Valdas Adamkus: sodininku būti geriau

Publikuota: 2016-11-03
„Verslo žinios“

„Gyventi Lietuvoje – tai reiškia gyventi Europoje“, – savo inauguracinėje kalboje 1998 m. vasarį sakė prezidentas Valdas Adamkus, lapkričio 3-ąją švenčiantis 90-ties metų sukaktį.
VŽ „Savaitgalyje“ – kelios ištraukos iš knygos „Valdas Adamkus. Pokalbiai nesilaikant protokolo“ (leidykla „Versus aureus“, 2016), su prezidentu kalbėjosi Arnas Ališauskas.

Esame Jūsų darbovietėje – Lietuvos Respublikos prezidentūroje, kur, ir baigęs dvi kadencijas, turite savo kabinetą ir nuolat dirbate. Paklausiu, kaip klausia vaikai: ar kada nors svajojote būti prezidentu?

O, ne. Bet dabar juokdamasis galiu prisipažinti, kad man tai kelis kartus buvo išpranašauta.

Čigonė išbūrė?

Ne. Dar 1958 metais su grupe draugų – skautų akademikų – išvykome į žiemos stovyklą Caberfae vietovėje netoli Mičigano. Ir, kaip visi jauni žmonės, turėjome daug laiko linksmoms pramogoms, todėl išsileidome savo leidinį – mašinėle atspausdintą, rankomis įrištą „Sumuštinį“. Ten buvo linksmų piešinukų, sveikinimų sukūrusiems šeimas ir personalinių linkėjimų kiekvienam tos stovyklos dalyviui. Tai štai linkėjimas Valdui Adamkavičiui skambėjo taip: „Tapti būsimosios laisvosios Lietuvos prezidentu“. Įsivaizduojate – 1958-ieji metai.

O vėliau Jums tai pranašavo šviesaus atminimo Vytautas Kernagis? Buvo?

Buvo. Jeigu neklystu, tai vyko Lemonte, Lietuvių kultūros centre, kur vyko jo pasirodymas – atsimenu net vietą salėje, kur sėdėjau. Vytautą Kernagį pristatė publikai, kažką apie jį papasakojo, kažką apie jo kūrybą ir, prieš pradedant koncertuoti paprašė patį maestro tarti keletą žodžių. Dabar jau neatsimenu, kokia buvo jo kalbos pagrindinė tema, bet, šnekėdamas apie išeivijos gyvenimą, jis kažkaip atskiru žodžiu paminėjo lietuvių išeivių studentijos veiklą. Dar kažką kalbėjo, o paskui sako maždaug taip: čia sėdi vienas iš mano gerų bičiulių Valdas Adamkus, ir aš esu tikras, kad vieną dieną jis bus Lietuvos prezidentas. Salė iš karto pradėjo juoktis, kažkas – ploti, o aš pasimečiau ir negalėjau patikėti tuo, ką išgirdau – galvoju, turbūt nesupratau, ką jis pasakė. Paskui išsiaiškinau, kad ir išgirdau, ir supratau teisingai, taigi – jis buvo vienas iš pranašų.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Bet mes ir be tų pranašavimų vienas kitam simpatizavom – mano lankymosi Lietuvoje metu bendraudavom, buvo labai šiltas ir savas žmogus. Labai pergyvenau, kai sužinojau jo diagnozę. Ta paguoda, kad mano prezidentinės kadencijos metu jam buvo paskirta Nacionalinė kultūros ir meno premija, ir jis tą apdovanojimą gavo iš mano rankų.

O ar tiesa, kad Vytautas Kernagis yra perrašęs savo dainuojamą dainą „Širdele mano“ specialiai poniai Almai ir Jums?

Taip, mano namuose kabo specialiai pagaminta auksinė plokštelė su Vytauto Kernagio parašu, įlieta į plastikinį dėklą. Ta pati melodija, bet pakeisti žodžiai – parašytas tekstas, skirtas būtent mums.

/.../ Žinote, kada žmonėms, kurie Jus gerbė ir gerbia, buvo pikčiausia ir skaudžiausia? Kai 2004 metais buvo pasirašomi Lietuvos priėmimo į NATO ir ES dokumentai. Žmonės kalbėjo: Adamkus nėrėsi iš kailio, vesdamas Lietuvą į tas organizac

Įvairūs žmonės prezidento darbą supranta įvairiai – vieni daugiau mažiau įsigilina, kiti įsivaizduoja kiek paviršutiniškai. Bet esminis momentas – kad absoliuti dauguma iš prezidento tikisi jų problemų išsprendimo. Prezidentas, anot tokio požiūrio, vos ne vienintelis gali išnarplioti visas sudėtingas situacijas, yra tarsi tam tikra galutinės tiesos institucija, na, o jeigu kas nepavyksta – jis ir atsakingas. Turi reaguoti į iškilusias problemas ir priimti galutinius sprendimus, o jeigu to nepadarai – vadinasi, arba tau tie piliečių reikalai nerūpi, arba tu jų nesupranti.

Taip galvojant išleidžiamas iš akiračio vienas svarbus principas – valdžių pasidalijimas. Prezidentas turi savo įgaliojimus, bet jis turi ir savo veiklos ribas. Ir nustato jas ne šiaip kas, o pirmiausia – Konstitucija, tada – prezidento įstatymas, apibrėžiantis prezidento pareigas ir akcentuojantis, kad jis nėra vykdomoji, o labiau – atstovaujamoji valdžia. Kartais net manoma, kad prezidentas gali nuneigti, atšaukti ar pakreipti sau naudinga linkme Seime priimtus įstatymus ir daryti tai, kas atrodo tikslinga jam. Taip nėra, ir žmonės, to nesuprasdami, pradeda kaltinti prezidentą neveiklumu, nesidomėjimu realybe, neatstovavimu piliečiams.

Ar dažnai susidūrėte su tokiu požiūriu, tokiais kaltinimais?

Patyriau tai ir pirmąją, ir antrąją kadenciją. Įsitikinau, kad kai kurių žmonių sąmonėje vis dėlto tvirti du su prezidento veikla susiję vaizdiniai: pirmas – diktatūrinė valstybė, kur prezidento žodis yra vienintelis, galutinis ir neatšaukiamas, o bet kuri abejonė tuo žodžiu labai greitai suvaldoma. Lietuva mato tokių pavyzdžių savo kaimynystėje Rytuose.

Antro modelio pavyzdys – Jungtinės Amerikos Valstijos, kur prezidentas nėra tik reprezentacinis, Konstitucijos veiklą prižiūrintis asmuo, o ir turi galių veikti įstatymų leidžiamojoje valdžioje, ir eina vykdomosios valdžios vadovo pareigas, mūsų supratimu, praktiškai yra premjeras. Jis sudaro vyriausybę – tvirtina departamentų vadovus, vadinamus sekretoriais, jis pirmininkauja posėdžiams. Svarbiausia – kad jis, pradėdamas įgyvendinti savo rinkiminę programą, pats pasirenka žmones, kurie tą programą padės realizuoti. Ir tada JAV prezidento rūpesčiu telieka suderinti įstatymus su Kongresu.

Štai du skirtingi modeliai, ir Lietuvos politinė sistema neatitinka nė vieno iš jų. Mes nesam nei prezidentinė, nei prezidentinę ir vykdomąją valdžią derinanti valstybė. Lietuva – parlamentinė valstybė, ir parlamentas įstatymų klausimu yra daug stipresnė jėga, aišku, išskyrus prezidentui suteiktą teisę įstatymą vetuoti ir reikalauti pataisų.

/.../

Tai koks darbas lengvesnis – prezidento ar sodininko?

Jeigu žmogui leistų pasirinkti, tikrai sodininku būti geriau. Šiaip jau prezidento darbo daug kas neįsivaizduoja, ir apie tai noriu papasakoti vieną epizodą. Eidamas pareigas nuolat lankydavau mokyklas, nuolat susitikdavau su studentais ir gimnazistais, vyresniųjų klasių moksleiviais. Kalbėdavomės, jaunimas daug ko klausdavo, bet vienas klausimas pasikartodavo beveik nuolat: o kaip tapti prezidentu? Juokdamasis atsakydavau, kad konkretaus patarimo duoti negaliu, nes ir pats nežinau, kaip tai atsitiko man. Bet vieną dalyką noriu pasakyti be juokų, kad atsimintumėt visą laiką: jeigu kada nors gyvenime tokia galimybė taptų reali, visada pagalvokit ir žinokit tai, ko niekas niekur niekada nepasakė man, – kai tik jūs pasinaudosite galimybe tapti prezidentu, kai tik jūs padėsite ranką ant Konstitucijos ir duosite priesaiką, nuo tos minutės iki gyvenimo pabaigos privataus gyvenimo jūs neturėsit. Apsisprendi tapti prezidentu, vadinasi, apsisprendi būti visuomenei atviras ir prieinamas, o tavo veiksmai bus smarkiai ribojami. Dažniausiai negalėsi daryti to, ką nori, negalėsi važiuoti ten, kur nori, – ir ne tik todėl, kad su tavim visur važiuoja ir tave nuolat lydi apsauga. Aš, pradėjęs eiti pareigas, su Alma kelis kartus lankiausi parduotuvėje. Ir visada kartojosi tas pats: gyvenimas penkiolikai minučių ar pusvalandžiui sustoja – žmonės prieina pasisveikinti, žmonės žiūri, ką prezidentas perka, kokią duoną renkasi. Tai – normalu, čia – ne žmonių, o mano problema ir kartu patvirtinimas fakto: viešas gyvenimas visiškai pasiglemžia asmeninį.

Prisipažinsiu, kad Vilniuje esu buvęs tik dviejose ar trijose parduotuvėse, Kaune nesu buvęs nė vienoje, ir, jeigu man ko nors reikia, prašau Almos: nueik, nupirk. Aš nesu pats nusipirkęs nei kostiumo, nei marškinių, nei batų – viską superka Alma. Pats renkuosi ir apsiperku tik užsienio kelionėse, kur manęs niekas nepažįsta. Tad va toks žmogaus pasirinkimas, kokį gyvenimą nori gyventi: prezidento ar sodininko./.../

Suprantu, kad Jums vaizdas už lango svarbus ne tik rezidencijoje Turniškėse, bet ir pačioje prezidentūroje – jos kiemai, parkelis Jums visada turėjo daug reikšmės.

O, taip, ir ne tik man. Ir šiandien prisimenu, kaip su Prancūzijos prezidentu Jacques’u Chirac’u išėjome į balkoną, už kurio – vidinis prezidentūros kiemas, Vilniaus universiteto rūmai, o buvo prieblandos pradžia, kai uždegami žibintai. Jacques’as Chirac’as žiūrėjo ir klausė: fantastiškas vaizdas, kodėl jūs jo neišnaudojat? Juk čia vakare, žibintais apšvietus aikštę, galima išgauti dar gražesnių erdvių ir vaizdų… Buvo nuoširdžiai sužavėtas to, ką mato. O ir aš pats, kai būdavo daugiau įtampos, mėgdavau išeiti į balkoną ir žiūrėti į vidinį kiemą, į universiteto pusę – mane tai atpalaiduodavo.

Kitas būdas būdavo nusileisti iš kabineto ir apsukti vieną kitą ratą prezidentūros parke. Kai retkarčiais ten pasivaikščioju dabar, džiaugiuosi nauju priestatu, kurio statybos pradžia buvo mano idėja. Tiesa, dabar pastato paskirtis kita, aš galvojau apie prezidentinę rezidenciją – kad šalies vadovas turėtų kur priimti užsienio svečius neformalioje aplinkoje, pagaliau, kad jam į darbo vietą iš namų tereikėtų paėjėti kelis šimtus metrų. Nereikėtų nei mašinų su švyturėliais, lekiančių per miestą ir gaišinančių kitus vairuotojus, nei pačiam strigti kamščiuose. Tai nenauja idėja – mačiau tokius variantus užsienio valstybių vadovų aplinkoje ir tikiu, kad tai pasiteisintų ir Lietuvos prezidentūroje.

Juo labiau kad tų rūmų praeitis tiesiogiai susijusi su didžiaisiais Europos valstybių valdovais.

O, taip – čia lankėsi Liudvikas XVIII, Napoleonas, Rusijos carai. Kai dirbdamas eidavau į prezidentūros Mėlynąją salę, dažnai prisimindavau, kad esu Muravjovo koriko kabinete. Čia jau istorija – iš tų laikų, kai buvo rusų generalgubernatoriaus rezidencija.

Dar viena istorija, siejanti politiką ir sodininkystę: Olandijos gėlininkai neseniai išvedė naują tulpių rūšį ir pavadino ją Almos Adamkienės vardu. Prieš atvykstant Nyderlandų karalienei Beatrix tos rūšies tulpių lysvė buvo pasodinta ir prezidentūros parke. O aš pats juokdamasis sakau, kad irgi turiu kuo didžiuotis – Singapūre mano garbei buvo pavadinta nauja orchidėjų rūšis.

Tas parkas – taip pat istorijos liudytojas: kaip prisimename, 1997 metų rugsėjį prezidentas Algirdas Brazauskas, baigdamas kadenciją, sušaukė Vilniaus konferenciją. Pasibaigus konferencijai visi dalyviai atminimui sodino medžius, tarp jų – ir prezidentas Lukašenka. Taigi ir dabar prezidentūros parke ošia A. Lukašenkos sodintas lietuviškas ąžuolas. Ir, beje, būdamas parke pamačiau, kad jį puola tos pačios ligos kaip ir mano ąžuoliuką, pasodintą Turniškėse – reikės nuvažiuoti į botanikos sodą ir paklausinėti apie priežastis.

Prezidente, Jūs – miesto vaikas: gimėte ir augote Kaune, anaiptol ne žemdirbių šeimoje, bet dėmesys gamtai – didelis ir nuolatinis. Iš kur?

Nežinau, dažnai kalbama apie genus, o vienas mano dėdė domėjosi mūsų giminės praeitimi ir yra sukūręs Adamkavičių giminės Žemaitijoje genealoginį medį, siekiantį gal keturis šimtus metų į praeitį. Tai neabejoju, kad per tuos keturis šimtus metų giminėje būta ar ūkininkų, ar baudžiauninkų, kurių gyvenimas buvo susijęs su gamta. Beje, galėjau tapti ir bajoru per žmonos liniją – čia dar viena juokinga istorija. Alma buvo kviečiama įteisinti savo bajorystę, nes turi išsaugojusi seną originalų Lietuvos Respublikos savo tėvo pasą, kuriame įrašyta: Stasys Nutautas, sūnus bajoro. Juokauju, bet ir faktai patvirtina: bajoraitė ištekėjo už mužiko.

O iš tikrųjų – taip, aš – miesto vaikas, Kaune gimęs, Kaune augęs ir, kai traukiausi iš Lietuvos, grįžtant antrajai sovietų okupacijai, išskyrus kelias savaites, praleistas kaime, Lietuvos absoliučiai nepažinojau. Tikras, konkretus pažinimas – žmonių, gamtos, kaimų – prasidėjo nuo 1972-ųjų metų, kai kas antrus metus pradėjau čia oficialiai lankytis kaip JAV pareigūnas. Tada pradėjo plėstis mano akiratis, tada pradėjau pažinti Lietuvos miestus, miestelius, kaimus. Bet tai aš mačiau jau subrendusio, susiformavusio žmogaus akimis, o vaikystėje ir jaunystėje, kartoju, mane formavo miestas.

Vykdamas į Lietuvą 1972-aisiais, be abejo, turėjot savo viziją, savo įsivaizdavimą. Kiek realiai pamatyta Lietuva atitiko Jūsų įsivaizduojamą ar prisimenamą?

Įdomus klausimas. Ir kartu – labai supurtantis. Iš Lietuvos išvykau būdamas septyniolikos metų ir išsinešiau labai romantišką, idealų jaunuolio, gimnazisto žvilgsnio sukurtą vaizdą. Jį, gyvenant svetur, palaikė ir nuolatinis ilgesys, ir šventas įsitikinimas, kad pasitraukimas – laikinas dalykas: savaitė, mėnuo ar keli – ir grįžtam namo. Ta grįžimo viltis ir tas idealusis Lietuvos vaizdinys užsitęsė penkiasdešimt metų. Bet išsinešti vaizdai – pradžios mokyklos, gimnazijos, sporto aikštės – dabartinio Dariaus ir Girėno stadiono, Sporto halės, kurios statybą mačiau, nes gyvenom šalia Ąžuolyno, – iškildavo ne tik mintyse, bet ir sapnuose. Sapnuodavau Kauną, sapnuodavau, kad grįžęs vėl vaikščioju po savo miestą. Buvo prisiminimų ir sapnų Lietuva.

O atvažiavau į realią 1972-ųjų Lietuvą. Po šešių savaičių sunkaus darbo Maskvoje – parengus ir pasirašius pirmąją JAV ir Sovietų Sąjungos sutartį ekologiniais klausimais – užsispyriau nuvykti į tą išsapnuotą Lietuvą ir po dvidešimt septynerių metų vėl ją pamatyti savo akimis. Aišku, kad sovietų biurokratų atsakymas Maskvoje buvo „ne“. Jie mane laikė ne tik kapitalizmo atstovu, bet ir beveik atviru priešu, ir turėjo tam pagrindo: kiekvienas metais Vasario 16-osios proga „Amerikos balsas“ suteikdavo man eterį. Aš ir pakalbėdavau – kaip viską mačiau ir supratau pats, bet ne taip, kaip reikėjo sovietams. Na, ir dėl to kelias į Lietuvą jų sprendimu man buvo uždarytas.

Bet gal suveikė kokie žemaitiški genai iš to keturių šimtų metų senumo genealoginio medžio – nepasidaviau, išdėsčiau savo norą JAV ambasadoriui: aš, kaip JAV pareigūnas, esu už kelių šimtų kilometrų, už valandos skrydžio nuo Lietuvos, o jūs man negalite padėti gauti reikiamos vizos? Ir prasidėjo kova tarp sovietų Užsienio reikalų ministerijos ir Jungtinių Valstijų ambasados. Po kelių dienų ambasadorius jau pasakė frazę – viskas, užtenka, daugiau mes niekur neisim ir dėl tavęs nekovosim. Tada aš sužaidžiau ambicijomis: mes, didžioji valstybė, Jungtinės Valstijos, nusileidžiam sovietams dėl tokio menko dalyko… Matyt, užgavau ambasadoriaus savigarbą, jis nutarė: dar kartą pabandysim. Pabandėm – ir gavom penkių dienų leidimą. 1972 ųjų metų liepos 9 dieną po dvidešimt septynerių metų pirmą kartą grįžau į Lietuvą.

Ir kokia ji Jums pasirodė?

Atsimenu, kad buvo sekmadienis, karšta. Žmonių Vilniuje buvo palyginti nedaug – matyt, visi jau išsivažinėję vasaros atostogoms. Pirmas mane labai prislėgęs įspūdis buvo dėl skambančios kalbos. Būdamas Lietuvos sostinėje aš negirdėjau nė žodžio lietuviškai – visur rusų kalba. Mano viduje kilo klausimas: aš tikrai Lietuvoje ar dar kur nors Rusijoje? Šito jausmo, tos pirmosios patirties negaliu pamiršti.

O tos penkios dienos, sakyčiau, buvo dar liūdnesnės, sunkiai jas pakėliau. Įsižiūrėjau į žmones – visi vaikščioja nuleidę akis į žemę, nežiūrėdami vienas į kitą, dairausi – viskas aplinkui vienodai pilka… Nei šypsenų, nei šiaip gyvesnių emocijų – man tai buvo labai neįprasta.

O tas mano romantiškasis išsapnuotas vaikystės Kaunas su didžiuliais pastatais pasirodė gerokai mažesnis, gatvės siauresnės. Einu Laisvės alėja, kuria, lankydamas „Aušros“ berniukų gimnaziją eidavau kiekvieną dieną, ir ji man atrodė tokia plati, didinga, su didele liepų alėja per vidurį, ir man toks jausmas, kad viskas susiaurėję, sumažėję – gatvę galima peršokti. Su kiekviena diena griuvo tas dešimtmečius saugotas idealios, nuostabios Lietuvos vaizdas.

O šiandien?

O šiandien man viskas atrodo daug geriau ir gražiau – nėra to sugriuvusios gimnazisto svajonės jausmo. Be abejo, aš matau trūkumus, bet ir mano Kaunas, ir Lietuva iš tikrųjų gražėja, keičiasi.

Prezidente, o kas darosi su Europa šiandien, 2016-ųjų rudenį?

Pats matai, kas darosi.

Matyt – matau, suprast – nesuprantu.

Aš irgi nesuprantu. Turiu sau tokią teoriją, kad tikrai gera ir nuoširdi idėja buvo suvienyti Europos Sąjungą ir taip užtikrinti joje ilgalaikę taiką. Deja, situacija Rusijos agresijos akivaizdoje yra tokia, kokia yra. Iš principo ES šalys tam nepritaria, bet su principais ir idėjomis kertasi didžiųjų valstybių praktiniai, ekonominiai interesai. Vertybės, idealai deklaruojami kartu, bet rinkų savo prekėms ieškoma po vieną – taip ir prasideda skilimas, pradedama ieškoti landų, kaip sušvelninti ekonominį boikotą, tada pasigirsta kalbos, kad reikia ieškoti bendradarbiavimo kelių, kad būtų teisinga sušvelninti ar net panaikinti ekonomines sankcijas… Tarsi nebūtų atplėšto Krymo, kitų užgrobtų teritorijų. Mane labai jaudina ir aš bijau, kad tai netaptų Europos kapituliacijos prieš Rusiją pradžia. Krymo okupacija įvykusi, o Europa gyvena lyg niekur nieko nebūtų atsitikę. Aišku, niekas nenori karinio konflikto, bet yra įvairių politinio, ekonominio, diplomatinio spaudimo formų…

Bet ir kalbant ne apie išorės, o apie vidaus gyvenimą, – Europos kaip bendrų namų jausmas blėsta…

Aš galvoju taip: nesvarbu, kas aplink mus. Kad ir kas vyktų, mes turim laikytis tikėjimo savo kultūra, savo istorija, savo tauta, savo valstybe. Ir turim tai gint bet kokia kaina. Mūsų mažai tautai kito kelio nėra. O to kelio pati pradžia – pagarba žmogui, žmonėms. Ir nors didelė dalis mūsų žmonių Lietuvą apleido, ir visi mes suprantam, kad dar kažkokia dalis apleis, svarbu daryti viską, kad žmonės, išvykdami fiziškai, savo dvasia, savo ryšiais, savo jausmais pasiliktų čia, savo tikrojoje tėvynėje. Tai – kažkada seniai dar „Santaros-Šviesos“ kelta idėja, telpanti į du žodžius – „gyvoji lietuvybė“. Tik gyvoji, kitokios nebus.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Kanuose T. Cruise‘ui įteikta „Garbės auksinė palmės šakelė“

Holivudo aktorius Tomas Cruise'as, trečiadienį pirmą kartą po 30 metų pertraukos apsilankęs Kanų kino...

Laisvalaikis
2022.05.19
Pokalbis apie psichinę darbuotojo sveikatą: pasitikėjimo vadovu ženklas Premium

Pokalbiai apie psichikos sveikatą tarp vadovo ir kitų komandos narių turėtų būti normalizuoti – teiginiui...

Vadyba
2022.05.19
Juvelyras T. Blaževičius: deimantai brangsta, lietuviškos juvelyrikos rinka bręsta Premium

„Deimantų kainų rodiklis yra ne aukcionai, bet dešimtys tūkstančių mažų gamintojų, kurie parduoda tuos...

Laisvalaikis
2022.05.18
Ukrainiečiai atsisveikino su pirmuoju nepriklausomos šalies prezidentu L. Kravčuku

Rusijos invazijos krečiama Ukraina antradienį atsisveikino su Leonidu Kravčuku, pirmuoju nepriklausomos...

Laisvalaikis
2022.05.17
Prasideda Kanų kino festivalis

Šiandien Kanuose, Prancūzijoje, prasideda 75-asis tarptautinis Kanų kino festivalis ir kino industrijai...

Laisvalaikis
2022.05.17
Kuo virto „Vytauto“ avantiūra su krepšininkais Ballais Premium 6

Lietuvoje su savo šeima ir kūrybine komanda viešėjęs JAV krepšinio veikėjas LaVaras Ballas paskelbė į Ameriką...

Pramonė
2022.05.17
„Dizaino sparnai“ pradedantiesiems augins sparnus

Lietuvos kultūros tarybos (LKT) projektas „Dizaino sparnai“ pradedančiuosius kviečia teikti paraiškas...

Laisvalaikis
2022.05.17
Rusijos premjeras iš R. Tumino atėmė vyriausybinį apdovanojimą 1

Rusijos premjeras Michailas Mišustinas nurodė buvusį Maskvos Vachtangovo teatro meno vadovą režisierių Rimą...

Laisvalaikis
2022.05.17
G. Pruskus: į darbą reikia žvelgti kaip į žaidimą Premium

Gediminas Pruskus, nekilnojamojo turto paslaugų grupės „Inreal“ vadovas, šiuo metu bendrovėje integruoja...

Vadyba
2022.05.15
J. D. Haidtas: apsigavome manydami, kad užtikrinti liberaliąją demokratiją lengva Premium

„Žinau, kad niekada nebuvo aukso amžiaus, kai visi mylėjome vieni kitus ir kalbėjome ta pačia kalba“, – sako...

Laisvalaikis
2022.05.15
Karą iš slėptuvės aprašinėjantis redaktorius: labiausiai šokiruoja mažos detalės Premium

Rusijos invazija į Ukrainą smogė visiems Ukrainos pramonės sektoriams ir kol kas nepanašu, kad šalis...

Verslo aplinka
2022.05.15
Rusijos klaida: neįvertintas oro pajėgų faktorius Premium

Oro pajėgos turėjo būti vienas pagrindinių Rusijos pranašumų kariaujant prieš Ukrainą. Turėdamos daugiau kaip...

Laisvalaikis
2022.05.14
A. Ramanausko-Vanago premija skirta istorikei D. Kuodytei

Penktoji Adolfo Ramanausko-Vanago premija skirta istorikei Daliai Kuodytei, taip įvertinta jos „visuomeniškai...

Laisvalaikis
2022.05.14
Iššūkiai, kuriuos Lenkijai kelia nuo karo bėgantys ukrainiečiai Premium

Lenkija plačiai atvėrė savo duris nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Tačiau vietos politikai ir įvairių...

Verslo aplinka
2022.05.14
Partnerystės įstatymą parašais parėmė per 250 akademikų

Per 250 Lietuvoje ir užsienyje dirbančių mokslo daktarų, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir doktorantų pasirašė...

Laisvalaikis
2022.05.13
M. Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis 2“ premjera – Kanuose

Mariupolio mieste, Ukrainoje, kovo pabaigoje nužudyto kino režisieriaus, kultūros antropologo Manto...

Laisvalaikis
2022.05.12
Psichiatras prof. D. Pūras: Romas Kalanta buvo apsisprendęs 4

Gegužės 15 d. minimos Romo Kalantos (1953–1972) mirties 50-osios metinės – 1972-ųjų gegužės 14 d. Kauno...

Laisvalaikis
2022.05.12
„Stiprūs kartu“ kreipėsi į policiją dėl sukčiavimo atsiradus įstaigai „Mes stiprūs kartu“

Ukrainiečiams padėti įkurta iniciatyva „Stiprūs kartu“ kaltina beveik identišku pavadinimu neseniai...

Laisvalaikis
2022.05.12
Deimantas „The Rock“ aukcione parduotas už 21 mln. Eur, bet tai ne rekordas

Ženevoje vykusiame „Christie's“ namų aukcione parduotas didžiausias kada nors aukcione pristatytas baltasis...

Laisvalaikis
2022.05.12
Internetas 3.0: kaip protokolai ateity gali pakeisti technologijų įmones Premium 2

Pernai visuomenės susidomėjimo sulaukę nekeičiamieji žetonai (NFT) atvėrė naujų būdų uždirbti skaitmeniniams...

Inovacijos
2022.05.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku