DEIMANTĖ TERESIENĖ: kredito reitingų agentūrų įtaka akcijoms

Publikuota: 2011-07-08
 

„…Yra dvi galingos jėgos pasaulyje, t.y.
JAV ir „Moody‘s“ kredito reitingų agentūra.
Viena gali jus sunaikinti
numesdama bombą, kita sumažindama jūsų obligacijų kredito reitingą... Kartais
tampa neaišku, kuri galingesnė“.
Miltonas Friedmanas, "New York
Times Magazine", 1999 m.

Šiandien, ko gero, nereikėtų taip drąsiai tapatinti JAV su kariniais veiksmais, nes daugelį konfliktų vis dėlto bandoma išspręsti diplomatiniais būdais. Tačiau klausimas dėl kredito reitingų agentūrų, kurių neigiamos informacijos pateikimo poveikis vis dažniau sulaukia didesnio analitikų ir žiniasklaidos dėmesio, išlieka atviras.Dėl finansų rinkų globalizacijos finansų rinkų instrumentų vertė nebėra koncentruotai jautri vienam ar kitam ją veikiančiam faktoriui, o jei ir sureaguoja, tai poveikis trumpalaikis, nes naujos informacijos srautas įneša korekcijų. Nors Friedman‘o išsakyta mintis apie kredito reitingo agentūrų įtaką daugiau susijusi su obligacijų rinka, kuri ir yra gerokai jautresnė šiai informacijai nei akcijų rinka, tačiau drįsčiau teigti, kad šiandien tokia frazė yra kiek per griežta.Be to, nereikėtų išskirti vien tik kredito reitingų agentūros „Moody‘s“, kadangi savo vertinimais prie bendrų nuotaikų formavimo pasaulio finansų ir akcijų rinkose prisideda tiek „Standard Poor‘s“ (S P), tiek „Fitch“ reitingų agentūros. Tačiau, tenka pripažinti, kad jų poveikio efektas nėra vienodas. Vyrauja nuomonė, kad mažesnį šalutinį poveikį finansų rinkoms turi „Fitch“ reitingai, tuo tarpu stipriausias poveikis pastaruoju metu jaučiamas dėl S P reitingų agentūros skelbiamos informacijos. Su šia Tarptautinio valiutos fondo tyrėjų nuomone galima ginčytis, galima jai pritarti, vis dėlto daug kas priklauso nuo to, kokios šalies reitingas yra keičiamas ir kuri agentūra pradeda pirma apie pokyčius kalbėti. Ko gero, būtent tai ir lemia pirminę ir, tikriausiai, svarbiausią, įtaką.Europos šalims klimpstant į skolų liūną, vis dažniau kyla diskusijų dėl kredito reitingų agentūrų vaidmens kriziniais periodais ir jų poveikio finansų rinkoms. Kredito reitingų agentūrų skelbiamą informaciją galima suskirstyti į trijų tipų informacijos srautus: reitingo pakeitimas (sumažinimas ar padidinimas), perspektyvų peržiūrėjimas (teigiamos ar neigiamos) ir skelbiama informacija dėl ateityje galimų kredito reitingo pokyčių. Skirtingos informacijos skelbimas turi skirtingą poveikį finansų rinkoms. Paprastai į kredito reitingo pasikeitimus stipriau sureaguoja obligacijų ir kredito rizikos apsikeitimo sandorių rinkos, tačiau ne ką mažiau jautrios yra ir akcijų rinkos. Kadangi akcijų rinkos yra orientuotos į perspektyvą, jų kintamumui didžiausios įtakos turi kredito reitingų skelbiamos naujienos dėl šalies kredito rizikos perspektyvų peržiūrėjimo ir informacija dėl ateityje galimų kredito reitingų pokyčių.Pastaroji krizė, stipriai paveikusi tiek viešuosius, tiek įmonių finansus, ir stipriai nuvilnijusi per finansų rinkas, dažnai kelia klausimą, kodėl nebuvo pakankamai įspėjamųjų signalų iš kredito reitingų agentūrų, kad būtų buvę įmanoma bent kiek sumažinti ekonomikos nuosmukio padarinius. Atskirų ekonomistų ir analitikų pasisakymai toli gražu neturi tokio poveikio kaip kredito reitingų agentūrų paskelbti šalies kredito reitingų pokyčiai, kuriais remiantis galima gerokai drąsiau modeliuoti tolimesnes makroekonomines tendencijas. Manau, kredito reitingų agentūroms mestas kaltinimas, kad jos neįžvelgė pirmųjų krizės užuomazgų, nėra visiškai nepagrįstas. Tokius kaltinimus palaiko kredito reitingų agentūrų pranešimų stoka iki 2008 m. liepos mėnesio. Tuo tarpu krizei jau įsibėgėjus, 2009 m. sausio mėnesį, neigiamų pranešimų apie kredito reitingų pasikeitimus apimtys pasiekė maksimumą. Galima sakyti, kad tuomet įvyko tam tikras lūžis, po kurio neigiamų informacijų srautai nors ir ėmė mažėti, tačiau išliko palyginti dideli.Akcijų rinkose kredito reitingų agentūrų sprendimas mažinti vienos ar kitos šalies kredito reitingą veikia kaip virusas. Kai rinkos tampa itin jautrios, tuomet, atrodo, jau nebesvarbu, kokios šalies reitingai rieda žemyn - pesimistinės nuotaikos pasklinda globaliu mastu ir tampa stipriai juntamas vadinamasis informacijos paskelbimo šalutinis poveikis. Neigiamos informacijos poveikio efektas akcijų rinkoms itin stiprus. Bene jautriausiai į reitingų mažinimą akcijų rinkoje sureaguoja finansų sektorius, o ypač - bankų akcijos. Natūralu, kad kitų šalių finansų institucijos, turėdamos savo portfelyje tos šalies, kuriai sumažintas kredito reitingas, vyriausybės vertybinių popierių, susiduria su išaugusia kredito rizika, keliančia grėsmę finansiniams rezultatams, o tai savo ruožtu negatyviai veikia akcijų kainas. Jei vyriausybės vertybiniai popieriai dar turi pagrindo stipriau atsilaikyti prieš kredito rizikos augimą, tai įmonių lygmenyje kredito rizikos augimas ypač stipriai veikia tiek skolos, tiek nuosavybės vertybinius popierius.Kad ir kaip būtų liūdna, tenka pripažinti, kad pasirodžius pozityvių naujienų apie kredito reitingų didinimą, perspektyvų gerinimą, finansų rinkos nedžiūgauja taip, kaip būna nukritusios mažėjant kredito reitingams.Manau, iš dalies galima sutikti su Tarptautinio valiutos fondo tyrėjų nuomone, kad šalies kredito reitingų augimas bendrąja prasme daro nedidelį poveikį rinkoms. Birželio 20 d. „Moody‘s“ agentūra pagerino Brazilijos reitingą nuo Baa3 iki Baa2 su teigiama perspektyva. Kokia reakcija akcijų rinkoje? Pagrindinis Brazilijos akcijų rinkos indeksas „Bovespa“ tądien ūgtelėjo 0,18% bei išlaikė augimo tendencijas ir kitą dieną. Tačiau ar tuos pozityvius pokyčius akcijų rinkoje galima paaiškinti pagerintu šalies kredito reitingu? Manau, kad ne, nes tądien daugelis rinkų buvo nusiteikusios pozityviai, tad tokias tendencijas lėmė bendros investuotojų nuotaikos. Pavyzdžiui, S P 500 indeksas šios informacijos paskelbimo dieną buvo fiksavęs 0,54% augimą. „Fitch“ reitingų agentūra pirmiau nei „Moody‘s“ kredito reitingą Brazilijai pagerino balandžio mėnesį, tačiau ypatingos euforijos rinkoje tikrai nebuvo.Pastaroji situacija tarsi ir modeliuotų atsakymą, jog šalies kredito reitingo padidinimas turi nežymų poveikį tos šalies akcijų rinkai. Žinoma, galima surasti atskirų pavyzdžių, kurie sugriautų nuomonę, kad kredito reitingo padidinimas neturi ryškaus poveikio akcijų rinkai. Pavyzdžiui, birželio 15 d. „Moody‘s“ kredito reitingų agentūra padidino Filipinų vietinės ir užsienio valiutos obligacijų kredito reitingą su stabilia perspektyva. Nors tądien daugelis akcijų rinkų indeksų riedėjo žemyn, būtent dėl kredito reitingo augimo Filipinų akcijų rinkos indeksas fiksavo 1,48% augimą. Žinoma, nereikėtų pamiršti minėtos šalies akcijų rinkos dydžio, nes ši rinka nepatenka į didžiųjų rinkų sąrašą, todėl ji yra mažiau jautri bendroms rinkų nuotaikoms. Taigi pastarasis pavyzdys gali iliustruoti, kad kredito reitingų agentūrų informacija akcijų rinką veikia ir teigiamai, tik mažesnėse rinkose šis poveikis yra stipresnis. Tokiai prielaidai iliustruoti galime rasti ir daugiau pavyzdžių.Pažvelkime, kaip informacijos paskelbimas apie mažinamą šalies kredito reitingą paveikia akcijų rinką. „Moody‘s“ kredito reitingo agentūros birželio 1 d. paskelbta informacija apie Graikijos vietine ir užsienio valiuta išleistų obligacijų reitingų sumažinimą nuo B1 iki Caa1 prisidėjo prie bendrų pesimistinių investuotojų nuotaikų ir dar labiau stumtelėjo akcijų rinkų indeksus neigiama linkme. Tačiau tą ir kitą dieną įvykusių neigiamų pokyčių tikrai negalima vertinti kaip sumažinto Graikijos kredito reitingo poveikio, kuris pasklido globaliu mastu, nes būtent tą dieną pasirodė gana prasti duomenys apie JAV gamybos sektoriaus augimą, o taip pat rinkos dalyvius gerokai nuvylė JAV naujų darbuotojų įdarbinimo apimtys, kurios stipriai atsiliko nuo prognozių. Vis dėlto, tenka pripažinti, kad nors Graikijos problema jau ir buvo tam tikru lygiu įvertinta akcijų rinkose, tačiau oficialus paskelbimas dar labiau paaštrino situaciją.Kaip jau ir buvo minėta, įtakos turi ne tik pats kredito reitingo pakeitimas - stipriai akcijų rinką veikia ir ketinimai mažinti kredito reitingą. Kaip pavyzdį galima pateikti situaciją, kuomet birželio 17 d. rinkoje pasirodė informacija apie kredito reitingų agentūros „Moody‘s“ ketinimus peržiūrėti Italijos kredito reitingą dėl galimo jo sumažinimo. Akcijų rinkos FTSE MIB indeksas po paskelbtos informacijos sumenko 2,01%. Nors šalies rinka jau kitą dieną fiksavo 2,08% augimą, tačiau bendros tos savaitės tendencijos išliko itin niūrios, ir šalies akcijų rinka, reaguodama į tokias pesimistines naujienas, tą savaitę fiksavo vieną ryškiausių neigiamų pokyčių Europos regione.Didžiosios rinkos, tokios kaip JAV, taip pat neatsilaiko prieš kredito reitingų agentūrų skelbiamų prognozių pokyčius. Šių metų balandžio 18 d. S P kredito reitingų agentūra paskelbė apie savo sprendimą dėl JAV ilgalaikio skolinimosi neigiamų perspektyvų. Tokia informacija gana stipriai paveikė akcijų rinką, nes tądien S P 500 indeksas sumenko 1,1% ir visos analitinių straipsnių antraštės mirgėjo minėtomis naujienomis. Tačiau investuotojai prastas naujienas greit pamiršo ir jau kitą dieną akcijų rinka pakeitė kryptį formuodama teigiamas tendencijas.Tiek S P agentūros paskelbta informacija apie Japonijos perspektyvų pakeitimą iš stabilių į neigiamas, tiek kiek vėliau pasirodžiusi „Moody‘s“ kompanijos nuomonė apie galimą šalies kredito reitingo sumažinimą neigiamo poveikio akcijų rinkai nepadarė, tačiau, priešingai paskelbtai informacijai, abiem atvejais Nikkei 225 indeksas fiksavo teigiamus pokyčius. Nereikėtų tokia situacija labai stebėtis, nes po kovo mėnesį šalyje įvykusios katastrofos akcijų rinkos jau buvo įvertinusios daugelį galimų neigiamų pasekmių, todėl balandžio-gegužės mėnesiais paskelbta informacija, palyginti su tuo, ką rinka jau buvo išgyvenusi, pasirodė ne itin reikšminga.Reziumuojant galima pasakyti, kad kredito reitingų agentūrų tiek teigiamos, tiek neigiamos informacijos apie šalies kredito riziką paskelbimas vis dėlto turi įtakos akcijų rinkai, o poveikio efektas dar labai priklauso nuo to, kokioms nuotaikoms rinkoje vyraujant pasirodo informacija. Neigiama informacija apie kredito reitingo sumažinimą ar ketinimus jį mažinti ateityje daro didesnį poveikį nei teigiamų žinių apie kredito reitingo didinimą paskelbimas.Šalies kredito reitingo padidinimo įtaka akcijų rinkai priklauso nuo rinkos dydžio ir likvidumo. Praktika liudija, kad daugeliu atveju akcijų rinkos reakcija į pakeistą kredito reitingą yra trumpalaikė ir trunka vos kelias dienas. Rinkoje vyraujant pesimistinėms nuotaikoms, neigiamos informacijos paskelbimas dėl kredito rizikos dar labiau paaštrina problemas ir stumia rinką į dar didesnius nuostolius. Taigi būtų idealu, jeigu kredito reitingų agentūrų vaidmuo būtų labiau perspėjamojo pobūdžio ir netaptų panikos ir naujų baimių kurstymo indikatoriumi.

Gauk nemokamą RINKŲ savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Kinijos finansų ir technologijų milžinė „Lufax“ planuoja IPO JAV 1

Viena didžiausių Kinijos finansų ir technologijų bendrovių „Lufax Holding“ planuoja surengti pradinį viešą...

Rinkos
2020.10.23
Ekonominis aktyvumas euro zonoje vėl silpnėja

Po kelių mėnesių pagyvėjimo verslo aktyvumas euro zonoje vėl silpnėja, parodė naujausi PMI duomenys už spalio...

Rinkos
2020.10.23
„Barclays“ pranoko lūkesčius, akcijos šoktelėjo 6%

Trečiąjį ketvirtį Jungtinės Karalystės banko rezultatus gerino šoktelėjusios pajamos iš prekybinės veiklos,...

Rinkos
2020.10.23
„Ignitis grupės“ IPO užkulisiai: kritinė masė investuotojų nesutiko nusileisti žemiau 5% Premium 14

Dėl vietos kapitalo rinkos neišsivystymo Lietuvai užtrauktas „frontier“ rinkos statusas, investuotojų...

Rinkos
2020.10.23
„Tesla“ pelnas praėjusį ketvirtį išaugo dvigubai, augant automobilių pristatymui 3

„Tesla“ pranešė, kad praėjusio ketvirčio pelnas išaugo daugiau nei dvigubai, o bendrovė prognozuoja, kad...

Rinkos
2020.10.22
SEB grupės pelnas Lietuvoje krito 21% 9

Per devynis šių metų mėnesius SEB banko grupės Lietuvoje pelnas siekė 69,3 mln. Eur ir buvo 21% mažesnis, nei...

Rinkos
2020.10.22
Obligacijų rinkose – istorinis ES debiutas

Pirmą kartą kapitalo rinkose platindama socialines obligacijas ES sulaukė rekordinės paklausos.

Rinkos
2020.10.21
Lietuvos bankas: emitentai laikosi daugumos nuostatų, bet yra erdvės tobulėti

Bendrovės, kurių akcijos yra įtrauktos į prekybą „Nasdaq“ Vilniaus biržoje, laikosi daugumos bendrovių...

Rinkos
2020.10.21
JAV iškelta byla „Google“ gali tapti „amžiaus antimonopoline byla“ 2

JAV Teisingumo departamentas antradienį pateikė ieškinį „Google“, kaltindamas interneto paieškos, reklamos...

Technologijos
2020.10.20
Europos Sąjunga eina į kapitalo rinkas, platinamos socialinės obligacijos

Šią savaitę kapitalo rinkose Europos Komisija platina pirmąsias ES socialines obligacijas pagal ES SURE...

Rinkos
2020.10.20
Bankų milžinas UBS pranešė apie geriausią trečiąjį ketvirtį per pastarąjį dešimtmetį 

Šveicarijos bankų milžinas UBS antradienį pranešė, kad beveik padvigubino savo grynąjį pelną pastarąjį...

Rinkos
2020.10.20
„Swedbank“ Lietuvoje pelnas smuko 21%, grupės pelnas smuko 45% 1

Pirmojo iš didžiųjų bankų 9 mėnesių rezultatus paskelbusio „Swedbank“ Lietuvoje grynosios palūkaninės,...

Rinkos
2020.10.20
Investuotojai primokėjo, kad Lietuva pasiskolintų 50 mln. Eur 5

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 5 metams ir 3 mėnesiams pasiskolino 50 mln. Eur už vidutines neigiamas...

Rinkos
2020.10.19
Ką davė keliamilijardinis monetarinis Lietuvos ekonomikos skatinimas Premium 2

Plačios diskusijos dėl vyriausybinės paramos paskirstymo nuo pandemijos nukentėjusiems verslams ir...

Rinkos
2020.10.15
„Gazprom“ pirmas iš Rusijos emitentų išplatino „amžinų“ obligacijų

Rusijos dujų kompanija „Gazprom“ pirmoji iš Rusijos emitentų išplatino neribotos apyvartos trukmės...

Rinkos
2020.10.14
„Citigroup“ trečiojo ketvirčio pelnas krito trečdaliu, bet viršijo prognozes

Vieno iš trijų didžiausių JAV bankų „Citigroup“ trečiojo ketvirčio grynasis pelnas sunyko trečdaliu, tačiau...

Rinkos
2020.10.14
SEB dalins „žaliąsias paskolas“ verslui

SEB grupė Baltijos šalių įmonėms pradės teikti finansavimą klimato kaitą mažinantiems projektams, kurį vadina...

Rinkos
2020.10.14
V. Martikonis susirūpino dėl buvusių „Ignitis gamybos“ akcininkų teisės į dividendus Premium 8

Verslininkas ir investuotojas į energetikos įmones Vidmantas Martikonis įsitikinęs, kad per oficialų siūlymą...

Rinkos
2020.10.14
Rugsėjį – rekordinė Kinijos užsienio prekybos apimtis

Praėjusį mėnesį antroje pasaulio ekonomikoje importuota ir eksportuota rekordiškai prekių, vertinant...

Rinkos
2020.10.13
Lietuvos Vyriausybė beveik 9 metams pasiskolino už vidutiniškai 0,068%

Lietuvos Vyriausybė vidaus rinkoje 8 metams ir 10 mėnesių pasiskolino 30 mln. Eur už vidutines 0,068%...

Rinkos
2020.10.12

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus