Bankai lieka ekonomikos inkaru

Publikuota: 2009-05-10
Atnaujinta 2015-06-08 17:41

Kaip pasikeitė Lietuvos bankų sistema per praėjusius metus? Ar ir šiemet galėtumėte užtikrintai pasakyti, kad ji išlieka stabili? Manau, kad bankų sektoriaus padėtis yra visiškai normali, bankai veikė ir tebeveikia stabiliai. Aišku, padėtis šiek tiek keičiasi kintant ekonomikai – atsiranda daugiau blogųjų paskolų, bankai priversti didinti atidėjinius. Dėl to pernai jie gavo mažesnį pelną. Iki šiol bankų sudaryti specialieji atidėjiniai blogosioms paskoloms pasiekė beveik 1 mlrd. Lt, arba 1,34% visų paskolų portfelio. Sumos nemažos, bet bankai turi pakankamai kapitalo.Praėjusiais metais bankų sistema paaugo ir sutvirtėjo – beveik 11% išaugo bankų turtas, beveik 19% – paskolos, 6,4% daugėjo ir gyventojų indėlių, nors bendra indėlių suma sumažėjo 4,7%.
Pagrindinis augimas buvo pirmąjį metų pusmetį, o padėtis keitėsi metų pabaigoje. Kaip žinote, daugiausia indėlių „išėjo“ spalio mėnesį – 2,7 mlrd. Lt. Tai – didelė suma. Kitais mėnesiais jie išliko tose pačiose ribose.

Užtruko vadinamojo bankų stabilizavimo fondo steigimas, nors Vyriausybė ir pažadėjusi jam 3 mlrd. Lt. Ar šios lėšos taps bankų kredito ištekliais? Įstatymo projektas parengtas, laukiame Europos centrinio banko nuomonės. Kai jos sulauksime, projektas ir bus pateiktas Seimui. Bet jame nebeliko stabilizavimo fondo, o liko garantijos ir kitos priemonės, kurios gali būti panaudotos akcijoms perimti, jeigu kuriam nors bankui iškiltų nemokumo pavojus. Taigi pinigų nebus – bus tik garantijos. Jeigu prireiks, likvidumo paskolas teiks Lietuvos bankas, bet iki šiol niekas tokių paskolų mūsų neprašė.

INVEGA garantuoja 80%, bet VŽ apklausti bankai sakė, kad jiems nesvarbus valstybės garantijos dydis, nes paskolos prašytoją jie vis viena vertins pagal savo kriterijus. Jeigu bankas prisiima riziką, jis, aišku, vertins pagal savo kriterijus, ar jo suteikta paskola grįš. Jis juk irgi atsakingas prieš tą, kas jam suteikė garantiją. Bet nesakyčiau, kad bankai neduoda paskolos – teikia, jeigu yra normalūs projektai. Dabar yra labai sumažėjusi kreditų paklausa, todėl nuo gruodžio mėnesio paskolų portfelis mažėja.

Jeigu bankai tvirtina, kad kredito išteklių jie turi daugiau nei tinkamų finansuoti projektų, kodėl tebedidinamos indėlių palūkanos siekiant pritraukti skolinimo lėšų? Juk aukštos indėlių palūkanos yra vienas iš bankų argumentų, kodėl yra brangios paskolos. Rinka nustato, už kiek bankai gali nusipirkti išteklius. Bankuose kredito išteklių padaugėjo. Kaip žinote, ateina Europos fondai, apie kuriuos seniai kalbama, skolintos valstybės lėšos, kurios bus per bankus skirstomos. Išteklių daugės – palūkanos kris. Laukiame, kad indėlių palūkanos turėtų mažėti.

Populiariausio 6 mėn. termino VILIBOR ir EURIBOR „žirklės“ viršija 6 procentinius punktus. Kodėl Lietuvos bankas nesiima priemonių, kad VILIBOR mažėtų? Juk kartą vieno banko pašalinimas padėjo. Lietuvos bankas tiktai surenka bankų pasiūlymus ir išveda vidurkį. EURIBOR panašiai skaičiuoja ne ECB, o Europos bankų asociacija, bet ten didesnę įtaką turi ECB nustatytos palūkanos, taip pat imamos bankų kotiruotės. Mes irgi, matyt, pasiūlysime perduoti VILIBOR skaičiavimą Lietuvos bankų asociacijai, nes šio rodiklio dydžiui mes įtakos negalime daryti. Tai – bankų pateikti duomenys, ir mes koreguoti jų negalime. Aišku, yra nustatyta tvarka, kaip skaičiuojama: imami bankai, kurie užima ne mažiau kaip 5% tarpbankinio skolinimosi rinkos. Peržiūrime jų sudėtį kas ketvirtį, vienas bankas, kurio tarpbankinio skolinimosi apimtys sumažėjo, buvo išbrauktas iš to sąrašo. Dabar ten gali atsirasti ir visiškai naujų bankų, kurių anksčiau nebuvo.

Ar Lietuvos bankas neketina sumažinti komercinių bankų privalomųjų atsargų normos? Lapkričio mėnesį ją sumažinome iki 4%, tuo pat metu euro zonos norma – 2%. Mums taip pat reikės sumažinti iki 2%, kai Lietuva stos į euro zoną. Bet šiuo momentu nėra poreikio keisti privalomųjų atsargų normos į vieną ar kitą pusę. Jeigu poreikis atsiras, mes svarstysime ir priimsime sprendimą.

Indėlių ir paskolų užsienio valiutomis didėjimas, euro skverbimasis į grynųjų pinigų rinką rodo didėjančią finansų rinkos eurizaciją. Ar Lietuva galėtų naudoti eurą kaip faktinę valiutą nebūdama euro zonos narė? Mūsų įstatymai leidžia naudoti užsienio valiutą ūkio subjektų atsiskaitymams, jeigu taip jie susitaria. Grynaisiais eurais atsiskaityti irgi nedraudžiama, jeigu viena šalis sutinka juos priimti, o kita – jais mokėti. Bet tai nėra eurizacija, tai – tik sudarytos sąlygos patogiau, lengviau subjektams atsiskaityti. O euro zonos nare Lietuva bus tik tada, kai vykdys atitinkamus kriterijus.

Kada tai įvyks? Manau, ar šių metų pabaigoje, ar kitų pradžioje Lietuva galėtų atitikti Mastrichto kriterijus.

Premjeras Andrius Kubilius palankiai pritaria Tarptautinio valiutos fondo pasiūlymus su krize kovojančioms Europos šalims įsivesti eurą, oficialiai netapus euro zonos nare, nes, jo nuomone, tai padėtų Lietuvai išspręsti didelę dalį finansinės krizės sukeltų problemų. O ką manote Jūs? Iš Tarptautinio valiutos fondo tokių pasiūlymų mes nebuvome gavę, mačiau tik tai, ką parašė spauda. Be abejo, dabar įsivesti eurą mums būtų naudinga. Bet nemanau, kad tai būtų geras žingsnis kitų šalių atžvilgiu, kurios atėjo į euro zoną įvykdžiusios atitinkamus kriterijus. Europos centrinis bankas yra paskelbęs savo poziciją dėl TVF siūlymų ir, aišku, jis laikysis nustatytų reikalavimų. Manau, turime dėti visas pastangas, kad įvykdytume Mastrichto kriterijus, o ne naudotis kokia lengvata. Nors dabar euras mums būtų labai naudingas, netgi palengvintų kai kurias sunkmečio problemas.

O kas būtų, jei Lietuva savavališkai įsivestų eurą, jeigu tai naudinga valstybei? Nieko nebūtų. Dabar mes galime supirkti visus litus pardavę eurus, kuriuos turime sukaupę užsienio valiutos atsargose. Dabar apyvartoje išleisti litai padengti maždaug 132% užsienio valiutos ir aukso atsargomis. Tačiau padarydami tokį žingsnį mes prarastume beveik visas užsienio valiutos atsargas, valstybė liktų beveik be atsargų. Kam to reikia? O įvykdant visus kriterijus ir pereinant į euro zoną kaip ir visos šalys, šių atsargų naudoti nereikėtų – litas būtų pakeistas į eurus nustatytu santykiu nenaudojant užsienio valiutos atsargų. Tai yra esminis skirtumas, todėl nereikėtų skubėti keisti litų į eurus, nes jie įvedant eurą bus keičiami nemokamai.

Kodėl Lietuva kratosi minties pasiskolinti iš Tarptautinio valiutos fondo? Jūs pats sakėte, kad iš ten pasiskolintume kur kas pigiau, negu skolinamės dabar. Paaiškinkite valstybės logiką sunkmečiu skolintis brangiai. Lietuvoje santykiai su Tarptautiniu valiutos fondu yra pernelyg politizuoti, pernelyg sureikšminti. TVF nėra baubas, kuriuo reikėtų gąsdinti žmones. TVF teikia paskolas, kurios valstybėms tuo metu yra labai reikalingos, nes kitur jos pasiskolinti negali, o savo kapitalo neturi. Todėl jis nustato tokias sąlygas, tokius reikalavimus, kad ta valstybė skolą galėtų grąžinti. Jis neturi tikslo papjauti, prispausti valstybės, kuriai skolina. Reikia žiūrėti, ar visos TVF reikalaujamos priemonės yra ekonomiškai teisingos. Jeigu reikalauja mažinti deficitą, be abejo, ta sąlyga yra teisinga, ir nereikia čia pernelyg politizuoti ir sureikšminti skolinimosi iš TVF. Jeigu reikės, eisime ir skolinsimės.
Iki šiol to poreikio nebuvo. Vyriausybė pasiskolino vidaus ir užsienio rinkose, gal ir brangiau nei TVF skolintų. Manau, jeigu su TVF dabar būtų kalbamasi, tai tų priemonių, kurių ėmėsi Vyriausybė, beveik pakanka, kad būtų sudarytas susitarimas su TVF. Bet reikia apsispręsti, kada to reikės. Ir nereikia neigti derybų. Jeigu reikės, ir eisim, ir skolinsimės.

Vienas iš baubų, kuriuo gąsdinama visuomenė – TVF lieps mažinti pensijas ir algas. Ar tai baisiausi reikalavimai? Taip nėra. Algas jau sumažino, dar mažins, bet ir šis veiksmas turi ribas. Kuo daugiau sumažiname atlyginimus, tuo mažiau biudžetas gauna gyventojų pajamų mokesčio, o „Sodra“ – įmokų. Mažiau atlyginimo – mažesnis vartojimas, negauname dar ir PVM bei akcizų į biudžetą. Visur atsiranda problemų. Todėl algų mažinimas turi du galus. O didinti jų skolintais pinigais negalima.

Beje, o Lietuvos bankas atlyginimus susimažino? Nuo vasario mėnesio susimažinome atlyginimus 15 procentų.

Kai kurie analitikai prognozuoja, kad šiais metais Lietuvoje bent vienas bankas tikrai užsidarys. Kokios Jūsų prognozės? Jūs mažiau klausykite tokių analitikų – visi bankai dirba normaliai, turi kapitalo pakankamumo rodiklį per 12%. Žinoma, yra visokių niuansų – padaugėjo paskolų, kurios negrįžta, apgaudinėjimo atvejų, padaugėjo suklastotų sąskaitų. Bet sunkmečiu visada atsiranda tokių, kurie nori juo pasinaudoti.

Kaip prognozuojate, kokia dalis bankų išduotų paskolų bus blogosios 2009 m. pabaigoje? Ar užteks bankams nuosavo kapitalo tokiems nuostoliams padengti? Nuvertėjusių paskolų dydis yra padidėjęs, dabar bankai yra sudarę specialiuosius atidėjinius beveik 1 mlrd. Lt. Ta padėtis keičiasi, tokių paskolų procentas dabar nelabai didelis – 1,34% visų bankų paskolų portfelio. Jeigu lyginsime jį su bankų kapitalu, tai specialiųjų atidėjinių suma galėtų būti maždaug tris kartus didesnė, galėtų būti apie 3 mlrd. Lt – tiek dar leistų bankų dabartiniai kapitalai.
Bet visi bankai šių metų planuose yra numatę būdus, kaip jie didins kapitalą,ir, manau, planai yra realūs. Pirmiausia praėjusių metų pelnai nebuvo išmokėti dividendais, jie likę bankuose. Ir tai bus vienas iš šaltinių padidinti kapitalą. Manau, kad akcininkai ras ir kitokių būdų, kaip padidinti bankų kapitalus. Visi bankai planuoja, kad šiemet jų veikla bus pelninga, bet tai nebus paprasta pasiekti, jeigu reikės daryti atidėjinius, o ir pelnai nebus tokie dideli, kokie buvo pernai ar užpernai. Todėl neprognozuokime, kiek bus blogųjų paskolų. Matyt, jų gali padaugėti. Bet jei jų padaugėtų netgi tris kartus, bankai padengtų jas savo kapitalu.

Ar atsilaikytų bankai, jeigu, pavyzdžiui, indėlių juose sumažėtų 30%? Kai spalio mėnesį indėlių sumažėjo 2,7 mlrd. Lt, tai sudarė apie 7%. Toliau jų srautas svyravo, o bendras atėjimo-išėjimo rezultatas kas mėnesį sukasi apie nulį. Kiekvienas bankas apsiskaičiuoja, kas būtų, jeigu kokia nors indėlių suma išeitų, kaip jis spręstų likvidumo problemą, iš kur jis paimtų pinigų. Visi bankai yra numatę priemones ir planuoja sėkmingai tęsti savo veiklą.

Kaip pasikeis bankų veiklos rodikliai per šiuos metus? Šiemet tokio paskolų augimo, koks buvo ankstesniais metais, jau nebus, nes nuo gruodžio kreditavimas tik mažėja. Vis dėlto manau, kad metų suteiktų kreditų dydis bus teigiamas – realu, kad augs nuo 2% iki 4%. Gali išlikti ir dabartinis lygis, bet manau, tos priemonės, kurių imtasi, ir paskolos, ateinančios iš Europos investicijų banko, iš kitų fondų, kiek nors turėtų padėti. Be to, bankai turi pagrindines įmones, kurios gali bet kada paskolinti išteklių tiek, kiek reikės. Ekonomikos padėtis gerės – gerės ir bankų rodikliai.

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
FNTT tiria galimą lėšų iššvaistymą „Taupkasėje“

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (FNTT) atlieka ikiteisminį tyrimą dėl daugiau nei 800.000 Eur galimai...

Rinkos
12:22
Reaguodama į JAV spaudimą, Latvija ryžosi iš pagrindų keisti bankų sistemą Premium 3

Latvija yra pasirengusi iš esmės pertvarkyti savo bankinį sektorių ir drastiškai sumažinti užsienio...

Verslo aplinka
2018.03.19
AB „INVL Baltic Farmland“ grynasis pelnas per metus traukėsi 25,8%

Investicijų į žemės ūkio paskirties žemę „INVL Baltic Farmland“ įmonių grupės audituotas konsoliduotas bei...

Finansai
2018.03.19
„Swedbank“ klientai namams įrengti ir remontuoti skolinosi 36,4% daugiau 2

Didžiausias pagal turtą bankas Lietuvoje „Swedbank“ skaičiuoja, kad pernai sparčiai augo vartojimo paskolų...

Statyba ir NT
2018.03.19
„Penkių kontinentų“ grupė Latvijoje įrengė pirmuosius bekontakčius bankomatus

Latvijos sostinėje pradėjo veikti pirmieji šalyje bekontakčiai bankomatai. Juos „BlueOrange“ bankui įrengė...

Technologijos
2018.03.17
2017 m. į Lietuvą pritrauktos investicijos sukurs beveik 9.000 darbo vietų 7

Į Lietuvą 2017 m. buvo pritrauktas rekordinis tiesioginių užsienio investicijų (TUI) projektų skaičius – 61,...

Verslo aplinka
2018.03.16
Palaimino akcininkai: „Nordea“ iš švediško taps suomišku banku

Švedijos bankas „Nordea“, kuris kartu su Norvegijos banku DNB valdo Baltijos šalių banką „Luminor“, iš...

Rinkos
2018.03.16
SEB papasakojo, kaip jaukinsis „fintech“ įmones Premium

Finansinių technologijų bendroves jaukintis pradėjęs SEB bankas neslepia, kad ateityje gali norėti ir...

Rinkos
2018.03.15
Vilniuje atidaryta interaktyvi erdvė moksleivių finansiniam švietimui 2

Vilniuje duris atvėrė moksleivių finansiniam švietimui skirta išmani erdvė, pavadinta Finansų laboratorija.

Technologijos
2018.03.15
SEB globos „fintech“ startuolius – atidaro jiems skirtą inovacijų centrą 3

Antras pagal dydį šalyje SEB bankas šiandien Vilniuje atidaro inovacijų centrą, kuriame dirbs finansų...

Rinkos
2018.03.15
Šiemet VMI apie mus žino daugiau, todėl deklaruoti reikia atsargiau Premium 7

Pernai mokesčių administratorius gavo įvairios papildomos informacijos iš užsienio šalių mokesčių...

Finansai
2018.03.14
Latvijos bankai – vis dar pinigų plovimo schemose 3

Latvijos bankai vis dar dalyvauja tarptautinėse pinigų plovimo schemose.

Rinkos
2018.03.09
ECB dėl Rimševičiaus kreipėsi į teismą 1

Europos centrinis bankas (ECB) ES teisingumo teismo prašo išaiškinti, ar Latvijos valdžia gali drausti...

Rinkos
2018.03.09
Vienas steigėjų ir „Revolut“ vadovas – apie ilgą darbo laiką ir didelę darbuotojų kaitą 34

„Devyniasdešimt penki procentai steigėjų jums meluotų. Aš to nedarysiu“, – Nikolajus Storonskis, bendrovės...

Laisvalaikis
2018.03.09
„Swedbank“: būsto paskolų vertė pernai augo ketvirtadaliu 3

Praėjusiais metais banko „Swedbank“ išduotų būsto paskolų vertė siekė daugiau nei 400 mln. Eur – išaugo...

Statyba ir NT
2018.03.06
Stoja už vėluojančius mokėti būsto paskolą Premium 4

Seime įregistruotomis pataisomis siekiama apriboti šalies bankų galimybes ateityje taikyti netesybas, didinti...

Finansai
2018.03.06
Įvertino šešėlinės bankininkystės mastą pasaulyje

Šešėlinės bankininkystės sektorius, net ir žiūrint konservatyviai, pasaulyje vertinamas daugiau nei 45 trln.

Rinkos
2018.03.05
„Citadele“ pelną padidino 7,6%

„Citadele“ bankas Lietuvoje 2017 m. uždirbo 2,7 mln. Eur grynojo pelno – 7,6% daugiau, nei 2016 m.

Rinkos
2018.03.02
Kredito unijos vėl pelningos

Po dvejų nuostolingų metų Lietuvos kredito unijų sektorius vėl tapo pelningas.

Rinkos
2018.03.01
BTA pasirašytas įmokas Lietuvoje augino 28,7% 1

Draudikės „BTA Baltic Insurance Company ASS“ pasirašytų įmokų suma praėjusiais metais visose Baltijos šalyse...

Finansai
2018.02.28

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau