Kas tai? Veiklos sukaktis

„Bega“ – pirmoji privati Klaipėdos uosto krovos kompanija ir šiandien tarp lyderių

Publikuota: 2017-09-12
Pirmoji privati Klaipėdos uosto krovos kompanija „Bega“ per 25-erius metus sukūrė galingą, technologiškai pažangų uosto segmentą.
Pirmoji privati Klaipėdos uosto krovos kompanija „Bega“ per 25-erius metus sukūrė galingą, technologiškai pažangų uosto segmentą.

Pirmoji privati Klaipėdos uosto krovos kompanija „Bega“ ypač daug prisidėjo prie Klaipėdos uosto plėtros. Per 25-erius metus buvusioje nebenaudojamoje Kartono kombinato teritorijoje, prie uosto veiklai nepritaikytų krantinių, ji sukūrė galingą, technologiškai pažangų Klaipėdos uosto segmentą, pradėjo krauti naujus krovinius.

„Bega“ Klaipėdos uoste pirmoji įdiegė daugelį inovacijų bei davė pradžią birių ir skystų trąšų, mineralinių medžiagų, cemento, birių žemės ūkio produktų ir kitų „netradiciniais“ laikytų krovinių krovai, kurie dabar sudaro didelę dalį Klaipėdos uosto krovinių.

Šiandien „Bega“ – moderni krovos kompanija, kryptingai einanti procesų robotizacijos, aplinkai draugiškų technologijų diegimo, pridėtinės vertės paslaugų komplekso sukūrimo link.

Pradžioje vijo nuo krantinės

1990 m. kovo 11 d. paskelbus Lietuvos nepriklausomybę prasidėjusi SSRS ekonominė blokada paskatino šalies pramonės įmones keisti produkcijos realizavimo kryptis. Čia ypatingas vaidmuo teko Klaipėdos uostui.

Iki to laiko nei mineralinės trąšos, nei cementas per Klaipėdos uostą nebuvo eksportuojami. Šiam tikslui 1992 m. buvo įkurta jūrų krovinių kompanija „Bega“. Vienas iš įmonės steigėjų buvo Aloyzas Kuzmarskis, dabartinis jos valdybos pirmininkas. Kompanijos pavadinime tarsi skamba jos krovos leitmotyvas: trąšų didmaišio angliškas pavadinimas big-bag.

1993 m. vasario 17 d. Lietuvos Vyriausybė, atsižvelgdama į Susisiekimo ministerijos siūlymą, Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste leido bendrovei „Bega“ išnuomoti 70.000 m2 teritoriją – buvusią Klaipėdos kartono kombinato miško biržę su 650 m pakrante. Krantinės laivams čia buvo tik koks 100 m.

Ne visi naujos rinkos dalyviai sutiko įmonės kūrimą geranoriškai. Tuometinį Kartono kombinatą bet kokia kaina stengėsi įsigyti ne klaipėdietiškos kilmės kapitalas. Siekiant šio tikslo buvo klaidinami kombinato darbuotojai, dalis jų buvo įtraukti į nešvarią kovą, laikraščiai mirgėjo antraštėmis „Bega“, lauk nuo krantinės“, o įvairūs komentatoriai pranašavo „Begai“ liūdną ateitį. Žvelgiant iš 25-erių metų perspektyvos matyti, kad pranašystės paneigtos 100%.

Buvusioje apleistoje krantinėje, kurios gylis siekė vos 3,6 m, kompanija 1992 m. lapkritį pakrovė pirmuosius laivus didmaišiuose supiltomis Kėdainių chemijos gamyklos ir Jonavos „Azoto“ (dabar „Lifosa“ ir „Achema“) trąšomis. Bendrovėje tuomet dirbo tik 10 darbuotojų.

1993 m. kompanijai ėmė vadovauti generalinis direktorius p. Kuzmarskis. Nuo to laiko įmonė pradėjo intensyviai ir nuosekliai investuoti didindama krovos pajėgumą.

Sukūrė galingą krovos kompleksą

Per 25-erius metus „Begoje“ sukurta daugiau nei 0,5 mln. m3 įvairių birių produktų sukaupimo bei sandėliavimo pajėgumų birioms trąšoms, mineralinėms medžiagoms, maistiniams bei pašariniams žemės ūkio produktams ir kitiems biriems kroviniams, o taip pat 90.000 m3 talpos rezervuarų skystiems kroviniams: skystoms trąšoms, maistiniams ir techniniams aliejams, melasai, PET granulių žaliavai. Pastatytos dengtos geležinkelio vagonų ir autotransporto iškrovimo–pakrovimo stotys, naši laivų pakrovimo įranga, sukurta efektyvi geležinkelio tarnyba ir nuosavų lokomotyvų parkas. Šiuo metu statomas cemento krovos terminalas.

Pastaruosius 5 m. labiausiai auga birių žemės ūkio produktų krova. 2013 m. pradėtas eksploatuoti universalus kompanijos „Bega“ žemės ūkio produktų terminalas yra vienas didžiausių ir moderniausių rytinėje Baltijos jūros pakrantėje, jis pirmasis uoste pritaikytas ir eksportui, ir importui tuo pačiu metu, be to, veikia kaip Baltijos regiono birių žemės ūkio produktų paskirstymo centras (HUB uostas).

Sudarius sąlygas žemės ūkio produktų eksportuotojams ir importuotojams, šių krovinių dalis „Begos“ krovinių struktūroje išaugo nuo 7% 2011 m. iki 30% 2016 m. Beje, šiemet baigtas įgyvendinti paskutinis šio terminalo plėtros etapas: pastatytos 6 talpyklos, kuriose telpa 60.000 m3 grūdų, nauja geležinkelio vagonų ir autotransporto iškrovimo stotis.

Šiuo metui šis krovos kompleksas užtikrina galimybę vienu metu dengtose talpyklose sukaupti per 300.000 m3 įvairios žemės ūkio produkcijos, o metinis krovos pajėgumas siekia 2,5 mln. t.

Kitus 60% kompanijos „Bega“ krovos apyvartos sudaro įvairios birios trąšos ir mineralinės medžiagos, apie 10% – skysti kroviniai.

Iš viso per metus „Bega“ perkrauna apie 4–4,5 mln. t krovinių, kurių spektrą sudaro mažiausiai 15–20 skirtingų prekių rūšių.

Plėtra dar nesibaigė

Galimybė efektyviai išnaudoti uosto krovos kompanijos sukurtą suprastruktūrą priklauso nuo infrastruktūrinių uosto parametrų, kuriuos sėkmingai užtikrina Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija (KVJUD).

Kiek anksčiau dėl akvatorijos gilinimo kompanijos „Bega“ naudojamoms 69–70 bei 67A krantinėms buvo patvirtintos maksimalios 13–13,2 m laivų grimzlės, leidžiančios aptarnauti didžiausius į Klaipėdos uostą galinčius įplaukti sausakrūvius.

Šiuo metu KVJUD vykdo 67–68 krantinių rekonstrukciją, perstatant jas perspektyviniam 16,5 m gyliui – priimti „Baltmax“ tipo, t. y. didžiausius į Baltijos jūrą galinčius įplaukti, laivus. Tai taps įmanoma po to, kai iki 17 m bus išgilintas uosto kanalas, rekonstruoti uosto vartai.

nuotrauka::1 left

Šiemet baigta 66 krantinės rekonstrukcija, joje įrengtas naujas geležinkelis. Iš viso „Bega“ eksploatuoja apie 16 km vidaus geležinkelių, iš kurių apie 4 km – kompanijos nuosavybė.

„Bega“ turi ilgalaikę 10 m. plėtros programą, pagal kurią bus ir toliau kuriama suprastruktūra rekonstruojamų krantinių užnugaryje, statomi papildomi laivų krovos pajėgumai ir kt. Įgyvendinus šią programą kompanijos krovos potencialas viršys 10 mln. t krovinių per metus.

Be to, pasak p. Kuzmarskio, įmonė mato šalia uosto esančių rezervinių teritorijų panaudojimo perspektyvą, pritaikant jas logistinei, distribucinei veiklai, krovinių taravimui, konteinerizavimui ar kitokiam pirminiam apdirbimui, t. y. pridėtinės vertės paslaugų kūrimui.

Vagonus traukia robotas

„Bega“ visuomet garsėjo kaip viena moderniausių uosto kompanijų, o pastaraisiais metai ji atsiskleidė kaip įmonė, kuri ne tik diegia inovatyvias technologijas, bet ir pati jas kuria.

2016 m. kompanijos specialistai savo jėgomis sukūrė bei pagamino savarankiškai dirbantį elektrinį geležinkelio lokomotyvą–robotą ROB-45, skirtą vagonų manevravimui iškrovimo stotyse.

Pasak Laimono Rimkaus, kompanijos „Bega“ generalinio direktoriaus, siekdama tiek ekonominių, tiek ekologinių tikslų, įmonė vis labiau orientuojasi į išmaniąsias, aplinkai draugiškas technologijas.

Netolimoje ateityje visi „Begoje“ dirbantys lokomotyvai bus elektriniai robotai, kuriems dirbant 100% eliminuojamos bet kokios teršalų emisijos į aplinką, žymiai mažesnis šių įrenginių skleidžiamas triukšmas, o tai ypač aktualu dėl Klaipėdos uosto terminalų kaimynystės su miesto gyvenamaisiais kvartalais.

Anot p. Rimkaus, dar vienas inovatyvus projektas yra vykdomas Lietuvos SGD (suskystintų gamtinių dujų) klasterio rėmuose kartu su AB „Lietuvos geležinkeliai“, Vilniaus Gedimino technikos bei Klaipėdos universitetais: „Begos“ iniciatyva atliekama dyzelinio manevrinio šilumvežio konversija į lokomotyvą su hibridine SGD jėgaine.

Žmonės, kurie „įpučia gyvybės į geležį“

Kad ir kaip toli „Bega“ eitų modernizacijos ir robotizacijos link, pagrindinis dėmesys skiriamas įmonės darbuotojams – žmonėms, kurie, pasak p. Rimkaus, kuria bei sumaniai valdo tas modernias technologijas, „įpučia gyvybę į geležį“.

Pasitinkant kompanijos 25-metį joje dirba beveik 300 darbuotojų – šis skaičius panašus nuo 2000 m.

„Bega“ laikosi savo verslo filosofijos: beveik visas įmanomas funkcijas vykdo pati. Todėl įmonėje yra ne tik dokininkų–operatorių brigados, atliekančios pagrindinius krovos darbus, bet ir Geležinkelio, Mechaninė, Automatikos, Energetikos, Statybos–remonto, Krovinių taravimo, Teritorijos priežiūros bei kitos tarnybos. Būtent tai leidžia „Begai“ pačiai kurti bei konstruoti robotus ar kitas modernias technologijas, savo jėgomis automatizuoti visus krovos procesus ir net didelėse infrastruktūros bei suprastruktūros objektų statybose būti generaliniu rangovu.

Darbuotojų kaita nedidelė, pagrindinis atsinaujinimo šaltinis – į praktikas ateinantys techninių, inžinerinių specialybių studentai, kuriems sudaromos galimybės likti įmonėje ir daryti karjerą.

Rūpestis nuo lopšio

Brangindama savo specialistus „Bega“ socialinės politikos srityje yra sukūrusi ne vieną tradiciją, kurią puoselėja daugelį metų. Viena tokių – priemokos nerūkantiems bei šio įpročio atsisakantiems darbuotojams. Tai paskatino atsisakyti rūkymo net kelias dešimtis darbuotojų. Kita tradicija – Rugsėjo 1-osios išvakarėse išlydėti darbuotojų vaikus, pradedančius lankyti pirmąją klasę. Kompanija jiems suruošia mokyklines priemones, kuprines, įmonės vadovas pabendrauja su vaikais, įteikia jiems dovanėlių.

Beje, darbuotojams rūpintis savo atžalomis kompanija padeda nuo pat jų gimimo. Kiekvienam naujagimiui įmonė dovanoja kūdikio kraitelį, drabužėlių, o laimingiems tėveliams skiria vienkartinę pašalpą. Prieš Kalėdas kompanijos darbuotojams rengiamas šventinis vakaras, kurio metu išskirtiniu dėmesiu bei finansinėmis paskatomis apdovanojami 10, 20 metų „Begoje“ išdirbę žmonės. Kalėdų proga visi kompanijos darbuotojai sulaukia šventinių premijų, dovanų ir gėrybių kalėdiniam stalui.

Ypač daug dėmesio „Begos“ vadovybė skiria darbuotojų galimybėms sportuoti. Įmonėje yra įsteigtas Sporto klubas. Kompanija nuomoja sporto sales darbuotojų treniruotėms, apmoka jų dalyvavimą įvairiose varžybose.

Miestui ir šaliai

Nuo pat veiklos pradžios kompanija „Bega“ suvokė turinti socialinių įsipareigojimų ne tik savo darbuotojams, bet ir šaliai, miestui, kuriame dirba, bei jo bendruomenėms.

„Begos“ iniciatyva po Nepriklausomybės atgavimo Klaipėdoje prasidėjo apleistų fontanų atgimimas. 1998 m., kai mieste neveikė nė vienas iš buvusių fontanų, tuomet dar tik septintuosius veiklos metus skaičiavusi „Bega“ ryžosi savo lėšomis atgaivinti Danės skvero fontaną ir pasirašė sutartį su Klaipėdos savivaldybe. Pagal šią sutartį Danės skvero fontaną „Bega“ savo lėšomis prižiūrėjo bei eksploatavo beveik 20 metų, kol buvo nuspręsta rekonstruoti Danės pakrantę.

Kitas didelis kompanijos „Bega“ bei asmeniškai jos vadovo p. Kuzmarskio socialinis projektas – Klaipėdos miesto simbolio burlaivio „Meridianas“ atstatymas.

„Bega“ finansiškai remia Klaipėdos dramos teatrą pagal Mecenavimo sutartį ir skiria pinigines premijas šio teatro kūrėjams bei yra įsteigusi nominacijas „Mūza“, kurias įprasmina klaipėdiečio skulptoriaus Klaudijaus Pūdymo sukurtos to paties pavadinimo skulptūrėlės.

Be šių didesnių socialinių projektų, „Bega“ kasmet remia didžiausias miesto šventes, globoja kultūros, ugdymo, gydymo įstaigas, knygų leidybą bei kitus kultūrinius ir socialinius projektus.

FOTOGALERIJA ,,Bega“ (8 nuotr.)

Sekite pirmuosius automobilių testavimo įspūdžius, naujienas, dalinkitės savo nuomone ir patirtimi „Facebook“ puslapyje „VŽ Transportas“

Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą TRANSPORTO savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
„Teslos“ sunkumai tęsiasi: remontui atšaukiami ankstyvieji „Model S“ 1

Nuo 2010 m. gruodžio sunkiausią laikotarpį išgyvenanti „Tesla“ susidūrė su dar vienu iššūkiu – gamintojas...

Transportas
2018.03.30
„Hellos“ viceprezidentas apie savivaldžių automobilių ateitį: ji ateis net po mirtinų incidentų Premium 4

Martinas Meggle, Lietuvoje investuojančios „Hellos“ viceprezidentas, atsakingas už elektronikos inžinerijos...

Transportas
2018.03.30
2017 m. Lietuvos transporto paslaugų eksportas sudarė beveik 60% viso šalies paslaugų eksporto 7

Praėjusiais metais Lietuvos transporto paslaugų eksportas augo 26% ir pasiekė 4,89 mlrd. Eur. Labiausiai augo...

Transportas
2018.03.29
„Renault“ ir „Nissan“ susijungimas: gandai brangina akcijas ir kelia daugybę klausimų 1

Pasklido gandai, kad nuo 1999 metų aljansą sudarę Prancūzijos „Renault SA“ ir Japonijos „Nissan Motor...

Transportas
2018.03.29
Auganti „Ad Rem Group“ Klaipėdos LEZ investuoja per 3,9 mln. Eur

Vienai didžiausių Lietuvos logistikos, transporto ir sandėliavimo įmonių grupių „Ad Rem Group“ priklausanti...

Transportas
2018.03.29
Atrado rinką Nyderlanduose, susilaiko nuo pagundos sparčiai plėstis Premium

Kauno krovinių vežimo UAB „Vytauto paslaugos“ per kelerius metus apyvartą užaugino keleriopai. Bet iki to...

Transportas
2018.03.29
Paskelbti konkurso „Pasaulio metų automobilis 2018“ nugalėtojai

Antrasis iš eilės „Volvo“ triumfas prestižiniuose tarptautiniuose automobilių konkursuose: „Pasaulio metų...

Transportas
2018.03.29
Transporto lizingo portfelis didėja, bet rinkos perkaitimo grėsmės nėra Premium

2017 m. augusios transporto lizingo rinkos krepšelis pasiekė prieš krizę buvusį lygį, bet tai nėra perkaitimo...

Transportas
2018.03.29
„Amber Train“ sėkmė priklausys nuo grafikų ir tarifų Premium 3

Baltijos šalių geležinkelių bendrovės ketina gerinti krovinių kelionę įvairiarūšiu transportu nuo Šeštokų...

Transportas
2018.03.28
Į eismo įvykį patekus „Tesla Model X“, gamintojo akcijų vertė smuko 8,2% 6

Akcijų birža sureagavo į „Tesla“ automobilio avariją, net neišaiškinus įvykio aplinkybių.

Transportas
2018.03.28
Tikintis investicijų Šventosios uostas atiduodamas Palangai 1

Šventosios uostas nebebus valstybinis, jo valdymas patikėjimo teise bus perduotas Palangos savivaldybei.

Verslo aplinka
2018.03.28
Mažinama našta pametusiems numerį, o taksi ir istorinių automobilių numeriai bus balti 7

Nuo balandžio 1 d. „Regitra“ įves keletą naujovių: atsisakoma geltonos ir rudos spalvos numerių, o pametus...

Transportas
2018.03.28
Iš buvusio „Utenos regiono kelių“ vadovo teisme reikalauja atlyginti 69.000 Eur žalą

Susisiekimo ministerija informuoja, kad Panevėžio apygardos teisme priimtas ieškinys dėl buvusio VĮ „Utenos...

Transportas
2018.03.28
Ką „Girteka“ veikia finansų rinkose Premium

Finansų rinkas su jomis nesusijusią veiklą vykdančios bendrovės gali panaudoti ne vien kapitalui pritraukti,...

Rinkos
2018.03.28
„Uber“ buvo išjungę pėsčiąją partrenkusio „Volvo“ standartines saugumo sistemas

„Volvo“ saugumo sistemų tiekėjai sutartinai tvirtina, kad standartinė avariją patyrusio XC90 įranga buvo...

Transportas
2018.03.27
Kinijos elektroninės prekybos milžinė statys logistikos centrą Lenkijoje 14

Kinijos elektroninės prekybos milžinė „Alibaba“ planuoja plėtrą Europoje. Lenkija įvardijama kaip...

„Bassadone Group“ perka „Peugeot“ importuotoją Baltijos šalyse

Nuo 2008 metų Baltijos šalyse „Peugeot“ importuotojo teises valdanti Danijos įmonių grupė „Interdan“ atsisako...

Transportas
2018.03.27
Prekyba padangomis: balansavimas ašmenimis ir nauji iššūkiai Premium 3

Lietuvos mažmeninėje padangų rinkoje – įsisenėjusios neužtikrintumo nuotaikos ir kova už būvį, kurią sunkina...

Transportas
2018.03.27
„Continental“ ir „Hella“ atėjo ne šiaip sau: už Lietuvą gamintojams patrauklesnė tik Kinija Premium 13

Pastarojo meto Lietuvoje proveržis gamybinių užsienio investicijų srityje ne iš piršto laužtas. Plyno lauko...

Pramonė
2018.03.27
Nuo guminių kamuoliukų iki padangų revoliucionieriaus Rėmėjo turinys 1

Ši pasaulinio garso kompanija gali būti naudinga net... kuriantiems klausimus viktorinoms. Ypač jei klausimus...

Laisvalaikis
2018.03.26

Verslo žinių pasiūlymai

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau