Aplink Žemę per 72 dienas

Publikuota: 2014-05-09
Atnaujinta 2015-06-09 17:08
Nuotrauka: "Iliustruotosios istorijos" nuotr.
 

„Idėjos yra spaudos žaliava“, – galvojo Nellie Bly. Ne popierius ar spaustuvės dažai, o geros idėjos. Tą 1888 m. lapkričio dieną žurnalistė laužė galvą, iš kur gauti šios „žaliavos“.

Nellie visą sekmadienį bandė sugalvoti ką nors nauja, nes pirmadienį, kaip visada, turėjo susitikti su redaktoriumi. Deja, šįkart nekilo jokių idėjų – galva net tik buvo tuštutėlė , bet ir siaubingai skaudėjo.
„Norėčiau atsidurti kitoje Žemės rutulio pusėje“, – pagalvojo žurnalistė. Tą pačią akimirką jai kilo idėja. Kaip ir daugelis, Nellie buvo skaičiusi populiarųjį Jules’io Verne’o romaną „Aplink Žemę per 80 dienų“. Jai šovė mintis pabandyti pakartoti Filijo Fogo kelionę.

„Keliauti turėtų vyras“Nellie Bly susitinka su dienraščio „New York World“ redaktoriumi. Dienraštis labai pelningas, jo tiražas siekia beveik 250 tūkst. egzempliorių. „Mat kaip“, – ištaria redaktorius ir dienraščio savininkas Josephas Pulitzeris ir kreivai šypsodamasis pažvelgia į Nellie. Ji ką tik jam papasakojo, kad nori apkeliauti aplink Žemę greičiau nei per 80 dienų. Pulitzeris varto laivų išvykimo ir atvykimo tvarkaraščius, kuriuos Nellie gavo vienoje laivybos bendrovėje.

„Hm, – numykė jis. – Tai visai nebloga idėja. Ir man pačiam buvo kilusi ši mintis. Turime pasikalbėti su vadybininku. Eime kartu.“
„Cha. Kaip lengvai pavyko“, – triumfuodama pagalvoja Nellie. Tačiau ji per anksti apsidžiaugė. Vadybininkas, švelniai tariant, nusiteikęs skeptiškai: „Tau nepavyks, – pasakė jis. – Visų pirma, tu esi moteris ir tau reikia apsaugos. Be to, tu turėsi per daug bagažo, todėl negalėsi greitai persėsti iš vienos transporto priemonės į kitą. Ne, keliauti turi vyras.“
„Tada pasiųskit vyrą. O aš keliausiu kito dienraščio vardu ir jį aplenksiu“, – įpykusi atšovė Nellie.
„Neabejoju, kad taip ir padarytum“, – tarė Pulitzeris. Nellie užsispyrimas jam pažįstamas. Dienraščio pozicija rinkoje yra būtent tokių žurnalistų nuopelnas. Žinoma, dar jo paties rinkodaros gebėjimų.Redaktorius sutinka
Nellie Bly idėja buvo primiršta, tačiau 1889 m. lapkričio 12 dieną Pulitzeris ją vėl prisimena. „New York World“ redaktorius suplanavo didžiulę reklaminę kampaniją ir jam reikia svarbaus įvykio, kuris padarytų įspūdį.„Ko gi jis nori?“ – sunerimo Nellie Bly, perskaičiusi redakcijos pasiuntinuko perduotą raštelį nuo redaktoriaus.
„Gal galėtum užeiti pas mane“, – buvo parašyta raštelyje.
Kai Nellie užeina į Pulitzerio kabinetą, šis sėdi įsigilinęs į straipsnį.
„Ar gali poryt pradėti savo kelionę aplink Žemę?“ – be jokios įžangos pabrėžtinai atsainiai paklausia jis. Nellie pajunta, kaip jos širdis ima smarkiau plakti. Praėjo jau visi metai nuo to laiko, kai ji iškėlė šią idėją. Manė, kad jai niekada nebus nelemta išsipildyti.
„Kai tik pasakysite“, – išgirsta ji save sakant.

Kelionė prasideda jūros liga1-OJI DIENA. Lapkričio 14 dieną Nellie pradeda savo kelionę, redakcijos skaičiavimu, ji turi trukti 75 dienas ir keturias valandas. Suūkia Atlanto vandenyno garlaivio „Augusta Victoria“ sirena, ir garlaivis lėtai pajuda iš prieplaukos. „New York World“ atstovas pradeda skaičiuoti laiką. Nellie iškeliauja. Stovėdama ant denio ji mojuoja ranka draugams ir kolegoms, atėjusiems jos išlydėti. Mojuoja tol, kol šie išnyksta tolumoje, ir tada Nellie staiga pasijunta labai vieniša. Ji paliko pažįstamą pasaulį, o priešakyje jos laukė visiška nežinia.

Nellie anksčiau niekada nebuvo plaukusi laivu, ir garlaiviui dar nespėjus išplaukti iš uosto, jai pasidaro bloga.
„Jūs labai išblyškusi, panele. Gal jau susirgote jūros liga?“ – paklausia vienas iš keleivių šalimais.
Nellie tai paskutinis lašas. Ji tuoj persisveria per bortą ir pradeda vemti.
„O ji dar ketina apkeliauti visą pasaulį!“ – už nugaros pasigirsta vyriškas balsas. Aplink stovintys žmonės ima juoktis, ir Nellie prisiversdama juokiasi kartu su jais, nors jai visai nejuokinga.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Nellie laukia puikus kvietimas9-OJI  DIENA. Nellie Bly atkeliauja į Sautamptoną Anglijoje tiksliai pagal grafiką. „Aš turiu tau įdomų laišką“, – pasako prieplaukoje Nellie pasitikęs dienraščio „New York World“ korespondentas.

„Jules’is Verne’as nori, kad aplankytum jį Amjene, jei gali padaryti trumpą pertraukėlę.“
„O, labai norėčiau. Kaip gaila, kad negaliu priimti tokio kvietimo“, – Nellie balse girdėti apmaudas.
Jos kelionės maršrutas neina pro Amjeną.
„Bet tu visai neprivalai atsisakyti. Aš patikrinau traukinių tvarkaraščius ir manau, kad tai įmanoma“, – sako korespondentas.
„Ir aš visur spėsiu pagal grafiką?“
„Taip, jei esi pasirengusi keliauti be poilsio dvi paras.“  Žinoma, Nellie pasirengusi.

Nellie planas stebina Jules’į Verne’ą10-OJI DIENA. Trumpai stabtelėjusi Londone Nellie persikelia per Lamanšą ir atvyksta į Amjeną. Jaukioje Jules’io Verne’o svetainėje, priešais židinį, tarp rašytojo ir žurnalistės mezgasi gyvas pokalbis. Laikas spaudžia, o abiem norisi vienas kitą išklausinėti.

„Kaip jums kilo mintis parašyti romaną „Aplink Žemę per 80 dienų?“ – klausia Nellie.
„Skaitant laikraštį, – atsakė Verne’as. – Kartą rytą sėdėjau ir skaičiau „Le Siécle“. Ten buvo aprašyta diskusija ir pateikti skaičiavimai, įrodantys, kad teoriškai galima apkeliauti aplink Žemę vos per 80 dienų. Mintis mane sužavėjo. Be to, pastebėjau, kad žmonės, kurie skaičiavo, pamiršo atsižvelgti į skirtingas laiko juostas, tad galėjau tuo pasinaudoti kurdamas pasakojimo įtampą.“
Netrukus jiedu eina į asmeninę Jules’io Verne’o biblioteką, kurioje ant sienos kabo pasaulio žemėlapis. Jame rašytojas buvo pažymėjęs savo romano herojaus maršrutą aplink pasaulį. Dabar jis pažymi tas vietas, kur Nellie maršrutas skiriasi.
„Kodėl jūs plaukiate į Ceiloną, o ne į Bombėjų, kaip mano herojus?“
„Todėl, kad man labiau rūpi sutaupyti laiko, o ne užkariauti gražios indų našlės širdį“, – linksmai atsako Nellie. Abu nusijuokia.
„Sėkmės jums, panele Bly, – sako Verne’as ir priduria: – Aš plosiu iš džiaugsmo, jei jums pavyks užbaigti kelionę per 79 dienas.“
Nellie pajunta, kad Verne’as, nors ir draugiškai ją palaiko, vis dėlto netiki, kad jai pavyks baigti kelionę per planuotas 75 dienas.

Telegrafininkas sugaišina Nellie12-OJI DIENA. Italijos uostamiestyje Brindizyje Nellie įsėda į garlaivį „Victoria“. Traukinys dviem valandomis pavėlavęs atvyksta į Brindizį, keleivių prašoma tuoj pat persėsti į laivelius, šie nugabens juos ir jų bagažą į du garlaivius. Vienas jų plaukia į Aleksandriją, o kitas Sueco kanalu turi nuplukdyti Nellie ir jos bendrakelionius į Ceiloną – dabartinę Šri Lanką. Įsikūrusi garlaivyje, Nellie paklausia vieno jūreivio, ar ji spėtų nuplaukti į krantą ir išsiųsti telegramą.

„Jei paskubėsite“, – atsako jūreivis, ir Nellie negaišdama plaukia į krantą su ją palydėti pasiūliusiu vyriškiu.
Buvo naktis, tad atrodė, jog telegrafo skyriuje nieko nėra. Keletą kartų paskambinus vis dėlto išlenda apsiblausęs telegrafininkas, veikiausiai miegojęs gretimame kambaryje.
„Noriu išsiųsti telegramą į Niujorką“, – sako Nellie.
„Kur tai yra?“ – klausia telegrafininkas. Jis žino visus didesnius Britų imperijos miestus, tačiau apie Niujorką niekada nebuvo girdėjęs.
„Niujorkas yra Jungtinėse Amerikos Valstijose“, – paaiškina Nellie. Telegrafininkas ima raustis popieriuose, norėdamas išsiaiškinti, kuriomis linijomis reikia siųsti telegramą į Ameriką. Tai užtrunka visą amžinybę, ir Nellie ima nervingai mindžikuoti. Galiausiai pavyksta išsiųsti telegramą, bet vos tik Nellie už ją sumoka, pasigirsta išplaukiančio garlaivio sirena. Nellie kraujas sustingsta gyslose.
„Dieve! Garlaivis išplauks be manęs!“ – apimta siaubo pamano ji. Nellie ir jos palydovas susižvalgo, jis paklausia, ar ji galinti bėgti.
Tada vyriškis nutveria ją už rankos ir abu pasileidžia kiek įkabindami tamsiomis gatvėmis. Negausūs naktiniai praeiviai apstulbę žiūri į juodu.
Uoste Nellie ir jos palydovas išvysta gražiausią pasaulyje vaizdą. Aleksandrijos garlaivis išplaukęs, o jų laivas vis dar čia. Jiems pavyko.

Egiptiečiai apgaudinėja keleivius14-OJI DIENA. „Victoria“ prisišvartuoja netoli Port Saido, keleiviams leidžiama keletui valandų išlipti į krantą. Laivui išmetus inkarą netoli miesto, keleiviai vyrai apsiginkluoja lazdomis, kad galėtų atsiginti nuo elgetų. Sekdamos jų pavyzdžiu, moterys susiranda skėčius. Keleiviai teiraujasi Nellie, ar jai nereikia kokio daikto mušti elgetoms. Nellie neturi jokio mušimo įrankio ir atsisako ką nors pasiskolinti. Nuo denio ji mato visą spiečių valtelių, plaukiančių jų pasiimti. Valtis irkluoja pusnuogiai saulėje įdegę vyrai. Šaukdami ir plūsdamiesi jie vienas kitą talžo irklais ir laivakabliais, kad tik atplauktų pirmi.

Kai valtys priplaukia prie garlaivio ir nuo laiptų ima lipti žmonės, kova dėl keleivių tampa dar aršesnė.
Nellie apstulbusi stebi, kaip du britai pačiumpami ir stačiai pertempiami iš vienos valties į kitą. Vyrai ginasi lazdomis, ir Nellie nebežino, kuo labiau stebėtis: ar tuo, kaip britai atsidėję tvatina egiptiečius, tarsi tai būtų savaime suprantamas dalykas, ar tuo, kaip egiptiečiai leidžiasi mušami ir nekreipia dėmesio į smūgius, tarsi tai irgi būtų savaime suprantama.
Situacija absurdiška. Dėl paprastos perkėlimo paslaugos vyksta tiesiog nedidelis jūrų mūšis. Tačiau tikroji kova prasideda pusiaukelėje tarp garlaivio ir kranto. Irkluotojai sustoja ir atsisako plaukti toliau, jie pareikalauja sumokėti pasakiško dydžio užmokestį. Įsiplieskia ginčas, kai kuriose valtyse jis trunka ne vieną valandą. Galop keleiviai, supratę, kad neturi pasirinkimo, nusileidžia ir sumoka, kiek prašomi.
Port Saidas nevertas išleistų pinigų. Tai nedidelis miestukas, nelabai turintis ką pasiūlyti atvykėliui. Galima pajodinėti kupranugariu, pralošti pinigų purviname kazino ir bandyti išvengti elgetų gaujų. Po visų šių išmėginimų keleiviai grįžta į laivą.
Tačiau plaukiant link garlaivio jų laukia dar viena nemaloni staigmena – dabar valčių irkluotojai pareikalauja mokėti dvigubą užmokestį. 
„Visada imame dvigubą mokestį po saulėlydžio. Toks įstatymas“, – tikina jie.
Vėl įsiplieskia triukšmingi ginčai. Nellie Bly ir daugelis kitų keleivių baisiai pasipiktinę, tačiau konfliktas, kaip ir buvo galima tikėtis, baigiasi tuo, kad keleiviams tenka pakratyti kišenes.

Nellie Bly atsilieka nuo grafiko31-OJI DIENA. Nellie Bly atvyksta į Kolombą, tačiau laivui, kuriuo ji turi plaukti toliau, įsakyta palaukti garlaivio „Nepaul“ ir paimti jo keleivius. Bet garlaivis vis nesirodo, ir Nellie susivėlina išplaukti penkias dienas. Nellie nerimastingai vaikštinėja po garlaivio „The Oriental“ denį, jo variklis vis dar neįjungtas. Ji niršta. Vaizduotėje moteris jau mato, kaip susigūžusi iš gėdos grįžta į Niujorką, kaip kenčia patyčias ir bijo išgirsti savo vardą.

„Kada išplauksim?“ – klausia ji dviejų bendrakelionių vyrų, kuriuos atsitiktinai sutinka ant denio.
„Kai tik atplauks „Nepaul“, – atsako vienas iš vyrų. – Pagal paskutinius pranešimus, jis jau turėjo būti auštant, tačiau tai lėtas senas laivas.“
„Prakeiktas laiviūkštis! Kad jis kur nugarmėtų į jūros dugną! Kaip galima penkias dienas versti mus laukti tokio kledaro“, – niršta Nellie.
„Na, na, – ramina ją vienas vyriškis. – Kolombas – ne pati blogiausia vieta šiek tiek palaukti.“
„Šiek tiek palaukti?!“ – kone rėkia Nellie Bly.
Abu britai nustebę ir sumišę žiūri į Nellie, o ji staiga susivokia, kad elgiasi kaip isterikė.
„Atsiprašau, – ištaria ji. – Aš visada buvau ūmaus būdo.“
Nellie toliau vaikštinėja po denį ir netrukus horizonte išvysta garlaivio „Nepaul“ dūmus. Po poros valandų ji pagaliau gali keliauti toliau.

Galingas variklis išvysto didelį greitį33-iOJI DIENA. Pakeliui į Honkongą laivas „The Oriental“ pakliūva į stiprią audrą. „Nieko nebus. Man nepavyks apkeliauti aplink Žemę nei per 80, nei per 100 dienų“, – nusivylusi mano Nellie Bly. Ji stovi ant denio ir tvirtai laikydamasi mato, kaip laivo priekis beveik vertikaliai pakyla į orą, paskui vėl panyra į bangas. Nellie negali visiškai nieko padaryti. Ji bando susitaikyti su šia mintimi ir guodžiasi bent tuo, kad ji vienintelė iš visų keleivių neserga jūros liga. 

Iš tiesų, ji nieko gražesnio už audringą jūrą nėra mačiusi. Bet Nellie nežino, kad laivas net per audrą plaukia greičiau, nei įmanoma įsivaizduoti. Kas valandą jis atsigriebia už pavėluotą išplaukimą. „The Oriental“ yra naujas puikus laivas, o jo variklis labai galingas. Nellie dar nepralaimėjo.

Varžovė aplenkė Nellie42-OJI DIENA. Įvyksta stebuklas, Nellie atvyksta į Honkongą net dviem dienomis anksčiau, nei numatyta jos grafike. Tai „The Oriental“ mašinų skyriaus nuopelnas. Vos išlipusi į Honkongo krantą, Nellie skuba į bilietų kasą nusipirkti bilieto į artimiausią reisą į Japoniją. Jos laukia visiškai netikėtas smūgis. Žurnalistei priėjus prie langelio, kasininkas atsiprašo ir bemat pakviečia savo viršininką.

„Jums nepavyks“, – išgirsta Nellie viršininko žodžius.
„Kaip? Aš juk nebeatsilieku nuo grafiko“, – nustebusi paklausia ji.
„Taip, jūs pralaimėsite, – sako vyriškis. – Ta kita moteris išplaukė iš Honkongo prieš tris dienas.“
„Kita moteris...“ – pakartoja Nellie nesuprasdama. Ji įsitikinusi, kad vyriškiui pasimaišė protas.
„Tai jūs nežinojote?! Tą pačią dieną, kaip ir jūsiškis, kitas laikraštis išsiuntė žurnalistę į kelionę aplink pasaulį priešinga kryptimi, kad jus aplenktų. Ir jai pavyks, nes ji spės į pašto laivą, plaukiantį iš Ceilono, o štai jūs čia, Honkonge, sugaišite tris dienas.“ Nellie priblokšta, jai atima žadą.
„Kaip jūs galėjote nieko nežinoti. Jūsų varžovė mums pasakė, kad dėl lenktynių buvo sutarta.“
„Mano redaktorius nebūtų taip pasielgęs ir man nepranešęs“, – drebančiu balsu ištaria Nellie.
Tačiau būtent taip ir įvyko. Dėl nežinomų priežasčių Pulitzeris nusprendė nesakyti Nellie, kad ji turi varžovę. Čia Nellie pajunta dar vieną smūgį – laivybos bendrovės atstovas užjausdamas pasako, kad jai vargu ar pavyks pasiekti Niujorką per 80 dienų, o jos varžovė veikiausiai spėsianti užbaigti kelionę per 70 dienų.
Sukrėsta Nellie Bly jaučia, kaip ją apima panika, nusivylimas ir bejėgiškas pyktis.
Tačiau laivybos bendrovės atstovas atskleidžia jai naudingos informacijos. Jis papasakoja, kad „Cosmopolitan“ siūlė laivybos bendrovei didelę sumą už tai, kad paankstintų išplaukimo laiką. Taigi varžovė bandė griebtis apgaulės.Pulitzeris atsiunčia daugiau pinigų
43-IOJI DIENA. Redaktorius Pulitzeris atidžiai seka Nellie Bly kelionę aplink Žemę. Nuo kelionės priklauso dienraščio reputacija.

Redaktorius įniršęs. Konkurentas iš „Cosmopolitan“ iš pat pradžių elgėsi nesąžiningai. Jis pavogė Nellie idėją, o dabar dar nušluostys jiems nosį. Tik tą pačią dieną, kai Nellie turėjo iškeliauti, „Cosmopolitan“ pranešė, kad jie tuo pat metu išsiųs savo žurnalistę į kelionę aplink Žemę – tik priešinga kryptimi. Negana to, jie nusamdė ne bet ką, o Elizabeth Bisland, buvusią „New York World“ žurnalistę, kad ši aplenktų Nellie Bly.
„Jiems neišdegs“, – mano Pulitzeris. Jo dienraščio reklamos kampanija priklauso nuo šios kelionės aplink Žemę, jis nepakęs pralaimėjimo. Jis pasirengęs skirti tūkstantį dolerių kaskart, kai tas nevykėlis „Cosmopolitan“ išleidžia šimtą.

Įgula atiduoda visas jėgas

55-OJI DIENA. Garlaivis „Oceanic“ plaukia paskutinę lemiamą kelio atkarpą iš San Fransisko į Jokohamą Japonijoje. Varžovė vis dar gerokai pirmauja.
„Jei pralaimėsiu, niekada nebegrįšiu į Niujorką. Verčiau mirsiu“, – sako Nellie Bly, apimta baisaus nusivylimo.
„Nekalbėk taip, vaikeli“, – ramina ją garlaivio „Oceanic“ vyriausiasis mechanikas, ponas Allenas, su kurio Nellie susibičiuliavo plaukdama iš Honkongo.
„Aš padarysiu viską, ką galiu, kad tik tau padėčiau. Pažadu tau, kad mano varikliai veiks kaip niekada anksčiau“, – priduria jis.
Ponas Allenas jau davė nurodymus savo mechanikams ir kūrikams, kad jie stengtųsi išspausti iš variklių visą įmanoma galią. O kad vyrai to neužmirštų, jis mašinų skyriuje ant sienos kreida užrašė nedidelį posmelį:
„For Nellie Bly we‘ll win or die!“ (Už Nellie Bly mes laimėsim arba mirsim).Nellie laukė greitasis traukinys
69-OJI DIENA. Po 14 dienų „Oceanic“ pasiekia San Fransiską. Nellie varžovė tuo metu vis dar plaukia laivu Atlanto vandenyne. Ji anksčiau nespėjo į vieną laivą ir gerokai atsiliko nuo Nellie.

Nellie stovi ant denio, kai „Oceanic“ artėja prie San Fransisko. Ji pastebi prie garlaivio priplaukusį mažą vilkiką ir nustebusi išgirsta, kaip kažkas ją šaukia.
„Nellie Bly! Nellie Bly! Greitai lipkite čionai.“
Nellie paklūsta ir nulipusi laiptais palieka „Oceanic“. Dvi stiprios rankos įsitempia ją į vilkiką, jos bagažas įmetamas pavymui. Ją pasitikęs vyriškis papasakoja Nellie, kad jos dienraštis nusamdė specialų greitąjį traukinį ir kad šis jau laukiąs. Ji turi nedelsdama sėsti į šį traukinį, nes lenktynes dar galima laimėti.
Vilkikas jau buvo atsiskyręs nuo „Oceanic“, kai iš garlaivio pasigirdo garsus šūksnis. Šaukė laivo gydytojas, kurio pareiga apžiūrėti visus keleivius ir įgulos narius prieš duodant leidimą išlipti į krantą.
„Aš neapžiūrėjau tavo liežuvio!“ – šaukia jis Nellie Bly, ir ši iškiša jam liežuvį.
„Viskas gerai!“ – pasigirsta iš garlaivio. Visiškai sumišusi, tačiau laiminga Nellie nuplukdoma į krantą ir kone įmetama į laukiantį traukinį. Šis pajuda, vos Nellie už nugaros užtrenkiamos durys.Visi turi duoti kelią Nellie traukiniui
69-OJI DIENA. Nellie Bly traukinio mašinistas žino, kad turi galimybę pagerinti tarpžemyninį rekordą. Todėl jis kiek įmanydamas gena garvežį.

Traukinys taip lekia, kad net cypia geležinkelio bėgiai. Nellie negalėjo patikėti, kai jai pasakė, kad kai kur, ilgose ir lygiose kelio atkarpose, traukinys vidutiniškai važiavo 115 km/h greičiu. Tačiau geležinkelių bendrovės atstovas patvirtina, kad tai tiesa. Vienas greičiausių JAV Garvežys vadinasi „The Queen“, šioje kelionėje jis traukė tik vieną vagoną.
Staiga pasigirsta garvežio signalas, ir kurtinamai sukaukia stabdžiai. Nellie išgirsta trenksmą, ir traukinys sustoja. Pasirodo, pervažoje jis užkliudė rankinį vežimėlį, nuo smūgio šis subyrėjo į šipulius. Laimė, nei žmonėms, nei garvežiui nieko neatsitiko, tad po kelių minučių traukinys važiuoja toliau. „Jūs lekiat kaip bepročiai!“, – sušunka jiems pavymui rankinio vežimėlio savininkas.
„O, ačiū, labai malonu girdėti“, – tyliai pati sau ištaria susijaudinusi Nellie ir nusijuokia.Konkurentė pralaimi dideliu laiko skirtumu
72-OJI DIENA. 1890 m. sausio 25 dieną Nellie grįžta į Niujorką. Ji apkeliavo aplink Žemę trimis dienomis greičiau nei tikėjosi.

Kai garvežys ima stabdyti, Nellie išvysta tūkstantinę minią, susirinkusią jos pasitikti. Visa stotis sausakimša žmonių. Nellie privalo vikriai iššokti į peroną, kai tik traukinys sustos. Tą akimirką bus baigtas skaičiuoti jos kelionės laikas. Ji taip ir padaro, ir vos jos pėdos paliečia žemę, minia ima šaukti ir ploti iš džiaugsmo. Tuo metu nuaidi pabūklų salvė iš netoliese esančio Fort Gryno. Nellie nusiima skrybėlaitę ir mojuoja ja. Moteris džiaugiasi kartu su visais. Ne todėl, kad laimėjo lenktynes, o tiesiog todėl, kad ji vėl namie.
Ji apkeliavo Žemę per 72 dienas, 6 valandas ir 11 minučių.
Nellie varžovė Elisabeth Bisland, pasiekusi finišą penkiomis dienomis vėliau už Nellie, po metų išleido knygą apie savo kelionę. Nellie Bly padarė tą patį, o 1895 m. metė žurnalistiką ir pradėjo dirbti savo vyro įmonėje.ĮDOMU
Nellie Bly 10 dienų praleido pamišėlių namuose

Ambicinga jauna reporterė apsimetė pamišėle, kad išsiaiškintų, ar gandai apie smurtą ir blogą priežiūrą pamišėlių namuose teisingi.
Likus dvejiem metams iki kelionės aplink Žemę, Nellie Bly suvaidino pamišėlę, kad patektų į proto negalią turinčių moterų prieglaudą „Women’s Lunatic Asylum“ Niujorke. Šitaip ji norėjo atskleisti nusikalstamą elgesį su moterimis šioje liūdnai pagarsėjusioje, visiškai nuo išorinio pasaulio atskirtoje įstaigoje. Žurnalistė praleido visą naktį prieš veidrodį mokydamasi imituoti pamišėlės elgesį, vėliau apsistojo pigiame viešbutyje ir pradėjo isteriškai rėkti.
„Aš neprisimenu, kas aš tokia!“ – vis rėkė ji. Viešbučio administracija iškvietė policiją, ir Nellie atsidūrė teisme. Ji ir toliau rėkė ir šaukė. Teisėjas paprašė, kad ją apžiūrėtų keletas psichiatrų, šie vieningai patvirtino, kad moteris pamišusi ir turi būti priverstinai uždaryta į „Women’s Lunatic Asylum“.
Dešimt dienų Nellie bendravo su kitomis įstaigoje gyvenančiomis moterimis ir sužinojo jų gyvenimo istorijas. Ji patyrė, kad personalas moteris muša, kad joms duodama valgyti pašvinkusios mėsos, kad visur laksto žiurkės. Kai pati išdrįso pasiskųsti, kad tenka praustis šaltu vandeniu, darbuotoja ant jos užpylė kibirą ledinio vandens.
Po dešimties dienų Nellie dienraščio advokatas atvyko į pamišėlių namus ir pareikalavo paleisti Nellie. Žurnalistę paleido, o po keleto dienų dienraštyje pasirodė straipsnis ir sukrėtė visas JAV. Įstaigos vadovybė ir psichiatrai, pripažinę Nellie pamišusia, bandė teisintis, bet nesėkmingai. Buvo sudaryta komisija ištirti gyvenimo sąlygas pamišėlių namuose. Vėliau ši komisija rekomendavo įdiegti visus pakeitimus, kuriuos savo straipsnyje siūlė Nellie. Todėl JAV vyriausybei teko psichiatrinėms įstaigoms papildomai skirti 850 tūkst. dolerių.Nellie varžovė bandė apgaule laimėti lenktynes
Elisabeth Bisland ėmėsi visų priemonių, kad aplenktų Nellie. Ji net bandė papirkti laivybos bendrovę.
Kai 1889 m. lapkričio 14 d. žurnalas „Cosmopolitan“ pasamdė 28 metų žurnalistę Elisabeth Bisland apkeliauti aplink pasaulį greičiau už Nellie Bly, moteris neturėjo kada svarstyti, ji privalėjo pasirengti kelionei per 6 valandas. Dviejų jaunų moterų lenktynės sulaukė didžiulio visuomenės dėmesio. Abiejų leidinių prestižas buvo pastatytas ant kortos, o Bisland patyrė didelį savo darbdavio spaudimą.
Manoma, kad Honkonge Bisland bandė papirkti laivybos bendrovę, kad aplenktų Nellie. Žurnalistė pasakė esanti įgaliota bendrovei „sumokėti bet kokią sumą“, kad tik būtų paankstintas išplaukimo laikas. Laivybos bendrovė nesutiko, tačiau Bisland vis tiek suspėjo anksčiau išplaukti į Europą ir gerokai aplenkė Nellie Bly.
Tačiau Europoje Bisland laukė nesėkmė. Ji sužinojo, kad greitasis garlaivis „Ems“, kuriuo ji turėjo plaukti, jau išvyko. Tačiau tai buvo netiesa. Iš tiesų Bisland darbdavys buvo papirkęs laivybos bendrovę, kad garlaivis nukryptų nuo grafiko ir išplauktų tik tada, kai į jį įlips Bisland. Tačiau žurnalistė nepatikėjo, kad „Ems“ jos laukia, ir įsėdo į lėtąjį laivą „Bothnia“. Šis sprendimas lėmė, kad ji pralaimėjo lenktynes. Bisland grįžo į Niujorką penkiomis dienomis vėliau nei Nellie Bly – 77-ą kelionės dieną.
Iki šiol svarstoma, ar Bisland nevykęs sprendimas tebuvo apmaudi nesėkmė, ar „New York World“ kam nors sumokėjo, kad ją suklaidintų.Nellie Bly per plauką išvengė mirties
Norėdamas nuvažiuoti iš San Fransisko į Niujorką per rekordiškai trumpą laiką, garvežio mašinistas spaudė kiek įmanydamas. Ši rizikinga kelionė traukiniu galėjo kainuoti Nellie Bly gyvybę ir nutraukti jos kelionę aplink pasaulį likus tiek nedaug iki finišo.
Nellie Bly kelionė traukiniu iš San Fransisko į Niujorką buvo, švelniai tariant, pavojinga. Kad atgabentų Nellie laiku ir pagerintų tarpžemyninį rekordą, garvežio mašinistas važiavo kaip pamišęs,
Važiuodama Nellie pajuto, kad traukinys pervažoje užkliudė rankinį vežimėlį ir vos nenuriedėjo nuo bėgių. Kita vertus, pergalės ištroškusi žurnalistė nieko nenutuokė apie kitus du pavojus, sužinojo apie juos tik grįžusi į Niujorką. Vienas geležinkelio tiltas sugriuvo, vos juo pervažiavo Nellie garvežys, – veikiausiai dėl dideliu greičiu lėkusio traukinio sukeltos vibracijos. Negana to, kai išlipus Nellie buvo bandoma nustumti garvežį į kitą kelią, nukrito jo ratas. Jei taip būtų atsitikę važiuojant 115 km/h greičiu ilgomis lygiomis kelio atkarpomis, Nellie gal niekada nebūtų išvydusi Niujorko. Beje, garvežio mašinistas iš tiesų pasiekė rekordą – sutrumpino kelionės laiką net dešimčia valandų.

Daugiau straipsnių apie istorinius įvykius, karus, žinomus praeities visuomenės veikėjus, meną ir išradimus kiekvieną mėnesį skaitykite žurnale „Iliustruotoji istorija“.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Kanuose T. Cruise‘ui įteikta „Garbės auksinė palmės šakelė“

Holivudo aktorius Tomas Cruise'as, trečiadienį pirmą kartą po 30 metų pertraukos apsilankęs Kanų kino...

Laisvalaikis
2022.05.19
Pokalbis apie psichinę darbuotojo sveikatą: pasitikėjimo vadovu ženklas Premium

Pokalbiai apie psichikos sveikatą tarp vadovo ir kitų komandos narių turėtų būti normalizuoti – teiginiui...

Vadyba
2022.05.19
Juvelyras T. Blaževičius: deimantai brangsta, lietuviškos juvelyrikos rinka bręsta Premium

„Deimantų kainų rodiklis yra ne aukcionai, bet dešimtys tūkstančių mažų gamintojų, kurie parduoda tuos...

Laisvalaikis
2022.05.18
Ukrainiečiai atsisveikino su pirmuoju nepriklausomos šalies prezidentu L. Kravčuku

Rusijos invazijos krečiama Ukraina antradienį atsisveikino su Leonidu Kravčuku, pirmuoju nepriklausomos...

Laisvalaikis
2022.05.17
Prasideda Kanų kino festivalis

Šiandien Kanuose, Prancūzijoje, prasideda 75-asis tarptautinis Kanų kino festivalis ir kino industrijai...

Laisvalaikis
2022.05.17
Kuo virto „Vytauto“ avantiūra su krepšininkais Ballais Premium 6

Lietuvoje su savo šeima ir kūrybine komanda viešėjęs JAV krepšinio veikėjas LaVaras Ballas paskelbė į Ameriką...

Pramonė
2022.05.17
„Dizaino sparnai“ pradedantiesiems augins sparnus

Lietuvos kultūros tarybos (LKT) projektas „Dizaino sparnai“ pradedančiuosius kviečia teikti paraiškas...

Laisvalaikis
2022.05.17
Rusijos premjeras iš R. Tumino atėmė vyriausybinį apdovanojimą 1

Rusijos premjeras Michailas Mišustinas nurodė buvusį Maskvos Vachtangovo teatro meno vadovą režisierių Rimą...

Laisvalaikis
2022.05.17
G. Pruskus: į darbą reikia žvelgti kaip į žaidimą Premium

Gediminas Pruskus, nekilnojamojo turto paslaugų grupės „Inreal“ vadovas, šiuo metu bendrovėje integruoja...

Vadyba
2022.05.15
J. D. Haidtas: apsigavome manydami, kad užtikrinti liberaliąją demokratiją lengva Premium

„Žinau, kad niekada nebuvo aukso amžiaus, kai visi mylėjome vieni kitus ir kalbėjome ta pačia kalba“, – sako...

Laisvalaikis
2022.05.15
Karą iš slėptuvės aprašinėjantis redaktorius: labiausiai šokiruoja mažos detalės Premium

Rusijos invazija į Ukrainą smogė visiems Ukrainos pramonės sektoriams ir kol kas nepanašu, kad šalis...

Verslo aplinka
2022.05.15
Rusijos klaida: neįvertintas oro pajėgų faktorius Premium

Oro pajėgos turėjo būti vienas pagrindinių Rusijos pranašumų kariaujant prieš Ukrainą. Turėdamos daugiau kaip...

Laisvalaikis
2022.05.14
A. Ramanausko-Vanago premija skirta istorikei D. Kuodytei

Penktoji Adolfo Ramanausko-Vanago premija skirta istorikei Daliai Kuodytei, taip įvertinta jos „visuomeniškai...

Laisvalaikis
2022.05.14
Iššūkiai, kuriuos Lenkijai kelia nuo karo bėgantys ukrainiečiai Premium

Lenkija plačiai atvėrė savo duris nuo karo bėgantiems ukrainiečiams. Tačiau vietos politikai ir įvairių...

Verslo aplinka
2022.05.14
Partnerystės įstatymą parašais parėmė per 250 akademikų

Per 250 Lietuvoje ir užsienyje dirbančių mokslo daktarų, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir doktorantų pasirašė...

Laisvalaikis
2022.05.13
M. Kvedaravičiaus filmo „Mariupolis 2“ premjera – Kanuose

Mariupolio mieste, Ukrainoje, kovo pabaigoje nužudyto kino režisieriaus, kultūros antropologo Manto...

Laisvalaikis
2022.05.12
Psichiatras prof. D. Pūras: Romas Kalanta buvo apsisprendęs 4

Gegužės 15 d. minimos Romo Kalantos (1953–1972) mirties 50-osios metinės – 1972-ųjų gegužės 14 d. Kauno...

Laisvalaikis
2022.05.12
„Stiprūs kartu“ kreipėsi į policiją dėl sukčiavimo atsiradus įstaigai „Mes stiprūs kartu“

Ukrainiečiams padėti įkurta iniciatyva „Stiprūs kartu“ kaltina beveik identišku pavadinimu neseniai...

Laisvalaikis
2022.05.12
Deimantas „The Rock“ aukcione parduotas už 21 mln. Eur, bet tai ne rekordas

Ženevoje vykusiame „Christie's“ namų aukcione parduotas didžiausias kada nors aukcione pristatytas baltasis...

Laisvalaikis
2022.05.12
Internetas 3.0: kaip protokolai ateity gali pakeisti technologijų įmones Premium 2

Pernai visuomenės susidomėjimo sulaukę nekeičiamieji žetonai (NFT) atvėrė naujų būdų uždirbti skaitmeniniams...

Inovacijos
2022.05.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku