Interviu su Pranciškumi Geruliu

Publikuota: 2009-06-16
Atnaujinta 2015-06-08 17:41

Jusu bendroves daznai kaltina del ypac dideliu pasipelnimo marzu. Bet ar nedidesnes pasipelnymo procentus taiko, tarkim pramone kuri gamina vaikams drabuzius, zaislus ir panasiai? (Tomas) Nebankinių vartojimo kreditų klientų segmentas yra rizikingesnis, todėl bendrovės, teikiančios šiuos kreditus, prisiima didesnę riziką ir taiko didesnes palūkanas, kurios nedaug skiriasi nuo bankų teikiamų. vartojimų kreditų. Kokia padėtis yra kituose verslo sektoriuose negalėtume pakomentuoti.

Ar manote, kad yra etišika panaudoti valstybės represines sistemas savo naudos siekimui? Kas yra daroma suteikiant paskolas žmonėm kurie tikrai negalės laiku gražinti. (.) Valstybės prievartos priemonių taikymas nors ir yra teisėtas kreditoriaus veiksmas, tačiau labai kraštutinis ir kreditoriaus mažiausiai pageidautinas. Į teismą paduodami tik tie klientai, kurie visiškai ignoruoja teisėtus kreditoriaus reikalavimus. Iki to išnaudojamos visos įmanomos priemonės, kad taip nenutiktų: vedamos derybos su skolininkais, teikiami keli priminimai, skambinama skolininkams, tariamasi dėl mokėjimo grafiko pakeitimo ir kita.  

NVKA nariai atidžiai vertina savo klientų mokumą, t.y. galimybes gauti ir vėliau grąžinti paimtus vartojimo kreditus. Jei asmens duomenys apie jo fiansinę būklę rodo, kad jis nebus pajėgus laiku grąžinti kredito, jam kreditas nesuteikiamas.

Vertinant kliento mokumą atsižvelgiama į jo gaunamas pajamas, gyvenamąją vietą, vaikų skaičių, turimus papildomus įsipareigojimus, kredito istoriją, ar praeityje turėjo kreditų ir kaip sėkmingai juos grąžino.

Ar jaučiate spaudimą iš didžiųjų šalies bankų? (Simas) Su Bankų asociacija bendradarbiaujame rengiant ir tobulinant finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Šiuo metu kaip tik viešam svarstymui pateiktas Vartojimo kredito įstatymo projektas, prie kurio kartu su bankais dirbome vienoje darbo grupėje. Kita bendradarbiavimo su bankais sritis – visuomenės supratimo apie finansines paslaugas ugdymas, vartotojų švietimas, aiškinant jų finansinių paslaugų tiekėjų pasirinkimo teisę, kriterijus ir kitais aktualiais klausimais. Neretai nuomonės su Bankų asociacija sutampa, pavyzdžiui, dėl  kreditorių priežiūros griežtinimo.

O kam apskritai įsteigta asociacija, kurią Jūs atstovaujate? Ką ir nuo ko ginate? (mln.) Nacionalinė vartojimo kredito asociacija buvo sukurta visų pirma siekiant įgyvendinti atsakingo skolinimo politiką, įtvirtinti profesionalaus vartojimo kreditų paslaugų teikimo standartus, kad finansų įmonės atsakingai teiktų finansines paslaugas. Įtvirtinus profesionalius veiklos standartus, išloštų ne tik asociacijos nariai, bet tai būtų naudinga ir visai vartojimo kreditų rinkai. Mūsų asociacijos nariai atsakingai žiūri į vartotojų teisių užtikrinimą.

Žinoma, asociacija atstovauja vartojimo kreditų sektorių ir siekia tobulinti vartojimo kreditų veiklos teisinę aplinką. NVKA nariai pritaria griežtesniam vartojimo kreditų sektoriaus reguliavimui ir pasisako už šio sektoriaus viešumą, teikiant fianansinius duomenis, informuojant ir šviečiant visuomenę apie vartojimo kreditų rinką bei savo narių veiklą.

Kaip krize paveike greituju vartojimo kreditu rinka? Ar tokioms imonems negresia bankrotas? (tomas) Greituosius kreditus teikiančios bendrovės iš esmės sudaro atskirą rinkos dalį, todėl negalėčiau pakomentuoti, kokią įtaka joms daro krizė.

Priėmus Vartojimo kredito įstatymą, vartojimo kreditų teikimo sąlygos bus griežtesnės, todėl neprofesionalūs vartojimo kreditų rinkos dalyviai turės keisti darbo principus, paisyti atsakingo skolinimo principų, laikytis vartotojų teisių apsaugos reikalavimų arba palikti rinką.

Visoms vartojimo kreditus teikiančioms įmonėms labai svarbu griežtai valdyti su vartojimo kreditų teikimu susijusias rizikas ir atidžiai vertinti klientų mokumą, ypač šiomis ekonominės krizės sąlygomis, tik tuomet jos galės sėkmingai veikti rinkoje. Išliks tik tos, kurios vartojimo kreditų paslaugas teiks profesionaliai. Nacionalinės vartojimo kredito asociacijos narių veiklai krizė didesnio poveikio nepadarė.

Koks yra blogu skolu procentas pas jusu asociacijos narius bei kaip tie skaiciai keitesi per pastaruosius 6 menesius? (Tatjana) 2009 m. I ketv. duomenimis, uždelsto mokėjimo (daugiau nei 90 d.) skolos sudaro 11% nuo vartojimo kredito portfelio, kuris siekė beveik 200 mln. Lt. II ketvirčio duomenų dar neturime.

Kaip Jusu nuomone svarstomas naujas Vartojimo kredito istatymas paveiks Jusu Asociacijos nariu veikla? (Rimvis) Asociacijos nariai daugelį reikalavimų, numatytų naujajame įstatymo projekte, jau vykdo. Taip pat pateikė nemažai pasiūlymų dėl veiklos reguliavimo griežtinimo, dėl mokumo vertinimo kriterijų ir pan. Manau, asociacijos nariams nekils problemų ir dėl Vartojimo kredito įstatymo nuostatų įgyvendinimo.

Kada ir kam leisite naudotis Kreditu Biuro duomenimis? (Darius) Šiuo metu Kreditų biuru naudojasi tik Nacionalinės vartojimo kredito asociacijos nariai.

Kreditų biuro veikla remiasi abipusių mainų principu: jo vartotojai gali naudotis duomenimis, kuriuos vienas kitam sutinka teikti. Informaciją apie klientų finansinius įsipareigojimus išimtinai su jų sutikimu Kreditų biurui teikia prie jo prisijungusios vartojimo kreditų bendrovės. Kreditų biuro vartotojais gali tapti ir kitos vartojimo krditus teikiančios bendrovės, jei bus patikimos, turinčios kitų vartotojų pasitikėjimą ir garantuojančios klientų asmens duomenų saugumą. Noriu pabrėžti, kad Kreditų biuras yra vienintelė unikali Baltijos šalyse informacinė sistema, leidžianti vartojimo kreditus teikiančioms įmonėms keistis duomenimis apie klientų finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą. Tokie duomenys tavrkomi tik su kliento sutikimu.

Sveiki, ar Jūsų bendrovių veikla bus licenzijuota, ar tokiai veiklai bus taikomi kažkokie teisės aktai, kurie apibrėš palūkanų dydžius bei kitus veiklos procesus? (Andrius) Nepriklausomai, kokia priežiūros forma būtų pasirinkta, ar bendrovių licencijavimas, ar jų veiklą prižiūrinti nepriklausoma institucija, svarbu, kad vartojimo kreditus teikiančių bendrovių veiklos reguliavimas būtų tokio lygio, kuris pilnai užtikrintų viešąjį interesą.   Įstatymo projekte siūloma registruoti kreditorius. Tik registruoti kreditoriai turėtų teisę teikti vartojimo kredito paslaugas. Kreditorių registracijos sąrašas būtų skelbiamas viešai. Prieš registravimą turėtų būti nuosekliai patikrinami kreditorių pateikti dokumentai ir įvertinama, kaip kreditorius nustato klientų mokumą.

Į viešai skelbiamą Kreditorių registracijos sąrašą įmones įtrauktų arba padarius pažeidimą iš jo pašalintų, kreditorių priežiūrą atliekanti institucija.  Asociacija pasiūlė įtraukti papildomus reikalavimus registruojant kreditorius.
 

Noriu pasiskolinti pinigu. Kaip zinoti, kuri kredito bendrove yra patikima? Ar asociacijai priklausancios bendroves yra patikimesnes nei kitos? Galbut jos griezciau kontroliuojamos? (Kristina) Nacionalinės vartojimo kredito asociacijos nariai ne tik vykdo visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su vartojimo kredito paslaugų veikla, bet ir laikosi daug griežetesnių savireguliacijos principų.

Vienas jų – atsakingas skolinimas. Asociacijai priklausančios bendrovės griežtai vertina vartotojų mokumą, suteikia klientams išsamią informaciją apie vartojimo kredito suteikimą ir grąžinimą (kokios kredito sąlygos, bendra kredito kaina, delspinigių dydis ir kt.).

Kiti jų patikimumo kriterijai – priklausymas Kreditų biurui ir viešumas, teikiant finansinius ir statistinius duomenis.  

Kodėl asociacijai priklauso tiek nedaug bendrovių? (Živilė) Mūsų asociacija savo nariams kelia itin griežtus veiklos standartus. NVKA nariais gali būti tik asociacijos kriterijus atitinkančios įmonės, audituojančios savo metinius rezultatus, vykdančios visus teisės aktuose numatytus reikalavimus, susijusius su vartojimo kreditų paslaugų veikla bei vartotojų teisių ir asmens duomenų apsauga.

Nacionalinė vartojimo ktredito asociacija įsteigta vos prieš du mėnesius. Ateityje narių skaičius tikrai išaugs. Esame atviri visoms finansų ir kreditų įmonėms, siekiančioms tų pačių tikslų ir puoselėjančioms tas pačias vertybes.  

Sakykit, kuo jus skiriates nuo Greituju vartojimo kreditu asociacijos? Kodel neisteiget visi bendros? (Lina) Greituosius kreditus teikiančios bendrovės iš esmės sudaro atskirą rinkos dalį ir skiriasi nuo bankų bei vartojimo kreditų bendrovių. Jų paslaugos orientuotos į kitokį klientų segmentą, skiriasi teikiamų kreditų sumos, jos vadovaujasi savo pačių nustatytomis taisyklėmis.
Nacionalinė vartojimo kredito asociacija atstovauja vartojimo kreditų bendrovėms, kurios užima daugiau nei pusę nebankinių vartojimo kreditų rinkos. Šios bendrovės vadovaujasi finansų įstaigoms (bankams, lizingo bendrovėms) taikomais reikalavimais. 
Su kita asociacija jau dabar bendradarbiaujame rengdami ir tobulindami finansinių paslaugų vartotojų teisių apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Tačiau tam tikros principinės pozicijos yra skirtingos: dėl veiklos principų (NVKA nariai veikia pagal Finansų įstaigų įstatymą), dėl veiklos viešumo (mes teikiame finansinius savo veiklos duomenis) ir veiklos standartų ( rizikos vertinimo taisyklės ir pan.).

sveiki, bankų asociacijos galva Kropas sako: „Šiaip bankams greitų kreditų bendrovės kliudo moraline prasme. Daugelis piktnaudžiauja bankų reputacija savo pavadinimuose naudodamos žodį „bank“ ir žmonės šias įmones painioja su bankais“. pakomentuokite, ar tikrai piktnaudžiaujama bankų reputacija. (bank) Šį klausimą dėl piktnaudžiavimo bankų reputacija ir žodžio 'bankas' naudojimo pavadinimuose iškėlė kaip tik mūsų asociacija. Bankų įstatymas draudžia banko pavadinimą naudoti ne bankams. Taip, mūsų žiniomis, yra kelios bendrovės, kurių pavadinime yra žodis "bankas".  Mes siūlome notarams, Registrų centrui atkreipti dėmesį registruojant įmones, teikiančias vartojimo kreditus.

Gerb p. Geruli, gal jau galit papasakoti, kaip, preliminariais duomenimis, sekėsi jūsų asociacijos nariams šis pusmetis? ačiū (dar ne klientas) Pirmo pusmečio duomenų mes dar neturime. Bet kai tik turėsime, būtinai paskelbsime.

laba diena, tai kiek lietuvoje iš viso yra greitų vartojimo kreditus teikiančių bendrovių? (statistas) Mes neatstovaujame greitų kreditų bendrovėms, bet mūsų žiniomis, tokių yra apie 22.

Sveiki, būtų įdomu sužinoti, tai kas yra statistinis jūsų klientas? kur jų daugiau yra - kaime, mieste? (marčius) Asociacijos narių teikiamos paslaugos, klientų segmentas skiriasi, todėl apibendrinti būtų gana sudėtinga.

kaip, prognozuojate, toliau vystysis greitų vartojimo kreditų rinka šiemet, kitąmet? (forekastas) Mes neatstovaujame greitų kreditų. Vartojimo kreditų rinka, asociacijos nuomone, šiuo metu yra stabili. Paslaugų teikimo sąlygos yra pakankamai griežtos ir dar griežtės priėmus vartojimo kredito įstatymą, todėl nesitikime didelių pokyčių. 
Niekas negali prognozuoti, kaip keisis šalies ekonominė padėtis.

o kaip per metus keitėsi jūsų bendrovių taikomos palūkanos? (lupikai) Nesikeitė. Konkrečios palūkanos priklauso nuo paskolos sumos, nuo kliento mokumo, jo kredito istorijos ir t.t.

kreipiasi kas nors kredito ... Kokiomis duomenų bazėmis naudojates spęsdami kokio dydžio kreditą duoti , klijento mokumą , ar tas klijentas ne apsišaukelis .... Kai skirsius su žmona iki skyrybų priimsiu vartojamųjų kreditukų ir išvažiusiu , tegul ji moka už mane . Ar įmanomas toks varijantas ? (rimtautas) Asociacijos nariai naudojasi Kreditų Biuru , "Sodros", Gyventojų registro ir kitomis duomenų bazėmis. Taikomos sukčiavimo prevencijos priemonės įsitikinant vartotojų tapatybe, jo pateiktų duomenų tikrumu. Todėl už žmoną pasiimti kredito Jums nepavyks.

Ar nematote, kad vertetų uždrausti lupikavimą ir klaidinačios informacijos platimą apie jūsų veiklą ? (Pilietiškas) Manome, kad tikrai reikai uždrausti klaidinančios informacijos vartotojui teikimą. Pritariame visoms vartojimo kredito įstatymo projekte numatytoms nuostatoms dėl informacijos pateikimo prieš sudarant sutartį. Turėdamas visą informaciją klientas galės spręsti, ar siūloma palūkanų norma jį tenkina.

Sveiki, sakykite prasau, o kuo skiriasi vartojimo kreditu ir greituju vartojimo kreditu bendroves? ar cia visgi tos pacios bendroves, tik paprasciausiai skirtingai vadinamos? Aciu. (Arija) Jau minėjau, kad vartojimo kredito bendrovės iš esmės panašios į lizingo bendroves ar bankus, panašiai vertina kredito riziką. Jos suteikia kreidtą greičiau dėl informacinių valdymo sistemų naudojimo.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau