VšĮ iki šiol neįveikiama tvirtovė valdžiai

Publikuota: 2009-03-14
Atnaujinta 2015-06-03 16:33

Apie ketinimus apravėti viešųjų įstaigų
daržą prabilusi Saulėlydžio komisija jau spaudžiama atsisakyti tokios minties, o
istorija tik patvirtina, kad visi pasikėsinimai praskaidrinti biudžeto pinigais
mintančių darinių veiklą baigėsi nesėkme – Valstybės kontrolės rekomendacijos
neįgyvendinamos penkmetį, Seimo nutarimas – 4 metus, viešųjų įstaigų nematomų
globėjų prieš metus neįveikė ir ankstesnysis "Saulėlydis“.

Imdamosi komercinės-ūkinės veiklos viešosios įstaigos (VšĮ) toliau iškraipo konkurenciją rinkoje, per šiuos darinius, kurie nuo 1996 m. išsigimė ir diskreditavo viešųjų įstaigų pavadinimą, toliau išplaukia biudžeto pinigai. „Biudžeto pinigai per VšĮ be konkurso daug kur išplaunami“,– neslepia ir Valentinas Milaknis, ministro pirmininko patarėjas, dabartinės Saulėlydžio komisijos pirmininkas.
Jis žada, kad Vyriausybė, pasakiusi „A“, prieis ir iki „Ž“, nors darbas bus nelengvas, greitų sprendimų nebus, reikės keisti daug teisės aktų. „Kai kurių grupių spaudimą jau juntame, bet ši Vyriausybė susitvarkys su tuo“,– sako patarėjas.

Litas už milijoną

Dera priminti, kad VšĮ pavadinimas suteikiamas dariniui, kurio tikslas – tenkinti viešuosius interesus vykdant švietimo, mokymo ir mokslinę, kultūrinę, sveikatos priežiūros, aplinkos apsaugos, sporto plėtojimo, socialinės ar teisinės pagalbos teikimo, taip pat kitokią visuomenei naudingą veiklą, o jos steigėjai gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys.
Tačiau ilgainiui būtent naudos siekimas tapo pagrindiniu VšĮ steigimo varikliu. „Didžiosios VšĮ dalies veikla yra pagalbinė – gauti paramą, 2% pajamų mokesčio, įgyvendinti kokį nors ES pinigais finansuojamą projektą. Kiekvienas sukasi kaip moka“,– pabrėžia Mantvidas Žėkas, UAB „ARSD grupė“ projektų vadovas.Gintautas Bartkus, advokatų profesinės bendrijos „Jurevičius, Balčiūnas ir Bartkus“ advokatas, seniūnas, partneris, priduria, kad ir įsteigti tokį darinį yra lengviausia – sąlygos labai liberalios. Mat pinigų srautams valdyti kuriamam dariniui nereikia turėti nei turto, nei pinigų, o sprendimams priimti pakanka ir vieno steigėjo, kuris bus savininkas su visomis visuotinio susirinkimo galiomis.
Valstybė taip pat naudojasi tokiomis privilegijomis. Pavyzdžiui, anot Vyriausybės nutarimo, jai „nuosavybės teise priklausantis finansinis turtas – 5 Lt“ kaip valstybės įnašas buvo perduotas 5 Švietimo ir mokslo ministerijos atstovaujamoms VšĮ – po 1 Lt kiekvienai.

Nusausinimas per turtą

Ponas Milaknis mano, kad VšĮ, kurių dalininkai – valstybė ar savivaldybės ir fiziniai asmenys, apskritai neturėtų būti, o p. Bartus įsitikinęs, kad ir valstybė neturi kėsintis į rinkos erdves, kuriose gali susitvarkyti privatus verslas.Tačiau kol kas valstybės ir fizinių asmenų tandemu steigiamos VšĮ leidžia šaknis vis giliau, ir išrauti jų nepakanka nei Valstybės kontrolės (VK), nei Seimo, nei Vyriausybės galių. Vien ministerijos pristeigusios daugiau kaip 110 VšĮ, savivaldybių VšĮ sunku ir suskaičiuoti, nes vien tik Vilniaus savivaldybė tokių darinių pristeigusi 49. Dauguma jų turi neprastas patalpas, daugiausia sostinės centre, o kai kurios jose šeimininkauja be patalpų naudojimo sutarčių.VšĮ neteikia finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui, o tikrinti, kur panaudoti pinigai, gali tik kuris nors dalininkas. Tačiau dėl dalininkų „gerų santykių“ tokie auditai – retenybė. O jei atliekama – randama. Antai Vilniaus savivaldybė pasidomėjo VšĮ „Savanorių centras“ veikla ir atrado suderintą savivaldybės pinigų perpumpavimo sistemą, kuri atskleidžia, kaip mitriai kurpiami projektai, kaip gaunami ir nežinia kur dingsta pinigai už tyrimus, kurių nėra.„Turime peržiūrėti registrų duomenis dėl VšĮ nekilnojamojo turto valdymo. Ankstesnės komisijos pradėta gerai, bet neįgyvendinta“,– sako p. Milaknis.

Valdininkų prieglaudos

Dabartinis „Saulėlydis“ aptiko Europos informacijos centrus prie Vyriausybės, kurie, anot p. Milaknio, neaišku, ką gamina, bet atlyginimai ten – dideli, o prieš rinkimus pastebėta aktyvi valstybės tarnautojų migracija į juos, „su gerais atlyginimais ir be konkursų“. „Reikia užkelti slenkstį tokioms VšĮ kurti, ir nors dar nežinome, kokio masto, bet tai yra didelė valstybės lėšų valdymo problema“,– sako premjero patarėjas. Jis sutinka, kad gali būti įstatymais griežtai reglamentuotos VšĮ – mokyklos, medicinos įstaigos. „Bet visokios konsultacinės – tai valstybės tarnybos išplovimas, nes stebėsenos nėra jokios“,– konstatuoja p. Milaknis. O p. Bartkaus įsitikinimu, dabar rinkoje vešinčios valstybės VšĮ iškraipo konkurenciją ir užsiima tuo, su kuo puikiai susitvarkytų privatus verslas.„Ar valstybė gali turėti VšĮ – klausimas politinis. Klausimas dėl VšĮ skaidrumo ir viešumo labai paprastai išsprendžiamas, tam reikalinga tik politinė valia. Dar 2005 m. Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) paskelbė valstybinių įmonių geros veiklos kodeksą – tereikia valstybės valios įpareigoti valstybės įmones juo vadovautis. Tačiau didelė mūsų gėda ta, kad Lietuva dar nėra šios organizacijos narė“,– teigia p. Bartkus.

Nejuda

Dėl VK rekomendacijų reglamentuoti VšĮ darbuotojų atlyginimus įgyvendinimo darbo grupė pluša jau 4 metai. Valdas Rupšys, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sekretorius, tos darbo grupės vadovas, aiškina, kad „dabar yra svarbesnių darbų“, todėl šis klausimas nukeltas į š.m. trečiąjį ketvirtį. Kol kas kalbama tik apie VšĮ vadovų algų reglamentavimą. „Jeigu tas netenkins, žiūrėsime, kokiu mechanizmu leistis žemyn“,– sako p. Rupšys.„Iš esmės niekas nepajudėjo, nors pasitarimuose dėl valstybės lėšų taupymo vienu iš šaltinių nurodome būtent VšĮ. Jeigu jau susipaudžia biudžetininkai, kodėl nieko nekalbama apie VšĮ, kurios gauna išlaikymą iš biudžeto. Yra vilčių kad gal Saulėtekio komisija ką nors pajudins“,– sako Rimantas Sanajevas, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktorius.Jis nemato prasmės VK darsyk grįžti prie VšĮ veiklos audito. „Kam grįžti, jei atlikę auditą, nesulaukėme jokios reakcijos, o problema išliko iki šiol. Šiuo kriziniu laikotarpiu sutvarkyti VšĮ yra labai svarbu, juo labiau kad valstybė gali jas suvaldyti“,– viliasi p. Sanajevas.

Iki šiol – tik šnipštai

Ponas Milaknis VŽ tikino, kad lobistų spaudimui nesikišti į VšĮ daržą nepasiduos. Toks pats ryžtingas pradžioje atrodė ir Valdemaras Sarapinas, ankstesnės Saulėlydžio komisijos pirmininkas. Tačiau, išnagrinėjusi 99 ministerijų atstovaujamų VšĮ veiklą ir pateikusi rekomendacijas, komisija buvo priversta pripažinti, jog tai buvusi sunkiausia jos veiklos dalis.Tąsyk komisija padarė išvadas, kad prieš priimant sprendimą steigti VšĮ, teiksiančią viešąsias paslaugas, turi būti atliktas įvertinimas, ar rinkoje nėra kitų subjektų, galinčių teikti atitinkamas paslaugas, iš kurių šias paslaugas būtų galima pirkti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. Ji konstatavo ir tai, kad institucijos nesilaiko galiojančių teisės normų dėl viešųjų įstaigų steigimo, veiklos valdymo, jos finansavimo ir tokiu būdu neužtikrina efektyvaus valstybės biudžeto lėšų naudojimo. Ji netgi pasiūlė Vyriausybei sisteminius spendimus dėl viešųjų įstaigų veiklos ir konkrečius pasiūlymus dėl 99 svarstytų viešųjų įstaigų veiklos efektyvumo ir tęstinumo tikslingumo.
Tai buvo 2007 m. Šiandien iš 99 nagrinėtų VšĮ 2 likviduotos, 2 sujungtos į vieną biudžetinę įstaigą, iš 1 steigėjų pasitraukė Užsienio reikalų ministerija.VšĮ Lietuvoje
skaičius
2006 12 31 3.687
2007 12 31 4.089
2008 12 31 4.561
2009 03 01 4.662
Šaltinis: RC

VŽ INFO

VšĮ pranašumai:
- nenustatytas mažiausias būtinas dalininko įnašo dydis steigiant VšĮ;
- turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ūkine-komercine veikla, kuri yra neatsiejamai susijusi su jos veiklos tikslais;
- neprivalo teikti metinės finansinės atskaitomybės Juridinių asmenų registrui;
- turi teisę gauti 2% gyventojų pajamų mokesčio;
- bankroto atveju savininkas ar steigėjai neatsako savo turtu;
- steigėjas gali būti vienas asmuo, jo raštiški sprendimai prilyginami steigiamojo susirinkimo sprendimui;
- steigėjais gali būti valstybė, savivaldybės ir kiti iš įstaigos veiklos nesiekiantys sau naudos asmenys, sudarę VšĮ steigimo sutartį;
- jei steigėjas - vienas asmuo, vietoj steigimo sutarties jis surašo ir pasirašo steigimo aktą;
- dalininkų įnašai gali būti pinigai, taip pat pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą įvertintas materialus ir nematerialus turtas;
- rezervai iš pelno sudaromi, keičiami, naudojami ir panaikinami visuotinio dalininkų susirinkimo sprendimu;
- auditas atliekamas, kai visuotinis dalininkų susirinkimas priima sprendimą jį atlikti ir išrenka audito įmonę;
- jei steigėjas - vienas asmuo, sprendimus dėl pelno rezervo, audito jis priima vienasmeniškai;
- gautas pelnas gali būti naudojamas tik VšĮ įstatuose nustatytiems tikslams siekti;
- VšĮ, kurių mokestinio laikotarpio pajamos iš ūkinės komercinės veiklos neviršija 1 mln. Lt, apmokestinamojo pelno dalis, atitinkanti 25.000 Lt sumą, apmokestinama taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusi dalis - taikant 20 procentų mokesčio tarifą. Pelno nesiekiančių vienetų ūkinės komercinės veiklos pajamoms nepriskiriamos iš veiklos, vykdomos tenkinant viešuosius interesus, gautos pajamos, kurios skiriamos tokiai veiklai finansuoti.
- VšĮ, sudariusios sutartis su savivaldybe ar tarnyba, turi teisę teikti pirminę teisinę pagalbą. Tokių VšĮ veiklai gali būti perduotos laikinai naudotis panaudos pagrindais valstybės ir savivaldybių negyvenamosios patalpos, kitas turtas. Pirminė ir antrinė teisinė pagalba finansuojama iš valstybės biudžeto;
- turinčioms teisę teikti labdarą ir paramą iš pajamų leidžiama atskaityti visas išmokas (išskyrus išmokas grynaisiais pinigais, viršijančias 250 MGL dydžio sumą vienam paramos ar labdaros gavėjui per mokestinį laikotarpį), įskaitant perleistą turtą, suteiktas paslaugas, kurios skirtos labdarai ir paramai.Šaltinis: įstatymai, VŽ

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Partijų reitinge konservatorius lenkia „valstiečiai“ 10

Partijų reitinge valdančioji Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS) po ilgo laiko nežymiai aplenkia...

Verslo aplinka
2018.09.22
Tarp kandidatų į prezidentus pirmauja Nausėda ir Skvernelis 11

Paprašyti įvardinti geriausius pretendentus į prezidento postą, gyventojai dažniausiai rinkosi šią savaitę...

Verslo aplinka
2018.09.22
Popiežius Lietuvoje lankėsi prieš ketvirtį amžiaus – ar išgirdome jo žodžius Premium 1

1993 m. rugsėjį šv. Jonas Paulius II išlipęs iš lėktuvo pabučiavo Lietuvos žemę prabėgus vos kelioms dienoms,...

Verslo klasė
2018.09.21
„Airbnb“ pakluso Eurokomisijai – keis kainų paskelbimo politiką 1

Apgyvendinimo paslaugų įsigijimo tarpininkavimo paslaugas teikianti interneto platforma „Airbnb“ įsipareigojo...

Verslo aplinka
2018.09.20
Seime liepsnoja diskusijos dėl kogeneracinių jėgainių ateities 3

Atliekų deginimo gamyklų negalima statyti arčiau nei už 20 km atstumu nuo gyvenamųjų vietovių. Vyriausybė...

Verslo aplinka
2018.09.20
Gerokai didėja valstybės rinkliava už oro vežėjų licenciją 1

Civilinės aviacijos administracijos (CAA) renkama oro vežėjų licencijos rinkliava padidinta tris kartus.

Verslo aplinka
2018.09.19
Interviu su Valstybinių miškų urėdijos vadovu – apie naują komandą, kirtimus Labanoro girioje Premium 2

Marius Pulkauninkas, VĮ Valstybinių miškų urėdijos (VMU) direktorius, skaičiuoja, kad naujoje vadovų...

Agroverslas
2018.09.19
2021-aisiais Lietuvoje liks vienas pagalbos numeris

Vyriausybė siūlo Seimui priimti įstatymą, kad po kelerių metų Lietuvoje liktų vienas modernizuoto Bendrojo...

Verslo aplinka
2018.09.19
MMA kitąmet turėtų padidėti iki 430 Eur 19

Nors Vyriausybės, darbdavių ir profsąjungų atstovus vienijanti Trišalė taryba fiksuoja skirtingas nuomones...

Verslo aplinka
2018.09.18
Trijų jūrų infrastruktūros sąraše – sinchronizacija, „Via Baltica“, „Rail Baltica“, GIPL

Trijų jūrų iniciatyvos viršūnių susitikime Rumunijoje Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų regiono lyderiai...

Verslo aplinka
2018.09.18
Imtasi svarstyti kitąmet vyksiančių rinkimų datų paskelbimą

Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų įvykti kitų metų kovo 3 d., prezidentas turėtų būti renkamas...

Verslo aplinka
2018.09.18
Seimo sesijos darbų programoje – keli šimtai projektų

Rugsėjo 10-ąją prasidėjusioje ir iki Kalėdų vyksiančioje Seimo rudens sesijoje planuojama apsvarstyti iki 600...

Verslo aplinka
2018.09.18
Klausimų mąžta, bet atsakymų į kai kuriuos dar teks palaukti Premium 5

Potencialių pretendentų į prezidentus sąraše kol kas yra septynios pavardės. Politologai ir sociologai...

Verslo aplinka
2018.09.18
Žygimantas Pavilionis nedalyvaus prezidento rinkimuose 14

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos ir Seimo narys Žygimantas Pavilionis...

Verslo aplinka
2018.09.17
Liberalai į Klaipėdos merus kels S. Gentvilą 1

Klaipėdos miesto liberalai kandidatu į merus iškėlė Seimo narį Simoną Gentvilą.

Verslo aplinka
2018.09.17
Gitanas Nausėda pranešė dalyvausiąs prezidento rinkimuose 52

Apklausose pirmaujantis ekonomistas Gitanas Nausėda dalyvaus kitąmet gegužę vyksiančiuose prezidento...

Verslo aplinka
2018.09.17
Konservatoriai pirminiams prezidento rinkimams kelia 12 kandidatų 11

Opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) skyriai dalyvauti pirminiuose šios...

Verslo aplinka
2018.09.17
Prezidentė siūlo antstolių paslaugų įkainius koreguojančias pataisas 10

Vykdymo bylos administravimo išlaidų antstoliai nebegalės susieti su išieškoma suma, o atlygis antstoliui bus...

Verslo aplinka
2018.09.17
Rinkimų proga galėtų labiau paglostyti savivaldą 2

Iki didžiojo balsavimo maratono Lietuvoje lieka mažiau kaip pusmetis. Kitų metų kovą dukart eisime prie...

Verslo aplinka
2018.09.17
Renkant Seimo narį Zanavykų apygardoje prireiks antrojo turo 5

Po dviejų savaičių, paskutinę rugsėjo dieną, Zanavykų vienmandatėje apygardoje bus surengtas antrasis Seimo...

Verslo aplinka
2018.09.16

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau