Teismas: N. Numavičius neturėtų įsižeisti dėl Marcinkevičių žodžių 

Publikuota: 2019-02-19
Nerijus Numavičius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Nerijus Numavičius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Verslininkų Mindaugo ir Gintaro Marcinkevičių vieši teiginiai apie vienos didžiausių Lietuvoje VP grupės pagrindinį akcininką Nerijų Numavičių yra subjektyvi jų nuomonė, kurios turtingiausiu Lietuvos žmogumi laikomas p. Numavičius neturėtų priimti „pernelyg įžeidžiai“, pareiškė teismas.

Vilniaus apygardos teismas (VAT) vasario 18 d. atmetė p. Numavičiaus prašymą pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais jo garbę bei orumą penkis Marcinkevičių teiginius portalo "delfi.lt" 2017-ųjų metų sausį skelbtame straipsnyje, aprašiusiame Nyderlandų, Kipro ir Lenkijos įmonių finansinius sandorius, kuriais N.Numavičiui buvo išmokėta 19,264 mln. Eur.

VAT taip pat pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-ųjų gruodį priimtą nutartį, kuria du iš penkių teiginių buvo pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais p. Numavičiaus garbę bei orumą, o Marcinkevičiai įpareigoti juos paneigti.

Ginčo dalyviai – vieši asmenys

VAT teigimu, p. Numavičius – Lietuvoje žinomas verslininkas – laikomas turtingiausiu šalies žmogumi, dėl savo veiklos ir visuomeninės padėties savaime sulaukia didesnio visuomenės dėmesio, todėl yra viešasis asmuo. Be to, anot teismo, ginčas kilo tarp lygiaverčių visuomenine padėtimi asmenų, nes Mindaugas ir Gintaras Marcinkevičiai taip pat yra žinomi verslininkai ir pakankamai gerai visuomenės atpažįstami asmenys.

„Visi aptarti asmenys Lietuvos visuomenei žinomi pakankamai ilgą laiką, gerai atpažįstami viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje nuolat aprašoma ginčo šalių veikla, asmeninio gyvenimo įvykiai, o viešumoje pasirodę straipsniai apie ginčo asmenis sulaukia pakankamai daug visuomenės dėmesio“, – rašoma VAT nutartyje.

Anot jos, dėl šių priežasčių p. Numavičius negali būti pripažįstamas asmeniu, kurio neturtinių teisių gynybos ribos artimos privačiam asmeniui.

Marcinkevičių teiginiai – neįžeidi nuomonė

Ponas Numavičius kaip neatitinkančius tikrovės prašė pripažinti delfi.lt straipsnyje skelbus teiginius, jog VP įmonės galėjo būti panaudotos akcininkų pinigų pervedimui į asmenines jo sąskaitas, nesumokant mokesčių, kad per vieną tokių įmonių – Olandijoje registruotą „TAF Asset 11 B.V“ – galėjo būti išplauta daugiau nei 20 mln. Eur akcininkų turto ir nuslėpta 3 mln. Eur mokesčių, kad tokiu būdu buvo pavogti pinigai tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės, o pastaroji dėl to patyrė milžinišką žalą. 

Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo nusprendęs, kad M. Marcinkevičiaus teiginys „akivaizdu, kad ne tik mes, bet ir Lietuvos valstybė patyrė milžinišką žalą“ bei G. Marcinkevičiaus teiginys „mano nuomone, būtent tokiu būdu ir buvo pavogti pinigai, tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės“ yra tikrovės neatitinkanti žinia, tačiau VAT konstatavo, kad visi p. Numavičiaus ginčijami teiginiai yra tik neįžeidi nuomonė.

„Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, nuomonės teisingumas nėra įrodinėjamas“, – nurodė VAT.

Teisėjų kolegija nevertino delfi.lt straipsnyje aprašytų sandorių pagrįstumo, racionalumo ar ekonominio naudingumo, tačiau pažymėjo, jog sudėtinga jų schema jose nedalyvavusiems asmenims gali sukelti mistifikuotą suvokimą apie tokius sandorius. 

„Vien ta aplinkybė, jog ieškovo N. Numavičiaus oponentai turi neigiamą nuomonę apie įvykusią sandorių grandinę (schemą) nereiškia, jog jis buvo tiesiogiai apkaltintas nusikaltimo ar mokestinio nusižengimo padarymu. (...) M. Marcinkevičius, vadovaudamasis sudaryta sandorių grandine (schema), turėjo faktinį pagrindą išsakyti viešą kritiką N. Numavičiaus vykdomos veiklos atžvilgiu“, – rašoma nutartyje.

Dalis teiginių – abstraktūs ir nekonkretizuoti

VAT taip pat pažymėjo, kad dalis Marcinkevičių teiginių yra abstraktūs ir nekonkretūs, juose nenurodoma, kokių konkrečių mokesčių N. Numavičius nesumokėjo ar kokį konkretų turtą pasisavino. Teismas taip pat nurodė, kad tarp p. Numavičiaus ir M. Marcinkevičiaus vykstant teisminiams ginčams, konfliktinė situacija leidžia kalboje vartoti „didesnį emocinį krūvį išreiškiančius žodžius“. 

„Ponas Numavičius nereikalavo, jog tiek viešosios informacijos skleidėjai, tiek M. Marcinkevičius liautųsi eskalavę ginčą, nereikalavo, jog pastarieji susilaikytų nuo bet kokių situacijos komentarų viešojoje erdvėje. Vertintina, jog ir pats p. Numavičius aktyviai įsitraukė į ginčo eskalavimą viešojoje erdvėje“, – rašoma nutartyje.

Pasisakydamas dėl M. Marcinkečiaus teiginio, jog „Lietuvos valstybė patyrė milžinišką žalą“, VAT pažymėjo, kad jis yra hiperbolizuotas ir juo parodomas M. Marcinkevičiaus nuomonės subjektyvumas, nes nėra detalizuojama, kokiu pagrindu žala atsirado, kas ją konkrečiai padarė ir kas ją turės atlyginti.

Be to, anot VAT, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl verslo subjektų galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms išvadoje minima, kad „Vilniaus prekyba“ galbūt galėjo išvengti mokestinių prievolių, todėl net nesprendžiant dėl šios išvados teisingumo, galima teigti, kad M. Marcinkevičiaus nuomonė turėjo faktinį pagrindą.

„Kadangi p. Numavičius visuomenei žinomas kaip turtingiausias Lietuvos žmogus, todėl suprantama, kad M. Marcinkevičių, kaip ir visuomenę bei žiniasklaidą, gali dominti jo turto kilmė, taip pat kiek ir kokių mokesčių N. Numavičius sumoka valstybei. Teisėjų kolegijos vertinimu, p. Numavičius neturėtų to priimti asmeniškai, pernelyg įžeidžiai“, – rašoma VAT nutartyje.

Vertindamas G. Marcinkevičiaus teiginį „mano nuomone, būtent tokiu būdu ir buvo pavogti pinigai, tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės“, VAT nurodė, kad jis taip pat neperžengia leistinų nuomonės reiškimo bei kritikos ribų, be to, yra aiškiai nurodoma, kad tai yra G. Marcinkevičiaus nuomonė.

„G. Marcinkevičius yra verslininkas, o ne valstybės įgaliotas pareigūnas, todėl jo išsireiškimai apie vagystę iš akcininkų ir valstybės savaime turi būti vertinti kritiškai bei rezervuotai. Išsireiškimas apie vagystę iš akcininkų straipsnio kontekste pateisinamas, kadangi kilus ginčui tarp verslininkų, G. Marcinkevičius užėmė nukentėjusiojo vaidmenį“, – nurodo teisėjai.

Be to, anot VAT, G. Marcinkevičiaus teiginiuose tiesiogiai nenurodyta, koks konkretus asmuo įvykdė tariamą vagystę, nes patys teiginiai labiau orientuoti į schemą, kaip buvo galimai pavogti pinigai, o ne į konkretų asmenį ar įmonę.

„Straipsnyje figūruoja daug fizinių bei juridinių asmenų pavadinimų, todėl vienareikšmiškai teigti, jog atsakovo G. Marcinkevičiaus teiginiai buvo nukreipti į N. Numavičių, negalima“, – rašoma nutartyje.

Ginčo sandoriai sudaryti 2014–2015 m.

Nyderlandų, Kipro ir Lenkijos įmonių finansiniai sandoriai, kuriais N.Numavičiui buvo išmokėta 19,264 mln. eurų, buvo sudaryti 2014 ir 2015 m.

2014 m. Nyderlandų įmonė „TAF Asset 11 B.V.“ suteikė 25,8 mln. Eur paskolą Kipro bendrovei „Bertona Holdings Limited“. Po šio sandorio buvo sudaryti akcijų ir reikalavimų perleidimo sandoriai tarp „TAF Asset 11 B.V.“, „Bertona Holdings Limited“, Lenkijos įmonės „Emir 77“ bei Kipro įmonių „Averline Holdings Limited“ ir „Miglione Investments“, kurių pagrindu 19,783 mln. Eur skolos dalis buvo perleista „Miglione Investments“.

Perleidus skolos dalį, „Bertona Holdings Limited“ išmokėjo 19,783 mln. eurų „Miglione Investments“, kuri šia suma sumažino įstatinį kapitalą ir atsilaisvinusias lėšas išmokėjo privilegijuotų akcijų savininkei — Kipro bendrovei „Amarentio Holdings Limited“. 2015-aisiais buvo sumažintas jau „Amarentio Holdings Limited“ įstatinis kapitalas ir 19,264 mln. eurų išmokėta jos akcininkui N.Numavičiui.

Pono Numavičiaus atstovai tvirtino, kad šais sandoriais verslininkas pats paskolino įmonėms pinigų, įsigydamas išperkamąsias akcijas, o po metų paskola jam buvo grąžinta, išpirkus minėtas akcijas.

Konfliktas tęsiasi virš trejų metų

Iki 10% akcijų įvairiose VP grupės įmonėse turintis M. Marcinkevičius konfliktas su pagrindiniu grupės akcininku p. Numavičiumi tęsiasi jau daugiau kaip trejus metus. 2015-ųjų vasarą M. Marcinkevičius pareiškė, kad jam pasitraukus iš „Akropolius“ valdančios įmonės vadovo pareigų, prasidėjo pokyčiai – pradėjo kurtis dešimtys holdingų, skirtų atriboti veikiančias bendroves nuo grupės akcininkų. M. Marcinkevičius tikino, kad „Vilniaus prekybos“ grupėje buvo taikoma „ypač agresyvi“ mokesčių planavimo sistema.

VP grupės atstovai kaltinimus mokesčių slėpimu neigia ir tvirtina, kad taip M. Marcinkevičius jam naudingomis sąlygomis siekia agresyviai pasitraukti iš grupės.

Neoficialiai teigiama, kad M. Marcinkevičius už turimas VP grupės įmonių akcijas siekia gauti apie 320 mln. Eur — kur kas daugiau nei kiti pastaruoju metu akcijas pardavę grupės akcininkai. Pavyzdžiui, Žilvinui Marcinkevičiui už 13-os įmonių, išskyrus Maltos „Relvit“ bei Estijos „Klarus Group Holding“, apie 15% akcijų paketus 2016 m. buvo sumokėta 141,9 mln. Eur, rodo BNS turimos pasiūlymų pasinaudoti pirmumo teise kopijos.

Verslininkai ir jų kontroliuojamos įmonės santykius aiškinasi skirtinguose teismuose, VP grupės akcininkų santykiai sulaukė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir teisėsaugos dėmesio. Jie taip pat figūruoja ir politinės korupcijos byloje — „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis apie tai kalbėjosi su buvusiu VMI viršininku Dainoru Bradausku, kuris buvo atleistas iš pareigų už korupcinę veiklą ir šiurkščius tarnybinius pažeidimus.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis birželį didžiausias nuo 2013 m. pradžios

Vartotojų pasitikėjimo rodiklis 2019 m. birželį buvo 8 ir per metus (šį birželį palyginus su praėjusiu...

Paslaugų centrai – vieta kompetencijoms ugdyti, inovacijoms ir pažangesnei darbo kultūrai kurti

Maždaug prieš dešimtmetį Lietuvoje pradėjusi formuotis verslo paslaugų centrų rinka į mūsų šalį pritraukė ne...

Paslaugos
10:02
S. Jakeliūnas: krizės tyrimo išvadoms iš esmės pritarta 5

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas, atliekantis prieš dešimtmetį vykusios krizės aplinkybių tyrimą,...

Naująja D. Trumpo atstove spaudai taps jo žmonos patarėja

Stephanie Grisham, viena pagrindinių Melanios Trump patarėjų, taps naująja Baltųjų rūmų spaudos sekretore ir...

„Lidl Lietuva“ patirtis: ir maži sprendimai išauga į reikšmingą energijos sutaupymą Verslo tribūna

„Lidl Lietuva“ – vienas gerųjų energijos tausojimo pavyzdžių tarp didžiųjų šalies įmonių. Bendrovė nuo savo...

Pensijų ruletėje – migla ir pažadai 14

Liko vos kelios dienos iki galutinio sprendimo dėl pensijų, tačiau žmonėms tebelieka daugybė neatsakytų...

Finansai
05:50
A. Abromavičius – apie didžiulį NT projektą Rygoje, žemės ūkį ir didžiavimąsi Baltijos šalimis Premium 9

Aivaras Abromavičius, verslininkas, investicijų valdytojas ir buvęs Ukrainos ekonomikos ministras, sako...

JAV ir Iranas – dešimt minučių iki karo Premium

Tikimybė, kad Irano ir JAV konfliktas eskaluosis į karinę konfrontaciją, gerokai padidėjo, nors ekspertai...

Koalicijos derybose – trukdžiai ir klaustukai Premium

Atnaujintoji ir platesnė valdančioji koalicija dėliojama jau visą mėnesį po prezidento rinkimų, bet galo vis...

ES – kryžminėje prekybos karo ugnyje Premium 2

Vašingtonas ir Briuselis nesutaria dėl prekybos klausimų nuo to laiko, kai 2016 m. Donaldas Trumpas buvo...

Verslo aplinka
2019.06.25
M. Pulkauninkas: valstybinė mediena galės būti parduodama 40% pigiau 8

Marius Pulkauninkas, Valstybinių miškų urėdijos (VMU) vadovas teigia, kad nauja Vyriausybės patvirtinta...

Pramonė
2019.06.25
TVF misijos vadovas Lietuvai: žmonėms netaupant, jų pensija bus labai maža  21

Tarptautinis valiutos fondas (TVF) padidino Lietuvos 2019 metų BVP augimo prognozę nuo 2,9% iki 3,2%. Fondo...

Finansai
2019.06.25
Seimui pritrūko 6 balsų, kad panaikintų P. Gražulio teisinį imunitetą 13

Seimui nepakako balsų patenkinti generalinio prokuroro prašymą leisti patraukti Seimo narį Petrą Gražulį...

Verslo aplinka
2019.06.25
Rengiamasi iš naujo svarstyti nuostatą dėl teisės turėti ginklą karo atveju

Seimas antradienį nusprendė iš naujo svarstyti įstatymo nuostatą dėl teisės turėti ginklą karo metu. Ši...

Verslo aplinka
2019.06.25
Žlugo „tvarkiečių“ frakcija Seime 1

Dėl valdančiosios koalicijos besiderančio „Tvarkos ir teisingumo“ frakcija Seime antradienį žlugo, iš jos...

Verslo aplinka
2019.06.25
Konservatorius R. J. Dagys stabdo narystę partijoje 13

Parlamentaras Rimantas Jonas Dagys stabdo narystę Tėvynės sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų (TS–LKD)...

Statyba ir NT
2019.06.25
Opozicija nesustabdė ŽŪM perkėlimo į Kauną 9

Valdantieji valstiečiai-žalieji gali tęsti savo inicijuotą Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) perkėlimo į Kauną...

Verslo aplinka
2019.06.25
R. Karbauskis tikisi ketvirtadienį pasirašyti koalicijos sutartį

Ramūnas Karbauskis, valdančiųjų valstiečių-žaliųjų lyderis tikisi ketvirtadienį pasirašyti sutartį dėl naujos...

Verslo aplinka
2019.06.25
L. Linkevičius matytų save eurokomisaro poste 5

Linas Linkevičius, užsienio reikalų ministras, ragina neatidėlioti sprendimo dėl Lietuvos naujojo atstovo...

Verslo aplinka
2019.06.25
Seimo komisija siūlo tenkinti prašymą naikinti P. Gražulio neliečiamybę

Seimo komisija siūlo tenkinti Evaldo Pašilio, generalinio prokuroro, prašymą leisti patraukti Seimo narį...

Verslo aplinka
2019.06.25

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau