Teismas: N. Numavičius neturėtų įsižeisti dėl Marcinkevičių žodžių 

Publikuota: 2019-02-19
Nerijus Numavičius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Nerijus Numavičius. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Verslininkų Mindaugo ir Gintaro Marcinkevičių vieši teiginiai apie vienos didžiausių Lietuvoje VP grupės pagrindinį akcininką Nerijų Numavičių yra subjektyvi jų nuomonė, kurios turtingiausiu Lietuvos žmogumi laikomas p. Numavičius neturėtų priimti „pernelyg įžeidžiai“, pareiškė teismas.

Vilniaus apygardos teismas (VAT) vasario 18 d. atmetė p. Numavičiaus prašymą pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais jo garbę bei orumą penkis Marcinkevičių teiginius portalo "delfi.lt" 2017-ųjų metų sausį skelbtame straipsnyje, aprašiusiame Nyderlandų, Kipro ir Lenkijos įmonių finansinius sandorius, kuriais N.Numavičiui buvo išmokėta 19,264 mln. Eur.

VAT taip pat pakeitė Vilniaus miesto apylinkės teismo 2017-ųjų gruodį priimtą nutartį, kuria du iš penkių teiginių buvo pripažinti neatitinkančiais tikrovės ir žeminančiais p. Numavičiaus garbę bei orumą, o Marcinkevičiai įpareigoti juos paneigti.

Ginčo dalyviai – vieši asmenys

VAT teigimu, p. Numavičius – Lietuvoje žinomas verslininkas – laikomas turtingiausiu šalies žmogumi, dėl savo veiklos ir visuomeninės padėties savaime sulaukia didesnio visuomenės dėmesio, todėl yra viešasis asmuo. Be to, anot teismo, ginčas kilo tarp lygiaverčių visuomenine padėtimi asmenų, nes Mindaugas ir Gintaras Marcinkevičiai taip pat yra žinomi verslininkai ir pakankamai gerai visuomenės atpažįstami asmenys.

„Visi aptarti asmenys Lietuvos visuomenei žinomi pakankamai ilgą laiką, gerai atpažįstami viešojoje erdvėje, žiniasklaidoje nuolat aprašoma ginčo šalių veikla, asmeninio gyvenimo įvykiai, o viešumoje pasirodę straipsniai apie ginčo asmenis sulaukia pakankamai daug visuomenės dėmesio“, – rašoma VAT nutartyje.

Anot jos, dėl šių priežasčių p. Numavičius negali būti pripažįstamas asmeniu, kurio neturtinių teisių gynybos ribos artimos privačiam asmeniui.

Marcinkevičių teiginiai – neįžeidi nuomonė

Ponas Numavičius kaip neatitinkančius tikrovės prašė pripažinti delfi.lt straipsnyje skelbus teiginius, jog VP įmonės galėjo būti panaudotos akcininkų pinigų pervedimui į asmenines jo sąskaitas, nesumokant mokesčių, kad per vieną tokių įmonių – Olandijoje registruotą „TAF Asset 11 B.V“ – galėjo būti išplauta daugiau nei 20 mln. Eur akcininkų turto ir nuslėpta 3 mln. Eur mokesčių, kad tokiu būdu buvo pavogti pinigai tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės, o pastaroji dėl to patyrė milžinišką žalą. 

Vilniaus miesto apylinkės teismas buvo nusprendęs, kad M. Marcinkevičiaus teiginys „akivaizdu, kad ne tik mes, bet ir Lietuvos valstybė patyrė milžinišką žalą“ bei G. Marcinkevičiaus teiginys „mano nuomone, būtent tokiu būdu ir buvo pavogti pinigai, tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės“ yra tikrovės neatitinkanti žinia, tačiau VAT konstatavo, kad visi p. Numavičiaus ginčijami teiginiai yra tik neįžeidi nuomonė.

„Nuomonė turi turėti pakankamą faktinį pagrindą, tačiau ji yra subjektyvi, todėl jai netaikomi tiesos ir tikslumo kriterijai, nuomonės teisingumas nėra įrodinėjamas“, – nurodė VAT.

Teisėjų kolegija nevertino delfi.lt straipsnyje aprašytų sandorių pagrįstumo, racionalumo ar ekonominio naudingumo, tačiau pažymėjo, jog sudėtinga jų schema jose nedalyvavusiems asmenims gali sukelti mistifikuotą suvokimą apie tokius sandorius. 

„Vien ta aplinkybė, jog ieškovo N. Numavičiaus oponentai turi neigiamą nuomonę apie įvykusią sandorių grandinę (schemą) nereiškia, jog jis buvo tiesiogiai apkaltintas nusikaltimo ar mokestinio nusižengimo padarymu. (...) M. Marcinkevičius, vadovaudamasis sudaryta sandorių grandine (schema), turėjo faktinį pagrindą išsakyti viešą kritiką N. Numavičiaus vykdomos veiklos atžvilgiu“, – rašoma nutartyje.

Dalis teiginių – abstraktūs ir nekonkretizuoti

VAT taip pat pažymėjo, kad dalis Marcinkevičių teiginių yra abstraktūs ir nekonkretūs, juose nenurodoma, kokių konkrečių mokesčių N. Numavičius nesumokėjo ar kokį konkretų turtą pasisavino. Teismas taip pat nurodė, kad tarp p. Numavičiaus ir M. Marcinkevičiaus vykstant teisminiams ginčams, konfliktinė situacija leidžia kalboje vartoti „didesnį emocinį krūvį išreiškiančius žodžius“. 

„Ponas Numavičius nereikalavo, jog tiek viešosios informacijos skleidėjai, tiek M. Marcinkevičius liautųsi eskalavę ginčą, nereikalavo, jog pastarieji susilaikytų nuo bet kokių situacijos komentarų viešojoje erdvėje. Vertintina, jog ir pats p. Numavičius aktyviai įsitraukė į ginčo eskalavimą viešojoje erdvėje“, – rašoma nutartyje.

Pasisakydamas dėl M. Marcinkečiaus teiginio, jog „Lietuvos valstybė patyrė milžinišką žalą“, VAT pažymėjo, kad jis yra hiperbolizuotas ir juo parodomas M. Marcinkevičiaus nuomonės subjektyvumas, nes nėra detalizuojama, kokiu pagrindu žala atsirado, kas ją konkrečiai padarė ir kas ją turės atlyginti.

Be to, anot VAT, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto atlikto parlamentinio tyrimo dėl verslo subjektų galimo neteisėto poveikio valstybės institucijoms išvadoje minima, kad „Vilniaus prekyba“ galbūt galėjo išvengti mokestinių prievolių, todėl net nesprendžiant dėl šios išvados teisingumo, galima teigti, kad M. Marcinkevičiaus nuomonė turėjo faktinį pagrindą.

„Kadangi p. Numavičius visuomenei žinomas kaip turtingiausias Lietuvos žmogus, todėl suprantama, kad M. Marcinkevičių, kaip ir visuomenę bei žiniasklaidą, gali dominti jo turto kilmė, taip pat kiek ir kokių mokesčių N. Numavičius sumoka valstybei. Teisėjų kolegijos vertinimu, p. Numavičius neturėtų to priimti asmeniškai, pernelyg įžeidžiai“, – rašoma VAT nutartyje.

Vertindamas G. Marcinkevičiaus teiginį „mano nuomone, būtent tokiu būdu ir buvo pavogti pinigai, tiek iš akcininkų, tiek iš valstybės“, VAT nurodė, kad jis taip pat neperžengia leistinų nuomonės reiškimo bei kritikos ribų, be to, yra aiškiai nurodoma, kad tai yra G. Marcinkevičiaus nuomonė.

„G. Marcinkevičius yra verslininkas, o ne valstybės įgaliotas pareigūnas, todėl jo išsireiškimai apie vagystę iš akcininkų ir valstybės savaime turi būti vertinti kritiškai bei rezervuotai. Išsireiškimas apie vagystę iš akcininkų straipsnio kontekste pateisinamas, kadangi kilus ginčui tarp verslininkų, G. Marcinkevičius užėmė nukentėjusiojo vaidmenį“, – nurodo teisėjai.

Be to, anot VAT, G. Marcinkevičiaus teiginiuose tiesiogiai nenurodyta, koks konkretus asmuo įvykdė tariamą vagystę, nes patys teiginiai labiau orientuoti į schemą, kaip buvo galimai pavogti pinigai, o ne į konkretų asmenį ar įmonę.

„Straipsnyje figūruoja daug fizinių bei juridinių asmenų pavadinimų, todėl vienareikšmiškai teigti, jog atsakovo G. Marcinkevičiaus teiginiai buvo nukreipti į N. Numavičių, negalima“, – rašoma nutartyje.

Ginčo sandoriai sudaryti 2014–2015 m.

Nyderlandų, Kipro ir Lenkijos įmonių finansiniai sandoriai, kuriais N.Numavičiui buvo išmokėta 19,264 mln. eurų, buvo sudaryti 2014 ir 2015 m.

2014 m. Nyderlandų įmonė „TAF Asset 11 B.V.“ suteikė 25,8 mln. Eur paskolą Kipro bendrovei „Bertona Holdings Limited“. Po šio sandorio buvo sudaryti akcijų ir reikalavimų perleidimo sandoriai tarp „TAF Asset 11 B.V.“, „Bertona Holdings Limited“, Lenkijos įmonės „Emir 77“ bei Kipro įmonių „Averline Holdings Limited“ ir „Miglione Investments“, kurių pagrindu 19,783 mln. Eur skolos dalis buvo perleista „Miglione Investments“.

Perleidus skolos dalį, „Bertona Holdings Limited“ išmokėjo 19,783 mln. eurų „Miglione Investments“, kuri šia suma sumažino įstatinį kapitalą ir atsilaisvinusias lėšas išmokėjo privilegijuotų akcijų savininkei — Kipro bendrovei „Amarentio Holdings Limited“. 2015-aisiais buvo sumažintas jau „Amarentio Holdings Limited“ įstatinis kapitalas ir 19,264 mln. eurų išmokėta jos akcininkui N.Numavičiui.

Pono Numavičiaus atstovai tvirtino, kad šais sandoriais verslininkas pats paskolino įmonėms pinigų, įsigydamas išperkamąsias akcijas, o po metų paskola jam buvo grąžinta, išpirkus minėtas akcijas.

Konfliktas tęsiasi virš trejų metų

Iki 10% akcijų įvairiose VP grupės įmonėse turintis M. Marcinkevičius konfliktas su pagrindiniu grupės akcininku p. Numavičiumi tęsiasi jau daugiau kaip trejus metus. 2015-ųjų vasarą M. Marcinkevičius pareiškė, kad jam pasitraukus iš „Akropolius“ valdančios įmonės vadovo pareigų, prasidėjo pokyčiai – pradėjo kurtis dešimtys holdingų, skirtų atriboti veikiančias bendroves nuo grupės akcininkų. M. Marcinkevičius tikino, kad „Vilniaus prekybos“ grupėje buvo taikoma „ypač agresyvi“ mokesčių planavimo sistema.

VP grupės atstovai kaltinimus mokesčių slėpimu neigia ir tvirtina, kad taip M. Marcinkevičius jam naudingomis sąlygomis siekia agresyviai pasitraukti iš grupės.

Neoficialiai teigiama, kad M. Marcinkevičius už turimas VP grupės įmonių akcijas siekia gauti apie 320 mln. Eur — kur kas daugiau nei kiti pastaruoju metu akcijas pardavę grupės akcininkai. Pavyzdžiui, Žilvinui Marcinkevičiui už 13-os įmonių, išskyrus Maltos „Relvit“ bei Estijos „Klarus Group Holding“, apie 15% akcijų paketus 2016 m. buvo sumokėta 141,9 mln. Eur, rodo BNS turimos pasiūlymų pasinaudoti pirmumo teise kopijos.

Verslininkai ir jų kontroliuojamos įmonės santykius aiškinasi skirtinguose teismuose, VP grupės akcininkų santykiai sulaukė Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) ir teisėsaugos dėmesio. Jie taip pat figūruoja ir politinės korupcijos byloje — „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis apie tai kalbėjosi su buvusiu VMI viršininku Dainoru Bradausku, kuris buvo atleistas iš pareigų už korupcinę veiklą ir šiurkščius tarnybinius pažeidimus.

Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rinkimų rezultatai patvirtinti, dėl kai kurių dar bus teismų  14

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sekmadienį patvirtino kovo 3 ir 17 dienomis vykusių savivaldos rinkimų...

Verslo aplinka
2019.03.24
Už 6,4 mln. Eur rengiamasi rekonstruoti Užsieniečių registracijos centrą Pabradėje 1

Už 6,4 mln. Eur rengiamasi rekonstruoti Užsieniečių registracijos centrą (URC) Pabradėje, Švenčionių rajone.

Verslo aplinka
2019.03.24
Kruizinis laivas plaukia į Norvegijos Moldės uostą, keleivių evakuacija baigta 1

Kruizinio laivo, įstrigusio netoli vakarinės Norvegijos pakrantės, keleivių evakuacija baigta, laivas „Viking...

Verslo aplinka
2019.03.24
Dėl nemokamo laikraščio platinimo Švenčionių rajone VRK kreipsis į policiją

Pradėjus tirti aplinkybes dėl laikraščio „Žeimenos krantai“, prieš savivaldos rinkimus nemokamai dalyto...

Rinkimai 2019
2019.03.24
Kiek kainuoja nerasti darbuotojo? 7

Bet kuris paieškų ir atrankų konsultantas Jums gali pasakyti, kiek kainuoja surasti darbuotoją, tačiau, deja,...

Vadyba
2019.03.24
URM nori verslo pagalbos išduodant pasus 2

Užsienio reikalų ministerija (URM) siūlo leisti privačioms įmonėms priimti prašymus ir dokumentus dėl...

Verslo aplinka
2019.03.24
Koncertą organizavusią kandidatę į merus Mažeikiuose VRK pripažino papirkus rinkėjus 3

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) sekmadienį pripažino Mažeikių rajone į meres kandidatavusią konservatorę...

Verslo aplinka
2019.03.24
Siūlo dar sugriežtinti neišlikusių sodybų atstatymą 7

Tokių pakeitimų autorė „valstietė“ Virginija Vingrienė siūlo leisti atkurti privačioje miško žemėje ir...

Statyba ir NT
2019.03.24
Trimatį Vilniaus modelį kurs Lenkijos bendrovė 1

Siekiant efektyviau planuoti Vilniaus plėtrą ir naujus projektus, bus sukurtas trimatis sostinės modelis –...

Statyba ir NT
2019.03.24
EP rinkimuose nori dalyvauti dvi dešimtys kandidatų sąrašų 3

Gegužės pabaigoje vyksiančiuose Europos Parlamento (EP) rinkimuose dalyvaus ne daugiau kaip pora dešimčių...

Verslo aplinka
2019.03.23
Teismas: R. Ačas nuo Raseinių administracijos vadovo pareigų nušalintas teisėtai

Remigijus Ačas, buvęs Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktorius nuo šių pareigų pernai...

Verslo aplinka
2019.03.23
Katalikų bažnyčiai skirta daugiau nei 1,2 mln. Eur 28

Finansų ministras Vilius Šapoka šiemet Lietuvos katalikų bažnyčiai skyrė 1,239 mln. Eur – 144.000 Eur daugiau...

Verslo aplinka
2019.03.23
Po kyšininkavimo skandalo nepasitikinčiųjų teismais išaugo dvigubai 3

Dėl kyšininkavimo skandalo Lietuvoje smarkiai smuko pasitikėjimas teismais, rodo nauja apklausa.  

Verslo aplinka
2019.03.23
Prezidento rinkimų apklausoje G. Nausėdos reitingas smuktelėjo  43

Prezidento rinkimų reitinguose smuktelėjo pirmaujančio Gitano Nausėdos populiarumas, o jo pagrindinių...

Verslo aplinka
2019.03.23
Joniškio rajone aerodrome nukrito sraigtasparnis, žuvo du vyrai

Joniškio rajone Barysių aerodrome penktadienio popietę nukritus sraigtasparniui žuvo du vyrai.

Verslo aplinka
2019.03.22
Kariai savanoriai gali tapti savivaldybių tarybų nariais 2

Į savivaldą išrinkti keturi kariai savanoriai gali tapti tarybos nariais, penktadienį bendru sutarimu...

Verslo aplinka
2019.03.22
M. Adomėnas neigia gavęs finansinės paramos iš R. Kurlianskio  2

Seimo narys Mantas Adomėnas sako negavęs jokios finansinės paramos per rinkimus iš politinės korupcijos...

Kaltinamieji šnipinėjimu Rusijai teisme pripažino kaltę  

Penktadienį Šiaulių apygardos teisme apklausti abu kaltinamieji šnipinėjimo Rusijai byloje, jie savo kaltę...

Verslo aplinka
2019.03.22
LAT nepasigailėjo buvusio Panevėžio ligoninės direktoriaus 

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (LAT) penktadienį  paliko galioti apkaltinamąjį nuosprendį buvusiam Panevėžio...

Verslo aplinka
2019.03.22
Pretendentai į prezidentus pradėjo nešti parašus į VRK 3

Gitanas Nausėda tapo pirmuoju pretendentu į prezidentus, pristatęs Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK)...

Verslo aplinka
2019.03.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau