Interviu su Valentinu Mazuroniu

Publikuota: 2009-04-28
Atnaujinta 2015-06-08 17:41

VZ.LT lankėsi ir į skaitytojų klausimus atsakė Valentinas Mazuronis, Tvarkos ir teisingumo partijos kandidatas į prezidentus. Interviu baigtas.

Jeigu pralaimetumete rinkimu pirma tura, uz koki kandidata siulytumete atiduoti balsus antrame rinkimu ture. (regina) Antrame rinkimų ture aš balsuosiu už Valentiną Mazuronį.

Kaip siulote skatinti eksporta ir mazinti importa ? Kokius darbus galite pasiulyti bedarbiams (Eugenijus) Norint skatinti eksportą, mes turime gaminti patrauklias tiek pagal kokybinius rodiklius, tiek pagal kainą prekes. Valstybė gali ir turi sukurti palankias sąlygas tokiai gamybai atsirasti. Tai neabejotinai ir išmintinga mokesčių politika, ir verslo sąlygų radikalus gerinimas. Biurokratijos kontroliuojančių institucijų, smaugiančių faktorių naikinimas. Ir ne žodžiais, o realiais žingsniais. Manau, tai geriausias kelias skatinti eksportą. Norint, kad atsirastų daugiau darbo vietų, reikia ne varžtus veržti, kaip siūlo premjeras Andrius Kubilius, ar Dalia Grybauskaitė. O daryti realius žingsnius esamų darbo vietų išsaugojime, naujų kūrimui ir ekonominio valstybės gyvenimo atgaivinimui. Kai sukursime darbo vietas, bedarbiai patys pasirinks, kur geriausia jiems dirbti. Teisingų investicinių prioritetų sudėstymas. Skatinimas verslo sričių, gaminančių BVP ir tuo pačiu atgaivinančių ekonomikos judėjimą, pavyzdžiui finansuoti tas sritis ir gamybą, kuri gamina realų vidaus produktą, o ne šaldyti pinigus asfalto arba betono luituose. Iš tikrųjų aš manau, kad valstybiniu lygmeniu šiandien mes neturime apsisprendę prioritetų. Žinoma, aš galiu pakartoti: aukštos technoligijos ir panašūs dalykai. Bet šiandien aš manau, kad mūsų valstybė neturi verslo plano, kurį turi kiekvienas normalus verslininkas. Kuriame būtų apsispręsta dėl verslo prioritetų ir proveržio krypčių.

Mes turime trumpalaikių ir ilgalaikių veiksmų programą. Kalbant apie trumpalaikius veiksmus, neabejotinai nereikėtų pasirinkti vienos vienintelės krypties, kaip yra daroma dabar - tai yra namų apšiltinimo planas. Visa kita yra tik lengvatinės kreditinės linijos. Manau, turėtume peržiūrėti, ką iš šiandien turimų gamybos sričių greta to turime vystyti, ir joms paruošti lygiia tokias programas, kokias dabar ruošiamės finansavimui. Visa tai galėtų būti finansuojama iš tų pačių pinigų kaip ir namų renovacija.

Aš nežinau, ar nereikėtų pasižiūrėti tos pačios maisto pramonės, kur mes turime galimybes eksporuoti ir galbūt peržiūrėti ir dalį finansų skirti biotechnologijomis ir kitiems dalykams. Turi būti parengtas valstybės planas neatmetant namų apšiltinimo, bet nesikoncentruojant kaip į vineintelį išsigelbėjimo šaltinį.

Kokia konkreciai politine krypti palaiko Jusu partija - liberalu, kairiuju ar desiniuju? Ir jeigu kazkuria krypti palaiko, kodel nebandote susijungti su kitomis tos pacios krypties partijomis? Ar tiesiog Jusu partija laikosi "one man show" (t.y. nieko daugiau nedarot, tik stumiat R. Paksa atgal i prezidentus)? (Gediminas) Tvarka ir teisingumas yra centro dešinės politinės orientacijos jėga. Iš tiesų, paskutiniame mūsų kongrese mes pasislinkome šiek tiek į kairę, todėl, kad pritariame progresinių mokesčių įvedimui mūsų valstybėje. Mes pasisakome ir už laisvą rinką, ir už liberalius santykius versle, kartu matydami būtinybę spręsti ir socialinius klausimus, mažinant socialinę atskirtį, kuri didėja didžiuliu greičiu ir gresia nepageidautinais procesais mūsų visuomenėje. Mes visada pasisakome už tai, kad politinės jėgos vienytųsi, o ne skaldytųsi. Ne vieną kartą bandėme inicijuoti jungimosi procesus su visomis tiek centro dešinės, tiek centro kairės partijomis, tačiau Lietuvoje tai nelengva padaryti. Ieškojome bendrų sąlyčio taškų su buvusia Tautininkų partija, su Centro partija, Valstiečiais liaudininkais. Manau, pagrindinė priežastis - visų lygmenų politinių lyderių nesugebėjimas peržengti per asmenines ambicijas. Bet stengtis reikia.

Mokykloje mane mokė, kad valdžios yra trys: leidžiamoji, vykdomoji ir teisinė. Jūs su savo pasiūlymais (plėsti prezidento galias, naikinti konstitucinį teismą) iš esmės siūlote palikti vieną arba šnekant visiškai paprastai įvesti Lietuvoje diktatūrą (net jei pats to nesuvokiate). Trys valdžios atsiradusios ne šiaip sau ir yra jos garantuoja, kad valstybėje išlaikomas subtilus balansas. Taigi klausimai: 1) Ar jūs įvertinote visas KT panaikinimo pasekmes? Ar apskritai vertinote? 2) Ar apskritai pripažįstate, kad kitokia nuomone gali būti teisinga tam tikroje aplinkoje, kuri su jūsų aplinka neturi nieko bendro? 3) Ar reiktų uždrausti homoseksualius santykius? (Dalius) 1. Aš nesiūlau sugriauti dabartiniu metu esančios valdžių struktūros mūsų valstybėje, aš siūlau diskutuoti apie galimą galių perskirstymą tarp prezidento, Seimo ir Vyriausybės. Neabejotinai galima ir reikia dirbti su dabartiniu metu turimomis prezidento galiomis, tačiau aš asmeniškai manau, kad tos galios turėtų būti didesnės. O būtent: prezidentas turėtų turėti teisę kreiptis į Konstitucinį  Teismą prašant įvertinti įstatymus prieš jam juos pasirašant ir prezidentas turėtų turėti teisę paleisti Seimą, jeigu mato, kad toks žingsnis yra būtinas Lietuvos valstybei. Žinoma, turėtų būti sudėti saugikliai ginantys nuo galimai neišminitngų prezidento žingsnių. Galbūt tai galėtų būti nauji rinkimai tiek prezidento, tiek Seimo po to, kai prezidentas tą Seimą paleidžia. Tokiu atveju, galutinį žodį arba prezidentas buvo teisus, pasakytų Lietuvos piliečiai. Manau, kad visais esminiais klausimais paskutinį žodį ir vertinimą turėtų daryti mūsų valstybės piliečiai. Šiuo atveju prezidentas turėtų galimybę stipriau veikti šalies vidaus politiką, tačiau jo veiksmai būtų kontroliuojami mūsų visų. Galbūt galima kitokie saugikliai. Bet šiandien, kada prezidentą renka visa tauta, ir jis negali patenkinti lūkesčių, sudėtų į jį, manau, nėra teisinga. Tačiau net ir tokį galių persiskirstymą būti jam ar ne, turi pasakyti Lietuvos piliečiai referendume keičiant Lietuvos Konstituciją.

2.  Visas nuomones reikia girdėti, visų nuominių reikia klausyti ir daryti sprendimą tokį, koks pačiam atrodo teisingiausias.  Neabejotinai tik nuominių skirtumai ir atviros ir skaidrios diskusijos yra kelias, vedantis į teisingiausio sprendimo atradimą. Ir nesvarbu, kas tai būtų - prezidentas, įmonės vadovas ar dar kas nors, jeigu jis nesivadovauja tokia logika, anksčiau ar vėliau jis pridarys daug rimtų klaidų. Aš klaidų daryti nenorėčiau.

3. Homoseksualūs ar heteroseksualūs santykiai yra kiekvieno individo asmeninio pasirinkimo klausimas. Tegu kiekvienas gyvena taip, kaip nori. Ir kaip jam labiausiai patinka. Tačiau savo intymaus gyvenimo būdą reklamuoti ir primetinėti likusiai visuomenės daliai tame tarpe jaunimui, negalima. Manau, kad tradicinė šeima  yra viena iš esminių mūsų valstybės vertybių. Manau, kad ai yra vienas iš mūsų valstybės pagrindų. Ir visada pasisakiau ir pasisakysiu už tradicinės šeimos skatinimą ir globą, nes taip sukūrė Dievas.

Ar nepavirs Jusu siulomas valstybinis bankas dar viena "otkatu" sistema, kur paskolos bus teikiamos tik "saviems"? (jonas) Šiandien Lietuvoje mes turime tik tris nacionalinius bankus, visų kitų bankų savininkai gyvena ne mūsų valstybėje. Tačiau tie bankai dirba ir Lietuvoje ir jie privalo ir džiaugsmus ir sunkumus rūpintis su mumis visais. Šiandien valstybė neturi realių svertų lygiavertėms deryboms su tais bankais. Ir pirmieji žingsniai, kuriant nacionalinį komercinį ar tautinį banką, tai kartu ir galimybė sėsti su dabartiniu metu esančiais komerciniais bankais ir konstruktyviai tartis, kaip gyvensime toliau. Nemanau, kad reikėtų siekti dabaritnės bankų sistemos destabilizavimo, bet tai turi suprasti abi pusės. Jeigu tokio sutarimo nebus, kurkime tautinį banką, sudėkime ten visas biudžeto, savivaldybių, kitokias valstybines lėšas ir gyvenkime ir dirbkime atskirai nuo komercinių bankų. Neabejotinai geriausias variantas - ieškoti sutarimo, bet tą turi suprasti ir komerciniai bankai, ko šiandien, mano manymu, tikrai nėra.

Jūų kolegai prezidentavimo laikotarpis buvo labai trumpas. Visi teigė-aplinka kalta.Dalinai galima būtų sutikti,kad ne visi pagalbininkai turėjo reikiamą politinį svorį. Kas bus patarėjais, Jums tapus prezidentu? (Alfredas) Nemanau, kad perversmas, kurio metu buvo pašalintas prezidentas Rolandas Paksas, buvo įvykdytas tik todėl, jis turėjo tokią komandą. Nesiginčysiu, galbūt ta komanda galėjo būti ir geresnė. Tobulumui ribų nėra. Tačiau nemanau, kad dabartinė Valdo Adamkaus komanda buvo arba yra žymiai stipresnė. Prezidentas turi siekti, ir aš to sieksiu, suburti kuo galima stipresnę ir komptetentingesnę komandą. Tikrai nemanau, kad pasirinikimo kriterijai turėtų būti asmeninės simpatijos, arba politiniai kriterijai. Pagrindinis kriterijus  turėtų būti komandos, kuri gali spręsti sudėtingus klausimus ir rasti teisingiausius atsakymus, sukūrimas. Manau, tam būtina, kad komandoje būtų žmonės, turintys ir skirtingas nuomones, ir nebijantys tas nuomones ginti.
Būtent tokią komandą aš ir stengsiuosi sukurti. Jeigu jūs pasitikėsite ir išrinksite mane prezidentu, būtinai nedelsdamas įvardinsiu konkrečias pavardes. Manau, kad formuojant komandą reikės tartis ir ieškoti geriausio sprendimo.
Prezidentas Rolandas Paksas yra prezidentas Rolandas Paksas, esu tikras, kad jis bus europarlamentaras, todėl tikrai nemanau, kad jis galėtų būti vienu iš patarėju ar kažkas panašaus.

Prasome pasakyti, kokios būtų bent kelios pagrindinės priemonės , esant prezidentu, suvaldyti šiuo metu vykdomą Lietuvai žalingą 'koalicijos' politiką ? (Paulius) Manau, dabartinę vyriausybę reikia keisti. Po prezidento rinkimų, vyriausybė atsistatydins. Aš kaip prezidentas, išdėstyčiau savo matymą ir valstybės viziją artimiausiam laikotarpiui bei ilgailėkėje perspektyvoje. Ir kviesčiau visas politines jėgas, turinčias savo atstovus dabartiniame parlamente kartu siekti tų tikslų.

Kokia Jūsų nuomonė dėl dvigubos pilietybės. Prezidentas V.Adamkus skubos tvarka nori spręsti lenkiškų pavardžių rašymą. Kokia Jūsų nuomonė šiuo klausimu? (Birutė) Aš pasisakau už dvigubos pilietybės suteikimą lietuvių kilmės asmenims gyvenantiems užsienyje. Manau, kad mūsų yra ne tiek jau daug, kad galėtume sau leisti prabangą apie milijonui tautiečių pasakyti "ačiū, jūs mums nereikalingi". Manau, mes turime telkti visus mūsų tautiečius, nepriklausomai, kur jie gyvena aplink mūsų Tėvynę. Visus antraeilius klausimus, siejamus su turtu, įsipareigojimais valstybei galima išspręsti. Principinė mano nuostata yra ta, kad kur begyventų lietuvių kilmės asmenys, jie turi žinoti, kad mūsų valstybei jie reikalingi, kaip ir valstybė turi būti reikalinga jiems. Dėl lenkiškų pavardžių rašymo. Manau, kad tai dirbtinai politizuota problema. Nematau problemos, jeigu žmonių vardai ir pavardės jų asmeniniuose dokumentuose bus rašomos taip, kaip jie nori.

Gerb. Valentinai, Jus turite Dievo dovana - nuostabu balsa. Sakykite, ar nemanote, kad Jusu pasaukimas igarsinti filmus, ar sekti pasakas per valstybini radija? (panoramas) Ačiū už komplimentą. Ir kai baigsis prezidento, kuriuo, tikiuosi, jūs mane išrinksite, kadencijos laikas, būtinai pagalvosiu apie jūsų pasiūlymą.

Ar Jūs tikras politikas ar tik populistas? Visais klausimais pasisakote tik tautos vardan, o kokie Jūsų kaip politiko nuveikti darbai vardan tautos? Rinkimai - gražūs žodžiai? O gal tai tik įžanga į grandiozinius darbus? (Simas) Jeigu populistas - tai politikas, kuris kalba ir elgiasi taip, kaip tai yra naudinga mūsų valstybės piliečiams ir mūsų valstybei, tai aš populistas. Išvardinsiu paskutinių mėnesių konkrečius darbus, kurie, mano manymu, naudingi ir labai reikalingi visiems Lietuvos piliečiams. 1. Kova su monopolinėmis struktūromis, pateikiau įstatymo projektą dėl maisto prekių antkainių ribojimo.
2. Kova su korupcija. Pateikiau įstatymo projektą pripažinti Atominės elektrinės įstatymą negaliojančiu, o LEO LT steigimo sutartį - niekine, nuo jos pasirašymo dienos.
3. Piliečių gynimas nuo galimos bankų savivalės. Pateikiau ir užregistravau Fizinių asmenų bankroto įstatymą, kuris ir gina fizinius asmenis nu0o bankų savivalės. Ir t.t.

Jeigu tapsite prezidentu, kokią užsienio politikos kryptį pasirinksite: tęsite dabartinę liniją ar keisite užsienio politikos prioritetus? Kaip žadate skatinti užsienio investicijas Lietuvoje per užsienio politiką? Kokias kalbas mokate? (Donatas) 1. Lietuvos užsienio politika turi būti lietuviška. Jeigu Didžiosios Britanijos politikai mėgsta kartoti įžymiąją frazę, kad "Anglija niekada neturi nei amžinų priešų, nei amžinų draugų, o visada turi tik amžinus interesus". Tai Lietuvos, tame tarpe Lietuvos užsienio politikos ,amžinas interesas turi būti jos piliečių interesai norai ir siekiai bei valstybės esminės vertybių sistemos išsaugojimas. Šiandien Lietuvoje užsienio politikos klausimų sprendimą užvaldė taip vadinama valstybininkų grupė. Manau, kad Lietuvos užsienio politika išlaikant dabartinius pagrindinius principus turi tapti ir skaidresnė, ir viešesnė, ir, kas svarbiausia - visais svarbiausiais užsienio politikos klausimais tuir būti atsiklausiama ir gaunamas pritarimas mūsų visų, Lietuvos valstybės piliečių.
Santykiuose su Rusija mes turime išlaikyti orią, išmintingą, bet nekarštakošišką politiką. Mes turime siekti išsaugoti ir ginti savo esmines vertybes ir kartu siekti normalių ekonominių kultūrinių ir kitokių ryšių.
2. Pagrindiniai principai skatinantys užsienio investicijas turi būti valstybės skaidrumas, ekonominis patrauklumas, biurokratinių kliūčių nebuvimas ir t.t.  Užsienio politikos pagrindinis uždavinys- parodyti pasaliui, kad būtent tokią valstybę mes ir turime. Ir kad tai yra geriausia valstybė, geriausia vieta, į kurią reikia investuoti savo kapitalą. Tai stabili valstybė, turinti išmintingą valdžią.
3.  Lietuvių, rusų, anglų.

Žinote, ką norite žinoti?
Užsisakykite personalizuotą naujienlaiškį.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau