STT išvardijo korupcijos rizikas Statybos inspekcijoje

Publikuota: 2019-10-02
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) įvertino Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (VTPSI) veiklą ginant viešą interesą ir nustatant jo pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos srityse. Atlikus korupcijos rizikos analizę ir išnagrinėjus kelis konkrečius pavyzdžius Vilniuje, nustatyta, kad institucija ne visada imasi iniciatyvos ginti viešąjį interesą ar nustatyti jo pažeidimus, taip pat jai trūksta teisinių priemonių tai daryti.

Anot STT, nustatyta, kad plati ir sudėtinga VTPSI veikla ne visuomet užtikrina tinkamą viešojo intereso gynimą bei jo pažeidimų nustatymą – paaiškėjo, kad VTPSI praktiškai neatlieka planinės valstybinės priežiūros teritorijų planavimo rengimo, baigimo, viešinimo ir derinimo stadijose dėl žmogiškųjų išteklių trūkumo, techninių galimybių ir nustatytų trumpų terminų.

„Analizės metu buvo išnagrinėti ir VTPSI pateikti pažeisto viešojo intereso gynimo atvejai 2017-2018 m. Visi pastarųjų dvejų metų VTPSI kreipimaisi į prokuratūrą prašant ginti viešąjį interesą buvo dėl ieškovo ir atsakovo sutapties, t. y. buvo prašoma apginti pažeistą viešąjį interesą dėl savo atliktų veiksmų, panaikinti savo priimtus sprendimus“, – konstatuoja STT.

Pasitaiko situacijų, kai tas pats asmuo VTPSI atlieka patikrinimą pagal skundą, tas pats asmuo skiriamas statybos užbaigimo komisijos pirmininku, o vėliau jis skiriamas kaip specialistas padėti prokurorui nustatyti galimus viešojo intereso pažeidimus. Tokiu atveju asmuo privalo vertinti savo veiksmų teisėtumą ir pagrįstumą, o tai apsunkina viešojo intereso apsaugą ir kelia abejonių proceso skaidrumu, pastebi pareigūnai.

Visą STT analizę galite rasti ČIA.

Korupcijos prevencijos pareigūnai atkreipė dėmesį ir į detaliųjų planų koregavimo ir keitimo procedūras. Pasirinkus detaliojo plano koregavimą vietoj pilnos teritorijų planavimo dokumentų keitimo procedūros, pokyčius galima atlikti tik vienam sklypui. Tai gali atverti kelią esminiams detaliojo plano pokyčiams: išdidinti pastato tūrį, aukštingumą, pakeisti sklypo paskirtį (pavyzdžiui, iš gyvenamosios į komercinę).

STT įžvelgia ir dar vieną problemą – metiniuose VTPSI veiklos planuose yra nustatytos procentinės reikšmės, kiek teisės aktų pažeidimų teritorijų planavimo proceso patikrinimuose turėtų būti nustatyta tais metais.

„Manytina, kad toks planavimas, kai yra nustatomas tiksli procentinė išraiška, kiek turėtų būti nustatyta teisės aktų pažeidimų, nėra tinkamas ir pakankamas bei galimai riboja VTPSI atsakingų tarnautojų iniciatyvumą pastebėti viešojo intereso pažeidimus ir laiku jį apginti“, – rašoma analizėje.

Statybos inspekcija VŽ pateiktame komentare teigia gavusi STT analizę, su ja rengiasi susipažinti, per 3 mėnesius įvertinti ir pateikti išvadą bei pasiūlymus dėl rekomendacijų vykdymo.

Tikrina tik dokumentus, ne pastatus

STT taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad  VTPSI inspektorius, tvirtindamas deklaraciją dėl statybos užbaigimo, neprivalo vizualiai patikrinti, ar pastatyta tai, kas buvo numatyta ir leista statyti gavus statybą leidžiantį dokumentą.

„VTPSI specialistas, tvirtindamas statybos užbaigimo deklaraciją, atlieka tik elektroniniu būdu pateiktų dokumentų patikrą ir iš jų sprendžia, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, viršijančių nustatytas normas“, – rašoma analizėje.

STT vertinimu, VTPSI inspektoriams netikrinant statybos užbaigimo fakto ir rezultato vizualiai vietoje, kyla ne tik korupcijos pasireiškimo, piktnaudžiavimo pažeisti privalomus statybai reikalavimus ir nesąžiningo elgesio rizika, bet ir mažėja tikimybė bei galimybės nustatyti viešojo intereso pažeidimus.

„Siekdama kuo skaidresnio statybų užbaigimo proceso ir rezultatų, VTPSI siūlome nustatyti aiškius ir pamatuojamus kriterijus (rizikingumo reikšmes ar kt.), pagal kuriuos privalomai būtų atliekami rizikingiausių objektų vizualūs patikrinimai“, – rekomenduoja STT.

Pateikė konkrečių projektų Vilniuje pavyzdžius

Kalbėdama apie viešojo intereso gynimą, STT daug dėmesio skiria teritorijų planavimui, ypač detaliųjų planų rengimui ir korektūrai bei vardija projektus, kur VTPSI vaidmuo galėjo būti svaresnis.

STT, VTPSI gaunamų skundų ir viešojoje erdvėje viešinamų atvejų analizė rodo, kad neretai kompleksiniu teritorijų planavimo dokumentų koregavimu savivaldybių administracijos leidžia savo turiniu faktiškai esminius sprendinių keitimus, atitinkamai atsiranda piktnaudžiavimo rizika, pastebi pareigūnai.

„VTPSI, vykdydama teritorijų planavimo dokumentų patikrą, paprastai nekelia minėtų klausimų (detaliųjų planų koregavimo teisėtumo, pavienių žemės sklypų, nedidelių teritorijų planavimo) ir teikia teigiamą teritorijų planavimo dokumentų patikrinimo išvadą“, – rašo STT.

Tarnyba, išanalizavusi susiklosčiusią padėtį, siūlo didesnį dėmesį skirti teritorijų planavimo dokumentuose pateikiamiems sprendiniams, jų turiniui, atsižvelgiant į darnios plėtros reikalavimą, taip pat formuojant praktiką urbanistinės teritorijų planavimo dokumentų kokybės atžvilgiu.

„k18B“

Anot STT, kaip galimai ne visai išsamios teritorijų planavimo proceso patikros pavyzdys galėtų būti VTPSI veiksmai teritorijų planavimo proceso patikroje Konstitucijos pr. 18B, Vilniuje. VŽ rašė, kad čia „Lords LB Asset Management“ valdomo fondo įmonė plėtoja biurų ir viešbučio kompleksą „k18B“.

STT kalba apie situaciją, kai savivaldybė sprendimu buvo leista padidinti projekto aukštingumą, nors bendrajame plane šis rodiklis mažesnis. Dėl to į VTPSI kreipėsi kelios institucijos, inspekcija pateikė išvadą, kurioje teigiamai įvertinamas detaliojo plano sprendinių koregavimas.

„Tačiau tokia VTPSI išvada paremta tik pakankamai abstrakčiais, bendro pobūdžio savivaldybės argumentais, kuriuos suformulavo suinteresuotas statytojas“, – teigia STT.

Anot STT, savivaldybės rašte buvo nurodoma, pavyzdžiui, kad „Visuomenės interesą įgyvendinant projektą identifikavo uždarosios akcinės bendrovės „X“ analitikai“. Jų išvadose akcentuojamas pozityvus projekto įgyvendinimo socialinis–ekonominis efektas ir teigiama, kad plėtojant teritoriją būtų sutvarkytos ir šiuolaikinius standartus atitinkančiai funkcijai pritaikytos ypatingą reikšmę Vilniaus miesto gyventojams ir svečiams turinčios viešos erdvės“.

„Svarstytina, ar pateiktų bendro pobūdžio viešojo intereso, ypatingos urbanistinės situacijos apibūdinimai gali būti laikomi pakankami, konkrečiai ir aiškiai pagrindžiantys, kodėl žemesnės galios teisės akte viršijami aukštesnės galios nustatyti aukščio ir užstatymo intensyvumo reglamentai, taip pat kuo yra išskirtinis šis pagrindimas“, – dėmesį atkreipia STT.

Vytauto g. 35, Miglos g. 55

Detaliojo plano koregavimas vietoje pilnos teritorijų planavimo dokumentų keitimo procedūros remiasi savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintais įsakymais tik vienam sklypui, o tai, atskirais atvejais gali atverti kelią esminiams detaliojo plano pokyčiams: esmingai išdidinant pastato tūrį, aukštingumą, keičiant sklypo paskirtį (pavyzdžiui, iš gyvenamosios į komercinę).

„Visa tai vyksta supaprastinta tvarka, ypač turint mintyje tai, kad detaliųjų planų koregavimo atvejais netaikoma bendroji detaliųjų planų viešinimo tvarka. Tokie, abejotini teritorijų planavimo dokumentų koregavimo atvejai stebimi pavyzdžiui, Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, tai Vytauto g. 35, kai vietoj buvusio viešojo tualeto pastatytas gyvenamųjų ir komercinių patalpų kompleksas“, – „Eikos“ plėtojamus daugiabučius kaip pavyzdį pateikia STT.

Miglos g. 55 sklype vietoj dabar esančio dviejų aukštų namo rekonstrukcijos būdu planuojamas statyti 32-dviejų butų daugiaaukštis. Šie procesai vykdomi detaliojo plano sprendinių koregavimo būdu, nes, pagal planavimo iniciatorių nuomonę, keičiami „neesminiai“ dalykai – aukštingumas ir užstatymo tankumas, dar vieną pavyzdį pateikia pareigūnai. Vilniaus m. savivaldybės pateikiamais duomenimis, detaliojo plano korektūrą inicijuoja fizinis asmuo, todėl jo asmens duomenys nėra atskleidžiami.

Projektas Kalnėnuose

Analizėje taip pat kalbama apie Airių g. 8, 10, 12 – savivaldybės administracija leido inicijuoti Airių g. kvartalą apimančios teritorijos detaliojo plano koregavimą. Jį inicijavo  UAB „Buta“, valdoma Avazo Guliyevo.

Bendrajame plane visai Kalnėnų mikrorajono daliai į šiaurę nuo Juodupio gatvės numatytas vienodas teritorijos naudojimo būdas – mažaaukštė gyvenamoji, tikslinė paskirtis – individualių namų statyba. 48 ha teritorijoje tik 2 kvartalai buvo priskirti mišriai statybai, kur galimi ir sublokuoti mažaaukščiai namai su komercinės paskirties patalpomis.

„Tačiau Airių gatvėje jokių sublokuotų  namų statyba nebuvo numatyta, o pakoreguotas detalusis planas jau leidžia 3 konkrečiuose sklypuose vietoj individualių namų statyti sublokuotus. Net ir šiuo metu rengiamas naujas miesto bendrasis planas Kalnėnų rajono funkcinėje zonoje, apimančioje Airių ir gretimas gatves, numato tik vienbučių ir dvibučių namų statybą, viename sklype ne daugiau kaip 2 būstus“, – nurodo STT.

VTPSI tik 2019 m. gegužę informavo suinteresuotus visuomenės atstovus, kad vis dėlto nustatė pažeidimus, pateikė Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui privalomąjį nurodymą ir įpareigojo pašalinti pažeidimus bei nevykdyti detaliojo plano planavimo proceso iki bus pašalinti nustatyti planavimo organizatoriaus padaryti teritorijų planavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai. Taip pat nutraukė Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje pateikto detaliojo plano tikrinimą.

„Labai svarbu nustatyti, ar savivaldybės administracijos priimtas sprendimas koreguoti detalųjį planą neprieštarauja Teritorijų planavimo įstatymui, ar detaliojo plano procedūra apskritai vyksta teisėtai, t. y. ar nėra atvejų, kai pagal Teritorijų planavimo įstatymo nuostatas atskirų teritorijų planai turi būti keičiami, o ne koreguojami. (...) Aukščiau aptartos situacijos ir pavyzdžiai bei kitos panašios situacijos planuojant teritorijas galimai susiklosto iš dalies ir dėl nepakankamai aiškaus teisinio reguliavimo“, – konstatuoja pareigūnai. 

Sekite NT rinkos naujienas ir tendencijas „Facebook“ puslapyje „VŽ Nekilnojamasis turtas“

Gauk nemokamą STATYBOS IR NT savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

„NT Valdos“ pardavė NT objektus Marijampolėje ir Trakuose

Valstybės valdomos „Ignitis grupės“ įmonė „NT Valdos“ aukcione už 446.000 Eur (su PVM) pardavė du...

Pirmojo „co-living“ Vilniuje dėmesio centre – įmonės 7

Ozo teritorijoje plėtojamas pirmasis sostinėje bendro gyvenimo (angl. co-living) projektas orientuojasi ne...

„Skraidenis“ Vilniuje imasi naujo verslo centro plėtros, ruošia ir daugiau 1

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros ir valdymo UAB „Skraidenis“ Vilniaus Naugarduko gatvėje ruošiasi vystyti 7...

Kai žmonės pavargsta nuo atvirų erdvių: tylos paieškos biure Premium 1

Vakarų šalyse įrengiant biurus populiarėja tylos kambarėliai arba kapsulės. Tačiau jos skirtos ne didelio...

Ieškodami naujos statybos buto pirkėjai vertina ir vietą mieste, ir nestandartinį suplanavimą, ir vaizdingą panoramą Verslo tribūna

Miesto gyventojai, rinkdamiesi naujus namus, tampa vis reiklesni ir nori tokio būsto, kuriame jaustųsi...

„Danske Bank“: tvarus energijos vartojimas – konkurencinis pranašumas Verslo tribūna 2

Į tvarų energijos vartojimą orientuotas verslas diktuoja naujas taisykles nekilnojamojo turto vystytojams.

Kodėl būstą įpirkti lengviausia Rygoje, o Vilnius vis dar gale Premium

Šių metų antrąjį ketvirtį, kaip ir pastaruosius 5-erius metus, geriausias nuosavo būsto įperkamumo rodiklis...

Daugiafunkcis verslo ir laisvalaikio kompleksas atgaivins primirštą Vilniaus senamiesčio dalį Verslo tribūna 8

Nekilnojamojo turto vystymo ir valdymo bendrovės „Baltisches Haus“ savininkų brolių Ortizų įgyvendintas...

Verslo aplinka
2019.10.16
Renovuota Nacionalinė filharmonija parodė savo naująjį rūbą 2

Tarp viešųjų pirkimų konkursų Scilės ir Charibdės praplaukusi ir beveik 3 mln. Eur kainavusią renovaciją...

Laisvalaikis
2019.10.16
„Kamida Group“ į logistikos centrą Kaune investuoja 12 mln. Eur 2

Transporto, logistikos ir žemės ūkio technikos nuomos paslaugų UAB „Kamida Group“ Kaune ruošiasi...

Statyba ir NT
2019.10.16
Vilniaus Šnipiškėse planuojami 7 aukštų poilsio namai 15

Vilniaus Šnipiškių mikrorajone planuojamas poilsio paskirties 5–7 aukštų pastatas su su 33 vietomis...

Statyba ir NT
2019.10.16
Susisiekimo ministras: Kelių direkcija bus pertvarkyta 2

Lietuvos automobilių kelių direkciją ketinama pertvarkyti į valstybės įmonę arba akcinę bendrovę, sako...

Statyba ir NT
2019.10.16
Seimo nariai sako, kad valstybės NT apmokestinimas gali paskatinti efektyvesnį valdymą 2

Seime įregistravus siūlymą apmokestinti valstybės ir savivaldybių valdomą nekilnojamąjį turtą (NT),...

Statyba ir NT
2019.10.16
„Bonava Lietuva“ butus ruošiasi siūlyti tik su pilna apdaila 9

Į Vilniaus būsto rinką žengianti Švedijos kapitalo nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Bonava Lietuva“...

Statyba ir NT
2019.10.16
Turto bankas brangiausiai pardavė patalpas Vilniaus senamiestyje ir Alytuje 1

Turto bankas per pirmuosius devynis šių metų mėnesius surengė 941 viešą aukcioną, kurių metu pardavė 256...

Finansai
2019.10.16
Į ketvirtąjį „Paupio“ kvartalą Vilniuje „Darnu Group“ investuoja 13 mln. Eur 1

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Darnu Group“ į ketvirtąjį daugiabučių kvartalą „Paupio“ projekte...

Statyba ir NT
2019.10.16
„Citus“ į daugiabučius Vilniaus Lazdynėliuose investuoja 7,5 mln. Eur 6

Nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė „Citus“ Vilniaus Lazdynėlių mikrorajone planuoja du daugiabučius ir...

Statyba ir NT
2019.10.16
BIM – mažina statybų sąnaudas ir didina efektyvumą Verslo tribūna 5

BIM (angl. Building Information Modeling) panaudojimo statyboje nauda lapkričio 21 d. bus aptariama...

Statyba ir NT
2019.10.16
Vilniaus Naujininkuose planuoja 257 butus ir biurų Premium 16

Vilniaus Naujininkų seniūnijoje nekilnojamojo turto (NT) valdymo UAB „Vilniaus stiklas“ planuoja plėtoti...

Statyba ir NT
2019.10.15
PST: įtemptas laikotarpis statybų sektoriuje netrukdo kurti sėkmės istorijos Verslo tribūna 7

Statybų sektoriuje situacija šiuo metu ypač įtempta — augantys kaštai ir didėjanti konkurencija drastiškai...

Statyba ir NT
2019.10.15

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau