Valstybės kontrolė: VMI problema – įsisenėjusi

Publikuota: 2013-11-07
Danguolė Krištopavičienė, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja.
Danguolė Krištopavičienė, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja. Nuotrauka: Valstybės kontrolės
„Verslo žinios“

Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) veiklos tyrimą atlikusi Valstybės kontrolė teigia, kad inspekcijos mokesčių fondo apskaita už 2012 m. dar nesutvarkyta, informacinės sistemos veikia netinkamai.

Danguolė Krištopavičienė, Valstybės kontrolės 6-ojo audito departamento direktoriaus pavaduotoja, sako, kad VMI problema nėra iš smulkiųjų ir tęsiasi jau pakankamai seniai.

Valstybės kontrolės ataskaitoje pažymima, kad  VMI Informacinės technologijos veikia netinkamai. Kokios apimties yra ši problema? Problema nėra iš smulkiųjų ir tęsiasi jau pakankamai seniai. Dar 2010 m. kovą Valstybės kontrolė baigė auditą, vertino VMI informacines sistemas, apie kurias dabar ir kalbame. Jau tada buvo nustatyti reikšmingi teisės aktų pažeidimai kuriant šitas sistemas. Valstybės kontrolierius ragino reaguoti labai rimtai, bet tuo metu šie dalykai nesureikšminti.Visos viešojo sektoriaus įstaigos pradėjo ruoštis apskaitos reformai, rodos, jau seniai. VMI buvo pažadėjusi pradėti tvarkytis nuo 2011 m. birželio, tačiau problemų neišsprendė. Pradėjusi eksploatuoti šį informacinių technologijų produktą inspekcija suprato, kad sistema nepajėgi tvarkyti mokesčių fondo apskaitos. Nebuvo pajėgi todėl, kad kuriant sistemą ir atliekant testavimo darbus nebuvo įvertintos sistemos duomenų apdorojimo apimtys. Nupirkome produktą, bet jis nepritaikytas darbo apimtims.

Ar šie pažeidimai labai reikšmingi? Kokio lygmens atsakomybės klausimas tai yra? Apskaitos tvarkymas pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą ir Viešojo sektoriaus apskaitos įstatymą yra pareiga. Ją reikia vykdyti teisingai. Jeigu mato, kad to nėra, Valstybės kontrolierius kreipiasi į Finansų ministrą, kuruojantį VMI, ir rekomenduoja išsiaiškinti priežastis. VMI viršininkas turi priimti sprendimus dėl jam pavaldžios įstaigos darbo kokybės. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymą įstaigos vadovas atsako už buhalterinės apskaitos organizavimą įstaigoje.

Kaip anksčiau buvo sprendžiamos panašios problemos? Apskaita pagal viešojo sektoriaus apskaitos standartus 2010 m. visiems atrodė sudėtinga. Visos viešosios įstaigos nusipirko sistemas, pradėjo jas taikyti, koregavo. Darbas nebuvo lengvas, nes sistema sudėtinga. Valstybės kontrolė, audituodama 2010 m., matė problemas, padėjo, aiškino, rašė ataskaitas, tačiau nė vienai įstaigai, tarp jų – ir VMI, nerašė jokių pastabų, suprasdama, kad kiekvienam reikalingas pereinamasis laikotarpis. 2011 m. dauguma įstaigų jau susitvarkė. VMI iki šiol neturi tvarkingos apskaitos ir matome riziką, kad lygiai tas pats bus ir audituojant 2013 m.

O kurioms įstaigoms pasisekė problemas išspręsti? Seimui pateikėme ataskaitą, kurioje apibendrinti viso viešojo sektoriaus audito rezultatai. Šioje ataskaitoje išvardytos visos mūsų audituotos įstaigos. Atsisakėme pareikšti nuomonę dėl Švietimo ir mokslo ministerijos, tai čia – iš blogosios pusės. Reikšmingų neigiamų pastebėjimų neturėjome dėl Energetikos ministerijos, Krašto apsaugos ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, Kūno kultūros ir sporto departamento, Vilniaus universiteto, Kauno technologijos universiteto, ir daugybės kitų viešojo sektoriaus įstaigų.

Ar Valstybės kontrolė turi pastabų Finansų ministerijai? Finansų ministerijai pareiškėme sąlyginę nuomonę. Tai reiškia, kad ministerija padarė klaidų ir jas, kiek žinome, šiemet taiso.

Ar informacinių technologijų problema VMI gali turėti finansinių pasekmių? Sudėtinga įvardyti skaičiais, kai tuose skaičiuose nėra tvarkos. Praėjusiais metais pasirinkome vieną klausimą panagrinėti: brangaus nekilnojamojo turto turto apmokestinimą. Domėjomės, kaip VMI pasiruošė šio mokesčio administravimui. Įsitikinome, kad apskaita vedama ne visai tvarkingai. Vieną dieną pateikti vieni duomenys, kitą dieną – kitokie. Reikėtų prisiminti, kad mokesčių administratorius turi labai aiškiai administruoti. Svarbiausia – atsekamumas ir tvarka.

Galima pripažinti, kad kiekvienoje įstaigoje yra problemų ir nėra idealiai dirbančių. VMI pastaraisiais metais sulaukia teigiamo vertinimo iš verslininkų, dažnai sakoma, kad inspektoriai dažniau pataria, nei baudžia. Iš šalies žvelgiant atrodo, kad ši įstaiga dirba labai gerai. Dabar iškeltas informacinių technologijų klausimas atrodo smulkmena. Manyčiau, kad iš dalies susidaro klaidingas įspūdis. Negalime kvestionuoti VMI darbo su mokesčių mokėtojais. Tikriausiai stengiamasi, kad mokesčių mokėtojui būtų lengviau, bet mes kalbame apie skaidrumą. Jo pagrindas yra tvarkingi dokumentai, laiku sudėti ir suregistruoti. Turi būti visuma, duomenų atsekamumas. Dabar matome, kad į auditorių pastabas neatsižvelgta rimtai, be to, turime ir kompetencijos trūkumo problemą. Nupirktas daiktas, neįsitikinus jo tinkamumu, todėl ir turime šį rezultatą.

xxx Valstybės kontrolės 2012 m. finansinio (teisėtumo) audito rezultatai (paskelbta 2013-07-18):

Valstybės kontrolė baigė 2012 m. finansinius (teisėtumo) auditus visose ministerijose, septyniuose išteklių fonduose (Valstybės iždo, Privatizavimo, Rezervinio (stabilizavimo), Garantinio, VĮ Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo, Valstybinio socialinio draudimo ir Privalomojo sveikatos draudimo), Vilniaus universitete ir Kauno technologijos universitete, dviejuose Valstybinių mokslinių tyrimų institutų centruose (Fizikinių ir technologijos mokslų ir Inovatyvios medicinos), Kūno kultūros ir sporto departamente, dviejuose  mokesčių fonduose (Muitinės ir Valstybinės mokesčių inspekcijos) bei penkiuose teismuose (Šilutės rajono apylinkės, Kauno miesto apylinkės, Kauno rajono apylinkės, Panevėžio miesto apylinkės, Lietuvos Aukščiausiame Teisme) ir pateikė šioms institucijoms ataskaitas, išvadas bei rekomendacijas.Visoms ministerijoms Valstybės kontrolė turėjo pastabų dėl valstybės lėšų bei turto valdymo ir naudojimo. Buvo netinkamai vykdyti viešieji pirkimai (keičiamos pirkimo sąlygos ir sutarties nuostatos, paslaugos perkamos be viešųjų pirkimų, nesilaikoma sutarčių sąlygų). Biudžeto asignavimai naudoti pažeidžiant teisės aktus (neužtikrinamas savalaikis ir tinkamas atsiskaitymas už jų panaudojimą, lėšos naudojamos nenumatytiems avansiniams mokėjimams, neužtikrinamas teisingas lėšų planavimas ir jų paskirstymas ir kt.). Perduodant ir naudojant valstybės turtą taip pat buvo pažeidžiami teisės aktai.Žemės ūkio ministerijai pareikšta neigiama nuomonė dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, nes ministerijai pavaldi Nacionalinė žemės tarnyba netinkamai apskaitė laisvos valstybinės žemės vertę, neteisingai registravo iš žemės pirkėjų gautas sumas, padarė kitų apskaitos klaidų. Ministerijai pavaldžių Nacionalinės mokėjimo agentūros ir Valstybinės augalininkystės tarnybos ataskaitose taip pat rasta ir kitų neteisingų duomenų.Auditoriai atsisakė pareikšti nuomonę dėl Švietimo ir mokslo ministerijos konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio, nes ministerija negalėjo prisiimti atsakomybės dėl 13 universitetinių įstaigų duomenų, kadangi jos į Švietimo ir mokslo ministerijos konsolidavimo sudėtį įtrauktos jau pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui. Be to, auditoriai nustatė reikšmingus duomenų nesutapimus tarp ministerijos Valstybės kontrolei pateikto konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinio ir Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje esančių duomenų, kurių ministerija negalėjo paaiškinti ir neturėjo teisės taisyti, nes nekontroliavo universitetinių įstaigų finansinės veiklos.
Dėl konsoliduotų finansinių ataskaitų rinkinių Socialinės apsaugos ir darbo, Krašto apsaugos, Vidaus reikalų, Ūkio ir Energetikos ministerijoms Valstybės kontrolė pastabų neturėjo.Auditoriai nustatė klaidų Aplinkos, Finansų, Kultūros, Susisiekimo, Sveikatos apsaugos, Teisingumo ir Užsienio reikalų ministerijų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkiniuose. Dėl šių rinkinių sudarymo teisingumo minėtoms institucijoms pareikštos sąlyginės nuomonės.Konsoliduotus biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius be klaidų sudarė Žemės ūkio ministerija, Sveikatos apsaugos ministerija, Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija, Ūkio, Energetikos, Kultūros, Švietimo ir mokslo bei Finansų ministerijos. Kitoms ministerijoms dėl šių rinkinių pateiktos sąlyginės nuomonės.Finansinio audito rezultatai parodė, kad Kūno kultūros ir sporto departamentas dalį patikėjimo teise valdomo ilgalaikio turto viešosioms įstaigoms ir asociacijoms perdavė nesilaikant teisės aktuose nustatytos tvarkos. Dalis Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondo lėšų, kurias administruoja departamentas, paskirstytos ir panaudotos nesilaikant teisės aktuose numatytų reglamentų.Jau antrus metus atsisakyta pareikšti nuomonę dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos mokesčių fondo ataskaitų teisingumo, nes mokesčių fondo apskaita tvarkoma pažeidžiant Buhalterinės apskaitos ir Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymus bei Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.Valstybės kontrolė neigiamas išvadas pateikė dėl Valstybinio socialinio draudimo bei Privatizavimo fondų finansinių ataskaitų rinkinių. Šiuose fonduose buvo neteisingai tvarkoma apskaita, o ataskaitose pateikta netiksli informacija.
Besąlyginė nuomonė pareikšta dėl teismų, kuriuose buvo atliekami finansiniai (teisėtumo) auditai (išskyrus 2012 m. dar veikusį Kauno rajono apylinkės teismą), finansinių ataskaitų rinkinių.Atlikti auditai taip pat parodė, kad audituoti universitetai ir institutai apskaitą tvarkė ir ataskaitas sudarė be priekaištų, tačiau auditoriai turėjo pastabų dėl lėšų naudojimo ir turto valdymo.Įvertinus auditų metu nustatytus pažeidimus bus priimami sprendimai ir apie tai pagal kompetenciją bus informuojama Viešųjų pirkimų tarnyba, teisėsaugos ir kitos institucijos.

Gauk nemokamą VERSLO naujienlaiškį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:

Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Rašyti komentarą 0

Verslo žinių pasiūlymai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.
Sutinku Plačiau