VKEKK patvirtino Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą

  Publikuota: 2015-02-09
  Atnaujinta 2015-05-29 12:42
   

            LR Seimas, siekdamas užtikrinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų, dar 2013 kovo mėn. įpareigojo Valstybinę kainų  ir energetikos kontrolės komisiją patvirtinti Naudojimosi šilumos perdavimo tinklais sąlygų sąvadą. Sąvadas buvo patvirtintas 2015 m. sausį. Jo nuostatos yra taikomos ne tik prisijungiant prie šilumos perdavimo tinklų, bet ir planuojant kasdienę bendrą šilumos tiekėjo ir nepriklausomų šilumos gamintojų veiklą. Užsienyje tokio reguliavimo nėra. Lietuva pirmoji tokį sprendimą įgyvendinusi valstybė.

  Kokios problemos išspręstos?

  Privalomu informacijos atskleidimu užtikrintos tikslingesnės naujų šilumos gamybos pajėgumų planavimo galimybės. Nustatyti pagrindiniai šilumos gamintojų įrenginių prijungimo prie šilumos perdavimo tinklų bei dispečerinio valdymo principai. Šilumos tiekėjui nustatyta pareiga atskleisti informaciją, kurios pagrindu priimami su šilumos gamybos pajėgumų planavimu ir jų prijungimu prie šilumos perdavimo tinklo susiję sprendimai Tai leis ne tik rinkos dalyviams paprasčiau spręsti tarp jų kylančius nesutarimus, bet ir padės komisijai efektyviau atlikti savo kaip reguliatoriaus ir ginčus nagrinėjančio subjekto funkcijas.Pažymėtina, jog Sąvadu siekiama nustatyti tik minimalius reikalavimus šilumos tiekėjo ir nepriklausomo šilumos gamintojo teisiniams santykiams. Taigi šilumos gamybos ir teikimo veikloje dalyvaujantys subjektai gali susitarti ir dėl papildomų, Sąvado imperatyvioms nuostatoms neprieštaraujančių, reikalavimų taikymo.

  Sąvado taisyklėmis įtvirtinamas principas, kad jokie su nepriklausomo šilumos gamintojo prisijungimu susiję kaštai neturėtų būti perkelti šilumos vartotojui.Vienas ar keli subjektai gali riboti kitų potencialių gamintojų galimybę prisijungti prie šilumos perdavimo tinklo išsiimdami prisijungimo sąlygas visai vartotojų paklausą atitinkančią galiai. Toks dirbtinis konkurencijos ribojimas sąvadu išsprendžiamas reikalaujant iš potencialių gamintojų pateikti prisijungimo sąlygų įvykdymo užtikrinimą (7,5 EUR, už 1 kW galios) bei nustatydamas ribotą sąlygų galiojimo terminą.Įtvirtinta bendroji taisyklė, jog  dispečerinis valdymas vykdomas 24 valandų šilumos gamybos grafiko pagrindu. Nepaisant to, šilumos tiekėjui numatyta galimybė šilumos gamybos planą sudaryti ir ilgesniam terminui. Taigi, sudarydamas dispečerinio valdymo planą šilumos tiekėjas privalės atsižvelgti į sistemos ribotumus ir joje dirbančių įrenginių technologinius minimumus. Visgi, vartotojo požiūriu efektyviausias dispečerinis valdymas būtų įmanomas tik kituose teisės aktuose numačius paros aukcionus nustatančias taisykles.Nustatyta šilumos tiekėjo sąnaudų, patirtų balansuojant nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginius, kompensavimo tvarka. Tai itin aktualu atsižvelgiant į nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginių „nelankstumo“ problemą.

  Ką galima būtų patobulinti?

  Reikėtų aiškesnių taisyklių, kaip sudarant ir vykdant šilumos gamybos grafiką atsižvelgiama į kogeneracinėse elektrinėse pagamintą šilumą. Šilumos gamyba kogeneracinėje jėgainėje priklauso nuo galimybės pelningai parduoti elektros energiją (galimybės parduoti elektrą už rinkos ar subsidijuojamą kainą), todėl tokios elektrinės valdytojas gali pateikti šilumą į perdavimo tinklą tik tada, kai verta gaminti elektros energiją.Šiuo metu nėra aptariama šilumos tiekėjo galimybės pasinaudoti nepriklausomo šilumos gamintojo įrenginiais šilumos reikiamos galios rezervui užtikrinti įgyvendinimo tvarka. Sudarius prielaidas šilumos tiekėjui naudotis nepriklausomų šilumos gamintojų įrenginiais iš naudojimo šilumos tiekimo veikloje galėtų būti išimti neefektyvūs ir nenaudojami šilumos tiekėjo valdomi gamybos įrenginiai, kurių eksploatavimo kaštus padengia šilumos vartotojai.

  Visgi, šie aspektai nelaikytini sąvado trūkumu. Siekiant optimaliai išspręsti kogeneracinėse jėgainėse pagamintos šilumos panaudojimo ir rezervinės galios įsigijimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų klausimą, būtini kitų teisės aktų, įskaitant Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo, pakeitimai.

  Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

  Norite pasiūlyti temą, turite pastabų ar klausimų?

  Parašykite redaktorių komandai arba vyr. redaktoriui rolandas.barysas@verslozinios.lt. Konfidencialumą užtikriname.

  Verslo žinių pasiūlymai