„Deloitte Lietuva“ nubausta už Ūkio banko auditą

Publikuota: 2014-08-01
svg svg
Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo
„Verslo žinios“

Ištyrus UAB „Deloitte Lietuva“ atliktą AB Ūkio bankas 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, nustatyta "reikšmingų audito atlikimo trūkumų".Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad p. Babarskas nesilaikė Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų sąžiningumo ir reikiamo atidumo principų, nes 2012 m. UAB „Deloitte Lietuva“ vardu pateikė auditoriaus išvadą apie minėtas AB Ūkio bankas 2011 m. finansines ataskaitas, neatlikęs jų audito.Kaip audito įrodymai pateikta nepagrįsta, nemodifikuota auditoriaus nuomonė apie minimas Ūkio banko finansines ataskaitas. Tai turėjo reikšmingos įtakos audituotos įmonės finansinių ataskaitų vartotojams. Mat Ūkio bankas buvo viešojo intereso įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto, pobūdžio ir klientų skaičiaus.
O tuo metu pati „Deloitte Lietuva“ sukurta ir palaikoma kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos, kaip nustatyta 1-ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte, būtų tinkamos pagal aplinkybes.Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ ir auditoriui p. Babarskui. Nurodyta Lietuvos auditorių rūmams panaikinti auditoriaus p. Babarsko auditoriaus vardą. O audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ pareikštas įspėjimas.Ponas Babarskas savo socialinio tinklo "LinkedIn" paskyroje skelbiasi, kad užima Apskaitos įmonių asociacijos prezidento postą, yra Audito rūmų prezidiumo narys.

„Deloitte Lietuvai“ šis sprendimas – jokia naujiena Vaida Verseckienė, Audito ir apskaitos tarnybos Audito priežiūros skyriaus vedėja, VŽ penktadienį sakė, kad Tarnybos priimti sprendimai netapo jokia naujiena bendrovei „Deloitte Lietuva“, nes ji žinojo, jog Ūkio banko audito rezultatai buvo tikrinami.„Pagal įstatymą, įspėjimas audito bendrovei yra vidutinio lygio nuobauda, kurią gali skirti Audito ir apskaitos tarnyba. Dar yra nurodymas šalinti pastebėtus trūkumus veikloje ir pati griežčiausia priemonė – licencijos atėmimas. Piniginių baudų skirti neturime teisės, nors manome, kad tai galėtų būti pakankamai efektyvi nuobaudų forma. Netrukus turėtų būti svarstomi pakeitimai Audito įstatyme, kurie numatytų ir piniginių baudų skyrimą nepakankamai kokybiškai savo darbą atliekančioms audito bendrovėms“, – sakė p. Verseckienė.Kita vertus, jos nuomone, net ir paviešintas pranešimas apie Tarnybos skirtą įspėjimą „turi įtakos bendrovės dalykinei reputacijai“, todėl irgi yra pakankamai efektyvi nuobauda.Oficialus pranešimas „Deloitte Lietuva“ apie skirtas nuobaudas buvo įteiktas ketvirtadienį, tad nuo tos dienos ir yra skaičiuojamas mėnuo, per kurį Tarnybos priimti sprendimai gali būti apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.Pareigūnė spėjo, kad bendrovė ir pats p. Babarskas tikriausiai pasinaudos galimybe apskųsti Audito ir apskaitos tarnybos priimtus sprendimus, nes „jie jau anksčiau apskundė teismui kai kuriuos tarpinius sprendimus“. Teismas dar nėra priėmęs jokių sprendimų dėl šių skundų, tik paprašė paprašęs papildomos medžiagos bylai nagrinėti.

Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, išbrauks iš sąrašų Rasa Pajaujytė, Auditorių rūmų direktorė, VŽ aiškino, kad vykdant Audito ir apskaitos tarnybos sprendimą iš p. Babarsko bus atimtas auditoriaus vardas „per mėnesį skaičiuojant nuo tos dienos, kai jam įteiktas pranešimas apie priimtą tokį Tarnybos sprendimą“. „Tai tai padarysime tik tuo atveju, jeigu per šias 30 dienų iš teismo negausime priimtosios nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“, – sakė p. Pajaujytė.Anot jos, tai reiškia, kad jeigu p. Babarskas per artimiausias kelias dienas kreipsis į teismą ir šis pritaikys laikinąsias apsaugos priemones, iš auditorių sąrašų šis asmuo nebus išbrauktas tol, kol teismas arba priims sprendimą panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, arba kol baigsis teisminiai ginčai dėl paties Audito ir apskaitos tarnybos priimtosios nuobaudos.„Taigi, jeigu pirmosiomis rugsėjo dienomis neturėsime teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, p. Babarskas bus išbrauktas iš auditorių sąrašų“, – teigė Auditorių rūmų direktorė.Tokių atvejų, kai teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones galimai nusižengusiems auditoriams, anot jos, „nors ir nelabai dažnai, bet pasitaiko“.Ponia Pajaujytė tvirtino negalinti patvirtinti neoficialios informacijos, kad p. Babarskas nėra etatinis „Deloitte Lietuva“ darbuotojas, o tik laisvai, „iš šono“ samdomas auditorius: „Taip turbūt nelabai gali būti. Bet gali būti, kad p. Babarskas yra nepilnu etatu, kaip sakoma, antraeilėse pareigose dirbantis šioje bendrovėje. Tačiau netgi jeigu taip būtų, tai nesumažina pačios bendrovės prisiimamos atsakomybės už atliekamus auditus.“

Keis įstatymus „Labai laukėme Audito ir apskaitos tarnybos sprendimų dėl auditorių atlikto Ūkio banko veiklos patikrinimo rezultatų. Vadovaudamiesi šiais sprendimais ir apskritai apibendrinta informacija apie audito bei auditorių veiklos kokybę, kvalifikaciją, nuobaudų sistemą, Seime pradėsime diskusijas dėl to, kaip reikėtų keisti su audito reglamentavimu susijusius įstatymus“, – VŽ penktadienį sakė Jolita Vaickienė, Seimo Audito komiteto pirmininkė.„Šiam mūsų darbui, manau, nesutrukdys net ir labai tikėtinas „Deloitte Lietuva“ bei p. Babarsko kreipimasis į teismą, skundžiant Audito ir apskaitos tarnybos sprendimus“, – pridūrė ji.Seimo narė nepaneigė, kad rudenį be kita ko gali būti pakeista nuobaudų nekokybiškai dirbančioms audito įmonėms ir atskiriems auditoriams sistema: „Tikėtinos diskusijos ir dėl piniginių nuobaudų įvedimo, nes dabar yra tokia įstatyminė situacija, kad tarp iš esmės ne kažin kokią įtaką bendrovės veiklai turinčio įspėjimo ir pačios griežčiausios priemonės – licencijos atėmimo – nėra jokių tarpinių nuobaudų, kurios paskatintų auditorius kokybiškiau, profesionaliau, atsakingiau atlikti savo darbą.“

Prisiminė pernykštį posėdį Ponia Vaickienė priminė, kad dar 2013 m. vasario pabaigoje, praėjus vos kelioms dienoms po Ūkio banko uždarymo, Audito komitete aiškintasi, kodėl „Deloitte Lietuva“ nepastebėjo trūkumų šio audituojamo banko veikloje. Parlamentarė prisiminė, jog ir ji, ir kiti komiteto nariai tuomet piktinosi tuo, kad „Deloitte Lietuva“ atlikto 2011 m. ŪB veiklos audito metu nebuvo pateikta jokių pastabų dėl blogų paskolų portfelio didėjimo ir kitų problemų, kurios esą buvo matyti jau tuomet, kai auditas buvo atliekamas. „Auditoriai, patikrinę 2011 m. Ūkio banko veiklą, turėjo pamatyti iškilusias problemas ir apie jas informuoti. Keista, kad taip neatsitiko“, – stebėjosi p. Vaickienė.Saulius Bakas, „Deloitte Lietuva“ biuro vadovas, tuomet Seimo Audito komitetui teisinosi, kad viskas buvo padaryta teisingai. „Mūsų nuomone, atlikdami auditą už 2011 m. vadovavomės tarptautiniais standartais. Išvados atitiko tą padėtį, tą situaciją, kuri buvo audito atlikimo dienomis. Kas atsitiko vėliau, negaliu pasakyti, nes nematėm vėlesnių finansinių dokumentų. Todėl mūsų audito išvada buvo be išlygų“, – tvirtino p. Bakas.„Teikėm audito paslaugas Ūkio bankui daugelį metų. Buvo pasirašytas kontraktas ir dėl 2012 m. audito, tačiau dėl 2013 m. vasarį paskelbto šio banko veiklos moratoriumo sutarties įgyvendinimas buvo sustabdytas“, – minėjo p. Bakas.Jis nesutiko, kad auditoriai turėtų prisiimti atsakomybę už finansinių įstaigų problemas. „Visais atvejais pirmiausia audituojamos įmonės vadovybė yra atsakinga už teisingą ataskaitos parengimą. Vertintojai atsakingi už savo darbą, auditoriai – už savo. Negali būti visa atsakomybė suversta tik vieniems. Būtent įmonės vadovai turi pateikti teisingas ataskaitas, teisingus skaičius“, – kalbėjo „Deloite Lietuva“ biuro vadovas.

Nesutiko su išvada Penktadienio pavakarę bendrovė „Deloitte Lietuva“ VŽ perdavė savo trumpą komentarą raštu dėl Audito ir apskaitos tarnybos priimtų sprendimų.„Bendrovė nesutinka su Audito ir apskaitos tarnybos atlikto audito tyrimo išvadomis ir ketina perduoti šį Tarnybos priimtą sprendimą teismo vertinimui“, – pranešė „Deloitte Lietuva“.Ši audito įmonė įsitikinusi, kad patvirtintosios išvados „yra pagrįstos netinkamu pagal Lietuvos teisės aktus taikytinų profesinių standartų interpretavimu“.Kartu pažadama, kad „Deloitte Lietuva“ „glaudžiai bendradarbiaus su Audito ir apskaitos tarnyba, kad būtų išvengta panašių situacijų ateityje“.Taip pat nurodoma, kad atlikdama 2011 m. Ūkio banko auditą„Deloitte Lietuva“ „laikėsi visų jam taikytinų profesinių standartų“. „Audito kokybė yra pagrindinis „Deloitte Lietuva“ prioritetas“, – priduriama trumpame komentare.

„Ernst & Young Baltic“ taip pat kliuvo dėl "Snoro" audito VŽ primena, kad Audito ir apskaitos tarnyba dėl netinkamo dabar bankrutuojančio banko "Snoras" audito iš kitos tarptautinės audito bendrovės „Ernst & Young Baltic“ (dabar pavadinimas pakeistas į EY) auditoriaus Ramūno Bartašiaus atėmė auditoriaus vardą, o audito bendrovę įpareigojo pagerinti kokybės valdymo sistemą.

Gauk nemokamą FINANSŲ IR APSKAITOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Esminiai klausimai dėl valstybinio banko 5

Lietuvoje šiuo metu verda diskusijos apie valstybinį plėtros banką, bet šiose diskusijose reikia nepamiršti,...

Rinkos
10:02
Lietuvos bankas bendrovei „Via Payments“ skyrė 120.000 Eur baudą

Lietuvos bankas už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos pažeidimus Lietuvos elektroninių...

Rinkos
2020.07.03
TVF patarimas Lietuvai dėl valstybinio banko: „matuokite tris kartus, kirpkite vieną“ 3

Lietuvai, šiuo metu svarstančiai dėl valstybinio banko įkūrimo, vertėtų vadovautis posakiu „matuok tris, o...

Rinkos
2020.07.02
Ragina vyriausybes susimąstyti apie „Juodosios gulbės“ įvykių perdraudimą

Pasaulio vyriausybės turėtų pagalvoti apie vadinamųjų „Juodosios gulbės“ įvykių perdraudimo schemų sukūrimą,...

Rinkos
2020.07.02
M. Jurgilas: su valstybiniu banku galime įlįsti ten, kur neturime kompetencijų Premium 7

Diskusijoms apie valstybinį banką Lietuvoje greitai bus 10 metų, bet kurti jo vien dėl pandemijos sąlygoto...

Rinkos
2020.07.02
Dvigalvis valstybinis bankas: valdančiųjų argumentai ir rinkos kritika Premium 7

Seime patvirtinus valstybinio banko steigimą, aiškėja, kad valdantieji iš tiesų mato ne vieną, o du...

Rinkos
2020.07.02
Valstybinio banko idėja: verslas susiskaldė į tris nuomonių stovyklas Premium

Valstybinis bankas, kurio steigimą neseniai palaimino Seimas, yra net ir aukščiausiuose valdžios sluoksniuose...

Rinkos
2020.07.02
Lietuvos bankas išleidžia žmonių solidarumą pandemijos metu įamžinančias monetas

Lietuvos bankas trečiadienį į apyvartą išleidžia kolekcines 5 Eur sidabro ir 1,5 Eur vario ir nikelio lydinio...

Finansai
2020.07.01
Maksimali momentinio pavedimo suma didėja nuo 15.000 iki 100.000 Eur

Euro zonos gyventojams ir verslui momentinio SEPA pervedimo „lubos“ nuo šiandien didėja nuo 15.000 iki...

2020.07.01
„Compensa“ ir „Seesam“ baigė susijungimą

Ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ ir „Seesam Insurance“, gavusios atsakingų...

Rinkos
2020.07.01
„Bonum Publicum“ virsta į „SB draudimą“

Šiaulių banko valdoma gyvybės draudimo bendrovė „Bonum Publicum“ nuo liepos 1 d. keičia pavadinimą į „SB...

Rinkos
2020.07.01
Tamsesnė paskolų moratoriumo pusė: daugiau verslų gali nepajėgti jų grąžinti Premium

Lietuvos finansų įstaigos iki rugsėjo 30 d. pratęsia moratoriumą verslo ir gyvenotojų paskoloms. Šiuo metu...

Finansai
2020.07.01
Karantininės būsto paskolos: suma krito beveik trečdaliu, palūkanos stabilios Premium 1

Naujai išduotų paskolų būstui įsigyti vidutinės palūkanos Lietuvoje gegužę siekė 2,4% – buvo kiek didesnės...

Statyba ir NT
2020.07.01
„Luminor“ klientų perkėlimas į naują sistemą neapsiėjo be trikdžių 18

Lietuvos „Luminor“ banko, į kurį susijungė „Nordea“ ir DNB bankai, klientų perkėlimas į vieningą sistemą...

Rinkos
2020.06.30
„Ignitis grupės“ IPO galimi talkininkai šokiravo rinką Premium 10

Lietuvos energetikos grupės „Ignitis“ žygis į akcijų rinką toliau vyksta pakeltų antakių kalneliais ir...

Rinkos
2020.06.30
V. Šapoka: Lietuvos paštą paversti mažmeniniu banku yra teisiškai neįmanoma

Finansų ministras Vilius Šapoka kartoja, kad pritaria jau veikiančių „Investicijų ir verslo garantijų“...

Finansai
2020.06.30
„Paysera“ žengia į Kosovo rinką 1

Elektroninių mokėjimų įstaiga „Paysera“ Kosove gavo pirmąją šalyje elektroninių pinigų įstaigos (EMI)...

Rinkos
2020.06.29
Europos investicijų bankas skolina verslo centro plėtrai Rygoje

Europos investicijų bankas (EIB) skiria 22 mln. Eur paskolą koncerno SBA įmonės „Capitalica Asset Management“...

Statyba ir NT
2020.06.29
Centrinės prekybinės gatvės: pramogų pliūpsnis ir bankų atsitraukimas Premium

Svarbiausių sostinės prekybinių gatvių analizė atskleidžia, kad dabartinė padėtis yra šiek tiek prastesnė nei...

Prekyba
2020.06.29
Seimas galutinai nubalsavo už valstybinio banko steigimą 45

Seimas pavedė Vyriausybei pradėti valstybinio banko steigimo procedūras. Penktadienį už Seimo nutarimą „Dėl...

Finansai
2020.06.26

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Valdyti slapukus