„Rail Baltica“ vadovė: projektui gali nepavykti įsisavinti ES finansavimo

Publikuota: 2018-09-27
Atnaujinta 2018-09-27 15:38
Baiba Rubesa, AS „RB RAIL“ generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Baiba Rubesa, AS „RB RAIL“ generalinė direktorė ir valdybos pirmininkė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

Iš pareigų pasitraukusi Baiba Rubesa „Rail Baltica“ projektą įgyvendinančios bendrovės duris užtrenkė su ugnele. Ji supeikė Baltijos šalių požiūrį į prioritetinį ES projektą, atkreipė dėmesį į jo korporatyvinio valdymo struktūros trūkumus ir išreiškė susirūpinimą, kad projektas gali būti neįgyvendintas tinkamai ir laiku.

Baiba Rubesa iš pareigų ketvirtadienį pasitraukė „dėl radikaliai išsiskyrusių nuomonių dėl tolesnio projekto vykdymo ir valdymo modelių“.

„Šiuo metu diegiamas projekto valdymo modelis mane verčia elgtis priešingai gerai korporatyvinio valdymo praktikai. Kylantys interesų konfliktai nesuderinami su, mano įsitikinimu, skaidriu ir sąžiningu įgyvendinimo procesu“, – teigė ji.

Vadovė šias pareigas ėjo nuo 2015 m. spalio, iki kadencijos pabaigos jai buvo likusios kelios savaitės. Pasak p. Rubesos, jos užduotis buvo sukurti tvarią projekto bendrovės organizaciją. 

„Iš principo tai buvo įgyvendinta, tačiau organizacija toli gražu nėra pakankamai tvirta, kad galėtų įgyvendinti tai, kas yra numatyta“, – patikino ji surengtoje spaudos konferencijoje.

Ji patikino, kad trauktis iš pareigų svarstė dar vasarą, kai trys naudos gavėjai – Baltijos šalys – „nesugebėjo laiku priimti reikiamų sprendimų dėl projektą įgyvendinančios organizacijos“, bet pasiliko jose Mario Kučinskio, Latvijos premjero prašymu.

„Nusprendžiau atsistatydinti dabar, norėdama pasidalinti su Estijos, Latvijos ir Lietuvos piliečiais savo giliu susirūpinimu, kad „Rail Baltica“ projektui kyla rimta grėsmė nebūti tinkamai įgyvendintam dėl projektą įgyvendinančios organizacijos Stebėtojų tarybos ir akcininkų sprendimų“, – pareiškė p. Rubesa.

„RB Rail“ laikinuoju vadovu paskirtas Ignas Degutis, bendrovės finansų direktorius.

„Labai dėkojame reikšmingą indėlį į projekto įgyvendinimą nuo pat pradžių įnešusiai p. Rubesai. Per šiuos metus p. Rubesa „RB Rail“ subūtė motyvuotą ir sumanią profesionalų komandą ir įdiegė efektyvią ir skaidrią organizacinę ir pirkimų struktūrą“, – teigia p. Degutis.

Keturi pasiūlymai

„Be pasisekimų projekte yra nesėkmių. „RB Rail“ stebėtojų taryba ir trys Baltijos šalys per trejus metus nesugeba sutarti ir sukurti projektą įgyvendinančios bendrovės organizacijos, užtikrinti jos finansavimo ir bekonflikčio valdymo, – teigė p. Rubesa. – Tai yra pagrindinė dabartinių vėlavimų priežastis, dėl ko, bijau, gali nepavykti įsisavinti CEF lėšų taip, kaip numatyta.“

„Dabartinė numatoma „Rail Baltica“ pojekto organizacija akivaizdžiai prieštarauja gerajai valdymo praktikai“, – konstatavo buvusi „RB Rail“ vadovė.

Surengtoje spaudos konferencijoje p. Rubesa pranešė Europos Komisijai, kai kuriems Europos Parlamento nariams ir trijų šalių Premjerams ir Baltijos šalių, Suomijos ir Lenkijos transporto ministrams išsiuntusi projekto įgyvendinimo gaires, kurias palydėjo karčia kritika trims projektą įgyvendinusioms šalims.

Pirmoji vadovės rekomendacija – „Tarptautiniuose projektuose reikalingas apčiuopiamas Europos Komisijos vaidmuo“.

Ponia Rubesa siūlo, kad į projektą būtų įtraukti Europos Komisijos atstovai – arba kaip projekto stebėtojų tarybos nariai, arba kaip stebėtojai su konkrečiais įgaliojimais, „galbūt veto teise“. Anot jos, Baltijos šalys nemato šio projekto kaip prioritetinio, tad EK dalyvavimas, ypač finansuojant projektą 85% intensyvumu, būtų reikalingas.

„Galbūt žinote, kad dar visai neseniai Estijos atstovai visiškai rėmė bendros įmonės įgyvendinamą projekto įgyvendinimo modelį. Įdomu, kad Estijos vyriausybei pradėjus vadovauti Centro partijai, tie patys transporto minsiterijos atstovai ir naujoji „Rail Baltic Estonia“ vadovybė buvo griežtai nusistačiusi prieš efektyvią bendrą įmonę. Vienas tarnautojas kelis kartus pakartojo, kad „mums Baltijos šalyse nereikia bendros įmonės. Jei Komisija jos nori – tegul už ją ir sumoka“, – pavyzdžiu iliustravo buvusi vadovė. Anot jos, dar nėra aišku, kieno nacionaliniams interesams palankus toks pozicijos pasikeitimas.

Antroji rekomendacija, anot vadovės – „būtina profesionali ir nekonfliktuojanti Stebėtojų taryba“.

Anot p. Rubesos, naujoje struktūroje turėtų būti vengiama painioti nacionalinio projekto įgyvendintojo ir viso projekto akcininko vaidmenis. Dabartinėje sutruktūroje tokie dvejopi vaidmenys reiškia, kad viso projekto bendrovės akcininkės taip pat yra ir nacionaliniai projekto vykdytojai, už kurių priežiūrą yra atsakinga projekto bendrovė, kurią prižiūri projekto akcininkės.

„Man tai ko gero liūdniausias blogo valdymo pavyzdys viešojo sektoriaus valdymo istorijoje“, – teigė p. Rubesa ir paragino šalių auditorius šią sistemą išnagrinėti artimiausio projekto audito metu.

„Ypatingai akivaizdu tai yra Lietuvoje. Jei Estijoje ir Latvijoje projekto finansavimą skirs atitinkamos ministerijos, pagrindinis projekto finansavimą Lietuvoje skirs komercinė bendrovė, „Lietuvos geležinkeliai“. „RB Rail“ ir projektas tokiu būdu tampa konkrečiu bendrovės verslo planų objektu. Dėl to LG turi tiesioginį interesą, kad projektas padėtų jų bendrovei“, – dėsto p. Rubesa. Anot jos, projektas iš pat pradžių buvo sumanytas kaip nuo geležinkelių bendrovių atskirtas projektas.

Ji taip pat pridėjo, kad „RB Rail“ stebėtojų tarybos nariai iš Latvijos taip pat priklauso tos šalies geležinkeliams, tad nors ir be finansavimo, geležinkelių „interesai jaučiami ir čia“.

Trečioji rekomendacija yra susijusi su projekto bendrovės biudžetu. Kelių metų „RB Rail“ ir projekto finansavimo susitarimas, anot p. Rubesos, turi būti priimtas – adekvatus finansavimas projekto bendrovei yra būtinas, kad būtų pasiekti užsibrėžti tikslai.

„Šis sprendimas nėra priimtas nuo 2016 m., o metinis 2019 m. biudžetas vis dar nėra patvirtintas, – teigia p. Rubesa. – Mane stebina, kad, nepaisant gražių žodžių aukščiausio lygio pasisakymuose, tiesiog neturime adekvataus finansavimo iš šalių, kurios gaus 6 Eur už kiekvieną investuotą eurą, kai projektas bus įgyvendintas“.

Anot jos, Latvija šiandien nėra net pasisakiusi, kaip ji prisidės prie „RB Rail“ ir „Rail Baltica“ projekto, o šalies Susisiekimo ministerija nesugeba atsakyti nei į šį klausimą, nei į klausimus apie CEF finansavimą latviškos „Rail Baltica“ atkarpos projektavimui, nei dėl Rygos centrinės stoties projektavimo ir statybos konkurso kokybės.

„Ministerija nuo pirmosios dienos vėlavo priimti sprendimus, stabdė sprendimus balsuodama prieš, taip kenkdama projektui. Nors paskelbėme antrą detalaus techninio vėžės projekto pirkimo konkursus Lietuvoje ir Estijoje, Latvijoje šis projektas pusei metų buvo sustabdytas“, – teigia buvusi vadovė.

Anot jos, tokio atidėjimo priežastis darosi aiškesnė po to, kai konsoliduoto preliminaraus techninio plano analizė parodo, kad latviškoje dalyje projektas „nėra suderinamas su efektyvia tarptautine geležinkelio infrastruktūra dvidešimt pirmajame amžiuje“.

Buvusiai vadovei galiausiai pritrūko ir politinės lyderystės – esą, projektas yra ne tik Susisiekimo ministerijų reikalas, bet ir ekonomikos, finansų ir užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrų veiklos lauke. Tad atsakomybė už politinę lyderystę tenka šalių premjerams. Susisiekimo ministrai, anot jos, neskiria projektui pakankamo dėmesio – „dėl projekto jie nesusitikinka ir nesikalba, bet priima sprendimus“.

„Labiausiai ironiška praėjusių metų „Rail Baltica“ forume, buvo tai, kad visi trys svarbiausi žmonės, kurie priima sprendimus dėl svarbiausių projekto įgyvendinimo detalių ir finansavimo, viešai projektui prieštaravo prieš būdami paskirti į  valdžios pozicijas – Ričardas Degutis (Susisiekimo viceministras – VŽ) Lietuvoje, Uldis Augulis (Susisiekimo ministras – VŽ) Latvijoje ir Kadri Simson (Susisiekimo ir energetikos ministrė) Estijoje“, – pastebėjo p. Rubesa.

Kaltinimai nepagrįsti

Karolis Sankovski, „Rail Baltica Statyba“, antrinės „Lietuvos geležinkelių“ bendrovės, vadovas ir AS „RB Rail“ Stebėtojų tarybos pirmininko pavaduotojas, tikina, kad buvusios vadovės kaltinimai nėra pagrįsti.

„Galima būtų vadovei padėkoti už projekto vystymą, už pasiektus tarptautinius susitarimus, už pradėtas svarbias studijas, projektavimo pirkimą. Bet tuo pačiu nemaloniai nustebino jos atsisveikinimas nekonstruktyviai, su nepagrįstais kaltinimais ir nepagrįstomis baimėmis. Mūsų supratimu, kadangi intensyviai dalyvaujame projekte kaip Lietuvos atstovai tiek nacionalinėse, tiek bendrose veiklose, matome, kad projektas juda smarkiai į priekį ir su vis didesniu pagreičiu. O EK pinigų įsisavinimo sėkmė slypi tame, kaip greitai mes progresuojame, tad rizika yra gauti daugiau pinigų, o ne juos prarasti“, – komentuoja p. Sankovski.

„Interesų konflikto klausimas yra liečiamas jau nebe pirmą kartą, jis visų akcininkų – tiek Lietuvos, tiek Latvijos, tiek Estijos, - yra ne sykį paneigtas, kaip nepagrįstas, kuris tikrai neprisideda konstruktyviai prie projekto. „Lietuvos geležinkeliai“ yra nacionalines veiklas įgyvendinantis subjektas ir kartu su ministerija darome viską, kad progresas vyktų kuo greičiau. Patys vykdome kone daugiausiai statybos veiklų iš trijų projekto partnerių, taip pat siekiame kuo didesnės spartos rengiant bendrąsias studijas, projektavimą. Tai apibrėžia, ar laiku įgyvendiname projektą. Vienintelis interesas yra tinkamai, kokybiškai įgyvendinti šį projektą laiku ir jokio kito intereso neturime“.

Susisiekimo ministro Roko Masiulio atstovai dar nepatvirtino, ar p. Masiulis yra gavę minimą p. Rubesos planą projekto įgyvendinimui, tačiau ministras išplatino trumpą komentarą.

„Vadovės atsistatydinimas buvo neišvengiamas – baigiasi jos kadencija. Naujam vadovui, tikimės, geriau seksis koordinuoti projektą, telkti visas puses, o ne skaldyti. Buvusiai vadovei prabilus apie vėlavimus „Rail Baltica“ projekto įgyvendinime, siūlytume jai pirmiausiai įvertinti bendros įmonės, kuriai ji vadovavo, vėluojančias veiklas ir jų poveikį projekto grafikui“, – išplatintame komentare cituojamas ministras.

Tomas Beržinskas, premjero Sauliaus Skvernelio atstovas, VŽ informavo, kad tokio laiško Vyriausybė oficialiais kanalais nėra gavusi.

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą TRANSPORTO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
„Eugesta“ siekia įsigyti „Armavistą“

Konkurencijos taryba gavo UAB „Eugesta“ prašymą leisti įsigyti 63,89% UAB „Armavista“ akcijų ir įgyti jos...

Rinkos
2018.11.16
„Kamineros grupei“ leista plėstis Klaipėdos uoste

Teismams išteisinus verslininką Arūną Tumą, speciali vyriausybinė komisija pakeitė savo sprendimą ir nutarė,...

Transportas
2018.11.16
„Avia Solutions Group“ pelnas šiemet augo beveik dvigubai, iki 6,08 mln. Eur 6

Verslininko Gedimino Žiemelio kontroliuojama aviacijos verslo grupė „Avia Solutions Group“ (ASG) per 9 šių...

Transportas
2018.11.16
Užstrigo „Smiltynės perkėlos“ katamarano pirkimas 5

„Smiltynės perkėlos“ vandens maršruto atnaujinimo planai iš Klaipėdos į Nidą užtruks dėl pirkimo procedūrų –...

Transportas
2018.11.16
Vokietija ir EK skatina vietinę akumuliatorių elektromobiliams gamybą 1

Praėjusią savaitę Vokietijos vyriausybė nusprendė paskirti 1 mlrd. Eur palaikymą elektromobilių akumuliatorių...

Transportas
2018.11.16
Į Talino biržą nori žengti specializuotų skelbimų bendrovė

Estijos startuolis „Ria.com Marketplaces“, valdantis didžiausią Ukrainoje automobilių skelbimų portalą...

Rinkos
2018.11.16
ACEA: naujų automobilių pardavimų augimas Lietuvoje – sparčiausias ES

Naujų automobilių pardavimų augimas Lietuvoje per dešimt šių metų mėnesių buvo sparčiausias Europos Sąjungoje...

Transportas
2018.11.15
„Small Planet Airlines“ atleidžia 87 darbuotojus 15

Finansinių sunkumų slegiama persitvarkanti Lietuvos užsakomųjų skrydžių bendrovė „Small Planet...

Transportas
2018.11.15
Bus vertinamas klimato kaitos poveikis „Rail Baltica“ projektui 1

Bendra Baltijos šalių įmonė „RB Rail AS“ vykdo studiją, kuria vertins klimato kaitos poveikį „Rail Baltica“...

Energetika
2018.11.15
„World Courier“: Lietuvoje svarbu būti vietiniu Premium

„Į Lietuvą atsekėme paskui klientus“, – tvirtina Lietuvoje biurą oficialiai atidarę pasaulinės specializuotos...

Transportas
2018.11.14
Sutarties su atliekų vežėja nenutraukusiai Panevėžio savivaldybei skirta bauda 6

Konkurencijos taryba skyrė 34.200 Eur baudą Panevėžio miesto savivaldybei už tai, kad ši neįvykdė tarybos...

„Omnivos“ investicijų maratonas skuba paskui e. prekybos augimą Premium 1

Metų pradžioje planavusi 1 mln. Eur investicijas, vėliau jas padvigubinusi ir dabar jau beveik 3 mln. Eur...

Transportas
2018.11.14
Svarstoma dėl keleivinio laivo maršruto iš Vilkijos į Kauną 6

VĮ „Vidaus vandens kelių direkcija“ (VVKD) svarsto galimybę plukdyti keleivius iš Kauno į Vilkiją.

Transportas
2018.11.14
Seimas neatlaisvino suvaržymų daliai smulkių degalų prekybininkų

Seimas neatšaukė prieš metus nustatytų griežtų reikalavimų daliai smulkių degalų prekybininkų.    

Transportas
2018.11.13
Lenkija beveik mėnesiui įves vidaus sienų kontrolę 2

Lenkija nuo lapkričio 22 d. iki gruodžio 16 d. laikinai atnaujins pasienio tikrinimus prie savo vidaus sienų,...

Transportas
2018.11.13
EK nutraukė pažeidimo procedūrą prieš Lietuvą dėl Klaipėdos uosto žemės nuomos

Lietuvai pernai leidus Klaipėdos uosto žemę nuomoti konkursą laimėjusioms bendrovėms ir taip sudarius...

Transportas
2018.11.12
„Klaipėdos naftos“ vadovo skaidrumą vertins valdyba 9

Paaiškėjus, kad valstybės valdomos bendrovės „Klaipėdos nafta“ (KN) viešuosius pirkimus laimi informacinių...

Energetika
2018.11.12
Prie naujo prekybos centro Vilniaus Pilaitėje – automobilių aikštelė miestui 8

Vilniaus Pilaitės mikrorajone prekybos centrą planuojanti statyti nekilnojamojo turto plėtros bendrovė...

Statyba ir NT
2018.11.12
„Yandex. Taxi“ įžengė į Suomiją 10

Suomija tapo 14-a valstybe, kur teikiama Lietuvoje nemažai įtarimų sukėlusi „Yandex. Taxi“ paslauga – nuo...

Transportas
2018.11.11
„Uber“ geriausiems vairuotojams ruošia papildomų naudų paketą

Pavėžėjimo paslaugų platforma „Uber“ testuoja programą „UberPro“, pagal kurią geriausi vairuotojai gautų...

Vadyba
2018.11.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau