VŽ bando „ProfileXT“ testą: ir darbuotojui įvertinti, ir talentams valdyti

Publikuota: 2016-05-30
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
 

Atlikti „ProfileXT“ testą užtrunka apie 1,5 valandos. Rezultatas, kurį galima gauti - 11 įvairių ataskaitų lietuvių kalba. Viena iš jų, vos atlikus testą, automatiškai siunčiama jį atlikusiam asmeniui. Išsami ataskaita, kurioje pateikiamas ir skaitinis vertinimas, sukuriama klientui, t.y. dažniausiai personalo ar bendrovės vadovui.

Tęsiame „Verslo žinių“ apžvalgų ciklą apie personalo valdymo įrankius.

„ProfileXT“ – tai testas, parodantis žmogaus tinkamumą konkrečioms pareigoms užimti bei atskleidžiantis jo gebėjimus ir potencialą. Drauge su kandidato rezultatais darbdaviams pateikiamos ir elgesio, užtikrinsiančio geriausius darbuotojo rezultatus, gairės.

Išsamią ataskaitą, kuri gali būti naudojama ir išorės kandidatų į tam tikras pareigas ar esamų bendrovės darbuotojų atitikimo tam tikroms pareigoms vertinimui, dažniausiai naudoja atrankų ar personalo specialistai.

Pasak Airidos Zavadskės, „Profiles International“ vadovės Baltijos šalyse, vadovams gali būti parengtas ir grafinis ataskaitos variantas su trumpais komentarais apie konkretų asmenį.

„Išsami vertinimo ataskaita sudaro apie 20 puslapių. Kai kurie vadovai į jas gilinasi, tačiau dažnai jie neturi tiek laiko. Tad vadovai renkasi glaustą variantą su mūsų parengtais svarbiausiais komentarais“, - pažymi p. Zavadskė.

Talentų programas turinčios bendrovės, kurių vienas iš personalo valdymo tikslų - augintis būsimus vadovus, gali rinktis ir ataskaitą, kuri skirta įvertinti asmens, kaip galimo vadovo, potencialą. Iš jos matyti, kokios asmens savybės ir įgūdžiai, tikėtina, jam padės kilti karjeros laiptais ir tapti sėkmingu vadovu, o ką dar reikia ugdyti ir gludinti.

Taip pat galima konkretaus asmens profilį lyginti su tam tikros konkrečios pareigybės tipiniu profiliu. Šiuo atveju vertinama, kiek vienas ar kitas kandidatas atitinka tam tikrus, kad ir rinkodaros vadovo, pareigoms keliamus reikalavimus. Ataskaita gali būti papildyta ir rekomendacijomis, apie ką su kandidatu reikėtų pasikalbėti išsamiau per darbo pokalbį, kokius klausimus užduoti: juk joks testas tobulai asmenybės neatskleidžia ir tik papildžius gautus rezultatus besikalbant surinktomis žiniomis, susidaromas tikslesnis vaizdas.

Beje, VŽ nuomone, testas nėra nei pernelyg sudėtingas, nei ilgas. Pildomas jis internete, o pildžiusiam asmeniui skirta ataskaita sugeneruojama ir į el. paštą įkrenta itin greitai. Tačiau vertingiausios yra tos įžvalgos, kurias pateikia testo savininkai: jos iš tiesų padeda naujai pažvelgti į save, aiškiau suvokti, kokias žinias ir įgūdžius būtina tobulinti siekiant vieno ar kito karjeros tikslo.

Pagrindinė ataskaita

Ataskaitų daug, tačiau čia išsamiau aptarsime pagrindinę, kuri pakliūva į rankas ne testą atlikusiam asmeniui, o paslaugą užsakiusios bendrovės atstovui.

„Kandidatui paprastai jos nerodome, nes vertinimai pateikiami skaitinėmis skalėmis. Jas reikia mokėti interpretuoti: žemas gautas įvertis toli gražu nereiškia, kad čia jau viskas blogai, o aukštas, - kad labai gerai“, - šypsosi p. Zavadskė.

Taigi užpildžius klausimyną internete, gauti rezultatai grupuojami į tris dalis: mąstymo būdą, kuris skaidomas į verbalinius ir skaitinius gebjimus, asmenybės bruožus ir interesus.

Pirmos dvi dalys parodo, kiek sėkmingai žmogus dirbs, o trečia dalis atsako į klausimą - kiek ilgai žmogus dirbs.

„Pasitaiko, kad žmogus labai tinkamas užimti tam tikras pareigas, tačiau jo širdis - visiškai kitur. Esame nemažai dirbę su farmacijos sektoriumi ir neretai pasitaiko, kad į jį ateina gydytojai, kuriems puikiai sekasi, tačiau jie nuolat gyvena svajodami, kad kada nors grįš gydyti žmonių“, - kalba p. Zavadskė.

Trečia dalis - interesai - parodo, ką žmogus mėgsta daryti.

Pirmose dviejose dalyse rezultatai pateikiami 10-ties balų skalėse, kurios sudarytos pagal normalųjį pasiskirstymą. Tai reiškia, kad apie 68% žmonių pakliūva į intervalą tarp 4 ir 7 balų. Tai rodo, kad viena ar kita savybė nėra itin smarkia išreikšta ir yra tokia, kaip daugumos. Didelius nuokrypius, t.y. 1 ar 10 balų surenka tik apie 2-3% žmonių. Normos atitinka išsilavinusių žmonių charakteristikas.

Kibiriukai ar buteliukai

Apibendrinta pirma testo dalis rodo mąstymo gebėjimus ir atsako į klausimą, kaip žmogus mokosi, sprendžia problemas, koks mokymosi stilius jam ar jai priimtiniausias ir kaip greitai, tikėtina, jis mokysis darbe.

Čia vertinami asmens verbaliniai įgūdžiai, kurie parodo, kiek platus yra asmens žodynas. Aukštą įvertinimą gavę asmenys paprastai pasižymi plačiu žodynu, puikiai jaučia žodžių niuansus, reikšmių skirtumus.

Verbalinio mąstymo skalė atskleidžia, kaip asmuo geba naudoti žodžius, kaip mąstymo pagrindą. Vėlgi, aukštą įverti gavusieji geba labai greitai perprasti tekstą, greitai suvokia jo esmę, išskiria svarbiausius dėmenis, išvadas.

Žemas skaičiavimo balas gali reikšti, kad žmogus tiesiog nedirba su skaičiais ir yra pamiršęs bazinius dalykus. Arba skaičiuoti labai nemėgsta.

Skaitinis mąstymas rodo gebėjimą suvokti ir interpretuoti informaciją, kuri pateikiama skaičiais, diagramomis, lentelėmis.

„Labai apibendrintai kalbant, skaičiavimo įgūdžiai yra buhalterio įgūdžiai, skaitinio mąstymo - finansininko“, - nurodo p. Zavadskė.

Apibendrinti šie rodikliai ir atspindi mokymosi potencialą.

„Mokymosi potencialas gana tiksliai padeda prognozuoti, kaip žmogus mokosi. Įsivaizduokite, kad skalės aukštajame gale yra žmonės, kuriuos simboliškai galima atvaizduoti kaip kibiriuką. Žemajame skalės gale įsivaizduokime buteliuką. Į abi talpas telpa po 1 litrą vandens. Į kibiriuką jį galima tiesiog šliūkštelėti, o į buteliuką reikės supilti iš lėto“, - vaizdus pasitelkia p. Zavadskė.

Lygiai taip mokosi ir žmonės „kibiriukai“. Jiems patinka didelis informacijos srautas, nuolatos spręsti problemas. Kita vertus, dalį informacijos jie gali išmesti iš galvos, vos ji nebebus reikalinga.

Žmonės „buteliukai“ mokosi lėtai, nuosekliai, pasikartodami. Informacija jiems turi būti suteikiama struktūruotai, nuosekliai. Jiems nelabai rūpi platesnis kontekstas ir daug svarbesnis aiškus algoritmas: jei susiklostė tam tikra padėtis, reikia žiūrėti punktą A, jei susiklostė kitokia padėtis, žiūrėti punktą B.

„Kibiriukai bijo rutinos, kaip velnias kryžiaus. Buteliukai puikiai dirba rutininį darbą. Tačiau pastarieji visai nebūtinai turi dirbti gamykloje prie konvejerio. Tai yra žmonės, kurie irgi geba spręsti problemas, tačiau jiems mielesnės pasikartojančios situacijos“, - aiškina p. Zavadskė.

Beje, ji pažymi, kad kuo aukštesni bendrieji mąstymo gebėjimai, tuo didesnis yra mokymosi potencialas, taigi didesnė ir karjeros tikimybė.

„Paprastai vadovai atsiduria aukštesnėje skalės pozicijoje“, - nurodo p. Zavadskė.

Asmenybės bruožai

Asmenybės bruožai vertinami pagal 9 skales: energingumą, įtakojimą, draugingumą, paklusnumą, pozityvumą, ryžtingumą, prisitaikymą, savarankiškumą ir objektyvumą.

Aukštesniame energingumo skalės gale esantieji geba dirbti streso sąlygomis. Net jei niekas jų nespaudžia, dažnai patys prisigalvoja problemų, tada pergalingai jas išsprendžia ir jaučia, kad dieną nugyveno ne veltui.

Nedaug balų surinkusieji dirba nuosekliai, geba ilgam laikui susitelkti ties viena užduotimi ir tik ją baigę, imasi naujo darbo.

„Šiems žmonėms gali būti sunku sutarti, nes energingieji ramiesiems atrodys besiblaškantys be jokios prasmės, o ramieji veržliesiems pernelyg lėti ir vangūs. Vadovams ši informacija apie pavaldinius labai svarbi, nes ji padeda valdyti komandą“, - aiškina p. Zavadskė.

Vidurys, pasak jos, atitinka labiau nuoseklų darbo tempą. Šie žmonės, prireikus, kurį laiką gali dirbti labai intensyviai, tačiau pasiekę rezultatą, jie turės atsivėpti.

Visų skalių detaliai čia neaptarsime. Tačiau, pavyzdžiui, draugingumas rodo tai, ko vien pabendravus su žmogumi, nepamatysi. Taigi ši skalė atskleidžia, kiek asmeniui reikia bendravimo su kitais, kad jis gerai jaustųsi.

„Ši skalė nerodo bendravimo įgūdžių ir siejasi su intraversija ir ekstraversija. Aukštajame skalės gale esantys žmonės pailsi būdami su kitais. Jie gali visą dieną dirbti kolektyve, o vakarą leisti verslo renginyje ir jausis it žuvys vandeny. Nedaug balų surinkusieji linkę labai atriboti bendravimą darbe nuo asmeninio gyvenimo. Jei paprastai apsiriboja šeima, artimiausiai draugais. Viduriukas reiškia, kad vertinamas kontakto gylis, o ne kontaktų skaičius“, - nurodo p. Zavadskė.

Savarankiškumo skalė atskleidžia, kokio santykio darbuotojui reikia su tiesioginiu vadovu, t.y. kiek darbuotojui reikia laivės, grįžtamojo ryšio, paramos ir priežiūros siekiant tikslų.

„Autokratiški vadovai paprastai susirenka darbuotojus su žemu savarankiškumu: vieni ir kiti puikiai drauge jaučiasi. Jei darbuotojo savarankiškumas aukštas, paprastai jis nemėgsta teiki grįžtamojo ryšio apie tai, kaip sekasi siekti tikslų. Iš tokio žmogaus lengvai išgirsite: tai tau ko reikia - ataskaitų ar rezultatų“, - šypsosi p. Zavadskė.

Anot jos, problema čia gali būti ta, kad jei vadovas nėra pakankami stiprus ir nesugeba išsireikalauti tarpinių ataskaitų, itin savarankiški pavaldiniai nulėks su darbais toli pirmyn ir pagalbos grįš tik tada, kai jau patys visiškai nesugebės susidoroti su problemomis. Versle sykiais tai gali reikšti, kad šaukštai jau - po pietų.

Kita vertus, itin nesavarankiški žmonės, gavę pernelyg daug laisvės, vis tiek varstys vadovo duris su nuolatiniais „Mes čia taip nusprendėme. Ar gerai?“.

Pozityvumas atskleidžia žmogaus nusiteikimą dėl naujovių, pokyčių ir pan. 10-tukas, kaip, beje, ir tekstą atlikusi VŽ darbuotoja, šiuo atveju, turi rizikų, nes toks žmogus pasitiki visais avansu. Tokie žmonės gali būti linkę į avantiūrizmą, pavyzdžiui, susikrauti per naktį lagaminą ir išskirti į kitą pasaulio kraštą atidarinėti biuro - esą, juk ne į dykumą skrendu, kas čia blogo gali nutikti.

„Kai darbuotojams prisistatome ir pasakome, kad dabar jie atliks tekstus, reakcijos paprastai būna dvejopos: „dabar mums ištestuos ir atleis“ arba „ar gausime testų rezultatus?“. Štai puikus pozityvumo pavyzdys praktikoje“, - juokiasi p. Zavadskė.

Ryžtingumo skalė koreliuoja su energingumu. Paprastai mažiau energingi žmonės linkę ilgiau viską svarstyti, prieš priimdami sprendimą. Nedaug balų šioje skalėje surenkantys vadovai gali apskritai „pamiršti“, kad jiems reikia priimti sprendimą ir užsižaisti su svarstymais.

Prisitaikymas parodo, kiek žmogus geba prisitaikyti prie komandos interesų. Nedaug balų surinkusieji geba atstovėti savo poziciją, gali lengvai pasakyti, ką galvoja, net jei jų nuomonė nesutampa su daugumos. Tokie žmonės aplinkiniams gali atrodyti pernelyg tiesmuki ar net grubūs.

„Aukštas įvertis šioje skalėje rodo, kad žmogus geba puikiai pajusti kitus, įsiklausyti į juos ir kalba tai, ką šie nori girdėti. Tai be galo naudinga savybė pardavėjams. Esame testavę prabangių automobilių pardavėjus. Visi geriausieji pasižymėjo puikiu prisitaikymu“, - praktinį pavyzdį pateikia p. Zavadskė.

Objektyvumo skalė rodo, ar žmogus labiau linkęs vadovautis intuicija ar remtis faktais ir racionaliai priimti sprendimus. Kuo daugiau balų surenkama, tuo daugiau racionaliojo prado.

Interesai

Paskutinėje testo dalyje vertinami 6 interesai ir pristatomi tie, kurie stipriau išreikšti. Juos, beje, taip pat reikia mokėti analizuoti. Pavyzdžiui, kūrybiškumas neretai siejamas su menininko gyslele. Tačiau, tarkime, inžinierius gali būti be galo kūrybiškas, nors visiškai ne meniškas.

„Įdomu yra tai, kad vertinant aukštesnio lygio vadovus, kaip interesas, ryškėja jų polinkis paslaugoms. Tai susiję su asmens, kaip komandos fasilitatoriaus, koučerio, mokytojo vaidmens suvokimu“, - pažymi p. Zavadskė.

Taigi, kaip jau minėjome, šis testas turi daug paskirčių. Jis gali būti naudojamas renkantis naujus darbuotojus, kai reikia vertinti, kiek vienas ar kitas kandidatas tinka konkrečioms pareigoms. Jis padės, kai reikia pertvarkyti bendrovę ir įvertinti, kokias pareigas pasiūlyti esamiems darbuotojams naujoje struktūroje. Testą galima pasitelkit ir tada, kai reikia planuoti darbuotojų karjerą ir rasti kolektyve tuos perliukus, iš kurių užaugs ateities lyderiai. Jis pravers ir tada, kai vadovui reikia pažinti savus darbuotojus, kad tiksliai žinotų, kuriems ir ko dar reikia mokytis, iš kurių išsireikalauti tarpinių atsiskaitymų, o kuriems pernelyg didelio savarankiškumo suteikti gal apskritai nereikėtų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Ekspertai: premijas indeksuoti privalu Premium

Nuo 2019 m. darbo užmokestį reikia dauginti iš koeficiento, nes „Sodros“ įmokas turės mokėti darbuotojas, o...

Finansai
2018.12.10
Migracijos tvarkos peržiūra vėluoja – užtruko diskusijos, kaip ją keisti Premium 5

Vyriausybei nepavyko jau šiemet įgyvendinti darbo migracijos procedūrų patobulinimo, numatant palankesnius...

Verslo aplinka
2018.12.10
Algos didžiausiose odontologijos įmonėse – skirtumai matuojami kartais 12

“Sodros“ duomenys leidžia palyginti, kuriose iš dvidešimties didžiausių pagal 2017 m. pajamas Lietuvos...

Stovimųjų stalų nauda – abejotina 7

Nuolatinio sėdėjimo žalos sveikatai mastas mėgstamas prilyginti rūkymo negandoms. Tad biuruose išplitę...

Vadyba
2018.12.08
10 naujoviškų naudų darbuotojams: nuo gyvūnėlių priežiūros atostogų iki gyvenimo trenerių Premium

Stalo futbolu ir nemokamais užkandžiais darbuotojų nebenustebinsi. Darbo rinkai kaistant, darbdaviai...

Vadyba
2018.12.07
Registruotų bedarbių padaugėjo 5,2% 3

Gruodžio 1 dieną šalyje buvo 142.000 registruotų bedarbių. Tai yra 5,2% daugiau nei tuo pačiu metu prieš...

Vadyba
2018.12.07
Valandos darbo sąnaudos per metus išaugo 10,7%

Valandiniai darbo kaštai Lietuvoje per metus paaugo daugiau už vidutinį atlygį, rodo Lietuvos statistikos...

Vadyba
2018.12.07
Geidžiamiausi darbdaviai apie algų politiką: svarbu ne tik pinigai Premium 24

Apie darbuotojų pasitenkinimą gaunamu uždarbiu, algų didinimą kitąmet ir atlyginimų duomenų viešinimą...

Vadyba
2018.12.06
Geriausi JAV darbdaviai 2019: „Facebook“ rieda žemyn 1

Pernai pirmą vietą tarp 100 geriausių JAV darboviečių užėmęs „Facebook“ nukrito septyniomis pozicijomis žemyn...

Vadyba
2018.12.05
Rinka susiurbs „Barclays“ specialistus ir dar bus maža Premium 15

Iš Lietuvos besitraukiantis „Barclays“ operacijų centras šalyje palieka kelis šimtus kvalifikuotų...

Technologijos
2018.12.05
Auditorius baiminasi, kad atlyginimų skaičiuoklė klaidins darbuotojus 7

Kelių valstybės institucijų parengta mokesčių reformos skaičiuoklė „kiek.lt“ darbo užmokestį perskaičiuoja...

Finansai
2018.12.04
Algų augimo čempionas – Kaunas 8

Trečiąjį ketvirtį metinis algų augimas didžiausias buvo Kaune, tačiau šio miesto apskrityje vyraujantis...

Vadyba
2018.12.03
Kaip ūkio ministras komandą būrė Premium 3

Jauniausias Lietuvos ministras Virginijus Sinkevičius teigia, kad jam pasisekė – jis galėjo viceministrų...

Vadyba
2018.12.03
Kandidatus pasitinka su novatoriškų mokymų programomis 6

Artėjant naujajai technologijų revoliucijai, spartėjant automatizacijai, besikeičiant vartotojų įpročiams ir...

Vadyba
2018.12.02
Personalo atrankos įmonėse randa ir buhalterio konsultacijas, ir psichologų mokymus

Personalo paieškos ir atrankos įmonės dažnai be tiesioginių paslaugų teikia dar ir konsultacijas. Taip...

Vadyba
2018.12.02
Tyrimas: 1 iš 3 vadovų stresas išjungia smegenis

Stresui neatsparūs vadovai sunkiau valdo įtemptas situacijas, priima ryžtingas sprendimus bei koordinuoja...

Vadyba
2018.12.01
Kandidatų mažėjant, personalo paieška išmanėja: laukiama botų Premium

Padėtis darbo rinkoje ir laikas spaudžia personalo atrankos bendroves. Ieškančios geriausio specialisto per...

Technologijos
2018.11.30
Darbuotojų mokymų organizatoriams – 14 mln. Eur 8

Lietuvos darbuotojų aukščiausio lygio mokymams bus paskirstyta beveik 14 mln. Eur ES investicijų. Tačiau...

Vadyba
2018.11.29
Susirgusiems dėl kenksmingų darbo sąlygų „Samsung“ mokės iki 116.000 Eur

Po dešimtmetį užsitęsusio ginčo korėjiečių koncernas „Samsung“ nutarė išmokėti kompensacijas esamiems ir...

Pramonė
2018.11.29
Estijoje pusė dirbančiųjų gauna 1.000 Eur algą 6

Trečiąjį ketvirtį priskaičiuotas darbo užmokestis Estijoje pasiekė 1.291 Eur ir buvo 7,5% didesnis negu prieš...

Pramonė
2018.11.29

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau