Iššūkių spąstuose

Publikuota: 2014-04-30
Atnaujinta 2015-06-01 13:08
Nuotrauka: "Matton" nuotr.
 

Užtaisyk pelėkautus nauju iššūkiu ir į juos vėl paklius lyderis. Net jei ir žinos, kad tai spąstai.

Nuoširdžiai žaviuosi žmonėmis, kuriems sekasi, kurie siekia tikslo, yra profesijos asai, garbingai užsidirba, neinkščia ir neverkšlena, o veikia, rankų nenuleidžia net sudėtingiausiomis aplinkybėmis. Jie mane įkvepia. Tačiau kartais, matydama, kiek daug darbų žmogus gyvenime padarė, kokie nemaži jo laimėjimai, o jis vis veržiasi ir veržiasi tolyn, siekdamas įveikti dar tą, o paskui kitką, pamanau: sugedo šio žmogaus vidiniai stabdžiai. Su filosofu ir psichoanalitike ieškome atsakymo į klausimą, kokia yra negatyvioji lyderystės pusė. Juk ne viskas auksas, kas auksu žiba.Vadovų ir vergų prigimtis

Antikos filosofas Platonas savo veikale „Valstybė“ skelbia žmogų turint tris galias – proto, impulsyviąją ir geidžiančiąją.
„Turintieji protingąjį pradą ir turėtų tapti valdančiaisiais, nes jie sugeba teisingai spręsti, tačiau, norėdamas tapti vadovu, žmogus pirmiausia turėtų neturėti nuosavybės, nes auksą ir sidabrą jis turi savo viduje“, – Platono požiūrį išsamiau aiškina Albinas Plėšnys, filosofas, Vilniaus universiteto Filosofijos katedros docentas, ir atkreipia dėmesį, kad protas tampa išmintimi tik per teisingumo idėją, ji paverčia protą išmintimi. Gėris, teisingumas, neprisirišimas prie turtų yra sąlygos, kad protingąjį pradą turintis išmintingas žmogus taptų lyderiu.
Aristotelio samprata kitokia – žmonių prigimtis skirtinga. Vieniems būdinga vergų, kitiems – vadovų prigimtis. Ji lemia žmogaus vietą gyvenime. Taip teigdamas, vis dėto Aristotelis paliko tam tikrus riboženklius. Kiekvienas žmogus siekia laimės, o ją pasiekti leidžia tik dora. „Jeigu valdovas mano, kad jo laimė yra jo pavaldinių laimė, viskas gerai. Jei siekia tik savosios naudos, o kitų nepaiso, tampa tironu. Aristokratija gerai, bet blogai oligarchija – mažumos, piniguočių valdžia“, – antikos filosofo mintis aiškina šių laikų filosofas p. Plėšnys. Vieninteliai sofistai buvo įsitikinę – teisinga yra tai, kas naudinga stipresniam. Išmintis yra įtikinti pašnekovą savo tiesa ir šitaip tapti lyderiu.Krikščioniškoje Europos kultūroje ima vyrauti dar kitoks požiūris – nėra jokios specifinės prigimties, visi žmonės lygūs, visi – didžiausios vertybės. Dabar jau tenka ieškoti visai kito lyderystės aiškinimo – kas suteikia įgaliojimus liaudies iškeltam valdovui valdyti: liaudis ar Dievas. Lyderis yra žmogus, sugebantis įgyvendinti savo tikslą, o prie to prisideda visi kiti per tam tikras institucijas.
Tradicinėje filosofijoje skiriamos kelios gėrio rūšys – garbingasis, ištobulinantis žmogiškąją prigimtį, naudingasis ir malonusis gėriai. Labai svarbu, kuris šių gėrių vyrauja lyderystės siekiančiojo vertybių skalėje. Jei koks nors žmogus suvokia galįs gauti naudos iš egzistuojančios struktūros, jis bando organizuoti kokią nors veiklą. Prie jo idėjos kiti jungiasi suprasdami, kad ta idėja teikia tam tikro gėrio arba naudos, arba malonumo.
Vienas ryškiausių gėrio siekusių lyderių Lietuvoje – vyskupas Motiejus Valančius. Jis prieš alkoholizmą veikęs lyderis, siekęs šviesti, auklėti žmones. Gėris, kurio jis siekė, buvo garbingasis gėris, ne naudingasis. O ekonominės struktūros, susijusios su naudinguoju gėriu, ir jų lyderiai visų pirma siekia naudos.Kaip gimsta tokie lyderiai kaip Hitleris? Po Pirmojo pasaulinio karo Vokietija buvo suvaržyta Versalio sutarties, pažeminta vokiečių tautinė savigarba. Atsirado lyderis, jis manė, kad tai neteisybė, kad būtina veikti. Tautoje ruseno jausmas – mes nuskriausti, neteisybę būtina ištaisyti, tereikėjo vado, žadančio tai padaryti. Tautos galią, šlovę buvo stengiamasi sugrąžinti visiškai sužlugdant pačius žmones, jų savimonę.
„Visuomenėje visada egzistuoja gausybė įvairiausių vertybių. Įsitvirtinus totalitariniams režimams, kai persekiojama laisvė, tautinės vertybės, gali iškilti lyderis, bandantis iškelti slopinamas vertybes. Atsiranda grėsmė, kad ims kilti lyderiai, kurie žūtbūt, bet kokiais būdais, bandys atkurti prarandamas vertybes. Paradoksas, tačiau kai kurių vertybių diegimas neša daugiau žalos ir blogio negu naudos“, – taip p. Plėšnys paaiškina hitlerių ir stalinų atsiradimo padarinius. Siekiant tikslo sukuriama struktūra ir per ją veikiama. Kai per struktūrą reiškiama galia, nukenčia žmogaus laisvė, atimama individo atsakomybė. Žmogus ima veikti būdamas struktūroje, struktūros vardu, tada svarbu, ko siekiama tuo vardu. Gėrio siekti blogomis priemonėmis neįmanoma arba įmanoma laikinai. Daugelis mūsų visada veikiame kokių nors struktūrų vardu, nes visi esame vieno ar kito visuomeninio kolektyvo nariai.Trečiojo brolio sėkmė
Teigiamai ir neigiamai pasižymėjusius istorinius lyderius ir jų paskatas pirmauti palikę praeityje, mudu su filosofu persikeliame į dabartį ir ieškome mūsų dienų lyderių. Sutariame dėl vieno – šiuo metu lyderystės variklis yra asmeninė nauda, pinigai, turtas. „Dabar vyrauja vidurinė gėrio rūšis – naudos siekimas. Vyrauja naudingasis gėris ir tai truputį liūdina“, – konstatuoja, bet nėra pesimistiškai nusiteikęs dėl padėties p. Plėšnys.
Lyg kunigui prisipažįstu filosofui – anapilin išėjus monsinjorui Kazimierui Vasiliauskui, iki šiol jaučiu tuštumą, neberandu, nebegirdžiu jam lygaus moralinio autoriteto – žmogaus be dviejų veidų, gyvenančio ir būnančio su žmonėmis ne dėl to, kad padėtume jam pasiekti kokios nors asmeninės naudos.„Garbingasis gėris labai apleistas. Moralinių lyderių pritrūko, bet jų atsiras tada, kai visuomenėje sustiprės toks poreikis. Toks lyderis visą laiką yra tarp mūsų, bet šiuo metu jis išstumtas į moralinę periferiją, – net neabejoja filosofas. – Gali būti, kad valdžios ir pinigų troškimas žmonėms pasirodys pernelyg didelis. Nemorali valdžia anksčiau ar vėliau sukelia tikrą ir didelį žmonių pasipiktinimą. Kad ir kaip būtų, dabartinės padėties nevertinčiau labai blogai.“
Populiaru manyti – dirbama tik tada, kai konkurentas šnopuoja į nugarą, tačiau kas galėtų paneigti nuomonę, jog nuolatinė įtampa žlugdo kūrybiškumą, o visais būdais konkuruojantieji trikdo visuomenės harmoniją. „Lyderystė visada susijusi su veikla, tačiau net ir lyderiai neturėtų būti liūtai, be atodairos ryjantys gazeles, – vaizdingai lygina p. Plėšnys. – Lyderystė visada susijusi su konkurencija, tačiau siekiančio lyderio pozicijų asmens veiksmai turėtų neišsprūsti iš tam tikrų teisės ir moralės normų rėmų. Konkurencija būtina, bet tik morali – dviem konkurentams matant naudingąjį gėrį, pavyzdžiui, jo siekti galima sukuriant efektyviau veikiančią struktūrą. Jei veikimą suderiname su moralės ir teisės principais, efektyvumas tampa kriterijumi, leidžiančiu įsitvirtinti. Geriau prognozuojantis padėtį nukonkuruos kitą. Tokio liūto variantas priimtinas, tačiau niekada negalima dėl gėrio, kurio siekiame, aukoti kitų vertybių ir pažeisti moralės principų.“Geriausias pavyzdys – liaudies pasakos. Tikslas, kurio siekia trys broliai. Du jų protingi, o vienas neva kvailas. Du broliai pasiima žirgus (mersedesus), gauna pinigų ir mauna tiesiai tikslo link nieko nepaisydami. Kvailelis gauna kuiną (seną zaporožietį) ir šiaip taip juda pasirinkta kryptimi. Protingieji broliai kelyje sutiktam nelaimėliui nepadeda, nuskuba pro šalį, bet, vėliau paaiškėja, tikslo nepasiekia, o trečiasis smarkiai atsilieka nuo veržliųjų, padeda visiems, kas prašo pagalbos, bet galiausiai jis pasiekia tikrąją sėkmę. Moralas aiškus – tik tuomet, kai veikiame doru būdu, pasieksime norimą ilgalaikį tikslą. Juk ir Trečiasis Reichas gyvavo tik dvylika metų.Sveiko narciziškumo dozė
Vienas graikų mitas prasideda taip – gyveno labai gražus jaunas vaikinas Narcizas. Jį mylėjo daug moterų ir vyrų, bet jis visus atstūmė. Keršto deivė Nemezidė, girdėdama, kaip žmonės linki patirti Narcizui tą patį, ką jie patyrė, įvykdė jų norus – padarė taip, kad Narcizas pamiltų tik savo atvaizdą. Pamilti savo atvaizdą – tai reiškia niekada nepajusti abipusių ryšių su kitais žmonėmis. Galiausiai Narcizas miršta iš nevilties ir meilės savo atvaizdui.
Mitą priminė Rema Židonienė, vilnietė psichoanalitikė, kai susitikome aptarti galimų psichologinių lyderystės siekimo priežasčių. Nors dažniausiai narciziškumas vertinamas neigiamai, bet medikė tokiai griežtai nuostatai nelinkusi pritarti. Žmogaus psichologijos tyrėjai žino, kad narcisizmas gali būti konstruktyvusis arba "sveikasis". Jis būtinas kiekvienam mūsų – būtina mylėti save, palepinti save dvasiškai ir kūniškai, nes tik mylėdamas save gali mylėti savo artimą. Sveikas narciziškumas skatina siekti savo tikslų.Labiau trukdančiu ir mažiau pozityviu narcisizmu „serga“ psichologiškai ir emociškai stipriai traumuoti žmonės. Jų vidinė savijauta – menkavertiškumas ir bejėgiškumas, kaip to kompensacijos siekiama visagalybės. Tokio tipo asmenybės trokšte trokšta vadžios, jėgos, prestižo.
Žmogaus vaikystė. Joje reikia ieškoti priežasčių ir sąsajų, kodėl žmogus turi ar neturi sveiko narcisizmo. Jeigu tėvai myli vaikus tokius, kokie jie yra, mažas žmogus nežeminamas, vėliau jis geriau sugeba įveikti sunkumus, labiau pasitiki savimi, suaugęs jis gali pasiekti užsibrėžtų tikslų ir moka džiaugtis rezultatais. Vaikystėje nuolat gyvenant su mintimi "esu nieko vertas", nes tai demonstruoja tėvai, arba kai tėvų ir vaikų santykiai labai šalti, galiausiai prasiveržia pyktis. Vaikas pažada: kai užaugsiu, visiems įrodysiu ir parodysiu, ką galiu. Tokio tipo narciziškumas tampa galingu varikliu – siekiama ir pasiekiama labai daug, tačiau variklis – troškimas panaikinti menkavertiškumo jausmą. Laimėjimai tuomet neteikia tiek daug džiaugsmo, kiek galėtų, nes emociškai nepatiriama reikiamo pasitenkinimo.
„Tokio galingo vidinio variklio tik pirmyn ir pirmyn varomi žmonės gali būti žavingi lyderiai, dažnai jie maloniai bendrauja, simpatiški, bet iš tikrųjų visiškai nesidomi kitais žmonėmis arba domisi tik tiek, kiek jiems patiems tai naudinga, – paskutines iliuzijas sužlugdo p. Židonienė. – Santykiai su žmonėmis paviršutiniški, o vidinio tuštumo jausmas labai sunkus.“Pasiektais tikslais bandoma tuštumą užpildyti, tad ir vėl vilioja nauji platūs horizontai, nauji iššūkiai. Lekiant būtina pagalvoti – kiek žmogus gali bėgti maratoną? Jei simboline prasme esi alkanas laimėjimų ir vis jų negana, tikėtina, įveiks nuovargis, prasidės psichosomatinės ligos.
Ar dar nepakliuvote į iššūkių pelėkautus, galima pasitikrinti labai paprastai: jeigu šiandien turite kuo džiaugtis – su jumis viskas gerai. Svarbu, ar žmogus gali pasidžiaugti tuo, ką jau pasiekė, ką turi, aiškiai pasakyti – kas jam svarbiausia ir kas jam kelia didžiausią pasitenkinimą, žinoma, ne tik darbe.
Bėda yra tada, kai ir daug pasiekus lyg ir nėra kuo pasidžiaugti.

Daugiau panašių straipsnių rasite „Verslo klasėje“ –  žurnale mąstantiems ir smalsiems žmonėms, kurie brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi. Prenumeruoti žurnalą galite čia.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Niekada nesakyk niekada: kaip miestietis kaime iš obuolių verslą sukūrė Premium 2

Verslą galima sukurti lygioje vietoje ir net neturint apie jį specifinių žinių – tai patvirtina Mindaugo...

Gazelė
2022.05.26
„Open House Vilnius“ savaitgalį atvers 56 pastatų duris

Besidominčiųjų architektūra laukia šventė – gegužės 28 ir 29 d. vyksiantis aštuntasis atviros architektūros...

Laisvalaikis
2022.05.26
Vilniaus Didžiąją sinagogą įamžins iki 2026-ųjų 2

Iki 2026 m. vidurio sostinėje bus sutvarkyta unikali žydų (litvakų) sakralinė vieta – Vilniaus Didžioji...

Laisvalaikis
2022.05.26
„Norfos“ lentynose – brandintos jautienos pasiūla Verslo tribūna

Prasidėjus lauko pramogų ir kepsnių sezonui, auga ne tik jau įprastos šviežios mėsos, bet ir vis...

„Vilnius Mama Jazz“ kviečia klausyti, žiūrėti, kalbėti

Gegužės 26 d. prasidedantį festivalį „Vilnius Mama Jazz“ lydi plati „palaikomoji“ programa, kviesianti į...

Laisvalaikis
2022.05.25
„SpaceX“ prieš „Boeing“: kaip E. Musko įmonė aplenkė aviacijos milžinę Premium 1

Praėjusį savaitgalį „Boeing“ bepilotis erdvėlaivis „Starliner“ po daugiau nei dvejus metus trukusių bandymų...

Inovacijos
2022.05.25
„Financial Times“ surikiavo geriausias mokymosi programas vadovams Premium

Geriausių pasaulyje verslo programų reitinge „Executive Education“, kurį daugiau nei du dešimtmečius sudaro...

Laisvalaikis
2022.05.25
IT specialistė kaime rado laimę: sukūrė tradicinį verslą, bet kitaip Premium

Sostinė siūlo apsčiai galimybių, tačiau vis daugiau šeimų ją palieka ir keliasi gyventi į kaimą. Nors...

Gazelė
2022.05.25
Patriotų gastrolės Rusijoje – už 100 milijonų Premium 3

Dar iki įsiverždama į Ukrainą Rusija negailėjo lėšų vadinamajai minkštajai galiai, t. y. savo kultūros...

Laisvalaikis
2022.05.24
Valdovų rūmų vadovui prof. V. Dolinskui – prestižinė Lenkijos kultūros premija

Prestižinė kultūros premija, prof. Aleksanderio Gieysztoro vardo apdovanojimas, įteiktas Nacionalinio...

Laisvalaikis
2022.05.24
Iš Kanų festivalio: „Mariupolis 2“, rusiškas skandalas, geriausia sezono komedija Premium

Kanuose vyksta 75-asis kino festivalis, paženklintas skaudžiausia mūsų dienų tema. Rusijos karas Ukrainoje...

Laisvalaikis
2022.05.24
Baltarusijos opozicijos lyderė: Lietuvos pagalba neapsiriboja žodžiais ar išsakytu susirūpinimu

Lietuvos pagalba baltarusiams neapsiriboja žodžiais ar išsakytu susirūpinimu, sako Sviatlana Cichanouskaja,...

Verslo aplinka
2022.05.24
„Time“ įtakingiausių menininkų viršūnėje – „Marvel“ žvaigždė Simu Liu

Naujausią „Time“ žurnalo, paskelbusio 2022-ųjų šimto įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą, viršelį puošia...

Laisvalaikis
2022.05.23
Ką A. Navalnas „Time“ parašė apie Putiną, o J. Bidenas – apie Zelenskį

Žurnalas „Time“ į įtakingiausių 2022 m. žmonių sąrašą įtraukė Volodymyrą Zelenskį, Ukrainos prezidentą, ir...

Laisvalaikis
2022.05.23
Skaičiai: užteršti ir švariausi Europos miestai Premium

Smulkiųjų kietųjų dalelių kiekis Europoje per pastarąjį dešimtmetį mažėjo, tačiau vis dar viršija...

Verslo klasė
2022.05.22
Eutanazijos vartai. Kaip suplanuoti mirties datą Premium

Kelionių maršrutuose netikėta kryptis – paskutinė gyvenimo stotelė. Žmonės, įpratę viską planuoti ir iki...

Laisvalaikis
2022.05.22
Už 135 mln. Eur parduotas 1955-ųjų „Mercedes“

1955-ųjų laidos „Mercedes-Benz“, viena iš vos dviejų egzistuojančių tokio modelio mašinų, šį mėnesį aukcione...

Automobiliai
2022.05.22
Nacionalinėje dailės galerijoje – fotografijų paroda „Karas Ukrainoje. 2022 metai“

Meno lauke randasi vis daugiau liudijimų, pasiekiančių mus iš Rusijos užpultos Ukrainos. Vienas tokių –...

Laisvalaikis
2022.05.21
Ateitis su 5G pagal „Ericsson“: kas laukia žmonių ir verslo Premium

5G ryšys dažnai yra pristatomas kaip technologija, kuri daugiausia naudos atneš verslui. Tai bent iš dalies...

Inovacijos
2022.05.20
Virtualus nekilnojamasis turtas? Kodėl gi ne Premium 1

„Virtualus nekilnojamasis turtas (NT) yra dar viena skaitmeninio investavimo alternatyva. Iki šiol buvo...

Laisvalaikis
2022.05.20

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku