„Danske Bank“ darbuotojams motyvuoti pasitelkė ir įmokas į pensijų fondus

Publikuota: 2018-05-16

Pastaruoju metu pasigirstant kalbų apie specialistų trūkumą, šalies įmonės darbuotojams skatinti ieško ir naujų sprendimų. Vienas iš jų – darbdavio įmokos į darbuotojų pasirinktus trečios pakopos pensijų fondus. „Danske Bank“ Lietuvoje šią motyvavimo priemonę taiko jau penkerius metus, o papildomai kartu su darbdaviu pensijai „INVL Asset Management“ trečios pakopos pensijų fonduose nuo 2017 metų kaupia daugiau kaip trečdalis banko darbuotojų.

Pensijų kaupimo programos „Danske Bank“ grupėje populiarėja

Lietuvoje „Danske Bank“ aptarnauja Šiaurės šalyse įsikūrusias ir Lietuvoje veiklą vykdančias įmones bei globalias korporacijas, taip pat yra įsteigęs sparčiai augančius IT ir globalių paslaugų centrus. „Danske Bank“ Lietuvoje dirba daugiau kaip 2500 darbuotojų, todėl šiai įmonei itin aktualu pritraukti ir išlaikyti geriausius kvalifikuotus specialistus.

nuotrauka::1 right

„Trečios pakopos pensijų kaupimo programą priskiriame prie darbuotojams teikiamų papildomų naudų, tokių kaip darbuotojų sveikatos, nelaimingų atsitikimų darbe draudimas, papildomos atostogų dienos, sveikatos paslaugos, sporto salė ir panašiai. Priklausomai nuo šalies ir ten egzistuojančios pensijų sistemos, įvairios pensijos kaupimo programos naudojamos ir visoje „Danske Bank“ grupėje. Tai – populiarėjanti nauda“, - pastebi Vaida Bičkutė, „Danske Bank“ atstovė ryšiams su visuomene.

Pasak jos, motyvacinės priemonės bendrovėje yra vienas iš daugelio elementų, padedančių pritraukti ir išlaikyti talentus.

„Pirmiausia daug investuojame į žmogaus, kaip specialisto, augimą, jo profesinį tobulėjimą, įdomų ir prasmingą darbo turinį. Vėliau už profesinį augimą ir pasiektus rezultatus padėkojame atitinkamų motyvacinių priemonių bei papildomų naudų visuma. Jas visuomet stengiamės išlaikyti konkurencingas. Matome, kad mūsų darbuotojai tai vertina“, - sakė ji.

Nuo 2013 metų darbuotojų skatinimui pasitelkiantis ir kaupimą pensijai, „Danske Bank“ papildomomis pensijų įmokomis prisideda tuo atveju, jei pensijai kaupia ir pats darbuotojas, taigi įmokos, mokamos į trečios pakopos pensijų fondą, susideda iš dviejų dalių: banko įmokos ir darbuotojo įmokos, už kurias darbuotojo vardu perkami trečios pakopos pensijos fondo vienetai. Banko pervedamų įmokų dydis pirmiausia priklauso nuo to, kokias įmokas pasirenka pats darbuotojas, o galima didžiausia įmoka siejama su darbo stažu. Visi darbuotojai, turintys vienerių metų stažą, gali pasirinkti šią naudą – į programą jie įtraukiami du kartus per metus.

Praktiškas sprendimas darbdaviui

„Darbuotojų skatinimas kaupiant jiems papildomai pensijai yra ilgalaikę naudą teikianti galimybė abiem pusėms“, - sako pensijų fondus valdančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui. Be to, tai yra ir praktiškas pasirinkimas.

nuotrauka::2 left

„Darbdavio kaštai išlieka tie patys, ar jis mokėtų 100 eurų priedą darbuotojui „į rankas“, ar 170 eurų į jo pensijų fondą. Tuo tarpu lėšas gaunančiajam skirtumas yra esminis – jo į pensijų fondą gaunama pinigų suma, esant tiems patiems darbdavio kaštams, yra ženkliai didesnė. Be to, įmokų į fondus sistema labai lanksti – galima pasirinkti, kiek ir kada jų mokėti, todėl darbdavys gali atsižvelgti į savo veiklos sezoniškumą ar kitas aplinkybes“, - privalumus vardija dr. D. Kolmatsui.

Toks apie 70 proc. kaštų efektas gaunamas dėl to, kad tuo atveju, jei įmokas į trečios pakopos pensijų fondus perveda darbdavys ir jos neviršija 25 proc. darbuotojo metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis (31,18 proc.), o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų (15 proc.) ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos (iš viso 9 proc.).

Pasak D. Kolmatsui, šį mokestinį efektą rekomenduojama išnaudoti papildomai prisidedant prie galimybės darbuotojams daugiau kaupti pensijai. Tai būtų svarus indėlis į darbuotojo pajamas pensijoje.

Rekomenduoja norint priartėti prie rekomenduojamos pensijos

„Kaupti ne tik antros, bet ir trečios pakopos pensijų fonduose rekomenduojama norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų. Rekomenduojama mėnesio įmoka į trečios pakopos pensijų fondą yra dešimtadalis gaunamų pajamų – tad, jei būtų išnaudojamas mokestinis efektas, šią sumą būtų galima pasiekti žymiai lengviau“, - sakė D. Kolmatsui.

„Svarbu, kad ir patys darbuotojai suprastų, jog kaupimas pensijų fonduose yra ilgalaikis skatinimas, tad darbdavio pervestos įmokos yra skirtos pensijai kaupti ir išimamos sulaukus pensinio amžiaus“, - sakė dr. D. Kolmatsui.

Reikia žinoti ir tai, kad jei pinigai iš trečios pakopos fondo yra išsiimami anksčiau nei praėjus penkeriems metams nuo kaupimo pradžios ir nesulaukus nustatyto amžiaus, taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis. Kaupiant pensijų fonduose taip pat taikomi mokesčiai.

Darbdavio įmokos į pensijų fondus motyvuotų 50 proc. šalies gyventojų

„INVL Asset Management“ užsakymu „Spinter tyrimų“ 2018 m. vasarį atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad net 50 proc. Lietuvos gyventojų motyvuotų darbdavio mokamos įmokos į trečios pakopos pensijų fondą. Tokią papildomą naudą labiausiai vertintų daugiausiai uždirbantys ir aukščiausią išsilavinimą turintys respondentai.

„Apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai ima vertinti ilgalaikes darbdavio motyvavimo priemones. Net pusė respondentų norėtų, kad darbdavys mokėtų jiems įmokas į trečios pakopos pensijų fondą ir supranta, kad ši priemonė yra naudinga jų ateičiai, kuomet reikės baigti darbo karjerą. Taigi, darbdaviams tai gali tapti geru sprendimu didinant esamų darbuotojų lojalumą bei siekiant pritraukti naujų“, - sakė dr. D. Kolmatsui.

Pasak „Danske Bank“ atstovės ryšiams su visuomene V. Bičkutės, darbdavio įmokos į pensijų fondus yra labiausiai vertinamos tų darbuotojų, kurie jau ir patys kaupia savo pensijai.

„Danske Bank“ Lietuvoje kolektyvas jaunas – darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 30 metų. Pastebime, kad tik dalis jaunų žmonių teikia prioritetą pensijų kaupimui. Jaunas amžius lemia, kad pensija atrodo gana tolima ateitis, todėl jie dažniau koncentruojasi į artimesnius planus: nuosavo būsto įsigijimą, vaikų išsilavinimą, keliones ir panašiai. Vis dėlto tie, kurie pensiją nusprendžia kaupti jau dabar, šią naudą ir galimybę ypatingai vertina – tai reikšminga darbdavio investicija į darbuotojo ateitį“, - pastebi V. Bičkutė.

Dažniau pensijas darbuotojams kaupia užsienio kapitalo įmonės

Dr. D. Kolmatsui teigimu, aštrėjantis darbo rinkos spaudimas bei demografinė situacija šalyje skatina ieškoti naujų būdų pritraukiant darbuotojus ne tik į aukščiausias pozicijas. Kai kurios įmonės jau atrado darbdavio įmokas darbuotojams į pensijų fondus kaip abiem pusėms naudingą motyvavimo priemonę.

„Dalis įmonių Lietuvoje jau kaupia savo darbuotojams pagal motyvacines programas trečiojoje pensijų fondų pakopoje. Iki šiol didesnis darbuotojų įtraukimo į pensijų kaupimo programas mastas buvo pastebimas užsienio kapitalo įmonėse. Vis dėlto mažėjantis nedarbas bei emigracija jau ir vietos kapitalo įmones gali paskatinti rinktis šią motyvavimo priemonę“, - situaciją apibendrina dr. D. Kolmatsui.

Įdomūs faktai

 • Trečios pakopos pensijų fonduose kaupti gali visi šalies gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar jie kaupia antroje pakopoje, ar turi draudžiamųjų pajamų. Įmokas į šiuos fondus gali pervesti ir pats gyventojas, ir jo artimieji, ir draugai, ir darbdavys.
 • Nei trečios pakopos fondų, nei bendrovių, kuriose gali kaupti gyventojas, skaičius neribojamas.
 • Sprendimus dėl įmokų į trečios pakopos fondus dydžio, dažnumo, periodiškumo, pasirinktų fondų skaičiaus priima pats gyventojas.
 • Vidutinė „Sodros“ senatvės pensija paskutinį 2017 m. ketvirtį turint būtinąjį stažą siekė 302 eurus. Tuo tarpu pensijoje rekomenduojama turėti bent 80 proc. ligtolinių pajamų – į jas pretenduoti leidžia kaupimas pensijų fonduose.
 • Norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų rekomenduojama kaupti ne tik antros, bet ir trečios pakopos pensijų fonduose, o įmokoms į trečios pakopos pensijų fondus skirti apie dešimtadalį pajamų.
 • „INVL Asset Management“ suteikia galimybę kaupti penkiuose trečios pakopos pensijų fonduose. Juos rekomenduojama rinktis pagal amžių ir toleruojamą riziką – sulaukus vyresnio amžiaus, mažinti riziką, taip pat įvertinti pensijų fondų rezultatus, taikomus mokesčius.
 • infogr.am::infogram_0_bfb315ed-6e89-4e16-af47-313a210e3a60

  Plačiau apie „INVL Asset Management“ siūlomas galimybes kaupti darbuotojų pensijai skaitykite čia: http://invl.com/verslui.

  Investicijos į pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su taikomais atskaitymais (mokesčiais), fondo taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

  Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

  Rašyti komentarą

  Rašyti komentarą

  Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

  Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:  Svarbiausios dienos naujienos trumpai:   
  Į darbą grįžtantys tėvai: kaip užtikrinti sėkmingą integraciją Premium

  Sklandžiai grįžti į darbą po vienų ar dvejų metų vaikų auginimo pertraukos – sudėtinga. Lietuvos darbdaviai...

  Vadyba
  05:58
  Geidžiamiausių darbdavių algų rodikliai rugpjūtį

  Naujausi „Sodros“ duomenys atskleidžia, kokie atlyginimai vyravo liepos mėnesį tarp geidžiamiausių šalies...

  Vadyba
  2018.09.30
  Ką gali ir ko negali 50+ kartos darbuotojai Premium 15

  50+ karta yra racionali, moka įveikti iššūkius, dirbti kūrybingai ir at­sakingai, siekti re­zul­tato, tačiau...

  Vadyba
  2018.09.29
  Misija – įpėdinis: kaip nesužlugdyti perduodamo verslo 4

  Kas yra šeimos verslo perdavimas? Kad ir kokį procesą įsivaizduotume, tai tikrai nėra vien garbingos šeimos...

  Finansai
  2018.09.29
  TOP20 didžiausių darbdavių algos: dosniausių trejetuke – ligoninė

  Lietuvos bendrovių rugpjūčio mėnesio atlyginimų duomenys rodo, kad tarp didžiausių šalies darbdavių,...

  Vadyba
  2018.09.29
  K. Bagdonavičius palieka „Ergo“ Baltijos šalyse 4

  „Ergo“ draudimo bendrovių Baltijos šalyse valdybos pirmininkas ir gyvybės draudimo „Ergo Life Insurance SE“...

  Vadyba
  2018.09.28
  Keičiasi „Telia Lietuvos“ valdybos pirmininkas 1

  Telekomunikacijų AB „Telia Lietuva“ valdybos pirmininkė Henriette Wendt atsistatydina.

  Vadyba
  2018.09.28
  Subraškėjo „Teslos“ vadovo Musko kėdė 5

  Ketvirtadienį JAV Vertybinių popierių ir biržos komisija (SEC) padavė į teismą Eloną Muską už tai, kad jis...

  Vadyba
  2018.09.28
  Grybauskaitė: pažeisdami moterų teises kenkiame ekonomikai 3

  Moterų pasaulio lyderių tarybai pirmininkaujanti Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė Jungtinių Tautų (JT)...

  Vadyba
  2018.09.28
  Kaip buvęs vienuolis pradėjo verslą: sukūrė programėlę, kuria naudojasi 31 mln. vartotojų

  Po dešimtmečio, praleisto budistų vienuolyne, Andy Puddicombe‘as nusprendė pasidalyti įgyta patirtimi su...

  Vadyba
  2018.09.27
  Specialistai darbą renkasi ir pagal biurą Rėmėjo turinys 8

  Planuojant bei įrengiant šiuolaikinius biurus darbo turi ne tik architektai, bet ir personalo specialistai.

  Vadyba
  2018.09.27
  Verslininkai: parodų aukso amžius baigėsi, bet dalyvauti jose vis tiek verta Premium

  Namų interjero ir dizaino paroda „Maison & Objet“, rugsėjį vykusi Paryžiuje, yra viena brangiausių Europos...

  Rinkodara
  2018.09.26
  A. Izgorodinas paliko pramonininkus ir perėjo į „SME Finance“

  Ekonomistas Aleksandras Izgorodinas palieka Lietuvos pramoninkų konfederaciją ir pereina dirbti į faktoringo...

  Vadyba
  2018.09.26
  Barjeras, nuleidžiamas pusiaukelėje 11

  Darbo rinkai vis stipriau jaučiant darbuotojų stygių, ryškėja darbdavių požiūrio į darbuotojų amžių...

  Vadyba
  2018.09.26
  Prarastoji ar dar neatrastoji 50+ karta: kaip vyresniuosius išlaikyti darbo rinkoje Premium 2

  Verslas trimituoja apie žlugdantį darbo jėgos trūkumą, tačiau vyresni nei 50-ies darbuotojai neretai jaučiasi...

  Vadyba
  2018.09.26
  Kepinių gamybos milžinė „pažaliavo“

  „Grupo Bimbo“, duonos ir konditerijos gaminių milžinė, paskelbė, kad iki 2025 m. visa kompanijos sunaudojama...

  Vadyba
  2018.09.25
  Kur algų medianos rugpjūtį buvo didžiausios 8

  Šių metų rugpjūtį didžiausiomis algų medianomis pasižymėjo farmacijos ir technologijų bendrovės, rodo...

  Vadyba
  2018.09.25
  Pasikeitė darbuotojų skaičiaus apskaičiavimas

  2018 m. rugsėjo 22 d. įsigaliojo atnaujintos vidutinio sąrašinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo taisyklės.

  Finansai
  2018.09.25
  Požymiai, rodantys, kad esate darboholikas Premium

  Jei darbuotojas iki išnaktų tūno biure, dar nereiškia, kad jis yra darboholikas. Tačiau jei jis jaudinasi,...

  Vadyba
  2018.09.24
  „Strategy Labs“ turi naują vadovą ir partnerį 6

  Konsultacijų įmonėje „Strategy Labs“, kuri priklauso verslo paslaugų grupei „Lewben Group“,  nuo spalio 1 d.

  Vadyba
  2018.09.24

  Verslo žinių pasiūlymai

  Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
  Sutinku Plačiau