Dėl medienos pardavimo užvirė aistros

Publikuota: 2013-05-09
Nuotrauka: Juditos Grigelytės
„Verslo žinios“

Ke­ti­ni­mai sku­biai pri­im­ti Miš­kų įsta­ty­mo pa­tai­sas džiu­gi­na me­die­nos per­dir­bi­mo įmo­nes, ta­čiau va­ro į ne­vil­tį vals­ty­bi­nius ir pri­va­čius miš­ki­nin­kus bei pre­kiau­to­jus me­die­na, rašo dienraštis "Lietuvos žinios".

Sei­mo na­rio Pe­tro Gra­žu­lio par­eng­ta­me įsta­ty­mo pro­jek­te yra nu­ma­ty­ta nu­sta­ty­ti tvar­ką, pa­gal ku­rią vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se par­uoš­ta ap­va­lią­ja me­die­na pir­miau­sia bū­tų ap­rū­pin­ti vie­tos per­dir­bė­jai."Me­die­nos pra­mo­nės ap­si­rū­pi­ni­mo ža­lia­va prob­le­ma tu­ri bū­ti spren­džia­ma la­bai sku­biai, nes Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bi­mo pra­mo­nė jau da­bar su­si­du­ria su di­de­liu ža­lia­vos trū­ku­mu ir to­les­nis del­si­mas ga­li ga­lu­ti­nai pa­žeis­ti jos kon­ku­ren­cin­gu­mą, t. y. Lie­tu­vos me­die­nos per­dir­bi­mo pra­mo­nė pra­dės pra­ras­ti su­tar­tis su už­sa­ko­vais ir di­des­nės pri­dė­ti­nės ver­tės pro­duk­tų rin­kas", - ra­šo­ma įsta­ty­mo pa­tai­sų aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te.Be to, čia tvir­ti­na­ma, kad ne­priė­mus šių pa­tai­sų gre­sia ne­dar­bo di­dė­ji­mas kai­miš­kuo­se ra­jo­nuo­se.Pa­keis­ta pre­ky­bos me­die­na tvar­ka džiaug­tų­si ir smul­kes­ni ga­min­to­jai. Pa­vyz­džiui, Aly­taus lentp­jū­vės UAB "Lin­me­dė" ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Si­gi­tas Pe­tro­nis dienraščiui pa­sa­ko­jo: "Kon­ku­ren­ci­ja dėl me­die­nos da­bar to­kia nuo­žmi, kad vi­si ke­liai į Va­ka­rus mums jau už­da­ry­ti vien dėl ža­lia­vos kai­nos. At­va­žia­vę len­kai, lat­viai pir­kė­jai čia pa­ke­lia me­die­nos kai­ną, to­dėl ati­tin­ka­mai bran­giau už ją tu­ri­me mo­kė­ti ir mes."Pa­sak lentp­jū­vės va­do­vo, kol rąs­te­liai, iš ku­rių ga­mi­na­mi va­di­na­mie­ji eu­ro­pa­dėk­lai, bu­vo ne­bran­gūs, di­džią­ją pro­duk­ci­jos da­lį bend­ro­vė eks­por­tuo­da­vo, kon­ku­ruo­da­vo ir su bal­ta­ru­siais, ukrai­nie­čiais, ir su lat­viais, ir ne­tgi vi­daus rin­ko­je, o da­bar to­kių ga­li­my­bių nė­ra.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau