VšĮ iki šiol neįveikiama tvirtovė valdžiai

Publikuota: 2009-03-14
Atnaujinta 2015-06-03 16:33

Apie ketinimus apravėti viešųjų įstaigų
daržą prabilusi Saulėlydžio komisija jau spaudžiama atsisakyti tokios minties, o
istorija tik patvirtina, kad visi pasikėsinimai praskaidrinti biudžeto pinigais
mintančių darinių veiklą baigėsi nesėkme – Valstybės kontrolės rekomendacijos
neįgyvendinamos penkmetį, Seimo nutarimas – 4 metus, viešųjų įstaigų nematomų
globėjų prieš metus neįveikė ir ankstesnysis "Saulėlydis“.

Imdamosi komercinės-ūkinės veiklos viešosios įstaigos (VšĮ) toliau iškraipo konkurenciją rinkoje, per šiuos darinius, kurie nuo 1996 m. išsigimė ir diskreditavo viešųjų įstaigų pavadinimą, toliau išplaukia biudžeto pinigai. „Biudžeto pinigai per VšĮ be konkurso daug kur išplaunami“,– neslepia ir Valentinas Milaknis, ministro pirmininko patarėjas, dabartinės Saulėlydžio komisijos pirmininkas.
Jis žada, kad Vyriausybė, pasakiusi „A“, prieis ir iki „Ž“, nors darbas bus nelengvas, greitų sprendimų nebus, reikės keisti daug teisės aktų. „Kai kurių grupių spaudimą jau juntame, bet ši Vyriausybė susitvarkys su tuo“,– sako patarėjas.

Litas už milijoną

Dera priminti, kad VšĮ pavadinimas suteikiamas dariniui, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, o jos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys.
Tačiau ilgainiui būtent naudos siekimas tapo pagrindiniu VšĮ steigimo varikliu. „Didžiosios VšĮ dalies veikla yra pagalbinė – gauti paramą, 2% pajamų mokesčio, įgyvendinti kokį nors ES pinigais finansuojamą projektą. Kiekvienas sukasi kaip moka“,– pabrėžia Mantvidas Žėkas, UAB „ARSD grupė“ projektų vadovas.Gintautas Bartkus, advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ advokatas, seniūnas, partneris, priduria, kad ir įsteigti tokį darinį yra lengviausia – sąlygos labai liberalios. Mat pinigų srautams valdyti kuriamam dariniui nereikia turėti nei turto, nei pinigų, o sprendimams priimti pakanka ir vieno steigėjo, kuris bus savininkas su visomis visuotinio susirinkimo galiomis.
Valstybė taip pat naudojasi tokiomis privilegijomis. Pavyzdžiui, anot Vyriausybės nutarimo, jai „nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 5 Lt“ kaip valstybės įnašas buvo perduotas 5 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovaujamoms VšĮ – po 1 Lt kiekvienai.

Nusausinimas per turtą

Ponas Milaknis mano, kad VšĮ, kurių dalininkai – valstybė ar savivaldybės ir fiziniai asmenys, apskritai neturėtų būti, o p. Bartus įsitikinęs, kad ir valstybė neturi kėsintis į rinkos erdves, kuriose gali susitvarkyti privatus verslas.Tačiau kol kas valstybės ir fizinių asmenų tandemu steigiamos VšĮ leidžia šaknis vis giliau, ir išrauti jų nepakanka nei Valstybės kontrolės (VK), nei Seimo, nei Vyriausybės galių. Vien ministerijos pristeigusios daugiau kaip 110 VšĮ, savivaldybių VšĮ sunku ir suskaičiuoti, nes vien tik Vilniaus savivaldybė tokių darinių pristeigusi 49. Dauguma jų turi neprastas patalpas, daugiausia sostinės centre, o kai kurios jose šeimininkauja be patalpų naudojimo sutarčių.VšĮ neteikia finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui, o tikrinti, kur panaudoti pinigai, gali tik kuris nors dalininkas. Tačiau dėl dalininkų „gerų santykių“ tokie auditai – retenybė. O jei atliekama – randama. Antai Vilniaus savivaldybė pasidomėjo VšĮ „Savanorių centras“ veikla ir atrado suderintą savivaldybės pinigų perpumpavimo sistemą, kuri atskleidžia, kaip mitriai kurpiami projektai, kaip gaunami ir nežinia kur dingsta pinigai už tyrimus, kurių nėra.„Turime peržiūrėti registrų duomenis dėl VšĮ nekilnojamojo turto valdymo. Ankstesnės komisijos pradėta gerai, bet neįgyvendinta“,– sako p. Milaknis.

Valdininkų prieglaudos

Dabartinis „Saulėlydis“ aptiko Europos informacijos centrus prie Vyriausybės, kurie, anot p. Milaknio, neaišku, ką gamina, bet atlyginimai ten – dideli, o prieš rinkimus pastebėta aktyvi valstybės tarnautojų migracija į juos, „su gerais atlyginimais ir be konkursų“. „Reikia užkelti slenkstį tokioms VšĮ kurti, ir nors dar nežinome, kokio masto, bet tai yra didelė valstybės lėšų valdymo problema“,– sako premjero patarėjas. Jis sutinka, kad gali būti įstatymais griežtai reglamentuotos VšĮ – mokyklos, medicinos įstaigos. „Bet visokios konsultacinės – tai valstybės tarnybos išplovimas, nes stebėsenos nėra jokios“,– konstatuoja p. Milaknis. O p. Bartkaus įsitikinimu, dabar rinkoje vešinčios valstybės VšĮ iškraipo konkurenciją ir užsiima tuo, su kuo puikiai susitvarkytų privatus verslas.„Ar valstybė gali turėti VšĮ – klausimas politinis. Klausimas dėl VšĮ skaidrumo ir viešumo labai paprastai išsprendžiamas, tam reikalinga tik politinė valia. Dar 2005 m. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė valstybinių įmonių geros veiklos kodeksą – tereikia valstybės valios įpareigoti valstybės įmones juo vadovautis. Tačiau didelė mūsų gėda ta, kad Lietuva dar nėra šios organizacijos narė“,– teigia p. Bartkus.

Nejuda

Dėl VK rekomendacijų reglamentuoti VšĮ darbuotojų atlyginimus įgyvendinimo darbo grupė pluša jau 4 metai. Valdas Rupšys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius, tos darbo grupės vadovas, aiškina, kad „dabar yra svarbesnių darbų“, todėl šis klausimas nukeltas į š.m. trečiąjį ketvirtį. Kol kas kalbama tik apie VšĮ vadovų algų reglamentavimą. „Jeigu tas netenkins, žiūrėsime, kokiu mechanizmu leistis žemyn“,– sako p. Rupšys.„Iš esmės niekas nepajudėjo, nors pasitarimuose dėl valstybės lėšų taupymo vienu iš šaltinių nurodome būtent VšĮ. Jeigu jau susipaudžia biudžetininkai, kodėl nieko nekalbama apie VšĮ, kurios gauna išlaikymą iš biudžeto. Yra vilčių kad gal Saulėtekio komisija ką nors pajudins“,– sako Rimantas Sanajevas, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius.Jis nemato prasmės VK darsyk grįžti prie VšĮ veiklos audito. „Kam grįžti, jei atlikę auditą, nesulaukėme jokios reakcijos, o problema išliko iki šiol. Šiuo kriziniu laikotarpiu sutvarkyti VšĮ yra labai svarbu, juo labiau kad valstybė gali jas suvaldyti“,– viliasi p. Sanajevas.

Iki šiol – tik šnipštai

Ponas Milaknis VŽ tikino, kad lobistų spaudimui nesikišti į VšĮ daržą nepasiduos. Toks pats ryžtingas pradžioje atrodė ir Valdemaras Sarapinas, ankstesnės Saulėlydžio komisijos pirmininkas. Tačiau, išnagrinėjusi 99 ministerijų atstovaujamų VšĮ veiklą ir pateikusi rekomendacijas, komisija buvo priversta pripažinti, jog tai buvusi sunkiausia jos veiklos dalis.Tąsyk komisija padarė išvadas, kad prieš priimant sprendimą steigti VšĮ, teiksiančią viešąsias paslaugas, turi būti atliktas įvertinimas, ar rinkoje nėra kitų subjektų, galinčių teikti atitinkamas paslaugas, iš kurių šias paslaugas būtų galima pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ji konstatavo ir tai, kad institucijos nesilaiko galiojančių teisės normų dėl viešųjų įstaigų steigimo, veiklos valdymo, jos finansavimo ir tokiu būdu neužtikrina efektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Ji netgi pasiūlė Vyriausybei sisteminius spendimus dėl viešųjų įstaigų veiklos ir konkrečius pasiūlymus dėl 99 svarstytų viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir tęstinumo tikslingumo.
Tai buvo 2007 m. Šiandien iš 99 nagrinėtų VšĮ 2 likviduotos, 2 sujungtos į vieną biudžetinę įstaigą, iš 1 steigėjų pasitraukė Užsienio reikalų ministerija.VšĮ Lietuvoje
skaičius
2006 12 31 3.687
2007 12 31 4.089
2008 12 31 4.561
2009 03 01 4.662
Šaltinis: RC

VŽ INFO

VšĮ pranašumai:
- nenustatytas mažiausias būtinas dalininko įnašo dydis steigiant VšĮ;
- turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais;
- neprivalo teikti metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui;
- turi teisę gauti 2% gyventojų pajamų mokesčio;
- bankroto atveju savininkas ar steigėjai neatsako savo turtu;
- steigėjas gali būti vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimui;
- steigėjais gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį;
- jei steigėjas - vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo ir pasirašo steigimo aktą;
- dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialus ir nematerialus turtas;
- rezervai iš pelno sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
- auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą jį atlikti ir išrenka audito įmonę;
- jei steigėjas - vienas asmuo, sprendimus dėl pelno rezervo, audito jis priima vienasmeniškai;
- gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems tikslams siekti;
- VšĮ, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25.000 Lt sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi dalis - taikant 20 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus, gautos pajamos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.
- VšĮ, sudariusios sutartis su savivaldybe ar tarnyba, turi teisę teikti pirminę teisinę pagalbą. Tokių VšĮ veiklai gali būti perduotos laikinai naudotis panaudos pagrindais valstybės ir savivaldybių negyvenamosios patalpos, kitas turtas. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto;
- turinčioms teisę teikti labdarą ir paramą iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios skirtos labdarai ir paramai.Šaltinis: įstatymai, VŽ

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Vyriausybė pritaria migracijos sistemos reformai 2

Vidaus reikalų ministerijos pateikta migracijos sistemos pertvarka, pagal kurią po vienu stogu yra...

Verslo aplinka
2018.03.21
Varšuva teigia laiku sureagavusi į ES pastabas dėl teismų reformos

Lenkijos užsienio reikalų ministerija paskelbė, kad valstybė laikėsi numatyto termino atsakyti Europos...

Verslo aplinka
2018.03.21
Išsipūtusi ir neefektyvi verslo priežiūra valstybei kainuoja šimtus milijonų 1

Dešimtys verslo priežiūros institucijų veikia neefektyviai ir valstybei kainuoja šimtus milijonų eurų. Nors...

Verslo aplinka
2018.03.21
Nenugalima komisijų trauka 1

Valstybės kontrolė (VK) konstatuoja: Lietuvos teisėkūra neefektyvi. Net pusė teisės aktų svarstoma ir...

Verslo aplinka
2018.03.21
Europa atsega piniginę Ignalinos AE uždarymui Premium 2

Europos Komisija siūlo, kad Ignalinos AE uždarymo projektas gautų atskirą biu­džeto eilutę tolesnėje ES...

Energetika
2018.03.21
Numatoma skirti valstybės paramą studijuojantiems užsienyje 4

Asmenys, studijuojantys užsienio aukštosiose mokyklose, turės galimybę gauti Lietuvos valstybės paramą.

Verslo aplinka
2018.03.20
Seimo komisija spręs, ar Artūrui Skardžiui turi būti vykdoma apkalta

Seimo specialioji komisija iki vasaros pradžios turės nuspręsti, ar turi būti pradėtas apkaltos procesas...

Verslo aplinka
2018.03.20
Pirmalaikių rinkimų nebus – Seimas atmetė tokią opozicijos iniciatyvą 4

Seimas balsų dauguma jau pirmojoje – pateikimo – stadijoje atmetė opozicijos pasiūlymą jau po trijų mėnesių...

Verslo aplinka
2018.03.20
Kandidatas į STT vadovo postą žada sutelkti dėmesį į neteisėto praturtėjimo atvejus 2

Žydrūnas Bartkus, į Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) vadovo postą siūlomas pareigūnas, Seime antradienį...

Verslo aplinka
2018.03.20
Reiškia nepasitikėjimą VRK pirmininke

29 opozicinių Seimo frakcijų nariai išreiškė nepasitikėjimą Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) pirmininke...

Verslo aplinka
2018.03.20
Bendros ES nuomonės dėl vasaros laiko dar teks palaukti 1

Iš beveik trijų dešimčių Europos Sąjungos (ES) valstybių absoliuti dauguma nesureikšmina sezoninio laikrodžių...

Verslo aplinka
2018.03.20
Lenkija: kai kurios ES valstybės svarsto naujas sankcijas Rusijai 10

ES valstybės gali jau šią savaitę įvesti papildomas politines ar ekonomines sankcijas Rusijai, pareiškė...

Verslo aplinka
2018.03.19
„Brexit“: susitarimas dėl pereinamojo laikotarpio apramino verslą 1

ES ir Jungtinės Karalystės (JK) derybininkams paskelbus, kad sutarta dėl 21 mėnesį po „Brexit“ truksiančio...

Verslo aplinka
2018.03.19
VRK įvertino: leidinys „Naisių žemė“ nėra politinė reklama

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) pirmadienį nusprendė, kad leidinys „Naisių žemė“ nėra politinė reklama.

Verslo aplinka
2018.03.19
Bastys neteko Seimo nario mandato 1

Po nesėkmingos apkaltos pats iš parlamento nusprendęs pasitraukti Mindaugas Bastys neteko savo mandato.

Verslo aplinka
2018.03.19
Kinija turi naują ekonomikos „carą“

Kinijos valdžia pirmadienį į vicepremjero postą pakylėjo Liu He, vieną pagrindinių prezidento Xi Jinpingo...

Verslo aplinka
2018.03.19
Valstybės kontrolė: yra per daug įstatymų, neužtikrinta jų vykdymo priežiūra 3

Lietuvoje veikia dešimtys tūkstančių teisės aktų, per metus Seimas imasi svarstyti šimtus naujų įstatymų,...

Verslo aplinka
2018.03.19
Lietuvos bankas iki 3,2% padidino šių metų BVP augimo prognozes 7

Lietuvos bankas (LB), įvertinęs teigiamas eksporto, investicijų ir vartojimo tendencijas, padidino šių metų...

Verslo aplinka
2018.03.19
Sostas Kremliuje atšalti nespėjo

Intrigos Rusijos prezidento rinkimuose nebuvo, bet jos, ko gero, niekas nei laukė, nei tikėjosi. Kremliaus...

Verslo aplinka
2018.03.19
Putinas švenčia rekordinę pergalę, už ją dėkoja ir diplomatinei įtampai 74

Sekmadienį Rusijoje vykstančiuose Prezidento rinkimuose nesunkią pergalę pasiekė dabartinis Rusijos...

Verslo aplinka
2018.03.18

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau