„Deloitte Lietuva“ nubausta už Ūkio banko auditą

Publikuota: 2014-08-01
Atnaujinta 2015-06-09 17:28
svg svg
Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo
„Verslo žinios“

Ištyrus UAB „Deloitte Lietuva“ atliktą AB Ūkio bankas 2011 m. atskirų ir konsoliduotųjų finansinių ataskaitų auditą, nustatyta "reikšmingų audito atlikimo trūkumų".Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad p. Babarskas nesilaikė Buhalterių profesionalų etikos kodekse nustatytų sąžiningumo ir reikiamo atidumo principų, nes 2012 m. UAB „Deloitte Lietuva“ vardu pateikė auditoriaus išvadą apie minėtas AB Ūkio bankas 2011 m. finansines ataskaitas, neatlikęs jų audito.Kaip audito įrodymai pateikta nepagrįsta, nemodifikuota auditoriaus nuomonė apie minimas Ūkio banko finansines ataskaitas. Tai turėjo reikšmingos įtakos audituotos įmonės finansinių ataskaitų vartotojams. Mat Ūkio bankas buvo viešojo intereso įmonė, svarbi visuomenei dėl savo veiklos masto, pobūdžio ir klientų skaičiaus.

O tuo metu pati „Deloitte Lietuva“ sukurta ir palaikoma kokybės kontrolės sistema neužtikrino, kad audito įmonės ar užduoties partnerių pateikiamos ataskaitos, kaip nustatyta 1-ajame tarptautiniame kokybės kontrolės standarte, būtų tinkamos pagal aplinkybes.Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2014 m. liepos 31 d. įsakymu paskirtos drausminės nuobaudos audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ ir auditoriui p. Babarskui. Nurodyta Lietuvos auditorių rūmams panaikinti auditoriaus p. Babarsko auditoriaus vardą. O audito įmonei UAB „Deloitte Lietuva“ pareikštas įspėjimas.Ponas Babarskas savo socialinio tinklo "LinkedIn" paskyroje skelbiasi, kad užima Apskaitos įmonių asociacijos prezidento postą, yra Audito rūmų prezidiumo narys.

„Deloitte Lietuvai“ šis sprendimas – jokia naujiena Vaida Verseckienė, Audito ir apskaitos tarnybos Audito priežiūros skyriaus vedėja, VŽ penktadienį sakė, kad Tarnybos priimti sprendimai netapo jokia naujiena bendrovei „Deloitte Lietuva“, nes ji žinojo, jog Ūkio banko audito rezultatai buvo tikrinami.„Pagal įstatymą, įspėjimas audito bendrovei yra vidutinio lygio nuobauda, kurią gali skirti Audito ir apskaitos tarnyba. Dar yra nurodymas šalinti pastebėtus trūkumus veikloje ir pati griežčiausia priemonė – licencijos atėmimas. Piniginių baudų skirti neturime teisės, nors manome, kad tai galėtų būti pakankamai efektyvi nuobaudų forma. Netrukus turėtų būti svarstomi pakeitimai Audito įstatyme, kurie numatytų ir piniginių baudų skyrimą nepakankamai kokybiškai savo darbą atliekančioms audito bendrovėms“, – sakė p. Verseckienė.Kita vertus, jos nuomone, net ir paviešintas pranešimas apie Tarnybos skirtą įspėjimą „turi įtakos bendrovės dalykinei reputacijai“, todėl irgi yra pakankamai efektyvi nuobauda.Oficialus pranešimas „Deloitte Lietuva“ apie skirtas nuobaudas buvo įteiktas ketvirtadienį, tad nuo tos dienos ir yra skaičiuojamas mėnuo, per kurį Tarnybos priimti sprendimai gali būti apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.Pareigūnė spėjo, kad bendrovė ir pats p. Babarskas tikriausiai pasinaudos galimybe apskųsti Audito ir apskaitos tarnybos priimtus sprendimus, nes „jie jau anksčiau apskundė teismui kai kuriuos tarpinius sprendimus“. Teismas dar nėra priėmęs jokių sprendimų dėl šių skundų, tik paprašė paprašęs papildomos medžiagos bylai nagrinėti.

Nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, išbrauks iš sąrašų Rasa Pajaujytė, Auditorių rūmų direktorė, VŽ aiškino, kad vykdant Audito ir apskaitos tarnybos sprendimą iš p. Babarsko bus atimtas auditoriaus vardas „per mėnesį skaičiuojant nuo tos dienos, kai jam įteiktas pranešimas apie priimtą tokį Tarnybos sprendimą“. „Tai tai padarysime tik tuo atveju, jeigu per šias 30 dienų iš teismo negausime priimtosios nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo“, – sakė p. Pajaujytė.Anot jos, tai reiškia, kad jeigu p. Babarskas per artimiausias kelias dienas kreipsis į teismą ir šis pritaikys laikinąsias apsaugos priemones, iš auditorių sąrašų šis asmuo nebus išbrauktas tol, kol teismas arba priims sprendimą panaikinti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, arba kol baigsis teisminiai ginčai dėl paties Audito ir apskaitos tarnybos priimtosios nuobaudos.„Taigi, jeigu pirmosiomis rugsėjo dienomis neturėsime teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių, p. Babarskas bus išbrauktas iš auditorių sąrašų“, – teigė Auditorių rūmų direktorė.Tokių atvejų, kai teismas pritaiko laikinąsias apsaugos priemones galimai nusižengusiems auditoriams, anot jos, „nors ir nelabai dažnai, bet pasitaiko“.Ponia Pajaujytė tvirtino negalinti patvirtinti neoficialios informacijos, kad p. Babarskas nėra etatinis „Deloitte Lietuva“ darbuotojas, o tik laisvai, „iš šono“ samdomas auditorius: „Taip turbūt nelabai gali būti. Bet gali būti, kad p. Babarskas yra nepilnu etatu, kaip sakoma, antraeilėse pareigose dirbantis šioje bendrovėje. Tačiau netgi jeigu taip būtų, tai nesumažina pačios bendrovės prisiimamos atsakomybės už atliekamus auditus.“

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Keis įstatymus „Labai laukėme Audito ir apskaitos tarnybos sprendimų dėl auditorių atlikto Ūkio banko veiklos patikrinimo rezultatų. Vadovaudamiesi šiais sprendimais ir apskritai apibendrinta informacija apie audito bei auditorių veiklos kokybę, kvalifikaciją, nuobaudų sistemą, Seime pradėsime diskusijas dėl to, kaip reikėtų keisti su audito reglamentavimu susijusius įstatymus“, – VŽ penktadienį sakė Jolita Vaickienė, Seimo Audito komiteto pirmininkė.„Šiam mūsų darbui, manau, nesutrukdys net ir labai tikėtinas „Deloitte Lietuva“ bei p. Babarsko kreipimasis į teismą, skundžiant Audito ir apskaitos tarnybos sprendimus“, – pridūrė ji.Seimo narė nepaneigė, kad rudenį be kita ko gali būti pakeista nuobaudų nekokybiškai dirbančioms audito įmonėms ir atskiriems auditoriams sistema: „Tikėtinos diskusijos ir dėl piniginių nuobaudų įvedimo, nes dabar yra tokia įstatyminė situacija, kad tarp iš esmės ne kažin kokią įtaką bendrovės veiklai turinčio įspėjimo ir pačios griežčiausios priemonės – licencijos atėmimo – nėra jokių tarpinių nuobaudų, kurios paskatintų auditorius kokybiškiau, profesionaliau, atsakingiau atlikti savo darbą.“

Prisiminė pernykštį posėdį Ponia Vaickienė priminė, kad dar 2013 m. vasario pabaigoje, praėjus vos kelioms dienoms po Ūkio banko uždarymo, Audito komitete aiškintasi, kodėl „Deloitte Lietuva“ nepastebėjo trūkumų šio audituojamo banko veikloje. Parlamentarė prisiminė, jog ir ji, ir kiti komiteto nariai tuomet piktinosi tuo, kad „Deloitte Lietuva“ atlikto 2011 m. ŪB veiklos audito metu nebuvo pateikta jokių pastabų dėl blogų paskolų portfelio didėjimo ir kitų problemų, kurios esą buvo matyti jau tuomet, kai auditas buvo atliekamas. „Auditoriai, patikrinę 2011 m. Ūkio banko veiklą, turėjo pamatyti iškilusias problemas ir apie jas informuoti. Keista, kad taip neatsitiko“, – stebėjosi p. Vaickienė.Saulius Bakas, „Deloitte Lietuva“ biuro vadovas, tuomet Seimo Audito komitetui teisinosi, kad viskas buvo padaryta teisingai. „Mūsų nuomone, atlikdami auditą už 2011 m. vadovavomės tarptautiniais standartais. Išvados atitiko tą padėtį, tą situaciją, kuri buvo audito atlikimo dienomis. Kas atsitiko vėliau, negaliu pasakyti, nes nematėm vėlesnių finansinių dokumentų. Todėl mūsų audito išvada buvo be išlygų“, – tvirtino p. Bakas.„Teikėm audito paslaugas Ūkio bankui daugelį metų. Buvo pasirašytas kontraktas ir dėl 2012 m. audito, tačiau dėl 2013 m. vasarį paskelbto šio banko veiklos moratoriumo sutarties įgyvendinimas buvo sustabdytas“, – minėjo p. Bakas.Jis nesutiko, kad auditoriai turėtų prisiimti atsakomybę už finansinių įstaigų problemas. „Visais atvejais pirmiausia audituojamos įmonės vadovybė yra atsakinga už teisingą ataskaitos parengimą. Vertintojai atsakingi už savo darbą, auditoriai – už savo. Negali būti visa atsakomybė suversta tik vieniems. Būtent įmonės vadovai turi pateikti teisingas ataskaitas, teisingus skaičius“, – kalbėjo „Deloite Lietuva“ biuro vadovas.

Nesutiko su išvada Penktadienio pavakarę bendrovė „Deloitte Lietuva“ VŽ perdavė savo trumpą komentarą raštu dėl Audito ir apskaitos tarnybos priimtų sprendimų.„Bendrovė nesutinka su Audito ir apskaitos tarnybos atlikto audito tyrimo išvadomis ir ketina perduoti šį Tarnybos priimtą sprendimą teismo vertinimui“, – pranešė „Deloitte Lietuva“.Ši audito įmonė įsitikinusi, kad patvirtintosios išvados „yra pagrįstos netinkamu pagal Lietuvos teisės aktus taikytinų profesinių standartų interpretavimu“.Kartu pažadama, kad „Deloitte Lietuva“ „glaudžiai bendradarbiaus su Audito ir apskaitos tarnyba, kad būtų išvengta panašių situacijų ateityje“.Taip pat nurodoma, kad atlikdama 2011 m. Ūkio banko auditą„Deloitte Lietuva“ „laikėsi visų jam taikytinų profesinių standartų“. „Audito kokybė yra pagrindinis „Deloitte Lietuva“ prioritetas“, – priduriama trumpame komentare.

„Ernst & Young Baltic“ taip pat kliuvo dėl "Snoro" audito VŽ primena, kad Audito ir apskaitos tarnyba dėl netinkamo dabar bankrutuojančio banko "Snoras" audito iš kitos tarptautinės audito bendrovės „Ernst & Young Baltic“ (dabar pavadinimas pakeistas į EY) auditoriaus Ramūno Bartašiaus atėmė auditoriaus vardą, o audito bendrovę įpareigojo pagerinti kokybės valdymo sistemą.

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

„Citadele“ skaičiuoja rekordinį pirmąjį metų ketvirtį

Padalinį Lietuvoje turintis Latvijos bankas „Citadele“ pranešė, jog pirmąjį šių metų ketvirtį Baltijos šalyse...

Rinkos
2022.05.23
„Finbee“ paskolos sulaukė 5 mln. Eur vokiškos injekcijos

Vokiečių turto valdymo bendrovė „nordIX“ investuos mažiausiai 5 mln. Eur į tarpusavio skolinimo platformos...

Rinkos
2022.05.23
Ch. Lagarde užsimena apie neigiamų palūkanų eros pabaigą rudenį 9

Europos Centrinis Bankas (ECB) iki rugsėjo pabaigos greičiausiai užbaigs neigiamų palūkanų normų erą,...

Rinkos
2022.05.23
Šiaulių bankas paskolino „Infra Group“ daugiabučio statyboms sostinės Šnipiškėse

Šiaulių bankas pranešė suteikęs 2,6 mln. Eur dydžio finansavimą nekilnojamojo turto plėtotojai „Infra Group“...

Statyba ir NT
2022.05.22
Du scenarijai, kada verslui didėtų rizikos marža, brangtų paskolos Premium

Išaugusios energijos kainos arba nutrauktas dujų tiekimas euro zonoje ne tik sulėtintų ekonominį augimą ir...

Finansai
2022.05.20
Lietuvos draudimo rinka pirmąjį ketvirtį augo 17%

Lietuvos draudimo rinka pirmąjį šių metų ketvirtį pagal pasirašytas įmokas siekė 292 mln. Eur – 17,1% daugiau...

Rinkos
2022.05.19
Prancūzų kapitalo „Rosbank“ parduotas Kremliui artimam oligarchui

Prancūzijos bankininkystės milžinas „Societe Generale“ pranešė užbaigęs savo antrinio banko Rusijoje...

Rinkos
2022.05.19
Gryninantis 10.000 Eur, „Swedbank“ reikalaus paaiškinimo – kam? 82

„Swedbank“ Lietuvoje nuo rugsėjo 1 d. didina įvairių paslaugų įkainius, besigryninsiantys bent 10.000 Eur...

Rinkos
2022.05.19
Medicinos banko pelnas pirmąjį ketvirtį mažėjo 30%

Lietuviško kapitalo Medicinos bankas pirmąjį šių metų ketvirtį uždirbo 0,84 mln. Eur grynojo pelno – 30%...

Rinkos
2022.05.18
Prie „European Merchant Bank“ valdybos prisijungė E. Preikša

Eugenijus Preikša, turintis daugiau nei 35 metų patirtį finansų ir bankų sektoriuje, taip pat einantis...

Vadyba
2022.05.16
Paskola virtuvei ir niekam kitam – kaip finansus keis blokų grandinė Premium

Finansinių technologijų („fintech“) kompanijos per pastarąjį dešimtmetį iš esmės pakeitė žaidimo taisykles...

Inovacijos
2022.05.16
Vokietijos bankas „Commerzbank“ lieka Rusijoje

„Commerzbank“, antras pagal dydį Vokietijos bankas, ketvirtadienį pareiškė nusprendęs neatsisakyti savo...

Verslo aplinka
2022.05.13
Artėja aukštesni skolinimosi kaštai – kurias bendroves prislėgs labiausiai Premium

Investuotojams ateina metas pradėti kritiškai vertinti primirštą veiksnį – bendrovių atsparumą kylančioms...

Rinkos
2022.05.12
Neakivaizdžioji konkurencija bankų sektoriuje: ne turtas svarbiausia Premium 1

Specializuoti bankai ir rinkos naujokai sparčiai didina savo turtą, tačiau pagal šį rodiklį vis dar sudaro...

Rinkos
2022.05.12
Per pandemiją kritusias transporto draudimo kainas šokdina infliacija Premium

Karantinas ir didelė konkurencija tarp draudimo kompanijų lėmė transporto draudimo įmokų kritimą ir...

Logistika
2022.05.12
„BluOr Bank“ platina obligacijas su 7% palūkanomis

Latvių „BluOr Bank“ organizuoja mažmeniniams investuotojams prieinamą obligacijų platinimą, kuriame siekia...

Rinkos
2022.05.11
„Allianz“ nuostoliai dėl „Structured Alpha“ nesėkmės pasiekė 5,6 mlrd. USD

Draudimo milžinė „Allianz“ pranešė atidėjusi dar beveik 2 mlrd. Eur teisinėms ir kitoms išlaidoms,...

Rinkos
2022.05.11
LB atstovas: ECB sprendimas dėl palūkanų normų didinimo – nebent trečiąjį ketvirtį 2

Europos Centrinio Banko (ECB) sprendimas dėl bazinių palūkanų normų didinimo gali būti priimtas šių metų...

Rinkos
2022.05.11
Ch. Lagarde: ECB palūkanų normas galėtų padidinti liepą 2

Euro zonoje sparčiai kylant infliacijai, Europos Centrinis Bankas (ECB) savo palūkanų normas, kurios šiuo...

Rinkos
2022.05.11
Vokietijos centrinio banko vadovas – už palūkanų normų didinimą jau liepą

Vokietijos centrinio banko vadovas antradienį pareiškė raginsiąs Europos Centrinį Banką (ECB) liepą padidinti...

Rinkos
2022.05.11

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku