Kas svarbiausia naujame socialiniame modelyje

Publikuota: 2016-06-30
Juditos Grigelyt?s (VŽ) nuotr.
svg svg
Juditos Grigelyt?s (VŽ) nuotr.

Seimas baigė visų daugiau kaip keturių dešimčių įstatymų, įtrauktų į lankstesnius darbo santykius ir socialinės sistemos reformą nustatantį socialinio modelio paketą, svarstymą ir priėmimą. Dauguma jų įsigalios kitąmet. VŽ pristato visas svarbiausias socialinio modelio nuostatas.

Darbo kodeksas

 1. Įtvirtintos 9 darbo sutarties rūšys, tarp jų – laikinosios, projektinio, darbo vietos dalijimosi, nenustatytos apimties, pameistrystės darbo, darbo keliems darbdaviams sutartys ir kt. Išliks sezoninės darbo sutartys, tačiau atsisakyta trumpalaikių darbo sutarčių;
 2. Liberalizuotos terminuotos darbo sutartys: jeigu dėl to sutariama kolektyvinėje sutartyje, bus leidžiama sudaryti tokias sutartis ir nuolatinio pobūdžio darbams, tačiau ribojant jų trukmę. Privalu įspėti darbuotoją apie terminuotos darbo sutarties pasibaigimą;
 3. Nutraukiant darbo sutartį darbdavio iniciatyva be darbuotojo kaltės darbuotojui turės būti išmokėta 2 vidutinio darbo užmokesčių dydžio išeitinė išmoka, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 metus, – 0,5 jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinė išmoka;
 4. Atsiras Ilgalaikio darbo išmokų fondas. Atleidžiamiems darbuotojams, vienoje vietoje dirbusiems 5–10 m., iš jo bus mokama 1 vidutinės algos dydžio išeitinė išmoka, 10–20 m. – 2 atlyginimų, daugiau negu 20 m. – 3 atlyginimų dydžio išmokos;
 5. Iki 1 mėn. sutrumpinti įspėjimo terminai, kai darbuotojas atleidžiamas darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės, o jeigu darbo santykiai tęsiasi trumpiau negu 1 m. – iki 2 sav. Įspėjimo terminai dvigubinami darbuotojams, kurie augina vaiką iki 14 m., ir darbuotojams, kuriems iki pensijos amžiaus likę mažiau kaip 5 m., ir trigubinami neįgaliesiems ir darbuotojams, kuriems iki pensijos liko mažiau kaip 2 m.;
 6. Bus galimas greitas darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia – įspėjus prieš 3 darbo dienas, bet sumokėjus ne mažesnę kaip 6 mėn. vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką;
 7. Darbo sutartis su nėščia darbuotoja jos nėštumo laiku ir iki jos kūdikiui sukaks 4 mėn. galės būti nutraukta tik šalių susitarimu, jos iniciatyva, jos iniciatyva išbandymo metu, taip pat kai baigiasi terminuota darbo sutartis suėjus jos terminui. Darbuotojai, auginantys vaiką iki 3 m., negalės būti atleidžiami darbdavio iniciatyva, jeigu nėra darbuotojo kaltės. Darbo sutartis taip pat negalės būti nutraukta darbdavio valia su darbuotojais, esančiais nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko priežiūros atostogose;
 8. Išlieka įprasta 40 val. darbo savaitė, bet įvedama darbo laiko režimo samprata, t. y. darbo laiko normos pasiskirstymas per tam tikrą apskaitinį laikotarpį, taip pat vidutinio darbo laiko samprata – jis, įskaitant viršvalandžius, tačiau neįskaitant darbo pagal susitarimą dėl papildomo darbo laiko, negalės būti ilgesnis negu 48 val. Darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną negalės būti ilgesnis kaip 12 val., ir 60 val. per kiekvieną 7 d. laikotarpį. Maksimali viršvalandžių trukmė per metus padidės 60 val. – iki 180 val., bet kolektyvinėje sutartyje galės būti susitarta dėl ilgesnės trukmės;
 9. Kasmetės atostogos – 20 darbo dienų trukmės, o ne 28 kalendorinių dienų, kaip yra dabar, arba ne mažesnės kaip 24 darbo dienų, jei dirbama 6 darbo dienas per savaitę. Tam tikroms kategorijoms darbuotojų (iki 18 m., neįgaliems, kurių darbas susijęs su didesne įtampa ir rizika bei kt.) suteikiamos ilgesnės atostogos;
 10. Darbuotojams už ilgalaikį nepertraukiamąjį darbą toje pačioje darbovietėje, bus suteikiamos papildomos kasmetinės atostogos. Jos bus nustatytos kolektyvinėse sutartyse;
 11. Lieka tokia pat „mamadienių“ ir „tėvadienių“ tvarka, kokia yra dabar;
 12. Kolektyvinėse derybose darbuotojams galės atstovauti tik profesinės sąjungos;
 13. Profsąjungos išlieka pagrindine darbuotojų interesus ginančia institucija. Be to, visose darbovietėse, kuriose darbuotojų skaičius yra daugiau kaip 20, ir kur mažiau kaip pusė darbuotojų priklauso profsąjungoms, darbdavio iniciatyva turės būti sudaromos Darbo tarybos. Jei darbuotojų mažiau nei 20, atstovavimo jiems funkciją įgyvendins patikėtinis;
 14. Profsąjungos turės teisę organizuoti streiką trimis atvejais: kai ginčo komisija konstatuoja neišspręstą kolektyvinį darbo ginčą, kai tarpininkas priima sprendimą konstatuoti neišspręstą kolektyvinį darbo ginčą ir kai darbdavys ar jų organizacija nevykdo darbo arbitražo sprendimo. Streikai galės būti įspėjamieji (iki 2 val.), arba tikrieji. Darbdavio lygmens streikui skelbti turės būti gautas ne mažiau kaip 1/4 profsąjungos narių sutikimas;
 15. Nustatyta nauja Trišalės tarybos formavimo tvarka – ji bus sudaroma Vyriausybės nutarimu 4 m. kadencijai iš 15 narių: po lygiai iš profsąjungų, darbdavių ir Vyriausybės atstovų.

Reformuojama „Sodra“ ir nauja senatvės pensijų sistema

 1. Bazinė pensija bus perkelta iš „Sodros“ fondo į valstybės biudžetą, bet ją apskaičiuos ir išmokės vis tiek „Sodra“;
 2. Bazinė pensija kasmet bus indeksuojama, tai yra perskaičiuojama, remiantis septynerių metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkiu – skaičiuojamas praėjusių trejų metų ir einančių metų darbo užmokesčio fondo augimas, taip pat įtraukiamos artimiausių trejų metų prognozės. Bet bazinė pensija negalės būti mažinama;
 3. Nustatytas ilgesnis būtinasis stažas senatvės pensijai gauti. Iki šiol jis buvo 30 m., tačiau palaipsniui jis bus ilginamas, kol pasieks 35 m. 2018 m. sausio 1 d. būtinasis stažas senatvės pensijai jau bus 30,5 m.. Nuo 2019 m. pradžios jis kasmet bus didinamas po 6 mėn. 35 m. stažą jau privalės turėti tie, kurie į pensiją išeis 2027-aisiais ar vėliau;
 4. Įtvirtintas ir jau dabar galiojantis išėjimo į senatvės pensiją amžiaus vėlinimas. Numatyta, kad 2026 m. ir vyrai, ir moterys į pensiją išeis būdami 65-erių;
 5. 2017 m. darbdavių įmokos „Sodrai“ tarifas mažės 1%, o nuo 2018 m. „dėl to bus sprendžiama kasmet įvertinus įtaką valdžios sektoriaus finansų tvarumui“;
 6. Nustatytos maksimalios „Sodros“ įmokų ribos – vadinamosios „lubos“. 2017 m. jos bus taikomos tokiu atveju, jei apdraustojo metinės pajamos sieks 120 vidutinio darbo užmokesčio (VDU). Vėliau kasmet „lubos“ mažės po 12 VDU, kol 2021-aisiais pasieks 60 VDU;
 7. Socialinio draudimo įmokos bus mokamos ir nuo tantjemų, kurias gauna valdybų ar stebėtojų tarybų nariai;
 8. Bus draudžiami ir mažųjų bendrijų nariai, kurie nėra bendrijų vadovai;
 9. Įmokos nebus skaičiuojamos nuo akcijų, gaunamų pagal pasirinkimo sandorius (vadinamuosius akcijų opcionus), tik tuomet, jei teisė į akcijas darbuotojams suteikiama ne anksčiau kaip po 3 m.;
 10. Numatyta, kad tik didelius ūkius valdantys žemdirbiai turės mokėti įmokas į „Sodrą“. Smulkieji ir vidutiniai ūkininkai nuo to bus atleisti.

Motinystės, tėvystės, vaiko išmokos

 1. Atsisakyta idėjų į prieškrizinį lygį sugrąžinti iš „Sodros“ mokamas vaiko iki dvejų metų priežiūros išmokas. Jų tvarka išlieka tokia pat, kokia yra dabar: tėvai gali rinktis – vienerius vaiko auginimo metus gauti 100% buvusio atlyginimo pašalpą arba gauti mažesnę pašalpą dvejus metus su galimybe antraisiais metais grįžti į darbą, neprarandant pašalpos, bet pastaruoju atveju ji pirmaisiais metais siekia 70% buvusio uždarbio, o antraisiais metais – tik 40%;
 2. Bet, vykdant Konstitucinio Teismo sprendimą, atsisakoma vadinamųjų motinystės išmokų „lubų“;
 3. Bus nustatytos papildomos išmokos už dvynukus ir trynukus. Gimus dvynukams, tėvams dviejų metų laikotarpiu bus skiriama 4 bazinių socialinių išmokų (BSI) dydžio išmoka per mėnesį (apie 160 Eur). Jeigu vienu metu gimtų daugiau kaip du vaikai, išmoka augtų 4 BSI už kiekvieną vaiką – pvz., gimus trynukams, ji siektų 8 BSI (apie 310 Eur per mėn.), o gimus ketvertukui – 12 BSI. Ši išmoka būtų mokama kartu su priklausančia motinystės išmoka iš „Sodros“;
 4. Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų, įtėvių ar vaiko globėjui mokslo ar studijų laikotarpiu ir 12 mėn. po mokslo ar studijų baigimo, jeigu jis mokosi ar mokėsi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja arba studijavo aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, iki jam sukaks 26 m. arba, jeigu jis studijuoja (studijavo) doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, iki jam sukaks 30 m., įskaitant ir akademinių atostogų dėl nėštumo laikotarpį, ir pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturinčiam teisės gauti vaiko priežiūros išmokos bus skiriama 4 BSI dydžio išmoka per mėn. Ši išmoka bus mokama vaiko priežiūros laikotarpiu nuo vaiko gimimo dienos iki vaikui sukaks vieni metai.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Spręs, ar vetuoti

Dabar laukiama prezidentės Dalios Grybauskaitės apsisprendimo, ar ji vetuos bent kurį nors iš šio modelio įstatymų, tarp kurių svarbiausieji – naujasis Darbo kodeksas (DK) ir „Sodros“ pertvarką numatantis teisės aktas.

Verslo bendruomenė, investuotojai sveikina pademonstruotą pasiryžimą dar iki Seimo rinkimų priimti šiuos svarbius įstatymus, nes jie esmingai keičia darbo santykių ir socialinę sistemas. Vyriausybės atstovai irgi patenkinti, kad svarstymų Seime metu pavyko atmesti daugelį neprogresyvių pataisų, neleidžiančių liberalizuoti darbo santykius ir efektyvinti valstybinį socialinį draudimą.

Bet profsąjungos protestuoja, nes nėra patenkintos daugeliu DK bei kituose socialinio modelio įstatymuose patvirtintomis, pasak jų, „samdomus darbuotojus skriaudžiančiomis“ nuostatomis. Todėl profesinės sąjungos kreipėsi į prezidentę, ragindamos ją vetuoti tiek DK, tiek ir kitus 43 įstatymus iš šio gigantiškos apimties paketo.

Ponia Grybauskaitė ketvirtadienį ketina susitikti ir su darbuotojų, ir su darbdavių atstovais, siekdama „iš pirmų lūpų“ išgirsti socialinio modelio įvertinimus, kad galėtų priimti savo sprendimą dėl galimo veto.

Ilgam įstrigo Seime

Socialinį modelį dar prieš beveik dvejus metus parengė mokslininkų ir valdininkų darbo grupė, vadovaujama prof. Tomo Davulio, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano.

Pernai pavasarį į modelį įtrauktus projektus svarstė Vyriausybė.

2015 m. birželį visas paketas buvo perduotas Seimui svarstyti. Tačiau jame svarstymai įstrigo – pirmiausia laukta parlamento teisininkų pastabų, vėliau projektai derinti Trišalėje taryboje. Tik pernai spalį socialinis modelis buvo oficialiai pristatytas Seimo plenariniame posėdyje.

Daugiau kaip pusmetį vyko DK bei kitų socialinio modelio įstatymų projektų aktyvus svarstymas Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitete, kituose komitetuose, valdančiosiose ir opozicinėse frakcijose.

Pateikta ir apsvarstyta apie 800 pataisų. Didesnė dalis jų grąžino dabar darbo santykių reglamentavime esantį „status quo“, todėl Vyriausybė buvo priversta nuolat akylai sekti, kad nenukentėtų bendra modelyje įtvirtinama pažanga, leisianti, kaip tikimasi, gerokai pagerinti Lietuvos užimamas pozicijas pasaulyje pagal darbo santykių lankstumą.

Nors kartais atrodė, kad nugali populizmas, vis dėlto, ekspertų įvertinimu, daugeliu atveju Vyriausybės ginta pozicija nugalėjo.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Verslo aplinka“
Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Baltarusių opozicija: nuo režimo bėgantieji į Lietuvą gali patekti tik nelegaliai 1

Nuo Aliaksandro Lukašenkos, neteisėto Baltarusijos vadovo, režimo bėgantys baltarusiai į Lietuvą gali patekti...

Graikijos premjeras smerkia opozicinės partijos lyderio sekimą

Kyriakos Mitsotakis, Graikijos premjeras, pirmadienį pripažino, kad žvalgybos tarnybos vykdytas opozicinės...

Rusijos aviakompanijos pradeda ardyti lėktuvus atsarginėms dalims

Rusijos aviakompanijos, įskaitant didžiausią iš jų – valstybės kontroliuojamą „Aeroflot“, pradėjo ardyti...

„Transneft“: Ukraina sustabdė rusiškos naftos tranzitą į Europą 2

Rusijos valstybės valdoma naftos kompanija „Transneft“ teigė, kad nuo rugpjūčio 4 dienos Ukraina nustojo...

Pramonė
15:02
JK baiminantis recesijos, B. Johnsonas fiskalinius sprendimus palieka kitam premjerui

Borisas Johnsonas, Jungtinės Karalystės (JK) ministras pirmininkas, iki savo pasitraukimo kitą mėnesį nedarys...

A. Armonaitė Klaipėdai žada numatyti finansavimą mėlynųjų inovacijų ir aplinkosaugos idėjoms

Klaipėda iš visų Lietuvos miestų turi didžiausią potencialą ateityje pritraukti su Baltijos jūros ištekliais,...

Panevėžyje ir Kuršių mariose prasideda karinės pratybos

Antradienį Panevėžio mieste ir rajone bei Vakarų Lietuvoje prasideda Lietuvos kariuomenės pratybos.

Rusija įšaldė objektų inspektavimą pagal START sutartį su JAV

Rusija pirmadienį pranešė, kad įšaldo objektų inspektavimą pagal strateginės ginkluotės mažinimo sutartį su...

Pirmadienį – 1.935 nauji COVID-19 atvejai, mirė žmogus

Per praėjusią parą nustatyti 1.935 nauji COVID-19 atvejai, mirė vienas žmogus, rodo antradienį paskelbti...

Prezidento patarėjas: pirmiausia reikia didinti žmonių pajamas, vėliau galima svarstyti ir PVM maistui lengvatą 3

Siekiant mažinti infliacijos poveikį gyventojams gali būti svarstoma ir pridėtinės vertės mokesčio (PVM)...

D. Trumpas pranešė apie FTB reidą jo namuose Floridoje 1

Buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį paskelbė, kad FTB agentai vykdo reidą jo rezidencijoje...

Karštą politinį rudenį žymės ekonominių iššūkių ženklai Premium

Biudžetas, reakcija į gresiančią recesiją, naujos antiinfliacinės priemonės, pasiūlymai dėl mokesčių...

Ukraina: suimti Rusijos agentai, planavę nužudyti gynybos ministrą ir karinės žvalgybos vadovą

Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pirmadienį pranešė, kad suėmė Rusijos agentus, kurie planavo nužudyti gynybos...

Taivano diplomatijos vadovas: Kinija savo karinėmis pratybomis rengiasi invazijai

Taivano užsienio reikalų ministras Josephas Wu antradienį pareiškė, jog Pekinas vykdo oro ir jūrų pratybas...

Viceministras: kovinių dronų iš JAV perkanti Lietuva jų papildomai gaus kaip paramą

Iš Jungtinių Valstijų kovinių dronų „Switchblade“ perkanti Lietuva jų papildomai gaus kaip paramą, portalui...

„Aston Martin“ pradeda naują erą: keičia prekės ženklą ir pristato naują ikoniškąjį logotipą Verslo tribūna 1

Ikoniškasis „Aston Martin“ ženklas kelia sparnus į naują įspūdingą erą. Itin prabangių britiškų automobilių...

Naujas balsas Kremliaus chore 12

Kam iš tikrųjų tarnauja žmogaus teisių gynimo organizacija „Amnesty International“, kurios skandalinga...

Nuomonės
05:50
G. Landsbergis: Maskva turi pati surasti būdus, kaip atsiskaityti už Kaliningrado tranzitą 91

Ne Vilnius, o Maskva turi rasti būdus, kaip atsiskaityti už Kaliningrado tranzitą, sako Gabrielius...

Verslo aplinka
2022.08.08
JAV Senatas priėmė 430 mlrd. USD vertės klimato, mokesčių ir sveikatos apsaugos planą

Po pusantrų metų trukusių įtemptų derybų ir naktinio debatų maratono JAV Senatas sekmadienį patvirtino...

Verslo aplinka
2022.08.08
Naujoji JAV Afrikos strategija: žada bendradarbiauti, pabrėžė Kinijos ir Rusijos grėsmes

Pirmadienį JAV paskelbė naują Afrikos strategijos dokumentą, kuriame pabrėžė regiono svarbą, Kinijos ir...

Verslo aplinka
2022.08.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku