STT išvardijo korupcijos rizikas Statybos inspekcijoje

Publikuota: 2019-10-02
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvertino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) veiklą ginant viešą interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos srityse. Atlikus korupcijos rizikos analizę ir išnagrinėjus kelis konkrečius pavyzdžius Vilniuje, nustatyta, kad institucija ne visada imasi iniciatyvos ginti viešąjį interesą ar nustatyti jo pažeidimus, taip pat jai trūksta teisinių priemonių tai daryti.

Anot STT, nustatyta, kad plati ir sudėtinga VTPSI veikla ne visuomet užtikrina tinkamą viešojo intereso gynimą bei jo pažeidimų nustatymą – paaiškėjo, kad VTPSI praktiškai neatlieka planinės valstybinės priežiūros teritorijų planavimo rengimo, baigimo, viešinimo ir derinimo stadijose dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, techninių galimybių ir nustatytų trumpų terminų.

„Analizės metu buvo išnagrinėti ir VTPSI pateikti pažeisto viešojo intereso gynimo atvejai 2017-2018 m. Visi pastarųjų dvejų metų VTPSI kreipimaisi į prokuratūrą prašant ginti viešąjį interesą buvo dėl ieškovo ir atsakovo sutapties, t. y. buvo prašoma apginti pažeistą viešąjį interesą dėl savo atliktų veiksmų, panaikinti savo priimtus sprendimus“, – konstatuoja STT.

Pasitaiko situacijų, kai tas pats asmuo VTPSI atlieka patikrinimą pagal skundą, tas pats asmuo skiriamas statybos užbaigimo komisijos pirmininku, o vėliau jis skiriamas kaip specialistas padėti prokurorui nustatyti galimus viešojo intereso pažeidimus. Tokiu atveju asmuo privalo vertinti savo veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, o tai apsunkina viešojo intereso apsaugą ir kelia abejonių proceso skaidrumu, pastebi pareigūnai.

Visą STT analizę galite rasti ČIA.

Korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipė dėmesį ir į detaliųjų planų koregavimo ir keitimo procedūras. Pasirinkus detaliojo plano koregavimą vietoj pilnos teritorijų planavimo dokumentų keitimo procedūros, pokyčius galima atlikti tik vienam sklypui. Tai gali atverti kelią esminiams detaliojo plano pokyčiams: išdidinti pastato tūrį, aukštingumą, pakeisti sklypo paskirtį (pavyzdžiui, iš gyvenamosios į komercinę).

STT įžvelgia ir dar vieną problemą – metiniuose VTPSI veiklos planuose yra nustatytos procentinės reikšmės, kiek teisės aktų pažeidimų teritorijų planavimo proceso patikrinimuose turėtų būti nustatyta tais metais.

„Manytina, kad toks planavimas, kai yra nustatomas tiksli procentinė išraiška, kiek turėtų būti nustatyta teisės aktų pažeidimų, nėra tinkamas ir pakankamas bei galimai riboja VTPSI atsakingų tarnautojų iniciatyvumą pastebėti viešojo intereso pažeidimus ir laiku jį apginti“, – rašoma analizėje.

Statybos inspekcija VŽ pateiktame komentare teigia gavusi STT analizę, su ja rengiasi susipažinti, per 3 mėnesius įvertinti ir pateikti išvadą bei pasiūlymus dėl rekomendacijų vykdymo.

Tikrina tik dokumentus, ne pastatus

STT taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad  VTPSI inspektorius, tvirtindamas deklaraciją dėl statybos užbaigimo, neprivalo vizualiai patikrinti, ar pastatyta tai, kas buvo numatyta ir leista statyti gavus statybą leidžiantį dokumentą.

„VTPSI specialistas, tvirtindamas statybos užbaigimo deklaraciją, atlieka tik elektroniniu būdu pateiktų dokumentų patikrą ir iš jų sprendžia, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytas normas“, – rašoma analizėje.

STT vertinimu, VTPSI inspektoriams netikrinant statybos užbaigimo fakto ir rezultato vizualiai vietoje, kyla ne tik korupcijos pasireiškimo, piktnaudžiavimo pažeisti privalomus statybai reikalavimus ir nesąžiningo elgesio rizika, bet ir mažėja tikimybė bei galimybės nustatyti viešojo intereso pažeidimus.

„Siekdama kuo skaidresnio statybų užbaigimo proceso ir rezultatų, VTPSI siūlome nustatyti aiškius ir pamatuojamus kriterijus (rizikingumo reikšmes ar kt.), pagal kuriuos privalomai būtų atliekami rizikingiausių objektų vizualūs patikrinimai“, – rekomenduoja STT.

Pateikė konkrečių projektų Vilniuje pavyzdžius

Kalbėdama apie viešojo intereso gynimą, STT daug dėmesio skiria teritorijų planavimui, ypač detaliųjų planų rengimui ir korektūrai bei vardija projektus, kur VTPSI vaidmuo galėjo būti svaresnis.

STT, VTPSI gaunamų skundų ir viešojoje erdvėje viešinamų atvejų analizė rodo, kad neretai kompleksiniu teritorijų planavimo dokumentų koregavimu savivaldybių administracijos leidžia savo turiniu faktiškai esminius sprendinių keitimus, atitinkamai atsiranda piktnaudžiavimo rizika, pastebi pareigūnai.

„VTPSI, vykdydama teritorijų planavimo dokumentų patikrą, paprastai nekelia minėtų klausimų (detaliųjų planų koregavimo teisėtumo, pavienių žemės sklypų, nedidelių teritorijų planavimo) ir teikia teigiamą teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo išvadą“, – rašo STT.

Tarnyba, išanalizavusi susiklosčiusią padėtį, siūlo didesnį dėmesį skirti teritorijų planavimo dokumentuose pateikiamiems sprendiniams, jų turiniui, atsižvelgiant į darnios plėtros reikalavimą, taip pat formuojant praktiką urbanistinės teritorijų planavimo dokumentų kokybės atžvilgiu.

„k18B“

Anot STT, kaip galimai ne visai išsamios teritorijų planavimo proceso patikros pavyzdys galėtų būti VTPSI veiksmai teritorijų planavimo proceso patikroje Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje. VŽ rašė, kad čia „Lords LB Asset Management“ valdomo fondo įmonė plėtoja biurų ir viešbučio kompleksą „k18B“.

STT kalba apie situaciją, kai savivaldybė sprendimu buvo leista padidinti projekto aukštingumą, nors bendrajame plane šis rodiklis mažesnis. Dėl to į VTPSI kreipėsi kelios institucijos, inspekcija pateikė išvadą, kurioje teigiamai įvertinamas detaliojo plano sprendinių koregavimas.

„Tačiau tokia VTPSI išvada paremta tik pakankamai abstrakčiais, bendro pobūdžio savivaldybės argumentais, kuriuos suformulavo suinteresuotas statytojas“, – teigia STT.

Anot STT, savivaldybės rašte buvo nurodoma, pavyzdžiui, kad „Visuomenės interesą įgyvendinant projektą identifikavo uždarosios akcinės bendrovės „X“ analitikai“. Jų išvadose akcentuojamas pozityvus projekto įgyvendinimo socialinis–ekonominis efektas ir teigiama, kad plėtojant teritoriją būtų sutvarkytos ir šiuolaikinius standartus atitinkančiai funkcijai pritaikytos ypatingą reikšmę Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams turinčios viešos erdvės“.

„Svarstytina, ar pateiktų bendro pobūdžio viešojo intereso, ypatingos urbanistinės situacijos apibūdinimai gali būti laikomi pakankami, konkrečiai ir aiškiai pagrindžiantys, kodėl žemesnės galios teisės akte viršijami aukštesnės galios nustatyti aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentai, taip pat kuo yra išskirtinis šis pagrindimas“, – dėmesį atkreipia STT.

Vytauto g. 35, Miglos g. 55

Detaliojo plano koregavimas vietoje pilnos teritorijų planavimo dokumentų keitimo procedūros remiasi savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais įsakymais tik vienam sklypui, o tai, atskirais atvejais gali atverti kelią esminiams detaliojo plano pokyčiams: esmingai išdidinant pastato tūrį, aukštingumą, keičiant sklypo paskirtį (pavyzdžiui, iš gyvenamosios į komercinę).

„Visa tai vyksta supaprastinta tvarka, ypač turint mintyje tai, kad detaliųjų planų koregavimo atvejais netaikoma bendroji detaliųjų planų viešinimo tvarka. Tokie, abejotini teritorijų planavimo dokumentų koregavimo atvejai stebimi pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tai Vytauto g. 35, kai vietoj buvusio viešojo tualeto pastatytas gyvenamųjų ir komercinių patalpų kompleksas“, – „Eikos“ plėtojamus daugiabučius kaip pavyzdį pateikia STT.

Miglos g. 55 sklype vietoj dabar esančio dviejų aukštų namo rekonstrukcijos būdu planuojamas statyti 32-dviejų butų daugiaaukštis. Šie procesai vykdomi detaliojo plano sprendinių koregavimo būdu, nes, pagal planavimo iniciatorių nuomonę, keičiami „neesminiai“ dalykai – aukštingumas ir užstatymo tankumas, dar vieną pavyzdį pateikia pareigūnai. Vilniaus m. savivaldybės pateikiamais duomenimis, detaliojo plano korektūrą inicijuoja fizinis asmuo, todėl jo asmens duomenys nėra atskleidžiami.

Projektas Kalnėnuose

Analizėje taip pat kalbama apie Airių g. 8, 10, 12 – savivaldybės administracija leido inicijuoti Airių g. kvartalą apimančios teritorijos detaliojo plano koregavimą. Jį inicijavo  UAB „Buta“, valdoma Avazo Guliyevo.

Bendrajame plane visai Kalnėnų mikrorajono daliai į šiaurę nuo Juodupio gatvės numatytas vienodas teritorijos naudojimo būdas – mažaaukštė gyvenamoji, tikslinė paskirtis – individualių namų statyba. 48 ha teritorijoje tik 2 kvartalai buvo priskirti mišriai statybai, kur galimi ir sublokuoti mažaaukščiai namai su komercinės paskirties patalpomis.

„Tačiau Airių gatvėje jokių sublokuotų  namų statyba nebuvo numatyta, o pakoreguotas detalusis planas jau leidžia 3 konkrečiuose sklypuose vietoj individualių namų statyti sublokuotus. Net ir šiuo metu rengiamas naujas miesto bendrasis planas Kalnėnų rajono funkcinėje zonoje, apimančioje Airių ir gretimas gatves, numato tik vienbučių ir dvibučių namų statybą, viename sklype ne daugiau kaip 2 būstus“, – nurodo STT.

VTPSI tik 2019 m. gegužę informavo suinteresuotus visuomenės atstovus, kad vis dėlto nustatė pažeidimus, pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui privalomąjį nurodymą ir įpareigojo pašalinti pažeidimus bei nevykdyti detaliojo plano planavimo proceso iki bus pašalinti nustatyti planavimo organizatoriaus padaryti teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Taip pat nutraukė Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateikto detaliojo plano tikrinimą.

„Labai svarbu nustatyti, ar savivaldybės administracijos priimtas sprendimas koreguoti detalųjį planą neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymui, ar detaliojo plano procedūra apskritai vyksta teisėtai, t. y. ar nėra atvejų, kai pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas atskirų teritorijų planai turi būti keičiami, o ne koreguojami. (...) Aukščiau aptartos situacijos ir pavyzdžiai bei kitos panašios situacijos planuojant teritorijas galimai susiklosto iš dalies ir dėl nepakankamai aiškaus teisinio reguliavimo“, – konstatuoja pareigūnai. 

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“

Gauk nemokamą STATYBOS IR NT savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0
Atslinko dempinguotų statybos kainų šmėkla  Premium

Statybos bendrovės skundžiasi, kad viešasis sektorius rangovų ieško kainomis, kurios nebeegzistuoja keletą...

Vilniuje duris atvėrė dar viena bendradarbystės erdvė 1

Ketvirtadienį Vilniaus Senamiestyje atidaryta bendradarbystės erdvė „Talent Garden Vilnius“. 

Statyba ir NT
2019.12.12
Su „Citus“ susijusi įmonė Vilniaus Šnipiškėse planuoja daugiabutį

Su nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrove „Citus“ susijusi UAB „Palatina“ Vilniaus Šnipiškių mikrorajone...

Statyba ir NT
2019.12.12
PST už 18,5 mln. Eur statys „Lietuvos draudimo“ pastatų kompleksą Vilniuje 1

AB Panevėžio statybos trestas (PST) pasirašė sutartį dėl „Lietuvos draudimo“ administracinių ir gyvenamųjų...

Statyba ir NT
2019.12.12
Nuo kitų metų daugiau savininkų mokės būsto mokestį 31

Nuo kitų metų daugiau gyventojų mokės būsto ar kitų patalpų mokestį – Seimas ketvirtadienį išplėtė...

Verslo aplinka
2019.12.12
Policija planuoja dar vieno komisariato statybą kartu su verslu Premium

Policijos departamentas rengiasi dar vienai viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės (anlg.

Statyba ir NT
2019.12.12
Turto bankas imasi Lukiškių komplekso sostinėje analizės 

Valstybės nekilnojamąjį turtą (NT) valdantis Turto bankas (TB) pradėjo Lukiškių kalėjimo komplekso analizę,...

Statyba ir NT
2019.12.12
Renkantis biuro patalpas šiuolaikinėms įmonėms svarbu kokybė ir taupomas laikas   Verslo tribūna

Patraukli darbo vieta – tiek pačios patalpos, tiek biuro lokacija mieste – yra vienas iš būdų pritraukti ir...

Magnum
2019.12.12
FNTT akiratyje – Kauno statybos bendrovės veikla šešėlyje

Vienos Kaune registruotos įmonės direktorius įtariamas apgaulingu apskaitos tvarkymu ir bendrovės turto...

Statyba ir NT
2019.12.12
Panevėžys 54 kartus nerado statybos rangovų Premium 3

Per 2018 m. ir 2019 m. 11 mėnesių Panevėžio miesto savivaldybei daugiau nei 50 kartų teko nutraukti statybos...

Statyba ir NT
2019.12.12
Vilniaus pašonėje – 12 mln. Eur investicija į didžiulį SPA centrą 4

Vilniaus raj. įsikūrusio viešbučio „Vilnius Grand Resort“ valdytojai investavo 12 mln. Eur į naują SPA centrą.

Paslaugos
2019.12.11
Lietuvos paštas stabdo Kauno ir Klaipėdos centrinių paštų pardavimą 1

Valstybės valdomo Lietuvos pašto valdyba nutarė stabdyti įmonės veiklai nebenaudojamų Kauno ir Klaipėdos...

Statyba ir NT
2019.12.11
Vilniaus Žygimantų gatvėje planuoja daugiabutį Premium

UAB „Laitus“ sostinės Žygimantų gatvėje, šalia Neries, planuoja plėtoti 4 aukštų su mansarda daugiabutį.

Statyba ir NT
2019.12.11
„Swedbank“: per metus galimybės įsigyti būstą labiausiai išaugo Kaune

Šių metų trečiąjį ketvirtį vilniečiai galėjo įpirkti 4 kv. m ploto didesnį būstą nei prieš metus,...

Statyba ir NT
2019.12.11
Kaune lapkritį atmesti 6 NT projektai, savivaldybė priežasčių neatskleidžia Premium 4

Šių metų lapkritį Kauno miesto savivaldybė paprašė pakoreguoti 6 nekilnojamojo turto (NT) projektų...

Statyba ir NT
2019.12.11
„Ober-Haus“: butai per metus pabrango 6,3%, augo kainų atotrūkis tarp didmiesčių

Nekilnojamojo turto (NT) paslaugų bendrovės „Ober-Haus“ skaičiavimu, šių metų lapkritį, palyginti su tuo...

Statyba ir NT
2019.12.11
Valstybės valdomas NT: siekiama parduoti daugiau, keičiamos sąlygos Premium

Turto bankas (TB) planuoja pokyčius valdant ir atnaujinant valstybės nekilnojamąjį turtą (NT), sieks jo...

Statyba ir NT
2019.12.11
Latviai nušluostė nosį Lietuvai: atidaro didžiausią regione kongresų centrą Premium 5

Rygos ir Vilniaus lenktynės, kuris pirmas pasistatys modernų kongresų centrą, atveriantį galimybę...

Paslaugos
2019.12.11
Įvardijo naują datą, kada Sporto rūmai virs kongresų centru Premium

Už Vilniaus kongresų centro projektą atsakingas Turto bankas informuoja, kad kongresų centras dabartinių...

Paslaugos
2019.12.11
Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio statybos konkursą laimėjo „Alvora“

Lietuvos ir Lenkijos dujotiekio (Gas interconnector Poland-Lithuania, GIPL) rangos darbų konkursą ir antruoju...

Pramonė
2019.12.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau