Liudvikas Andriulis. Ar galiu atsiskaityti laivu anglies?

Publikuota: 2017-12-23
Agnės Kananaitienės pieš.
Agnės Kananaitienės pieš.
Mobiliųjų telekomunikacijų ekspertas

Vienuoliktą ryto į kontorą įgriūva šeši galvažudžiai plėšikai iš Meksikos. Randuoti, baisūs, visi turbūt pusbroliai to DannyTrejo iš Rodriguezo filmų. Šypteliu juos pamatęs – galvažudžiai padės man šiandien derėtis su žydais. Žydai, tiesą sakant, juos ir atsivežė – randuoti plėšikai yra inžinierių komanda iš vieno didelio Meksikos mobiliojo ryšio operatoriaus. Žydai nežino, kad meksikonai yra mano derybų plano dalis.

Briuselis, 2009 Kalėdos

Man labai patinka derėtis su žydais, man patinka jiems parduoti, iš jų pirkti, jie yra geriausi verslininkai pasaulyje, tad kiekviena minutė, praleista su tikrais žydų verslininkais, yra didžiulis profesinis malonumas. Stereotipas, jog žydai yra puikūs derybininkai, yra visiškai teisingas. Gandas, kad žydai yra apgavikai, yra skleidžiamas nelaimėlių, kuriuos žydai prie derybų stalo atkrušo ir kurie po to gailiai inkščia iš bejėgiškumo.

Žydai mėgsta derėtis, jaučia iš to malonumą, jiems derybos, kaip ir man, – atgaiva, žaidimas, puikus laiko ir laisvalaikio leidimo būdas. Mėgstamą darbą žmonės paprastai dirba gerai.

Skirtingai nuo daugelio kitų derybininkų, jie labai kūrybingi ir lankstūs – derybose jie didžiuliu greičiu sukuria milžinišką kiekį nestandartinių schemų ir pasiūlymų, o oponentui jas reikia mokėti greitai analizuoti ir vertinti. Jei oponentas lėtas, nelankstus pilkas korporacinis oposumas, jį pervažiuos plentvoliu. Oposumas sutriks, pamatęs, kad derybos eina ne pagal pasiruoštą penkių punktų planą. Man nėra didesnio malonumo nei stebėti tvarkingų, struktūragalvių standartinio mąstymo korporacinių dundukų skausmą, neviltį ir sutrikimą, kai juos užverčia nestandartiniais pasiūlymais – pavyzdžiui, sumokėti už paslaugas laivu anglies. Šventai prisiekiu – tikra istorija, tik ne mano.

Žydai niekada, niekada nepamiršta, dėl ko derasi – dėl pinigų. Neįtikėtinas kiekis žmonių derybose susikuria ir turi kitų tikslų – nugalėti, pasirodyti, įtikti vadovybei, būti mandagiems ar dar keistesnių. Žydai žino, dėl ko derasi, todėl jų derybų pozicijai nebūdingos nesąmonės, mėtymasis, neaiškumas, jie visada darys viską, kad derybos baigtųsi susitarimu, o ne durų trankymu – mat tik iš užbaigtų derybų uždirbsi pinigų. Žydai niekada, niekada neišeis iš derybų kambario, net jei deryboms baigti reikės sugalvoti laivą anglių. Nutraukęs derybas pinigų neuždirbsi arba uždirbsi vėliau. Vėliau – blogai. Šiandien laukia rimtos derybos – su tikrais žydais iš Izraelio.

Krizės įkarštyje papuolėme į šiokią tokią finansinę bėdą. Bankai neskolina, reikalas tik pradėtas, pinigai prie pabaigos, ašara aky. Meksikonus atsivežę žydai yra pasaulinio dydžio telekomunikacijų technologijų įmonė iš Izraelio. Mano pagrindiniai tiekėjai ir kreditoriai. Atvyksta derėtis dėl kitų metų aptarnavimo sutarties, o būdami praktiški – atsivežė dar ir tuos meksikonus, savo potencialų klientą – parodyti, kaip tos jų technologijos veikia.

Aptarnavimo sutartis – tai lyg draudimas. Jei įranga kartais nusprogtų, žydai į lėktuvą įmes porą serverių su inžinierių palyda, ir per kelias valandas sutvarkys. Už draudimą mokėti reikia, bet pikta, juolab kad sumoms nulių netrūksta. Nusprendėm juos kiek nurengti ir kitais metais išleisti gerokai mažiau – gaila tokius pinigus krizės metu mėtyti. Derybų tikslas – kitų metų aptarnavimo mokestį nulaužti keturis kartus. Lengva nebus, žydams tie pinigai priklauso, jie jų nori ir taip lengvai neatiduos.

Žydus apdorojimo ėmiausi dar lapkritį. Žinodami, kad pas juos vyksta didžiulė reorganizacija, rašėme piktus laiškus, skundėmės prastu aptarnavimu, siūlėme susitikti Niujorke, jiems teko atšaukti tą susitikimą, galų gale suprato, kad reikia skubiai važiuoti pas klientą, nes kažkas negerai. Liuks – atvažiuoja jau prasikaltę, patys nežino dėl ko, bet jau prasižengę.

Savaitę iki susitikimo instruktuoju savo technikos direktorių rašyti laišką, kad kalbėsime apie aptarnavimo sutartį, galbūt – jos nutraukimą arba, jei pavyks susitarti, kokį nors kitą bendradarbiavimo modelį. Žydams gale turi kilti nedidelė cheminė sutrikimo reakcija – kas čia su jais vyksta, kokie čia anglių laivai atplaukia, niekas neaišku. Numuš gal kiek pasitikėjimą savim, baisiai jau kieti paprastai atvažiuoja.

Jau devintą ryto punktualiai prisistato Efraimas su Mordechai, seni penkiasdešimtmečiai pardavimų vilkai, dykumoje palapinėse Izraelio pradžioje gyvenę. Aš nusprendžiau pamiegoti ir neskubėdamas atvažiavau gerokai po dešimtos. Per tą laiką jie pasėdėjo su Guillaume’u, mano technikos direktoriumi, ir pateikė jam pirminį skolos restrūktūrizavimo pasiūlymą, jis Guillaume’ui labai patiko. Sėdi žydai patenkinti, atsipalaidavę, geria kavą, mano, kad susitvarkė per valandą.

Apie vienuoliktą įvairuoju į kambarį, sveikinamės, pranešu, kad Įkūrėjas bus tik popiet, ir prašau, kad iš naujo prasuktų prezentaciją.

Žydai atvažiavo jau pasiruošę ir iš karto davė mums 25% aptarnavimo mokesčio nuolaidą kitiems metams, tikėdamiesi, kad tuo ir užrauks klausimą. Išklausau, atsidūstu, įsistatau kiaulės akis ir sakau – vyrai, labai geras pasiūlymas, ačiū, vertinu, bet – šūdas išeina – neturim mes tiek pinigų. Reikia nutraukti mums tą sutartį, negalim mes sau leisti to draudimo.

Žydai pakraupę, Guillaume’as pakraupęs, mano kiaulės akys klaptklaptklapt, žiūriu į žydus. Tie giliai atsidūsta ir pradeda kvailam rinkodarininkui aiškinti, vis į techniką Guillaume’ą žvilgteldami, kad be aptarnavimo sutarties dirbti yra labai kvaila, jei kas nutiks, liksim be nieko, be pagalbos, galėsim uždaryt kontorą ir išsiskirstyt. Negalima dirbti be palaikymo, be draudimo, tai neatsakinga ir trumparegiška.

Vyrai, sakau, aš ne bukas ir viską suprantu, teisingai jūs sakot, patys žinom, ne pirmą dieną telekomuose. Neturiu pinigų. Na, neturiu iš ko mokėt. Kiaulės akys klapt, klapt.

Žydai jau ruošiasi antrą kartą man pasakoti apie aptarnavimo sutarties pliusiukus, bet tada tiksliai pagal scenarijų įvirsta mano minėtieji Meksikos galvažudžiai inžinieriai. Tenka pokalbį nutraukti, kavos parūpinti, pažindintis, nėra kaip apie tuos pinigus toliau šnekėti.

Žydai lieka su nerimu širdy ir liks su tuo nerimu iki trečios popiet, kai pasirodys Įkūrėjas, o meksikonai išvažiuos į bunkerį įrangos žiūrėti.

Pradedu antrą spektaklio dalį. Efraimai, sakau, nori, parodysiu gražią prezentaciją meksikonams, papasakosiu, kokie vis dėlto nerealūs tie jūsų techniniai sprendimai ir kokius stebuklus juos turėdami mes darom. O, sako Efraimas, nesitikėjau, aišku, varyk. Meksikonai žydams daug daugiau pinigų gali atnešti nei mes, o Efraimas – senas pardavėjas, žino, kad mano, jau turimo kliento, žodžiai meksikonams daug svaresni nei jų prekybinės sirenų giesmės.

Išverčiu kailį ir valandą trilinkas susiriesdamas suokiu ditirambus žydų technologijai, lyg man milijoninė premija už pardavimą pažadėta būtų. Po tos valandos ne tik meksikonai – patys žydai buvo pagatavi nusipirkti tą savo technologiją. Nuotaika pakyla, visi patenkinti, žydai patenkinti, meksikonai patenkinti, visiems viskas parduota – meksikonams – žydų technologija, o mes – žydams save pardavėm. Tai svarbu, jie suprato, kad galiu padėti jiems parduoti.

Ta malonia gaida pereiname prie neformalaus žydų apdorojimo. Meksikonus paliekam su mūsų inžinieriais, o aš su Mordechai ir Efraimu einu parūkyti. Rūkydamas pasakoju graudžią istoriją – kaip čia viskas lyg ir gerai einasi, ateitis šviesi, bet va bėdų turim laikinų ir niekaip greitai jų išspręsti negalime. Pinigų turim tik iki 2010 metų kaip nors pratraukti.

Grįžtu, žiūriu – jau Įkūrėjas atvažiavęs. Nueinu į jo kabinetą, uždarau duris ir sakau – žydai atvažiavo jau su nuolaida, pasakiau jiems, kad pinigų neturim ir sutartį nutrauksim, asmeninį kontaktą užmezgiau, istoriją apie pinigų trūkumą triskart pasakojau, o kad kaip klientas potencialo turim – jau suprato.

Ir pasakiau daryti taip – įsitaisai kiaulės akis, prašai iš naujo rodyti pristatymą, išklausęs sakai, kad pasiūlymas geras, bet pinigų nėra. Klapsi kiaulės akimis.

Vargšai žydai trečiąkart per dieną turi rodyti tą patį. Kartoti tuos pačius argumentus. Ir jau antram dundukui vėl aiškinti, kad negalima, negalima nutraukti aptarnavimo sutarties. Ir antrą kartą matyti lapsinčias kiaulės akutes, sakančias – pinigų nėra.

Valandą pasikalbėję su Įkūrėju, Mordechai su Efraimu neteko vilties ir suprato, kad pinigų išties nėra. Svarbiausia, patikėjo, kad mes tiek prispausti, jog išties esam pasiruošę tą sutartį nutraukti. O tada mes ir pradėjom tartis.

Žydai sako – vyrai, jūs suprantant, kad jei nutrauksit sutartį, o vėliau norėsit ją atnaujinti, bus labai brangu? Suprantam, sakom, bet ką mums daryt? Šiemet tiek pinigų neturim, kitąmet turėsim. Iš bėdos gal va tiek ir galėtumėm, bet ne daugiau, bet už tiek juk nesiimsit aptarnaut.

Mordechai išėjo iš kambario, kažkam paskambino, po pusvalandžio grįžo ir sako – mokėkit dabar kiek galit, skirtumą sumokėsit kitąmet.

Sukertam rankomis. Visi patenkinti – mes nusiderėjom, žydai išsaugojo sutartį ir gavo pinigų. Aš žinau, kad kitąmet vėl bus derybos. Smagu.

Publikuota „Verslo klasės“ 2012 m. Nr. 6

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Muay Thai – apie smūgius, kurie gimsta galvoje 5

Pirmą kartą į treniruotę su kovos menų elementais patekau ne itin suvokdama, kur einu. Tiesiog pasitikėjau...

Verslo klasė
2019.01.13
Kur kava brangiausia ir dar 12 faktų apie šį gėrimą 7

Kava yra vienas populiariausių karštųjų gėrimų Europoje ir viena svarbiausių žaliavų pasaulyje.

Verslo klasė
2019.01.12
Dantys – Lietuvoje, implantai – Ukrainoje 26

Tiltai tarp šalių kartais yra panašūs į tiltus tarp dantų karūnėlių. Pasaulis, nepaisydamas Donaldo Trumpo...

Verslo klasė
2019.01.06
Pramonė: optimizmas smarkiai susipynęs su rizikos baime Premium 1

2018 m.prasidėjo ir baigėsi įspėjimais apie grėsmes vienoje ar kitoje šalyje, nerimą keliančius ženklus...

Verslo klasė
2019.01.06
Mokesčiai: kelionė 2019 m. pajamų kopėčiomis – iki ir po reformos Premium 1

Šioje kelionėje išvysime labai skirtingų peizažų, tačiau pernelyg užsisvajoti nepatartina, nes ant žemės bus...

Verslo klasė
2019.01.05
5G ryšio eros taškas Premium 14

Naujos kartos 5G ryšys panašus į „Vilniaus – Europos G taško“ reklamą. Lengvai pakeistas šūkis skambėtų taip:...

Verslo klasė
2019.01.05
Finansai: kaip pensijai papildomai kaupsime be „Sodros“ Premium 8

Natūralu, kad besikeičiantis gyvenimas reikalauja koreguoti įvairias valstybėje nustatytas sistemas, bet...

Verslo klasė
2019.01.04
Patys, viską patys, arba Jūsų pensija Premium

Valstybė beveik atviru tekstu sako (norintiems girdėti), kad jau tikrai atėjo laikas būsimos pensijos...

Verslo klasė
2019.01.01
Kada Lietuvoje bus populiarūs kalendoriai Premium

Manau, kad daugelis „Verslo klasės“ skaitytojų vaikystėje žaisdavo gaudynes, slėpynes ar karą kieme, patys...

Verslo klasė
2019.01.01
Ką darytų Wendy Kopp, tapusi Lietuvos švietimo ministre? Premium

Wendy Kopp niekada nevedė pamokų vaikams. Tačiau apie švietimo pokyčius ją kviečia kalbėti į Pasaulio...

Verslo klasė
2019.01.01
Pasaulis: laukia neapibrėžtumo metai Premium

Galvodamas apie 2019 m. geopolitiką ir galimus poslinkius pasaulyje, negali atsikratyti įspūdžio: viskas...

Verslo klasė
2018.12.31
A. Puklevičius: nulių ir vienetų tvanas Premium 1

Situacijų komedijoje „The Big Bang Theory“, kuri yra pirmas tokio populiarumo susilaukęs TV serialas apie...

Verslo klasė
2018.12.30
NT: šiemet pinigai degino kišenę ir spyrė pirkti greitai Premium

2018 m. komercinio nekilnojamojo turto (NT) rinkoje pažymėti visų laikų rekordu. Milijonai investuotojams...

Verslo klasė
2018.12.30
Technologijų sektorius: sulaužytos ietys, brangūs pokyčiai ir augimas Premium

Štai ir prabėgo 2018-ieji. Atrodo, tik vakar ruošėmės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymui. O...

Verslo klasė
2018.12.29
S. Šimkutė: kalėdiniai (ne)melagiai Premium

Įdomu, kada išmokstame meluoti. Ar tada, kai pradedame ašaromis išsireikalauti būti paimti ant rankų, ar kai...

Verslo klasė
2018.12.26
Knygos: „Frankenšteinas Bagdade“ ir 45 gerbėjų klubas Premium

Ant knygų, kurias tikimasi parduoti, nugarėlių leidėjai vis atspausdina kelias teigiamas autoritetų pastabas...

Verslo klasė
2018.12.26
Rinkos: 3 požiūriai, ką 2019-ieji žada investuotojams Premium 6

Investuotojai, kurių dalis neabejotinai buvo apsnūdę po ilgus metus iš eilės stabiliai brangusių akcijų,...

Verslo klasė
2018.12.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau