2019 m. laukia 30 mokesčių pakeitimų, amnestija ir gėdos stulpas

Publikuota: 2018-12-28
Juditos Grigelytės (VŽ)  nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.

Kitais metais laukia mažesnė mokesčių našta darbo užmokesčiui, kitokių pajamų mokesčių lengvatų. Taip pat bus galimybė deklaruoti nuslėptas pajamas.

Mokesčių administravimo įstatymas

Mokesčių amnestija

Mokesčių mokėtojai pusę metų nuo 2019 m. sausio 1 d. galės deklaruoti „užmirštus“ mokesčius be baudų ir delspinigių. VMI komentuoja, kad ji negalės žinoti, ar asmuo deklaruoja „pamirštus“ mokesčius, ar deklaraciją tikslina dėl kitų įprastų priežasčių.

Mokesčių administratorius taip pat žada taikyti protingumo kriterijus ir primena Baudžiamojo kodekso straipsnius, kurie prisipažinus ir sumokėjus mokesčius atleidžia nuo atsakomybės. (Plačiau: „Mokesčių amnestija – VMI ragina nebijoti ir deklaruoti“)

Minimalūs kriterijai

Mokesčių mokėtojai bus vertinami, ar atitinka minimalius patikimo mokesčių mokėtojo kriterijus. Jeigu įmonė jų neatitinka, ši informacija bus skelbiama viešai, tokiems mokesčių mokėtojams taip pat bus taikomi ilgesni senaties terminai, jie negalės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose, neteks paramos gavėjo statuso. Teisininkai nurodo, kad ant gėdos stulpo įmonė gali patekti ir už nedidelius nusižengimus. ES viešųjų pirkimų direktyva esą tokiais atvejais draudžia šalinti iš viešųjų pirkimų, todėl yra galimybių savo teisę ginti teisme. (Plačiau: „Iš pirkimų gali išmesti ir be pagrindo: patikimumo kriterijai neatitinka direktyvos“.) Sudarant nepatikimųjų sąrašus bus vertinami nuo 2019 m. sausio 1 d. padaryti pažeidimai.

Senatis

Bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų trumpėja iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų. Tam tikrais atvejais bus taikoma 5 ir 10 metų senatis. (Plačiau: „Trumpesni senaties terminai – mažiau delspinigių“)

Baudos

Šiuo metu mokesčių mokėtojas už tą patį pažeidimą gali būti nubaustas baudžiamąja ir administracine tvarka. Nuo kitų metų galima bus išvengti dvigubos baudos. (Plačiau: „Dvigubos atsakomybės už nesumokėtus mokesčius nebebus“)

Kodeksas

Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis maždaug trečdaliu padidinamos baudos už įvairius pažeidimus, susijusius su mokesčių slėpimu, netinkama veikla, leidimų ar licencijų užsiimti tam tikra veikla neturėjimu.

Gyventojų pajamų mokestis (GPM)

Iš koeficiento

Nuo 2019 m. darbo užmokestį, tam tikras premijas ir kitas išmokas, kurias Darbo kodeksas priskiria darbo užmokesčiui, reikės dauginti iš koeficiento 1,289. Kai kurių išmokų dauginti iš koeficiento nereikės – darbdavys tai galės padaryti laisva valia. (Plačiau: „Ekspertai: premijas indeksuoti privalu“)

Minimali mėnesinė alga (MMA)

2019 m. sausio 1 d. MMA didėja iki 555 Eur, o minimalus valandinis atlygis – iki 3,39 Eur. Tai leidžia mažai uždirbantiems asmenims mokėti kiek didesnius komandiruotpinigius, tačiau kartu didėja smulkiajam verslui taikomi mokesčiai, kurie skaičiuojami nuo MMA.(Plačiau: „MMA pokyčiai didina neapmokestinamus dienpinigius“)

GPM tarifai

Apskaičiuojant ir deklaruojant 2019 m. su darbo santykiais susijusias pajamas (išskyrus ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokas) taikomas 20% GPM (iki 120 vidutinių darbo užmokesčių, VDU). Nuo didesnės kaip 120 VDU sumos skaičiuojamas 27% tarifas.

Su darbo santykiais, individualia veikla, dividendais, tantjemomis, autoriaus atlyginimu nesusijusioms pajamoms iki 120 VDU taikomas 15% tarifas, didesnėms tokios rūšies pajamoms taikomas 20% tarifas.
Tantjemoms, autorių atlygiui, mažosios bendrijos (MB) vadovų, kurie teikia savo paslaugas pagal vadovavimo paslaugų sutartį ir nėra MB nariai, išmokoms taikomas 20% tarifas, o nuo 120 VDU – 27% tarifas.

Neapmokestinamųjų pajamų dydis (NPD)

Pakeistos mėnesio neapmokestinamojo pajamų dydžio (NPD) ir metinio NPD formulės. Maksimalus mėnesio NPD – 300 Eur – taikomas gyventojui, kurio su darbo santykiais susijusios pajamos neviršys MMA. Gyventojams, kurių su darbo santykiais susijusios pajamos per mėnesį bus didesnės nei vienos MMA suma, taikoma nauja NPD skaičiavimo formulė: mėnesio NPD = 300 – 0,15 x (gyventojo mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos – 2019 01 01 galiosiančios MMA vienas dydis). Riboto darbingumo asmens taikomas didesnis NPD.

Maksimalus metinis NPD – 3.600 Eur – nustatytas gyventojams, kurių metinės pajamos (GMP) neviršys MMA, galiosiančios 2019 01 01, dvylikos dydžių sumos.

VMI skaičiuoja, kad mėnesio NPD taikymo apimtis padidėja nuo 1.160 Eur (2018 m.) iki 2.555 Eur. Gyventojui, kurio 2019 m. gaunamos mėnesio su darbo santykiais susijusios pajamos bus 2.555 Eur ar didesnės, mėnesio NPD nebus taikomas. Šie pakeitimai jau buvo įvertinti kuriant skaičiuoklę kiek.lt, o 2.555 Eur prieš mokesčius 2019 m. atitinka 1.982,16 Eur darbo užmokesčio prieš mokesčius sumą dabartinėje sistemoje.

Lengvatos

Nuo 2019 m. sausio 1 d. gyventojai galės susigrąžinti dalį GPM už savo ar sutuoktinio naudai atliktas paslaugas: pastatų, lengvųjų automobilių remonto, vaikų priežiūros.

Pirmąsyk susigrąžinti dalį sumokėto GPM gyventojai galės 2020 m., pateikę metinę pajamų mokesčio deklaraciją už 2019 m. Prie jos reikės pridėti skenuotus ar fotografuotus minėtų paslaugų suteikimą ir sumokėjimą patvirtinančius dokumentus. Svarbu tai, kad už darbams ar paslaugoms atlikti įsigytas reikalingas medžiagas, priemones, detales, mechanizmus, sistemas lengvata nebus taikoma. Maksimali išlaidų suma, nuo kurios bus galima susigrąžinti dalį GPM už minėtas paslaugas, yra 2.000 Eur. Maksimali suma, kurią galės susigrąžinti vienas asmuo, yra 400 Eur, jei jo pajamos buvo apmokestintos 20% GPM tarifu.

Gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų bendra suma negalės viršyti 1.500 Eur (iki pakeitimo buvo 2.000 Eur).

Iš gyventojo pajamų galima bus atimti įmokas į pensijų fondus, kurias gyventojas moka kaip papildomas kaupiamąsias pensijų įmokas pagal Pensijų kaupimo įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatas ir kurios yra didesnės negu 3% šio gyventojo pajamų, nuo kurių skaičiuojamos „Sodros“ įmokos.

Parama

Gyventojai galės skirti 1% savo GPM profsąjungoms. Jau 2019 m. gyventojai nuo 2018 m. mokestiniu laikotarpiu gautų pajamų galės paskirti tokias deklaruoto mokėtino arba išskaičiuoto pajamų mokesčio dalis:

iki 2% – paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas ir profesinių sąjungų susivienijimus) ir

1% – politinėms partijoms ir

1% – profesinėms sąjungoms ir profesinių sąjungų susivienijimams.

Vėliau paramai bus taikomi mažesni mokesčio tarifai: nuo 2% iki 1,2% mažėja mokesčio dalis, kurią gyventojai galės paskirti turinčioms teisę gauti paramą įmonėms ir asmenims. Taip pat nuo 1% iki 0,6% mažėja partijoms skiriamos paramos dalis. Be to, nuo 1% iki 0,6% GPM dalies pakoreguojama ir profsąjungoms skiriamos paramos dalis.

Šie pakeitimai susiję su tuo, kad darbo užmokestis indeksuojamas iš 1,289, o GPM tarifas nuo 15% didėja iki 20%, todėl didėja ir bazė, nuo kurios skaičiuojamos paramai skirtos lėšos.

„Sodra“

Naujas valstybinio socialinio draudimo (VSD) tarifas – 12,52%. Nustatomos „Sodros“ „lubos“ – VSD įmokos netaikomos darbo užmokesčio daliai, viršijančiai 120 VDU.

Darbdavio socialinio draudimo įmoka (nedarbo socialinis draudimas, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas) – 1,47%.

Nuo 2019 m. keičiamas įmokų į garantinį fondą tarifas, kuris bus 0,16% (2018 m. taikomas 0,2%). Įmokų į ilgalaikio darbo išmokų fondą tarifas nuo 0,5% mažėja iki 0,16%. Šioms įmokoms taip pat taikomos 120 VDU „lubos“.

Atitinkamai privalomojo sveikatos draudimo tarifas mažėja iki 6,98%. Tačiau šioms įmokoms jokios „lubos“ netaikomos.

Bendrasis VSD ir privalomojo sveikatos draudimo tarifas savarankiškai dirbantiems asmenims, kaip ir dirbantiems pagal darbo sutartis, sieks 19,5%.

Nustatomos apmokestinamųjų pajamų bazės:

90% asmenims, vykdantiems individualią veiklą (neapima verslo liudijimų turėtojų), ūkininkams ir jų partneriams, kurie deklaruoja pajamas ir kurių ūkis ne mažesnis nei 4 EDV.
50% asmenims, kurie negauna autorių atlyginimų arba pajamų pagal sporto ir atlikėjo sutartis iš to paties draudėjo, individualiųjų įmonių savininkams, mažųjų bendrijų nariams, TŪB ir KŪB nariams.
Šiuo metu visiems savarankiškai dirbantiems asmenims, kurių įmokos mokamos nuo deklaruojamų pajamų, taikoma 50% apmokestinamųjų pajamų bazė, tačiau galioja didesnis tarifas. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija skaičiuoja, kad po šių pakeitimų našta smulkiesiems kiek sumažės – gavus 1.000 Eur individualios veiklos pajamų, šiemet reikėtų mokėti iš viso 137,5 Eur mokesčių, o nuo kitų metų – 122,85 Eur.

Nekilnojamojo turto mokestis

Didieji miestai 2019 m. paliko galioti tokius pačius nekilnojamojo turto mokesčio tarifus kaip ir 2018 m., Vilniaus m. savivaldybė papildomai atleido nuo NT mokesčio darželius ir mokyklas. Valdantieji atsisakė planų nuo 2019 m. NT mokesčiu apmokestinti antrąjį būstą.

Pelno mokestis

Pelno nesiekiančios įmonės netenka lengvatos, pagal kurią galėjo taikyti 0% pelno mokestį apmokestinamojo pelno daliai, atitinkančiai 7.250 Eur sumą, jeigu pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 300.000 Eur. Tačiau jos, kaip ir kitos mažos įmonės, galės taikyti 5% arba 0% (pirmąjį mokestinį laikotarpį) pelno mokesčio tarifą, jeigu atitinka lengvatos kriterijus. Iki šiol pelno nesiekiančios įmonės negalėjo naudotis šia lengvata.

Nuo kitų metų pelno nesiekiančios įmonės apmokestinamąjį pelną galės sumažinti lėšomis, kurios per trejus metus skiriamos viešuosius interesus tenkinančiai veiklai finansuoti.

VŽ rašė, kad iki šiol tokie vienetai iš esmės turėjo neribotą tokių investicijų lengvatą, nors VMI ir aiškino, kad jie savo pelną privalo panaudoti per 5 metus (plačiau: „10.000 pelno nesiekiančių įmonių – pelno mokesčio lengvatų nežinioje“).

Šiuo metu mažos įmonės negali taikyti 5% ir 0% pelno mokesčio tarifo, jeigu yra ir susijusių įmonių. Nuo kitų metų šio apribojimo nelieka – pakanka, kad, visų susijusių įmonių rodiklius kartu sudėjus, grupė atitiktų lengvatos kriterijus. (Plačiau: „Daugiau įmonių galės taikyti 0% ir 5% pelno mokesčio tarifus“)

KinasSeimas leido dar penkeriems metams – iki 2023 m. pabaigos – pratęsti pelno mokesčio lengvatą kino kūrėjams, taip pat leisti verslui jiems skirti didesnę paramą.

Lengvatinės zonos ir piktnaudžiavimas

2019 m. įsigalioja Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai, kurie dar labiau apsunkins gyvenimą verslo organizacijoms. Įmonės negalės pasinaudoti mokesčių lengvatomis, jeigu mokesčių administratorius įtars, kad šios lengvatos buvo pagrindinis ar vienas pagrindinių įmonių tikslų.

Lengvatinėse mokesčių zonose esančios pajamos gali būti apmokestintos kaip Lietuvoje – VMI dabar gauna daug informacijos apie užsienio šalių bankuose esančias sąskaitas.

Esminis pakeitimas – atskaitomų palūkanų suma yra siejama su pelnu prieš nusidėvėjimą, palūkanas ir apmokestinimą (EBITDA). Palūkanos negali viršyti 30% EBITDA – viršijanti dalis nemažins apmokestinamojo pelno. Taip pat palūkanos negali viršyti 3 mln. Eur per metus. (Plačiau: „Kovos su mokesčių piktnaudžiavimu taisyklė – prie Seimo durų“ )

Akcizai

Akcizai cigaretėms didėja iki 62,25 Eur (vietoj 59 Eur) už 1.000 cigarečių. Kartu nustatyta, kad minimalus kombinuotasis akcizų tarifas už 1.000 cigarečių yra ne mažesnis kaip 102 Eur.

Akcizų tarifas cigarams ir cigarilėms kitąmet didės iki 42 Eur (vietoj 37 Eur) už kilogramą.

Akcizai rūkomajam tabakui didėja nuo 60,24 Eur iki 68,6 Eur už kilogramą.

Dėl to cigarečių pakelis (kuriame yra 20 cigarečių) vidutiniškai brangs apie 0,11 Eur, 10-ies cigarilių pakelis – apie 0,12 Eur, o 30 g rūkomojo tabako – apie 0,3 Eur.

Elektroninių cigarečių skysčiui bus taikomas 0,12 Eur už mililitrą akcizo tarifas.

Akcizų tarifas etilo alkoholiui nuo 2019 m. kovo 1 d. padidintas nuo 1.665 iki 1.832 Eur. Skaičiuojama, kad toks sprendimas 0,5 litro butelį degtinės, brendžio, konjako, viskio, romo ar kito stipraus alkoholinio gėrimo pabrangins vidutiniškai apie 0,4 Eur.


Pridėtinės vertės mokestis

 PVM mokėtojai galės pasirinkti 3 mėnesių mokestinį laikotarpį. Tokią teisę turės tie PVM mokėtojai (išskyrus fizinius asmenis), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo 300.000 Eur.

Periodinė spauda nuo 2019 m. sausio 1 d. bus apmokestinta lengvatiniu 5% pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu, o gyventojų būstų šildymui naudojamos malkos – 9% PVM.

Nuo kitų metų PVM atskaityti galima bus ir pagal antrąjį PVM sąskaitos egzempliorių. Šiuo metu PVM įstatyme nustatyta, kad tais atvejais, kai PVM sąskaitą faktūrą sudaro keli egzemplioriai, į PVM atskaitą pirkimo PVM suma gali būti įtraukiama tik tada, kai PVM mokėtojas turi šio dokumento pirmąjį egzempliorių.

Nuo kitų metų teisė į PVM atskaitą nuo reprezentacinių išlaidų bus siejama tik su Pelno mokesčio įstatyme siejama 50% riba. (Plačiau: „FM siūlo supaprastinti PVM atskaitą nuo reprezentacinių išlaidų“)

Keičiasi dovanų kuponų apmokestinimas. Nuo kitų metų jie skirstomi į vienatipius ir daugiatipius. Daugiatipių kuponų išleidimas ir perleidimas nuo sausio 1 d. bus laikomas ne PVM objektu. Taigi PVM bus skaičiuojamas tik tada, kai kuponas bus faktiškai panaudotas. (Plačiau: „Keičiasi dovanų kuponų apmokestinimas – jie gali pabrangti“)

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
„Vilnius factoring company“ gali tapti banku 4

Lietuvos faktoringo paslaugų įmonė „Vilnius factoring company“ (VFC) svarsto galimybę Lietuvoje gauti banko...

Rinkos
2019.03.20
Debesis virš Lietuvos ekonomikos keičia pragiedruliai Premium 4

Niūros pernai metų rudens nuotaikos po truputį sklaidosi. Lietuvos gyventojai nemažina vartojimo, o mūsų...

Finansai
2019.03.20
„Paysera“ per STO nori pritraukti 2,5 mln. Eur ir tapti banku 19

Seniausia Lietuvos finansinių technologijų („fintech“) įstaiga „Paysera“ per savo vykdomą tokenizuotų...

Rinkos
2019.03.20
Sutrikus VMI svetainei, pratęsia PVM faktūrų pateikimo terminus

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, jog trečiadienį laikinai sutrikus išmaniosios mokesčių...

Finansai
2019.03.20
Šaltiniai: Ž. Marcinkevičius arbitraže reikalaus iš N. Numavičiaus 230 mln. Eur 9

Buvęs vadinamojo VP dešimtuko narys, vienas turtingiausių Lietuvos verslininkų Žilvinas Marcinkevičius...

Prekyba
2019.03.20
Naujovė: mokesčius suskaičiuos pati deklaracija 4

Šiemet gyventojams palankus laikas prisiminti kadaise pamirštus mokesčius – pateikus ar patikslinus senas...

Finansai
2019.03.20
Lietuviams kol kas nepavyksta įsigyti banko Paryžiuje 3

Lietuvos finansų maklerio įmonės „Orion Securities“ ketinimai įsigyti banką Vakarų Europoje kol kas nevirsta...

Rinkos
2019.03.20
ES teismas: kosmetinis alkoholis negali būti apmokestintas akcizu 

Kosmetikoje ir burnos higienos skysčiuose esantis alkoholis negali būti apmokestintas akcizu, nusprendė...

Finansai
2019.03.20
Prezidentinė trijulė apie PVM, GPM ir kapitalo mokesčius  Premium 18

Spręsti mokestinės politikos klausimus nėra Lietuvos Respublikos prezidento kompetencija ir prerogatyva –...

Finansai
2019.03.20
Šiandien pajamų deklaravimo startas – VMI svetainė lūžinėja 10

Šiemet yra paruošta 1,9 mln. gyventojų išankstinių turto ir pajamų deklaracijų – 1,4 mln. gyventojų jas galės...

Finansai
2019.03.20
Sausį–vasarį Nacionalinio biudžeto pajamos 3,2% viršijo planą 2

Iš turto pardavimo Valstybės biudžetas gavo 9,2% daugiau pajamų nei prognozuota, o iš mokesčių – 2,3% daugiau.

Finansai
2019.03.19
Nauja tendencija: iš dividendų į vokelius Premium 13

Dividendus dedant į darbuotojams skirtus vokelius, kai įmonė maža ir gali taikyti mažesnį 5% pelno mokesčio...

Finansai
2019.03.19
Didžiausi „Swedbank“ akcininkai nori gilesnio tyrimo dėl pinigų plovimo

Pagrindiniai Švedijos banko „Swedbank“ akcininkai reikalauja, kad banko nusamdyti išorės auditoriai...

Rinkos
2019.03.19
Įsiutę „Danske Bank“ akcininkai vadovams užkūrė klausimų pirtį 1

Didžiausio Danijos banko „Danske Bank“ akcininkų susirinkimas, pirmadienį vykęs Kopenhagoje, banko vadovams...

Rinkos
2019.03.19
Infliacija lėtėja, darbuotojų daugėja – „Luminor“ gerina Lietuvos BVP prognozę 11

Sumenkęs infliacijos spaudimas, augantis užimtumas, gerėjančios demografinės perspektyvos bei stebėtinas...

Finansai
2019.03.19
Draudimo rinka junta ekonomikos imuniteto pokyčius

Pernai šalies draudimo sektorius pajuto dar 2017 metais įvykusių įmonių bankrotų padarinius. Nors praėjusiais...

2019.03.19
Kredito unijos pelną pernai padidino iki 3 mln. Eur 

Lietuvos kredito unijos pernai uždirbo 3 mln. Eur neaudituoto pelno – beveik dukart daugiau nei 2017-aisiais...

Finansai
2019.03.19
Vietoj paprastumo – klajonės po labirintus 2

Ekonomikos ir inovacijos ministerija skaičiuoja verslui sumažėsiančias išlaidas dėl esą sumažintos...

Finansai
2019.03.19
Naudos gavėjų mokesčių rojuose tyko nauji išbandymai  Premium

Neužtikrinus, kad mokesčių rojais pripažintose teritorijose registruotos bendrovės vykdo ekonominę veiklą, jų...

Finansai
2019.03.19
Dėl „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ jungtuvių darbo netektų 30.000 žmonių

Jeigu Vokietijos „Deutsche Bank“ ir „Commerzbank“ derybos dėl jungtuvių būtų sėkmingos, 30.000 darbuotojų...

Vadyba
2019.03.18

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau