Greitai augančio verslo valdymas arba kad svajonė nevirstų katastrofa

Publikuota: 2014-01-23
Atnaujinta 2015-06-01 12:56
Gintautas Mažeika. „Mažeika ir partneriai“ vadovaujantis partneris
Gintautas Mažeika. „Mažeika ir partneriai“ vadovaujantis partneris
 

Verslui greitai augant, savininkai ir vadovai susiduria su daugybe naujų iššūkių. Skirtingos problemos ir galimybės reikalauja kitokių sprendimų – tai kas sėkmingai veikė prieš metus laiko nebūtinai gerai veiks verslui greitai augant.

Todėl neišvengiamai turi keistis tokio verslo valdymas, nes priešingu atveju labai greitai ims reikštis greitai augančio verslo skauduliai. Jie ima signalizuoti įmonės savininkams ir vadovams, kad įmonės vystymesi yra kažkas negerai ir jie privalo nedelsiant imtis pokyčių. Šiame straipsnyje aš glaustai aptarsiu pagrindinius greitai augančio verslo skaudulius ir priemones, padėsiančias jų išvengti. Tipiniai greitai augančio verslo skauduliai:

? Vis daugiau laiko skiriama nuolatiniam „gaisrų gesinimui“;
? Paroje ima trukti valandų;
? Strategijos, veiksmų planai rengiami, tačiau niekada tinkamai neįgyvendinami;
? Vadovų daug, tačiau vadyba šlubuoja;
? Darbuotojai nežino ką veikia jų kolegos;
? Darbuotojai menkai žino apie įmonės viziją ir kaip jai sekasi;
? Auga pardavimai, bet ne pelnas.
Vis daugiau laiko skiriama nuolatiniam „gaisrų gesinimui“. Vienas iš dažniausių greitai augančio verslo skaudulių yra nuolatinis darbas suvaldant trumpalaikes krizes – „gaisrų gesinimas“. Ši problema labai aiškiai parodo, kad įmonėje nėra ilgalaikio veiklos planavimo, silpnai išvystytas projektinis valdymas. Tiek darbuotojai atskirai paėmus, tiek pati įmonė kaip visuma diena po dienos dirba niekada nežinodami ko laukti rytoj. Dažnas reiškinys tokiose organizacijose yra užsakymų įvykdymo ir naujų pasiūlymų pateikimo klientams vėlavimas, dėl ko mažėja klientų pasitenkinimas, lojalumas, dalis klientų išeina. Desperatiškai bandant išlaikyti klientus, mažinamos kainos, daromos įvairios nuolaidos. „Gaisrų gesinimui“ taip pat reikalingi papildomi darbuotojai. Todėl mažėja pardavimų pajamos, didėja veiklos sąnaudos ir mažėja konkurencingumas bei pelningumas.
Paroje ima trukti valandų. Kita tipiška greitai augančio verslo problema yra nuolatinis laiko trūkumas. Darbuotojai tokioje įmonėje pradeda galvoti, kad net jei jie dirbtų dvidešimt keturias valandas per parą, septynias dienas per savaitę, vistiek jiems neužtektų laiko tinkamai ir laiku atlikti visus darbus. Kuo daugiau jie dirba, tuo daugiau darbų atsiranda. Darbuotojai pradeda jaustis lyg būtų užburtame rate, iš kurio niekaip nepavyksta ištrūkti. Auga įtampa, stresas, krenta motyvacija ir darbingumas. Žmonės pradeda galvoti, kad tai niekada nepasikeis, todėl pradeda ieškotis darbo. Geriausi darbuotojai išeina. Didėja darbuotojų kaita, auga darbuotojų samdos ir mokymų sąnaudos, mažėja įmonės veiklos efektyvumas ir konkurencingumas.
Strategijos, veiksmų planai rengiami, tačiau niekada tinkamai neįgyvendinami. Įmonių savininkai, vadovai greitai augant verslui paprastai pradeda suprasti, kad reikia daugiau dėmesio skirti ilgalaikiam strateginiam planavimui, veiksmų planų rengimui ir jie pradeda tai daryti. Tačiau visa tai labai retai yra tinkamai ir iki galo įgyvendinama, o tiesiog lieka gulėti stalčiuose. Taip atsitinka todėl, kad įmonės nėra sukūrusios parengtų strategijų, veiksmų planų ir tikslų įgyvendinimo statuso monitoringo, peržiūros ir atnaujinimo bei verslo valdymo apskaitos ir analizės sistemų. Laiku neišsprendus šių klausimų, verslas tiesiog tampa nevaldomu.
Vadovų daug, tačiau vadyba šlubuoja. Įmonėje gali būti susidariusi gana keista situacija, kai yra pakankamai daug žmonių, kurių pareigų pavadinime yra žodis „vadovas“, tačiau gerų vadovų trūkti. Darbuotojai skundžiasi, kad jų vadovai nesugeba tinkamai deleguoti darbus, greitai priimti reikalingus sprendimus, nesuteikia savalaikio atgalinio ryšio, neinformuoja apie įmonėje vykstančius pokyčius, rezultatus, ateities planus ir pan. Vadovai dejuoja, kad jie neturi laiko tinkamai atlikti administracinį darbą, kadangi jie daug dirba augindami verslą. Tai yra dažna situacija, kai siekiant suvaldyti greitai augantį verslą, vadovais yra skiriami sėkmingi savo srities profesionalai, patikimi giminaičiai, draugai, neskiriant daug dėmesio į jų vadybinius gebėjimus ir tikintis, kad jie susidoros su naujom pareigom. Deja, vadovo darbas reikalauja visiškai kitų įgūdžių, kompetencijų ir asmeninių savybių.
Nepakankama vadovų kompetencija greitai augančiame versle gali atvesti įmonę prie labai sunkių padarinių, kurie dažnai baigiasi bankrotu.
Darbuotojai nežino ką veikia jų kolegos. Tokiose įmonėse paprastai tiek atskiri darbuotojai, tiek struktūriniai padaliniai (skyriai, departamentai) nežino tiksliai už ką jie asmeniškai yra atsakingi, taip pat nėra aiški ir kolegų bei kitų padalinių atsakomybė. Todėl darbų dubliavimas, nenoras prisiimti atsakomybę yra pastovus reiškinys. Šios problemos atsiranda todėl, kad nėra aiškios organizacinės struktūros, nėra aiškiai apibrėžtos kiekvienos pareigybės funkcijos ir atsakomybė. Siekiant, kad darbai vis gi kažkaip vyktų, yra priimamai papildomi darbuotojai. Taip yra didinamos personalo ir kitos veiklos sąnaudos, tačiau problema iš esmės neišsisprendžia.
Darbuotojai menkai žino apie įmonės viziją ir kaip jai sekasi.  Dar vienas greito augimo skaudulys yra labai menkas darbuotojų žinojimas apie tai, kokia įmonė siekia tapti ateityje ir kaip jai sekasi einamu momentu. Darbuotojai būna nepatenkinti, kad vadovai neteikia jiems pakankamai informacijos apie įmonės veiklos rezultatus, ilgalaikius tikslus, ateities viziją ir dar blogiau, kai darbuotojai pradeda manyti, kad vadovybė neturi jokios ateities vizijos. Esant tokiai situacijai, darbuotojai pradeda kalbėtis, diskutuoti grupelėse, ima sklisti gandai ir pan. Tokios situacijos susidarymo pagrindinė priežastis yra vidinės komunikacijos sistemos įmonėje nebuvimas. Viso to rezultatas yra mažėjantis darbo efektyvumas, darbuotojų lojalumas, didėjanti kaita, augančios samdos sąnaudos.
Auga pardavimai, bet ne pelnas. Finalinis, tačiau kartu ir esminis greitai augančio verslo skaudulys, kaip rezultatas visų anksčiau pateiktų skaudulių, yra tai, kad daugumoje atvejų auga tik pardavimai, bet ne pelnas. Dažnai pelnas netgi mažėja arba jo iš viso nėra. Taip yra todėl, kad dauguma greitai augančių įmonių yra tiesiog orientuotos į pardavimus, juose yra manoma „Jei pardavimai yra dideli, tai pelnas irgi bus didelis“ arba „Pelnas ateis savaime“. Toks požiūris yra labai klaidingas ir todėl jį reikia kuo greičiau pakeisti, kad vėliau netaptų pražūtingu.Greitai augančių įmonių savininkai ir vadovai turi sugebėti suvaldyti augimą, iš anksto numatyti gręsiančius skaudulius ir efektyviai užkirsti jiems kelią, kad įmonė ir toliau sėkmingai augtų ir vystytųsi. Tam reikia:
• Auginti vadybinę kompetenciją;
• Sekti rinkos tendencijas;
• Sistemingai planuoti ateitį;
• Gerai valdyti finansus;
• Diegti tinkamas verslo valdymo sistemas.
Vadybinės kompetencijos auginimas. Versle yra gana dažnas reiškinys, kai verslininkas sugeneruoja puikią verslo idėją, sėkmingai įkuria įmonę ir išvysto iki tam tikro lygio verslą, o verslui pradėjus greitai augti įkrenta į nesėkmių ruožą. Taip atsitinka todėl, kad greitai augant verslui yra reikalingos visiškai kitos kompetencijos, asmeninės savybės, patirtis nei kuriant verslą. Kuo greičiau verslas auga, tuo daugiau dėmesio reikia skirti efektyviai vadybai, efektyvaus ir tvaraus verslo modelio – sistemos sukūrimui. Šiame verslo vystymosi etape didžiausia kiekvieno verslininko svajonė turėtų būti sukurti tokį verslo modelį, kuris labai sėkmingai veiktų ir jam pačiam tiesiogiai nedalyvaujant.
Todėl verslui greitai augant, verslininkas privalo išmokti labiau pasitikėti savo komandos nariais ir deleguoti jiems dalį savo funkcijų ir atsakomybės. Labai svarbu yra objektyviai įvertinti savo komandos narių dalykinę kompetenciją ir vadybinius gebėjimus, ar tie žmonės yra pasirengę prisiimti papildomas funkcijas ir atsakomybę. Jei pasirodys, kad įmonės viduje tokių žmonių nėra, neišvengiamai reikia susirasti išorėje. Taip pat verslininkas turi išmokti girdėti ką sako jo samdomi vadovai ir leisti jiems daryti sprendimus prisiimant atsakomybę. O tai dažnai yra labai sunku net gi ir labai sėkmingiems verslininkams, tačiau yra būtina norint tvariai augti ir išnaudoti atsirandančias naujas verslo galimybes.
Galų gale verslininkas turi rasti savyje išminties objektyviai įsivertinti ir savo turimą vadybinę kompetenciją ir gebėjimą toliau sėkmingai vadovauti įmonei. Jei pasimatys, kad yra rimtos spragos, yra du tinkami sprendimai – nedelsiant rimtai mokytis arba samdyti kompetentingą direktorių.
Rinkos tendencijų sekimas. Neužtenka pasidaryti rinkos tyrimą tik prieš pradedant verslą, kadangi verslo aplinka keičiasi labai greitai, todėl sekti rinką reikia sistemingai ir pastoviai. Siekiant minimizuoti verslo sprendimų riziką, sprendimai turi būti priimami vadovaujantis kuo naujesne ir teisingesne informacija. Tačiau jei jus ir padarėte labai teisingą sprendimą ir jums šiandien puikiai sekasi, visiškai nereiškia, kad tai tęsis ilgai. Jus nuolatos seka konkurentai ir daro savo sprendimus. Jų pasiūlymas rinkai gali būti patrauklesnis ir jūsų klientai labai greitai sureaguos į tai. Todėl darydami sprendimus visada galvokite apie tai ir ieškokite tokio sprendimo, kurį konkurentams būtų labai sunku pagerinti.
Nuolatos palaikykite ryšį su savo pagrindiniais klientais, partneriais, sekite jų nuotaikas ir laiku darykite teisingus sprendimus. Jus turite sukurti sistemą, skatinančią jūsų pardavėjus rinkti ir dalintis informaciją apie klientų nuotaikas ir atsiliepimus.
Analizuokite rinkodarinių sprendimų, reklaminių kampanijų įtaka produkto (paslaugos) pardavimams. Jus privalote žinoti, kas geriausiai įtakoja pardavimus ir labai efektyviai tai išnaudoti.
Investuokite į produktų (paslaugų) atnaujinimą ir naujų kūrimą laiku.
Sistemingas ateities planavimas. Strateginis planas, kuris buvo sėkmingas prieš metus, nebūtinai bus sėkmingas dabar. Verslo aplinka nepaliauja greitai keistis, todėl yra būtina reaguoti į tuos pasikeitimus ir nedelsiant koreguoti savo strategiją.
Jei verslas greitai auga, koreguojant strategiją reikia atsižvelgti ir į augimo sukurtas naujas galimybes. Pavyzdžiui, augindami verslą jus labai didelį dėmesį skyrėte naujų klientų pritraukimui negalvodami daug apie pelningumą, tačiau verslui išaugus ateina laikas pradėti galvoti apie pelningumą. Galbūt galima būtų peržiūrėti kainodarą, atsisakyti dalies nepelningų klientų ir pan. Laiku neužtikrinus tinkamo pelningumo, verslas neišvengiamai susidurs su neigiamo pinigų srauto problema.
Kiekvienas verslas taip pat turi stengtis pasinaudoti naujomis rinkos siūlomomis galimybėmis pradedant papildomus naujus verslus, įsigyjant konkurentus ar susijungiant su jais, einant į naujas rinkas ir t. t. Tačiau net jei esamas verslas yra labai sėkmingas, tai visiškai nereiškia, kad nauja galimybė būtinai atneš sėkmę. Todėl šiuo atveju reikia viską išanalizuoti, įvertinti ir suplanuoti lygiai taip pat nuodugniai kaip kuriant naują verslą. Taip pat labai svarbu atsakingai įvertinti kaip naują galimybė atitinka esamo verslo viziją, modelį, organizacinę kultūrą, ar nesukurią didelių papildomų rizikų ir pan. Net iš pirmo žvilgsnio puiki nauja galimybė nebūtinai yra skirta jums.
Geras finansų valdymas. Efektyvi pinigų srauto kontrolė yra labai svarbi kiekvienam verslui, o greitai augančiam verslui – tiesiog gyvybiškai būtina, nes silpnas, prastai valdomas pinigų srautas neleis pilnai pasinaudoti augimo galimybėmis arba net atves prie katastrofiškų padarinių.
Geras finansų valdymas turi būti esminiu elementu planuojant verslo ateitį ir vertinant augimo galimybes. Turėdami ribotus finansinius resursus, įmonių savininkai ir vadovai, priimdami sprendimus investuoti į naujus verslus ar plėtrą, turėtų labai atsakingai įvertinti ar nesukels per didelės rizikos esamam verslui.
Kiekvienas darbinio kapitalo elementas turi būtų labai atsakingai kontroliuojamas siekiant turėti kuo didesnį laisvą pinigų srautą. Todėl efektyvus mokėtinų ir gautinų pinigų valdymas turi būti būtina sąlyga kiekvienam sėkmingam verslui.
Sistemingas ateities planavimas padeda įmonėms iš anksto numatyti būsimus finansinių išteklių poreikius ir užsitikrinti reikiamą finansavimą.
Tinkamų verslo valdymo sistemų diegimas. Verslui greitai augant kartu auga ir informacijos kiekis, su kuriuo reikia pastoviai dirbti norint efektyviai valdyti verslą ir priimti teisingus sprendimus. Tai informacija, susijusi su pardavimais, buhalterine apskaita, finansais, personalo valdymu, santykiais su verslą reguliuojančiomis tarnybomis ir t. t. Tokios informacijos kiekis labai greitai tampa per dideliu, kad jį galima būtų efektyviai suvaldyti be tinkamų verslo valdymo sistemų. Todėl laiku atliktas verslo valdymo sistemų diegimas yra labai svarbus sprendimas, padedantis efektyviai suvaldyti greitą verslo augimą.
Investicija į tinkamas verslo valdymo sistemas yra prasminga tiek trumpuoju, tiek ir ilguoju laikotarpiu. Nauda bus gaunama kiekvieną darbo dieną iš efektyvesnės veiklos, greičiau priimamų teisingų sprendimų, geresnio klientų aptarnavimo ir pan. Jei kada nors jus nuspręsite parduoti gerai valdomą, sustyguotą verslą, jums bus lengviau tai padaryti ir gausite žymiai geresnę kainą.Kai kurie verslininkai ir įmonių vadovai mano, kad siekiant išvengti greitai augančio verslo skaudulių, galima dirbtinai sustabdyti augimą. Žinoma, vadovai gali ir kartais turi kontroliuoti augimo greitį, tačiau nerealu yra išlaikyti esamą verslo dydį arba tam tikrą vystymosi stadiją. Verslų savininkai ir vadovai privalo išmokti valdyti augimą ir imtis pokyčių laiku, kad jų verslas ir toliau galėtų sėkmingai augti ir vystytis.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Tema „Vadyba“
Vadovo distancijos ir atvirumo kaina - kiek arti prisileisti komandą? Verslo tribūna

Kokį santykį kompanijos lyderis turi palaikyti su savo komanda – šiltą ir draugišką, ar paremtą griežtomis...

Vadyba
05:00
Žingsniu arčiau atviros darbo rinkos – Seimas imasi neįgaliųjų įdarbinimo reformos

Seimas po pateikimo priėmė svarstyti Užimtumo įstatymo pataisas, numatančias paramą įdarbinant neįgaliuosius...

Vadyba
2022.05.24
Ir ilsėtis reikia motyvacijos: neatostogaujantys darbuotojai – įspėjimas apie darbovietės ydas Premium

Artėjant vasaros atostogų bumui, personalo atrankos specialistai rekomenduoja įsigilinti, dėl kokių...

Vadyba
2022.05.24
A. Grabinskė: geriausias vadovas yra tas, kuris pajaučia, kad komandoje yra nebereikalingas Premium

Pastarieji keleri metai visam pasauliui dosniai pametėjo iššūkių – COVID-19 pandemija, jai rimstant – karas...

Vadyba
2022.05.24
Nemokumo administravimo bendrovė „Finance Guru“ tapo „Lifosos“ administratore

Dėl Vakarų sankcijų sustabdytos Kėdainių fosforo trąšų gamyklos „Lifosa“ laikinąja administratore pirmadienį...

Pramonė
2022.05.23
„NanoAvionics“ vadovas: kitais metais planuojame išaugti iki 300 darbuotojų Premium 3

Lietuvos mažųjų palydovų gamintoja „NanoAvionics“ šį birželį jau bus visiškai persikėlusi į naujas patalpas...

Vadyba
2022.05.23
Verslininkas, kuris bijo baubo po lova 6

Savo kasdienėje veikloje analizuodami informaciją, įvairius duomenis ir rašydami straipsnius dažniausiai...

VŽ požiūris
2022.05.23
J. Adomavičius: sunku uždaryti įmonę Rusijoje, kai du mūsų akcininkai sėdi Baltarusijos kalėjime Premium 1

Jurgis Adomavičius, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios įmonės „Bunasta“ vadovas, VŽ podkaste pasakoja,...

Logistika
2022.05.23
Verslas sukūrė platformą „Svetingi.lt“: kaip pakviesti vakarienės ukrainiečius ir prasmingai įtraukti darbuotojus Premium

Verslas ir visuomenė nuo pat karo Ukrainoje pradžios vasario 24 d. skyrė visokeriopą paramą: kuriam laikui...

Gazelė
2022.05.23
Kaip auginti verslą: 13-oje „Spiečių“ praktinė verslo akceleravimo programa

13-oje Lietuvos miestų veikiančiuose „Spiečiuose“ gegužę ir birželį prasideda verslo akceleravimo programa,...

Gazelė
2022.05.21
E. Gliaudelytė. Net gerai sutariantys darbdaviai ir darbuotojai gali susipykti 2

Nors pastaraisiais metais pandemijos pastūmėtas verslas į darbo laiko organizavimą ėmė žiūrėti gerokai...

Nuomonės
2022.05.21
Kas šiemet labiausiai motyvuoja Lietuvos darbuotojus 2

Darbo užmokestis ir stipri komanda yra labiausiai darbuotojus motyvuojantys veiksniai, rodo žmogiškųjų...

Vadyba
2022.05.21
Nuotolinis darbas: kaip motyvuoti, kad tai netaptų mirusių sielų komanda Premium

Dauguma vadovų pritaria, kad visų pirma pats žmogus turi būti motyvuotas, o tada jau galima pagalvoti ir apie...

Vadyba
2022.05.21
Brangi draugystė: premijos už rekomenduotą kolegą dažniausiai pasiteisina, už IT specialistą – auga Premium 2

Įdarbinimo specialistai teigia, kad būdas ieškoti naujų darbuotojų tarp jau esamų kolegų draugų dažniau...

Vadyba
2022.05.20
„SME Finance“ su „SME Bank“ steigia bendrą IT centrą: bus sukurta 50 darbo vietų

Lietuvos finansų technologijų bendrovė „SME Finance“ kartu su neobanku „SME Bank“ įkurs vidinį informacinių...

Vadyba
2022.05.20
Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui ieškoma naujo vadovo

Žemės ūkio ministerija paskelbė konkursą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vadovo pareigoms...

Vadyba
2022.05.20
Vilniuje pradėtos privačios britiškos mokyklos statybos 12

Sostinės Antakalnio mikrorajone pradėtos privačios mokyklos „British School of Vilnius“ naujo pastato...

Statyba ir NT
2022.05.20
Sėskite, du! Neišmoktos projektų valdymo pamokos Premium

Projektas baigtas: vieni laimingi, kiti – nelabai. Nors vis daugiau komandų po visko susėda aptarti...

Vadyba
2022.05.19
Efektyvus įsigijimas: kaip „Rivilė“ pasiekė startuolio spurto į sparčiausiai augusių Europoje sąrašą Premium

Trisdešimtmetį veikiančios įmonės sukaupta patirtis ir žinios kartu su nauju požiūriu į darbuotoją ir klientą...

Gazelė
2022.05.19
Nuo liepos bedarbio statusas – kitaip

Seimas pritarė užimtumo sistemos pertvarkai – ketvirtadienį priimtos tai numatančios atitinkamų įstatymų...

Verslo aplinka
2022.05.19

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku