Lietuvoje suskaičiuota per mažai vilkų

Publikuota: 2013-04-22
Nuotrauka: Vladimiro Ivanovo
„Verslo žinios“

Mi­ni­ma­li vil­kų po­pu­lia­ci­ja - 208 gy­vū­nai. Toks ne­se­niai Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos (AM) pa­skelb­tas skai­čius šo­ki­ra­vo ne tik pa­čios AM dar­buo­to­jus, bet ir moks­li­nin­kus, mat anks­čiau vil­kų bū­da­vo pri­skai­čiuo­ja­ma ge­ro­kai dau­giau, skelbia dienraštis "Lietuvos žinios".

"Pa­ga­liau tu­ri­me ob­jek­ty­vius duo­me­nis apie vil­kų po­pu­lia­ci­jos dy­dį. Ga­liu už­ti­krin­ti, kad ši aps­kai­ta - tiks­liau­sia. Pir­miau­sia dėl to, kad ji bu­vo vyk­do­ma ne tik vals­ty­bi­niuo­se, bet ir pri­va­čiuo­se miš­kuo­se. Re­zul­ta­tus api­bend­ri­no kom­pe­ten­tin­ga moks­li­nin­kų ir miš­ki­nin­kų ko­mi­si­ja. Vi­są pro­ce­są ste­bė­jo ir su­klys­ti ar nu­klys­ti ne­lei­do ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vai", - ko­men­tuo­da­mas va­sa­rio pa­bai­go­je at­lik­tos vil­kų aps­kai­tos re­zul­ta­tus kal­bė­jo ap­lin­kos mi­nis­tras Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis.Paskelbtas skaičius reiškia, kad ki­tą se­zo­ną me­džio­to­jai ne­ga­lės nu­kreip­ti gink­lų į vil­kus. Medžioklė gali būti stabdoma ir penkeriems metams, kol pa­aiš­kės nau­jos aps­kai­tos duo­me­nys.Eu­ro­pos Są­jun­go­je (ES) vil­kai yra sau­go­mi Ber­no kon­ven­ci­jos. Ta­čiau Bal­ti­jos ša­lys tu­ri tei­sę re­gu­liuo­ti jų po­pu­lia­ci­ją. Lie­tu­va yra įsi­pa­rei­go­ju­si iš­lai­ky­ti ma­žiau­siai 250 vil­kų.Visgi moks­li­nin­kai, dau­gu­ma gam­to­sau­gi­nin­kų ir miš­ki­nin­kai įsi­ti­ki­nę, kad ke­lias­de­šim­ties gam­tos mė­gė­jų aso­cia­ci­jai "Bal­ti­jos vil­kas" bu­vo pa­da­ry­tas re­ve­ran­sas. Jie ne­abe­jo­ja, kad ti­kra­sis mi­ni­ma­lus vil­kų skai­čius bu­vo są­mo­nin­gai nu­slėp­tas. To­kią iš­va­dą dik­tuo­ja fak­tai: per aps­kai­tą me­džio­to­jai pri­va­čiuo­se miš­kuo­se ap­ti­ko 132 vil­kų švie­žius pėd­sa­kus, miš­ki­nin­kai vals­ty­bi­niuo­se miš­kuo­se - dar 222. Kaip at­si­ti­ko, kad šių skai­čių su­ma vir­to 208

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau