20/18 – Roko Masiulio ir Stasio Dailydkos santykiai

Publikuota: 2017-03-14
Gediminas Sakalauskas, mokymų ir konsultacijų VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas ir vadovas, buvęs VTEK Sekretoriato vadovas, yra dirbęs Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), korupcijos prevencijos srityje. Artūro Steponavičiaus nuotr.
Gediminas Sakalauskas, mokymų ir konsultacijų VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas ir vadovas, buvęs VTEK Sekretoriato vadovas, yra dirbęs Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), korupcijos prevencijos srityje. Artūro Steponavičiaus nuotr.
Mokymų ir konsultacijų etikos klausimais VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas

Įdomios frazės ir jų reikšmės. Kai darbuotojas versle pasitraukia iš darbo, kai kurios įmonės, ypač tarptautinės, taiko apribojimus, pavyzdžiui, dėl nekonkuravimo sąlygų, informacijos konfidencialumo ir pan. Žinoma, tokie dalykai yra pasirašomi darbo ir kitose sutartyse: iš anksto aptariamos žaidimo taisyklės. Valstybėje irgi egzistuoja panašūs dalykai, bet įvardijami kitais žodžiais. Taigi, apie tai, bet kiek kitaip.

Akivaizdu, jog valstybė per savo valstybės valdomas įmones (teisinis statusas VĮ ir AB) siekia pelno, tai vadinsiu valstybės verslu. Aišku, fiziniai asmenys taip pat per savo bendroves vykdo verslą, ji vadinsiu privačiu verslu. Nežinau ar žinote, bet tam tikros žaidimo taisyklės tarp valstybinio ir privataus verslo taip pat egzistuoja, tik klausimas: ar visi apie tai žino?

Mano tikslai

  • Pakalbėti apie tai, ar verslininkai gali samdyti buvusius valdžios atstovus? Nėra vieno ir aiškaus atsakymo;
  • ką daryti buvusiems valdžios atstovams, kurie perėjo dirbti į verslą? Mažų mažiausiai laikytis teisės aktų reikalavimų;
  • kokios pasekmės (atsakomybė) dirbančiam ir buvusiam valdžios atstovui? Jų beveik nėra, nes Įstatymas truputį „kreivas“, o jo taikymas dar „kreivesnis“.

Šis mūsų straipsnis yra ne apie 2018 metus, o apie Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo 20 ir 18 straipsnius.

Vienas „bet“ – jis yra vadovas

„Verslo žiniose“ pamačiau straipsnį: „Stasys Dailydka turi naują darbą“. Kilo įvairių minčių. Rašyti ar nerašyti esė, o gal laukti, kol visi susiję asmenys padarys Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo (toliau – Įstatymas) pažeidimus!

Nusprendžiau parašyti dėl vieno asmens, kuris pelnė mano pagarbą. Jis yra viešojo sektoriaus organizacijos vadovas. Puikiai žinau, kaip jam nelengva įgyvendinti antikorupcines priemones. Jo sprendimai susiję su labai dideliais valstybės pinigais. Kas jis toks, atskleisiu tik privačiuose pokalbiuose ir tik dar aukštesniems valdžios pareigūnams. Jo kompetencija šioje srityje gali apsaugoti mažų mažiausiai ministrų reputaciją. Priešingu atveju, Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) gali turėti labai daug darbo.

Šalta: atvėsimo laikotarpis

Gerbiami verslo ir viešojo sektoriaus vadovai, turbūt sutiksite, jog būti objektyviam ir nešališkam gana paprasta, bet viskas prasideda, kai reikia įrodyti, kad toks buvai, esi ir būsi.

Šiuo metu valdžios atstovas privalo ne tik vengti interesų konflikto, bet ir elgtis taip, kad visuomenėje net nekiltų abejonių, jog toks konfliktas yra. Priešingu atveju kyla pagrįsti įtarimai, kad sprendimai priimami neskaidriai, o tai menkina žmonių pasitikėjimą viešuoju sektoriumi ir verslu. Šiuo metu visi mato, jaučia ir rašo apie viešųjų ir privačių interesų derinimą. Tarkime, ko galimai nedeklaravo Seimo nariai, ar kaip pasireiškia interesų konfliktai nuo meno iki aplinkosaugos sričių. Nesu tikras, ar žinote, bet viešųjų ir privačių interesų valdymas apima ir kitus santykius bei jų valdymo įrankius.

Šiuo atveju trumpai pristatysiu kitus įrankius, kurie nustatyti Įstatymo V skirsnyje. Tai yra: apribojimai pasibaigus valstybės tarnybai, dar kitaip vadinami vienerių metų atvėsimo laikotarpiu. Pavyzdžiui, apribojimai dėl įsidarbinimo ar atstovavimo.

„Verslo žinios“ ir ketinimai

„Verslo žinių“ straipsnyje „Stasys Dailydka turi naują darbą“ perskaičiau šiuos teiginius.

Valdemaras Zakarauskas, „Autoverslo“ pagrindinis akcininkas, VŽ sako, kad p. Dailydkai darbas pasiūlytas atsižvelgus į įmonės plėtrą. „Autoverslo terminalo“ pagrindinė veikla yra lengvųjų automobilių logistika, veikla vykdoma Vievyje. Čia atsitiesėme geležinkelį nuo Vievio stoties, jis bus priduotas kitą savaitę. Norime vystyti ir didinti automobilių ir kitų krovinių pervežimus geležinkeliu. Manėme, kad p. Dailydkos turimą patirtį galėsime sėkmingai panaudoti“, – aiškina p. Zakarauskas.

Ponas Dailydka sako darbą radęs atsitiktinai: „Viskas atsitiktinai. Turėjau įvairių siūlymų. Sėdėti namuose nesinori. Kadangi ten (įmonėje – VŽ) labai tvarkinga aplinka, labai tvarkingi, atsakingi žmonės. Pasiūlė, pasvarsčiau, kad galiu būti naudingas. Ten ir geležinkelio yra, ir to, ir to. Mano sritį atitinka. Žinot, toks gyvenimas – čia kaip kurortas, palyginti su buvusiu darbu. (...) Man veiklos mažai – nei džiaugiuosi, nei nesidžiaugiu – visada norisi kažko daugiau“, – VŽ sako buvęs ilgametis LG vadovas.

Tai „Verslo žinių“ žurnalistės Liucijos Zubrutės aprašytos citatos. Panašu, jog tai tikri, atviri ir nuoširdūs Valdemaro Zakarausko ir Stasio Dailydkos ketinimai. Prieš paaiškinant, ką tai galėtų reikšti, reikia suprasti du dalykus:

Kam taikomas įstatymas

„Akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kurių akcijos, suteikiančios daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, nuosavybės teise priklauso valstybei ar savivaldybei, vadovai ir vadovų pavaduotojai.“ (Įstatymo 2 straipsnio 1 dalis)

1. Tai reiškia, kad po šiuo teiginiu patenka AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Mantas Bartuška ir jo pavaduotojai Gerimantas Bakanas, Egidijus Lazauskas, Linas Baužys ir Andrius Montrimas. Deja, kitiems AB „Lietuvos geležinkeliai“ darbuotojams įstatymas nėra taikomas (daugiau apie tai skaityti šioje Praeventi esė: „VVĮ VALDYBA – TERRA INCOGNITA“).

2. Tai taip pat reiškia, kad buvusiam AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui Stasiui Dailydkai, pasitraukusiam iš bendrovės „Lietuvos geležinkeliai“, privaloma laikytis Įstatymo reikalavimų vienerius metus.

Atstovavimo apribojimai

1. Įstatymo 20 straipsnio 1 dalis: „Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims toje institucijoje, kurioje jis paskutinius metus dirbo.“

Pavyzdžiui, buvusiam AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui Stasiui Dailydkai, kuris šiuo metu dirba UAB „Autoverslo terminalas“ vadovo pareigose, draudžiama vienerius metus UAB „Autoverslo terminalas“ interesus atstovauti savo paskutinėje darbovietėje, t. y. AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Atstovavimas suvokiamas plačiąja prasme. Tai laikoma bet kokiais veiksmais, pavyzdžiui, pasirašinėti sutartis, derinti ar priimti darbus, teikti užklausas, būti bendrose komisijose ar darbo grupėse ir pan.

2. Įstatymo 20 straipsnio 2 dalis: „Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus negali atstovauti fiziniams ar juridiniams asmenims kitose valstybės ar savivaldybių institucijose tais klausimais, kurie buvo priskirti jo tarnybinėms funkcijoms.“

Pavyzdžiui, buvusiam AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui Stasiui Dailydkai, kuris šiuo metu vadovauja UAB „Autoverslo terminalas“, draudžiama vienerius metus UAB „Autoverslo terminalas“ interesus atstovauti kitose valdžios įstaigose, pavyzdžiui, Susisiekimo ministerijoje, valstybės valdomose kelių regionų įmonėse ir pan. Bet tik tais klausimais, kurie, kaip „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui, buvo priskirti pagal pareigybės (darbo) aprašymą ar atskirą ministro įsakymą.

3. Reziumė dėl 20 straipsnio 1 ir 2 dalies. Taigi, turbūt Valdemaras Zakarauskas, pagrindinis akcininkas, natūraliai yra suinteresuotas savo valdomų įmonių plėtra, nes atsitiesė geležinkelį nuo Vievio stoties, be to nori vystyti ir didinti automobilių ir kitų krovinių pervežimus geležinkeliu. Dar natūraliau, jog šiuos projektus vystyti ir plėtoti reikalingi žmonės dėl kompetencijos ir savo pažinčių viešajame sektoriuje. Kita vertus, Stasys Dailydka daugiausiai turi žinių, gebėjimų ir patirties geležinkelių srityje. Taip pat natūralu, kad jis ieškos ar jam siūlys darbo, kuriame gali save realizuoti. Jis teigia „Ten ir geležinkelio yra, ir to, ir to. Mano sritį atitinka.“

Žinoma, privatus interesus aiškus, bet jį realizuoti buvusioje darbovietėje ar kitose valdžios įstaigos bus sunku, nes taikomas vienerių metų atvėsimo laikotarpis.

4. Įstatymo 20 straipsnio 3 dalis: „Asmeniui, dirbančiam valstybinėje tarnyboje, neleidžiama turėti tarnybinių santykių su anksčiau valstybinėje tarnyboje dirbusiu asmeniu, kuriam taikomi šio straipsnio 1 dalies apribojimai. Asmuo, dirbantis valstybinėje tarnyboje, apie tokius tarnybinius santykius privalo ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo šių tarnybinių santykių atsiradimo dienos raštu informuoti savo institucijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą.“

Tai reiškia, kad dabartiniam AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams draudžiama turėti tarnybinių (darbinių) santykių su buvusiu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktoriumi, t. y. Stasiu Dailydka.

Tai reiškia, kad dabartiniams valdžios atstovams, kurie eina pareigas Susisiekimo ministerijoje ar kitos valdžios įstaigose, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su geležinkeliais IRGI draudžiama turėti tarnybinių (darbinių) santykių su buvusiu AB „Lietuvos geležinkeliai“ generaliniu direktoriumi, t. y. Stasiu Dailydka.

Jeigu dabartinis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius ir jo pavaduotojai nesilaikys šio Įstatymo reikalavimų, gali būti Susisiekimo ministerijoje atliekamas tarnybinės veiklos tyrimas, o išvada (pažeidė / nepažeidė) ir visa tyrimo medžiaga perduodama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai (Įstatymo 22 straipsnio 3 dalis).

Jeigu kiti valdžios atstovai, pavyzdžiui, Susisiekimo ministras ar ministerijos tarnautojai ir pan., nesilaikys šio Įstatymo reikalavimų, tai tyrimus galės atlikti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Dėl buvusio AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus Stasio Dailykos, jeigu jis nesilaikys šio Įstatymo reikalavimų, tyrimą galės atlikti tik Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Faktas tas, kad šiuo metu Susisiekimo ministras Rokas Masiulis, AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinis direktorius Mantas Bartuška, jo pavaduotojai bei kiti valdžios atstovai ir UAB „Autoverslo terminalas“ direktorius Stasys Dailydka yra padidinto jautrumo zonoje, ir to nežinodami gali pažeisti Įstatymo nuostatas.

Jūs nepatikėsite, bet XXI a. internetas yra toks viešumo ir skaidrumo įrankis, kad kai tik pradedi tikrinti ir domėtis, ar nepadarei klaidų rašydamas esė, jis tau pateikia tiek daug atsitiktinumų, kad kartais net negali patikėti.

Apribojimai sudaryti sutartį

Nuogąstavimus dėl atsitiktinumo patvirtina dienraščio „Respublika“ 2012 m. lapkričio mėn. 22 d. straipsnis: „Vilniaus logistikos centre – pirmieji investuotojai“

Kaip rodo „Lietuvos geležinkelių“ 2012 m. išplatintas pranešimas, jų ir UAB „Autoverslas“ vadovas pasirašė bendradarbiavimo sutartį, o UAB „Autoverslas“ ir VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ – ketinimų protokolą dėl investicijų į Vilniaus viešąjį logistikos centrą (VLC). Susitarimus pasirašiusios šalys kartu sieks plėtoti Vilniaus VLC veiklą ir krovinių vežimus Lietuvos geležinkeliais.

„Sužinoję apie Vilniaus VLC planus nusprendėme, kad turime šiame projekte dalyvauti, – sakė bendrovės „Autoverslas“ Valdemaras Zakarauskas Vilniaus VLC visų pirma patrauklus tuo, kad ten yra geležinkelis. Tai labai patogu, be to – mažins paslaugų išlaidas, užsakovams galėsime pasiūlyti mažesnes kainas.

Turbūt būtų sunku paneigti viešojo ir privataus verslo partnerystės principus, bet turėtume sutikti, kad būtina laikytis teisės aktų reikalavimų.

Įstatymo 18 straipsnis ir šilta darbo vieta

„Asmuo, nustojęs eiti pareigas valstybinėje tarnyboje, vienerius metus neturi teisės dirbti įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu, vadovo pavaduotoju, būti šios įmonės tarybos ar valdybos nariu, taip pat eiti kitas pareigas, tiesiogiai susijusias su sprendimų priėmimu įmonės valdymo, turto tvarkymo, finansų apskaitos ir kontrolės srityse, jeigu per paskutinius darbo metus jo tarnyba buvo tiesiogiai susijusi su įmonės ar jos kontroliuojamos įmonės veiklos priežiūra ar kontrole arba jeigu asmuo tiesiogiai dalyvavo rengiant, svarstant ar priimant palankius įmonei ar jos kontroliuojamai įmonei sprendimus konkurso ar kitokiu būdu teikti valstybės užsakymus ar finansinę paramą.“

Tai galėtų reikšti, kad Stasys Dailydka, nustojęs eiti pareigas AB „Lietuvos geležinkeliai“, vienerius neturi teisės dirbti įmonės (UAB „Autoverslas“) ar jos kontroliuojamos įmonės vadovu (šiuo atveju UAB „Autoverslo terminalas“) vadovo pareigose, nes prieš tai, kaip buvęs AB „Lietuvos geležinkeliai direktorius“, jis priiminėjo sprendimus, pavyzdžiui, pasirašė sutartis su UAB „Autoverslas“.

Jeigu tikėtume šiais duomenimis, tai dar nereiškia, kad Stasys Dailydka kažką pažeidė. Reikėtų išsiaiškinti visas aplinkybes, įvertinti sutartis. Be to, gal Stasys Dailydka gavo VTEK leidimą? Nežinome.

Nėra absoliutaus absoliuto

Šie apribojimai ir draudimai, kurie taikomi dirbančiam ar dirbusiam AB „Lietuvos geležinkeliai“ vadovui, nėra absoliutūs.

„Šio įstatymo 18-20 straipsniuose išvardytų apribojimų taikymo išimtis konkrečiais atvejais, kai apribojimų taikymas gali pakenkti visuomenės ar valstybės interesams, nustato Vyriausioji tarnybinės etikos komisija“ (Įstatymo 21 straipsnis).

Tai reiškia, kad įsidarbinimo ir tokias darbines bendravimo išimtis (leidimus) gali nustatyti tik Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, o ne Susisiekimo ministerija ar AB „Lietuvos geležinkeliai“.

Vilniaus logistikos parkas

Jei remtis viešais duomenimis, tai suprantame, kad VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“ įsteigtas ir yra atskaitingas Vilniaus miesto savivaldybei ir UAB „Lietuvos geležinkeliai“.

Tai reiškia, kad jei ši viešoji įstaiga gauna finansavimą iš biudžeto, tai jos darbuotojams, kurie turi administravimo įgaliojimus, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas taikomas visa apimtimi. Vadinasi, jie privalo deklaruoti privačius interesus, valdyti interesų konfliktus, laikytis dovanų teikimo ir gavimo apribojimų ir pan.

Įdomu, kas atlieka šio įstatymo kontrolę dėl VšĮ „Vilniaus logistikos parkas“? Ar Vilniaus miesto savivaldybė ar AB „Lietuvos geležinkeliai“?

Iššūkiai dėl atvėsimo laikotarpio

Šiuo metu daugelis Lietuvoje tikisi, kad atranka į viešąjį sektorių bus skaidri ir konkurencinga. Į aukščiausius postus pretenduojantys kandidatai yra tikrinami Specialiųjų tyrimų tarnybos ir tai gerai. Bet leiskite paklausti, kodėl niekas nevykdo kontrolės dėl buvusių valdžios atstovų, ypač kai baigiasi rinkimai? Ar jie gali pereiti dirbti į valstybės valdomas ar verslo įmones, kurias jie patys kontroliavo? Ar gali savo įkurtas įmones atstovauti buvusiosiose darbovietėse (valdžios įstaigose) ar kitose tais klausimais, kurie buvo priskirti pagal pareigybės aprašymą?

Nėra vieno paprasto atsakymo, nes tai priklauso nuo konteksto ir aplinkybių. Faktas tas, kad ši sritis (apribojimai pasibaigus tarnybai) mažai analizuota, vertinta bei aprašyta. O ką tai reiškia? Buvę ir esami valdžios atstovai (savivaldybių politikai, įvairių viešojo sektoriaus organizacijų, kaip antai: ligoninių, teatrų, inspekcijų ir kt. vadovai, prokurorai, teisėjai, pareigūnai, tarnautojai bei darbuotojai) lengvai pažeidžiami, jais galima net manipuliuoti.

Kita vertus, prevenciškai atrenkant kandidatus į viešąjį sektorių, valstybė rūpinasi nepriekaištinga reputacija. Bet ką ir kaip daro buvę valdžios atstovai po savo tarnystės, iš tikrųjų pasidaro niekam neįdomu. Tokia jau ta teisinė bazė ir jos taikymo ypatumai. Gera pradžia, bet dar geresnė pabaiga.

Šis „Praeventi“ komentaras parašyta remiantis vieša informacija. Faktinių duomenų ir aplinkybių neturime. Tikslas – įspėti dėl galimų Įstatymo pažeidimų ir išsiaiškinti, kaip vyksta atsitiktiniai dalykai.

Straipsnio autorius – Gediminas Sakalauskas, mokymų ir konsultacijų VšĮ „Praeventi“ įkūrėjas ir vadovas, buvęs VTEK Sekretoriato vadovas, yra dirbęs Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT), korupcijos prevencijos srityje.

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą VERSLO VALDYMO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 

Verslo žinių pasiūlymai

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau