6. Centro partija-tautininkai

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie radikalių, populistinių partijų)

Pirmininkas:

Naglis Puteikis

Įsteigimo metai:

2003 (prisijungė keletą partijų, tarp jų – Tautininkų ir respublikonų sąjungą 2020 m.)

Narių skaičius:

3.977 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 1 mandatas; nei valdančioji, nei opozicinė, savo frakcijos neturi

Partijos numeris:

6

6. Centro partija-tautininkai

Politika

Kovodami su šešėliu, oligarchais, korupcija įvesime tarėjus teismuose, visuomeninį prokurorą, kalėjimą už kyšininkavimą.
Užkirsime kelią masinei svetimšalių imigracijai.
JAV ir NATO yra Lietuvos saugumo garantas. Stiprinsime Lietuvos ryšius su Lenkija, Latvija, Estija ir Vidurio Europos šalimis.

Ekonomika

Palaikome smulkius ir vidutinius verslus. Pirmuosius metus visiškai atleisime nuo mokesčių savo verslą pradedančius žmones, taikysime finansinę paramą ir mokestines lengvatas į Lietuvą iš emigracijos grįžtantiems piliečiams. Įvesime didesnius mokesčius turtingiesiems.
Pažabosime oligarchus ir monopolijas, esant reikalui intervencinėmis priemonėmis suvaldysime kainas.

Socialinė apsauga

Šeima kyla tik iš vyro ir moters sąjungos ir šeimos giminystės ryšių. Kitokių šeimos formų propagavimas nepriimtinas. Vienos lyties asmenų santuokos negalimos. Draudžiama įsivaikinti vaikus vienos lyties asmenų poroms.
Finansiškai dar stipriau remsime prigimtines šeimas auginančias vaikus.
Įstatymu nustatysime, kad minimalus atlyginimas ne mažesnis nei pusė vidutinės algos.
Pensijos – ne mažesnės nei minimalus atlyginimas.
Išspręsime nesibaigiančių eilių poliklinikose ir ligoninėse problemą.

Švietimas

Lietuviškos tapatybės stiprinimas, ryšio su Lietuva ugdymas, etninės kultūros puoselėjimas mažins emigraciją, augins piliečių pasididžiavimą savo šalimi ir atsakomybę už Lietuvos ateitį.

6. Centro partija-tautininkai

Naglis Puteikis

 • Gimė 1964 m. rugsėjo 2 d. Vilniuje.
 • 1989 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą.
 • 1988–1990 m. dirbo Vilniaus miesto Vykdomojo komiteto Istorijos ir kultūros paminklų apsaugos inspekcijos vyresniuoju archeologu; 1990–1995 m. Kultūros paveldo inspekcijos generaliniu direktoriumi; 1995–1996 m. socialinių programų koordinatoriumi Lietuvos savivaldybių asociacijoje; 1996–2000 m. dirbo Valstybinėje paminklosaugos komisijoje.
 • 2000–2004 m. bendrovės „Klaipėdos laivų remontas“ direktorius; 2005–2006 m. bendrovės „Klevo takas“ direktorius; 2006 m. Seimo nario Emanuelio Zingerio padėjėjas; 2006–2008 m. Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio padalinio vedėjas; 2008 m. Seimo nario Evaldo Jurkevičiaus padėjėjas.
 • 2007–2011 m. Klaipėdos m. savivaldybės tarybos narys.
 • 1997 m. ir nuo 2011 m. – Seimo narys.
 • 1997–2014 m. Tėvynės Sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys; nuo 2016 m. – Centro partijos pirmininkas.
 • Vedęs, du vaikai.
 • Kristupas Krivickas
 • Povilas Gylys
 • Sakalas Gorodeckis
 • Gintaras Songaila
 • Audrius Rudys
 • Gediminas Merkys
 • Nina Puteikienė
 • Albinas Stankus
 • Linas Medelis
Visi kandidatai »

16. Darbo partija

Politinė kryptis:

Centristinė (dalies politologų priskiriama prie centro kairės)

Pirmininkas:

Viktoras Uspaskich

Įsteigimo metai:

2003 (iki 2012 m. bent kelis kartus reorganizuota; prisijungė keletą partijų, tarp jų Leiboristų partiją ir Krikščionių sąjungą)

Narių skaičius:

11.047 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 3 mandatai; nei valdančioji, nei opozicinė, savo frakcijos neturi

Partijos numeris:

16

16. Darbo partija

Politika

Turi būti atliktas išsamus tyrimas ir baigtos spekuliacijos apie netinkamą ar net nusikalstamą skolinimąsi ir išlaidavimą valstybės vardu, o nustačius nepagrįstus nuostolius tokią veiklą vykdę asmenys bus patraukti atsakomybėn, nežiūrint į jų užimamas pareigas.
Užtikrinsime, kad valstybės tarnyboje dirbtų tik aukšto lygio specialistai profesionalai, prisiimantys atsakomybę už savo veiksmus.
Didžiausią dėmesį skirsime mūsų tarptautinio saugumo ir gerovės pagrindui – Europos Sąjungai, NATO ir gerų kaimyninių santykių vystymui.

Ekonomika

Siekdami socialinio teisingumo subalansuosime darbo ir kapitalo apmokestinimą.
Sritys, kuriose galime pasiekti gerų rezultatų, yra lengvoji ir maisto pramonė, biotechnologijos, informacinės technologijos, logistika, žemės ūkis, energetika. Todėl turime susikoncentruoti į kelias pramonės sritis, pripažinti jas strateginėmis, kurias ypač skatinsime, kursime gerą investicinę aplinką, sudarysime sąlygas mokslo ir verslo bendradarbiavimui rengiant darbuotojus, kuriant technologijas, reikalingą infrastruktūrą.

Socialinė apsauga

Daug dėmesio skirsime viduriniosios klasės stiprinimui. Ypatingą dėmesį skirsime darbo vietų išsaugojimui ir naujų kūrimui.
Kadencijos metu baigsime spręsti ilgalaikio nedarbo problemą.
Didindami pajamų perskirstymą, mažinsime atskirtį, pajamų nelygybę ir remsime mažas pajamas gaunančius asmenis, piniginę paramą derindami su socialinėmis paslaugomis. Skatinsime juos aktyviau dalyvauti darbo rinkoje, persikvalifikuoti, mokytis.
Nuosekliai didindami pensijas tobulinsime pensijų sistemą.
Vykdysime visokeriopą šeimos rėmimo politiką.

Švietimas

Sukursime teisines prielaidas, kad švietimas realiai taptų prioritetine valstybės sritimi.
Plėtosime modernią švietimo sistemą.
Teisinėmis priemonėmis didinsime pedagogų prestižą, jų darbo sąlygų ir socialinių garantijų gerinimą, skatinant jaunimą rinktis pedagogo profesiją.
Tikslingai optimizuojant visą švietimo struktūrą, užtikrinsime efektyvų švietimo finansavimą, kuris bus nukreiptas į modernių, šiuolaikiškų įgūdžių įgijimą, motyvuojant visų amžių vaikus, studentus siekti šitų žinių ir jas pritaikyti šiandieniniame realiame gyvenime.
Parengsime nacionalinės strategijos gaires, numatančias šalies švietimo raidą kelis dešimtmečius į priekį.

16. Darbo partija

Vigilijus Jukna

 • Gimė 1968 m. spalio 31 d. Kaune.
 • 1991 m. įgijo zooinžinieriaus specialybę Lietuvos veterinarijos akademijoje.
 • Po studijų liko dirbti Akademijoje įvairiose pareigose, 1996 m. jam suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis, 1998 m. – docento, 2007 m. atlikta habilitacijos procedūra, suteiktas profesoriaus laipsnis.
 • 2007–2012 m. dėstė Lietuvos sveikatos mokslų universitete.
 • 2012–2014 m. žemės ūkio ministras XVI (Algirdo Butkevičiaus) Vyriausybėje, deleguotas Darbo partijos.
 • Nuo 2014 m. dirba Aleksandro Stulginskio universitete (dabar – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijoje), vadovauja moksliniam centrui.
 • Moka anglų ir rusų kalbas.
 • Vedęs, turi du vaikus.
 • Valentinas Bukauskas
 • Antanas Guoga
 • Mindaugas Puidokas
 • Ieva Kačinskaitė-Urbonienė
 • Viktoras Fiodorovas
 • Vytautas Gapšys
 • Andrius Mazuronis
 • Saulius Bucevičius
 • Petras Čimbaras
Visi kandidatai »

1. „Drąsos kelias“ politinė partija

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie radikalių, populistinių partijų)

Pirmininkas:

Jonas Varkala

Įsteigimo metai:

2012

Narių skaičius:

2.394 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

1

1. „Drąsos kelias“ politinė partija

Politika

Teisingumo trūksta visose Lietuvos visuomenės gyvenimo srityse.
Valdžia, jos institucijos privalo tarnauti žmonėms. Sieksime atšaukti antidemokratinius partijų finansavimo principus ir apribojimus. Sieksime lengvinti referendumų sąlygas – referendumui organizuoti dabar reikalaujamą 300.000 piliečių parašų skaičių sumažinti iki 100.000.
Sieksime sumažinti Seimo narių skaičių iki 101.
Įsipareigojame pertvarkyti teismus, teisėjų ir prokurorų atrankos ir vertinimo sistemą.
Sieksime ryžtingai baigti liustraciją.
Siūlysime nutraukti finansavimą ir uždaryti Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją.

Ekonomika

Peržiūrėsime viešųjų finansų politika; pirma, siekiant sumažinti jos regresyvumą, kuris reiškia, kad pagrindinė mokesčių našta tenka sunkiai išgyvenantiems verslo ir namų ūkių subjektams (neturtingiesiems), ir įvedant progresinius mokesčius; antra, gerinant balansą tarp viešųjų ir verslo interesų sprendžiant subalansuotos ir tvarios ekonominės plėtros, socialinio teisingumo ir socialinės atskirties klausimus.

Socialinė apsauga

Valstybės priedermė yra teikti kategorinę (nereikalaujančią nuskurdimo įrodymų) prevencinę paramą toms šeimų ir asmenų kategorijoms, kurie turi specialių poreikių dėl vaikų auginimo, sveikatos sutrikimų, mokymosi ir pan. ir kuriems yra iškilusi skurdo ir socialinės atskirties grėsmė. Tai kuria solidarumą tarp tų, kurie turi specialiuosius poreikius ir jų neturi, užbėga už akių nuskurdimui ir socialinei atskirčiai.

Švietimas

Kaimo mokyklų reguliavimas ir finansavimas privalo būti iš pagrindų pakeistas. Pradinį išsilavinimą vaikai privalo gauti savo gyvenamosiose gyvenvietėse arba netoliese. Jei tam tikroje vietovėje gyvena ne mažiau kaip penki pradinių klasių vaikai, būtina organizuoti kaimo mokyklėles.

1. „Drąsos kelias“ politinė partija

Jonas Varkala

 • Gimė 1951 m. kovo 23 d. Pažėrų k., Kauno r.
 • 1972 m. baigė technikos mokyklą Kaune, 1980 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.
 • 1972–1975 m. dirbo Kauno šlifavimo staklių gamykloje „Neris“.
 • 1980–2012 m. buvo kunigas Aukštosios Panemunės, Metelių, Santaikos, Pakuonio, Garliavos parapijose.
 • 2012–2016 m. Seimo narys.
 • Buvo aktyvus judėjimo „Drąsiaus kelias“, įsteigto per vadinamąjį „Garliavos pedofilijos skandalą“, narys, 2012 m. – vienas iš partijos „Drąsos kelias“ steigėjų, tapo jos pirmininku.
Jonas Varkala
 • Laimutė Visockienė
 • Vytautas Antanas Matulevičius
 • Nerijus Bieliauskas
 • Alvydas Rakauskas
 • Arvydas Balčius
 • Vytautas Pečiūra
 • Eduardas Vaitkus
 • Algirdas Endriukaitis
 • Edmundas Limantas
Visi kandidatai »

10. Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie radikalių, populistinių partijų)

Pirmininkas:

Arvydas Juozaitis

Įsteigimo metai:

2007 (įsteigta kaip Pensininkų sąjunga, 2008-2020 m. kelis kartus keitė pavadinimą, 2020 m. reorganizuota į Kartų solidarumo sąjungą-Santalką Lietuvai)

Narių skaičius:

3.201 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

10

10. Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai

Politika

Didinti piliečių tiesioginę įtaką valstybės valdymui, sumažinus referendumo inicijavimui parašų kiekį iki 50.000.
Pažaboti biurokratizmą, korupcijos įtaką Seimui, nepriklausomai nuo senaties terminų nusikaltimams prieš valstybę ir taikant asmeninę pareigūnų ir politikų atsakomybę už valstybei padarytą žalą.
Seimo narių skaičių sumažinti iki 101 nario ir įstatymų kiekio bei jų kokybės kontrolę perduodant iš 40 narių suformuojamam Senatui.
Renkamų Seimo narių, merų, seniūnų, tarybos narių atšaukimas ir ne daugiau dviejų kadencijų iš eilės ribojimas.

Ekonomika

Socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos sukūrimas, vystant smulkųjį ir vidutinį verslą bei šeimos ūkius. Lietuvos pilietis iki 25 metų, kuriantis verslą, turi būti atleidžiamas nuo gyventojų pajamų mokesčio.
Laipsniškai mažinamas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifą pirmo būtinumo prekėms, didinti kapitalo apmokestinimą ir taikant progresinių mokesčių sistemą.

Socialinė apsauga

Gyventojų skurdo ir pajamų nelygybės mažinimas ir perkamosios galios padidinimas mokestinėmis ir kitokiomis priemonėmis.
Du kartus padidės perkamoji galia mažiausias pajamas gaunančių gyventojų ir du kartus sumažės socialinė nelygybė.
Beprocentinės paskolos šeimoms būstui, mažinant skolą už kiekvieną gimusį vaiką.
Pensijų indeksavimas nuo jų paskyrimo datos, apsaugant jas nuo nuvertėjimo ir išlaikant jas gerokai didesnes, nei oficialus skurdo lygis.
Rajoninių sveikatos priežiūros įstaigų tinklo išsaugojimas, didinant prieinamumą prie jų teikiamų paslaugų.

Švietimas

Didesnis finansavimas švietimui ir ugdymui, kad mokytojo darbo užmokestis būtų ne mažesnis, kaip 1,5 vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio Lietuvoje.

10. Kartų solidarumo sąjunga – Santalka Lietuvai

Arvydas Juozaitis

 • Gimė 1956 m. balandžio 18 d. Vilniuje.
 • 1980 m. baigė ekonomisto studijas Vilniaus universiteto Pramonės ekonomikos fakultete, 1986 m. Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų kandidato disertaciją.
 • Profesionalus sportininkas: 1974–1977 m. daugkartinis Lietuvos plaukimo čempionas ir rekordininkas; 1976 m. SSRS plaukimo čempionas ir rekordininkas; 1976 m. olimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojas 100 m. krūtine ir Europos taurės laimėtojas; 1988 m. vienas iš Lietuvos tautinio olimpinio komiteto atkūrimo iniciatorių.
 • 1982–1985 m. Vilniaus universiteto aspirantas; 1985–1987 m. Konservatorijos dėstytojas; 1987–2001 m. Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto mokslinis bendradarbis; 1998–2004 m. Vilniaus universiteto Tarptautinės verslo mokyklos filosofijos dėstytojas.
 • 2001–2003 m. premjero Algirdo Brazausko patarėjas švietimo ir kultūros klausimais; 2004–2009 m. Lietuvos generalinio konsulato Kaliningrado srityje kultūros atašė.
 • 2009–2012 m. gyveno ir dirbo Rygoje.
 • 2012–2017 m. Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas; 2013–2018 m. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto lektorius; nuo 2018 m. Sveikatos mokslų fakulteto docentas.
 • 1988 m. tapo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu; 1990 m. vienas iš Lietuvos liberalų sąjungos steigėjų; 1994–1998 m. Santarvės fondo kūrėjas ir pirmininkas.
 • 2019 m. dalyvavo Lietuvos prezidento rinkimuose, surinkęs 4,69% balsų užėmė penktą vietą.
 • 2020 m. sausį prisijungė prie dar 2007-aisiais įsteigtos politinės partijos Kartų solidarumo sąjunga, pakeitė jos pavadinimą į Kartų solidarumo sąjungą-Santalką Lietuvai ir tapo jos pirmininku.
 • Moka rusų, anglų, latvių, supranta lenkų, vokiečių kalbas.
 • Vedęs.
Arvydas Juozaitis
 • Juozas Imbrasas
 • Saulius Lapėnas
 • Dalius Serafinas
 • Markas Marcinkevičius
 • Gintautas Kniukšta
 • Alfredas Kiškis
 • Janina Dovydaitienė
 • Raimundas Gaižauskas
 • Feliksas Alius Valys
Visi kandidatai »

15. Krikščionių sąjunga

Politinė kryptis:

Centro dešinioji (dalies politologų priskiriama prie radikalesnių, populistinių partijų)

Pirmininkas:

Rimantas Jonas Dagys

Įsteigimo metai:

2020

Narių skaičius:

2.173 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 2 mandatai; deklaravo paramą valdantiesiems, savo frakcijos neturi

Partijos numeris:

15

15. Krikščionių sąjunga

Politika

Šeima – priesaika visam gyvenimui sutvirtintas vyro ir moters įsipareigojimas vienas kitam, savo vaikams, tėvams ir artimiesiems. Stiprinsime šeimas.
Esame Lietuvos euroatlantinės integracijoje šalininkai, sieksime atkurti joje krikščioniškosios demokratijos dvasią. Esame ir būsime NATO nariai, pasiryžę ginti savo kraštą ir visos euroatlantinės bendrijos interesus.

Ekonomika

Įgyvendinsime priemones didinančias ekonominį ir socialinį solidarumą.
Šalies plėtra turi būti vykdoma tausojant aplinką.

Socialinė apsauga

Socialinis teisingumas kyla iš supratimo, kad visi visuomenės individai yra unikalūs ir vertingi. Bendruomenė turi būti su pagalba stokojančiam, bet be išlaikytinių, be nepakeliamos mokesčių naštos, be vergiško ir prasmės neturinčio darbo.
Turime tapti sveikų žmonių bendrija.

Švietimas

Įtvirtinsime pasiruošimo šeimai programas mokyklose.
Moksleiviai turi gauti tvirtas bendrojo lavinimo žinias, įgūdžius rasti reikiamą informaciją. Mokslo atradimai ir jų pagrindu sukurtos technologijos turi saugoti geruosius žmogaus prigimties bruožus, netapti socialinės inžinerijos ir manipuliavimo įrankiais.

15. Krikščionių sąjunga

Rimantas Jonas Dagys

 • Gimė 1957 m. liepos 16 d. Čiurubai Nuroje, Kazachstanas.
 • 1980 m. baigė Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą.
 • 1980–1992 m. biotechnologijos instituto „Fermentas“ mokslinis bendradarbis.
 • 1992–2000 m. ir nuo 2004 m. Seimo narys, 1999–2000 m. Seimo pirmininko pavaduotojas.
 • 2001–2002 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto bei Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas. 2001–2004 m. Europos judėjimo Lietuvoje komiteto pirmininkas.
 • 2008–2009 m. socialinės apsaugos ir darbo ministras XV (Andriaus Kubiliaus) Vyriausybėje.
 • 1989–1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos narys ir vicepirmininkas; 1999 – 2001 m. partijos „Socialdemokratija 2000“ pirmininkas; 2002–2019 m. Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narys; 2020 m. sausį įkūrė Krikščionių sąjungą, tapo jos pirmininku.
 • Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.
 • Vedęs, turi tris vaikus.
 • Egidijus Vareikis
 • Jonas Viesulas
 • Vaidievutis Geralavičius
 • Eligijus Dzežulskis-Duonys
 • Romualdas Liutkus
 • Remigijus Jucevičius
 • Edita Morkūnienė
 • Romualdas Sadauskas
 • Audrius Penkauskas
Visi kandidatai »

3. Laisvės partija

Politinė kryptis:

Dešinioji (liberalai)

Pirmininkas:

Aušrinė Armonaitė

Įsteigimo metai:

2019

Narių skaičius:

2.920 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 1 mandatas; opozicinė, savo frakcijos neturi

Partijos numeris:

3

3. Laisvės partija

Politika

Valstybės tarnyba turi būti geriau apmokama ir orientuota į rezultatą. Tarnautojų atlyginimai turi būti adekvatūs, o dirbantys specialistai profesionalūs, kūrybingi, skaidriai ir taikliai atrinkti.
Inicijuosime pilietines iniciatyvas, kurios padėtų visuomenei pasiruošti krašto gynybai galimos agresijos atveju, stiprinsime Lietuvos šaulių sąjungą, gerinant sąveiką su Lietuvos kariuomene, įgyvendinsime nacionalinį saugumo ir gynybos kursą švietimo įstaigose. Taip pat pasirūpinsime, kad norintiems būtų suteikta galimybė atlikti alternatyvią karo tarnybą.
Lietuva turi remti Taivano valstybingumą.

Ekonomika

Turime modernizuoti ekonomiką taip, kad joje neliktų darbuotojus ir verslą išsunkiančių biurokratinių reliktų.
Valstybės įmonės neturi bijoti konkurencijos, todėl siūlome visų pagrindinių valstybės įmonių listingavimą akcijų biržoje.
Norint išvengti žaliavų gamybos poveikio aplinkai, reikalingas žiedinės ekonomikos vystymas. Siekiant mažinti žemės ūkio poveikį aplinkai būtina politika, kuri skatintų žemės ūkio plėtojimąsi įsipareigojant teikti viešąsias gėrybes ir ekosistemines paslaugas.

Socialinė apsauga

Socialinė politika turi būti taikliai orientuota į pagalbą labiausiai stokojantiems. Socialinės politikos tikslas - padėti žmonėms kuo greičiau atsistoti ant kojų ir toliau dirbti, mokytis, tobulėti.
Užtikrinsime, kad LGBT asmenys būtų teisiškai priimami kaip lygiateisiai visuomenės nariai. Priimsime Civilinio kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Inicijuosime Konstitucijos pataisą, leisiančią tos pačios lyties šeimoms sudaryti civilinę santuoką.
Siūlome kitą kelią – perorientavimas iš baudžiamosios į sveikatos apsauga grįstą narkotikų politiką.

Švietimas

Turime būti visų vaikų talentus ugdanti ir atskleidžianti valstybė, kurioje vienodi ugdymo kokybės standartai yra pasiekiami ir didmiesčiuose, ir regionuose, kurioje nėra „gerų“ ir „blogų“ mokyklų ir kurioje mokytojai yra aukštas pajamas gaunanti, savimi pasitikinti visuomenės ir demokratinės valstybės atrama.

3. Laisvės partija

Aušrinė Armonaitė

 • Gimė 1989 m. gegužės 26 d. Vilniuje.
 • 2013 m. baigė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutą, įgijo viešosios politikos analizės magistro kvalifikacinį laipsnį.
 • 2013–2015 m. buvo Lietuvos verslo konfederacijos „ICC Lietuva“ analitikė. 2015–2016 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos narė.
 • Nuo 2016 m. Seimo narė.
 • 2006–2018 m. Liberalų ir centro sąjungos, Liberalų sąjūdžio narė. Nuo 2019 m. Laisvės partijos pirmininkė.
 • Moka anglų kalbą.
 • Ištekėjusi.
 • Tomas Vytautas Raskevičius
 • Morgana Danielė
 • Vytautas Mitalas
 • Monika Ošmianskienė
 • Mindaugas Tarnauskas
 • Artūras Žukauskas
 • Evelina Dobrovolska
 • Kasparas Adomaitis
 • Karolis Žemaitis
Visi kandidatai »

8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Politinė kryptis:

Centro kairioji (veikianti tautiniu pagrindu, dalies politologų priskiriama prie populistinių partijų)

Pirmininkas:

Valdemaras Tomaševskis

Įsteigimo metai:

1994

Narių skaičius:

2.121 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 8 mandatai; valdančioji frakcija

Partijos numeris:

8

8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Politika

Mūsų tikslas yra įgyvendinti ir ginti pagrindinius mūsų kultūros ir civilizacijos idealus: šeimą, gyvybę, tiesą, teisingumą, orumą, garbę.
Sieksime Seimo narių skaičiaus mažinimo nuo 141 iki 101.
Sieksime didesnio lėšų skyrimo savivaldybėms.

Ekonomika

Teisingas finansų ir mokesčių naštos paskirstymas, tenkinant visuomenės poreikius, reikalauja didesnių įplaukų į biudžetą. Todėl sieksime:
Mokesčių solidarumo principo – turtingesnis moka daugiau (1 euro mokestis gaunantiems MMA); Bankų, prekybos tinklų apmokestinimo.
Sieksime iki 5% PVM maisto prekėms sumažinimo.
Sieksime minimalus atlyginimo didinimo iki 1.000 Eur.

Socialinė apsauga

Palaikome tradicinės šeimos, kaip pagrindinės visuomenės ląstelės, vertybes.
Sieksime didesnio lėšų skyrimo vaikų globai, ligonių kasų kvotų modelio keitimo.
Užtikrinsime 120 Eur kas mėnesį kiekvienam vaikui, daugiau šeimos kortelės lengvatų ir paslaugų, 50% didesnes pensijas, taip pat 13-osios pensijos mokėjimą kiekvienais metais, nemokamus vaistus 70 m. ir vyresniems žmonėms.

Švietimas

Sieksime didesnio lėšų skyrimo švietimui, kultūrai, mokinio krepšelio modelio keitimo.

8. Lietuvos lenkų rinkimų akcija – Krikščioniškų šeimų sąjunga

Zbignevas Jedinskis

 • Gimė 1959 m. sausio 17 d. Gardine, Baltarusija.
 • 1982 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius mechanikas.
 • 1982–2003 m. dirbo įvairiose pareigose Vilniaus statybos apdailos mašinų gamykloje, bendrovėse „Pabradės kartono fabrikas“, „Liejiniai“ ir „Velga Vilnius“; 2003–2004 m. UAB „Velga Vilnius“ direktorius.
 • 2005–2008 m. Vilniaus r. savivaldybės mero patarėjas; 2009–2012 m. UAB „Nemenčinės komunalininkas“ direktorius.
 • 1997–2012 m. Švenčionių r. savivaldybės tarybos narys.
 • Nuo 2012 m. Seimo narys.
 • Moka lenkų, rusų, vokiečių kalbas.
 • Vedęs, du vaikai.
 • Irina Rozova
 • Jaroslavas Narkevičius
 • Rita Tamašunienė
 • Vanda Kravčionok
 • Michalas Mackevičius
 • Romualda Poševeckaja
 • Jaroslavas Kaminskis
 • Tadeušas Romanovskis
 • Michailas Andrijanovas
Visi kandidatai »

4. Lietuvos liaudies partija

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie kairiųjų)

Pirmininkas:

Tauras Jakelaitis (l.e.p.)

Įsteigimo metai:

2010

Narių skaičius:

2.536 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

4

4. Lietuvos liaudies partija

Politika

Suvereno įgyvendinimas per referendumus.
Siūlysime įstatymą išstoti iš Europos Sąjungos.
Seimo rinkimai turi vykti tik per vienmandates apygardas, būtina įtvirtinti rinkėjų teisę atšaukti Seimo narį.
Premjeras turi būti parenkamas bendru sutarimu, tariantis su tauta.
Neremti partijų valstybės lėšomis.
LRT sugrąžinti tautai.
Valstybės pagrindas – šeima (vyras ir moteris). Propaganda ir įstatymai prieš šeimą draudžiami.

Ekonomika

Pirksime elektrą iš Astravo jėgainės, vykdydami barterinius mainus – pasiūlydami Kruonio elektrinę kaip Astravo rezervą. Nutrauksime beprasmius ginčus su Baltarusija, siekdami tikro bendradarbiavimo, paremto abipuse politine ir ekonomine nauda.
Pasisakome už valstybinio banko įsteigimą, įvedant atsiskaitymo vienetą, pririštą prie prekių ir paslaugų krepšelio.
Mažinsime darbo apmokestinimą. Įvesime progresinius mokesčius. Piliečiams iki 30 m. „Sodros“ mokestis – 10 %, gyventojų pajamų mokestis – 5 %, iki 40 m. – 20 %, nuo 40 m. – esami.
Pirmo būtinumo prekės – be pridėtinės vertės mokesčio.
Gaminių, o ne žaliavų, eksporto skatinimas.
Stabdysime miškų kirtimą. Skatinsime atsinaujinančių išteklių naudojimą.

Socialinė apsauga

Elektra pensininkams ir daugiavaikėms šeimoms bus nemokama. Šeimos stiprinimas, skiriant žemę, beprocentinę ipoteką naujos šeimos būsto statybai. Ipotekos mažinimas penktadaliu gimus vaikui.
Siūlome aktyviai propaguoti sveiką gyvenseną.

Švietimas

Pasisakome už fiksuotos bendrojo vidaus produkto dalies skyrimą švietimui. Pasigendame žadėtų pinigų švietimui, ugdymui.
E-švietimas regionų išsaugojimui.

4. Lietuvos liaudies partija

Nendrė Černiauskienė

 • Gimė 1976 m. spalio 21 d. Vilniuje.
 • 2000 m. baigė teisę Mykolo Romerio universitete, 2011 m. ten pat apsigynė disertaciją vadybos ir viešojo administravimo tema, įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį. Turi civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) pažymėjimą.
 • 2000 m. buvo pakaitinė Seimo narių padėjėja Nacionalinio saugumo ir gynybos komitete.
 • 2000–2015 m. dėstė Mykolo Romerio universiteto Politikos ir vadybos fakulteto Strateginio valdymo katedroje.
 • 2003–2011 m. dirbo teisininke Specialiųjų tyrimų tarnyboje. 2014–2017 m. teisininkė, lektorė, direktorė bendrovėse „Vadybos pokyčių konsultavimas“, „Corporate Securitus“, „Eurogenomas“.
 • 2017–2018 m. buvo sveikatos apsaugos ministro patarėja korupcijos prevencijos klausimais.
 • Nuo 2019 m. yra mediatorė Lietuvos mediatorių rūmuose, taip pat užsiėmė konsultavimu, ekspertine veikla, savanoryste, rengė ir vedė laidas „Pūko TV“.
 • Nepartinė.
 • Kalba anglų, rusų, prancūzų kalbomis.
 • Tauras Jakelaitis
 • Daiva Šeškauskaitė
 • Vytautas Bernatonis
 • Jolita Maslauskaitė-Targonskienė
 • Aldas Mačiulis
 • Rimantas Januškevičius
 • Antanas Bartuševičius
 • Janina Janulionienė
 • Aleksandras Valentas
Visi kandidatai »

12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Politinė kryptis:

Centro dešinioji

Pirmininkas:

Viktorija Čmilytė-Nielsen

Įsteigimo metai:

2006 (partijos pagrindu tapo 1991 m. įsteigta ir per 1991-2006 m. laikotarpį bent kelis kartus reorganizuota Lietuvos liberalų sąjunga, kuri savo ruožtu jungėsi su kitomis partijomis, tarp jų su Centro sąjunga ir Moderniųjų krikščionių demokratų sąjunga)

Narių skaičius:

Teisingumo ministerijoje registruota 2020 m. kovo 1 d.: 7.065

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 10 mandatų; opozicinė frakcija

Partijos numeris:

12

12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Politika

Užtikrinsime profesionalias ir kokybiškas valstybės paslaugas, kurios būtų išmanios, patogios ir sąveikaujančios tarpusavyje.
Auginsime pagarbą žmogaus teisėms ir žmonių požiūrių įvairovei. Ypatingą dėmesį teiksime asmens laisvės ir valstybės nacionalinio saugumo balansui.

Ekonomika

Mažinsime GPM ir PVM, suvienodinsime NPD su MMA, peržiūrėsime kitus mokesčius, taip siekdami adekvataus atlygio už darbą.
Iki 2025 m. sukursime 50.000 naujų darbo vietų bioekonomikoje ir žiedinėje ekonomikoje.

Socialinė apsauga

Didinsime finansavimą pirminei sveikatos apsaugos grandžiai ir psichikos pagalbai. Užtikrinsime didesnius gydytojų atlyginimus.

Švietimas

Tobulinsime švietimo sistemą, užtikrindami įvairovę ir laisvę veikti. Pasitikime mokyklų vadovais ir mokytojais, todėl nustatysime tik siekiamus rezultatus, o būdus ir metodiką paliksime spręsti mokyklų bendruomenėms.
Sieksime, kad pedagogo atlyginimas būtų ne mažesnis nei 1,5 vidutinio šalies atlyginimo.

12. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis

Viktorija Čmilytė-Nielsen

 • Gimė 1983 m. rugpjūčio 6 d. Šiauliuose.
 • 2007 m. baigė anglų filologijos bakalauro studijas Latvijos universiteto Filologijos fakultete.
 • 2001–2015 m. šachmatininkė profesionalė, ilgametė Lietuvos nacionalinės rinktinės narė, pasaulinių šachmatų olimpiadų nugalėtoja, 2011 m. tapo Europos šachmatų čempione.
 • 2016 m. išrinkta į Seimą kaip Liberalų sąjūdžio atstovė.
 • 2019 m. tapo Liberalų sąjūdžio pirmininke.
 • Moka anglų, rusų, ispanų kalbas.
 • Ištekėjusi, turi keturis sūnus.
 • Andrius Bagdonas
 • Viktoras Pranckietis
 • Virgilijus Alekna
 • Edita Rudelienė
 • Eugenijus Gentvilas
 • Raimondas Lopata
 • Simonas Gentvilas
 • Arminas Lydeka
 • Simonas Kairys
Visi kandidatai »

9. Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Politinė kryptis:

Kairioji

Pirmininkas:

Gediminas Kirkilas

Įsteigimo metai:

2018 (suformuota dalies nuo Lietuvos socialdemokratų partijos atskilusių politikų)

Narių skaičius:

Teisingumo ministerijoje registruota 2020 m. kovo 1 d.: 3.297

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 11 mandatų; valdančioji frakcija

Partijos numeris:

9

9. Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Politika

Efektyvus ir skaidrus valstybės valdymas, visuomenės įtraukimas į teisingumo vykdymą, korupcijos pažabojimas.
Nuosekli užsienio ir gynybos politika: Lietuvos įtakos stiprinimas ES, aktyvus dalyvavimas NATO ir konstruktyvūs santykiai su kaimynais.

Ekonomika

Pajamų nelygybė ir skurdas mažės, BVP perskirstymas per biudžetą didės iki 35 proc.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis viršys 2000 eurų, neapmokestinama minimali alga padidės iki 1000 eurų.
Mažės išlaidos už komunalines paslaugas ir maistą, PVM maistui– 9 proc. Investicijos ir inovacijos ekonomikoje, gerai apmokamų darbo vietų kūrimas ir darbuotojų perkvalifikavimas.

Socialinė apsauga

Socialinė politika bus palankesnė jaunoms šeimoms, vaiko pinigai - 150 eurų kiekvienam vaikui.
Išvystysime paslaugų sistemą senjorams, vidutinė senatvės pensija pasieks 60 proc. vidutinio darbo užmokesčio.
Visiems pacientams prieinama ir kokybiška sveikatos apsauga – be eilių pas gydytoją.

Švietimas

Švietimo ir kultūros sistemos pertvarka, užtikrinanti kūrybiškų asmenybių ugdymą, nemokamos bakalauro ir magistro studijos.

9. Lietuvos socialdemokratų darbo partija

Linas Linkevičius

 • Gimė 1961 m. sausio 6 d. Vilniuje.
 • 1983 m. baigė Kauno politechnikos instituto Automatikos fakultetą, įgijo inžinieriaus elektriko specialybę.
 • 1983–1989 m. Kauno miesto Panemunės rajono komjaunimo sekretorius, Lietuvos komunistinio jaunimo Centro komiteto skyriaus vedėjas. 1989 m. inicijavo Lietuvos komjaunimo atsiskyrimą nuo sąjunginės komjaunimo organizacijos.
 • 1990–1992 m. laikraščio „Tiesa“ korespondentas bei Lietuvos demokratinės darbo partijos parlamentinės grupės vyresnysis konsultantas.
 • 1992–1996 m. ir nuo 2016 m. Seimo narys.
 • 1993–1996 m. ir 2000–2004 m. krašto apsaugos ministras VI (Adolfo Šleževičiaus), VII (Lauryno Mindaugo Stankevičiaus), XI (Rolando Pakso) ir XII (Algirdo Mykolo Brazausko) Vyriausybėse.
 • Nuo 1997 m. – diplomatinėje tarnyboje. Buvo užsienio reikalų ministro patarėjas, įgaliotasis ministras, nepaprastasis pasiuntinys, ambasadorius prie NATO. 2011–2012 m. ambasadorius ypatingiems pavedimams bei premjero Andriaus Kubiliaus visuomeninis konsultantas. 2012 m. ambasadorius Baltarusijoje.
 • Nuo 2012 m. užsienio reikalų ministras XVI (Algirdo Butkevičiaus) ir XVII (Sauliaus Skvernelio) Vyriausybėse.
 • 1993-2001 m. buvo Lietuvos demokratinės darbo partijos narys, vėliau įstojo į Lietuvos socialdemokratų partiją, bet 2017 m. iš jos pasitraukė.
 • Nepartinis. Seime priklauso Lietuvos socialdemokratų darbo partijos frakcijai.
 • Moka rusų, anglų, prancūzų, lenkų kalbas.
 • Vedęs, dvi dukterys.
 • Gediminas Kirkilas
 • Juozas Bernatonis
 • Zigmantas Balčytis
 • Vytautas Kamblevičius
 • Irena Šiaulienė
 • Rimantas Sinkevičius
 • Andrius Palionis
 • Kęstutis Daukšys
 • Jonas Pinskus
Visi kandidatai »

17. Lietuvos socialdemokratų partija

Politinė kryptis:

Kairioji

Pirmininkas:

Gintautas Paluckas

Įsteigimo metai:

1896 (po ilgų draudimo metų atkurta 1989-aisiais, 1999-2001 m. prie jos prisijungė nuo 1990-ųjų veikusi Lietuvos demokratinė darbo partija, kuri, savo ruožtu, buvo įsteigta sovietmečiu veikusios Lietuvos komunistų partijos pagrindu)

Narių skaičius:

16.601 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 9 mandatai; opozicinė frakcija

Partijos numeris:

17

17. Lietuvos socialdemokratų partija

Politika

Apsvarstysime galimybę steigti Piliečių Asamblėją, kuri svarstytų strateginius šalies raidos klausimus.
Savivaldybių ekonominio ir finansinio savarankiškumo didinimas.
Viešojo sektoriaus stiprinimas: sukursime vieningą viešojo sektoriaus atlyginimų sistemą.
Transatlantinės partnerystės stiprinimas: būtina stiprinti ES ir JAV santykius bei plėsti Lietuvos ir JAV strateginį bendradarbiavimą, ypač karinio gynybinio saugumo, energetikos ir ekonomikos srityse.
Savo požiūrį į Rusiją privalome grįsti bendra ES politika, numatančia „pasirinktinį įsipareigojimą“: stabdant šios šalies agresyvius veiksmus, kartu matyti Rusiją kaip partnerę kovojant su tarptautiniu terorizmu, branduolinio ginklo neplatinimu, klimato kaita.
Privalome aktyviau įsijungti į diskusijas dėl politikos Kinijos ir kitų Rytų Azijos valstybių atžvilgiu tarp ES valstybių narių.

Ekonomika

Gyventojų pajamų mokesčių progresyvumo didinimas. PVM maistui lengvatos. Mokestinės bazės išplėtimas.
Didinsime biudžeto pajamas ir įvesime mokesčių sistemą, paremtą trimis pamatiniais principais. Pirma, visos pajamos turi būti apmokestinamos vienodai – „ne“ privilegijoms apmokestinant pajamas. Antra, suminėms metinėms pajamoms turi būti taikomi progresiniai tarifai. Trečia, mokesčiai turi būti administruojami efektyviai, pasitelkiant gerąsias europines praktikas ir užtikrinant žmonių pasitikėjimą mokestine sistema. Sieksime iki 2024 m. šalies biudžeto pajamas per mokesčių sistemą padidinti iki 35 proc. BVP.
Taikysime pelno mokesčio lengvatas reinvestuojamam pelnui.

Socialinė apsauga

Kartu su kitomis ES valstybėmis narėmis kursime socialinės įtraukties Europos Sąjungą, kur į pirmą vietą būtų iškeliami žmonių sveikatos ir socialiniai rūpesčiai.
Antrąją pensijų pakopą transformuosime į privačiomis įmokomis finansuojamą sistemą, kuri galėtų reformuotis į kolektyvinio dalyvavimo profesinius pensinius fondus.
Universalios nacionalinės senatvės pensijos įdiegimas. Ši pensija pakeistų bazines ir šalpos pensijas.
Stiprinsime valstybinės darbo inspekcijos galias. Gražinsime teisę tikrinti be išankstinio įspėjimo.

Švietimas

Nustatysime universalią, visiems sąžiningą nemokamą švietimo sistemą. Padidinsime ikimokyklinio ir pradinio ugdymo finansavimą iki 2 proc. BVP ir nustatysime, kad bendras švietimo finansavimas, įskaitant aukštąjį mokslą, turi būti ne mažesnis nei 6 proc. BVP. Panaikinsime privačių ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo įstaigų privilegijas.
Ribosime vaikų atrankų į mokyklas vykdymą.
Užtikrinsime mokytojų atlyginimų didinimą – skiriant ne mažiau nei 130 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.
Aukštųjų mokyklų dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų uždarbis turi siekti ne mažiau kaip 150 proc. vidutinio šalies darbo užmokesčio.

17. Lietuvos socialdemokratų partija

Gintautas Paluckas

 • Gimė 1979 m. rugpjūčio 19 d. Panevėžyje.
 • 2003 m. baigė informatiką Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete. Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete taip pat baigė išlyginamąsias ekonomikos studijas. 2000–2001 m. studijavo anglų kalbą Charleso Dickenso koledže Londone.
 • 2003–2005 m. dirbo vyr. specialistu „Sodroje“; 2005–2007 m. buvo Europos Parlamento nario Justo Vinco Paleckio padėjėjas.
 • 2007–2009 m. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius; 2015–2019 m. Vilniaus vicemeras.
 • Nuo 2009 m. iki dabar yra bendrovės „Elektromotus“ steigėjas ir akcininkas, 2013 m. įsteigė projektą „MyLakeMap“ ir iki dabar yra jo dalininkas.
 • Lietuvos socialdemokratų partijos narys nuo 2004 m. 2013–2015 m. buvo partijos atsakinguoju sekretoriumi. 2017 m. išrinktas partijos pirmininku, 2019 m. perrinktas.
 • Moka anglų, rusų kalbas.
 • Vedęs, du vaikai.
 • Rasa Budbergytė
 • Linas Jonauskas
 • Orinta Leiputė
 • Vilija Targamadzė
 • Julius Sabatauskas
 • Dovilė Šakalienė
 • Raminta Popovienė
 • Algirdas Sysas
 • Robertas Duchnevičius
Visi kandidatai »

13. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Politinė kryptis:

Centro kairioji

Pirmininkas:

Ramūnas Karbauskis

Įsteigimo metai:

2002 (į šią partiją susijungė kelios dar nuo 1990-1997 m. veikusios partijos – Valstiečių sąjunga, Moterų partija, Naujosios demokratijos partija ir kt.)

Narių skaičius:

4.295 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 49 mandatai; valdančioji frakcija

Partijos numeris:

13

13. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Politika

Šalyje yra įsisenėjusių problemų, kurioms spręsti reikalinga politinė valia ir tęstinumas. Siūlome Lietuvos raidos viziją bei 2016 m. pradėtų darbų tęstinumą.
Vykdysime savo įsipareigojimus skaidrinti valstybės valdymą ir mažinsime biurokratinę naštą.
Remsime savivaldos savarankiškumą.

Ekonomika

Skatinsime investicijas ir darbo vietų kūrimą regionuose.
Skatinsime lietuviškos produkcijos vartojimą vidaus ir užsienio rinkose.
Mažinsime alkoholio ir narkotikų prieinamumą.

Socialinė apsauga

Tikslas – socialinė gerovė. Norime ir toliau sudaryti sąlygas atlyginimų bei pensijų augimui, puoselėti tradicines vertybes, plėsti paslaugų šeimai spektrą, didinti kūrimosi regione galimybes.
Ypatingą dėmesį skirsime sveikatos priežiūros paslaugų kokybei. Toliau skaidrinsime farmacijos sektorių, kad sergantieji galėtų įsigyti vaistų mažiausiomis kainomis.

Švietimas

Didinsime švietimo ir kultūros paslaugų kokybę bei prieinamumą.
Investuosime į mokslo plėtrą.
Saugosime tautinę tapatybę

13. Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga

Saulius Skvernelis

 • Gimė 1970 m. liepos 23 d. Kaune.
 • 1994 m. baigė Vilniaus Gedimino technikos universitetą, suteikta mechanikos inžinieriaus kvalifikacija. 2005 m. baigė teisę Mykolo Romerio universitete.
 • 1994–1998 m. asistentas Lietuvos policijos akademijoje; 1998 – 2005 m. įvairiose pareigose kelių policijoje – Trakų rajono policijos komisariate, Policijos departamente, viešosios policijos biure.
 • 2005–2008 m. Lietuvos policijos eismo priežiūros tarnybos viršininkas; 2008–2011 m. Lietuvos policijos generalinio komisaro pavaduotojas; 2011–2014 m. policijos generalinis komisaras.
 • 2014–2016 m. vidaus reikalų ministras XVI (Algirdo Butkevičiaus) Vyriausybėje, deleguotas partijos „Tvarka ir teisingumas“. 2016 m. pavasarį atsistatydino iš ministrų ir paskelbė apie dalyvavimą Seimo rinkimuose kartu su Ramūno Karbauskio vadovaujamos Valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatų sąrašu.
 • 2016 m. rudenį išrinktas į Seimą, nuo gruodžio 13 d. ėmė vadovauti XVII Vyriausybei.
 • 2019 m. dalyvavo prezidento rinkimuose, liko trečioje vietoje, surinkęs 19,58% balsų.
 • Nepartinis.
 • Moka rusų ir lenkų kalbas, susikalba angliškai.
 • Vedęs, turi du vaikus.
 • Ramūnas Karbauskis
 • Aurelijus Veryga
 • Aušrinė Norkienė
 • Tomas Tomilinas
 • Eugenijus Jovaiša
 • Agnė Širinskienė
 • Valius Ąžuolas
 • Guoda Burokienė
 • Jonas Jarutis
Visi kandidatai »

14. Lietuvos žaliųjų partija

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie centro kairės)

Pirmininkas:

Remigijus Lapinskas

Įsteigimo metai:

2011

Narių skaičius:

2.249 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

14

14. Lietuvos žaliųjų partija

Politika

Pagrindinis akcentas – aplinkosaugos problemų sprendimas. Būtina didinti šioje srityje veikiančių pareigūnų skaičių, nustatant motyvuojantį darbo užmokestį ir užtikrinant jų darbui atlikti būtiną įrangą.
Didinti savivaldos autonomiją, deleguoti jai daugiau sprendimų. Įvesti tiesioginius seniūnų rinkimus, sudaryti sąlygas, kad kiekviena seniūnija turėtų savo biudžetą.
Priimant valstybei ir savivaldybėms itin svarbius sprendimus, inicijuoti referendumus ir vietos savivaldos gyventojų apklausas.
Ne vėliau kaip iki 2024 m. įteisinti elektroninį balsavimą rinkimuose.
Inicijuoti Konstitucijos pataisas, kad būtų panaikintas „sėdėjimas ant dviejų kėdžių“ –
Seimo nariai negali tuo pat metu eiti ir ministro pareigų.
Aplinkos ir Energetikos ministerijas reorganizuoti į Klimato ir aplinkos apsaugos ministeriją.

Ekonomika

Valstybė ir visuomenė išskirtinį dėmesį turėtų teikti tvariam vystymuisi, klimato kaitai ir prisitaikymui prie jos, taupiam išteklių naudojimui, atsinaujinančiai energetikai, subalansuotam miestų ir regionų vystymuisi, netaršiam transportui ir švariai aplinkai.
Siūlome nulinį PVM tarifą įsigyjantiems elektromobilius, o hibridiniams automobiliams būtų taikomas 9% PVM tarifas.
Siūlome trejus metus remti pirmąjį verslą įkūrusius asmenis atleidžiant nuo pelno mokesčio.

Socialinė apsauga

Žadame užtikrinti socialinį teisingumą keliant minimalų mėnesinį atlyginimą ir pensijas, kurios turėtų būti ne mažesnės nei minimali mėnesinė alga.
Siūlome vaikus auginančioms šeimoms dengti būsto kredito palūkanas.

Švietimas

Skirsime didesnį dėmesį visiems prieinamo ir kokybiško švietimo užtikrinimui.
Vidurinio išsilavinimo lygis turi pasiekti Europos Sąjungos vidurkį.
Kelią į pagarbą mokytojui turime pradėti nuo atlyginimų kėlimo bent 1,5-2 kartus. Siūlome panaikinti „krepšelio“ sistemą ir sudaryti realias sąlygas objektyviai vertinti mokinį, daugiau investuoti į mokytojo kvalifikacijos kėlimą.

14. Lietuvos žaliųjų partija

Remigijus Lapinskas

 • Gimė 1968 m. sausio 29 d. Jonavoje.
 • 1993 m. baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą įgijo teisininko kvalifikaciją.
 • Būdamas studentas, pradėjo dirbti ir su kurso draugais įkūrė tarptautinių pervežimų konsultacijas teikiančią įmonę „Rubikon“, vėliau išaugusią į įvairia veikla užsiimančių įmonių grupę. Bet 2010 m. likvidavo visas investicijas šioje įmonių grupėje ir nuo to laiko investuoja į įmones atsinaujinančios energetikos, nekilnojamojo turto ir pramogų verslo srityse.
 • 2004 m. dalyvavo kuriant Lietuvos biomasės energetikos asociaciją „Litbioma“, 11 m. buvo jos prezidentas. 2006–2010 m. buvo Europos biomasės asociacijos valdybos nariu, 2016 m. išrinktas Pasaulio biomasės energetikos asociacijos prezidentu.
 • 2011 m. kartu su bendraminčiais įkūrė VšĮ „Žaliosios politikos institutas“.
 • Nuo 1998 m. dalyvauja Vilniaus „Rotary“ klubo veikloje. 2007–2008 m. ėjo klubo prezidento pareigas.
 • Yra vienas iš Lietuvos žaliųjų partijos steigėjų, 2016 m. išrinktas jos pirmininku.
 • Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.
 • Vedęs, turi du vaikus.
 • Ieva Budraitė
 • Algirdas Butkevičius
 • Gema Umbrasienė
 • Laurynas Okockis
 • Rūta Andriuškevičienė
 • Antanas Smetona
 • Vydas Gedvilas
 • Vytautas Nekrošius
 • Dovydas Petrošius
Visi kandidatai »

7. Nacionalinis susivienijimas

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruojama (dalies politologų priskiriama prie centro kairės)

Pirmininkas:

Vytautas Radžvilas

Įsteigimo metai:

2020

Narių skaičius:

2.106 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

7

7. Nacionalinis susivienijimas

Politika

Tautinis ir valstybinis patriotizmas yra būtina Lietuvos išlikimo šiuolaikiniame pasaulyje sąlyga.
Pagrindiniu savivaldos subjektu turi tapti vietos bendruomenė, o ne administracija.
Turi būti nutrauktas valstybės kišimasis į šeimų gyvenimą ir panaikinta nacionalinė Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba, konstituciškai įtvirtinta prigimtinės šeimos tarp vyro ir moters samprata, nutrauktas visų rūšių LGBT propagandos finansavimas.

Ekonomika

Racionalizuoti biudžeto panaudojimą, lėšas skiriant tik realiems piliečių poreikiams, orias pensijas užtikrinti atgaivinus Sodrą ir tiesiogiai susiejant Sodros įmokas ir išmokas.
Progresiniai mokesčiai pajamoms.
Nekilnojamojo turto, komercinės žemės, bankų, prekybos centrų, dividendų ir kiti mokesčiai.
Pajamų, pelno ir kitų mokesčių indeksavimas pagal regionus bei ženklias vienkartines dotacijas verslams, kurie ryžtasi iš didmiesčių persikelti į regionus.
Principas – „darbo vietos lietuviams, ne imigrantams“.

Socialinė apsauga

Naikinti išmokas pagalbos neieškantiems alkoholikams ir nuolatiniams bedarbiams.
Nerinkti NT mokesčio gyvenamajam šeimos būstui, mokesčiai neturi augti uždirbantiems mažiau 2.000 Eur.

Švietimas

Stabilūs, apie 150 proc. vidutinio darbo užmokesčio siekiantys atlyginimai, nutrauktas „švietimo verslas“, mokymo priemonių ir studijų programų komercializacija, įgyvendintas „krepšelių“ panaikinimas visose švietimo grandyse. Visose valstybinėse mokyklose ugdymas vyktų tik valstybine lietuvių kalba.

7. Nacionalinis susivienijimas

Vytautas Radžvilas

 • Gimė 1958 m. sausio 25 d. Vismantuose, Pakruojo r.
 • 1980 m. Vilniaus universitete studijavo psichologiją; 1987 m. apsigynęs disertaciją tapo filosofijos mokslų kandidatu (daktaru).
 • 1980–1984 m. buvo Vilniaus universiteto Filosofijos istorijos ir logikos katedros stažuotojas ir aspirantas; 1984–1989 m. Filosofijos katedros dėstytojas, stažavosi Viskonsine.
 • 1989–1999 m. Vilniaus dailės akademijos Filosofijos ir kultūros istorijos katedros vedėjas; 2000–2018 m. dėstė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute; 2003–2006 m. buvo Demokratinės politikos instituto prezidentas.
 • 1988 m. Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys. Vienas iš Lietuvos liberalų sąjungos steigėjų, 1990–1993 m. jos pirmininkas.
 • 2016 m. sausį tapo vienu iš sąjūdžio „Vilniaus forumas“ steigėjų, kuris 2018 m. buvo pavadintas „Tautos forumu“, o 2020 m. reorganizuotas į politinę partiją Nacionalinis susivienijimas, tapo jo pirmininku.
 • Vedęs.
 • Arūnas Svitojus
 • Vytautas Sinica
 • Algimantas Rusteika
 • Martynas Katelynas
 • Vytautas Daujotis
 • Kęstutis Dubnikas
 • Marius Markuckas
 • Vincas Ramutis Gudaitis
 • Robertas Ramanauskas
Visi kandidatai »

11. Partija „Lietuva – visų“

Politinė kryptis:

Nežinoma, nedeklaruota

Pirmininkas:

Tomas Pačėsas

Įsteigimo metai:

2012

Narių skaičius:

4.404 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 0

Partijos numeris:

11

11. Partija „Lietuva – visų“

Politika

Atsakinga ir padori valdžia. Turime sugrąžinti demokratiją žmonėms.
Tvari demokratija turi būti pagrįsta skaidrumu, pilietinės visuomenės įgalinimu, nepriklausoma žiniasklaida ir atsakinga valdžia.
Piliečiai suteikia mandatą visoms valdžioms Lietuvoje. Piliečiai turi turėti teisę savo valdžią atšaukti. Įtvirtinsime Seimo atšaukimo mechanizmą per referendumą.
Atliksime visų politikų ir valdžios pareigūnų privilegijų reviziją.
Panaikinsime Seimo narių ir peržiūrėsime teisėjų teisinio imuniteto tvarką.

Ekonomika

Didesnei pajamų lygybei reikia sutarti dėl tikrų progresinių pajamų mokesčių, o ne tenkintis jų imitacija.
Sąžininga ekonomika yra tokia, kuri saugo aplinką, palaiko verslą, atgaivina ekonominę demokratiją, vienija bendruomenes, kuria geresnę gyvenimo kokybę visiems.
Skirtys tarp Lietuvos regionų yra ne tik per didelės – jos yra niekuo nepateisinamas regionų nelygybės atspindys. Reikia naujos regionų politiką iš apačios – ne tik Vilnius nusipelnė gyventi gerai.

Socialinė apsauga

Gerovė prasideda nuo teisės į darbą ir teisės į sąžiningą darbo užmokestį. Vienas uždavinių bus stabdyti augantį nedarbą, nes jis jau dabar beveik du kartus didesnis nei ES.
2024 m. vidutinis darbo užmokestis turi pasiekti 80% ES vidutinio atlyginimo – dabar jis sudaro tik 59% vidurkio. Tai būtų pirmasis emigracijos stabdis.
Beveik 670.000 pensininkų turi teisę į orią senatvę. Išlaidos pensijoms turi augti nuo 7 iki 10% nuo BVP ir pasiekti 80% ES išlaidų vidurkį.

Švietimas

Vaikams ir jaunimui – lygios galimybės ne tik siekti, bet ir realiai įgyti visų lygių išsilavinimą.
Įvesime nemokamas universitetines bakalauro studijos nuo 2021 m., o ne laukiant Seimo kadencijos pabaigos.

11. Partija „Lietuva – visų“

Algis Krupavičius

 • Gimė 1961 m. rugsėjo 13 d. Ožkasviliuose, Kapsuko (dabar Marijampolė) r.
 • 1984 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, 1989 m. SSRS mokslų akademijos Pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto aspirantūrą. 1989 m. įgijo socialinių mokslų daktaro laipsnį.
 • 1989–2016 m. Kauno technologijos universiteto (KTU) dėstytojas, 1999–2015 m. KTU Politikos ir viešojo administravimo instituto (nuo 2014 m. Viešosios politikos ir administravimo instituto) direktorius. Nuo 1992 m. dar ir Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, nuo 2015 m. Socialinių mokslų fakulteto dekanas.
 • Nuo 2001 m. KTU Socialinių mokslų fakulteto profesorius. Nuo 1994 m. atlieka tyrimus Karaliaus koledže Londono universitete. 1995–1996 m. dėstė Šiaurės vakarų universitete Čikagoje, JAV.
 • 1991–1995 m. buvo Lietuvos politologų asociacijos prezidentas. Nuo 2003 m. Europos rinkimų studijos atstovybės Lietuvoje direktorius, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas, nuo 2004 m. Lietuvos aukštojo mokslo tarybos narys.
 • Nuo 2015 m. Kauno mero Visvaldo Matijošaičio visuomeninis patarėjas viešosios politikos ir administravimo klausimais, 2016–2018 m. buvo Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio visuomeninis patarėjas vidaus politikos, švietimo ir mokslo klausimams.
 • Nepartinis.
 • Moka anglų, rusų, lenkų kalbas.
 • Vedęs, turi tris vaikus.
 • Valdemaras Chomičius
 • Raimundas Matulis
 • Rūta Janutienė
 • Rimas Andrikis
 • Andrius Nikitinas
 • Antanas Navakauskas
 • Valdas Vasiliauskas
 • Joana Bikulčienė
 • Justinas Sartauskas
Visi kandidatai »

2. Politinė partija „Laisvė ir teisingumas“

Politinė kryptis:

Centro dešinė (konservatyvus liberalizmas)

Pirmininkas:

Remigijus Žemaitaitis

Įsteigimo metai:

2020 (susijungė dalis Tvarkos ir teisingumo partijos, Lietuvos laisvės sąjunga (liberalų) ir visuomeninis judėjimas „Pirmyn, Lietuva“)

Narių skaičius:

4.068 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 2 mandatai; opozicinė, frakcijos nėra

Partijos numeris:

2

2. Politinė partija „Laisvė ir teisingumas“

Politika

Esminiai principai – privati nuosavybė, asmens ūkinė ir saviraiškos laisvė, teisės viršenybė, lygybė prieš įstatymus.
Inicijuosime naują referendumą dėl Lietuvos pilietybės išsaugojimo.

Ekonomika

Savarankiškai dirbantiems asmenims sukursime palankią mokestinę aplinką. Verslo stabilumui įsipareigojame dvejus metus nedidinti mokesčių.
Sieksime sumažinto diferencijuoto PVM tarifo gyventojams svarbioms prekėms ir paslaugoms.
Skirsime 500 milijonų eurų valstybinio būsto plėtrai. Užbaigsime daugiabučių renovavimą ir žvyrkelių asfaltavimą.

Socialinė apsauga

Remsime sidabrinę ekonomiką, skatindami vyresnio amžiaus darbuotojus likti darbo rinkoje. Įvesime tryliktąją pensiją, kurios dydis priklausytų nuo darbo stažo.
Nereguliuosime asmenų teisės į šeimos planavimą.

Švietimas

Pertvarkysime etatinį pedagogų darbo apmokėjimą.
Priimsime Lietuvos sporto ir fizinio aktyvumo skatinimo politikos strategiją

2. Politinė partija „Laisvė ir teisingumas“

Remigijus Žemaitaitis

 • Gimė 1982 m. gegužės 30 d. Šilutėje.
 • 2005 m. baigė komercinės teisės studijas Vilniaus universiteto Teisės fakultete.
 • 2002–2005 m. UAB „Dervira“ juristas; 2004 m. Vyriausiosios rinkimų komisijos teisininkas; 2004–2005 m. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo Civilinių bylų skyriaus specialistas; 2005 m. teisėjo padėjėjas; 2005–2007 m. Vilniaus apygardos teismo pirmininko padėjėjas.
 • 2007–2008 m. Vilniaus m. savivaldybės mero patarėjas.
 • Nuo 2009 m. Seimo narys. 2018–2019 m. Seimo vicepirmininkas.
 • 2016–2020 m. partijos „Tvarka ir teisingumas“ pirmininkas; nuo 2020 m. birželio partijos „Laisvė ir teisingumas“ pirmininkas.
 • Moka anglų, rusų kalbas.
 • Vedęs, du vaikai.
 • Artūras Zuokas
 • Artūras Paulauskas
 • Diana Stomienė
 • Kęstutis Bartkevičius
 • Loreta Jakinevičienė
 • Vydūnas Sadauskas
 • Eglė Čaplikienė
 • Jolanta Butkevičienė
 • Gintautas Babravičius
Visi kandidatai »

5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Politinė kryptis:

Dešinioji

Pirmininkas:

Gabrielius Landsbergis

Įsteigimo metai:

1993 (įsteigta Tėvynės sąjungos (konservatorių) pavadinimu, 1998-2008 m. laikotarpiu prisijungė keletą partijų, tarp jų Krikščionių demokratų partiją ir Politinių kalinių sąjungą ir 2008 m. registruota dabartiniu pavadinimu)

Narių skaičius:

13.957 (2020.03.01)

Atstovavimas Seime:

2016-2020 m. kadencija: 36 mandatai; opozicinė frakcija

Partijos numeris:

5

5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Politika

Valstybės tarnyba bus lankstesnė, skaidresnė ir geriau apmokama.
Sukoncentruosime strategines ir analitines kompetencijas Vyriausybės „smegenų centre“.
Visoje Lietuvoje įtvirtinsime vakarietiško lygio viešųjų paslaugų standartą.
Sinchronizuosime Lietuvos elektros sistemą su žemynine Europa. Laikysimės absoliučios Astravo AE ekonominės blokados.
Įgyvendinsime vertybėmis grįstą geopolitiką.
Ugdysime visuomenės atsparumą propagandai.

Ekonomika

Įtvirtinsime Lietuvą kaip bio- ir sveikatos technologijų centrą Europoje.
Įsteigsime Lietuvos strateginių investicijų fondą kryptingai finansuoti inovacijas ir modernizuoti tradicinę pramonę.
Įgyvendinsime 10-ies ekonominio augimo centrų programą.
Stiprinsime mokslinį potencialą ir bent vienam Lietuvos universitetui padėsime tapti Pasaulinio lygio mokslo ir tyrimų centru.
Perorientuosime imigracijos politiką, siekdami pritraukti talentus ir susigrąžinti emigrantus.
Gerinsime sąlygas smulkiam ir vidutiniam verslui, įgyvendinsime socialinės atsakomybės principus.

Socialinė apsauga

Skirsime paramą siekdami išsaugoti darbo vietas ir prisitaikyti prie popandeminės situacijos.
Užtikrinsime pensijų sistemos stabilumą ir augančias senatvės socialinio draudimo pensijas.
Užtikrinsime tiesioginį ryšį tarp žmogaus mokamų įmokų ir gaunamų išmokų.
Skatinsime sidabrinę ekonomiką, kad valstybė iš naujo atrastų ir įgalintų vyresnės kartos potencialą.
Jaunoms šeimoms pasiūlysime galimybių paketą.
Individualizuosime ir skaitmenizuosime socialines paslaugas.

Švietimas

Užtikrinsime visiems vaikams prieinamą kokybišką ankstyvąjį ugdymą.
Įgyvendinsime valstybinę „Tūkstantmečio“ gimnazijų programą. Šiuolaikiškas ugdymas – kiekvienam vaikui.
Sutarsime dėl vienodo ugdymo kokybės standarto visose Lietuvos mokyklose.
Suteiksime daugiau profesinių galimybių kiekvienam.
Mažinsime kultūrinę atskirtį tarp didžiųjų miestų ir regionų.

5. Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai

Ingrida Šimonytė

 • Gimė 1974 m. lapkričio 15 d. Vilniuje.
 • 1998 m. įgijo ekonomikos magistro laipsnį Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete.
 • 1997–2001 m. įvairiose pareigose Finansų ministerijoje; 2002–2004 m. Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorė; 2004–2009 m. Finansų ministerijos sekretorė, 2009 m. – viceministrė.
 • 2009–2012 m. finansų ministrė XV (Andriaus Kubiliaus) Vyriausybėje.
 • 2013–2016 m. Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotoja.
 • 2014–2016 m. Vilniaus universiteto Tarybos pirmininkė.
 • 2016 m. išrinkta į Seimą Antakalnio apygardoje kaip Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų iškelta kandidatė.
 • Kandidatė į prezidentus 2019 m. rinkimuose. Surinkusi 33,04% balsų užėmė antrą vietą juose.
 • Nepartinė.
 • Moka anglų, lenkų, rusų kalbas, turi švedų kalbos pagrindus.
 • Netekėjus.
 • Gabrielius Landsbergis
 • Laurynas Kasčiūnas
 • Radvilė Morkūnaitė Mikulėnienė
 • Paulius Saudargas
 • Arvydas Anušauskas
 • Agnė Bilotaitė
 • Audronius Ažubalis
 • Jurgis Razma
 • Monika Navickienė
Visi kandidatai »

 

 

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku