Iliustruotoji istorija: Churchillio „angelai“ padegė Europą

Publikuota: 2019-07-21
Nancy Wake (1912–2011) buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. „Scanpix“/VŽ montažas.
Nancy Wake (1912–2011) buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. „Scanpix“/VŽ montažas.
 

Dar antrojo pasaulinio karo pradžioje britų kariškiai laikėsi nuomonės, kad vykstant karui steigti pasipriešinimo grupuotes ir vykdyti diversijas yra neetiška, todėl Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Winstonui Churchilliui, užsimojusiam įkurti „Special Operations Executive“ (Specialiųjų operacijų valdyba, SOE), teko tartis su civiliais pareigūnais. W. Churchillio sumanyta organizacija turėjo koordinuoti okupuotų šalių gyventojų pasipriešinimo veiklą ir teikti reikalingą pagalbą.

„Padekite Europą“, – kreipėsi W. Churchillis kreipėsi į SOE agentus. Per karą vien į Prancūziją SOE išsiuntė 470 slaptųjų agentų, kurie turėjo padėti kovojantiems priešo užnugaryje. 117 iš jų žuvo, didelę dalį mirties bausme nubaudė vokiečiai.

Pirmieji agentai buvo menkai apmokyti, vėliau SOE sukūrė išsamią mokymo programą. Agentai buvo išmokyti naudoti sprogstamąsias medžiagas, naudotis radijo ryšiu priešo užnugaryje, veiksmingai bei tyliai žudyti. Organizacija buvo panaikinta netrukus po Antrojo pasaulinio karo.

SOE veikloje dalyvavo ir nemažai moterų. Tiesa, aukščiausioji kariuomenės vadovybė draudė joms dalyvauti rizikinguose diversijos veiksmuose priešo užnugaryje, tačiau ypač slapta organizacija SOE rado išeitį – siuntė agentes, prisidengusi medicinos slaugytojų organizacija „First Aid Nursing Yeomanry“ (Pirmąją pagalbą teikiantys savanoriai, FANY).

39 agentės iš 50, kurias SOE išsiuntė į Prancūziją, priklausė FANY, tarp jų – Nancy Wake, Violette Szabo ir Noor Inayat Khan.

SOE moteris

Nancy Wake buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. Po dienos D sąjungininkams bandant išplėsti nedidelį placdarmą Normandijoje, ji de facto ėmė vadovauti 7.000 makių, prancūzų partizanų, mėginusių išvengti susidūrimo su vokiečiais. Vokiečiai apsupo prancūzus neįžengiamame Overnės plokščiakalnyje, o N. Wake sunkvežimiu lakstė nuo vienos vokiečių į kampą įvarytos makių grupės prie kitos, koordinuodama jų veiksmus ir dalindama ginklus bei amuniciją, kuriuos sąjungininkai nuleido su parašiutais.

Sąjungininkai buvo ką tik įžengę į Normandiją, todėl prancūzų partizanai kaip tik šiuo metu turėjo imtis veiksmų, kad atitrauktų vokiečių kariuomenės dėmesį – ne tik tam, kad įsiveržimas į Normandiją būtų kuo sklandesnis, bet ir siekiant pasiruošti artėjančiam sąjungininkų išsilaipinimui Pietų Prancūzijoje.

Slaptoji Churchillio kariuomenė

Akiplėšiška buvusi slaugytoja, laisvai samdoma žurnalistė ir turtuolio žmona Nancy Wake priklausė nedidelei, bet ypatingai 40 moterų grupelei, kurią nuo 1940 m. subūrė SOE.

W. Churchillis pirmajam SOE vadovui griežtai įsakė „padegti Europą“. Iniciatyva nebuvo sutikta palankiai, organizacija buvo vadinama „Neetiško karo ministerija“ ir „Slaptąja Churchillio kariuomene“. Įkūrus organizaciją 1940 m. vasarą, netrukus kilo mintis į SOE priimti ne tik vyrus, bet ir moteris.

Agentės moterys turėjo daugybę pranašumų, ypač okupuotoje Prancūzijoje, kur nieko nestebino viena po šalį keliaujanti moteris, tad ir agentėms buvo paprasta įsilieti į vienišų moterų minią. Rankinėse ir dviračių krepšiuose jos galėjo nepastebėtos gabenti pranešimų, sprogmenų, slaptų operacijų žemėlapių ir ryšių įrangą.

Vokiečių kareiviai, dažniausiai be galo konservatyvūs, moterų nelaikė grėsme, dažniau žarstė komplimentus ar bandė užmegzti romantiškus santykius.

Baltoji pelė

Į SOE moterys patekdavo dažniausiai per slaugytojų organizaciją FANY. Laivyne, kariuomenėje arba karinėse oro pajėgose dirbti užsiregistravusias moteris SOE kviesdavo padirbėti FANY, per skelbimus laikraščiuose ieškota ir užsienio kalbomis kalbančių moterų. Tik po kelių pokalbių, atsakiusios į daugybę klausimų, besikreipiančios moterys pagaliau suprasdavo, kam iš tiesų yra samdomos.

Pirmaisiais karo metais moterys praeidavo elementarius kelių savaičių mokymus, bet ilgainiui SOE ėmė rengti sunkias kelių mėnesių trukmės pratybas.

Kai Nancy Wake prisijungė prie SOE gretų, mokymo programa buvo jau sukurta, tad jai taip pat teko įveikti sudėtingas pratybas, nors ji jau buvo patyrusi pogrindininkė, vykdžiusi slaptas operacijas Prancūzijoje. Naujojoje Zelandijoje gimusi Wake 1939 m. ištekėjo už fabriko savininko Henri Fioccos iš Marselio. Prasidėjus karui, finansiškai vyro padedama, ji padėjo iš iš okupuotos Prancūzijos pasitraukti žydams, sužeistiems britų pilotams. Vokiečiai apie ją gerai žinojo, vadino kodiniu Baltos pelės vardu ir ieškojo visoje Pietų Prancūzijoje.

Gestapo agentai ją du kartus apklausė, tačiau nesuprato, kad prieš juos sėdinti moteris – paslaptingoji Balta pelė.

„Beprotnamio“ mokymuose

Galop gestapas ėmė lipti ant kulnų, tad Nancy Wake teko bėgti į Angliją. Kai ši mėgino tapti Laisvosios Prancūzijos pajėgų, kurioms vadovavo generolas de Gaulles’is, kovotaja, apie jos ketinimus sužinoję britų SOE agentai nuviliojo ją prancūzams iš panosės.

Pirmoji mokymų, kuriuose dalyvavo N. Wake, dalis buvo vadinama „Beprotnamiu“. Jai teko įveikti karinių kliūčių ruožų, atlikti psichologinių testų ir dirbti komandoje. Wake pakaitomis tai keikėsi, tai žavėjosi programa, kol galop ją įveikė ir buvo pasiruošusi kitam etapui – šešių savaičių naujokų mokymo stovyklai negyvenamoje Škotijos Inverie įlankos pakrantėje. Būdama vienintelė komandos moteris, Wake sugebėdavo išsisukti nuo rytinių pratybų suvaidinusi menstruacijos skausmus, tačiau neišvengė nei 36 val. trukmės žygių, bėgimų kalnuota vietove, kliūčių ruožų, nei mokymų mesti granatą, kautis vienas prieš vieną, plaukti valtele, žudyti, judėti nepastebėtai ir išgyventi maitinantis tuo, ką galima rasti gamtoje. Moterys dažniausiai nesužibėdavo nė vienoje mokymų dalyje, bet Nancy pagarsėjo kaip taikli automatu „Sten“ šaudanti šaulė.

Tokia ji buvo ne vienintelė. Kita SOE agentė – Yvonne Rudellat – taikliu šaudymu taip pat smarkiai pranoko visus savo grupės narius.

Mančesteryje Nancy Wake, kaip ir dauguma kitų SOE agenčių, išmoko šokti su parašiutu. Šiuos mokymus turėjo baigti didžioji SOE agentų dalis, nes dauguma jų į Prancūziją nusileisdavo parašiutais. Moteris, kurios užduotis buvo supakuoti parašiutus, vėliau prisiminė, kaip moterys ruošdavosi šuoliui „pasidažiusios lūpas ir pasidariusios makiažą“, tačiau kitais aspektais nuo vyrų niekuo nesiskyrė. Instruktoriai kartais liepdavo moterims šokti pirmoms, tad vyrams, jeigu jie nenorėdavo prarasti gero vardo, nebelikdavo nieko kito kaip šokti iš paskos.

Po šuolių parašiutu laukdavo mokomasis „gestapo“ tardymas, mokymas pasigaminti sprogmenis iš to, kas po ranka, ir galop intensyvus laikotarpis stengiantis susigyventi su nauja, netikra tapatybe. Nancy Wake naujas vardas buvo Lucienne Suzanne Carlier, o agentės slapyvardis – Helene.

Šoko su aukštakulniais

1944 m. balandžio naktį sunkiai pakelianti skrydį lėktuvu Nancy Wake iššoko iš keturių variklių amerikiečių bombonešio „B-24 Liberator“ netoli Kon d’Aljė, Vidurio Prancūzijoje, – su kostiumėliu, šilkinėmis kojinėmis, kombinezonu, kupranugario vilnos paltu ir aukštakulniais. Rankinėje turėjo suklastotus asmens tapatybės dokumentus, milijoną frankų grynaisiais ir diversijos taikinių, kuriuos Londonas ketino užpulti prieš dieną D, t. y. vokiečių požeminių telefono kabelių, geležinkelio pervažos ir trijų fabrikų, planus.

Su radijo ryšininke ir dar viena agente Nancy Wake daugelį savaičių koordinavo ginklų atsargų nuleidimą parašiutais. Ginklai buvo skirti vietiniams prancūzų pasipriešinimo judėjimo partizanams, kurie turėjo vykdyti diversijos veiksmus ir kovoti su vokiečiais. Ji nepailstamai keliavo nuo vienos pasipriešinimo grupės prie kitos, mokėjo atlygį kovotojams ir jų šeimoms ir nuolat teikdavo ataskaitas Didžiajai Britanijai apie nuveiktus darbus. Dėl kontaktų su Londonu ji galėjo gauti ginklų ir daugiau pinigų, todėl 1944 m. pavasarį Nancy Wake tapo realia pasipriešinimo pajėgų, kurias sudarė net 7.000 makių, lydere. Tiesa, ji nevengė alkoholio ir gėrė ne blogiau už vyrus, tačiau tai nesumenkino jos reputacijos prancūzų akyse.

Nurodymai, kaip veikti, kuriuos Nancy Wake ištraukusi iš rankinės perduodavo partizanams, buvo tiksliai vykdomi visoje okupuotoje Prancūzijoje. Pasipriešinimo judėjimas atliko daug diversijos veiksmų ir sutrukdė vokiečiams veiksmingai komunikuoti ir greitai perkelti pajėgas į naujai atsivėrusį frontą Normandijoje. Pasipriešinimo judėjimo veiksmai turėjo lemiamos įtakos dienos D operacijos „Operation Overlord“ („Operacija Viešpats“) sėkmei. Daugelyje vietų SOE agenčių darbas buvo gyvybiškai svarbus visam pasipriešinimo judėjimui.

Kovojo visoje Prancūzijoje

Kai Nancy Wake atvyko į Overnę, čia jau keletą mėnesių dirbo 30-metė agentė Pearl Witherington. Ji kaip ryšininkė buvo išvažinėjusi visas apylinkes ir bendrai veiklai suvienijusi išsiskaidžiusias pasipriešinimo dalyvių grupes. Prieš dieną D Witherington tapo makių grupės, kuri išaugo iki 1.500 žmonių, lydere.

Kitos moterys dirbo rizikingą radisčių darbą, nuolat baimindamosi. Airių kilmės radijo ryšininkė Maureen O’Sullivan išsiuntė 332 gyvybiškai svarbius radijo pranešimus į Londoną naudodamasi įvairiose vietose išslapstytais radijo siųstuvais. Nepailstančios SOE moterys keliaudavo po visą Prancūziją perduodamos įsakymus, gabendamos sprogmenis ir ginklų atsargas.

Medžioklė lėktuvu

Tačiau koordinuoti sėkmingi SOE išpuoliai nepadėjo užkirsti kelio vokiečių pajėgoms: 1944 m. birželio pabaigoje 22.000 vokiečių kareivių apsupo Overnės aukštumą, kurioje buvo Nancy Wake ir jos makiai.

Kai „Henschel“ pilotas dar kartą leidosi Nancy Wake sunkvežimio link siaurame kalnų keliuke, ji instinktyviai sumažino greitį. Pilotas pradėjo šaudyti, kulkos smigo į smėlėtą kelią priešais britų agentę. Manevruodama agentė kelis kartus išvengė kulkų. Iki jos tikslo – Freydefront kaimo – dar buvo likę daugiau nei 3 km, kai priešais ją ant kelio iššoko jaunas makis.

„Kaimas evakuotas! – sušuko jis. – Greičiau, sek paskui mane!“

Jiedu metėsi į griovį šalikelėje, o „Henschel“ lėktuvas dar kartą paleido seriją šūvių ir vėl pakilo aukštyn. Tuomet Nancy Wake puolė prie sunkvežimio, nuo galinės sėdynės pasičiupo prikaistuvį, indelį veido kremo, pakelį arbatos ir raudono satino pagalvėlę ir greitai sugrįžo.

„Buvau pamiršusi šiuos daiktus“, – paaiškino ji nustebusiam prancūzui. Po kelių sekundžių vokiečių pilotas pataikė į sunkvežimį ir šis užsiliepsnojo.

Vakare esesininkų pajėgos pasiekė plokščiakalnį, bet jau buvo per vėlu. Prancūzai, kurie pažinojo šį kraštą kaip savo penkis pirštus, sugebėjo prasiveržti pro vokiečių linijas ir pasiekti saugią vietovę.

Pasibaigus kautynėms ant plokščiakalnio, prancūzai buvo netekę šimto vyrų, o vokiečiai – beveik 1.400. Tačiau laisvės kovotojus ištiko kita katastrofa: nutrūko vienintelis ryšio kanalas su Londonu; Nancy Wake ryšininkė pametė savo radijo siųstuvą ir kodus, kuriuos naudojo prisistatydama SOE nariams Anglijoje.

500 km per tris paras

Nancy Wake suvokė, kad padėtis labai rimta. Be pakankamų ginklų atsargų jos makių kariuomenė taptų besiblaškančia ir neveiksminga gauja. Ji ryžosi pati sukarti 500 km kelią pėsčiomis ir dviračiu į Šatoru miestą, kuriame radijo ryšininkė galėjo atkurti ryšį su Londonu. Kelias vedė kalnuota vietove per priešo linijas, bet agentė įveikė atstumą mažiau nei per tris paras. Išsekusi grįžo pas savo makius į Sent Santino kaimą, apsiverkė, išmaukė kelis stiklus degtinės ir beveik tris dienas kentė nepakeliamus nugaros skausmus.

Išvijo gestapą

Atkūrus ryšį su Londonu, 1944 m. liepa ir rugpjūtis buvo labai intensyvūs mėnesiai Nancy Wake ir jos makiams. Prie jų prisijungė daugybė naujų žmonių. Nuolat puldinėdami vilkstines, rengdami pasalas ir vykdydami diversijos veiksmus pasipriešinimo judėjimo dalyviai gerokai apkartino vokiečiams gyvenimą. Šie žmonės netgi išvijo gestapą iš gana didelio Monliusono miesto Vidurio Prancūzijoje.

Nancy Wake pati dalyvavo keliose pasalose ir geležinkelio puolimuose, tačiau pagrindinis jos darbas buvo vadovauti, koordinuoti ginklų nuleidimą parašiutais ir išdalyti ginklų atsargas pasipriešinimo pajėgoms. Kartais Londonas jai atlygindavo už atliktą darbą atsiųsdamas asmeninių siuntinių su moteriškais daiktais, pavyzdžiui, veido kremu ir lūpdažiu.

1944 m. rugpjūčio 15 d. sąjungininkų pajėgos įžengė į Pietų Prancūziją, po kelių dienų žlugo Viši režimas, didžioji Prancūzijos dalis buvo laisva. Tik tuomet Nancy Wake sužinojo, kad gestapas nukankino ir nužudė jos vyrą Henri Fioccą.

Didžioji Britanija, Prancūzija ir JAV apdovanojo ją medaliais už nuopelnus.

Toli gražu ne visoms 40 moterų, kurias SOE išsiuntė į Prancūziją, pavyko išgyventi karo siaubą kaip Nancy Wake. SOE buvo įspėjusi moteris, kad tik pusė gali tikėtis grįžti namo gyvos. Nors sekėsi geriau, nei pranašauta, 14 SOE agenčių iš 40 per karą žuvo. Beveik visas jas pirmiausia žiauriai tardė Vokietijos saugumo pajėgos, tuomet jos buvo išsiųstos į koncentracijos stovyklas, o galop nubaustos mirties bausme – dauguma jų neatskleidė nieko svarbaus. Likusios gyvos moterys daugybę metų niekam nepasakojo apie savo išgyvenimus, tad SOE moterų indėlis į sąjungininkų pergalę išryškėjo visai neseniai.

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Du Fridos Kahlo darbai parduoti už 9 mln. USD

Meksikiečių dailininkės Fridos Kahlo paveikslas „Baltai vilkinčios moters portretas“ Niujorke vykusiame...

Laisvalaikis
2019.11.21
Į UNESCO minimų sukakčių sąrašą įtrauktos dviejų vilniečių pavardės

Į UNESCO Generalinės konferencijos paskelbtą 2020–2021 m. UNESCO minimų sukakčių sąrašą pateko ir dvi,...

Laisvalaikis
2019.11.20
Ciklas režisieriui E. Nekrošiui atminti: tada ir dabar

Lapkričio 21–30 d. Vilniuje vyksta renginių ciklas režisieriui Eimuntui Nekrošiui (1952–2018) atminti. Vieno...

Laisvalaikis
2019.11.20
A. Verseckas: paramos projektų klaidos Lietuvoje – vis tos pačios Premium

Ne taip sėkmingai startavusi socialinė kampanija „Vienos kėdės istorija“ transformuojasi ir trūkstamą sumą...

Rinkodara
2019.11.20
Paskutinis penkmetis – virsmo metai pramogų versle: viską gauti nori iš vienų rankų Verslo tribūna

Prieš 15-a metų visos Lietuvos dėmesį prikaustė svarbus įvykis – po 13 mėnesių trukusių statybų buvo...

Vadyba
2019.11.19
B. Gatesas susigrąžino turtingiausio pasaulio žmogaus vardą

Milijardierius, filantropas, „Microsoft“ įkūrėjas Billas Gatesas po dvejų metų atgavo turtingiausio pasaulio...

Laisvalaikis
2019.11.18
Iliustruotoji istorija: kaip Wellingtonas pergudravo Napoleoną

Daugiau nei po dvidešimties metų, praleistų fronte, pirmasis Velingtono hercogas, karys ir politikas...

Kruvinoji automobilizmo istorijos pusė

Pirmą kartą užvedę automobilį, amerikiečiai laikė jį neįprastu stebuklu. Naujoji transporto priemonė suteikė...

Laisvalaikis
2019.11.17
Turto bankas rengs kūrybines dirbtuves nebeveikiančio Lukiškių kalėjimo teritorijai 1

Valstybės valdomas Turto bankas kitąmet ketina surengti kūrybos dirbtuves nebeveikiančio Lukiškių kalėjimo...

Statyba ir NT
2019.11.17
Neringa švenčia gimtadienį ir atidaro atnaujintą prieplauką

Lapkričio 15–17 d. Neringa švenčia savo 58-ąjį gimtadienį. Bene laukiamiausias šventinio savaitgalio įvykis –...

Laisvalaikis
2019.11.15
EK vadovės patarėja tapusi M. Tuskienė: niekada nesilaužiau pro uždaras duris Premium 3

Finansų viceministrės Miglės Tuskienės „skrydį“ į paskirtosios Europos Komisijos (EK) pirmininkės kabinetą...

Laisvalaikis
2019.11.15
Nuomonė: gydant vėžį žolelių papildai labiau kenkia nei padeda

Sergantieji vėžiu savo gydytojui turėtų pranešti apie visus vartojamus medikamentus ir natūralius papildus,...

Laisvalaikis
2019.11.14
Veneciją užliejo didžiausias potvynis

Lapkričio 12-osios vakarą Venecijoje vanduo pakilo aukščiausiai per pastaruosius 50 metų – beveik du metrus.

Laisvalaikis
2019.11.13
Kinijoje išleista solidi lietuvių poezijos rinktinė

Kinijos leidykla „Guangdong Flower City Publishing House“ išleido šiuolaikinės Lietuvos poezijos antologiją,...

Laisvalaikis
2019.11.12
„Rubiko kubo“ prekės ženklo valdytojai patyrė dar vieną pralaimėjimą Premium

Europos Sąjungos (ES) Bendrasis Teismas priėmė dar vieną nepalankų sprendimą gerai žinomo žaislo Rubiko kubo...

Rinkodara
2019.11.12
Apdovanojimas „Vilnius – Europos G taškas“ kampanijai vėl patraukė pasaulio dėmesį 2

Žinia, kad Vilniaus reklama „Vilnius – Europos G taškas“ buvo įvertinta auksu tarptautiniuose turizmo...

Rinkodara
2019.11.12
Didžiausias Vilniaus bunkeris bus išsaugotas

Po nugriautais „Profsąjungų rūmais“ rastas bunkeris bus išsaugotas, nes jo griovimas grėstų paties Tauro...

Laisvalaikis
2019.11.12
Prieš krepšinio aistras „Žalgirio“ arenoje – naudingos verslo pamokos Verslo tribūna

Ar įmanoma suderinti smagiai praleistą vakarą stebint aukščiausio lygio krepšinį ir naudingą verslo...

Verslo aplinka
2019.11.12
Kinijos tikslas – pralenkti Holivudą

JAV mažėjant pajamoms už Holivudo filmus – dėl piratavimo ir tokių turinio platformų kaip „Netflix“ arba...

Laisvalaikis
2019.11.11
Medijos – ir streso, ir atsipalaidavimo šaltinis Premium

Šiandieniame technologijų pasaulyje medijomis naudojamės vis daugiau, o prekių ženklams tai atveria didesnių...

Rinkodara
2019.11.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau