Tūkstantmečio interesų konfliktas: kaip J. Morkūnas galėjo tapti valdžios pareigūnu

Publikuota: 2018-01-22
Gediminas Sakalauskas. Artūro Steponavičiaus nuotr.
Gediminas Sakalauskas. Artūro Steponavičiaus nuotr.
Mokymų ir konsultacijų etikos klausimais VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas

Privačių interesų deklaravimas yra nekaltas, bet pavojingas įrankis. Deklaracijos duomenis galima naudoti interesų konfliktui atpažinti ir skaidrumo principui užtikrinti. O tai reiškia, kad deklaravimas, kaip įrankis, yra susijęs su lobizmu, korupcija, atsakingu verslu, viešaisiais pirkimais, konkurencija ir pan. Deja, bet mažai, kas tai supranta.

Reikia suprasti, kaip verslo atstovas gali tapti valdžios pareigūnu. Pavyzdžiui, suprasti, kodėl VšĮ „Pirmoji kava“ vadovas Jogaila Morkūnas turėjo deklaruoti privačius interesus ir nusišalinti dėl draugų: Lauryno Šeškaus ir Edmundo Jakilaičio valdomos bendrovės „TV Play“?

„15min.lt“ pranešė, kad per LRT transliuojamos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimas buvo finansuojamas ES biudžeto lėšomis. Jas gavo p. Morkūno VšĮ „Pirmoji kava“. Ši įstaiga vėliau organizavo pirkimus laidai kurti. 7-erius metus be konkurencijos juos laimėjo „TV Play“. Šiam projektui kurti „Pirmoji kava“ iš ES fondų 2011–2015 m. Gavo 852.600 Eur.

Niekuomet nereikėtų užmiršti, jog galioja nekaltumo prezumpcija. Nėra svarbu, žmogus geras ar blogas. Tikime, kad reikia analizuoti ir vertinti asmens elgesį, t. y. veiksmus vienoje ar kitoje situacijoje.

Tarnautojas ar asmuo, dirbantis...

Pamirškite klasikinę valstybės tarnautojo sąvoką. Tiesiog sulankstykite ją ir trumpam kur nors padėkite. Priešingu atveju bus velniškai sunku pamatyti, kaip veikia kovos su korupcija prevencinės priemonės.

Taigi, kaipgi visai netyčia verslininkai per viešąsias įstaigas gali tapti valdžios atstovais? Tai lemia teisinis statusas ir pinigai, kurie gaunami iš biudžeto ir ES fondų.

Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatyme (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 1 dalyje pateikiama asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje, sąvoka. Ji gana plati, bet šioje esė parodysime tik vieną iš pjūvių. Taigi, cituojame: „Asmenys, dirbantys viešosiose įstaigose ir asociacijose, kurios gauna lėšų iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų, ir turintys administravimo įgaliojimus.“

Ką tai reiškia? 3 dalykai

  • Teisinis statutas. Organizacijos „Pirmoji kava“ teisinis statutas yra viešoji įstaiga.
  • Lėšos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. Dažniausiai dauguma mano, kad tai tradicinė biudžeto eilutė, bet tai suvokimo klaida. Lėšos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų yra suvokiamos kur kas plačiau. Šiuo atveju VšĮ „Pirmoji kava“ gavo ES finansavimą dėl LRT laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“.
  • Administravimo įgaliojimai, reiškiantys valdymą ir tvarkymą. Kitaip – tai nurodymų davimas sau pavaldiems ir nepavaldiems asmenims.

Praktiniai pavyzdžiai

Reali istorija – VšĮ „Pramogų sala“

Labai labai seniai, 2012-11-27 d. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija sprendimu Nr. KS-130 konstatavo, kad VšĮ „Pramogų salos“, kuri pagal koncesijos sutartį valdo „Šiaulių areną“, direktorius įsivėlė į interesų konfliktą, nes sprendė klausimus, susijusius su „Šiaulių arenos“ komplekso patalpų nuoma savo šeimos verslo bendrovei, taip pat sūnaus įdarbinimu viešojoje įstaigoje, jo darbo apmokėjimu ir transporto priemonės nuoma (LVAT 2014-04-22 d. nutartis, Nr. A-822-107-14).

Įdomi aplinkybė ta, kad pats LVAT sutiko, jog „Pramogų sala“ direktorius atitikoįstatymo 2 straipsnio 1 dalyje numatytus kriterijus dėl lėšų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų gavimo, taip pat ir dėl administravimo įgaliojimų.

Reali istorija – VšĮ „Praeventi“

Vidaus reikalų ministras 2017-05-10 d. įsakymu Nr. 1V-359 patvirtino 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917 priemonės „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“ projektų finansavimo sąlygų aprašą.

Europos socialinio fondo agentūra paskelbė kvietimą nevyriausybinėms organizacijoms teikti paraiškas projektams finansuoti, kurių tikslas yra padidinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir dalyvavimą viešojo valdymo procesuose.

Šis kvietimas buvo įdomus ir mums, VšĮ „Praeventi, todėl iškėlėme klausimą, ar Praeventi direktoriui reikės deklaruoti privačius interesus ir laikytis kitų Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų, jeigu gaus ES finansavimą pagal ESFA kvietimą?

VTEK 2017-08-02 d. atsakymas (Nr. S-1692-(2.5)) buvo paprastas: „Kai bus pasirašyta sutartis dėl lėšų skyrimo iš Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, viešosios įstaigos vadovui, kuris priskirtinas prie valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų, bus taikomas visos Įstatymo nuostatos“.

Tai reiškia, kad „Praeventi“ darbuotojai privalės laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų. Žinoma, prieš tai įstaiga turės būti gavusi ES finansavimą ir pasirašiusi sutartį.

Interesų konfliktas

VšĮ „Pirmoji kava“ (gavusi finansavimą iš ES) darbuotojams, kurie turi administravimo įgaliojimus (pvz., direktorius, projekto vadovas, viešųjų pirkimų specialistai) Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas taikomas visa apimti.

VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus (menami, tikėtini interesų konfliktai) ir nusišalinti nuo klausimų, kurie kelia realų interesų konfliktą.

Prodiuserio Lauryno Šeškaus teiginys, kad„tuomet DRAUGO J. Morkūno paprašė sudalyvauti konkurse“ yra pavojingas, nes VšĮ „Pirmoji kava“ vadovui J. Morkūnui draugų valdoma bendrovė „TV Play“ kelią realų interesų konfliktą.

Galimas scenarijus

2017 m. birželio mėn. paviešinome esė „Interesų konfliktai viešuosiuose pirkimuose: kas keičiasi nuo liepos“. Pagal šiuos aiškinimus pateikiame galimą scenarijų.

Pažeidimo konstatavimas – labai paprasta – VTEK konstatuoja, jog Vardenis Pavardenis pažeidė Interesų konfliktų prevencijos įstatymo nuostatas (VTEK įstatymo 29 straipsnio 1 dalies 1 punktas);

Nekalto prašymo pateikimas. Kai įsigalioja VTEK sprendimas (Vardenis Pavardenis turi teisę skųsti sprendimą teismui), tuomet VTEK turi teisę siūlyti perkančiajai organizacijai panaikinti sandorį, t. y. sutartį. Nėra visiškai svarbu, ar ji teisėta pagal Viešųjų pirkimų įstatymą (VTEK įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 5 punktas);

Ieškinys teismui. Jeigu perkančioji organizacija nesiima jokių veiksmų, VTEK turi teisę pareikšti ieškinius (teikti prašymus) teismui dėl valstybės tarnybos santykių, darbo sutarčių ir sandorių nutraukimo ar pripažinimo negaliojančiais, nes jie buvo sudaryti pažeidžiant Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo reikalavimus. Žinoma, VTEK įgyja tokią teisę tuomet, jeigu perkančioji organizacija neįvykdė nekalto prašymo reikalavimų (VTEK įstatymo 18 straipsnio 1 dalies 7 punktas).

Reziumė

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įrankiai (deklaravimas, interesų konfliktai ir pan.), taikomi ne tik karjeros tarnautojams, bet kur kas plačiau.

Nagrinėjamu atveju tai viešųjų įstaigų ar asociacijų (nėra svarbu, kas yra steigėjas), kurios gavo ES finansavimą įvairiems projektams vykdyti, darbuotojai privalo laikytis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų.

Skirstant ES pinigus, būtina įvertinti, ar pareiškėjai laikosi minėto Įstatymo nuostatų. Tai susiję su visomis ES pinigus administruojančiomis agentūromis.

Būti objektyviam ir nešališkam gana paprasta, bet viskas prasideda, kai reikia įrodyti, kad toks buvai, esi ir būsi. Kaip Švietimo ir mokslo ministerijai bei Europos socialinio fondo agentūrai dabar įrodyti, kad pinigai, skirti laidai „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“, yra panaudoti skaidriai, objektyviai ir nešališkai?

Valstybėje sukurti skaidrumo reikalavimai, pvz., informacija, kuri skelbiama CVP IS, įgauna pagreitį. Tik ateitis parodys, ar kovos su korupcija įrankiai bus panaudoti efektyviai ir rezultatyviai.

Kaip Andrius Tapinas sako: „Su tuo ir pasveikinkime mūsų jaunąją demokratiją.“ Šiuo atveju sveikiname perkančiąsias organizacijas, teisėsaugos ir kontrolės bei priežiūros institucijas. Interesų konfliktas – maža raudona linija tarp Baudžiamojo kodekso ir etikos pažeidimo, būkite budrūs ir tvirtai „laikykitės ten“.

Papildyta 2018 02 07

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė nepradėti tyrimo dėl VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojo Jogailos Morkūno elgesio. Toks sprendimas priimtas išnagrinėjus Seimo nario Naglio Puteikio atsiųstą pranešimą ir įvertinus papildomai gautuose dokumentuose pateiktą informaciją.

Seimo narys prašė patikrinti, ar p. Morkūnas deklaruoja privačius interesus, kaip to reikalauja Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatos. Ponas Puteikis taip pat prašo ištirti, ar p. Morkūnas nepažeidė šio teisės akto, kai galbūt priėmė sprendimus dėl savo draugų valdomos UAB „TV Play“ jai laimint įstaigos organizuotus viešuosius pirkimus LRT eteryje rodomos laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ kūrimui, finansuojamam Europos Sąjungos lėšomis.

Minėtasis įstatymas valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų kategorijai priskiria ir administravimo įgaliojimus turinčius asmenis, dirbančius viešosiose įstaigose, kurios gauna lėšų ir valstybės ar savivaldybių biudžetų ir fondų. Tačiau iš VTEK gautų duomenų matyti, kad VšĮ „Pirmoji kava“ nėra valstybės planavimo projekto „Mokinių akademinių gebėjimų atpažinimo ir jų ugdymo kokybės plėtra“ lėšų gavėja ir jų administratorė. Projekto vykdytojas ir jo finansavimui skirtų lėšų gavėjas yra Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras (SPPC), kuris šias lėšas gauna iš Europos socialinio fondo agentūros. VšĮ „Pirmoji kava“ šiuo atveju yra už veiklos įgyvendinimą atsakinga minėtojo projekto partnerė, kuri prisidėjo vykdant projektui reikalingus viešuosius pirkimus TV laidos „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ sukūrimo paslaugoms įsigyti ir į jos sąskaitas pervestas lėšas pervedė UAB „TV Play“. Taigi dokumentai rodo, kad VšĮ „Pirmoji kava“ pervedė lėšas galutiniam tiekėjui, tačiau pati įstaiga nėra šio projekto lėšų gavėja ir jų administratorė. Be to, pagal VĮ Registrų centro pateiktus duomenis matyti, kad p. Morkūnas nuo 2008 m. lapkričio nėra šios viešosios įstaigos direktorius.

Remiantis šiais duomenimis, VšĮ „Pirmoji kava“ darbuotojai nelaikytini valstybinėje tarnyboje dirbančiais asmenimis, kaip tai apibrėžia įstatymas.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą RINKODAROS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Seimo komisijos tyrimo dėl LRT išvados projekte – siūlymas keisti valdymą

Lietuvos radijo ir televizijos (LRT) finansus tirianti Seimo laikinoji komisija išvados projekte siūlo keisti...

Rinkodara
2018.09.19
Radijo ir televizijos komisijos pirmininku siūloma skirti Martišių

Seimo Kultūros komitetas Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) vadovu vietoj atsistatydinusio...

Rinkodara
2018.09.19
Tarnybų atstovai siūlo palikti išimtį LRT perkant programas

Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) bei Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) atstovai siūlo palikti galiojančią...

Rinkodara
2018.09.18
Žurnaluose – Dainos Žemaitytės ir Agnės Jagelavičiūtės pareigų pokyčiai 4

VŽ žiniomis, prie naujosios „L‘Officiel Mada“ komandos netrukus prisijungs Agnė Jagelavičiūtė, mados žurnalo...

Rinkodara
2018.09.17
Prekybininkų karus pakeitė „Tele2“ ir „Telios“ duetas Premium

Rudens pradžios tendencijos svarbios ir dėl auditorijos besikaunantiems televizijos kanalams, ir reklamos...

Rinkodara
2018.09.17
Keičiasi žurnalo „L‘Officiel Mada“ Lietuvoje leidėjai ir komanda 1

Žurnalo „L‘Officiel Mada“ leidybos teises iš VŠĮ „Mados akademija“ įsigijo vienas iš žurnalų IQ, „IQ Life“,...

Rinkodara
2018.09.17
„Viaplay“ naujas vardas – „TVPlay Premium“ 2

Mokamų vaizdo transliacijų internetu platforma „Viaplay“ pakeitė pavadinimą į „TVPlay Premium“.

Rinkodara
2018.09.13
Seimas patenkino LRTK pirmininko E. Vaitekūno atsistatydinimo pareiškimą

Parlamentarai ketvirtadienį patenkino Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininko Edmundo...

Rinkodara
2018.09.13
Jungtinės Karalystės lietuviams – žurnalas „Žmonės UK“ 3

Žurnalas „Žmonės“ plečiasi į Jungtinę Karalystę – šį ketvirtadienį čia gyvenančius lietuvius pasieks pirmasis...

Rinkodara
2018.09.12
Pirmoji kūrėjų ir žiniasklaidos pergalė kare prieš „Google“ 6

Šiandien Europos parlamente pritarta didžiulio susipriešinimo iš abiejų barikadų pusių sulaukusiai naujajai...

Rinkodara
2018.09.12
Seimo Kultūros komitetas nepritarė LRKT vadovo atsistatydinimui

Seimo Kultūros komitetas trečiadienį nepritarė Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK)...

Verslo aplinka
2018.09.12
Autorių teisių direktyva: piliečiams ir jų teisėms niekas negresia 1

Europos Parlamente šiuo metu svarstomi Autorių teisių direktyvos kompromisiniai straipsnių variantai. Aš esu...

Rinkodara
2018.09.12
Užsimojo įvesti privalomas lietuviškos muzikos kvotas radijo stotims 18

Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos ir Seimo kultūros komiteto narys Vytautas...

Rinkodara
2018.09.11
Ar išliks žiniasklaida 10

Rugsėjo 12 d. Europos Parlamentas pakartotinai balsuos dėl Europos Komisijos siūlomos Autorių teisių...

Rinkodara
2018.09.11
IT milžinai ir turinio kūrėjai – lobistų ir skirtingų interesų sūkuryje Premium 1

Didžiosios Europos žiniasklaidos bendrovės ir naujienų agentūros jungia jėgas, kad būtų išgirstos šį...

Rinkodara
2018.09.10
VŽ – kasdien svarbiausių numatomų įvykių anonsas

„Verslo žinių“ portalas vz.lt prenumeratoriams pristato naują kasdienį produktą – „Šiandien svarbu“.

Verslo aplinka
2018.09.09
E. Jakilaitis ves pokalbių laidą Žinių radijuje 8

Žurnalistas Edmundas Jakilaitis rudenį debiutuoja naujame amplua – kaip Žinių radijo laidų vedėjas. Nuo...

Rinkodara
2018.09.06
Atsistatydina Lietuvos radijo ir televizijos komisijos vadovas 4

Iš pareigų traukiasi Lietuvos radijo ir televizijos komisijos (LRTK) pirmininkas Edmundas Vaitekūnas.

Rinkodara
2018.09.05
Vartotojai – nuomonės formuotojų kreivų veidrodžių  karalystėje 1

Socialiniuose tinkluose aktyvėja nuomonės formuotojų rinkodara: pasaulinės ar vietinės „žvaigždės“ neva be...

Rinkodara
2018.08.31

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau