Islandijos byla

Publikuota: 2009-02-23
Atnaujinta 2015-06-03 15:12

Buvo pirmadienis. Praėjusių metų rugsėjo 29
dieną prieš atsidarant bankams Islandijos vyriausybė paskelbė, kad
nacionalizuojamas „Glitnir“, vienas iš trijų didžiausių Islandijos komercinių
bankų. O prieš kelias savaites Islandijos bankų priežiūros institucija suteikė
bankui nuodėmių atleidimą. Kas atsitiko?

Keletu dienų anksčiau „Glitnir“ vadybos pirmininkas ir direktorius slapta susitiko su centrinio banko direktoriais ir pranešė jiems, kad bankas turi rūpesčių. „Glitnir“ turėjo ilgalaikių sutarčių, jomis refinansuodavo trumpalaikes skolas – reikšminga jų dalis buvo sudaryta su „Lehman Brothers“. „Lehman Brothers“ dingo. Taigi „Glitnir“ verkiant reikėjo užsienio valiutos. Centrinis bankas, atmetęs užstatus, pasiūlytus „Glitnir“, ir pasitaręs su vyriausybe, nusprendė nacionalizuoti banką.Centinis bankas aiškiai manė, kad tai nuramins rinkas ir atkurs pasitikėjimą Islandijos bankais. Dabar atrodo, kad apsiskaičiavimo. Reitingų agentūros („Moody“s“, „Standard bei Poor“s“) paskubėjo pažeminti Islandijos valstybės skolinimosi patikimumo indeksą ir taip atspindėjo požiūrį, kad vyriausybė neįstengs perimti bankų įsipareigojimų. Islandijos bankų imamų paskolų rizikos mokestis staiga padidėjo. Bankų sistema svyravo ant bedugnės krašto. Taip prasidėjo savaitė, o pasibaigė ji visos finansų sistemos griūtimi.Islandijos vyriausybė spalio 6 d. Altinge (parlamente) prastūmė ypatingos skubos įstatymus. Jie suteikė teisę finansų priežiūros tarybai perimti bankų valdymą. Kad būtų išvengta indėlių atsiėmimo, įstatymas apibrėžė, jog visi indėliai Islandijos bankuose yra visiškai garantuoti vyriausybės. Bet atėjo eilė antram bankui – „Landsbankinn“ irgi turėjo paskelbti apie nemokumą. Šis bankas turėjo filialų užsienyje – Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir kitur. Britanijos vyriausybė greitai įšaldė jo turtą, kad apsaugotų savo piliečių interesus. Iki to laiko visos Islandijos bendrovės užsienyje jau buvo apniktos įtarimų. Britanijos vyriausybė net nuėjo taip toli, jog pritaikė neseniai priimtą „teroristinį įstatymą“, kad perimtų Britanijoje registruotas bendroves, kurių savininkai – Islandijos bankai, įskaitant didžiausią – „Kaupthing“. Islandijos (NATO šalies) vyriausybė ir abu Islandijos bankai, veikiantys Londone, pagal šį įstatymą buvo įrašyti į tuos pačius juoduosius sąrašus kaip ir „Al Qaeda“ su kitomis teroristinėmis organizacijomis. Tai buvo paskutinis lašas. „Kaupthing“ krito. Su juo visa finansų sistema atsidūrė griuvėsiuose.Galima sakyti, kad Amerikos bankų krizė (žlugus „Lehman Brothers)“ buvo kibirkštis, įžiebusi liepsną, o toji prarijo Islandijos finansų sistemą. Bet nacionalinė katastrofa gali būti visiškai paaiškinta tik įvertinus pastarųjų keleto metų vidinę Islandijos politiką. Dauguma ekonomistų sutinka, kad įtartinai trūko koordinuotos makroekonominės politikos, galinčios suvaldyti išbalansuotą ekonomiką. Vyriausybė trynė rankas dėl investicijų bumo energetikos sektoriuje, tai pat leido pūstis nekilnojamojo turto burbului lengvai dalydama paskolas. Greitas augimas (vidutiniškai 4,6 procento per metus nuo amžiaus pradžios) paskatino skolinimąsi iš užsienio bei nevaržomą išlaidavimą ir tai atspindėjo perkrypęs prekybos deficito balansas.Viešojo sektoriaus (jis sudarė nuo 36 iki 48 procentų bendrojo nacionalinio produkto (BNP)) plėtra valdant konservatyviai vyriausybei buvo didžiausia pasaulyje. Centrinis bankas nuo 2001 paskelbė laisvą valiutos režimą ir bandė suvaldyti infliaciją apie 2,5 procento lygį (plius minus 4 procentiniai punktai). Pasirodė, kad tai visiškai nerealu. Kai pigių pinigų buvo lengvai gaunama iš užsienio, dviženklė centrinio banko palūkanų norma pasirodė ne tik negalinti efektyviai riboti infliacijos, bet turėjo ir šalutinį nepageidaujamą poveikį – sustiprino kroną. Tai sukėlė daug neigiamų pasekmių. Paskatino perteklinį importą, vartojimą ir įsiskolinimo didėjimą, taip pat nebekontroliuojamai kylantį prekybos deficitą. Kai palūkanų normų skirtumas tarp Islandijos ir užsienio pasiekė dviženklį skaičių, į vidų pradėjo plaukti spekuliacinis kapitalas ir greitai susižerdavo pelnus dėl valiutų kursų skirtumo. O tai dar kėlė kursą ir didino bendrą ūkio disbalansą.Kai užsienio spekuliantai, pajutę pavojų, puolė atsiiminėti savo pinigų, kronos vertė krito. Tiesa, „žlugimas“ būtų tikslesnis žodis paaiškinti tam reiškiniui. Nuo 2008 metų pradžios iki finansinės sistemos subyrėjimo spalio mėnesį kronos vertė krito 70 procentų. Kurį laiką krona nebuvo oficialiai registruota valiuta, ja buvo galima prekiauti tik juodojoje rinkoje. Taigi Islandija patyrė dvigubą krizę tuo pačiu metu – bankų krizę ir valiutos krizę. Iš jų valiutos krizė yra labiau griaunanti.

Islandija ir Airija: lemtingas skirtumas

Šiame kontekste įdomu palyginti dviejų salų – Islandijos ir Airijos – likimus. Abiejų salų ekonomikos vis džiugino greito ekonomikos augimo laikotarpiais. Abiejose šalyse plėtrą maitino nuolatinė užsienio kapitalo investicijų srovė. Abiejose šalyse gyvenimo ir vartojimo lygis pašoko. Abi ekonomikos jautė perkaitimo įtampą. Bet tuo panašumai ir baigiasi. Didysis skirtumas tas, kad Airija yra Europos Sąjungos narė ir Europos piniginės sąjungos partnerė, o jos nacionalinė valiuta yra euras. Kita vertus, Islandija eksperimentavo su savo krona mažiausioje teritorijoje pasaulyje laisvai plaukiant kapitalui visiškai atvirose finansų rinkose. Išaiškėjo, kad tai didžiulis skirtumas.Islandijos komerciniai bankai užaugo pernelyg dideli tokiai šaliai, o gal Islandija buvo per maža bankams. Airijos vyriausybės vadovas (air. taoiseach) Brianas Cowenas sakė: „Ačiū Dievui, Airija yra Europos Sąjungos narė ir jau seniai įsivedė eurą. Kitaip mes galėjome atsidurti tokioje pat padėtyje kaip Islandija.“ Jis teisus. Iš visų lemtingų klaidų, padarytų Islandijos vyriausybės ir centrinio banko, – o jų buvo daug – sunkiausios buvo užsispyręs priešinimasis dėl stojimo į Europos Sąjungą ir euro įvedimo.Greita Islandijos bankų plėtra kartu akivaizdžiai pažeidžiama krona turėjo jau prieš keletą metų signalizuoti Islandijos vyriausybei ir centriniam bankui apie pavojų. Kokios buvo galimybės veikti? Viena – padidinti centrinio banko užsienio valiutos rezervus taip, kad jie bent jau atitiktų bankų trumpalaikius įsiskolinimus. Tai būtų brangus sprendimas, o ir rizikingas. Vėliau, kai prieiti prie pigių pinigų užsienyje pasidarė sunkiau, šio sprendimo galimybės nebeliko.


Kitas sprendimas būtų priversti bankus, bent jau didžiausius, perkelti jų pagrindines buveines į euro zoną. Juk maždaug keturi penktadaliai jų veiklos vykdyta ne Islandijoje, o daugiausia euro zonoje. Tai būtų pašalinę dabartinės valiutos riziką ir įtrauktų bankus į atitinkamų centrinių bankų indėlių garantijų sistemą, taip pat laiduotų Europos centrinio banko paramą. Nors šis klausimas buvo iškeltas viešai, niekuomet valdžios nebuvo rimtai aptartas.

Trečia galimybė buvo stoti į Europos Sąjungą ir siekti atitikti Mastrichto kriterijus, kad būtų galima įsivesti eurą. Tačiau ši galimybė nebuvo laikoma tinkama dėl konservatorių partijos vadovybės, vadovaujančios vyriausybei, antieuropietiškų nuostatų. Jų euroskepticizmas yra iš dalies inspiruotas bendraminčių tarp britų torių, iš dalies – Amerikos neokonservatorių ideologų, žiūrinčių į Europos Sąjungą kaip į savotišką socialistinį sąmokslą, o iš dalies – jų pačių nacionalistinio paveldo.

„Nothern Rock“ banko griūtis Didžiojoje Britanijoje paspartino įvykius. Pigių pinigų trumpalaikėms skoloms dengti laikai baigėsi. Palūkanų normos augo. Galiausiai reitingų agentūros iš naujo peržiūrėjo labai įsiskolinusių šalių ir finansinių institucijų įverčius. Nors Islandija kaip valstybė tuomet neturėjo skolų, Islandijos bankai ir namų ūkiai buvo itin smarkiai įsiskolinę. Reitingų agentūros nuvertino ir Islandijos bankų, ir pačios šalies kredito reitingus. Jau 2008 m. viduryje Islandijai nebeliko galimybių ieškotis pagalbos užsienyje.

Islandijos padėties apžvalga neįkvėpė pasitikėjimo Islandijos vyriausybės ar centrinio banko gebėjimais susidoroti su padėtimi. Tokiomis aplinkybėmis Tarptautinio valiutos fondo (TVF) gelbėjimo planas Islandijai buvo laikomas būtina pradine sąlyga, kad pagalbos suteiktų kiti centriniai bankai. Taip Islandija tapo pirmoji vadinamoji išsivysčiusi šalis, prašanti TVF pagalbos per pastaruosius 36 metus. Jokių kitų galimybių nebeliko.

Privatus uždarbis, bendras nuostolis

Islandijos pagalbos kreipimasis į TVF, nors ir buvo itin skubus, vis dėlto buvo atidėtas daugeliui savaičių. Priežastis? Ginčas tarp Islandijos ir Didžiosios Britanijos vyriausybių. Dėl ko buvo nesutariama? „Landsbankinn“ buvo įsteigęs padalinius Jungtinėje Karalystėje ir Nyderlanduose, už indėlius siūlė konkurencingas palūkanų normas. Kiti Islandijos bankai darė tą patį, bet per antrines įmones, o šios buvo prižiūrimos atitinkamų šalių institucijų ir dalyvavo tų šalių indėlių garantijų sistemoje.Kai Islandijos bankai griuvo, iš karto kilo klausimas, kas turėtų garantuoti už indėlius. Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimą bankų padaliniai užsienyje yra prižiūrimi kilmės šalies institucijų. Islandijos bankų suformuotas indėlių garantijų fondas nė iš tolo neturėjo pinigų, reikalingų apmokėti indėlių garantijoms.Islandijos ministras pirmininkas iš pradžių tvirtino, kad šiedu dalykai – diskusija su Didžiosios Britanijos vyriausybe ir Islandijos kreipimasis dėl TVF pagalbos – yra nesusiję. Jis net didvyriškai paskelbė, kad nepasiduos britų grasinimams šiuo klausimu, ir pasiūlė, kad ginčą spręstų nepriklausomas arbitras. Galiausiai juo tapo Prancūzija, kadangi tuo metu pirmininkavo Europos Sąjungai (ES). Ji ir išsprendė ginčą. Labai paprastai. Islandijai buvo tiesiog pasakyta, kad ES nepritars TVF gelbėjimo plano įgyvendinimui, kol Islandija nesutiks sumokėti minimalių garantijų už indėlius kaip apibrėžta ES direktyvoje ir patvirtinta ES komisijos.Kartu Europos Sąjunga aiškiai parodė, kad Islandija gaus paskolų ir jos leis vyriausybei įvykdyti dalį įsipareigojimų indėlininkams. ES argumentavo, kad kiekviena abejonė indėlių garantijų sistema Europoje gali pakirsti pačios ES finansų sistemos stabilumą. Taip pat Islandijai buvo pasakyta, kad jeigu šalies vyriausybė skubos tvarka spalio mėnesį priimtuose įstatymuose garantavo visų Islandijos piliečių indėlių saugumą, tai tokia pati taisyklė turėtų būti taikoma visiems Europos ekonominės erdvės piliečiams. Nediskriminavimas nacionaliniu pagrindu yra pamatinė taisyklė, taikoma be išimčių visoje Europos ekonominėje erdvėje.Šis sprendimas kelia dvi esmines problemas: viena – ar Islandijos skolos našta artimojoje ateityje nepranoks šalies gebėjimo mokėti ir taip nesugriaus perspektyvų greitai atsigauti. Kita – klasikinė moralinės rizikos problema, ji visuomet iškyla prasidėjus tokio pobūdžio finansinėms krizėms. TVF skaičiuoja, kad Islandijos skolos našta prasidėjus krizei sieks 80 procentų bendro nacionalinio produkto. Tai daug kartų daugiau negu santykinai turėjo skolintis Švedija, kai 1992–1995 krizės laikotarpiu gelbėjo bankus.Islandijos valdžia vis dar bando išsiaiškinti bankrutavusių bankų padėtį ir derasi su jų užsienio kreditoriais. Bendras paveikslas kol kas visiškai neaiškus. Bet blogiausias scenarijus, atsižvelgiant į turto nuvertėjimą ir rimtą Islandijos BNP susitraukimą, rodo, kad skolos našta gali pasiekti pusantro BNP. Tai reikštų, kad skola, tenkanti vienam žmogui, bus dvigubai didesnė už tekusią Vokietijai po Pirmojo pasaulinio karo. Vokietijos atveju pokarinė skolos našta, užkrauta nugalėtojų, buvo tokia sunki, kad slėgė Vokietijos ekonomiką daugelį metų, stūmė į hiperinfliaciją ir politinę suirutę, o galų gale viskas baigėsi nauju pasauliniu karu. Islandijos atveju pasekmės gali būti ne tokios ilgalaikės, bet jos gali pražudyti viltį atsigauti netolimoje ateityje.Didelė rizika atneša dosnų atlygį. O tai reiškia, kad, kai rizikingos investicijos žlunga, investuotojai patys turėtų prisiimti nuostolius. Jeigu ne – visa kapitalistinė sistema griūva dėl moralinės rizikos. Kodėl koks nors investuotojas turėtų likti doras arba bent jau žaisti pagal taisykles, jei jis gali tikėtis, kad kiti, tai yra mokesčių mokėtojai, jį išgelbės? Jungtinėse Valstijose, šiuolaikinėje kapitalizmo citadelėje, pamatinė taisyklė, taikoma gelbstint rizikos kapitalistus, yra tokia: jeigu jie džiaugėsi visais pelnais, gautais rizikuojant, jie taip pat turi patys pakelti ir žlugimo naštą. Išimtis gali būti taikoma tuomet, kai toks nesėkmę patyręs kapitalistas yra gana stambus žaidėjas ir jo žlugimas kartu suardytų ir visą sistemą.Toks pateisinimas netinka Islandijai. Visos šalies finansinė sistema jau subyrėjusi. Klausimas toks: kodėl Islandijos mokesčių mokėtojai verčiami užsienio vyriausybių ar tarptautinių institucijų mokėti sąskaitą, kurią paliko Islandijos rizikos kapitalistai? Atsakymas, rodos, toks: kadangi nėra jokios kitos išeities, išskyrus emigraciją. Ir tai yra būtent tai, ką rengiasi daryti nemenka dalis jaunų Islandijos profesionalų. Islandija dabar yra patekusi į ne itin pavydėtiną padėtį – jai tenka atsiduoti TVF malonei.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Gelbėjimo planas ar kolektyvinė bausmė

Pastaruosius du dešimtmečius Pasaulio bankas ir TVF gyvavo veikiami vadinamojo Vašingtono susitarimo. Tai reiškia, jie vadovavosi neokonservatyvia ideologija, o ji suponuoja, kad valstybė visuomet yra dalis problemos, bet niekuomet nėra dalis sprendimo. Šalys savo pačių labui turėtų atsiverti laisvajai prekybai ir laisviems kapitalo srautams be jokių apribojimų ar vyriausybių kišimosi. Visos problemos turi būti paliktos spręsti rinkoms, kadangi jos pačios neišvengiamai ištaiso savo klaidas. Šalims, žaidžiančioms pagal taisykles, bus atlyginta greitu ekonominiu augimu ir inovacijomis, o gerovė galų gale nuvarvės iki visos visuomenės. Nepaklūstančios šalys bus nubaustos sąstingiu ir nedarbu, kadangi jos liks nekonkurencingos pasaulio rinkoje.1997–1998 metų krizės Azijoje atveju TVF pritaikė savo griežtąją programą šalyse, kurias paveikė masinis kapitalo atoslūgis. Šios programos pamatai yra staigus ir didelis bankų paskolų palūkanų normų kėlimas (kad būtų išvengta kapitalo bėgimo ir būtų palaikoma valiutos vertė) ir fiskalinio taupymo programa, numatanti rimtą socialinių išlaidų karpymą – ir investicijų, ir gerovės srityse. Dabar jau sutariama, kad TVF neteisingai įvertino padėtį ir nevykusiai pritaikė vaistus. Pietų Korėjos atveju, pavyzdžiui, programa nepadėjo išvengti kapitalo bėgimo, palaikyti vono vertės (jis krito 49 procentais) ir sukūrė daug blogesnę socialinę-ekonominę padėtį negu galėjo būti.Vėliau TVF viešai atsiprašė dėl savo klaidų, taigi lyg ir suteikė šiokios tokios vilties, kad iš klaidų mokosi. Kalbant apie šią krizę, verta atkreipti dėmesį, kad nė viena išsivysčiusi šalis netaiko standartinių TVF propaguojamų griežtų vaistų.Kadangi Islandija yra pirmoji vadinamoji išsivysčiusi šalis, kuri per pastaruosius 36 metus pateko į TVF globą, yra prasmės paklausti, ar TVF ko nors išmoko iš praeities klaidų?

Atsakymas, atrodo, yra „taip ir ne“. Trys pagrindiniai Islandijos gelbėjimo plano atramos taškai yra tokie: 1) stabilizuoti valiutos kursą; 2) aiškinant poreikiu „apsaugoti tarptautinius santykius“, priversti Islandiją sumokėti užsienio kreditoriams daugiau negu reikalautų teisiniai įsipareigojimai, vertinant iš vyriausybės žiūros taško; 3) įtvirtinti „vidutinės trukmės fiskalinį stabilumą“. Verta pastebėti, kad TVF priėmė tą faktą, jog Islandijos krona visiškai prarado patikimumą. Ją iš naujo paleisdami į apyvartą fondas numato trumpalaikius „kapitalo atoslūgio ribojimus“. Tai realistiška. Bet spaudimas, kad centrinis bankas palaikytų 18 procentų palūkanų normas (aiškinamas būtinumu palaikyti kronos vertę) ir išlaikymas sistemos viduje likusio spekuliacinio kapitalo prastą padėtį tik dar labiau pablogins.Dabar Islandijos ūkis patekęs į defliacinę spiralę. Pakelti palūkanų normas daugiau kaip 20 procentų būtų labai veiksminga priemonė nuvaryti į bankrotą vis dar šalyje veikiančias neįsiskolinusias įmones, taip padidinti nedarbą ir bendrą skurdą. Tai būtų visiškai priešingas veiksmas tam, ką centriniai bankai daro visame pasaulyje – tai yra mažina palūkanas stengdamiesi skatinti ekonomiką. Neįvertindamas Islandijos ilgalaikio įsiskolinimo TVF gali žlugdyti ekonomiką ir sykiu stabdyti galimą greitą atsigavimą. Antra vertus – fiskalinio taupymo programą reikėtų vertinti kaip sąlygiškai švelnią, nes ji „nesikandžios“ iki 2010. Bet net ir tai yra abejotina strategija, pažymėjo buvęs Švedijos ministras pirmininkas Göranas Perssonas, 1992–1995 m. administravęs Švedijos gelbėjimo programą Skandinavijos finansinės krizės metu.INFO
Pamokos

Jeigu vardintume pamokas, kurių galima išmokti iš Islandijos žlugimo, tarp jų tikrai turėtų būti tokios:
1. Pasaulyje, kuriame didžiulis kapitalas nevaržomai juda per tautines sienas, maža „nepriklausomos“ valiutos zona neturi jokių galimybių išlikti praūžus dabartiniam (arba būsimam) finansiniam uraganui.
2. Jeigu Islandija būtų parodžiusi apdairumą kaip Airija ir įstojusi į ES bei įsivedusi eurą, sekdama buvusiomis Europos laisvosios prekybos sutarties partnerėmis (Suomija, Švedija ir Austrija) 1995 m. arba kiek vėliau, ji būtų patyrusi bankų krizę, bet būtų išvengusi žlugdančios valiutos krizės, o būtent ji gali padaryti Islandijos užsienio skolos naštą nepakeliamą.
3. Kitoms mažoms Europos valstybėms pamoka būtų paspartinti griežtas ekonomines programas, kad greičiau būtų pasiekti Mastrichto kriterijai ir būtų galima įvesti eurą.
4. Europos Sąjungai laikas peržiūrėti finansų rinkų priežiūros institucijų tinklą ir sukoordinuoti visos Europos indėlių garantijų sistemas.
5. Visas pasaulis galėtų iš šio pamišusių nuo godulio ir beatodairiškumo finansų rinkų spektaklio išmokti, kad laikas tarptautiniu mastu sutarti dėl griežto reguliavimo ir priežiūros, taikyti griežtas bausmes taisyklių nesilaikantiems veikėjams.
6. Paskutinė pamoka, kurią verta išmokti visai tarptautinei bendruomenei, – laikas baigti šešėlines operacijas lengvatinių mokesčių zonose.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Norite pasiūlyti temą, turite pastabų, pasiūlymų ar klausimų? Parašykite „Verslo žinių“ redaktoriams.

Jei norite suteikti konfidencialios informacijos, rašykite vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt

Psichologė N. Norvilė: ne kiekvienas vadovas susimąsto, kad turi ekspertą Premium

Tyrimai rodo, kad dauguma vyresnio amžiaus lietuvių norėtų pasitraukti iš darbo rinkos vos gavę galimybę. Jie...

Vadyba
2022.08.16
Verslas ir vadovavimas Italijoje, JAV ir kitur – ką derėtų importuoti į Lietuvą? Premium

Verslo organizavimas ir vadovavimo principai dažnai yra nulemti aplinkos, kurioje organizacija veikia. Pirštu...

Vadyba
2022.08.15
Kaip sugalvoti idėją verslui: dažniausiai ji tūno pašonėje Premium

Verslas mėgsta tikslius apskaičiavimus, tačiau pradedantieji, nors ir dėliojasi būsimos veiklos planą, nėra...

Gazelė
2022.08.15
Rusiškas raketas Europoje gali pakeisti E. Musko „SpaceX“

Europos kosmoso agentūra (ESA) pradėjo preliminarias technines diskusijas su Elono Musko kosmoso technologijų...

Inovacijos
2022.08.15
Pakeisti nepopuliarią technologiją: interneto slapukų galas Premium 1

Slapukai (angl. cookies) yra nedidelis teksto blokas, kurią svetainė siunčia į lankytojo naršyklę ir išsaugo...

Inovacijos
2022.08.15
Dėstytojų patarimai yra gerai, bet verslo realybė – visai kitokia Premium

Vien idėjos verslui sukurti neužtenka – reikia ir plano. Kai kurie jį susidėlioja dar studijų laikais,...

Gazelė
2022.08.14
Laimingos mokytojos dienoraštis Premium

#kaiužaugsiubūsiumokytoja, #laimingosmokytojosgyvenimas, #ilgaspostas. Tai mano mylimi hashtag’ai – jie...

Laisvalaikis
2022.08.13
Per užpuolimą subadytas rašytojas S. Rushdie prijungtas prie kvėpavimo aparato

Britų rašytojas Salmanas Rushdie, dėl savo kūrybos sulaukęs Irano grasinimų jį nužudyti ir priverstas...

Verslo aplinka
2022.08.13
Rašytojas S. Rushdie užpultas scenoje Niujorko valstijoje

Britų rašytojas Salmanas Rushdie, dėl savo kūrybos sulaukęs Irano grasinimų jį nužudyti, penktadienį buvo...

Laisvalaikis
2022.08.12
A. Ragauskas: lyderiai rizikuoja, jeigu neprisitaiko – matome, koks ramus yra V. Zelenskis Premium 1

Pasaulis keičiasi, todėl vadovai privalo rasti tinkamus sprendimus netikėtose situacijose. Prof. dr. Arminas...

Vadyba
2022.08.12
M. Mozūras apie IT specialistų stresą: programuotojo darbas gali būti vienišas Premium

„EqualEngineers“ tyrimas atskleidė, kad informacinių technologijų (IT) srities darbuotojai, kurie dažniau...

Vadyba
2022.08.12
Istorikas S. Plochijus: karai, po kurių žlunga imperijos, nėra naujiena Premium

„Financial Times“ su Ukrainos istorijos Harvardo universiteto profesoriumi Serhijum Plochijum kalbasi apie...

Laisvalaikis
2022.08.11
Antarktida tirpsta greičiau, nei manyta

Palydovinės nuotraukos rodo, kad didžiausias pasaulyje ledo masyvas dėl klimato kaitos traukiasi greičiau, o...

Laisvalaikis
2022.08.11
D. Dundulis: skolintis pas mane niekas neikit, jei bėda atsitiks – duoti galiu (II dalis) Premium

Dainius Dundulis, „Norfos“ įmonių grupės pagrindinis akcininkas, antroje podkasto dalyje pasakoja apie...

Prekyba
2022.08.11
Prezidentas atėmė valstybės apdovanojimą iš čiuožėjų M. Drobiazko ir P. Vanago 24

Prezidentas Gitanas Nausėda trečiadienį išbraukė iš valstybės apdovanotųjų sąrašo ledo šokėjus Margaritą...

Laisvalaikis
2022.08.10
Panerių memorialo istorija. Kodėl mums reikia atminties vietų

Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto istorikas Zigmas Vitkus...

Laisvalaikis
2022.08.10
Baltarusių opozicija: nuo režimo bėgantieji į Lietuvą gali patekti tik nelegaliai 2

Nuo Aliaksandro Lukašenkos, neteisėto Baltarusijos vadovo, režimo bėgantys baltarusiai į Lietuvą gali patekti...

Verslo aplinka
2022.08.09
Kaip atostogauti, kad norėtųsi grįžti į darbą? Verslo tribūna

Atostogos – vienas labiausiai laukiamų mūsų metų įvykių. Į jį sudedame daug lūkesčių ir planų pailsėti,...

Vadyba
2022.08.09
Rekordas – trumpiausia diena Žemėje

Tie, kurie vis pasiguodžia, kaip greitai prabėga diena, turi tam pagrindo: šių metų birželio 29 d. Žemė...

Laisvalaikis
2022.08.08
Prezidentūra spręs dėl M. Drobiazko ir P. Vanago ordinų, jei jie čiuoš D. Peskovo žmonos projekte Sočyje 5

Prezidentūra spręs dėl ledo šokėjams Margaritai Drobiazko ir Povilui Vanagui įteiktų Lietuvos valstybės...

Laisvalaikis
2022.08.08

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku