INVEGOS vadovo postą paliekantis Kęstutis Motiejūnas: „Sukūrėme stiprų valstybinį finansuotoją – panaudokime jį tinkamai“

  Reklama publikuota: 2023-08-31
  INVEGOS vadovo postą paliekantis Kęstutis Motiejūnas.
  svg svg
  INVEGOS vadovo postą paliekantis Kęstutis Motiejūnas.

  „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGOS) stebėtojų taryba šią savaitę paskelbė naujos INVEGOS vykdančiosios valdybos sudėtį, kuri įmonėje darbą pradės nuo rugsėjo 11 d. Tą pačią dieną valdybos nariai rinks valdybos pirmininką, kuris taps ir įmonės vadovu. Tarp naujos valdybos narių nebėra daugiau nei penkerius metus INVEGAI vadovavusio Kęstučio Motiejūno. Kadencijai baigiantis, K. Motiejūnas papasakojo, kaip per šiuos metus keitėsi INVEGA, kaip sekėsi dirbti su profesionalų komanda bei tvarkytis su konsolidacijos metu iškilusiais iššūkiais.

  Kęstuti, nuo 2018 m., daugiau nei penkerius metus, buvote INVEGOS vadovas. Kaip atsitiko, kad jūsų pavardės nėra naujajame aukščiausio lygio vadovų sąraše? 

  Neslėpsiu, kad dalyvavau INVEGOS valdybos atrankoje ir kandidatavau į įstaigos vadovo poziciją. Deja, šį kartą man nepasisekė. Girdėjau, kad atrankoje dalyvavo daug stiprių kandidatų. INVEGOS, kaip vienintelės nacionalinės plėtros įstaigos, kuri dabar vienoje vietoje telkia visoms ekonomikos sritims skirtas valstybės finansines priemones, laukia labai daug naujų iššūkių. Nors dalis jų jau įveikta konsolidacijos eigoje, bet artimiausioje ateityje reikės spręsti daug sudėtingų tiek vadybinių, tiek strateginių klausimų. Bet kuriuo atveju tikiu, kad į organizaciją nauji veidai su savimi atsineš tikrai didelį žinių ir patirties bagažą, o drauge ir didelę sėkmę organizacijai. 

  Papasakokite apie savo darbo pradžią INVEGOJE, nes iki pradedant dirbti viešajame sektoriuje, visada dirbote privačiuose versluose. Kas motyvavo jus pasukti karjeros kelią į visai kitą pusę – valstybinį sektorių? 

  Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

  Svarbiausios dienos naujienos trumpai:   

  Kažkada jaunystėje buvau sau pasakęs, kad niekada nedirbsiu viešajame sektoriuje. Aišku, ta nuostata kilo iš įsivaizduojamo darbo ministerijoje ar biudžetinėje įstaigoje. Ir aš tą savo pasisakymą prisiminiau pamačius INVEGOS vadovo darbo skelbimą. Turbūt kaip ir daugelis to meto gyventojų mažai žinojau apie INVEGĄ, bet daugiau pasidomėjęs supratau, kad INVEGA – daugiau verslas nei valstybinė įstaiga. Savo karjerą visada siejau su finansais, o ši organizacija yra viskas viename – bankas, investicijų valdymo bendrovė, draudimo įmonė. Todėl tai tikrai yra įdomu žmogui, kuris visą savo karjerą praleido finansų sektoriuje. Ir dar svarbu, kad INVEGOJE nedirbi tik tam, kad uždirbtum pelną, bet šalia sausų rodiklių šioje veikloje yra svarbūs prasmės ir naudos visuomenei elementai. Ir žinau, kad ne man vienam taip yra. 

  Kokius tikslus, kaip vadovas, darbo INVEGOJE pradžioje buvote išsikėlęs sau, komandai ir įmonei? Ar pavyko šiuos tikslus pasiekti? 

  INVEGA yra tokia organizacija, kuri pati sau kelia tikslus ir ambicijas – tokia šios organizacijos specifika. Mes patys būdami proaktyvūs dažnai teikiame pasiūlymus dėl naujų priemonių ir kaip galėtume prisidėti prie šalies ekonomikos stiprinimo.

  Žinoma, tikslai, kaip ir kiekvienam vadovui, yra suformuluojami pirmąją darbo dieną, todėl jie mane pasitiko jau atėjus. Bet kartu su jais laukė ir eilė klausimų, kuriuos reikėjo spręsti skubiai. 2017 metais INVEGOJE buvo stipriai padidėjusi darbuotojų kaita, kaip tik išėjo vadovas, buvo paskirta nauja valdyba. Atėjęs į organizaciją tikrai jaučiau savotišką žmonių dirglumą. Jaučiau pareigą ką nors daryti dėl darbuotojų gerovės. Pirmiausia ėmėmės atlygio sistemos – pakeitėme ją, atsirado veiklos vertinimo sistema. Tuos darbus vertinu kaip tikrai svarbius. 

  Po kelių metų į Lietuvą, kaip ir į visą pasaulį, atėjo kovidas. Kaip jis pakoregavo jūsų pradinius tikslus, kokių vadovo savybių pareikalavo? 

  2020-2021 metais INVEGA tapo viena pagrindinių pagalbos verslui teikėjų ir įgavo naujų atsakomybių – reikėjo skubiai ir kokybiškai suteikti didžiulę valstybės pagalbą dideliam verslų skaičiui, atsirado būtinybė pradėti aktyviai dirbti su verslu tiesiogiai. Dėl šių priežasčių INVEGOS veikla tapo plačiai matoma visuomenei, o finansavimo apimtys išaugo vos ne 5 kartus. Išaugo ne tik finansavimo apimtys, bet ir kolektyvas, kuris padidėjo net du kartus. Mano, kaip vadovo vaidmuo, ir buvo inicijuoti, kurti tuos naujus procesus, veiklas, padalinius. Ir viskas buvo daroma tuo pačiu metu. 

  Kovidas pareikalavo visos puokštės asmeninių savybių. Yra sakoma, kad vadovo vertė atsiskleidžia būtent kritinėse situacijas, nes kai viskas gerai – svarbu netrukdyti darbuotojams, o stresinėse situacijose reikia raminti, motyvuoti kolektyvą, skatinti jį eiti į priekį ir įveikti sunkumus kartu. Tai buvo vienas didžiausių iššūkių mano karjeroje, bet drauge mes įrodėme, kad dirbdami vardan bendro tikslo galime įveikti visus kelią kertančius iššūkius. 

  Konsolidavus keturias nacionalines plėtros įstaigas INVEGOS pagrindu, komanda dar kartą išaugo dvigubai. Jau mėnuo kaip esate beveik 250 darbuotojų vadovas. Ką reiškia būti tokios didelės organizacijos vadovu, kurios darbuotojus jungia gana skirtingos vidinės kultūros? 

  Didesni ar mažesni pokyčiai niekada nepraeina be mažesnių ar didesnių skausmų, bet viskas kažkada nusistovės. Kada didelė organizacija praryja mažą organizaciją, tai tie pokyčiai įvyksta labai sklandžiai ir paprastai, nes viena kultūra uždominuoja kitą ir tuo viskas pasibaigia. Šiuo atveju turime dvi panašaus dydžio organizacijas ir dar dvi mažesnes. Visos šios organizacijos su savimi atsinešė ir savo specifines veiklas. Dėl to bendro darbo organizavimas tampa kompleksiškesnis, nes privalome užtikrinti visų veiklų ir paslaugų klientams teikimo tęstinumą, tuo pačiu metu pereinant prie bendro darbo proceso bei užtikrinti naujų priemonių kūrimą, klientų aptarnavimą. Šis procesas dar tik prasidėjęs ir jis dar užtruks. 

  O žvelgiant bendrai, kaip keitėsi per šiuos penkerius metus pati INVEGA? 

  Turbūt atsakymas negali būti nepaminint kovido. Per šiuos metus padidėjo pačios INVEGOS reikšmė ir svarba ekonomikoje, o priemonių paletė ir valdomų investicijų kiekis išaugo. Visokiais aspektais žiūrint tapome didesni, svarbesni ir tą augimą reikia suvaldyti, užtikrinti vidaus kontroles, rizikos valdymą, o ne tik plaukti pasroviui, nes veikla yra stipriai reguliuojama ir tam reikia stiprių vadybinių gebėjimų. Geriausiai veiklos mastą ir reikšmę šiuo atveju apibūdina skaičiai – kartu su komanda, nuo 2018 m. iki 2022 m. pabaigos, daugiau nei 28 tūkst. verslų suteikėme finansavimą ir per skirtingas finansavimo priemones investavome daugiau nei 1,7 mlrd. Eur. 

  Džiaugiuosi, kad pavyko pasiekti ir reikšmingų pokyčių įstaigos viduje, o tai rodo ne tik išaugęs darbuotojų skaičius nuo 50 iki 250 darbuotojų, bet ir labai žema darbuotojų savanoriška kaita, kuri 2023 m. pirmąjį pusmetį siekė tik 3,3 proc. Įsiklausydami į darbuotojų poreikius, kiekvienais metais skaičiavome aukštą darbuotojų įsitraukimą, kuris 2022 m. buvo net 81 proc. 

  Kalbant apie reikšmingus pokyčius, reiktų nepamiršti ir konsolidacijos bei pagrindinio jos tikslo – turėti vieną nacionalinę plėtros įstaigą, kurioje būtų sutelkti visi finansiniai ir žmogiškieji ištekliai, o klientai galėtų gauti atsakymus ir finansavimą vieno langelio principu. Šį tikslą mums pavyko pasiekti po daugiau nei metų. Šiandien jau turime vieną nacionalinę plėtros įstaigą su iki 53,4 mln. Eur padidėjusiu įstatiniu kapitalu, šiandien investuojančia  ne tik į Lietuvos verslą, bet ir į kitus ekonomikos sektorius – energetiką, žemės ūkį, infrastruktūros ir kitų sričių projektus. 

  Be to, INVEGA jau dirba su naujomis priemonėmis verslui, startuoliams, viešajam ir žemės ūkio sektoriams, kurių bendra vertė sudarys 2,8 mlrd. Eur, neįskaitant papildomai pritraukiamų privačių investicijų. 

  Ir tai tik dalis darbų, ką mums pavyko kartu su komanda padaryti. 

  Vadovas neįsivaizduojamas be jo komandos. Kaip apibūdintumėte savo komandą, ko palinkėtumėte jiems? 

  Prieš pradedant dirbti INVEGOJE mane patikino, kad reiks vadovauti profesionalams. Ir iš tikrųjų – greit pamačiau, kad man reiks dirbti su savo srities ekspertais, kurie daug geriau žino už mane, ką ir kaip reikia daryti. Todėl pradėjus darbą INVEGOJE kilo klausimas – tai kuo aš galiu būti naudingas komandai? Bet plečiantis veiklai, didėjant įmonei atsiranda dalykų, kuriuos reikia iš naujo susitarti ir naujai susiorganizuoti. Vadovauti profesionalams yra lengva, nes jie patys viską puikiai pasidaro. Bet tuo pačiu ir yra tam tikri iššūkiai, nes dirbant su profesionalais reikia atitinkamai organizuoti sprendimų priėmimą, įtraukti žmones, juos įgalinti, su jais bendrauti, kad būtų laikomasi bendrų principų ir eitume viena kryptimi. Bet esu laimingas, kad man teko dirbti su tokia komanda – didele ir maža pradžioje. Ir sau pats pavydžiu, kad su manimi dirbo motyvuoti, atsakingi, įsitraukę žmonės. Ir kurių nereikia stumti ar traukti, nes viską patys daro ir siūlo sprendimus. 

  Savo komandai palinkėčiau ir toliau dirbti su tokiu pačiu įsitraukimu, užsidegimu ir entuziazmu. Svarbu nepamiršti, kad įstaigos veikla išlieka svarbi ir ta reikšmė tik didėja. Ir nors dabar tų veiklų yra daug, bet dar yra daug sričių, kur galima prisidėti prie šalies gerovės. INVEGOJE žmonės dirba vedami prasmės jausmo ir tikiu, kad tos prasmės tikrai ilgai laiką nepritrūks, todėl linkiu išlaikyti tą prasmės jausmą ir su juo dirbti Lietuvos labui. 

  Kaip matote INVEGOS ateitį ir ką norėtumėte jai palinkėti? 

  INVEGOS ateitį sieju su komandos ateitimi. Džiugu, kad pirminiai konsolidacijos tikslai jau pasiekti ir yra matomi – visų įstaigų darbuotojai jau dirba po vienu stogu, pradėjo veikti vienas langelis klientams, turime daug didesnį įstatinį kapitalą, o su savo partneriais ir ministerijomis bendraujame vienu kanalu. Todėl linkiu INVEGAI pasiekti ir kitus konsolidacijos tikslus, taip pat būti aktyviai ir visose srityse ekonomikos srityse veikiančiai organizacijai. Linkiu tapti finansiškai stipria organizacija, kuri ne tik disponuoja valstybinėmis lėšomis, bet turi ir savo resursų kurti bei įgyvendinti savo priemones. Nes ši organizacija yra tikrai reikalinga, kuri gali ir privalo nuveikti daug darbų finansuodama Lietuvos ekonomikos augimą.

  Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

  Rašyti komentarą 0
  INVEGOS vadovo postą paliekantis Kęstutis Motiejūnas: „Sukūrėme stiprų valstybinį finansuotoją – panaudokime jį tinkamai“ Verslo tribūna

  „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGOS) stebėtojų taryba šią savaitę paskelbė naujos INVEGOS...

  2023.08.31
  INVEGA renka vykdančiąją valdybą. Tai svajonių veikla, sako stebėtojų tarybos pirmininkė Verslo tribūna

  Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) tęsia konsolidaciją – renka...

  2023.05.29
  A. Čičelis: „Iš valdybos narių tikimasi, kad jie asmeniškai augs greičiau nei auga įmonės“ Verslo tribūna 2

  Finansų rinkos ir įmonių valdybų profesionalas Aivaras Čičelis neseniai tapo UAB „Investicijų ir verslo...

  2023.05.25
  Mažos įmonės randa savo vietą vertybinių popierių biržoje – tam skirta ir valstybės pagalba Verslo tribūna

  Vertybinių popierių birža – tik stambioms įmonėms. Šis Lietuvoje įsigalėjęs požiūris stabdo mažas ir...

  2023.05.22
  Ant vadovo stalo – svarbūs sprendimai: o kokia už tai teisinė atsakomybė? Verslo tribūna

  Ilgą laiką trukęs nemokamų pinigų laikotarpis ne tik startuolius, bet ir tradicinius verslus įpratino...

  2023.05.18
  Padėklų nuoma: nauda verslui ir aplinkai nepastoviais laikais Verslo tribūna

  Nuoma vietoj pirkimo? CHEP siūlomas padėklų naudojimo sprendimas pasižymi ypatingu paprastumu ir efektyvumu.

  2023.05.10
  Penkios pamokos bankų ir įmonių vadovams po SVB banko griūties Verslo tribūna

  Po to, kai staigus indėlininkų ir akcininkų pasitraukimas bei dėl to kilusi kapitalo krizė lėmė kovo 10 d.

  2023.05.03
  Šiaulių bankas: auga terminuotojų indėlių patrauklumas verslui Verslo tribūna 1

  Nors terminuotieji indėliai tradiciškai laikomi labiau gyventojams pritaikytu taupymo instrumentu, pastaruoju...

  2023.04.13
  Pagalba verslui, kai trūksta užstato – INVEGOS garantijos Verslo tribūna

  Kai gyvybingam verslui trūksta lėšų, tačiau paskolai gauti ar lizingo sandoriui sudaryti nepakanka užstato,...

  2023.04.12
  Aukštesnis kibernetinės saugos lygis Lietuvoje – 24/7 veikianti „CyberSOC“ paslauga Verslo tribūna

  Pasaulinių kibernetinių atakų mastai pernai augo daugiau negu trečdaliu[1] , palyginti su 2021 metais.

  2023.04.12
  INVEGA: 270 mln. Eur verslui ir greiti sprendimai karo Ukrainoje kontekste Verslo tribūna 1

  2022-ieji pasaulio ir Lietuvos verslui buvo rimtų iššūkių metai: tebesitęsianti įtampa dėl pandemijos...

  2023.03.14
  Negaunantiems finansavimo rinkoje – INVEGOS pagalba Verslo tribūna

  Į INVEGĄ kreipiasi klientai, kurie dėl įvairių priežasčių negali gauti finansavimo laisvoje rinkoje. Kokiais...

  2023.02.28
  Gerų dovanų toli ieškoti nereikia: originaliausi sprendimai būna šalia Verslo tribūna

  Kai biuruose pakvimpa mandarinais, o administratorė iš vien jai žinomų slaptaviečių ištraukia kalėdines...

  2022.12.01
  ES stiprina kibernetinį saugumą: „NRD Cyber Security“ įžvalgos apie didėjančias galimybes verslui Verslo tribūna

  Kibernetinėje erdvėje grėsmių nemažėja, greičiau priešingai. Jos grasina ir pavieniams žmonėms, ir verslams,...

  2022.12.01
  Rizikos kapitalas: „Colnvest Capital“ jau investavo su 100 verslo angelų Verslo tribūna

  Apie valstybės investicijas į startuolius ir sparčiai besiplečiantį verslo angelų tinklą kalbamės su...

  2022.11.24
  Kaip verslui sulaukti pavasario? Patarimai įmonių įsipareigojimų ir sąnaudų peržiūrai Verslo tribūna

  Kai viešumoje girdima tik apie besikeičiančias žaliavų kainas, galimus energetinių išteklių pasiekiamumo ir...

  2022.10.13
  Kibernetinės gynybos konferencijoje – ir NATO atstovai Verslo tribūna

  Kibernetinis saugumas aktualus toli gražu ne vien strateginės reikšmės objektams – šiandieniniame pasaulyje...

  2022.09.15

  Verslo žinių pasiūlymai