VŽ bando „ProfileXT“ testą: ir darbuotojui įvertinti, ir talentams valdyti

Publikuota: 2016-05-30
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
 

Atlikti „ProfileXT“ testą užtrunka apie 1,5 valandos. Rezultatas, kurį galima gauti - 11 įvairių ataskaitų lietuvių kalba. Viena iš jų, vos atlikus testą, automatiškai siunčiama jį atlikusiam asmeniui. Išsami ataskaita, kurioje pateikiamas ir skaitinis vertinimas, sukuriama klientui, t.y. dažniausiai personalo ar bendrovės vadovui.

Tęsiame „Verslo žinių“ apžvalgų ciklą apie personalo valdymo įrankius.

„ProfileXT“ – tai testas, parodantis žmogaus tinkamumą konkrečioms pareigoms užimti bei atskleidžiantis jo gebėjimus ir potencialą. Drauge su kandidato rezultatais darbdaviams pateikiamos ir elgesio, užtikrinsiančio geriausius darbuotojo rezultatus, gairės.

Išsamią ataskaitą, kuri gali būti naudojama ir išorės kandidatų į tam tikras pareigas ar esamų bendrovės darbuotojų atitikimo tam tikroms pareigoms vertinimui, dažniausiai naudoja atrankų ar personalo specialistai.

Pasak Airidos Zavadskės, „Profiles International“ vadovės Baltijos šalyse, vadovams gali būti parengtas ir grafinis ataskaitos variantas su trumpais komentarais apie konkretų asmenį.

„Išsami vertinimo ataskaita sudaro apie 20 puslapių. Kai kurie vadovai į jas gilinasi, tačiau dažnai jie neturi tiek laiko. Tad vadovai renkasi glaustą variantą su mūsų parengtais svarbiausiais komentarais“, - pažymi p. Zavadskė.

Talentų programas turinčios bendrovės, kurių vienas iš personalo valdymo tikslų - augintis būsimus vadovus, gali rinktis ir ataskaitą, kuri skirta įvertinti asmens, kaip galimo vadovo, potencialą. Iš jos matyti, kokios asmens savybės ir įgūdžiai, tikėtina, jam padės kilti karjeros laiptais ir tapti sėkmingu vadovu, o ką dar reikia ugdyti ir gludinti.

Taip pat galima konkretaus asmens profilį lyginti su tam tikros konkrečios pareigybės tipiniu profiliu. Šiuo atveju vertinama, kiek vienas ar kitas kandidatas atitinka tam tikrus, kad ir rinkodaros vadovo, pareigoms keliamus reikalavimus. Ataskaita gali būti papildyta ir rekomendacijomis, apie ką su kandidatu reikėtų pasikalbėti išsamiau per darbo pokalbį, kokius klausimus užduoti: juk joks testas tobulai asmenybės neatskleidžia ir tik papildžius gautus rezultatus besikalbant surinktomis žiniomis, susidaromas tikslesnis vaizdas.

Beje, VŽ nuomone, testas nėra nei pernelyg sudėtingas, nei ilgas. Pildomas jis internete, o pildžiusiam asmeniui skirta ataskaita sugeneruojama ir į el. paštą įkrenta itin greitai. Tačiau vertingiausios yra tos įžvalgos, kurias pateikia testo savininkai: jos iš tiesų padeda naujai pažvelgti į save, aiškiau suvokti, kokias žinias ir įgūdžius būtina tobulinti siekiant vieno ar kito karjeros tikslo.

Pagrindinė ataskaita

Ataskaitų daug, tačiau čia išsamiau aptarsime pagrindinę, kuri pakliūva į rankas ne testą atlikusiam asmeniui, o paslaugą užsakiusios bendrovės atstovui.

„Kandidatui paprastai jos nerodome, nes vertinimai pateikiami skaitinėmis skalėmis. Jas reikia mokėti interpretuoti: žemas gautas įvertis toli gražu nereiškia, kad čia jau viskas blogai, o aukštas, - kad labai gerai“, - šypsosi p. Zavadskė.

Taigi užpildžius klausimyną internete, gauti rezultatai grupuojami į tris dalis: mąstymo būdą, kuris skaidomas į verbalinius ir skaitinius gebjimus, asmenybės bruožus ir interesus.

Pirmos dvi dalys parodo, kiek sėkmingai žmogus dirbs, o trečia dalis atsako į klausimą - kiek ilgai žmogus dirbs.

„Pasitaiko, kad žmogus labai tinkamas užimti tam tikras pareigas, tačiau jo širdis - visiškai kitur. Esame nemažai dirbę su farmacijos sektoriumi ir neretai pasitaiko, kad į jį ateina gydytojai, kuriems puikiai sekasi, tačiau jie nuolat gyvena svajodami, kad kada nors grįš gydyti žmonių“, - kalba p. Zavadskė.

Trečia dalis - interesai - parodo, ką žmogus mėgsta daryti.

Pirmose dviejose dalyse rezultatai pateikiami 10-ties balų skalėse, kurios sudarytos pagal normalųjį pasiskirstymą. Tai reiškia, kad apie 68% žmonių pakliūva į intervalą tarp 4 ir 7 balų. Tai rodo, kad viena ar kita savybė nėra itin smarkia išreikšta ir yra tokia, kaip daugumos. Didelius nuokrypius, t.y. 1 ar 10 balų surenka tik apie 2-3% žmonių. Normos atitinka išsilavinusių žmonių charakteristikas.

Kibiriukai ar buteliukai

Apibendrinta pirma testo dalis rodo mąstymo gebėjimus ir atsako į klausimą, kaip žmogus mokosi, sprendžia problemas, koks mokymosi stilius jam ar jai priimtiniausias ir kaip greitai, tikėtina, jis mokysis darbe.

Čia vertinami asmens verbaliniai įgūdžiai, kurie parodo, kiek platus yra asmens žodynas. Aukštą įvertinimą gavę asmenys paprastai pasižymi plačiu žodynu, puikiai jaučia žodžių niuansus, reikšmių skirtumus.

Verbalinio mąstymo skalė atskleidžia, kaip asmuo geba naudoti žodžius, kaip mąstymo pagrindą. Vėlgi, aukštą įverti gavusieji geba labai greitai perprasti tekstą, greitai suvokia jo esmę, išskiria svarbiausius dėmenis, išvadas.

Žemas skaičiavimo balas gali reikšti, kad žmogus tiesiog nedirba su skaičiais ir yra pamiršęs bazinius dalykus. Arba skaičiuoti labai nemėgsta.

Skaitinis mąstymas rodo gebėjimą suvokti ir interpretuoti informaciją, kuri pateikiama skaičiais, diagramomis, lentelėmis.

„Labai apibendrintai kalbant, skaičiavimo įgūdžiai yra buhalterio įgūdžiai, skaitinio mąstymo - finansininko“, - nurodo p. Zavadskė.

Apibendrinti šie rodikliai ir atspindi mokymosi potencialą.

„Mokymosi potencialas gana tiksliai padeda prognozuoti, kaip žmogus mokosi. Įsivaizduokite, kad skalės aukštajame gale yra žmonės, kuriuos simboliškai galima atvaizduoti kaip kibiriuką. Žemajame skalės gale įsivaizduokime buteliuką. Į abi talpas telpa po 1 litrą vandens. Į kibiriuką jį galima tiesiog šliūkštelėti, o į buteliuką reikės supilti iš lėto“, - vaizdus pasitelkia p. Zavadskė.

Lygiai taip mokosi ir žmonės „kibiriukai“. Jiems patinka didelis informacijos srautas, nuolatos spręsti problemas. Kita vertus, dalį informacijos jie gali išmesti iš galvos, vos ji nebebus reikalinga.

Žmonės „buteliukai“ mokosi lėtai, nuosekliai, pasikartodami. Informacija jiems turi būti suteikiama struktūruotai, nuosekliai. Jiems nelabai rūpi platesnis kontekstas ir daug svarbesnis aiškus algoritmas: jei susiklostė tam tikra padėtis, reikia žiūrėti punktą A, jei susiklostė kitokia padėtis, žiūrėti punktą B.

„Kibiriukai bijo rutinos, kaip velnias kryžiaus. Buteliukai puikiai dirba rutininį darbą. Tačiau pastarieji visai nebūtinai turi dirbti gamykloje prie konvejerio. Tai yra žmonės, kurie irgi geba spręsti problemas, tačiau jiems mielesnės pasikartojančios situacijos“, - aiškina p. Zavadskė.

Beje, ji pažymi, kad kuo aukštesni bendrieji mąstymo gebėjimai, tuo didesnis yra mokymosi potencialas, taigi didesnė ir karjeros tikimybė.

„Paprastai vadovai atsiduria aukštesnėje skalės pozicijoje“, - nurodo p. Zavadskė.

Asmenybės bruožai

Asmenybės bruožai vertinami pagal 9 skales: energingumą, įtakojimą, draugingumą, paklusnumą, pozityvumą, ryžtingumą, prisitaikymą, savarankiškumą ir objektyvumą.

Aukštesniame energingumo skalės gale esantieji geba dirbti streso sąlygomis. Net jei niekas jų nespaudžia, dažnai patys prisigalvoja problemų, tada pergalingai jas išsprendžia ir jaučia, kad dieną nugyveno ne veltui.

Nedaug balų surinkusieji dirba nuosekliai, geba ilgam laikui susitelkti ties viena užduotimi ir tik ją baigę, imasi naujo darbo.

„Šiems žmonėms gali būti sunku sutarti, nes energingieji ramiesiems atrodys besiblaškantys be jokios prasmės, o ramieji veržliesiems pernelyg lėti ir vangūs. Vadovams ši informacija apie pavaldinius labai svarbi, nes ji padeda valdyti komandą“, - aiškina p. Zavadskė.

Vidurys, pasak jos, atitinka labiau nuoseklų darbo tempą. Šie žmonės, prireikus, kurį laiką gali dirbti labai intensyviai, tačiau pasiekę rezultatą, jie turės atsivėpti.

Visų skalių detaliai čia neaptarsime. Tačiau, pavyzdžiui, draugingumas rodo tai, ko vien pabendravus su žmogumi, nepamatysi. Taigi ši skalė atskleidžia, kiek asmeniui reikia bendravimo su kitais, kad jis gerai jaustųsi.

„Ši skalė nerodo bendravimo įgūdžių ir siejasi su intraversija ir ekstraversija. Aukštajame skalės gale esantys žmonės pailsi būdami su kitais. Jie gali visą dieną dirbti kolektyve, o vakarą leisti verslo renginyje ir jausis it žuvys vandeny. Nedaug balų surinkusieji linkę labai atriboti bendravimą darbe nuo asmeninio gyvenimo. Jei paprastai apsiriboja šeima, artimiausiai draugais. Viduriukas reiškia, kad vertinamas kontakto gylis, o ne kontaktų skaičius“, - nurodo p. Zavadskė.

Savarankiškumo skalė atskleidžia, kokio santykio darbuotojui reikia su tiesioginiu vadovu, t.y. kiek darbuotojui reikia laivės, grįžtamojo ryšio, paramos ir priežiūros siekiant tikslų.

„Autokratiški vadovai paprastai susirenka darbuotojus su žemu savarankiškumu: vieni ir kiti puikiai drauge jaučiasi. Jei darbuotojo savarankiškumas aukštas, paprastai jis nemėgsta teiki grįžtamojo ryšio apie tai, kaip sekasi siekti tikslų. Iš tokio žmogaus lengvai išgirsite: tai tau ko reikia - ataskaitų ar rezultatų“, - šypsosi p. Zavadskė.

Anot jos, problema čia gali būti ta, kad jei vadovas nėra pakankami stiprus ir nesugeba išsireikalauti tarpinių ataskaitų, itin savarankiški pavaldiniai nulėks su darbais toli pirmyn ir pagalbos grįš tik tada, kai jau patys visiškai nesugebės susidoroti su problemomis. Versle sykiais tai gali reikšti, kad šaukštai jau - po pietų.

Kita vertus, itin nesavarankiški žmonės, gavę pernelyg daug laisvės, vis tiek varstys vadovo duris su nuolatiniais „Mes čia taip nusprendėme. Ar gerai?“.

Pozityvumas atskleidžia žmogaus nusiteikimą dėl naujovių, pokyčių ir pan. 10-tukas, kaip, beje, ir tekstą atlikusi VŽ darbuotoja, šiuo atveju, turi rizikų, nes toks žmogus pasitiki visais avansu. Tokie žmonės gali būti linkę į avantiūrizmą, pavyzdžiui, susikrauti per naktį lagaminą ir išskirti į kitą pasaulio kraštą atidarinėti biuro - esą, juk ne į dykumą skrendu, kas čia blogo gali nutikti.

„Kai darbuotojams prisistatome ir pasakome, kad dabar jie atliks tekstus, reakcijos paprastai būna dvejopos: „dabar mums ištestuos ir atleis“ arba „ar gausime testų rezultatus?“. Štai puikus pozityvumo pavyzdys praktikoje“, - juokiasi p. Zavadskė.

Ryžtingumo skalė koreliuoja su energingumu. Paprastai mažiau energingi žmonės linkę ilgiau viską svarstyti, prieš priimdami sprendimą. Nedaug balų šioje skalėje surenkantys vadovai gali apskritai „pamiršti“, kad jiems reikia priimti sprendimą ir užsižaisti su svarstymais.

Prisitaikymas parodo, kiek žmogus geba prisitaikyti prie komandos interesų. Nedaug balų surinkusieji geba atstovėti savo poziciją, gali lengvai pasakyti, ką galvoja, net jei jų nuomonė nesutampa su daugumos. Tokie žmonės aplinkiniams gali atrodyti pernelyg tiesmuki ar net grubūs.

„Aukštas įvertis šioje skalėje rodo, kad žmogus geba puikiai pajusti kitus, įsiklausyti į juos ir kalba tai, ką šie nori girdėti. Tai be galo naudinga savybė pardavėjams. Esame testavę prabangių automobilių pardavėjus. Visi geriausieji pasižymėjo puikiu prisitaikymu“, - praktinį pavyzdį pateikia p. Zavadskė.

Objektyvumo skalė rodo, ar žmogus labiau linkęs vadovautis intuicija ar remtis faktais ir racionaliai priimti sprendimus. Kuo daugiau balų surenkama, tuo daugiau racionaliojo prado.

Interesai

Paskutinėje testo dalyje vertinami 6 interesai ir pristatomi tie, kurie stipriau išreikšti. Juos, beje, taip pat reikia mokėti analizuoti. Pavyzdžiui, kūrybiškumas neretai siejamas su menininko gyslele. Tačiau, tarkime, inžinierius gali būti be galo kūrybiškas, nors visiškai ne meniškas.

„Įdomu yra tai, kad vertinant aukštesnio lygio vadovus, kaip interesas, ryškėja jų polinkis paslaugoms. Tai susiję su asmens, kaip komandos fasilitatoriaus, koučerio, mokytojo vaidmens suvokimu“, - pažymi p. Zavadskė.

Taigi, kaip jau minėjome, šis testas turi daug paskirčių. Jis gali būti naudojamas renkantis naujus darbuotojus, kai reikia vertinti, kiek vienas ar kitas kandidatas tinka konkrečioms pareigoms. Jis padės, kai reikia pertvarkyti bendrovę ir įvertinti, kokias pareigas pasiūlyti esamiems darbuotojams naujoje struktūroje. Testą galima pasitelkit ir tada, kai reikia planuoti darbuotojų karjerą ir rasti kolektyve tuos perliukus, iš kurių užaugs ateities lyderiai. Jis pravers ir tada, kai vadovui reikia pažinti savus darbuotojus, kad tiksliai žinotų, kuriems ir ko dar reikia mokytis, iš kurių išsireikalauti tarpinių atsiskaitymų, o kuriems pernelyg didelio savarankiškumo suteikti gal apskritai nereikėtų.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Lietuvoje veiklą pradeda slapto įdarbinimo programėlė 8

Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje išpopuliarėjusi talentų įdarbinimo programėlė, „MeetFrank“ kovo mėnesį bus...

Vadyba
2018.02.23
VGTU rengs „fintech“ specialistus 9

Reaguodamas į sparčiai Lietuvoje besikuriančius finansų technologijų („fintech“) startuolius bei augantį šios...

Vadyba
2018.02.23
Nemokami pietūs darbuotojams: ką privalo žinoti vaišingas darbdavys Premium 4

Vis daugiau įmonių darbuotojams suteikia nemokamą maitinimą. Tam skirtas lėšas galima nurašyti į sąnaudas,...

Finansai
2018.02.22
Vadovų nuotaika: kačiukų video ir pykčio poveikis darbuotojų motyvacijai 3

Vadovų nuotaika užkrečia darbuotojus ir veikia jų motyvaciją. Humoristinis turinys elektroniniuose laiškuose...

Vadyba
2018.02.22
Darbo ginčų pagausėjo penktadaliu 2

Valstybinės darbo inspekcijos teritoriniuose skyriuose veikiančios darbo ginčų komisijos praėjusiais metais...

Vadyba
2018.02.22
„Amazon“ siūlo pinigų, kad darbuotojai išeitų ir nebegrįžtų 20

El. prekybos bendrovė „Amazon“ kai kuriems savo darbuotojams siūlo neįprastą sandorį – už nemažą sumą pinigų...

Vadyba
2018.02.21
„Danske Bank“ plėtros tempas – po du žmones per dieną Premium 6

„Danske Bank“ pernai tapo daugiausia naujų darbo vietų sukūrusiu darbdaviu Lietuvoje, šiemet danų filialas...

Vadyba
2018.02.21
Ukrainoje pradėjo trūkti darbuotojų 25

Pas turtingesnius kaimynus migruojantys Ukrainos darbuotojai kelia problemų šalies ekonomikai ir kainų...

Vadyba
2018.02.21
Tyrimas: vyresniems lengviau jaukintis mintį apie pensiją, dirbant laisvai samdomą darbą 2

Apie trečdalis virš 55 metų žmonių Jungtinėje Karalystėje (JK) renkasi dirbti kaip laisvai samdomi...

Vadyba
2018.02.20
Pirmą kartą Rusijos aliuminio milžinei vadovaus moteris

Prie „United co. Rusal“, vienos iš didžiausių Rusijos aliuminio kompanijų, vairo pirmą kartą stos moteris.

Vadyba
2018.02.20
Profesinių mokyklų pertvarka: naikinama per 300 programų

Įsibėgėja pernai pradėta profesinio mokymo Lietuvoje reforma. Atlikus programų peržiūrą, išregistruota...

Vadyba
2018.02.20
Užsieniečių įdarbinimas: lenkai nuogąstauja, kad imigrantus iš Ukrainos nuvilios 25

Reitinge „50 didžiausią įtaką Lenkijos ekonomikai padariusių žmonių“, kurį sudarė leidinys „Gazeta Prawna“,...

Pramonė
2018.02.20
Atleisti darbuotoją trumpąja žinute – prasta mintis 2

Pranešti darbuotojui apie atleidimą tikrai nėra pati maloniausia vadovo pareiga. Praktika rodo, kad procesas...

Vadyba
2018.02.17
Kur ieškoti darbuotojų, suprato ir smulkieji 5

Iš verslo ir mokslo simbiozės galima išlošti abiem pusėms. Anksčiau su aukštojo mokslo įstaigomis dažniausiai...

Vadyba
2018.02.17
Didžiausias algas 2017 m. mokėjusios kelionių agentūros 16

VŽ surikiavo Lietuvos turizmo firmas pagal 2017 m. sausį – gruodį mokėtą vidutinį mėnesio atlyginimą.

„Amazon“ Prancūzijoje sukurs 2.000 darbo vietų

JAV el. prekybos milžinė veja šalin gandus apie tai, kad užstrigo jos plėtra, ir šiais metais žada...

Vadyba
2018.02.15
Lietuvoje kuriasi Švedijos startuolis 2

Švedijos žmogiškųjų išteklių valdymo technologijų startuolis „Benify“ Vilniuje atidarys savo paslaugų centrą.

Technologijos
2018.02.14
Laikino įdarbinimo stabdymas – už menkniekius, likimas – nežinomas Premium 1

Vyriausybė pirmadienį patvirtino kriterijus, kuriuos turės atitikti laikinojo įdarbinimo įmonės. Pagal naują...

Vadyba
2018.02.14
Kaip ieškoti naujo darbo, kad dabartinis vadovas nesužinotų 4

Kai turi nuolatinį darbą, ieškotis naujos veiklos gali būti šiek tiek komplikuota. Mat mažiausiai norisi, kad...

Vadyba
2018.02.13
„Amazon“ planuoja atleisti šimtus darbuotojų 1

Sparčiai auganti JAV el. prekybos milžinė „Amazon“ netikėtai pranešė, kad ketina atleisti šimtus darbuotojų.

Vadyba
2018.02.13

Verslo žinių pasiūlymai

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau