Gordijo mazgas Nidoje – neperkertamas

Publikuota: 2014-06-20
Atnaujinta 2015-06-01 13:06
svg svg
„Verslo žinios“

Istorija, sakytum, banali, girdėta ir nieko nestebina: maždaug prieš 10 metų verslininkas Gintautas Bertašius, Lietuvos garbės konsulas Šveicarijos Tičino kantone ir investicijų pritraukimo bei valdymo bendrovės „Agus Group“ direktorius, įsigijęs apleistus sovietmečio žuvininkystės ūkio pastatus prie Nidos žvejų uosto, užsimojo statyti ten 4+ žvaigždučių viešbutį su nedidelėmis konferencijų salėmis ir nedideliu SPA centru

Ilgus metus verslininkas derino projektą su Kultūros paveldo departamentu (KPD) prie Kultūros ministerijos, Valstybės saugomų teritorijų tarnyba (VSTT) prie Aplinkos ministerijos. Padėtis į gera, anot jo, pasikeitė 2011-aisiais, kai Neringos meru buvo išrinktas Antanas Vinkus, dabartinis premjero Algirdo Butkevičiaus patarėjas sveikatos klausimais.„Su buvusiu Neringos meru p. Vinkumi – kaip žinote, jis yra didelis diplomatijos meistras – atradom bendrą kalbą, jis pajudino daug dalykų. Jis susodino už vieno stalo VSTT, KPD, Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento prie Aplinkos ministerijos vadovus, kad jie pagaliau pradėtų kalbėtis tarpusavyje, tai labai svarbu. Tačiau yra esminis klausimas – ar patiems neringiškiams reikia to, ką jis judino?“ – klausia p. Bertašius. Jis pasakoja su Diana Varnaite, KPD direktore, kažkada susipliekęs dėl to žuvininkystės ūkio – sovietinio paveldo, bet paskui visi suprato, kad nė vienas neturi blogų norų.

„Kai pradėjom dalykiškai kalbėti, viską dėliotis, įveikėm ir VSTT, ir KPD, nors man piešė, kad ir Rūta Baškytė, VSTT vadovė, ir p. Varnaitė yra didžiausi baubai. Nėra jos baubai. Vienas dalykas, kad ir koks būtų valstybės pareigūnas, reikia jį gerbti – jis atstovauja valstybės institucijai. Aišku, būna, kad mano ir jų nuostatos nesutinka, tai jau kitas dalykas, tai ginčas. Tada kviečiu teisininkus, architektus, kitus specialistus ir jie įrodinėja pareigūnams“, – sako p. Bertašius, Šveicarijoje gyvenantis ir dirbantis nuo 1996 m. Pasak verslininko, bendra kalba galiausiai buvo rasta ir su kitomis prižiūrinčiomis institucijomis, tačiau, p. Vinkui išvykus iš Neringos, reikalai vėl pradėjo strigti – kol nebuvo parengta ir patvirtinta Nidos centrinės dalies detaliojo plano koncepcija, jokie projektai šioje teritorijoje negalėjo būti vykdomi.Koją kiša „Sakutis“
Šios savaitės pradžioje ledai pajudėjo. UAB „Urbanistika“, rengusi minėtąją Nidos koncepciją, pirmadienį ją įteikė Neringos merui Dariui Jasaičiui. Vienas iš projekto bendraautorių, architektas Linas Naujokaitis, VŽ „Savaitgaliui“ sakė, kad į Nidą buvo nuvežta „visa galutinai suderinta centrinės dalies detaliojo plano koncepcija su prašymu savivaldybei tą dokumentą teikti tarybai svarstyti“.
„Visa tai padaryta. Taip, turėjome ilgesnį derinimo procesą, dabar planas parengtas ir atiduotas savivaldybei. Vakar jį dalykiškai ir konkrečiai aptarėme su meru, manau, kad savivaldybei nebeliko klausimų, bent jau mes nežinome, ką dar būtų galima keisti. Dabar turi būti parengtas sprendimo projektas. Paprastai jį rengia administracija ar vyriausiasis architektas ir teikia tarybai svarstyti. Dėl formuluočių meras sakė tarsis su teisininkais, tad, matyt, dar šiek tiek užtruks. Bet po vakarykštės šnekos aišku – jei koncepcija nebus svarstoma birželio 19 d. tarybos posėdyje, tuomet bus svarstoma dar kitame“, – praėjusio antradienio vakarą sakė p. Naujokaitis.
Tačiau Neringos meras p. Jasaitis abejoja, ar verslo projektai Nidos centre pajudės ir šiuokart, – esą reikalus stabdo su detaliojo plano koncepcija Neringos savivaldybei brukamas „Sakučio“ viešbutis, kurio atkūrimą taryba du kartus jau atmetė. Pasak p. Jasaičio, plano koncepcijoje pagal tarpukariu nugriauto statinio pamatus numatytas atkurti viešbutis savivaldybei nereikalingas, tačiau Kultūros paveldo departamentas jį siūlo atstatyti.
„Gerbiamas Naujokaitis buvo atvažiavęs. Viskas apšnekėta, viskas gerai, išskyrus vieną klausimą – dėl „Sakučio“ viešbučio statybos, ten yra ir teisinių niuansų su dabartiniais savininkais. Jeigu statytume jį kaip savivaldybės objektą, kaip mums siūloma, savivaldybei tektų išpirkti esamą pastatą iš keturių dabartinių savininkų, bet mums tai nėra joks strateginis objektas. Tarybos nariai pasisako prieš šį viešbutį – neturime tikslo įvardyti jį kaip strateginį. Mes turim, kur statyti ir kur projektuoti“, – sako p. Jasaitis. Anot jo, Nidoje viešbučių yra krūvos, jie stovi apleisti, į juos reikia tik investuoti, vien „Auksinės kopos“ turi krūvą kvadratinių metrų.
„Dabar paliekam tuos aptriušusius objektus, tegu jie stovi, ir statom naujus naujoje vietoje“, – kalba meras.Iš dangaus nenukrito
Minimas „Sakučio“ viešbutis iš dangaus nenukrito, juolab į nacionalinio parko teritoriją, kur ir naujos, ir senos statybos griežtai reglamentuojamos. Remiantis dokumentais, Nidos pamaryje dabar esančios kavinės „Kolibris“ vietoje kadaise stovėjo tradicinė žvejo sodyba. XX a. pr. joje buvo įkurta smuklė, vėliau – „Sakučio“ viešbutis, turėjęs alinę ir „menininkų verandą“. Po karo viešbutis buvo sulygintas su žeme, aptikti tik jo ūkinio pastato pamatai.
Algimantas Degutis, KPD direktoriaus pavaduotojas, paprašytas paaiškinti, kodėl tuščioje vietoje Neringos savivaldybė savotiškai spaudžiama atkurti viešbutį, sako, kad galioja toks bendrasis principas: rengiant teritorijų planavimo dokumentus, KPD numato galimybę atkurti buvusius statinius, ypač tai aktualu Neringoje.„KPD nesako, kad „Sakutį“ reikia statyti šiemet arba po 20 metų. Teritorijų planavimo dokumentai galioja neribotą laiką, ir kad jų nereikėtų kaitalioti, numatoma galimybė pagal buvusius užstatymo parametrus grąžinti buvusius pastatus. Turime pakankamai informacijos, kad tarpukariu čia stovėjo pastatas, jį būtų galima atkurti. Tačiau tai – tik galimybė, jokio primygtinio reikalavimo statyti jį čia ir dabar nėra, tuo labiau kad toje vietoje nė sklypų nėra suformuota“, – sako p. Degutis. Kitas dalykas, anot jo, yra tai, kad sovietmečiu Nidos centras buvo išnaikintas, o tai yra kultūros paveldo vietovė. Tokiose vietose atstatyti buvusius statinius – visada į naudą.
„Tarpukariu toje vietoje buvo „Sakutis“, buvo ir daugiau pastatų, formavusių Nidos centrą. Ponui Bertašiui mes irgi siūlėme, kad jo projekto statiniai atitiktų buvusį užstatymą, kad liktų Nidos charakteris. Ir jo statiniai, ir, jei bus pastatytas „Sakučio“ viešbutis, suformuotų senosios gyvenvietės vaizdą nuo marių, o ne sovietinio administracinio centro įvaizdį, kaip yra dabar“, – aiškina specialistas. Anot jo, „nauji seni“ statiniai sumažintų sovietmečio pastatų Nidos centre mastelį, suniveliuotų juos, – šių juk nenugriausi.„Be abejo, reikia svarstyti nuogąstavimus, kad kam nors „Sakučio“ viešbutis užstos marias ar kitus dalykus, bet tai yra paveldo vietovė ir prioritetas turėtų būti teikiamas tiems statiniams, kurie ją atskleistų. Dabar projektuotojai numato tokį užstatymą, ir mes jam neprieštaraujame. Nes praeis 10 metų, pasikeis valdžia, kas nors sugalvos, kad toje vietoje reikia istorinio statinio, nes kitaip nesuvokiamas Nidos centras, nesuvokiamas santykis tarp sena ir nauja ir tada reikės keisti detalųjį planą. Bet kam jį keisti – mes dabar numatome galimybę, o ji, pakartosiu, nėra prievarta. Tai tik galimybė atkurti viešbutį kada nors kam nors, nes šiandien, kaip suprantu, ir savininko ten nėra“, – kalba p. Degutis.
Šiandien, pasak p. Jasaičio, 42% numatytos „Sakučio“ teritorijos nuomojasi keturi savininkai, 58% yra valstybės. Meras baiminasi, kad, palikus galimybę atkurti viešbutį, neišvengiamai susikirs galimų „Sakučio“ ir esamų savininkų interesai.Leisti negalima neleisti
Paklaustas, kuo gi savivaldybės tarybai kliūna tas nelemtas „Sakutis“, p. Jasaitis pirmiausia duria į aplinkosaugos, gamtosaugos tarnybas: jų specialistai tuščių erdvių užstatymą Neringoje laiko didžiausiu nusikaltimu. „Dėl to net griaunami pastatai, nes jie, kaip sako p. Baškytė, „užstoja marias“. O čia, pačiam Nidos centre, prie kurio erdvės žmonės pripratę, kur jie mėgsta būti, kur matyti marios, jachtos, atsirado siūlymas statyti didžiulį viešbutį.
„Taip, jis atstatomas kaip istorinė vertybė, bet tada imkim istorines nuotraukas ir eikim per Neringą. Dieve mano, kiek visko, ko mums neleidžia daryti, atrasime... Mūsų širdys jaučia, kad nebus jis čia vietoje, jei bus atstatytas“, – kalba meras.Reikalas išties keblus: Nidos centrinės dalies detaliojo plano koncepciją UAB „Urbanistika“ parengė. Plane yra 20 objektų, tarp jų – ir „Sakučio“ viešbutis, dėl kurio stoja kiti 19 objektų.
„Sakykim, realiai stoja gal vienas, nes kitiems plėtoti mes neturim pinigų, – tai p. Bertašiaus objektas. Su jo projektu nėra jokių problemų, bet jis tampa įkaitu, – negali nieko pradėti, kol koncepcija nepatvirtinta“, – aiškina p. Jasaitis. Jis priduria: „Būkim sąžiningi – juk negalim pasakyti, kad dėl to, jog nestotų vienas objektas, leisim kam nors pasistatyti kitą. Pagaliau, aš pats nežinau, kaip taryboje susiklostys balsai, ar ji pritars plano koncepcijai su „Sakučio“ viešbučiu. Bendraujant su jais, dauguma pasisako prieš. Jie yra vietiniai, jie bendrauja su vietos gyventojais ir girdi jų nuomonę, girdi, kad žmonės gali net streikuoti prieš viešbutį.“Tiesiog abrakadabra, ne kitaip. KPD aiškiai sako, kad detaliojo plano koncepcijoje numatyta „galimybė atkurti viešbutį nėra prievarta“, Neringos savivaldybės taryba jau dukart atmetė pasiūlymą jį statyti ir, ko gera, vėl atmes. Tad kokį vaidmenį „Sakutis“ čia vaidina?
„Jau bijau dabar pasakyt, pats neįsivaizduoju“, – sako p. Jasaitis, paklaustas, kas yra suinteresuotas, kad viešbutis būtų atkurtas arba neatkurtas, kas bus jo savininkai. – Jeigu savivaldybė skelbs žemės nuomos aukcioną, savininkai bus tie, kas jį laimės.“
Anot mero, problema tai, kad numatytas atkurti viešbutis kryžiuojasi su esamu pastatu – „Kolibrio“ baru (jis priklauso vienam iš 48% žemės nuomojančių savininkų – individualiajai Onos Urbonavičienės įmonei), kiti 52% yra valstybinėje žemėje.
„Vienintelis būdas išnuomoti valstybės žemę yra aukcionas, bet niekas negali garantuoti, kad dabartiniai savininkai jį laimės. Įsivaizduokit, kad „Sakučio“ statybai jį laimės kitas fizinis ar juridinis asmuo. Ar jis norės juos perpirkti? Aš matau, kad leisdami statyti šį viešbutį užprogramuosim neišsprendžiamą konfliktą, – „Kolibrį“ visam gyvenimui paliksim tokį, koks baisus jis dabar yra, nes naujasis dokumentas reglamentuoja, kad toje vietoje galimas tik „Sakutis“. Negalima nei „Kolibrio“ rekonstrukcija, nei kurio nors kito pastato pertvarkymas. Dabar taryba siūlo projektuotojams leisti „Kolibriui“ atlikti pastato rekonstrukciją jų turimoje teritorijoje. Bet jei savininkai įsivaizduoja, kad laimės tų 52% sklypo nuomos aukcioną, man tai sunkiai suprantama. O kai prasidės dabartinių savininkų teisiniai ginčai ir į tai bus įpainiota savivaldybė...“ – kalba p. Jasaitis.O Alanta Barkauskienė, sykiu su visa šeima triūsianti mamos O. Urbonavičienės įmonėje „Kolibris“, sako, kad visi keturi sklypo nuomotojai bergždžiai siekia gauti leidimą iš savivaldybės atkurti „Sakučio“ viešbutį. 
„Savivaldybės tarybos daugumą sudaro socialdemokratai, vienas iš jų, Arūnas Eimutis, yra kategoriškai prieš šitą viešbutį. Mes turim tuos keturis namelius, visi savininkai bendrai dalyvaujame šiame projekte, visi kišam savo kruvinai uždirbtus pinigėlius į jį, tačiau jau septinti metai niekas nesprendžiama, – vieniems meras aiškina vienaip, kitiems – kitaip. Mes suprantam, kad galim nelaimėti aukciono, tada bandysim galvoti ką nors kita, gal KPD sutiks su statybų išlygomis“, – vilties atkurti viešbutį nepraranda p. Barkauskienė. Jos manymu, Nidai reikia visokių apgyvendinimo vietų: ir brangių, kokia numatyta p. Bertašiaus projekte, ir paprastesnių – visi turės savo klientų.Kur šuo pakastas
Kultūros paveldo specialistui p. Degučiui Neringos mero baimės dėl galimo esamų ir būsimų „Sakučio“ atkūrėjų konflikto neatrodo pagrįstos.  
„Jeigu numatyti pastatai, detaliuoju planu ir sprendžiamos galimos sklypo ribos, tai logiškas pagrindas. Nematau jokios problemos, nes sklypų nuosavybės Neringoje nėra. Baigsis dabartinis nuomos terminas, bus suformuotas kitas sklypas ir mokama kita nuoma, jei atsiras norinčių ar būtinybė atkurti viešbutį. Ši problema nerimta, neesminė, gal čia kas nors kita po tuo paslėpta, kas nors neįvardijama“, – svarsto p. Degutis.
Paklaustas, ar dabartiniai „Kolibrio“ savininkai turėtų teorinę galimybę savo nušiurusios kavinės vietoje pasistatyti kad ir tradicinę žvejo sodybą, jis sako tiksliai nepamenantis, bet, regis, detaliajame plane buvęs visai kitoks užstatymas, negu yra dabar.„Nuo savininko priklauso, ar jis norės. Vis dėlto Nidos centras po truputėlį pradės kisti. Aišku, visi pripratę prie dabartinio, mano, kad taip ir turi būti, bet gal tai emocijos...“ – sako p. Degutis.
Anot jo, yra detalusis ir specialusis teritorijų planavimo dokumentas, ir jeigu šioje teritorijoje savivaldybės taryba „Sakučio“ vėl nepatvirtins, ta pati viešbučio galimybė bus numatyta KPD rengiamame specialiajame paveldosauginiame plane.„Tai reiškia, kad teritorijų planavimo dokumentuose galimybė atkurti viešbutį bus visada. Vienintelis dalykas, kad, norint jį atkurti vėliau, teks keisti detalųjį planą, o tai – papildomos išlaidos“, – sako specialistas.
Paklaustas, ar gali taryba balsuoti už visą detalųjį planą, tačiau „išmesti“ iš jo „Sakutį“ ir taip atverti kelią kitiems projektams, p. Degutis sako, kad toks variantas įmanomas, bet ne „išmetimo būdu“.
„Jie pirmiausia pareikštų, kad viešbutį iš plano koncepcijos reikia išbraukti, tada balsuotų už pataisytą variantą. Šiame etape tai gali būti išeitis, bet ateityje kas žino... Politikai keičiasi, tarybos keičiasi, ar verta paskui kam nors leisti pinigus, jei užsinorės atkurti viešbutį, nes tokia galimybė, kaip minėjau, bus kitame teritorijų planavimo dokumente“, – aiškina p. Degutis.Niekas nesikeičia
Su p. Bertašiumi kalbėjomės prieš savaitę, tuomet, kai Nidos centrinės dalies plano koncepcija dar nebuvo parengta.
„Ponas Jasaitis yra sakęs, kad dabartiniai įstatymai leidžia pradėti statybas be viso centrinės Nidos dalies detaliojo plano, bet ne meras yra įstatymas. Ne, sakau jam, apie ką mes šnekam – paskui mūsų statinys neatitiks centrinės dalies ir jį reikės versti. O pinigų jau išleista labai daug, daugiau nebenoriu jų leisti. Noriu sulaukti visų reglamentuojančių dokumentų, o paskui daryti. Mes pasirinkom tokį kelią: kai buvo tvirtinama nacionalinio parko schema, žiūrėjome, kad mūsų parametrai atitiktų. Kai buvo rengiamas bendrasis planas, žiūrėjome, kad mūsų parametrai jį atitiktų. Dabar laukiam centrinės dalies plano, kad mūsų parametrai atitiktų jame numatytus. Sulauksim, kol jis įsigalios, kartu įsigalios detalusis planas ir mūsų daliai, tada galėsim imti sąlygas ir projektuoti. Tai vyks greitai ar lėtai, priklauso tik nuo Neringos savivaldybės tarybos noro: šio plano užsakovai yra jie, ne kas nors kitas“, – sakė p. Bertašius. Anot jo, tas objektas jau prastovėjo 10 metų, tad jei prastovės dar vienus kitus metus – jokio skirtumo.
„Esu apsišarvavęs kantrybe. Turiu kitų projektų, kitų darbų, kitur uždirbu. Mano žmona sako: gal ir gerai, kad viskas taip vyksta, būtum per krizę ištaškęs pinigus, o dabar jie saugiai padėti. Ir merui, ir daugumos taryboje vadui p. Eimučiui aš labai aiškiai įvardijau: nereikia to objekto Nidai, tai nereikia. Tokiu atveju pasistatau gerą vilą ir gyvenu kaip oligarchas: statiniai yra mano nuosavybė.Prieš keletą metų mes tikrai kunkuliavom, virėm, kad reikia kuo greičiau tą projektą padaryti. Dabar suvokiu, kad nuo mano kunkuliavimo, virimo, nuo mano entuziazmo mažiausiai priklauso... Patikėkit, esmė ne mano projektas, esmė yra Neringa – kokia ji nori būti.  Ar kempingu, ar turtingu kurortu, – kokia yra jos vizija. Intriguojantis klausimas būtų, kokią Neringą mato jos meras, ar jis turi viziją?“ – retoriškai klausia p. Bertašius.
Taigi – planas parengtas, o padėtis, regis, nesikeis.
„Kažkuris iš didžiųjų žmonių yra pasakęs: kai norima, randama priemonių, kai nenorima – priežasčių“, – paprašytas ją pakomentuoti lakoniškai atsakė verslininkas.

Nemokami naujienlaiškiai į savo el. pašto dėžutę:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Pasirinkite jus dominančias įmones ir temas – asmeniniu naujienlaiškiu informuosime iškart, kai jos bus minimos „Verslo žiniose“, „Sodros“, Registrų centro ir kt. šaltiniuose.

Į Panevėžį atkeliauja dalis S. Eidrigevičiaus darbų

Panevėžyje statant Stasio Eidrigevičiaus menų centrą, dalis šio pasaulinio garso menininko dailės darbų jau...

Laisvalaikis
14:07
Lietuvos stačiatikių bažnyčia prašo suteikti jai savarankiškos Bažnyčios statusą 2

Vilniaus ir Lietuvos metropolitas Inokentijus kreipėsi į Maskvos patriarchatą su prašymu suteikti Lietuvos...

Narai Baltijos jūroje karpo „vaiduoklius“ nuo nuskendusių laivų

Nuo laivų, karo metu nuskendusių Baltijos jūroje, nukarpomi žvejybiniai tinklai, dar vadinami vaiduokliais –...

Laisvalaikis
2022.05.27
Milijardierius S. Bankmanas-Friedas: apie kriptorinkų vertę ir ateitį Premium

„Apie du trečdalius arba tris ketvirtadalius pirmą kartą investuojančiųjų į kriptovaliutas tiesiog nori...

Laisvalaikis
2022.05.27
Niekada nesakyk niekada: kaip miestietis kaime iš obuolių verslą sukūrė Premium 4

Verslą galima sukurti lygioje vietoje ir net neturint apie jį specifinių žinių – tai patvirtina Mindaugo...

Gazelė
2022.05.26
„Open House Vilnius“ savaitgalį atvers 56 pastatų duris

Besidominčiųjų architektūra laukia šventė – gegužės 28 ir 29 d. vyksiantis aštuntasis atviros architektūros...

Laisvalaikis
2022.05.26
Vilniaus Didžiąją sinagogą įamžins iki 2026-ųjų 2

Iki 2026 m. vidurio sostinėje bus sutvarkyta unikali žydų (litvakų) sakralinė vieta – Vilniaus Didžioji...

Laisvalaikis
2022.05.26
„Norfos“ lentynose – brandintos jautienos pasiūla Verslo tribūna

Prasidėjus lauko pramogų ir kepsnių sezonui, auga ne tik jau įprastos šviežios mėsos, bet ir vis...

„Vilnius Mama Jazz“ kviečia klausyti, žiūrėti, kalbėti

Gegužės 26 d. prasidedantį festivalį „Vilnius Mama Jazz“ lydi plati „palaikomoji“ programa, kviesianti į...

Laisvalaikis
2022.05.25
„SpaceX“ prieš „Boeing“: kaip E. Musko įmonė aplenkė aviacijos milžinę Premium 1

Praėjusį savaitgalį „Boeing“ bepilotis erdvėlaivis „Starliner“ po daugiau nei dvejus metus trukusių bandymų...

Inovacijos
2022.05.25
„Financial Times“ surikiavo geriausias mokymosi programas vadovams Premium

Geriausių pasaulyje verslo programų reitinge „Executive Education“, kurį daugiau nei du dešimtmečius sudaro...

Laisvalaikis
2022.05.25
IT specialistė kaime rado laimę: sukūrė tradicinį verslą, bet kitaip Premium

Sostinė siūlo apsčiai galimybių, tačiau vis daugiau šeimų ją palieka ir keliasi gyventi į kaimą. Nors...

Gazelė
2022.05.25
Patriotų gastrolės Rusijoje – už 100 milijonų Premium 3

Dar iki įsiverždama į Ukrainą Rusija negailėjo lėšų vadinamajai minkštajai galiai, t. y. savo kultūros...

Laisvalaikis
2022.05.24
Valdovų rūmų vadovui prof. V. Dolinskui – prestižinė Lenkijos kultūros premija

Prestižinė kultūros premija, prof. Aleksanderio Gieysztoro vardo apdovanojimas, įteiktas Nacionalinio...

Laisvalaikis
2022.05.24
Iš Kanų festivalio: „Mariupolis 2“, rusiškas skandalas, geriausia sezono komedija Premium

Kanuose vyksta 75-asis kino festivalis, paženklintas skaudžiausia mūsų dienų tema. Rusijos karas Ukrainoje...

Laisvalaikis
2022.05.24
Baltarusijos opozicijos lyderė: Lietuvos pagalba neapsiriboja žodžiais ar išsakytu susirūpinimu

Lietuvos pagalba baltarusiams neapsiriboja žodžiais ar išsakytu susirūpinimu, sako Sviatlana Cichanouskaja,...

Verslo aplinka
2022.05.24
„Time“ įtakingiausių menininkų viršūnėje – „Marvel“ žvaigždė Simu Liu

Naujausią „Time“ žurnalo, paskelbusio 2022-ųjų šimto įtakingiausių pasaulio žmonių sąrašą, viršelį puošia...

Laisvalaikis
2022.05.23
Ką A. Navalnas „Time“ parašė apie Putiną, o J. Bidenas – apie Zelenskį

Žurnalas „Time“ į įtakingiausių 2022 m. žmonių sąrašą įtraukė Volodymyrą Zelenskį, Ukrainos prezidentą, ir...

Laisvalaikis
2022.05.23
Skaičiai: užteršti ir švariausi Europos miestai Premium

Smulkiųjų kietųjų dalelių kiekis Europoje per pastarąjį dešimtmetį mažėjo, tačiau vis dar viršija...

Verslo klasė
2022.05.22
Eutanazijos vartai. Kaip suplanuoti mirties datą Premium

Kelionių maršrutuose netikėta kryptis – paskutinė gyvenimo stotelė. Žmonės, įpratę viską planuoti ir iki...

Laisvalaikis
2022.05.22

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Valdyti Sutinku