitai, automatinius mėginių semtuvus ir taršos matavimo daviklius, blokuojančius nuotekų išsipylimą, kai nustatoma neleistina tarša. Numatoma ir kitokių technologinio proceso tobulinimų (pvz., akmenų gaudyklės, smulkintuvai, oro valymas ozonavimo principu).

Priėmusi „Nulio pasiteisinimų“ įsipareigojimus pati, šiais metais bendrovė žengs ir dar vieną žingsnį. Juridinius klientus, verslo partnerius, rangovus skatins savo veikloje taip pat taikyti socialines iniciatyvas – labiau išvalyti į miesto valymo įrenginius atitekančias nuotekas, keisti gamybos procesus, atsisakant gamtai ir žmogui pavojingų cheminių medžiagų naudojimo, daugiau dėmesio skirti „žalių“ produktų (tinkamų perdirbti, sunaudojančių mažiau išteklių gamybos procese, skatinančių taupesnį energijos ir kitų išteklių naudojimą) kūrimui.

„Svarbiausias mūsų tikslas – visus „Vilniaus vandenys“ verslo klientus pakviesti dialogui. Ieškoti bendrų sprendimų ir bendromis pastangomis kurti švaresnę mus supančią aplinką. Tokiu susitarimu taps atsakingo kliento deklaracija, kurią kviesime pasirašyti visus savo juridinius klientus vardan švaresnės, žalesnės Lietuvos“, – sako bendrovės vadovas.

Kaip pamatuoti atsakomybę

Kad socialinė atsakomybė nebūtų tik žodžiai, „Vilniaus vandenys“ sukūrė veiklos rezultatus matuojančius „Žaliąjį“ ir „Socialinės atsakomybės“ indeksus. Pastarasis atskleidžia ir klientų požiūrį į bendrovę, mat susideda iš klientų kreipinių skaičiaus, skundų dėl bendrovės teikiamų paslaugų skaičiaus, kreipinių dėl gedimų ar avarijų skaičiaus ir klientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis GCSI indekso.

Šio indekso pokyčius gali fiksuoti kiekvienas, besidomintis bendrovės veikla, o reikšmingiausi bendrovės pasiekimai bus pateikti metinėje socialinės atsakomybės ataskaitoje.

Būdama vandentvarkos įmonių lydere bendrovė „Vilniaus vandenys“ kviečia socialinės atsakomybės principus      taikyti ir kitas šalies vandentvarkos, Vilniaus miesto savivaldybės įmones, taip pat savo partnerius, klientus.

„Susitelkus aplinkosaugininkams, vandentvarkininkams, visuomenei, darant realius darbus, galime pasiekti norimą rezultatą – švaresnę aplinką sau ir ateities kartoms“, – sako Marius Švaikauskas.

Turinys apmokėtas bendrovės „Vilniaus vandenys“ lėšomis.    

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
„Telia“: tvarumas ateis su 5G ryšiu Verslo tribūna 2

Išmaniosios sistemos ir patikimas ryšys gali užtikrinti ne tik patogesnį ar sveikesnį gyvenimą, bet ir padėti...

Tvarus verslas
2021.03.31
Prieš gamtą ir visuomenę – be pasiteisinimų   Verslo tribūna

Pirmajam metų ketvirčiui einant į pabaigą, įmonės įsivertina ne tik bendrus finansinius rezultatus, bet ir...

Tvarus verslas
2021.03.29
„Rail Baltica“ tiesia naujas galimybes laisvosioms ekonominėms zonoms Verslo tribūna 2

Geležinkelis „Rail Baltica“ suteiks naujų galimybių laisvosiose ekonominėse zonose (LEZ) veikiančioms ar dar...

Tvarus verslas
2021.03.24
„Antalio“ vadovas E. Ramanauskas: tvarumas neišvengiamai taps rinkos prioritetu Verslo tribūna

Atsakingas visuomenei ir aplinkai verslas, realizuojantis tvarumo politiką – ES ambicija, palaipsniui...

Tvarus verslas
2021.03.18
5 žingsniai link tvaresnės mokesčių sistemos Verslo tribūna 1

Kad ir kiek daug kalbėtume apie verslo, organizacijų ir visos ekonomikos tvarumą, net ir gražiausius siekius...

Tvarus verslas
2021.03.17
Išskirtiniame akceleratoriuje – sinergijos atradimai ir verslo gigantams Verslo tribūna

Priežasčių, kodėl startuoliai ieško galimybių patekti į verslo akceleratorius, galima suskaičiuotine vieną. O...

Tvarus verslas
2021.03.10
Europinis geležinkelis „Rail Baltica“ – reikšmė Lietuvai ir regionui Verslo tribūna

Istoriškai susiklostė, kad Lietuvoje buvo nutiesta ir naudojama plačioji 1520 mm pločio geležinkelio vėžė.

Tvarus verslas
2021.03.03
Tvarumas plinta lyg banga – keistis jau skatina ir verslas verslą Verslo tribūna

Šio teksto antraštė gali pasirodyti dar per daug optimistinė, išreiškianti labiau viltį ar prognozę, nei...

Tvarus verslas
2021.02.25
„Biržų duonos“ vadovas: kiekvieno indėlis į aplinką yra svarbus Verslo tribūna 1

Andrius Kurganovas, bendrovės „Biržų duona“ vykdomasis direktorius, įsitikinęs, kad tvarią aplinką kuria visa...

Tvarus verslas
2021.02.24
„Švyturys“ tiesia pagalbos ranką medikams: dovanoja gyvybiškai svarbią įrangą Verslo tribūna

Kasdien žūtbūtinėje akistatoje su COVID-19 virusu susiduriantys šalies medikai pagalbos sulaukia ne tik iš...

Tvarus verslas
2021.02.24
Tvarus požiūris – svertas talentų medžioklėje Verslo tribūna

Socialinė atsakomybė ir tvarumas šiandien svarbus ne tik rinkodaros skyriaus komandai. Ieškantiems geriausių...

Tvarus verslas
2021.02.19
„Swedbank“: tvarumas jau tapo neatsiejama investicijų dalimi Verslo tribūna 4

2020-ieji pelnytai laikomi tvarių investicijų lūžio metais. Pernai ta pačia – žalumo ir tvarumo – kryptimi...

Tvarus verslas
2021.02.15
„Maxima“ pereina į naują brandos lygį - SAP vidinė kultūra leis ugdyti vadovus įmonės viduje Verslo tribūna 13

Pandemija perstumdė įmonių strategijas ir išryškino prioritetus. Jolanta Bivainytė, didžiausio Lietuvoje...

Tvarus verslas
2021.02.11
Maisto atliekos: išmesti negalima, panaudoti Verslo tribūna 6

O kur kablelį dėtumėte jūs? Didelio pasirinkimo neturime – Europos Sąjunga (ES) numatė, kad pramokę rūšiuoti...

Tvarus verslas
2021.02.10
Verslo sėkmės dėlionė: finansiniai rezultatai – tik viena paveikslo dalis Verslo tribūna

Metų pradžia – finansinių rezultatų skelbimo laikas, kai įmonės apžvelgia praėjusio laikotarpio pasiekimus ir...

Tvarus verslas
2021.02.04
„Neste“ pripažinta viena tvariausių įmonių pasaulyje Verslo tribūna 6

Jau penkioliktus metus iš eilės Suomijos dyzelino iš atsinaujinančių šaltinių gamintoja „Neste“ įvertinama...

Tvarus verslas
2021.02.01
„Švyturys“ Vyriausybės pagalbos nelaukia: patys amortizuoja COVID-19 grėsmes ir testuoja darbuotojus Verslo tribūna

Kone metus koronaviruso keliami iššūkiai ne tik stabdo verslo veiklos procesus, bet ir kelia pavojų...

Tvarus verslas
2021.01.29
Tvari pakuotė skinasi kelią link standarto Verslo tribūna 1

Tvaraus vartojimo tendencija kasmet suburia vis didesnį sekėjų ratą. Rimtą žvilgsnį į plastiko atliekų augimą...

Tvarus verslas
2021.01.28
„Telia“: pokytį lemia mokslu pagrįsti aplinkosaugos tikslai Verslo tribūna 1

Jau nuo 2020 m. gruodžio visų Baltijos ir Šiaurės šalyse veikiančių „Telia“ grupės įmonių veikla tapo...

Tvarus verslas
2021.01.27
JAV grįžta prie klimato klausimų: žinia visam pasauliui, taip pat ir Lietuvai Verslo tribūna 1

46-ojo JAV prezidento Joe Bideno pažadas po rinkimų sugrąžinti šalį į Paryžiaus klimato kaitos susitarimą...

Tvarus verslas
2021.01.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku