„Danske Bank“ darbuotojams motyvuoti pasitelkė ir įmokas į pensijų fondus

Publikuota: 2018-05-16

Pastaruoju metu pasigirstant kalbų apie specialistų trūkumą, šalies įmonės darbuotojams skatinti ieško ir naujų sprendimų. Vienas iš jų – darbdavio įmokos į darbuotojų pasirinktus trečios pakopos pensijų fondus. „Danske Bank“ Lietuvoje šią motyvavimo priemonę taiko jau penkerius metus, o papildomai kartu su darbdaviu pensijai „INVL Asset Management“ trečios pakopos pensijų fonduose nuo 2017 metų kaupia daugiau kaip trečdalis banko darbuotojų.

Pensijų kaupimo programos „Danske Bank“ grupėje populiarėja

Lietuvoje „Danske Bank“ aptarnauja Šiaurės šalyse įsikūrusias ir Lietuvoje veiklą vykdančias įmones bei globalias korporacijas, taip pat yra įsteigęs sparčiai augančius IT ir globalių paslaugų centrus. „Danske Bank“ Lietuvoje dirba daugiau kaip 2500 darbuotojų, todėl šiai įmonei itin aktualu pritraukti ir išlaikyti geriausius kvalifikuotus specialistus.

nuotrauka::1 right

„Trečios pakopos pensijų kaupimo programą priskiriame prie darbuotojams teikiamų papildomų naudų, tokių kaip darbuotojų sveikatos, nelaimingų atsitikimų darbe draudimas, papildomos atostogų dienos, sveikatos paslaugos, sporto salė ir panašiai. Priklausomai nuo šalies ir ten egzistuojančios pensijų sistemos, įvairios pensijos kaupimo programos naudojamos ir visoje „Danske Bank“ grupėje. Tai – populiarėjanti nauda“, - pastebi Vaida Bičkutė, „Danske Bank“ atstovė ryšiams su visuomene.

Pasak jos, motyvacinės priemonės bendrovėje yra vienas iš daugelio elementų, padedančių pritraukti ir išlaikyti talentus.

„Pirmiausia daug investuojame į žmogaus, kaip specialisto, augimą, jo profesinį tobulėjimą, įdomų ir prasmingą darbo turinį. Vėliau už profesinį augimą ir pasiektus rezultatus padėkojame atitinkamų motyvacinių priemonių bei papildomų naudų visuma. Jas visuomet stengiamės išlaikyti konkurencingas. Matome, kad mūsų darbuotojai tai vertina“, - sakė ji.

Nuo 2013 metų darbuotojų skatinimui pasitelkiantis ir kaupimą pensijai, „Danske Bank“ papildomomis pensijų įmokomis prisideda tuo atveju, jei pensijai kaupia ir pats darbuotojas, taigi įmokos, mokamos į trečios pakopos pensijų fondą, susideda iš dviejų dalių: banko įmokos ir darbuotojo įmokos, už kurias darbuotojo vardu perkami trečios pakopos pensijos fondo vienetai. Banko pervedamų įmokų dydis pirmiausia priklauso nuo to, kokias įmokas pasirenka pats darbuotojas, o galima didžiausia įmoka siejama su darbo stažu. Visi darbuotojai, turintys vienerių metų stažą, gali pasirinkti šią naudą – į programą jie įtraukiami du kartus per metus.

Praktiškas sprendimas darbdaviui

„Darbuotojų skatinimas kaupiant jiems papildomai pensijai yra ilgalaikę naudą teikianti galimybė abiem pusėms“, - sako pensijų fondus valdančios turto valdymo bendrovės „INVL Asset Management“ pensijų fondų ir mažmeninių pardavimų padalinio vadovė dr. Dalia Kolmatsui. Be to, tai yra ir praktiškas pasirinkimas.

nuotrauka::2 left

„Darbdavio kaštai išlieka tie patys, ar jis mokėtų 100 eurų priedą darbuotojui „į rankas“, ar 170 eurų į jo pensijų fondą. Tuo tarpu lėšas gaunančiajam skirtumas yra esminis – jo į pensijų fondą gaunama pinigų suma, esant tiems patiems darbdavio kaštams, yra ženkliai didesnė. Be to, įmokų į fondus sistema labai lanksti – galima pasirinkti, kiek ir kada jų mokėti, todėl darbdavys gali atsižvelgti į savo veiklos sezoniškumą ar kitas aplinkybes“, - privalumus vardija dr. D. Kolmatsui.

Toks apie 70 proc. kaštų efektas gaunamas dėl to, kad tuo atveju, jei įmokas į trečios pakopos pensijų fondus perveda darbdavys ir jos neviršija 25 proc. darbuotojo metinių su darbo santykiais susijusių pajamų, darbdavio mokamiems mokesčiams netaikomas valstybinio socialinio draudimo įmokų mokestis (31,18 proc.), o darbuotojo mokamiems mokesčiams – gyventojo pajamų (15 proc.) ir sveikatos bei pensijų socialinio draudimo įmokos (iš viso 9 proc.).

Pasak D. Kolmatsui, šį mokestinį efektą rekomenduojama išnaudoti papildomai prisidedant prie galimybės darbuotojams daugiau kaupti pensijai. Tai būtų svarus indėlis į darbuotojo pajamas pensijoje.

Rekomenduoja norint priartėti prie rekomenduojamos pensijos

„Kaupti ne tik antros, bet ir trečios pakopos pensijų fonduose rekomenduojama norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų. Rekomenduojama mėnesio įmoka į trečios pakopos pensijų fondą yra dešimtadalis gaunamų pajamų – tad, jei būtų išnaudojamas mokestinis efektas, šią sumą būtų galima pasiekti žymiai lengviau“, - sakė D. Kolmatsui.

„Svarbu, kad ir patys darbuotojai suprastų, jog kaupimas pensijų fonduose yra ilgalaikis skatinimas, tad darbdavio pervestos įmokos yra skirtos pensijai kaupti ir išimamos sulaukus pensinio amžiaus“, - sakė dr. D. Kolmatsui.

Reikia žinoti ir tai, kad jei pinigai iš trečios pakopos fondo yra išsiimami anksčiau nei praėjus penkeriems metams nuo kaupimo pradžios ir nesulaukus nustatyto amžiaus, taikomas 15 proc. gyventojų pajamų mokestis. Kaupiant pensijų fonduose taip pat taikomi mokesčiai.

Darbdavio įmokos į pensijų fondus motyvuotų 50 proc. šalies gyventojų

„INVL Asset Management“ užsakymu „Spinter tyrimų“ 2018 m. vasarį atliktas reprezentatyvus Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimas atskleidė, kad net 50 proc. Lietuvos gyventojų motyvuotų darbdavio mokamos įmokos į trečios pakopos pensijų fondą. Tokią papildomą naudą labiausiai vertintų daugiausiai uždirbantys ir aukščiausią išsilavinimą turintys respondentai.

„Apklausos rezultatai parodė, kad Lietuvos gyventojai ima vertinti ilgalaikes darbdavio motyvavimo priemones. Net pusė respondentų norėtų, kad darbdavys mokėtų jiems įmokas į trečios pakopos pensijų fondą ir supranta, kad ši priemonė yra naudinga jų ateičiai, kuomet reikės baigti darbo karjerą. Taigi, darbdaviams tai gali tapti geru sprendimu didinant esamų darbuotojų lojalumą bei siekiant pritraukti naujų“, - sakė dr. D. Kolmatsui.

Pasak „Danske Bank“ atstovės ryšiams su visuomene V. Bičkutės, darbdavio įmokos į pensijų fondus yra labiausiai vertinamos tų darbuotojų, kurie jau ir patys kaupia savo pensijai.

„Danske Bank“ Lietuvoje kolektyvas jaunas – darbuotojų amžiaus vidurkis siekia 30 metų. Pastebime, kad tik dalis jaunų žmonių teikia prioritetą pensijų kaupimui. Jaunas amžius lemia, kad pensija atrodo gana tolima ateitis, todėl jie dažniau koncentruojasi į artimesnius planus: nuosavo būsto įsigijimą, vaikų išsilavinimą, keliones ir panašiai. Vis dėlto tie, kurie pensiją nusprendžia kaupti jau dabar, šią naudą ir galimybę ypatingai vertina – tai reikšminga darbdavio investicija į darbuotojo ateitį“, - pastebi V. Bičkutė.

Dažniau pensijas darbuotojams kaupia užsienio kapitalo įmonės

Dr. D. Kolmatsui teigimu, aštrėjantis darbo rinkos spaudimas bei demografinė situacija šalyje skatina ieškoti naujų būdų pritraukiant darbuotojus ne tik į aukščiausias pozicijas. Kai kurios įmonės jau atrado darbdavio įmokas darbuotojams į pensijų fondus kaip abiem pusėms naudingą motyvavimo priemonę.

„Dalis įmonių Lietuvoje jau kaupia savo darbuotojams pagal motyvacines programas trečiojoje pensijų fondų pakopoje. Iki šiol didesnis darbuotojų įtraukimo į pensijų kaupimo programas mastas buvo pastebimas užsienio kapitalo įmonėse. Vis dėlto mažėjantis nedarbas bei emigracija jau ir vietos kapitalo įmones gali paskatinti rinktis šią motyvavimo priemonę“, - situaciją apibendrina dr. D. Kolmatsui.

Įdomūs faktai

 • Trečios pakopos pensijų fonduose kaupti gali visi šalies gyventojai, nepriklausomai nuo to, ar jie kaupia antroje pakopoje, ar turi draudžiamųjų pajamų. Įmokas į šiuos fondus gali pervesti ir pats gyventojas, ir jo artimieji, ir draugai, ir darbdavys.
 • Nei trečios pakopos fondų, nei bendrovių, kuriose gali kaupti gyventojas, skaičius neribojamas.
 • Sprendimus dėl įmokų į trečios pakopos fondus dydžio, dažnumo, periodiškumo, pasirinktų fondų skaičiaus priima pats gyventojas.
 • Vidutinė „Sodros“ senatvės pensija paskutinį 2017 m. ketvirtį turint būtinąjį stažą siekė 302 eurus. Tuo tarpu pensijoje rekomenduojama turėti bent 80 proc. ligtolinių pajamų – į jas pretenduoti leidžia kaupimas pensijų fonduose.
 • Norint pensijoje priartėti prie 80 proc. ligtolinių pajamų rekomenduojama kaupti ne tik antros, bet ir trečios pakopos pensijų fonduose, o įmokoms į trečios pakopos pensijų fondus skirti apie dešimtadalį pajamų.
 • „INVL Asset Management“ suteikia galimybę kaupti penkiuose trečios pakopos pensijų fonduose. Juos rekomenduojama rinktis pagal amžių ir toleruojamą riziką – sulaukus vyresnio amžiaus, mažinti riziką, taip pat įvertinti pensijų fondų rezultatus, taikomus mokesčius.
 • infogr.am::infogram_0_bfb315ed-6e89-4e16-af47-313a210e3a60

  Plačiau apie „INVL Asset Management“ siūlomas galimybes kaupti darbuotojų pensijai skaitykite čia: http://invl.com/verslui.

  Investicijos į pensijų fondus yra susijusios su investicine rizika. Investicijų vertė gali ir kilti, ir kristi, Jūs galite atgauti mažiau nei investavote. Valdymo įmonė negarantuoja investicijų pelningumo. Prieš priimdami sprendimą investuoti, turite susipažinti su taikomais atskaitymais (mokesčiais), fondo taisyklėmis ir kitais dokumentais, kuriuos galite rasti čia.

  Asmenims, dalyvaujantiems II pakopos pensijų kaupimo sistemoje, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija yra proporcingai mažinama įstatymų nustatyta tvarka. Sudaryta II pakopos pensijų kaupimo sutartis negalės būti nutraukta, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią dalyvis turi teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo šios sutarties sudarymo, apie tai raštu pranešęs pensijų kaupimo bendrovei.

  Rašyti komentarą

  Rašyti komentarą

  Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

  Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:  Svarbiausios dienos naujienos trumpai:   
  Kaip pozityvus šūkis padėjo įsukti milijoninį marškinėlių verslą

  Kai amerikiečiai broliai Bertas ir Johnas Jacobsai sugalvojo meninius gebėjimus pritaikyti versle, tikrai...

  Vadyba
  13:28
  Patvirtinti BDAR reikalavimus įdiegiantys Lietuvos įstatymai

  Nors jau prieš daugiau kaip mėnesį visoje Europos Sąjungoje įsigaliojo naujus reikalavimus duomenų apsaugos...

  Verslo aplinka
  2018.06.30
  Geidžiamiausi darbdaviai: kurių algų medianos didžiausios 1

  „Sodros“ skelbiami vieši algų duomenys leidžia pasidairyti po geidžiamiausių šių metų darbdavių mokamą darbo...

  Vadyba
  2018.06.30
  Moterys prie vairo – galimybė kelti ekonomiką 2

  Saudo Arabijoje šią savaitę buvo panaikintas paskutinis pasaulyje galiojęs draudimas vairuoti moterims. Taip...

  Verslo aplinka
  2018.06.30
  Verslininkės – tarp 100 Lietuvos moterų, kuriomis didžiuojasi viso pasaulio lietuviai 8

  Atskleistas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio proga sudarytas šimtukas – jame verslo lyderės Lietuvoje,...

  Vadyba
  2018.06.29
  Seimo sprendimas prijungti Sporto universitetą prie LSMU prieštarauja Konstitucijai 4

  Seimo sprendimas prijungti Lietuvos sporto universitetą (LSU) prie Lietuvos sveikatos mokslų universiteto...

  Vadyba
  2018.06.29
  Lietuviai kurs prototipą, leisiantį stresą valdyti virtualioje realybėje 1

  UAB „Žmogaus studijų centras“ kurs prototipą, leisiantį stresą valdyti virtualioje realybėje.

  Vadyba
  2018.06.28
  Kaip įmonėje išlaikyti aukščiausio lygio vadovą Premium 1

  Rasti kompetentingą vadovą ypač mažose rinkose – sudėtinga, todėl įmonėms apsimoka pačioms investuoti į...

  Vadyba
  2018.06.28
  Kokios valstybės labiausiai traukia talentus 2

  Dar niekada taip darbuotojų iš užsienio nemasino Vokietija, o Didžioji Britanija praranda savo anksčiau...

  Vadyba
  2018.06.27
  Sudarytas pasaulio turistų sąrašas, lietuviai – prie labiausiai nepatekintų 1

  Rusai yra laimingiausi turistai pasaulyje, o ispanai – pikčiausi. Į sudarytą turistų reitingą pateko ir...

  Vadyba
  2018.06.27
  Užsieniečiai po studijų Lietuvoje galės likti metams 1

  Seimas vienbalsiai nubalsavo už tai, kad Lietuvoje studijuojantys ar mokslinius tyrimus atliekantys trečiųjų...

  Vadyba
  2018.06.27
  Lemiamas futbolo mūšis su Pietų Korėja Vokietijai kainuos šimtus milijonų 5

  Trečiadienį Vokietijos rinktinė susikaus su Pietų Korėja svarbiame mūšyje, kurio kaina – ne tik bilietas į...

  Vadyba
  2018.06.27
  Verslo pradžia: kada pirkti veikiančią įmonę naudingiau nei kurti patiems Premium

  Tie, kurie įsigyja dirbančią įmonę, išvengia verslo kūrimo klaidų ir gali pradėti dirbti iš karto. Vis dėlto...

  Vadyba
  2018.06.26
  Ligoninė apsisprendė: gydytojų algas kelia iki 3.000 Eur, slaugytojoms mokės 1.000 23

  Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė praneša kelianti algas. Pasak ligoninės vadovo, gydytojo...

  Didžiausių Lietuvos darbdavių algų medianos gegužę 5

  Papildomai viešinami „Sodros“ duomenys leidžia atidžiau pažiūrėti, kokios algos vyrauja 20-yje didžiausių...

  Vadyba
  2018.06.26
  TOP 20 įmonių didžiausi atlyginimai gegužę: vidurkiai ir medianos 12

  Jau antrą mėnesį „Sodra“ viešina daugiau duomenų apie Lietuvos įmonių mokamus atlyginimus. Šie duomenys...

  Vadyba
  2018.06.25
  „Tiffany & Co.“ rado būdų, kaip priversti Y kartą pamėgti prabangą ir deimantus Premium 1

  Prabangių juvelyrinių dirbinių JAV mažmenininkė „Tiffany & Co.“ suprato, kad senoji prekių ženklo legenda,...

  Vadyba
  2018.06.25
  Panevėžio statybos trestas išsirinko valdybos pirmininką

  AB Panevėžio statybos trestas (PST) valdybos pirmininku išrinko Remigijų Juodviršį, kuris valdybai vadovavo...

  Vadyba
  2018.06.25
  Japonas gavo baudą, nes pietų pertrauką pradėjo trimis minutėmis anksčiau

  Japonijoje valstybės tarnautojas buvo nubaustas už tai, kad nuolatos kelias minutes prieš prasidedant...

  Vadyba
  2018.06.25
  Mentorius sutaupo 5 metus ieškojimų ir išlaidų, bet gali ir supykdyti Premium

  Kai jauni verslininkai bando stotis ant kojų ar sėkmės atveju siekia suvaldyti neplanuotą augimą, retas...

  Vadyba
  2018.06.25

  Verslo žinių pasiūlymai

  Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
  Sutinku Plačiau