„Iliustruotoji istorija“: kaip airiai išvarė vikingus

Publikuota: 2017-08-19
Klontarfo mūšio piešinys. Aut. Hughas Frazeris, 1826. „Wikimedia Commons“ nuotr.
Klontarfo mūšio piešinys. Aut. Hughas Frazeris, 1826. „Wikimedia Commons“ nuotr.
 

Airijos karaliams nuolat kovojant tarpusavyje dėl valdžios, vienas vyras troško išlaisvinti šalį. Pasitelkęs brutalią jėgą ir geležinę valią, klano vadas Brianas Boru užsimojo atlikti tai, ko niekam iki šiol nebuvo pavykę, – išvaryti iš šalies nekenčiamus vikingus.

Ryto saulėje spindi iečių antgaliai ir žiedmarškės, vėjas plaiksto margas vėliavas. 1014 m. Didįjį penktadienį prie Klontarfo kaimo netoli Dublino viena priešais kitą išsirikiavo dvi kovingai nusiteikusios kariuomenės. Maždaug dešimt tūkstančių vyrų laukia, kol galės apimti įtūžio žudyti vienas kitą.

Vienoje pusėje pasitempusi stovi žiedmarškėmis apsitaisiusių vikingų kariuomenė. Danų ir norvegų kariai rankose laiko sunkius kirvius, dviašmenius kalavijus ir skydus. Nors puikiai ginkluoti, vikingai toli gražu nėra tikri dėl pergalės. Jų priešininkas yra legendinis Airijos vyriausiasis karalius Brianas Boru, visą gyvenimą trokštantis suvienyti Airiją ir išvaryti iš jos svetimšalius engėjus.

Priešingai nei žiedmarškėmis apsitaisę vikingai, dauguma airių karių vilki tik odinius švarkus ir odines kelnes. Tačiau Dievas esąs jų pusėje, tikina Brianas Boru. Pasak vienos iš daugelio airių kronikų, kurias užrašė to meto vienuoliai, jodamas pro airių gretas jis skelbė: „Ilgą laiką Airijos vyrai dejavo, kentėdami šių piratų tironiją. Te didis Dievas iš savo galingos malonės duoda jums drąsos ir jėgų visam laikui padaryti galą svetimšalių tironijai Airijoje... šią dieną, kai Išganytojas Jėzus Kristus kentėjo ir mirė už jūsų nuodėmes!“

nuotrauka::1left

Karaliui baigus kalbą, daugiau kaip penkių tūkstančių airių kariuomenėje pakyla iečių jūra ir nuvilnija pritarimo šūksniai. 73 metų Brianas Boru teisę vadovauti mūšiui perleidžia sūnui Murchadui, šis kaunasi kariuomenės viduryje su melsva vėliava. Kupinas vilties vyriausiasis karalius atsitraukia į nuošalią palapinę melsti Dievą, kad suteiktų airiams pergalę ir išvarytų pagonis vikingus. Jau nuo dešimties metų Boru trokšta išlaisvinti Airiją. Tačiau lemiamas Klontarfo mūšis baigsis kiek kitaip, nei jis įsivaizdavo – airių karaliui teks brangiai sumokėti už didžiausio gyvenimo tikslo pasiekimą.

Airijoje apsigyvena vikingai

  • 795 m. Kariai iš Danijos pasiekia Airiją ir apiplėšia turtingus vienuolynus Ionos, Ratlino ir Inishmurray salose.
  • 841 m. Vikingų laivynas žiemoja Rytų Airijoje.
  • 852 m. Ivaro Bekojo ir Olavo Baltojo vadovaujami vikingai pastato tvirtovę, iš kurios vėliau išauga Dublino miestas.
  • 914 m. Vikingai įkuria Vadrefjordo gyvenvietę. Senąja norvegų kalba ji vadinama Vedrarfjiordru (Vėjuotuoju fjordu). Vėliau ši gyvenvietė imta vadinti Voterfordu.
  • 916 m. Aplink Dublino fortą išauga galingas ir gerai įtvirtintas Dublino miestas.
  • 920 m. Limerike įkuriama dar viena gyvenvietė.
  • 967 m. Vikingai reikalauja, kad airiai prisiektų jiems ištikimybę ir mokėtų didelę duoklę. Dėl to įtampa tarp vietos gyventojų ir agresyvių atvykėlių tolydžio auga.

Vikingai naudojosi Airijos susiskaldymu

Brianas Boru buvo jauniausias iš dvylikos vaikų, todėl iš pradžių niekas negalėjo nė pagalvoti, kad jis kada nors vadovaus tėvo klanui, vadinamam Dįl Caiso klanu, ir taip iškils Airijos valdžios hierarchijoje. Šis klanas tebuvo vienas iš daugelio pietvakarinėje Airijoje, kovojusių dėl valdžios Mansterio regione. Įtempta kova dėl valdžios vyko visoje Airijoje – klanai ir karalystės nuolat kariavo tarpusavyje.

Airija buvo susiskaldžiusi, todėl Šiaurės Europos kariai, vikingai, galėjo lengvai kelis šimtmečius plėšikauti šalies pakrantėse. Deginamos gyvenvietės ir vienuolynai, žudynės ir prievartavimai buvo tapę kasdienybe. Tokio pat likimo sulaukdavo Škotijos ir Anglijos gyventojai, jiems pasirodę horizonte vikingų laivai būdavo mirties ir nelaimės ženklas. Anglijos karaliai ir didikai bandė papirkti vikingus auksu, kad šie aplenktų jų valdas, tačiau nepasotinami šiauriečiai vis grįždavo ir reikalaudavo daugiau aukso.

Maždaug nuo 850 m. vikingai pradėjo grobti žemes. Netrukus jie viešpatavo teritorijoje, kuri driekėsi nuo Orknio salų Škotijos šiaurėje iki Danelageno srities Anglijos rytuose. X a. jie taip pat apsigyveno Airijoje ir, be visa ko, įkūrė Dublino gyvenvietę.

Būdami nevieningi airiai nepajėgė atsilaikyti atėjūnams. Dauguma karalių ir klanų vadų verčiau nuspręsdavo prisiekti vikingams ištikimybę ir mokėti jiems duoklę. Vienas jų buvo Briano Boru tėvas, Cennétigas, pasidavęs vikingų vadui Ivarui iš Limeriko. Pažemintas Cennétigas matė, kaip jo varžovas Ceallachįnas iš Eóganachtų klano remiamas vikingų pasiglemžė Mansterio sostą.

Kovojo partizaninį karą

951 m. Boru tėvas buvo nužudytas mūšyje su Ceallachįnu. Po jo mirties kilo chaosas, nes valdžios Mansteryje siekė ir kiti klanai. Vienuolyno mokykloje besimokantis dešimtmetis Boru buvo vienas iš paskutinių išlikusių gyvų Cennétigo sūnų, todėl klanas jį skubiai paslėpė viename gerai saugomame kaime.

Vadovaujant Boru vyresniajam broliui Mathgamainui, pradėta kariauti su Ceallachįnu ir vikingais. Dįl Caiso klano kariai buvo negausūs ir menkai ginkluoti, todėl atsiviliodavo sunkiomis žiedmarškėmis ginkluotus vikingus į tankius Mansterio miškus bei klampias pelkes ir ten užpuolę iš pasalų juos sumušdavo. Kare žuvo daug žmonių. Todėl Dįl Caiso klanas džiugiai sutiko žinią, kad Ceallachįnas, kuris buvo nugalėjęs Boru tėvą, žuvo nuo žaibo per audrą.

Mirus srities karaliui, Eóganachtų klanas iširo ir sostą užėmė Boru brolis Mathgamainas. Pavargęs nuo karo naujasis karalius su vikingais sudarė paliaubas. 22-ejų Boru įtūžo, kad brolis nenori kariauti, ir su būriu karių išjojo į kalnus tęsti kovos.

„Airiai gyveno varganose trobelėse dykvietėje, miegojo ant kietų, gumbuotų ir šlapių gimtinės šaknų. O svetimšaliai žudė Briano karius, ištikimus karininkus ir palydovus, kol galop jam teliko vos penkiolika sekėjų“, – rašoma kronikoje „Airių kova su svetimšaliais“ („Cogadh Gaedhil re Gallaibh“). Šioje kronikoje aukštinami airiai, todėl jų žygdarbiai veikiausiai pagražinami.

Mathgamainas norėjo jaunesnįjį brolį atvesti į protą ir aplankė „partizanų“ stovyklą. Tačiau laužo šviesoje Boru taip karštai ir įtikinamai kalbėjo, kad brolis su savo vyrais prisidėjo prie jo. Ši sąjunga tapo vikingų galo pradžia.

Pasala baigėsi kruvinomis kautynėmis

Pirmasis Dįl Caiso klano taikinys buvo Limerikas. Didžiausias Mansteryje vikingų miestas buvo sudegintas, o vadui Ivarui iš Limeriko vargais negalais pavyko pabėgti.

Pasak airių kronikų, buvo išžudyta du tūkstančiai danų vikingų, o „brangenybės, gražūs užsienietiški balnai ir švelnios jaunos moterys“ atiteko nugalėtojui Dįl Caiso klanui.

Tada reikėjo nugalėti varžovus iš Eóganachto klano. Tai pavyko padaryti 978 m. mūšyje prie Bealach Leachto Mansteryje. Kautynės nusinešė tiek daug gyvybių, kad archeologai šiose vietose visą pastarąjį šimtmetį iškasdavo žmonių kaulų. Po pergalės buvo pakirstas vikingų dominavimas Mansteryje ir išdidųjį Boru aukštino visi smulkūs regiono karaliai.

Auganti jo šlovė kėlė nerimą gretimuose Lensterio ir Mido regionuose. 979 m., atsilaisvinus Airijos vyriausiojo karaliaus (ardri) titului, įsiplieskė kruvina kova dėl valdžios. Boru užėmė Lensterį, o Mido karalius Mįelis Sechnaillis – galingiausią vikingų miestą Dubliną. Remiamas stipraus O'Neillo klano Alsteryje, Sechnaillis buvo karūnuotas vyriausiuoju karaliumi, tačiau Boru atsisakė pripažinti jo valdžią.

Karalienė našlė siekė skaldyti ir valdyti

Šie du varžovai kovojo daugelį metų, kol į kovą dėl valdžios įsitraukė naujas dalyvis – Dublino karalienė Gormflaith. Pasak airių kronikų, vikingų karalienė našlė buvo „apdovanota didžiu grožiu, tačiau labai klastinga“.

Tuo metu ji ištekėjo už Mįelio Sechnaillio, jos sūnui Sigtrygui Šilkabarzdžiui Sechnaillis suteikė malonę likti Dublino karaliumi. Tačiau Gormflaith svajojo apie vikingų valdomą Airiją. Todėl ji su savo broliu Mįeliu Mórda, Lensterio regiono karaliumi, surinko vikingų ir airių sąjungininkų kariuomenę. Deja, jos laukė nemaloni staigmena: visų nuostabai, nesutaikomi varžovai Boru ir Sechnaillis susivienijo ir 999 m. slėnyje prie Glenn Mįmos vikingai patyrė triuškinamą pralaimėjimą. Pasak „Airijos karalystės analų“ („Annįla Rķoghachta Éireann“), „daugelis šiame konflikte dalyvavusių svetimšalių buvo išvaryti ir nužudyti“.

Nenorėdamas patekti į nelaisvę, vikingas Mįelis Mórda pasislėpė medyje. Aidint karių juokui, Boru sūnus Murchadas nutempė pažemintą karalių žemyn. Sigtrygas paspruko, o Mórda su ašaromis meldė palikti jį gyvą. Mansterio karalius nusprendė pasigailėti priešo. Vėliau jam teko gailėtis dėl savo sprendimo.

Vikingų gretos augo

Brianas Boru ir Mįelis Sechnaillis iškovojo bendrą pergalę, tačiau toliau varžėsi dėl valdžios. 1002 m. Boru užėmė Mido regioną, kurį valdė Sechnaillis, padedamas savo O'Neillo klano giminaičių iš Alsterio. Pažemintas dėl Mido netekties klanas nusprendė neberemti Sechnaillio.

Paliktas ir išduotas Sechnaillis priėmė drastišką sprendimą. Užsidėjęs karūną ir vilkėdamas geriausiais drabužiais jis įjojo į priešininko stovyklą ir visų Mansterio klanų vadų akivaizdoje įteikė savo karūną Boru, tardamas šiuos žodžius: „Netekęs kariuomenės ir draugų paramos negaliu atsilaikyti prieš tave. Atiduodu tau šį skeptrą ir karūną. Jie yra atlygis už tavo nuopelnus“, – rašoma vienoje kronikoje.

Siekdamas užsitikrinti vyriausiojo karaliaus titulą, Boru sudarė taiką su O'Neillo klanu ir pelnė Dublino vikingų lojalumą vesdamas karalienę Gormflaith. Neapsieita ir be pataikavimo. Boru draugiškai paprašė buvusio priešo ir dabartinio svainio karaliaus Mįelio Mórdos atgabenti jam medienos, mat Lensterio mediena geriausiai visoje Airijoje tinkanti laivų stiebams. Pamalonintas karalius pristatė savo lygiausių rąstų partiją.

Pataikavimas buvo veiksmingas, tačiau sykį Mórda ir karštakošis Boru sūnus Murchadas susikivirčijo dėl stalo žaidimo „hnefatavl“, manoma, panašaus į šachmatus. Įsižeidęs vikingas paliko vyriausiojo karaliaus namus. Boru pasiuntinys turėjo sušvelninti Mórdos pyktį ir jį grąžinti, tačiau vėliau buvo rastas griovyje perpjauta gerkle. Airių ir vikingų konfliktas vėl įsiplieskė, ir Boru suvokė, kad jo svajonė apie laisvą Airiją dar toli gražu neišsipildė.

Pasinaudojusi savo vyro ir brolio kivirču Gormflaith pabėgo į Lensterį ir kartu su Mįeliu Mórda ėmė telkti naują kariuomenę. Tuo metu jos sūnus Sigtrygas iškeliavo į Orknio salas ir Meno salą susitikti su vikingų karaliais Sigurdu ir Brodaru. Artinantis žiemai, vikingų kariuomenė augo, o 1014 m. pavasarį viskas buvo parengta lemiamam mūšiui dėl Airijos likimo.

Žudikas surištas savo žarnomis

Kai uostuose ištirpo ledai, vikingų laivai iš Skandinavijos, Orknio salų, Islandijos ir Škotijos išplaukė Dublino link, o jų sąjungininkai suplaukė iš vikingų gyvenviečių Korko ir Voterfordo.

1014 m. balandį airiai įsirengė stovyklą Klontarfe, netoli Dublino. Tarp jų buvo karalių ir klanų vadų iš Mansterio, Konachto ir kitur. Iš Airijos religinio centro Armos atvykę kunigai palaimino karius.

Klontarfo mūšis prasidėjo „įnirtingu ir žiauriu“ abiejų pusių puolimu, rašoma kronikoje „Airių kova su svetimšaliais“. Murchadas „puolė vikingų pulkus. Iš pradžių jis nužudė 50 vyrų viena ranka, tada kitus 50 kita ranka“, – taip kronikoje liaupsinami airių žygdarbiai.

Airiai kovėsi įnirtingai. Murchadas nukovė Mįelį Mórdą ir Orknio salų karalių Sigurdą, kol pats krito kovoje perrėžtu pilvu.

Airių spaudžiami vikingai traukėsi į pakrantę, kur įlankoje buvo prišvartuoti jų laivai, tačiau daugelis paskendo potvynio bangose. Meno salos karalius Brodaras su keliais vyrais atsitraukė ir bėgdamas per mišką vienoje laukymėje pastebėjo palapinę. Kai vienas Brodaro karių jam pasakė, kad ant kelių klūpantis ir besimeldžiantis senolis esąs Brianas Boru, Brodaras iš pradžių negalėjo patikėti savo sėkme. Iškėlęs kirvį jis šoko į priekį ir vienu smūgiu perkirto Boru kaukolę. Vyriausiasis karalius mirė iš karto.

Brodaras vėliau bandė slapstytis miške, tačiau buvo sučiuptas. Vikingui buvo perrėžtas pilvas ir jis buvo pririštas prie medžio savo paties žarnomis. Po kelių valandų karaliaus žudikas išleido dvasią.

Visa šalis gedėjo valdovo Boru, prie jo karsto Armoje dvylika dienų buvo laikomos mišios. Mįelis Sechnaillis vėl tapo vyriausiuoju karaliumi ir sudarė taiką su Sigtrygu ir Gormflaith, tačiau netrukus Airijoje vėl prasidėjo sumaištis, šalį suskaldė valdžios ištroškusių smulkių karalių ir klanų vadų tarpusavio kova.

Nė vienam Boru palikuoniui nepavyko eiti tėvo pėdomis ir suvienyti Airijos. Tačiau didžiausias Boru žygdarbis išliko: vikingai pagaliau buvo išvaryti iš šalies.

Airija ir toliau buvo susiskaldžiusi

Po Klontarfo mūšio prasidėjo nauji laikai, kai airiai nebebuvo pavergti svetimtaučių. Tačiau po kelių šimtmečių susiskaldžiusioje Airijoje pasirodė nauji užkariautojai. XII a. viduryje į vėjuotąją salą pradėjo veržtis anglai. Pamažu jie įsitvirtino žemėse aplink Dubliną.

Nuo 1485 m. Anglijos soste sėdėjo ambicinga Tiudorų karalių dinastija, jos atstovas Henrikas VIII 1541 m. buvo karūnuotas Airijos karaliumi. Prasidėjo šimtmečius trunkantys nesutarimai tarp katalikų airių ir Airijoje apsigyvenusių protestantų anglų bei škotų.

1921 m. gruodį Airija ir Didžioji Britanija pasirašė taikos sutartį, pagal kurią Airija tapo Didžiosios Britanijos dominija – Airijos laisvąja valstybe. Tačiau Šiaurės Airija liko britų valdžioje, nes to pageidavo šiame regione gyvenanti protestantų dauguma. Vėliau protestantai ir katalikai kelis dešimtmečius kovojo dėl dominavimo Šiaurės Airijoje. 1949 m. Airija buvo paskelbta nepriklausoma respublika.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą LAISVALAIKIO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
A. Vasiljevo kolekcija pasakoja prancūzų haute couture mados istoriją

Vilniuje, Taikomosios dailės ir dizaino muziejuje (Arsenalo g. 3A) veikianti paroda „Paryžiaus mados magai“...

Laisvalaikis
2018.09.25
Popiežius Estijoje perspėja dėl galios demonstravimo ir ginklavimosi pavojų

Estijoje viešintis popiežius Pranciškus antradienį perspėjo dėl pavojų, kuriuos kelia ginklavimasis ir...

Laisvalaikis
2018.09.25
Lošimų organizatoriams – finansinės baudos, draudimas dirbti visą parą 2

Azartinių lošimų organizatoriams už pažeidimus ateityje galės būti skiriamos baudos iki 50.000 Eur, jiems...

Vilniaus koncertų įstaigų vadovai įkliuvo į viešųjų pirkimų spąstus 5

2018–2019 m. sezoną Vilniuje rekonstruojamos penkios nacionalinių ir valstybinių įstaigų statusą turinčios...

Laisvalaikis
2018.09.25
Meno kolekcininkų laukia du rudens aukcionai

Lietuvos meno kolekcininkų laukia du aukcionai – rugsėjo 27 d. Vilniaus dailės akademijos Anastazijos ir...

Laisvalaikis
2018.09.25
Luka Modričius nutraukė 11 metų trukusį Ronaldo ir Messi dominavimą

Kroatijos rinktinės ir Madrido „Real“ klubo saugas Luka Modričius laimėjo FIFA metų futbolininko rinkimus.

Laisvalaikis
2018.09.25
„Instagram“ palieka kompanijos įkūrėjai

Kevinas Systromas ir Mike‘as Kriegeris, kurie prieš aštuonerius metus įkūrė socialinį tinklą „Instagram“,...

Laisvalaikis
2018.09.25
Liudas Mažylis su konservatoriais kandidatuos į Europarlamentą 7

Vasario 16-osios aktą atradęs Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis opozicinės Tėvynės...

Verslo aplinka
2018.09.25
Popiežius išlydėtas iš Lietuvos

Praėjusį savaitgalį į Baltijos šalis valstybinio ir apaštališkojo vizito atvykęs popiežius Pranciškus...

Laisvalaikis
2018.09.25
Venecija svarsto bausti prisėdusius ne vietoje

Venecijos meras Luigi Brugnaro siūlo turistams skirti 500 Eur baudą, jeigu jie atsisės ne tam skirtoje...

Laisvalaikis
2018.09.24
Popiežiaus vizitas Lietuvoje: svarbiausios mintys ir gražiausi kadrai

Rugsėjo 22 ir 23 d. Lietuvoje viešėjęs popiežius Pranciškus paragino mus semtis stiprybės iš praeities,...

Laisvalaikis
2018.09.24
„Michael Kors“ už 1,7 mlrd. Eur ketina pirkti mados namus „Versace“

40 metų gyvuojantys mados namai „Versace“ ketina pasirašyti pardavimo sandorį su JAV dizaino grupe „Michael...

Laisvalaikis
2018.09.24
Popiežiaus žinia latviams: laisvė yra užduotis kiekvienam 1

Laisvei puoselėti reikia ir atskirų žmonių, ir visuomenės tobulėjimo, sako pirmadienį į Latviją atvykęs...

Laisvalaikis
2018.09.24
Popiežius tylia malda pagerbė okupacijų aukas 5

Lietuvoje besilankantis popiežius Pranciškus tylia malda Vilniuje pagerbė nacių likviduoto žydų geto bei...

Laisvalaikis
2018.09.23
Ekspertai: pasaulyje – vėžio gydymo proveržis, o Lietuva atsilieka 15

Nepaisant pasaulinių laimėjimų, Lietuvoje išgyvenamumas sergant onkologiniais susirgimais išlieka vienas...

Laisvalaikis
2018.09.23
Maljorkoje atidarys viešbutį tik moterims 3

Maljorkoje planuojama atidaryti viešbutį, skirtą tik moterims. Verslininkai tikisi, kad tokia koncepcija...

Popiežius aukojo mišias Kaune ir ragino kunigus būti arčiau žmonių 2

Daugiau kaip 100.000 tikinčiųjų iš Lietuvos ir gretimų valstybių dalyvavo sekmadienį Kauno Santakos parke...

Laisvalaikis
2018.09.23
Egipte rastas puikiai išsilaikęs sfinksas 1

Egipte aptiktas puikiai išsilaikęs sfinksas. Manoma, kad jam galėtų būti daugiau kaip 2.000 m.

Laisvalaikis
2018.09.23
Iliustruotoji istorija: Čikaga, iš pelkės pakeltas miestas 5

Čikagos miestas 1833-aisiais buvo įkurtas prie Čikagos upės ir dėl patogios geografinės padėties greitai tapo...

Laisvalaikis
2018.09.23
Dešimtys tūkstančių tikinčiųjų susirinko į popiežiaus mišias Kaune 5

Dešimtys tūkstančių tikinčiųjų sekmadienio rytą susirinko į Kauno Santaką dalyvauti popiežiaus Pranciškaus...

Laisvalaikis
2018.09.23

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau