Kaip dr. Basanavičius steigė Varnos kurortą

Publikuota: 2018-04-02
 

Dr. Jonas Basanavičius 1892–1905 m. gyveno Bulgarijos mieste Varnoje: vertėsi gydytojo praktika, dalyvavo visuomeninėje, kultūrinėje ir politinėje veikloje.

Dalyvavo rimtai: išrinktas į Varnos savivaldybę, jis rengė projektus, pagal kuriuos Varna iš apleisto provincijos miesto turėjo tapti patraukliu kurortu su jūros krantine, sanatorijomis ir gydyklomis. Ši jo veikla rodo lietuvių tautos patriarchą buvus sumaniu verslininku.

Kai kuriuos projektus dr. Basanavičiui pasisekė pradėti iki grįžimo Lietuvon 1905-aisiais, kai kurie buvo įgyvendinti vėliau. Todėl Varnoje jis prisimenamas; jo vardu pavadinta viena miesto gatvė, o prie namo, kuriame jo gyventa, stovi stela su tai įamžinančia memorialine lenta.

Varnos pranašumai

Apie dr. Basanavičiaus veiklą Varnoje liudija amžių sandūroje leistas Varnos bendruomenės laikraštis, kurio prenumerata metams kainavo 2 levus. Antai 1902 m. balandžio 11 d. numeryje skelbiamos Varnos miesto bendruomenės tarybos posėdžio nutarimo išvados akivaizdžiai liudija, kokią didelę įtaką jis turėjo miestui. Tame posėdyje dr. Basanavičius išdėstė savo viziją, kaip ir kodėl reikia gerinti sanitarinę ir kultūrinę Varnos būklę ir steigti kurortą su gydyklomis. Laikraštyje rašoma:

„Pasak pranešėjo, Varna, kaip gydyklų (Kurort) vietovė, turi: 1) klimatą, kuris dėl jūros vasaros metu nebūna toks karštas kaip kontinentinis, ruduo būna labai malonus, o žiemos mėnesiai – gana šilti, beveik be sniego. 2) Racionaliai naudojamos šaltos jūros vonios, o ir pats gyvenimas prie jūros teigiamai veikia gydant: a) įvairius nervinius negalavimus ir kt. ; b) skrofuliozės ligas, ypač vaikų. 3) Dėl gražių rudens mėnesių ir labai vertingų vynuogių Varna tuo metų laiku gali tapti naudinga vietove gydytis įvairias ligas vynuogėmis. 4) Jūros voniose (Soolseebaeder) pradėjus naudoti sutirštintą jūros vandenį (Sool) Varna bus dar svarbesnė, nes suteiks galimybę gydytis įvairesnes ligas. 5) Tarp jūros ir Devnensko ežero yra didžiulė pelkė – buvusios jūros liekana. Iš jos dugno su laiku būtų galima gaminti „pelkinį ekstraktą“ (Moorextract), naudoti purvo vonioms (Moorbaeder) gydantis podagrą, išiją, sunkius reumatizmo atvejus ir kt.; gydomosios Varnos savybės tik padidėtų.

nuotrauka::1

Ir pabaigoje – 6) Šv. Konstantino vienuolynas Jevsinogrado vynuogynuose yra puiki vieta įkurti hidroterapijos įstaigai, kuri yra labai reikalinga, arba sanatorijai gal nervų, gal skrofuliozinėms ligoms gydyti. Varna galėtų išgarsėti ir kultūrine prasme, pritraukdama kuo daugiau besigydančiųjų, – iš to vietos gyventojai turėtų materialinės naudos.“

Užsimota iš peties

Dr. Basanavičiaus verslininko talentą liudija jo siūlytos priemonės: „Bendruomenės taryba, pasak p. dr. Basanovičiaus, suprasdama palankias sąlygas, turėtų pasirūpinti ne tik miesto asenizacija, jo estetiniu gražumu, bet ir sistematingu voniomis besigydančių Varnos svečių gyvenimiško komforto gerinimu, nes jūros vonių sezono metu jie pasiges ir tam tikrų pramogų. Todėl pranešėjas siūlo: 1) išplėsti pajūrio parką iki Jevsingrado plento, įsteigti dar bent 2 rondo ir žaidimų aikštelę (Lawn–Tennis–Spielplatz), didesniam lankytojų patogumui tam tikrose vietose pastatyti 2–3 altanas, muzikos paviljoną, kuo daugiau suolų ir pan.;

2) palei jūrą nutiesti siaurą taką iki Jevsingrado pasivaikščiojimams (Fussweg) – jis būtinas daugeliui nervų ligomis sergančių ligonių, o su laiku reiktų įsigyti ir nedidelį garlaivį, kad būtų galima paplaukioti jūros pakrante;

3) mieste ar pajūryje pastatyti didelį kazino (Kurhaus), kur būtų maitinimosi salonas, kavinė, biliardo, konvertacijos kambariai, skaitykla su vietiniais ir svetimšališkais laikraščiais ir t. t.

nuotrauka::2

Kadangi vietiniuose viešbučiuose trūksta kambarių, daugelis jūros vonių lankytojų apsigyvena privačiuose namuose, kurie dažniausiai būna primityvūs ir be jokių patogumų. Todėl pranešėjas atkreipė dėmesį į itin svarbų apgyvendinimo klausimą. Kadangi dabartinėmis sąlygomis neįmanomos reikšmingos reformos, pranešėjas pasiūlė įsteigti prie bendruomenės valdybos bent vieną kambarių biurą, kuriame būtų kaupiami tikslūs viešbučių ir privačių namų kambarių sąrašai, vonių sezono metu nuomojamų namų sąrašai, nurodoma jų kaina ir užtikrinta švara, – taip būtų palengvintos svečių būsto paieškos.

Bendruomenės taryba, rūpindamasi miesto sanitarine būkle, išleido ir dar išleis nemažai lėšų asenizacijai, miesto gražinimui, pajūrio sodų priežiūrai ir pan. tam, kad palengvintų sezoninių svečių gyvenimą. Todėl, pasak minėto pranešėjo, taryba turi teisę tikėtis dalį tų išlaidų padengti pačių jūros vonių lankytojų sąskaita ir tų Varnos gyventojų sąskaita, kurie gauna tiesioginę naudą iš miesto svečių, – viešbučių, restoranų, vyninių ir kt. savininkų. Tuo tikslu beveik visose europietiškose gydyklose (kurortuose) yra numatyta tam tikra gydymo taksa (Kurtaxe) ir muzikinė taksa (Musik-taxe), taip pat reikalaujama nustatytos duoklės iš namų, viešbučių, restoranų, aludžių ir kt. turėtojų, gaunančių pelną iš sezoninių svečių. Tokiu būdu surinktos lėšos padengia sodų, parkų, kelių, promenadų priežiūros išlaidas, padeda išlaikyti kazino, muzikines kapelas, skaityklas, už jas skelbiami lankytojų sąrašai (Kurliste) ir pan.“

Kurorto mokesčiai

Dr. Basanavičius, siūlydamas kurorto rinkliavą, miesto tarybai pateikė savo lankytų kurortų pavyzdžių: „Karlsbadas – 1901 m. miestas, turintis 15.000 gyventojų, sulaukė 50.000 svečių ir jo bendruomenės biudžetą sudarė 4.353.442 kronų. /.../ Merano mieste kiekvienas atvykėlis, jei gyvena mieste 3 dienas, 4-ą dieną turi susimokėti savaitinę taksą. /.../ Badgasteine kiekvienas svetimšalis, 5 dienas gyvenantis vienoje vietoje, turi susimokėti per šeimininką už I klasę 30 kronų gydymo taksą, 20 kronų už muziką ir 2 kronas dienpinigių. /.../ Auszė (Aussee) suaugusieji už sezoną moka po 6 kronas, vaikai nuo 2 iki 12 metų – 3 kronas, tarnai – 2 kronas. Nuo taksos atleidžiami: 1) vaikai iki 2 metų; 2) tie užsieniečiai, kurie kurorte turi nekilnojamojo turto; 3) karininkai ir valdininkai, tarnaujantys mieste; 4) visi gydytojai; 5) visi kariškiai ir 6) beturčiai ligoniai, įrodę savo beturtystę.

Pranešėjo nuomone, Varnai tinkamiausias yra Auszė taikomas taksų rinkimo būdas. Dabartinės ekonomikos sąlygomis tai galėtų būti norma, o būtent: suaugusieji už sezoną mokėtų po 6 levus, vaikai nuo 2 iki 12 metų amžiaus – po 3 levus, vaikai iki 2 metų ir tarnai, slaugantys ligonius, – po 1 levą. Be to, ir mūsuose, kaip ir minėtuose europietiškuose kurortuose, turėtume atleisti nuo taksų mokėjimo: a) gydytojus ir jų šeimos narius; b) tuos valdininkus, kurie gauna mažiau nei 1.500 levų; c) visus kariškius (žemiausio rango); d) beturčius ligonius ir e) asmenis, turinčius Varnoje nekilnojamojo turto.“

Taryba pritarė

„Taryba, – rašoma laikraštyje, – išklausiusi p. dr. Basanovičiaus pranešimą, įžvelgė didžiulę galimą naudą miesto gyventojams sveikatingumo ir ekonomine prasme, sistemingai įgyvendinant asenizacijos priemones, priimant besigydančius vonių lankytojus, taip pat įvertindama pranešėjo siūlomus būdus pakylėti Varnos miestą į aukštesnį kultūros ir gydymo lygmenį, N U T A R I A:

Principingai priimti p. dr. Basanovičiaus pranešimą ir paskelbti jį „in extenso“ Varnos bendruomenės laikraštyje. Praplatinti pajūrio sodus iki Jevsinogrado plento. /.../ Kuo skubiau tuose soduose pastatyti muzikos paviljoną ir 2 dideles pavėsines, laikantis mero paskirtos komisijos, p. dr. Basanovičiaus, miesto inžinieriaus ir architekto nurodymų ir plano. /.../ Sudaryti išankstinį sanitarinių vietų sąrašą, kur būtų galima statyti kioskus, prekiaujančius įvairiomis prekėmis, kur būtų galima iškelti kėdes, staliukus prie kavinių, karčemų ir pan. /.../ Pritariant p. dr. Basanovičiaus siūlymui, nutarta Varnos mieste įsteigti: I. Muziejų, kuriame būtų kaupiami: a) archeologiniai daiktai ir b) antropologinė bei etnografinė medžiaga apie dabartinius gyventojus. Muziejus būtų pavadintas Varnos miesto muziejumi.

II. Patvirtinti Archeologinės komisijos sudėtį: bibliotekinio komiteto nariai, bendruomenės tarėjas p. dr. Basanovičius, mokytojas Karlas Škorpilas. Komisijai pavestas muziejaus įsteigimo organizavimas.“

(Iš bulgarų kalbos vertė Birutė Daulenskienė.)

Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Paryžiaus katedrai atstatyti – nuo 3D technologijų iki žaidimo „Assassin’s Creed“ Premium

Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė, kad nuo gaisro nukentėjusi Paryžiaus Dievo Motinos...

Laisvalaikis
2019.04.23
Nepalas matuos, ar nenutrupėjo Everesto viršukalnė

Nepalas į Everestą siunčia tyrinėtojų komandą, kurios užduotis bus pamatuoti, ar aukščiausias pasaulio kalnas...

Laisvalaikis
2019.04.22
I. Kantas šaldytuve ieško pieno Premium

Pats Immanuelis Kantas (1724–1804 m.) manė, kad jo protėviai buvo škotai. Ilgą laiką šitokia filosofo...

Verslo klasė
2019.04.22
200 metų buvęs pamirštas paveikslas eksponuojamas Vilniuje 1

Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4) eksponuojamas VU Piešimo ir tapybos katedros

Laisvalaikis
2019.04.22
Mokytis, mokytis. Bet kitaip 4

Vieną dieną man Brigita pasakė, kad nori pasikalbėti. Net nežinau, kaip čia taip išėjo – tiesiog ėmė ir...

Verslo klasė
2019.04.22
Paskui Japoniją išvykimo mokestį turistams įveda ir Malaizija 2

Vis daugiau valstybių nori rinkti mokesčius iš turistų ne tik jiems šalyje būnant, bet ir tuomet, kai...

Paslaugos
2019.04.22
„Mėgintuvėlis LT“ įkūrėja: verslo eksperimentas – uždegti mokslu vaikus Premium

Renata Česūnienė, MB „Mėgintuvėlis LT“ įkūrėja, pasitinka savo laboratorijoje. Stalas čia nukrautas...

Laisvalaikis
2019.04.19
Išsiaiškino, kur Shakespeare‘as rašė „Romeo ir Džiuljetą“

Britų istorikas Geoffrey‘is Marshas sako nustatęs, kur gyveno Williamas Shakespeare‘as (1564-1616 m.), kai...

Laisvalaikis
2019.04.17
Jei į Prezidentus kandidatuotų robotas

Vilniuje veikiantis privatus MO muziejus, atkreipdamas dėmesį į balandžio pradžioje atidarytą naują didžiąją...

Laisvalaikis
2019.04.17
Dievo Motinos katedrai verslas aukoja milijonus 2

Nacionaline tragedija vadinamas Paryžiaus Dievo Motinos katedros gaisras sujaudino ne tik tikinčiųjų širdis.

Laisvalaikis
2019.04.17
Futurologas Ch. Kutarna: naujame pasaulyje senos tiesos negalioja Premium

Futurologas dr. Chrisas Kutarna į interviu atvyko beveik parą keliavęs iš Naujosios Zelandijos – per Dohą, o...

Laisvalaikis
2019.04.16
NTAKD riboja tarptautinių „Vyno dienų“ reklamą Premium 8

Didžiausią Baltijos ir Šiaurės Europos šalių vyno parodą „Vyno dienos“ rengiantis „Vyno klubas“ pranešė, jog...

Laisvalaikis
2019.04.16
Paryžiaus katedra: kas prarasta ir kas laukia 7

Pirmadienio vakarą Paryžiaus Dievo Motinos katedrą niokojusį gaisrą pavyko numalšinti. Nors sudegė visas...

Laisvalaikis
2019.04.16
Kakė Makė eina į „Akropolius“ 9

„Alma littera“ pranešė plečianti savo valdomo „Kakės Makės“ prekės ženklo pasaulį – rugpjūtį Vilniaus ir...

Laisvalaikis
2019.04.15
Graikija ir Turkija turistams atvers senovinių laivų sudužimo vietas

Graikija ir Turkija turistams – nardytojams rengiasi atverti naujus povandeninės archeologijos lobynus.

Paslaugos
2019.04.15
Kelionės verslo reikalais – ne į sveikatą 1

Darbo reikalais dažnai keliaujantys žmonės retai kalba apie tokių išvykų romantiką, jiems tai – neišvengiama...

Laisvalaikis
2019.04.14
1940-ųjų ruduo – kelias į „Barbarossą“ Premium

Vos spėjus Vokietijai sutriuškinti Prancūziją ir išmesti iš žemyno britus, 1940 m. vasarą pasaulis ėmėsi...

Verslo klasė
2019.04.13
Savaitgalis Birštone: ką aplankyti ir kokių pramogų siūlo kurortas 5

Birštoną galima vadinti etaloniniu sėkmės pavyzdžiu: dar prieš penkerius metus kaip galimą kurortą poilsiui...

Laisvalaikis
2019.04.13
„Vero Cafe“ tinklo savininkai: krizė – geras laikas pradėti verslą Premium 4

Skamba kiek makabriškai, tačiau yra verslų, kuriuos pradėti geriausias laikas buvo per 2007–2008 m. finansų...

Laisvalaikis
2019.04.12
Mokslininkai nufotografavo juodąją skylę 1

Mokslininkams pirmą kartą pavyko nufotografuoti juodąją skylę, kurią jie aptiko tolimoje galaktikoje M87. Šį...

Laisvalaikis
2019.04.10

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau