Kone visos pagrindinės partijos žada didinti gynybos finansavimą

Publikuota: 2020-10-23
  • Programas išanalizavo Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija.
  • Pasigedo grėsmių įvertinimo, taip pat konkretumo, kaip stiprins pasirengimą gintis.
  • Dalis partijų žada skatinti investicijas į technologijas, kibernatiniam saugumui.
  • Yra viena partija, neslepianti nenoro siekti 2,5% BVP skyrimo gynybai.

Šešių į naująjį Seimą patekusių partijų rinkimų programose dėmesio skiriama ne tik ekonominiams, socialiniams, mokestiniams dalykams, ne tik švietimui ir sveikatos apsaugai, bet ir nacionalinio saugumo užtikrinimui bei šalies gynybai. Kone visos jos vienu balsu tvirtina, kad krašto apsaugos finansavimas neturi mažėti, nes to reikalauja geopolitinė situacija.

Lietuvos gynybos ir saugumo pramonės asociacija (LGSPA) atliko į Seimą patekusių šešių partijų programinių nuostatų gynybos politikos srityje analizę. VŽ pateikia savo skaitytojams sutrumpintą šios analizės variantą. Partijos šiame pristatyme išdėstytos pagal priklausymą politiniams ideologiniams flangams – nuo dešiniųjų ir centristinių iki kairiųjų.

Nėra abstrakčių deklaracijų, yra skaičiai

Anot LGSPA analizės, Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščionys demokratai (TS-LKD) stiprią gynybą supranta kaip grėsmių valstybingumui atrėmimo garantą.

„Pažymėtina, kad konservatorių programinės nuostatos ir siekiai yra parametrizuoti. Programoje nėra abstrakčių deklaracijų, yra skaičiai. Gynybos finansavimą siūloma didinti iki 2,5% bendrojo vidaus produkto (BVP) (dabar – kiek viršija 2%), Šaulių sąjungą sustiprinti 4.000 naujų narių – iki 15.000 ir gerokai sustiprinti Lietuvos gyventojų pasirengimą ginkluoto karinio konflikto atveju ginti savo valstybę“, – tvirtina Vaidotas Aleksius, LGSPA valdybos pirmininkas.

Apklausų duomenimis, šiandien ginti savo valstybę pasirengę 42% gyventojų, konservatorių kadencijos siekiamybė – 55%.

„Karinių grėsmių ir izoliacijos atveju konservatoriai apeliuoja į NATO pagalbą. Tai yra gerai, bet nieko nekalbama apie Europos Sąjungos planus stiprinti savo autonomiją, savarankiškumą. Pasigedome daugiau informacijos apie planus stiprinti pačios Lietuvos pasirengimą gintis ir nacionalinių kompetencijų ugdymą, siekiant užtikrinti krašto apsaugai reikšmingų ar kritinių technologijų priežiūrą ir remontą“, – teigiama išvadose.

TS-LKD taip pat siūlo peržiūrėti gynybos planus su Lenkija: „Tai vertintume teigiamai, nes Lenkija kaip mūsų kaimynė ir NATO narė yra labai svarbi sąjungininkė.“

Pasisako už ekipuotės unifikavimą

„Laisves partijos (LP) rinkimų programoje gynybos politika aptariama per geopolitinių santykių prizmę. Siūloma stiprinti bendradarbiavimą gynybos srityje su Estija, Latvija.

Programoje neišskiriamas Lenkijos kaip strateginės partnerės vaidmuo atgrasant agresorių ir užtikrinant Lietuvos saugumą. Lenkija kaltinama žmogaus teisių pažeidimais LGBT srityje.

„LP gynybos politikoje kelia šiuos pagrindinius tikslus: krašto gynyba – mūsų visų reikalas; Lietuva – šalis lyderė kibernetinio saugumo srityje; glaudesnis bendradarbiavimas su ES gynybos srityje“, – rašoma analizėje.

Skirtingai nei kitos didesnės partijos LP kalba apie ES gynybinių pajėgumų stiprinimą. „Pasisakoma už bendrą efektyvų gynybinių pajėgumų panaudojimą ES viduje, apie ekipuotės ir ginkluotės unifikavimą, sąveiką ir ES gynybos rinkos plėtrą“, –pastebi Asociacija.

Prie dėmesio vertų LP siūlymų priskiriama idėja stiprinti užsienio politikos finansavimą, diskusijose šiuo klausimu naudojant sąsają su gynybos finansavimu. Tiesa, šis pasiūlymas LP programoje nėra pakankamai išplėtotas.

„Manome, kad tai ambicingas ir teisingas požiūris, derantis su gynybos ir saugumo pramonės prioritetu – būti eksportuojančia šalimi. Kadangi gynybos ir saugumo pramonės produktai dažnai yra eksporto kontrolės subjektas, valstybei reikalinga stipri užsienio politika“, – įsitikinusi LGSPA.

Išskirtas ir tik LP programoje paliestas žvalgybos procedūrų skaidrumo klausimas.

Ši partija remia nuoseklų finansavimo krašto apsaugai didinimą – iki ne mažiau kaip 2,5% BVP 2030 m. Tačiau yra ir sąlyga – alternatyvioji karinė tarnyba neturi pažeisti asmens laisvės ir pasirinkimo.

Skatins investicijas į technologijas

Liberalų sąjūdis (LS) irgi pasisako už „nuoseklų finansavimo krašto apsaugai didinimą“, bet kartu ir už šių lėšų panaudojimo kontrolę ir atskaitingumo mokesčių mokėtojams svarbą.

[infogram id="74933d77-dd68-4c0f-b46a-0adfa52e77c1" prefix="pOX" format="interactive" title="Planuojamas krašto apsaugos sistemos finansavimas 2020–2022 m."]

Taip pat, kaip nurodoma LGSPA analizėje, ši partija pasisako „už Lietuvos kariuomenės, karių motyvacijos, karių rezervo stiprinimą, apginklavimo ir parengties gerinimą, didesnį piliečių integravimą į krašto gynybą“.

Asociacija ypač džiaugiasi tuo, kad LS programoje ginkluotės ir technikos įsigijimai nurodomi kaip prioritetinė kryptis.

„Ši politinė partija supranta gynybos ir saugumo pramonės sektoriaus kuriamą vertę ir siūlo skatinti Lietuvos gynybos pramonės įmones įsitraukti į vykdomus pirkimus. LS programoje nurodo, kad skatins investicijas į mokslą ir technologijas gynybos srityje, palaikys sektoriaus įmonių siekį tapti lygiaverčiais partneriais bendruose Europos projektuose“, – pastebima išvadose.

LS taip pat žada skatinti „visų piliečių ir organizacijų įsitraukimą į šalies gynybos organizavimą ir pasirengimą kariniam bei pilietiniam pasipriešinimui, taip įgyvendinant konstitucinę teisę ir pareigą“.

Be to, ši partija viena iš nedaugelio pasisako už karinį ugdymą mokyklose: „Sukursime krašto apsaugos sistemos modulį mokykloms, remsime kadetų mokyklas, sudarysime galimybę mokyklose įkurti kadetų klases.“

Pasigedo grėsmių vertinimo

Darbo partija (DP) gynybos srityje, anot analitikų, pokyčių nesiūlo, tačiau akcentuoja kariuomenės vykdomų pirkimų skaidrumo ir įsigyjamos ginkluotės kokybės užtikrinimą: „Reikalausime, kad skiriami 2% nuo BVP šalies gynybai būtų naudojami pagrįstai ir maksimaliai skaidriai; reikalausime, kad įsigyjant ginklų ar ginkluotės iš užsienio valstybių prioritetu būtų ne tik kaina, bet ir kokybė.“

„Nors ir glaustai, bet DP nurodo pasisakanti už vietinių gynybos pramonės pajėgumų stiprinimą, bendradarbiaujant su sąjungininkais“, – rašoma LGSPA analizėje.

Kita vertus, Asociacija DP rinkimų programoje pasigedo grėsmių krašto apsaugai apžvalgos ir vertinimo.

„Darbiečiai“ nurodo pasisakantys už mišrios kariuomenės modelį, didinant profesionaliosios kariuomenės dalį.

„Pažymime, kad Lietuva jau dabar turi mišrų kariuomenės modelį – kartu su šauktiniais tarnauja profesionalios tarnybos kariai. LGSPA pasisako už parengtojo rezervo didinimą, visų visuomenės sluoksnių patriotiškumo ugdymą“, – komentuojama analizėje.

Dėmesys kibernetiniam saugumui

Asociacija pažymi, kad Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos (LVŽS) remiamasi Nacionaliniu susitarimu „Dėl Lietuvos gynybos politikos gairių“, kuriuo įsipareigojama nuosekliai didinti gynybai skiriamas lėšas iki 2,5% BVP 2030 m.

Programoje taip pat pasisakoma už „kariuomenės modernizavimą ir karinės infrastruktūros plėtrą, koordinuojant veiksmus su Lenkija ir Baltijos šalimis; gynybos kontekste kalbama apie sausumos kelių, geležinkelio modernizavimą, gerinant susisiekimą Baltijos šalyse“.

„Didesnis dėmesys programoje skiriamas kibernetinėms grėsmėms, propagandai. Uždavinius numatoma spręsti skatinant privataus ir viešojo sektorių bendradarbiavimą“, – konstatuojama išvadoje apie LVŽS programą gynybos srityje.

Joje numatoma ir „stiprinti visuomenės kritinį mąstymą bei atsparumą“, kalbama apie gyventojų „pasirengimą krizėms, mobilizacijai, gynybai ir pilietiniam pasipriešinimui“., skiriamas dėmesys institucijų pasirengimui reaguoti į grėsmes, „sutelkti gynybai reikalingus išteklius“.

„Numatoma stiprinti žvalgybos institucijų veiksmingumą, numatant ir pašalinant grėsmes, keliamas Rusijos karinės galios, intensyvios žvalgybos tarnybų veiklos, didėjančio aktyvumo kibernetinėje erdvėje, agresyvėjančios Kinijos tarnybų veiklos. Žadama žvalgybą ir kontržvalgybą apginkluoti moderniomis naujausiomis technologijomis“, – pastebi LGSPA analitikai.

LVŽS taip pat pasisakė už ES išorinės sienos kontrolės stiprinimą.

„Šią nuostatą vertiname teigiamai, tačiau pasigedome partijos pozicijos dėl nacionalinės pramonės kompetencijų gynybos srityje ugdymo“, – tvirtina Asociacija.

Pasisako prieš 2,5%

Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) požiūris į gynybą LGSPA yra vadinamas kompleksiniu.

„Tai įvertinome teigiamai. Pritariame siūlymui greta intensyvaus bendradarbiavimo su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis stiprinti ir ES vystomų karinių pajėgumų konsolidavimą ir integravimą. ES autonomijos ir gynybinių pajėgumų stiprinimas jos viduje ypatingai aktualus krizių metu“, – rašoma analizėje.

Tačiau joje atkreipiamas dėmesys, kad LSDP yra bene vienintelė iš didžiųjų partijų, atvirai prieštaraujanti krašto apsaugos finansavimo padidinimui iki 2,5%. Socialdemokratai siūlo išlaikyti 2%, tokiu būdu pasisakydami tik už nominalų krašto apsaugos finansavimo didinimą tokiu pat lygiu, kokiu paauga BVP.

„Ši partija nuosekliai pasisako prieš finansavimo didinimą ateityje, siūlydami stiprinti visuomenės patriotizmą ir socialinį saugumą. LGSPA šioje vietoje įžvelgia prieštaravimą tarp programinių nuostatų, nes grėsmių situacija kinta ir COVID-19 pandemijos laikotarpis atkleidė naujus iššūkius – krašto gynybos sistema privalo efektyviai funkcionuoti nepaisant sienų uždarymo“, – teigia Asociacija.

Tuo pat metu ji išskiria socialdemokratus, „kaip vieną partijų, kuri supranta nacionalinės gynybos pramonės svarbą užtikrinant tvarius gynybos procesus“. LSDP siūlo tikslingas investicijas į naujausių technologijų kūrimą ir pritaikymą gynybos reikmėms, pasisako už tai, kad nuo bendro krašto apsaugai skiriamo finansavimo 3% būtų skiriama mokslui.

„Tai būtų labai reikšmingas pokytis, nes geroji NATO praktika yra 2% mokslui nuo bendro finansavimo“, – VŽ sakė V. Aleksius.

Nori dar daugiau dėmesio gynybos pramonei

„Apibendrindami pažymime, kad partijų programose atsirandanti tendencija – išskirti nacionalinės gynybos ir saugumo pramonės vaidmenį kaip reikšmingą faktorių kuriant stiprią krašto gynybą – džiugina“, – rašoma išvadoje.

Anot jos, „COVID -19 pandemijos situacija išryškino naujas rizikas, kurias valstybės gali patirti dėl ilgalaikių ekonominės veiklos  suvaržymų bei geografinės izoliacijos“.

„Krizė parodė, kad Lietuva kol kas neišnaudoja vietinio verslo potencialo, kaip tai daro kitos NATO valstybės, stiprindamos savo gynybinius pajėgumus“, – komentavo V. Aleksius.

LGSPA vienija daugiau nei 100 ūkio subjektų, kuriančius krašto apsaugai ir šalies gynybai skirtus gaminius ir paslaugas, įskaitant karinės ir dvejopos paskirties prekes, aukštųjų technologijų inžinerijos produktus.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Biudžeto deficitas bus neišvengiamai didesnis nei 5%

Kitų metų biudžeto deficitas neišvengiamai bus didesnis nei 5%, kurie dabar numatyti Seimui pateiktame...

Rinkodaros sektoriaus lyderiai: tenka perrašyti ligšiolinį sėkmės receptą Premium

Rinkodaros ir komunikacijos sektoriaus įmonėms šie metai tapo nemenku išbandymu – sulig pirmuoju karantinu...

Rinkodara
08:58
LVŽS atstovas J. Jarutis siūlomas Seimo vicepirmininku

Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė-Nielsen ketvirtadienį posėdyje teiks Lietuvos valstiečių ir žaliųjų...

Buvęs Prancūzijos prezidentas V. Giscardas d'Estaingas mirė nuo COVID-19

Buvęs Prancūzijos prezidentas Valery Giscard'as d'Estaing'as, žinoma Europos integracijos šalininkas, vedęs...

D. Trumpas per šventinį priėmimą užsiminė 2024-aisiais vėl sieksiąs prezidento posto

Kadenciją baigiantis JAV prezidentas Donaldas Trumpas antradienį vakare per artėjančioms Kalėdoms skirtą...

JK ir ES susitarimo dar nėra, bet Prancūzija jau įspėja galinti jį vetuoti 1

Prancūzija gali blokuoti ES ir Jungtinės Karalystės prekybos susitarimą, jeigu jai netiks sąlygos. Apie tai...

Degalų kaina žiemą: ekspertai tikina, kad vairuotojai pokyčių nepajus Verslo tribūna

Nuo gruodžio 1 dienos įsigalioja reikalavimas žiemos mėnesiais į dyzeliną įmaišyti 7 proc. biodegalų. Rinkos...

Saulės elektrinės atsiperkamumas – ką reikia žinoti? Verslo tribūna

Ekologiška saulės elektrinių gaminama elektros energija – kryptis, kurią renkasi vis daugiau atsakingų...

Paslaugos
06:20
Didžiųjų PC nuomininkų kaita dar įprastuose rėžiuose, kritinis metas - Kalėdos Premium 1

Iš prekybos centrų (PC) nuomininkų pirmosiomis pandemijos aukomis tapo kelionių organizatoriai, restoranai ir...

Prekyba
05:45
Vyriausybės programoje – apie mokesčius, švietimą, verslo priežiūrą Premium

Kitą savaitę turėtų pradėti darbą Ingridos Šimonytės vadovaujama koalicinė trijų centro dešinės partijų...

VMI svarsto paviešinti įmones, kurioms atidėti mokesčiai  Premium 1

Valstybinei mokesčių inspekcijai (VMI) svarstant paviešinti įmonių, kurioms atidėti mokesčiai, sąrašus,...

Finansai
05:45
Baltijos šalių įmonių TOP 50 – įspūdinga lietuvių lyderystė Premium 2

Tarp 50-ies didžiausių Baltijos šalių bendrovių – net 30 iš Lietuvos. Be to, didžiosios lietuviškos įmonės...

Finansai
05:45
Izraelyje preliminariai pritarta siūlymui paleisti parlamentą 

Opozicijos pateiktas siūlymas paleisti Knesetą buvo priimtas 61 balsais prieš 54, kai Benny Gantzui...

Verslo aplinka
2020.12.02
V. Putinas nurodė pradėti Rusijoje vakcinavimą  2

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį sveikatos apsaugos pareigūnams nurodė nuo kitos savaitės...

Verslo aplinka
2020.12.02
Mobiliąją programėlę „KoronaStopLT“ atsisiuntė 4% 5

Artumą su koronavirusu sergančiais žmonėmis fiksuojančią mobiliąją programėlę „KoronaStopLT“ iki šiol...

Verslo aplinka
2020.12.02
Prezidentas ir pagyrė kandidatę į žemės ūkio ministres, ir pareiškė jai pastabų

Prezidentas Gitanas Nausėda tvirtina, kad kandidatė į žemės ūkio ministres Dalia Miniataitė turi ilgametę...

Verslo aplinka
2020.12.02
Kandidatė į finansų ministres: deficitas kitąmet gali pasiekti ir 6,5% BVP

Į finansų ministro postą pasiūlytoji konservatorė Gintarė Skaistė neatmeta, kad 2021 m. viešųjų finansų...

Verslo aplinka
2020.12.02
M. Barnier: kelios ateinančios dienos derybose bus lemiamos

Europos Sąjungos (ES) vyriausiasis derybininkas „Brexit“ reikalams Michelis Barnier trečiadienį perspėjo...

Verslo aplinka
2020.12.02
Vyriausybė pritarė vakcinų įsigijimui iš kompanijos „Moderna“ 6

Kadenciją baigianti Vyriausybė trečiadienį pritarė vakcinų įsigijimui iš kompanijos „Moderna“. Skiepijimo...

Verslo aplinka
2020.12.02
Patvirtinti 2.109 nauji koronaviruso atvejai, mirė 28 žmonės 2

Per praėjusią parą Lietuvoje patvirtinti 2.109 nauji COVID-19 ligos atvejai, dėl koronaviruso mirė 28 žmonės,...

Verslo aplinka
2020.12.02

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus