Iliustruotoji istorija: Churchillio „angelai“ padegė Europą

Publikuota: 2019-07-21
Nancy Wake (1912–2011) buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. „Scanpix“/VŽ montažas.
Nancy Wake (1912–2011) buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. „Scanpix“/VŽ montažas.
 

Dar antrojo pasaulinio karo pradžioje britų kariškiai laikėsi nuomonės, kad vykstant karui steigti pasipriešinimo grupuotes ir vykdyti diversijas yra neetiška, todėl Didžiosios Britanijos ministrui pirmininkui Winstonui Churchilliui, užsimojusiam įkurti „Special Operations Executive“ (Specialiųjų operacijų valdyba, SOE), teko tartis su civiliais pareigūnais. W. Churchillio sumanyta organizacija turėjo koordinuoti okupuotų šalių gyventojų pasipriešinimo veiklą ir teikti reikalingą pagalbą.

„Padekite Europą“, – kreipėsi W. Churchillis kreipėsi į SOE agentus. Per karą vien į Prancūziją SOE išsiuntė 470 slaptųjų agentų, kurie turėjo padėti kovojantiems priešo užnugaryje. 117 iš jų žuvo, didelę dalį mirties bausme nubaudė vokiečiai.

Pirmieji agentai buvo menkai apmokyti, vėliau SOE sukūrė išsamią mokymo programą. Agentai buvo išmokyti naudoti sprogstamąsias medžiagas, naudotis radijo ryšiu priešo užnugaryje, veiksmingai bei tyliai žudyti. Organizacija buvo panaikinta netrukus po Antrojo pasaulinio karo.

SOE veikloje dalyvavo ir nemažai moterų. Tiesa, aukščiausioji kariuomenės vadovybė draudė joms dalyvauti rizikinguose diversijos veiksmuose priešo užnugaryje, tačiau ypač slapta organizacija SOE rado išeitį – siuntė agentes, prisidengusi medicinos slaugytojų organizacija „First Aid Nursing Yeomanry“ (Pirmąją pagalbą teikiantys savanoriai, FANY).

39 agentės iš 50, kurias SOE išsiuntė į Prancūziją, priklausė FANY, tarp jų – Nancy Wake, Violette Szabo ir Noor Inayat Khan.

SOE moteris

Nancy Wake buvo viena geriausiai dirbančių SOE agenčių visoje Prancūzijoje. Po dienos D sąjungininkams bandant išplėsti nedidelį placdarmą Normandijoje, ji de facto ėmė vadovauti 7.000 makių, prancūzų partizanų, mėginusių išvengti susidūrimo su vokiečiais. Vokiečiai apsupo prancūzus neįžengiamame Overnės plokščiakalnyje, o N. Wake sunkvežimiu lakstė nuo vienos vokiečių į kampą įvarytos makių grupės prie kitos, koordinuodama jų veiksmus ir dalindama ginklus bei amuniciją, kuriuos sąjungininkai nuleido su parašiutais.

Sąjungininkai buvo ką tik įžengę į Normandiją, todėl prancūzų partizanai kaip tik šiuo metu turėjo imtis veiksmų, kad atitrauktų vokiečių kariuomenės dėmesį – ne tik tam, kad įsiveržimas į Normandiją būtų kuo sklandesnis, bet ir siekiant pasiruošti artėjančiam sąjungininkų išsilaipinimui Pietų Prancūzijoje.

Slaptoji Churchillio kariuomenė

Akiplėšiška buvusi slaugytoja, laisvai samdoma žurnalistė ir turtuolio žmona Nancy Wake priklausė nedidelei, bet ypatingai 40 moterų grupelei, kurią nuo 1940 m. subūrė SOE.

W. Churchillis pirmajam SOE vadovui griežtai įsakė „padegti Europą“. Iniciatyva nebuvo sutikta palankiai, organizacija buvo vadinama „Neetiško karo ministerija“ ir „Slaptąja Churchillio kariuomene“. Įkūrus organizaciją 1940 m. vasarą, netrukus kilo mintis į SOE priimti ne tik vyrus, bet ir moteris.

Agentės moterys turėjo daugybę pranašumų, ypač okupuotoje Prancūzijoje, kur nieko nestebino viena po šalį keliaujanti moteris, tad ir agentėms buvo paprasta įsilieti į vienišų moterų minią. Rankinėse ir dviračių krepšiuose jos galėjo nepastebėtos gabenti pranešimų, sprogmenų, slaptų operacijų žemėlapių ir ryšių įrangą.

Vokiečių kareiviai, dažniausiai be galo konservatyvūs, moterų nelaikė grėsme, dažniau žarstė komplimentus ar bandė užmegzti romantiškus santykius.

Baltoji pelė

Į SOE moterys patekdavo dažniausiai per slaugytojų organizaciją FANY. Laivyne, kariuomenėje arba karinėse oro pajėgose dirbti užsiregistravusias moteris SOE kviesdavo padirbėti FANY, per skelbimus laikraščiuose ieškota ir užsienio kalbomis kalbančių moterų. Tik po kelių pokalbių, atsakiusios į daugybę klausimų, besikreipiančios moterys pagaliau suprasdavo, kam iš tiesų yra samdomos.

Pirmaisiais karo metais moterys praeidavo elementarius kelių savaičių mokymus, bet ilgainiui SOE ėmė rengti sunkias kelių mėnesių trukmės pratybas.

Kai Nancy Wake prisijungė prie SOE gretų, mokymo programa buvo jau sukurta, tad jai taip pat teko įveikti sudėtingas pratybas, nors ji jau buvo patyrusi pogrindininkė, vykdžiusi slaptas operacijas Prancūzijoje. Naujojoje Zelandijoje gimusi Wake 1939 m. ištekėjo už fabriko savininko Henri Fioccos iš Marselio. Prasidėjus karui, finansiškai vyro padedama, ji padėjo iš iš okupuotos Prancūzijos pasitraukti žydams, sužeistiems britų pilotams. Vokiečiai apie ją gerai žinojo, vadino kodiniu Baltos pelės vardu ir ieškojo visoje Pietų Prancūzijoje.

Gestapo agentai ją du kartus apklausė, tačiau nesuprato, kad prieš juos sėdinti moteris – paslaptingoji Balta pelė.

„Beprotnamio“ mokymuose

Galop gestapas ėmė lipti ant kulnų, tad Nancy Wake teko bėgti į Angliją. Kai ši mėgino tapti Laisvosios Prancūzijos pajėgų, kurioms vadovavo generolas de Gaulles’is, kovotaja, apie jos ketinimus sužinoję britų SOE agentai nuviliojo ją prancūzams iš panosės.

Pirmoji mokymų, kuriuose dalyvavo N. Wake, dalis buvo vadinama „Beprotnamiu“. Jai teko įveikti karinių kliūčių ruožų, atlikti psichologinių testų ir dirbti komandoje. Wake pakaitomis tai keikėsi, tai žavėjosi programa, kol galop ją įveikė ir buvo pasiruošusi kitam etapui – šešių savaičių naujokų mokymo stovyklai negyvenamoje Škotijos Inverie įlankos pakrantėje. Būdama vienintelė komandos moteris, Wake sugebėdavo išsisukti nuo rytinių pratybų suvaidinusi menstruacijos skausmus, tačiau neišvengė nei 36 val. trukmės žygių, bėgimų kalnuota vietove, kliūčių ruožų, nei mokymų mesti granatą, kautis vienas prieš vieną, plaukti valtele, žudyti, judėti nepastebėtai ir išgyventi maitinantis tuo, ką galima rasti gamtoje. Moterys dažniausiai nesužibėdavo nė vienoje mokymų dalyje, bet Nancy pagarsėjo kaip taikli automatu „Sten“ šaudanti šaulė.

Tokia ji buvo ne vienintelė. Kita SOE agentė – Yvonne Rudellat – taikliu šaudymu taip pat smarkiai pranoko visus savo grupės narius.

Mančesteryje Nancy Wake, kaip ir dauguma kitų SOE agenčių, išmoko šokti su parašiutu. Šiuos mokymus turėjo baigti didžioji SOE agentų dalis, nes dauguma jų į Prancūziją nusileisdavo parašiutais. Moteris, kurios užduotis buvo supakuoti parašiutus, vėliau prisiminė, kaip moterys ruošdavosi šuoliui „pasidažiusios lūpas ir pasidariusios makiažą“, tačiau kitais aspektais nuo vyrų niekuo nesiskyrė. Instruktoriai kartais liepdavo moterims šokti pirmoms, tad vyrams, jeigu jie nenorėdavo prarasti gero vardo, nebelikdavo nieko kito kaip šokti iš paskos.

Po šuolių parašiutu laukdavo mokomasis „gestapo“ tardymas, mokymas pasigaminti sprogmenis iš to, kas po ranka, ir galop intensyvus laikotarpis stengiantis susigyventi su nauja, netikra tapatybe. Nancy Wake naujas vardas buvo Lucienne Suzanne Carlier, o agentės slapyvardis – Helene.

Šoko su aukštakulniais

1944 m. balandžio naktį sunkiai pakelianti skrydį lėktuvu Nancy Wake iššoko iš keturių variklių amerikiečių bombonešio „B-24 Liberator“ netoli Kon d’Aljė, Vidurio Prancūzijoje, – su kostiumėliu, šilkinėmis kojinėmis, kombinezonu, kupranugario vilnos paltu ir aukštakulniais. Rankinėje turėjo suklastotus asmens tapatybės dokumentus, milijoną frankų grynaisiais ir diversijos taikinių, kuriuos Londonas ketino užpulti prieš dieną D, t. y. vokiečių požeminių telefono kabelių, geležinkelio pervažos ir trijų fabrikų, planus.

Su radijo ryšininke ir dar viena agente Nancy Wake daugelį savaičių koordinavo ginklų atsargų nuleidimą parašiutais. Ginklai buvo skirti vietiniams prancūzų pasipriešinimo judėjimo partizanams, kurie turėjo vykdyti diversijos veiksmus ir kovoti su vokiečiais. Ji nepailstamai keliavo nuo vienos pasipriešinimo grupės prie kitos, mokėjo atlygį kovotojams ir jų šeimoms ir nuolat teikdavo ataskaitas Didžiajai Britanijai apie nuveiktus darbus. Dėl kontaktų su Londonu ji galėjo gauti ginklų ir daugiau pinigų, todėl 1944 m. pavasarį Nancy Wake tapo realia pasipriešinimo pajėgų, kurias sudarė net 7.000 makių, lydere. Tiesa, ji nevengė alkoholio ir gėrė ne blogiau už vyrus, tačiau tai nesumenkino jos reputacijos prancūzų akyse.

Nurodymai, kaip veikti, kuriuos Nancy Wake ištraukusi iš rankinės perduodavo partizanams, buvo tiksliai vykdomi visoje okupuotoje Prancūzijoje. Pasipriešinimo judėjimas atliko daug diversijos veiksmų ir sutrukdė vokiečiams veiksmingai komunikuoti ir greitai perkelti pajėgas į naujai atsivėrusį frontą Normandijoje. Pasipriešinimo judėjimo veiksmai turėjo lemiamos įtakos dienos D operacijos „Operation Overlord“ („Operacija Viešpats“) sėkmei. Daugelyje vietų SOE agenčių darbas buvo gyvybiškai svarbus visam pasipriešinimo judėjimui.

Kovojo visoje Prancūzijoje

Kai Nancy Wake atvyko į Overnę, čia jau keletą mėnesių dirbo 30-metė agentė Pearl Witherington. Ji kaip ryšininkė buvo išvažinėjusi visas apylinkes ir bendrai veiklai suvienijusi išsiskaidžiusias pasipriešinimo dalyvių grupes. Prieš dieną D Witherington tapo makių grupės, kuri išaugo iki 1.500 žmonių, lydere.

Kitos moterys dirbo rizikingą radisčių darbą, nuolat baimindamosi. Airių kilmės radijo ryšininkė Maureen O’Sullivan išsiuntė 332 gyvybiškai svarbius radijo pranešimus į Londoną naudodamasi įvairiose vietose išslapstytais radijo siųstuvais. Nepailstančios SOE moterys keliaudavo po visą Prancūziją perduodamos įsakymus, gabendamos sprogmenis ir ginklų atsargas.

Medžioklė lėktuvu

Tačiau koordinuoti sėkmingi SOE išpuoliai nepadėjo užkirsti kelio vokiečių pajėgoms: 1944 m. birželio pabaigoje 22.000 vokiečių kareivių apsupo Overnės aukštumą, kurioje buvo Nancy Wake ir jos makiai.

Kai „Henschel“ pilotas dar kartą leidosi Nancy Wake sunkvežimio link siaurame kalnų keliuke, ji instinktyviai sumažino greitį. Pilotas pradėjo šaudyti, kulkos smigo į smėlėtą kelią priešais britų agentę. Manevruodama agentė kelis kartus išvengė kulkų. Iki jos tikslo – Freydefront kaimo – dar buvo likę daugiau nei 3 km, kai priešais ją ant kelio iššoko jaunas makis.

„Kaimas evakuotas! – sušuko jis. – Greičiau, sek paskui mane!“

Jiedu metėsi į griovį šalikelėje, o „Henschel“ lėktuvas dar kartą paleido seriją šūvių ir vėl pakilo aukštyn. Tuomet Nancy Wake puolė prie sunkvežimio, nuo galinės sėdynės pasičiupo prikaistuvį, indelį veido kremo, pakelį arbatos ir raudono satino pagalvėlę ir greitai sugrįžo.

„Buvau pamiršusi šiuos daiktus“, – paaiškino ji nustebusiam prancūzui. Po kelių sekundžių vokiečių pilotas pataikė į sunkvežimį ir šis užsiliepsnojo.

Vakare esesininkų pajėgos pasiekė plokščiakalnį, bet jau buvo per vėlu. Prancūzai, kurie pažinojo šį kraštą kaip savo penkis pirštus, sugebėjo prasiveržti pro vokiečių linijas ir pasiekti saugią vietovę.

Pasibaigus kautynėms ant plokščiakalnio, prancūzai buvo netekę šimto vyrų, o vokiečiai – beveik 1.400. Tačiau laisvės kovotojus ištiko kita katastrofa: nutrūko vienintelis ryšio kanalas su Londonu; Nancy Wake ryšininkė pametė savo radijo siųstuvą ir kodus, kuriuos naudojo prisistatydama SOE nariams Anglijoje.

500 km per tris paras

Nancy Wake suvokė, kad padėtis labai rimta. Be pakankamų ginklų atsargų jos makių kariuomenė taptų besiblaškančia ir neveiksminga gauja. Ji ryžosi pati sukarti 500 km kelią pėsčiomis ir dviračiu į Šatoru miestą, kuriame radijo ryšininkė galėjo atkurti ryšį su Londonu. Kelias vedė kalnuota vietove per priešo linijas, bet agentė įveikė atstumą mažiau nei per tris paras. Išsekusi grįžo pas savo makius į Sent Santino kaimą, apsiverkė, išmaukė kelis stiklus degtinės ir beveik tris dienas kentė nepakeliamus nugaros skausmus.

Išvijo gestapą

Atkūrus ryšį su Londonu, 1944 m. liepa ir rugpjūtis buvo labai intensyvūs mėnesiai Nancy Wake ir jos makiams. Prie jų prisijungė daugybė naujų žmonių. Nuolat puldinėdami vilkstines, rengdami pasalas ir vykdydami diversijos veiksmus pasipriešinimo judėjimo dalyviai gerokai apkartino vokiečiams gyvenimą. Šie žmonės netgi išvijo gestapą iš gana didelio Monliusono miesto Vidurio Prancūzijoje.

Nancy Wake pati dalyvavo keliose pasalose ir geležinkelio puolimuose, tačiau pagrindinis jos darbas buvo vadovauti, koordinuoti ginklų nuleidimą parašiutais ir išdalyti ginklų atsargas pasipriešinimo pajėgoms. Kartais Londonas jai atlygindavo už atliktą darbą atsiųsdamas asmeninių siuntinių su moteriškais daiktais, pavyzdžiui, veido kremu ir lūpdažiu.

1944 m. rugpjūčio 15 d. sąjungininkų pajėgos įžengė į Pietų Prancūziją, po kelių dienų žlugo Viši režimas, didžioji Prancūzijos dalis buvo laisva. Tik tuomet Nancy Wake sužinojo, kad gestapas nukankino ir nužudė jos vyrą Henri Fioccą.

Didžioji Britanija, Prancūzija ir JAV apdovanojo ją medaliais už nuopelnus.

Toli gražu ne visoms 40 moterų, kurias SOE išsiuntė į Prancūziją, pavyko išgyventi karo siaubą kaip Nancy Wake. SOE buvo įspėjusi moteris, kad tik pusė gali tikėtis grįžti namo gyvos. Nors sekėsi geriau, nei pranašauta, 14 SOE agenčių iš 40 per karą žuvo. Beveik visas jas pirmiausia žiauriai tardė Vokietijos saugumo pajėgos, tuomet jos buvo išsiųstos į koncentracijos stovyklas, o galop nubaustos mirties bausme – dauguma jų neatskleidė nieko svarbaus. Likusios gyvos moterys daugybę metų niekam nepasakojo apie savo išgyvenimus, tad SOE moterų indėlis į sąjungininkų pergalę išryškėjo visai neseniai.

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Interviu su M. Salzman: kada gyvensime amžinai?  Premium

Marian Salzman yra pripažinta viena iš penkių geriausių tendencijų prognozuotojų pasaulyje. Jos dėka...

Kovoti su klimato kaita galima peržiūrėjus savo racioną

Jungtinės Tautos (JT) perspėja, kad Vakarų šalių gyventojų pomėgis šaldytuvus ir pilvus prikimšti mėsos ir...

Laisvalaikis
08:59
Vyno vertinimas balais – atgyvena ar būtinybė Premium

Gegužę vyno pasaulį apskriejo žinia, kad neabejotinai žymiausias pasaulio vyno kritikas Robertas Parkeris...

Laisvalaikis
2019.08.17
Iliustruotoji istorija: penkeri J. McCaino kančių metai Vietname 5

Ėjo dvylikti Vietnamo karo metai, kai į skrendantį virš Hanojaus amerikiečių lakūną Johną McCainą pataikė...

Laisvalaikis
2019.08.17
A. Schwarzeneggeris: „Nesu mašina, kurią vaidinu filmuose“ Premium

Filmuose Arnoldas Schwarzeneggeris žudė vikingus, grobuonis, klonus ir zombius. Dabar atrodo, kad jis mėgina...

Laisvalaikis
2019.08.17
Vaikų finansinis raštingumas: kaip paaiškinti, kad pinigai ant medžių neauga Premium 3

Išeinančiam į mokyklą trečiokui į ranką įbrukti keletą eurų – dažna tėvų praktika. Tačiau specialistai sako,...

Laisvalaikis
2019.08.16
„Hyundai i10“ ruošiasi rudeniniam debiutui

Artėjant rudeninei Frankfurto automobilių parodai, „Hyundai“ paviešino pirmąjį savo naujojo mažiausio modelio...

Laisvalaikis
2019.08.15
Budistų šventykloje pamokslus sako robotas 1

Viena iš Japonijos Kioto mieste veikiančių budistų šventyklų tikinčiuosius mėgina sudominti dvasininku...

Laisvalaikis
2019.08.15
Mokslininkai: kosmoso radiacija pažeistų astronautų smegenis 4

Kol tokie milijardieriai kaip Elonas Muskas ar Jeffas Bezosas, svajoja žmones išlaipinti Marse, mokslininkai...

Laisvalaikis
2019.08.14
Aiškėja Nacionalinės koncertų salės Vilniuje architektūrinės idėjos laimėtojai

Aiškėja Nacionalinės koncertų salės, planuojamos pastatyti ant Tauro kalno Vilniuje, tarptautinio konkurso...

Laisvalaikis
2019.08.12
L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė tapo Europos čempione

Sekmadienį Anglijoje vykstančiame šiuolaikinės penkiakovės Europos čempionato finale triumfavo Laura...

Laisvalaikis
2019.08.11
Herojai apleidžia teisę Premium 3

Švietimo sistemos analitikų ir įdarbinimo specialistų perspėjimai abiturientams nesirinkti vadybos ar teisės...

Verslo klasė
2019.08.11
Europos kurortai kratosi kruizinių laivų 10

Populiariausi Europos uostai nevaldomus, vis tankėjančius turistų srautus ir oro taršą nori pažaboti ribodami...

Laisvalaikis
2019.08.11
Iliustruotoji istorija: Jekaterina II ir Voltaire‘as buvo susirašinėjimo draugai

Jekaterina II valdė savo imperiją diktatoriškai, dažnai keitė meilužius, bet vienam vyrui – filosofui...

Laisvalaikis
2019.08.11
Iš mokyklos suolo – į golfo profesionalų kalvę Amerikoje Premium 5

„Man golfas reiškia gyvenimą: žaidžiu jau 12 metų ir be jo neįsivaizduoju nė dienos“, – sako Bitė Gilė...

Laisvalaikis
2019.08.11
Amerikos litvako planuose – 20 mln. USD Kauno marių užlietoms Rumšiškėms atkurti Premium 13

„Šiais laikais yra daugybė informacijos šaltinių ir vietų, kur gali sužinoti, kaip žuvo mažuose miesteliuose...

Laisvalaikis
2019.08.11
Markė – netikėtų atradimų kraštas Premium

Italijos regionas Markė (Marche) Lietuvoje dar tik atrandamas. Nedaugelis žino, kad Markėje auga įvairių...

Laisvalaikis
2019.08.10
Iliustruotoji istorija: vieni metai vikingų ūkyje 1

Gyventi šiaurėje buvo sunku. Vikingų laikais ūkyje buvo pasidaroma visko – nuo maisto iki drabužių. Ūkio...

Laisvalaikis
2019.08.10
Laisvės paženklintas fotografas Rimantas Dichavičius Premium 2

Fotografas ir grafikas Rimantas Dichavičius nejaučia senatvės, nors jam jau virš 80-ies. Jis sako, kad senam...

Verslo klasė
2019.08.10
„Apollo 11“ misijos atspindžiai spalį pasieks Vilnių

Šiemet pasauliui minint 50-ąsias metines, kai žmogaus – astronauto Neilo Armstrongo – koja pirmąsyk palietė...

Laisvalaikis
2019.08.09

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau