VšĮ iki šiol neįveikiama tvirtovė valdžiai

Publikuota: 2009-03-14
Atnaujinta 2015-06-03 16:33

Apie ketinimus apravėti viešųjų įstaigų
daržą prabilusi Saulėlydžio komisija jau spaudžiama atsisakyti tokios minties, o
istorija tik patvirtina, kad visi pasikėsinimai praskaidrinti biudžeto pinigais
mintančių darinių veiklą baigėsi nesėkme – Valstybės kontrolės rekomendacijos
neįgyvendinamos penkmetį, Seimo nutarimas – 4 metus, viešųjų įstaigų nematomų
globėjų prieš metus neįveikė ir ankstesnysis "Saulėlydis“.

Imdamosi komercinės-ūkinės veiklos viešosios įstaigos (VšĮ) toliau iškraipo konkurenciją rinkoje, per šiuos darinius, kurie nuo 1996 m. išsigimė ir diskreditavo viešųjų įstaigų pavadinimą, toliau išplaukia biudžeto pinigai. „Biudžeto pinigai per VšĮ be konkurso daug kur išplaunami“,– neslepia ir Valentinas Milaknis, ministro pirmininko patarėjas, dabartinės Saulėlydžio komisijos pirmininkas.
Jis žada, kad Vyriausybė, pasakiusi „A“, prieis ir iki „Ž“, nors darbas bus nelengvas, greitų sprendimų nebus, reikės keisti daug teisės aktų. „Kai kurių grupių spaudimą jau juntame, bet ši Vyriausybė susitvarkys su tuo“,– sako patarėjas.

Litas už milijoną

Dera priminti, kad VšĮ pavadinimas suteikiamas dariniui, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, o jos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys.
Tačiau ilgainiui būtent naudos siekimas tapo pagrindiniu VšĮ steigimo varikliu. „Didžiosios VšĮ dalies veikla yra pagalbinė – gauti paramą, 2% pajamų mokesčio, įgyvendinti kokį nors ES pinigais finansuojamą projektą. Kiekvienas sukasi kaip moka“,– pabrėžia Mantvidas Žėkas, UAB „ARSD grupė“ projektų vadovas.Gintautas Bartkus, advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ advokatas, seniūnas, partneris, priduria, kad ir įsteigti tokį darinį yra lengviausia – sąlygos labai liberalios. Mat pinigų srautams valdyti kuriamam dariniui nereikia turėti nei turto, nei pinigų, o sprendimams priimti pakanka ir vieno steigėjo, kuris bus savininkas su visomis visuotinio susirinkimo galiomis.
Valstybė taip pat naudojasi tokiomis privilegijomis. Pavyzdžiui, anot Vyriausybės nutarimo, jai „nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 5 Lt“ kaip valstybės įnašas buvo perduotas 5 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovaujamoms VšĮ – po 1 Lt kiekvienai.

Nusausinimas per turtą

Ponas Milaknis mano, kad VšĮ, kurių dalininkai – valstybė ar savivaldybės ir fiziniai asmenys, apskritai neturėtų būti, o p. Bartus įsitikinęs, kad ir valstybė neturi kėsintis į rinkos erdves, kuriose gali susitvarkyti privatus verslas.Tačiau kol kas valstybės ir fizinių asmenų tandemu steigiamos VšĮ leidžia šaknis vis giliau, ir išrauti jų nepakanka nei Valstybės kontrolės (VK), nei Seimo, nei Vyriausybės galių. Vien ministerijos pristeigusios daugiau kaip 110 VšĮ, savivaldybių VšĮ sunku ir suskaičiuoti, nes vien tik Vilniaus savivaldybė tokių darinių pristeigusi 49. Dauguma jų turi neprastas patalpas, daugiausia sostinės centre, o kai kurios jose šeimininkauja be patalpų naudojimo sutarčių.VšĮ neteikia finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui, o tikrinti, kur panaudoti pinigai, gali tik kuris nors dalininkas. Tačiau dėl dalininkų „gerų santykių“ tokie auditai – retenybė. O jei atliekama – randama. Antai Vilniaus savivaldybė pasidomėjo VšĮ „Savanorių centras“ veikla ir atrado suderintą savivaldybės pinigų perpumpavimo sistemą, kuri atskleidžia, kaip mitriai kurpiami projektai, kaip gaunami ir nežinia kur dingsta pinigai už tyrimus, kurių nėra.„Turime peržiūrėti registrų duomenis dėl VšĮ nekilnojamojo turto valdymo. Ankstesnės komisijos pradėta gerai, bet neįgyvendinta“,– sako p. Milaknis.

Valdininkų prieglaudos

Dabartinis „Saulėlydis“ aptiko Europos informacijos centrus prie Vyriausybės, kurie, anot p. Milaknio, neaišku, ką gamina, bet atlyginimai ten – dideli, o prieš rinkimus pastebėta aktyvi valstybės tarnautojų migracija į juos, „su gerais atlyginimais ir be konkursų“. „Reikia užkelti slenkstį tokioms VšĮ kurti, ir nors dar nežinome, kokio masto, bet tai yra didelė valstybės lėšų valdymo problema“,– sako premjero patarėjas. Jis sutinka, kad gali būti įstatymais griežtai reglamentuotos VšĮ – mokyklos, medicinos įstaigos. „Bet visokios konsultacinės – tai valstybės tarnybos išplovimas, nes stebėsenos nėra jokios“,– konstatuoja p. Milaknis. O p. Bartkaus įsitikinimu, dabar rinkoje vešinčios valstybės VšĮ iškraipo konkurenciją ir užsiima tuo, su kuo puikiai susitvarkytų privatus verslas.„Ar valstybė gali turėti VšĮ – klausimas politinis. Klausimas dėl VšĮ skaidrumo ir viešumo labai paprastai išsprendžiamas, tam reikalinga tik politinė valia. Dar 2005 m. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė valstybinių įmonių geros veiklos kodeksą – tereikia valstybės valios įpareigoti valstybės įmones juo vadovautis. Tačiau didelė mūsų gėda ta, kad Lietuva dar nėra šios organizacijos narė“,– teigia p. Bartkus.

Nejuda

Dėl VK rekomendacijų reglamentuoti VšĮ darbuotojų atlyginimus įgyvendinimo darbo grupė pluša jau 4 metai. Valdas Rupšys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius, tos darbo grupės vadovas, aiškina, kad „dabar yra svarbesnių darbų“, todėl šis klausimas nukeltas į š.m. trečiąjį ketvirtį. Kol kas kalbama tik apie VšĮ vadovų algų reglamentavimą. „Jeigu tas netenkins, žiūrėsime, kokiu mechanizmu leistis žemyn“,– sako p. Rupšys.„Iš esmės niekas nepajudėjo, nors pasitarimuose dėl valstybės lėšų taupymo vienu iš šaltinių nurodome būtent VšĮ. Jeigu jau susipaudžia biudžetininkai, kodėl nieko nekalbama apie VšĮ, kurios gauna išlaikymą iš biudžeto. Yra vilčių kad gal Saulėtekio komisija ką nors pajudins“,– sako Rimantas Sanajevas, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius.Jis nemato prasmės VK darsyk grįžti prie VšĮ veiklos audito. „Kam grįžti, jei atlikę auditą, nesulaukėme jokios reakcijos, o problema išliko iki šiol. Šiuo kriziniu laikotarpiu sutvarkyti VšĮ yra labai svarbu, juo labiau kad valstybė gali jas suvaldyti“,– viliasi p. Sanajevas.

Iki šiol – tik šnipštai

Ponas Milaknis VŽ tikino, kad lobistų spaudimui nesikišti į VšĮ daržą nepasiduos. Toks pats ryžtingas pradžioje atrodė ir Valdemaras Sarapinas, ankstesnės Saulėlydžio komisijos pirmininkas. Tačiau, išnagrinėjusi 99 ministerijų atstovaujamų VšĮ veiklą ir pateikusi rekomendacijas, komisija buvo priversta pripažinti, jog tai buvusi sunkiausia jos veiklos dalis.Tąsyk komisija padarė išvadas, kad prieš priimant sprendimą steigti VšĮ, teiksiančią viešąsias paslaugas, turi būti atliktas įvertinimas, ar rinkoje nėra kitų subjektų, galinčių teikti atitinkamas paslaugas, iš kurių šias paslaugas būtų galima pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ji konstatavo ir tai, kad institucijos nesilaiko galiojančių teisės normų dėl viešųjų įstaigų steigimo, veiklos valdymo, jos finansavimo ir tokiu būdu neužtikrina efektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Ji netgi pasiūlė Vyriausybei sisteminius spendimus dėl viešųjų įstaigų veiklos ir konkrečius pasiūlymus dėl 99 svarstytų viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir tęstinumo tikslingumo.
Tai buvo 2007 m. Šiandien iš 99 nagrinėtų VšĮ 2 likviduotos, 2 sujungtos į vieną biudžetinę įstaigą, iš 1 steigėjų pasitraukė Užsienio reikalų ministerija.VšĮ Lietuvoje
skaičius
2006 12 31 3.687
2007 12 31 4.089
2008 12 31 4.561
2009 03 01 4.662
Šaltinis: RC

VŽ INFO

VšĮ pranašumai:
- nenustatytas mažiausias būtinas dalininko įnašo dydis steigiant VšĮ;
- turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais;
- neprivalo teikti metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui;
- turi teisę gauti 2% gyventojų pajamų mokesčio;
- bankroto atveju savininkas ar steigėjai neatsako savo turtu;
- steigėjas gali būti vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimui;
- steigėjais gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį;
- jei steigėjas - vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo ir pasirašo steigimo aktą;
- dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialus ir nematerialus turtas;
- rezervai iš pelno sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
- auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą jį atlikti ir išrenka audito įmonę;
- jei steigėjas - vienas asmuo, sprendimus dėl pelno rezervo, audito jis priima vienasmeniškai;
- gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems tikslams siekti;
- VšĮ, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25.000 Lt sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi dalis - taikant 20 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus, gautos pajamos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.
- VšĮ, sudariusios sutartis su savivaldybe ar tarnyba, turi teisę teikti pirminę teisinę pagalbą. Tokių VšĮ veiklai gali būti perduotos laikinai naudotis panaudos pagrindais valstybės ir savivaldybių negyvenamosios patalpos, kitas turtas. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto;
- turinčioms teisę teikti labdarą ir paramą iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios skirtos labdarai ir paramai.Šaltinis: įstatymai, VŽ

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
A. Paleckis ir V. Ivanovas suimti tiriant šnipinėjimo Rusijai bylą 13

Tirdama šnipinėjimo Rusijai bylą teisėsauga suėmė buvusį prosovietinės organizacijos „Jedinstvo“ lyderį,...

D. Vilytė pasiūlyta antrai VPT vadovės kadencijai

Dianos Vilytės kandidatūra pateikta antrą kadenciją užimti Viešųjų pirkimų tarnybos (VPT) direktorės pareigas.

E. sveikatos sistemos diegimas apskųstas prokurorams

Teisėsaugos paprašyta įvertinti informaciją dėl ne vieną milijoną kainavusios e. sveikatos sistemos fragmentų...

Verslo aplinka
2018.12.18
M. Kvietkauskas paskirtas kultūros ministru 1

Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas paskirtas naujuoju kultūros ministru. Tokį dekretą antradienį pasirašė...

Verslo aplinka
2018.12.18
Pasirašytas Sveikatos draudimo fondo biudžetas

Prezidentė Dalia Grybauskaitė antradienį pasirašė praėjusią savaitę Seimo priimtą 2019 m. Privalomojo...

Verslo aplinka
2018.12.18
Šiaulių savivaldybėje tęsiasi atleidimų banga 2

Šiaulių m. savivaldybės meras pasirašė potvarkį dėl Marijaus Veličkos, administracijos direktoriaus...

Verslo aplinka
2018.12.17
Laukiant „Sodros“ vadovo konkurso pasirašytas šio fondo biudžetas 1

Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė praėjusią savaitę Seimo priimtą „Sodros“ biudžetą, siekiantį daugiau...

Verslo aplinka
2018.12.17
Į kultūros ministrus pasiūlytas M. Kvietkauskas 10

Literatūrologas Mindaugas Kvietkauskas, buvęs Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto direktorius,...

Verslo aplinka
2018.12.17
Žemdirbių Meka – Kaune? 29

Vyriausybė, sumaniusi Žemės ūkio ministerijos kraustynes į Kauną, negali paaiškinti darbuotojams nei šio...

Verslo aplinka
2018.12.17
Raseinių rajono meras A. Gricius skundžia prokurorams R. Ačo elgesį 1

Raseinių rajono savivaldybės meras Algirdas Gricius dėl kyšininkavimu įtariamo nuo pareigų nušalinto...

Verslo aplinka
2018.12.16
Savo kiemuose užsiėmę politikai kuria lyderystės vakuumą Vakarų pasaulyje

Savas problemas sprendžiantys šalių politikai atvėrė lyderystės vakuumą Vakarų pasaulyje. Kai kurie...

Verslo aplinka
2018.12.16
Katovicuose susitarta dėl Paryžiaus klimato sutarties įgyvendinimo priemonių 10

Beveik 200 šalių diplomatai Lenkijos Katovicų mieste šiąnakt pasiekė susitarimą dėl priemonių, kuriomis bus...

Verslo aplinka
2018.12.16
2018-ieji: amerikietiškų kalnelių metai Premium 2

„The Economist“ žurnalas kiekvieną gruodį sukuria viršelį, pilną pačių įvairiausių simbolių, – kartais tai...

Verslo klasė
2018.12.16
P. Porošenka paskelbė apie nuo Maskvos nepriklausomos Ukrainos stačiatikių bažnyčios įkūrimą 20

Ukrainos Prezidentas Petro Porošenka Kijeve pasibaigus istoriniam ortodoksų sinodui paskelbė apie atskiros...

Verslo aplinka
2018.12.15
Lietuva suteikė politinį prieglobstį dar vienam aktyvistui iš Rusijos 3

Lietuva šią savaitę suteikė politinį prieglobstį dar vienam aktyvistui iš Rusijos.

Verslo aplinka
2018.12.15
Kandidatų į prezidentus varžybose pirmauja G. Nausėda ir I. Šimonytė – apklausa 14

Tarp kandidatų į prezidentus daugiausia paramos sulaukia ekonomistas Gitanas Nausėda ir parlamentarė Ingrida...

Verslo aplinka
2018.12.15
Apklausa: populiariausi išlieka konservatoriai ir valstiečiai 4

Populiariausiomis tarp partijų išlieka opoziciniai konservatoriai ir valdantieji „valstiečiai“, rodo...

Verslo aplinka
2018.12.15
Mokytojų streikai kirto per S. Skvernelio reitingus 3

Dėl mokytojų streiko smuko ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio populiarumas – palankiai vertinančių jo...

Verslo aplinka
2018.12.15
S. Skvernelis informaciją apie grėsmes perdavė ir V. Pranckiečiui, konservatoriams neduos  1

Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis sako riboto naudojimo informaciją apie galimas grėsmes perdavęs ir...

Verslo aplinka
2018.12.14
Laukiama prezidentės apsisprendimo dėl kitų metų biudžeto, galimas veto

Iki kitos savaitės pabaigos prezidentė Dalia Grybauskaitė turi apsispręsti, ar pasirašyti Seimo priimtą 2019...

Verslo aplinka
2018.12.14

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau