VMI atsako į klausimus dėl mokesčių amnestijos

Publikuota: 2019-01-17
Iš kairė Edita Janušienė, VMI vadovė, Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento direktorė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.
Iš kairė Edita Janušienė, VMI vadovė, Rasa Virvilienė, VMI Teisės departamento direktorė. Vladimiro Ivanovo (VŽ) nuotr.

2019 m. pirmąjį pusmetį bus galimybė be baudų ir delspinigių deklaruoti „pamirštas“ pajamas. Tokia amnestija numatyta Mokesčių administravimo įstatyme. Valstybinė mokesčių inspekcija atsako su mokesčių amnestija susijusius klausimus.

Kodėl vertėtų pasinaudoti vienintele galimybe atsiskleisti?

VMI plėtoja Išmaniąją mokesčių administravimo sistemą i.MAS, naudoja kitas šiuolaikines IT technologijas, kurių dėka mokesčių slėpimo atvejus identifikuoti darosi paprasčiau. VMI disponuoja faktiškai visa valstybės turimų registrų bei valstybės institucijų („Sodra“, Muitinė, VĮ „Registrų centras“, VĮ „Regitra“, ir kt.) turima informacija bei duomenimis (pvz., su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba keičiasi duomenimis, gaunamais iš finansų įstaigų pagal Pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos įstatymą), taip pat gauna trečiųjų šaltinių, tarp jų įmonės, bankai, notarai ir kt., duomenis. Be to, paskutiniuoju metu ypatingai plečiasi tarptautinis bendradarbiavimas, kurio dėka gaunama informacija apie asmenų ir įmonių turimas sąskaitas, nekilnojamąjį turtą, gaunamas pajamas. Šie duomenų mainai jau neaplenkia ir vadinamųjų ofšorinių teritorijų dar neseniai laikytų patikimomis „slėptuvėmis“.

Po 2019 m. liepos 1 d. VMI atnaujins mokesčių mokėtojų kontrolę, identifikuos praeityje galimai pajamas nuslėpusius ir mokesčių vengusius bei neatsiskleidusius asmenis, ir, nustačius pažeidimus, taikys griežtas sankcijas, įskaitant baudžiamosios atsakomybės inicijavimą.

Kam taikomas atleidimas nuo baudų ir delspinigių?

Atleidimas nuo delspinigių ir baudų už nesumokėtus mokesčius taikomas visiems – ir gyventojams, ir įmonėms, jeigu jie nėra bankrutuojantys, bankrutavę ar restruktūrizuojami. Atleidimas taikomas tiems gyventojams ir toms įmonėms, kurie, vertėsi teisėta veikla, tačiau gautų pajamų nedeklaravo ir nuo jų mokesčių nesumokėjo.

Pavyzdžiui, gyventojas dirba įmonėje X pagal darbo sutartį, tačiau papildomai po darbo ir išeiginėmis dienomis 2015 metais teikė paslaugas neįregistravęs individualios veiklos, neturėdamas verslo liudijimo ir nemokėdamas mokesčių. Iš šios veiklos jis gavo 40. 000 Eur Tokiu atveju jis gali pateikti ar patikslinti 2015 metų gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją, deklaruoti 40.000 Eur individualios veiklos pajamų ir sumokėti 6.000 Eur gyventojų pajamų mokesčio, gaunant atleidimą nuo delspinigių, taip pat gali kreiptis į VMI dėl mokėjimo termino atidėjimo 2 metų laikotarpiui, susitariant dėl mokėjimų dalimis grafiko.

Šiuo atveju, jei gyventojas nuspręs teisingai – prisimins praeityje pamirštas deklaruoti pajamas ir, pasinaudodamas šia vienintele galimybe, nuo jų sumokės mokesčius, jis sutaupys 5.190 Eur, nes, mokesčių nesumokėjimo faktą atskleidus patikrinimo metu, nuo 40.000 pajamų sumos bus apskaičiuota 6.000 Eur mokesčių suma, 2.190 Eur delspinigių ir skirta 50% mokesčio sumos dydžio bauda 3.000 Eur, iš viso 11.190 Eur.

Kam ši vienintelė galimybė nėra taikoma?

Atleidimas nuo baudų ir delspinigių netaikomas deklaruotoms pajamoms, gautoms iš nelegalios veiklos: prekybos narkotikais, prekybos žmonėmis, kontrabandos, pajamų iš korupcijos ar pinigų plovimo atvejams, kitos nusikalstamos veikos.

Ar dėl praeityje nesumokėtų mokesčių neatsiras kitų, ne mokestinių, pasekmių?

Vienintelės atsiskleidimo galimybės laikotarpiu (2019 m. sausio – birželio mėn.) tiek mokesčių administratorius, tiek teisėsaugos institucijos, atsižvelgs į mokesčių mokėtojų savanoriško atsiskleidimo faktą ir taikys protingumo bei proporcingumo principus, kaip ir numato teisės aktai.

Savanoriškas ir pilnas anksčiau nesumokėtų mokesčių atskleidimas ir sumokėjimas, pasinaudojant šia vienintele galimybe, yra toks veiksmas, kuris minimizuotų baudžiamojo proceso pradėjimo tikimybę juridiniams asmenims ir gyventojams.

Dalyvavimas savanoriškame atsiskleidime (vertinant konkrečias aplinkybes) galėtų būti pripažinta savanorišku vykdytos nusikalstamos veikos atsisakymu („Savanoriškas atsisakymas pabaigti nusikalstamą veiką“, BK 23 str.), kas panaikintų asmens baudžiamąją atsakomybę, arba taptų atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga, asmeniui ar veikai praradus pavojingumą ar ją pripažinus mažareikšme (BK 36 ir 37 str.). Tai galėtų būti vertinama, kaip žalos atlyginimas ir susitaikymas su valstybės (VMI) institucijos atstovu, kas taip pat yra galima atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės sąlyga (BK 38 str.).

Tačiau, pažymėtina, kad vienkartinis atleidimas nuo delspinigių nėra taikomas pajamoms, įgytoms verčiantis baudžiamojo įstatymo uždraustomis veiklomis (prekyba narkotikais, prekyba žmonėmis, kontrabanda, pajamoms iš korupcijos (kyšiai) ar pinigų plovimo atvejais, kita nusikalstama veika).

Nuo kokių mokesčių delspinigių taikomas atleidimas?

Mokesčių mokėtojas galės būti atleistas nuo visų VMI administruojamų mokesčių delspinigių, išskyrus žemės mokestį, kurį vienintelį už gyventoją apskaičiuoja mokesčių administratorius. Taigi, vienintelė galimybė taikoma Gyventojų pajamų mokesčiui (GPM), Pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), Pelno mokesčiui, akcizams ir kitiems mokesčiams pagal LR mokesčių administravimo įstatymą.

Kaip galės mokesčių mokėtojas pasinaudoti šia vienintele galimybe?

Norėdami pasinaudoti šia unikalia galimybe, mokesčių mokėtojai 2019 m. sausio – birželio mėnesiais turėtų pateikti / patikslinti savo deklaracijas už 2014–2018 metais pasibaigusius mokestinius laikotarpius ir jose deklaruoti anksčiau pamirštas pajamas. Tokiu atveju VMI atleis nuo delspinigių ir neskirs baudų.

Ar reikės pridėti pajamas pagrindžiančius dokumentus?

Teikiamos ar tikslinamos deklaracijos priimamos bendra tvarka ir prie jų pajamas pagrindžiančių dokumentų pateikti nereikia.

Kas laukia šia vienintele galimybe nepasinaudojusių mokesčių mokėtojų?

Gyventojai ir įmonės, nepasinaudoję šia vienintele galimybe sumokėti nuslėptus mokesčius, mokesčių administratoriui atskleidus piktnaudžiavimus, neišvengs griežtų sankcijų: jiems bus apskaičiuojami ne tik papildomai mokėtini mokesčiai, bet ir delspinigiai, skiriamos baudos, inicijuojamas baudžiamosios atsakomybės taikymas (kai tai numato įstatymas). Pažymėtina, kad 2019 m. keičiasi mokestinės ir administracinės sankcijos:

Jei papildoma mokesčio suma priskaičiuojama nuo patikrinimo metu nustatytų mokesčių mokėtojo pajamų, kurių gavimo šaltinių mokesčių mokėtojas negali pagrįsti (neteisėtas praturtėjimas), mokesčių mokėtojui skiriama nuo 50 iki 100% priskaičiuotos mokesčio sumos dydžio bauda (palyginimui – tai dvigubai daugiau nei 2018 m.).

Mokesčių mokėtojui, kuriam už to paties mokesčio įstatymo pažeidimą mažiau negu prieš penkerius metus jau buvo paskirta bauda, apskaičiuotas baudos dydis didinamas dvigubai (palyginimui – 2018 m. už pakartotinius pažeidimus baudos nedidinamos)

Mokesčių mokėtojai, tretieji asmenys ir ar juridinių asmenų vadovai bei kiti atsakingi darbuotojai už nustatytų pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą taip pat atsako pagal Administracinių nusižengimų kodeksą arba pagal Baudžiamąjį kodeksą. Priimtas Administracinių nusižengimų kodekso atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo administracinės baudos didinamos 30%. Pakeitimas įsigaliojo taip pat 2019 m. sausio 1 d.

Užsienio ekspertai taip pat pritaria, kad ši unikali galimybė susimokėti praeityje neatskleistus mokesčius yra paklausi taikant ją kitose valstybėse ir verslams bei gyventojams yra naudinga pasinaudoti vienintele galimybe bei pakeisti praeities įpročius. O tie, kurie nepakeičia savo įpročių (nepasinaudoja vienintele galimybe) susiduria su veiklos tęstinumo iššūkiais.

Kokie pokyčiai ir kokia nauda laukia tų, kurie pasinaudos šia vienintele galimybe savanoriškai atsiskleisti?

Mokesčių administratorius nuo 2019 m. viešai skelbs mokesčių mokėtojus, kurie pagal atitinkamus kriterijus yra laikomi patikimais ir, priešingai, neatitinka patikimumo kriterijų. Darbo užmokesčio duomenys jau yra vieši. Todėl, atsiskleidęs mokesčių mokėtojas pagerins savo įmonės reputaciją visuomenės ir verslo partnerių akyse. Atsiskleidęs mokesčių mokėtojas taip pat pagerins savo rodiklius, pagal kuriuos:

1) mokesčių mokėtojas yra priskiriamas „patikimiems“ mokesčių mokėtojams ir jam bus taikoma supaprastinta bei greitesnė mokesčių permokos grąžinimo ir mokestinių nepriemokų įskaitymo kito mokesčių mokėtojo turima permoka tvarka;

2) VMI neįtrauks jo į „rizikingųjų“ sąrašus (palyginimui rizikingai įvertintieji bet kuriuo metu gali būti atrinkti kontrolės veiksmams).

Mokesčių mokėtojui nepasinaudojus vienintele atsiskleidimo galimybe ir VMI nustačius mokesčių įstatymų pažeidimus, pagal kuriuos konstatuojama, jog pastarasis neatitinka nustatytų minimalių patikimumo kriterijų, mokesčių mokėtojas:

1) praras teisę dalyvauti viešuosiuose pirkimuose;

2) neteks paramos gavėjo statuso;

3) pablogės jo kreditavimo finansų įstaigose galimybės;

4) jo tikrinamas laikotarpis bus 5 metai, kai kitų mokesčių mokėtojų – 3 metais;

5) nustatyti pažeidimai bus viešinami.

Už kurį laikotarpį mokesčių mokėtojai atleidžiami nuo delspinigių ir kitų sankcijų?

VMI atleis mokesčių mokėtojus nuo delspinigių, apskaičiuotų už mokestinius laikotarpius nuo 2014 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d, jei jie pateiks / patikslins atitinkamo mokesčio deklaraciją ir sumokės mokestį ar kreipsis dėl jo periodinio mokėjimo.

Jeigu mokestinis laikotarpis baigiasi iki 2018 m. gruodžio 31 d, o mokesčio sumokėjimo terminas yra po 2019 m. sausio 1 d., tai tokie mokesčiai turi būti sumokami įprasta tvarka, taip pat gali būti pradėtas jų išieškojimas.

Pavyzdys: Gyventojas gyventojų pajamų mokesčio deklaraciją už mokestinį laikotarpį nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. turi pateikti iki 2019 m. gegužės 2 dienos. Kadangi mokestis taip pat turi būti sumokėtas iki 2019 m. gegužės 2 dienos, jis turi būti sumokėtas laiku ir atleidimas nuo delspinigių šiuo atveju netaikomas.

Ar mokesčių mokėtojas,deklaravęs ir sumokėjęs mokestį, savaime bus atleistas nuo delspinigių ir kitų sankcijų?

Jokių papildomų prašymų teikti nereikės, mokesčių mokėtojai nuo delspinigių atleidžiami savaime.

Iki kada reikia sumokėti deklaruotą mokestį, nuo kurio delspinigių bus atleistas mokesčių mokėtojas?

Deklaruotą mokestį reikės sumokėti per 20 dienų arba per šį terminą kreiptis į VMI dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo, išdėstant mokėjimus iki 2 metų. Jeigu dėl periodinių mokėjimų grafiko bus kreipiamasi vėliau, tai po 20 dienų bus pradėti skaičiuoti delspinigiai, nuo kurių mokesčių mokėtojas nebus atleidžiamas, taip pat gali būti pradėtas minėto deklaruoto mokesčio bei apskaičiuotų delspinigių išieškojimas iš sąskaitų.

Kaip bus sudaromas periodinių mokėjimų grafikas?

Mokesčių mokėtojas turi pateikti VMI prašymą dėl periodinių mokėjimų grafiko sudarymo. Prašymus įmonių atstovai gali pateikti e. paštu vmi@vmi.lt, o gyventojai ir atvykę tiesiogiai į apskrities valstybinę mokesčių inspekciją ar paštu. VMI pasiūlys mokesčių mokėtojui periodinių mokėjimų grafiką.

Mokesčių mokėtojas gali prašyti išdėstyti mokesčio sumokėjimą trumpesniam, tačiau ne ilgesniam nei 2 metų terminui. Taip pat, mokesčių mokėtojui susidūrus su sunkumais, mokėjimų grafikas gali būti tikslinamas.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
ES paskelbtame „juodajame“ pinigų plovimo sąraše – ir JAV teritorijos

Europos Sąjunga (ES) pirmą kartą istorijoje paskelbė preliminarų 23-ų už bloko ribų esančių teritorijų,...

Rinkos
2019.02.22
Lietuvos bankų priežiūros vadas: nieko „neprasileidome“, o dėl „fintech“ pasekmių gali būti Premium 12

Švediją drebinant galimo pinigų plovimo per „Swedbank“ skandalui, Lietuvos bankas kol kas neturi duomenų, kad...

Rinkos
2019.02.22
Bankrotų mažėjo, bet pokyčiai gali būti staigūs: prastėja atsiskaitymai 1

Verslas Lietuvoje pernai 14% sumažino ilgalaikio ir 13% – trumpalaikio skolinimosi apimtis, kartu padaugėjo...

Finansai
2019.02.22
Šių metų „Sodros“ lubų ir kitų pajamų rubikonas – 136.344 Eur metinių pajamų Premium 2

Nustatytas metinis pajamų dydis, kurį pasiekus nebereikės mokėti „Sodros“ įmokų ir bus taikomas didesnis...

Finansai
2019.02.22
Iš 14 rašiklių už 58.000 Eur į sąnaudas VMI leido įtraukti keturis 12

VMI neleido į sąnaudas atskaityti 10 rašiklių už 36.000 Eur ir 77.000 Eur vertės laikrodžio, nes šios...

Finansai
2019.02.22
 VMI: sausį alkoholio akcizų pajamos augo 37% 3

Alkoholio akcizų pajamos šiemet sausį išaugo.

Finansai
2019.02.21
Lietuvos bankas dirbs su švedais ir estais aiškinantis „Swedbank“ atvejį 2

Lietuvos bankas teiks pagalbą Švedijos ir Estijos priežiūros institucijoms atliekant tyrimą, kuriuo siekiama...

Rinkos
2019.02.21
„Swedbank“ aiškinasi galimus savo ryšius su pinigų plovimu 5

Švedijos bankas „Swedbank“ aiškinasi detales dėl galimo pinigų plovimo skandale nuskambėjusių įmonių...

Rinkos
2019.02.21
VŽ paaiškina: kas yra pinigų plovimo prevencija 4

Pinigų plovimas yra veiksmai, kuriais siekiama įteisinti nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytus pinigus ar...

Rinkos
2019.02.21
Nuo formalumų prie praktinių veiksmų: vis daugiau dėmesio – pinigų plovimo prevencijai

Sparčiai augančioje Lietuvos „fintech“ rinkoje reguliavimas, susijęs su elektroninių pinigų ir mokėjimo...

Finansai
2019.02.21
Į teismų skandalą įsipainiojęs verslininkas kaltinamas kitoje baudžiamojoje byloje Premium 2

Teismų korupcijos byloje suimtas statybos UAB „Indema“ vadovas ir akcininkas Rolandas Vasiliauskas kaltinamas...

Statyba ir NT
2019.02.21
Nuo kovo 1 d. – apmokestinamas cigarečių skystis 3

Nuo kovo 1 d. keičiasi cigaretėms, rūkomajam tabakui taikomi akcizų tarifai, apmokestinamas elektroninių...

Finansai
2019.02.21
VMI ragina deklaruoti neatskleistus akcijų sandorius

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pateikia neatskleistų sandorių su akcininkais pavyzdžių, kurie esą...

Finansai
2019.02.21
„Swedbank“ akcijos garma toliau, svarstoma apie pasekmes Lietuvai 12

Švedijos banko „Swedbank“, įsipainiojusios į pinigų plovimo skandalą, akcijų nuopuolis biržoje tęsiasi, o...

Rinkos
2019.02.21
„Swedbank“ pinigų plovimo skandalas: kelia rusiškos rankos versiją Premium 9

Švedijos bankui „Swedbank“ įklimpus į pinigų plovimo skandalą, bankai neoficialiai prabilo, kad pinigų...

Rinkos
2019.02.21
„Brexit“: VMI ir muitinė ragina paskubėti iki kovo 30 d. Premium 1

Muitinės procedūros be įprastų internetinių sistemų, negaliojančios prekių licencijos, sunkiau grąžinamas PVM...

Finansai
2019.02.21
Pernai VMI šaudė rečiau, bet taikliau Premium

Pernai VMI trečdaliu rečiau tikrino įmones, o po šių veiksmų priskaičiavo beveik 25% mažiau mokesčių, tačiau...

Finansai
2019.02.21
VMI: išankstinės pajamų deklaracijos – kovą, permokos – balandį

Gyventojai, kurie iki šių metų gegužės 1 d. privalo deklaruoti 2018 m. pajamas, pagal įstatymą tai gali...

Finansai
2019.02.21
ŠIB gali išmokėti 40 mln. Eur dividendų, 0,8 mln. Eur tektų Lietuvai 

Didesnį negu tikėtasi grynąjį pelną 2018 m. uždirbęs Šiaurės investicijų bankas (ŠIB) valstybėms narėms gali...

Finansai
2019.02.20
V. Šapoka: reikia bendros ES pinigų plovimo prevencijos  1

Euro zonai ir Europos Sąjungai (ES) reikia bendros pinigų plovimo prevencijos sistemos, sako finansų...

Finansai
2019.02.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau