„Brexit“ įgauna pagreitį. Ką tai žada Lietuvos eksportui?

Publikuota: 2017-05-17
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
Juditos Grigelytės (VŽ) nuotr.
VšĮ Lietuvos inovacijų centras komunikacijos vadovas

Po istorinio 2016 m. birželio 23 d. referendumo, kuomet 5% Didžiosios Britanijos (DB) piliečių pasisakė už šalies išstojimą iš Europos Sąjungos, vadinamasis „Brexit“ po truputį įgauna pagreitį. Šių metų kovo 29 d. Theresa May, DB Ministrė Pirmininkė, inicijavo ES sutarties 50-ąjį straipsnį ir tokiu būdu oficialiai pradėjo Britanijos išstojimo iš ES procesą. ES teisės aktai numato, kad Britanijos ir ES lyderiai turės 2 metus visų „Brexit“ procesų formalizavimui ir užbaigimui, tad pagal pirminį planą DB turėtų galutinai pasitraukti iš ES 2019 m. kovo 29 d. Tačiau esant būtinybei, derybos gali būti ir pratęstos. O ką gi „Brexit“ žada Lietuvos verslui?

Lietuvos užsienio prekybos duomenys rodo, kad DB yra viena svarbiausių Lietuvos eksporto partnerių ir užima ketvirtą vietą didžiausių šalies eksporto rinkų sąraše. 2016 m. lietuviškos kilmės prekių eksporto į DB apimtys siekė 722 mln. EUR, arba 8% visų lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių. DB svarbą Lietuvos eksportui galima pailiustruoti ir kitais pavyzdžiais: eksportas į Jungtinę Karalystę sudaro 30% viso Lietuvos eksporto į Skandinavijos regioną ir kiek daugiau nei 40% Lietuvos eksporto į Vokietiją ir Prancūziją. Praėjusiais metais daugiau negu į Britaniją Lietuvos verslas eksportavo tik į Lenkijos, Švedijos ir Vokietijos rinkas.

Pastarųjų kelerių metų duomenys rodo, kad Lietuvos eksportas į DB vystėsi itin dinamiškai. 2013-2016 m. laikotarpiu Lietuvos eksportas į DB rinką išaugo 222 mln. EUR., arba 40%. Apskritai, minėtu laikotarpiu iš visų eksporto rinkų Lietuvos eksportas labiausiai išaugo būtent į DB. Akivaizdu, tokios tendencijos rodo, kad Lietuvos verslas DB rinką mato kaip prioritetą arba bent jau vieną iš prioritetų eksporto plėtros prasme. Taip pat vertėtų pažymėti, kad 2013-2016 m. eksporto augimas į Britanijos rinką buvo diversifikuotas ir plataus masto – t.y. eksporto augimą lėmė ne viena kategorija, bet augimas buvo fiksuotas skirtingose eksporto segmentuose. Sparčiausiai į DB rinką išaugo medienos ir baldų bei metalų, mašinų, įrenginių eksportas (atitinkamai 41 ir 39 mln. EUR); ženklai padidėjo chemijos produktų (22 mln. EUR) ir maisto produktų eksportas (12 mln. EUR). Konkrečiau kalbant, 2013-2016 m. Lietuvos eksporto į Britanijos rinką kontekste labiausiai išaugo baldų; plastikų; medienos ir medienos dirbinių; dirbinių iš geležies ir plieno; optikos, precizikos, matavimo prietaisų; mašinų ir įrenginių; elektros įrenginių; gaminių iš mėsos ir žuvies; bei gaminių iš javų, miltų ir konditerijos gaminių eksportas.

Ar Lietuvos eksportuotojai jau pajuto „Brexit“ poveikį? 2016 m. Lietuvos eksportas į DB išaugo 7% – tai yra neblogas rezultatas, tačiau šis eksporto prieaugis buvo perpus mažesnis nei 2015 m., kai Lietuvos eksportas į Britaniją išaugo net 13%. Negana to, nepaisant bendro augimo, pernai sumažėjo chemijos produktų (-13% ) ir maisto produktų (-5,5%.) eksportas. Detaliau pasižiūrėjus, galima pastebėti kad pernai Lietuvos eksporto rezultatus į DB labiausiai blogino „žaliaviniai segmentai“ – pernai pagal eksporto į Britanijos rinką kritimo tempus lyderiai buvo trąšų ir javų segmentai. Šių kategorijų eksporto mažėjimas sudarė beveik 75% visų kategorijų, kuriose buvo užfiksuotas eksporto nuosmukis (tokių kategorijų pernai buvo 36). Todėl iš esmės blogesnius eksporto rezultatus lėmė tik keli prekių segmentai kas, iš pirmo žvilgsnio, didelio pavojaus nekelia.

Tačiau 2017 m. Lietuvos eksporto rezultatai į DB rinką jau atrodo prastai. Per pirmus šių metų du mėnesius, lyginant su 2016 m. sausio-vasario mėnesiais, Lietuvos eksportas į DB sumažėjo 11%. Jeigu pernai eksporto apimčių mažėjimas buvo fiksuotas 36 segmentuose, tai per šių metų du mėnesius eksporto kritimas jau buvo užfiksuotas 40 kategorijų. Be to, jeigu pernai trąšų ir javų eksporto nuosmukis sudarė apie 75% visų eksporto apimčių mažėjimo, tai šiemet pirmiems dviem segmentams tenka tik 20% viso eksporto sumažėjimo, o pirmiems 10 segmentams, kuriose eksportas mažėjo sparčiausiai, tenka tik 70% viso eksporto apimčių sumažėjimo. Šiemet į Britanijos rinką labiausiai mažėjo kailių; valčių; šokolado gaminių; orlaivių dalių; riebalų; mašinų ir įrenginių eksportas. Taigi, nors pernai fiksuotas eksporto augimo sulėtėjimas ir daugiausiai žaliavinio eksporto į Britanijos rinką sumažėjimas didelio nerimo nekelia, tačiau šių metų pradžioje užfiksuotas gana ženklus eksporto sumažėjimas, kuris yra labai diversifikuotas, jau kelia tam tikrą nerimą. Taigi, iš esmės galima daryti prielaidą, kad „Brexit“ jau turėjo neigiamos įtakos Lietuvos eksportui į Britanijos rinką, kuri ypač pasireiškia šiemet. Tikėtina, kad dalis gamintojų šių metų pradžioje jau dirba pagal iš naujo suderėtas eksporto sutartis, kurios yra kuklesnės nei pernai. Galų gale, ženklus svaro sterlingo nuvertėjimas taip pat pakenkė Lietuvos eksportui į Britanijos rinką.

Vertinant lietuviškos kilmės prekių eksporto į DB struktūrą, prie itin rizikingų segmentų galima priskirti trąšų bei maisto pramonės liekanų segmentus (žema pridėtinė vertė; nepatenkinami eksporto į Britanijos rinką rezultatai). Prie vidutinės rizikos segmentų galima priskirti baldų; plastikų; medienos gaminių; drabužių; gaminių iš javų ir konditerijos gaminių; dirbinių iš geležies; elektros įrenginių segmentus. Šiuos segmentus gali veikti tokie faktoriai kaip valiutos nuvertėjimas, padidėjęs neapibrėžtumas, t.t. Tačiau su iššūkiais gerai kovoti išeis tiems Lietuvos gamintojams, kurie į Britanijos rinką eksportuoja nišinę produkciją. Savo ruožtu, mažiausią riziką galima priskirti optikos, matavimo, precizikos prietaisams – tai yra aukštos pridėtinės vertės produkcija, kuri tiek pernai, tiek ir šiemet pasižymi gerais eksporto į Britanijos rinką rezultatais.

Šalia tiesioginio poveikio Lietuvos eksportui, būtina pabrėžti ir galimą netiesioginį poveikį, t.y. per Lietuvos eksporto rodiklių pablogėjimą į kitas ES rinkas. 2016 m. ES regionui teko 80% visų lietuviškos kilmės prekių eksporto apimčių; be to, tarp Lietuvos pramonės yra nemažai įmonių, teikiančių kontraktinės gamybos paslaugas centrinės Europos ir Skandinavijos gamintojams, bei įmonių, kurios yra stambesnių europinių pramonės koncernų gamybos grandinės dalis. Todėl „Brexit“ atveju reikia kalbėti ir apie galimą Lietuvos eksporto srautų į kitas ES valstybes pablogėjimą, kuris gali įvykti jeigu stambesni Lietuvos eksportuotojų klientai Europoje neteks užsakymų Britanijos rinkoje. Tokiu atveju mažiau užsakymų gali tikėtis ir Lietuvos gamintojai, dirbantys su tokiais partneriais Europoje.

ES kontekste DB daugiausiai importuoja iš Vokietijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Belgijos bei Italijos. Minėtos valstybės yra ir svarbios Lietuvos eksporto partnerės: Vokietija apskritai yra didžiausia Lietuvos eksporto rinka, kuriai tenka 15% Lietuvos eksporto apimčių, o visoms penkioms ES valstybėms kartu sudėjus tenka 34%, arba trečdalis visų Lietuvos eksporto apimčių; bendros Lietuvos eksporto apimtys į Vokietiją, Nyderlandus, Prancūziją, Belgiją ir Italiją yra trečdaliu didesnės nei visas Lietuvos eksportas į Skandinaviją bei keturiskart didesnės nei Lietuvos eksportas į DB. Taigi akivaizdu, kad šių ES valstybių verslui netekus dalies užsakymų Britanijos rinkoje, tam tikrą poveikį pajustų ir Lietuvos verslas.

Įvertinus minėtų penkių valstybių eksporto į DB struktūrą bei Lietuvos eksporto struktūrą į šias penkias valstybes, galima pastebėti, kad kai kurios eksporto kategorijos sutampa. Trys didžiausios Vokietijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Belgijos bei Italijos eksporto į DB kategorijos yra transporto priemonės ir jų dalys (21% visų eksporto apimčių); mašinos, mechaninai įrenginiai ir jų dalys (12%); ir elektros įrenginiai (9%). Savo ruožtu, šie segmentai taip pat patenka ir tarp dešimties didžiausių Lietuvos eksporto segmentų į minėtas penkias ES valstybes: pavyzdžiui, transporto priemonės ir jų dalys sudaro 5,7% visų Lietuvos eksporto į minėtas penkias ES valstybes apimčių; mašinoms ir mechaniniams įrenginiams tenka 3,4%, o elektros įrenginiams tenka 6,3% nuo visų Lietuvos eksporto apimčių į šias ES valstybes. Taip pat persipina ir plastikų segmentai – šiai kategorijai tenka 4% Vokietijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Belgijos bei Italijos eksporto į Britaniją apimčių, bei atitinkamai 6% nuo Lietuvos eksporto į šias ES valstybes apimčių. Yra tikimybė, kad Lietuvos gamintojai bendradarbiauja su minėtų ES valstybių gamintojais ir yra bendros gamybos grandinės dalis. Tokiu atveju egzistuoja rizika, kad sumažėjus transporto priemonių ir jų dalių; mechaninių įrenginių; elektros įrenginių; plastikų eksportui iš minėtų ES valstybių į Britanijos rinką, su mažesniais užsakymai susidurs ir Lietuvos gamintojai, dirbantys šiose segmentuose.

Truputį neramina tai, kad pastaruoju metu Lietuvos eksporto į ES rinką rezultatai jau neatrodo įspūdingai, pvz. po 8% pasiekto augimo 2015 m., pernai Lietuvos eksportas į ES rinką ūgtelėjo tik 1,5%, o eksportas į Centrinės Europos regioną apskritai sumažėjo 5%. Tame tarpe, pernai 7% mažėjo Lietuvos eksportas į Vokietijos rinką – eksporto mažėjimas užfiksuotas tekstilės ir drabužių; mašinų ir įrenginių; transporto priemonių; chemijos prekių segmentuose. Žinoma, kad šio sumažėjimo nereikėtų vertinti tik kaip „Brexit“ pasekmę – pvz. chemijos segmento rezultatus itin blogina trąšų segmentas, t.y. žaliavinis segmentas. Tačiau matyt bent iš dalies su „Brexit“ susiję procesai, tokie kaip svaro nuvertėjimas; mažesni Centrinės Europos valstybių eksporto apimtys į Britanijos rinką, išaugęs neapibrėžtumas ir t.t. jau turėjo įtakos ir Lietuvos eksportui į ES rinką.

Apibendrinant, galimą drąsiai teigti, kad nereikėtų nuvertinti „Brexit“ pasekmių Lietuvos verslui. DB yra tarp penkių didžiausių Lietuvos eksporto partnerių, o Lietuvos eksporto apimtys į Britanijos rinką 2013-2016 m. apskritai augo sparčiau nei į bet kokią kitą ES rinką. Tačiau jei pernai Lietuvos eksporto į Britanijos rinką rodikliai nerodė didelių nerimo ženklų, šiemet Lietuvos eksportas į Britaniją pradėjo mažėti. Be to, paraleliai pradeda šlubuoti ir Lietuvos eksporto į ES rinką (ypač į Centrinę Europą) rezultatai, kas tikrai gali būti susiję su netiesioginiu „Brexit“ poveikiu Lietuvos verslui. Turint omeny, kad Lietuvos verslas plačiai dalyvauja stambesnių ES verslų gamybos ir tiekimo grandinėje, netiesioginis „Brexit“ poveikis gali būti netgi didesnis negu tiesioginis (t.y. vertinant tik Lietuvos eksporto į Britanijos rinką rezultatus). Todėl akivaizdu, kad kuo aštresnės ir labiau neprognozuojamos bus ES ir DB derybos dėl pasitraukimo iš ES, tuo labiau nukentės ir Lietuvos eksportuotojų interesai.

Komentaro autorius — Aleksandras Izgorodinas, VšĮ Lietuvos inovacijų centras komunikacijos vadovas

Autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos pozicija.
Rašyti komentarą

Rašyti komentarą

Gauk nemokamą PREKYBOS savaitraštį į savo el.pašto dėžutę:

Pasirinkite Jus dominančius NEMOKAMUS savaitraščius:Svarbiausios dienos naujienos trumpai: 
Užkandžių automatų idėją „Alibaba“ taiko automobilių prekyboje

Jackas Ma, Kinijos elektroninės parduotuvės „Alibaba“ generalinis direktorius, įsitikinęs, kad įsigyti...

Mėnesio sandoris: „Bacardi“ gėrimų lentyną pildo tekilos verslu 1

Sausio pabaigoje garsaus romo gamintoja „Bacardi“ pranešė už 2,9 mlrd. Eur išperkanti likusias 70% „Patron...

Rinkos
09:15
Prancūzijos prekybos tinklui gresia baudos už erzelį sukėlusias nuolaidas  

Prancūzijos prekybos tinklui „Intermarche“ gresia baudos – rinkos prievaizdai nustatė, kad mažmenininkas...

Vilniuje gausėja turistų – padėjo ir Kalėdų eglutė

Nepaisant oro uosto rekonstrukcijos, turistų skaičius Vilniuje pernai didėjo. Sostinėje 2017-aisiais metais...

PC „Selfridges“ atrakcija klientams – bokso salė

Prekybos centrų ikona laikomas Londono Oksfordo gatvėje įsikūręs „Selfridges“ bendrosiose erdvėse įrengė...

„Gucci“ savininkės pelnas šovė į aukštumas

Prancūzijos prabangos prekių grupei „Kering“ 2017 m. buvo labai sėkmingi: pardavimo pajamos augo 25%, o...

Vėl sukrutėjo vaistinių tinklų pardavimas Premium 1

Pernai taip ir neįvykęs „Eurovaistinių“ pardavimas gali nesukliudyti savininkus pakeisti kitiems dviem...

Rinkos
2018.02.23
Ilgiausiai Lietuvoje užsibūna turistai iš Izraelio

Lietuvoje pernai apsilankė ir bent vieną naktį praleido 1,55 mln. turistų iš užsienio – 4,3% daugiau nei 2016...

Aplinkosaugininkų verdiktas: ir „Žaliojo taško“ nariams teks susimokėti milijonus Premium 8

Bėdos dėl „Metrail“ nesibaigia. Šiandien Vilniaus aplinkosaugininkai priėmė sprendimą, kad taršos mokestį už...

H&M ir „Zaros“ varžovas „Uniqlo“ artėja prie Lietuvos Premium 10

Pagal pardavimus trečias pasaulyje japonų drabužių prekės ženklas „Uniqlo“ iki 2020 m. ketina pasivyti...

Makalius: 2018 m. plėsimės į užsienį, akys krypsta į Aziją Premium 3

Rimvydo Širvinsko-Makaliaus vadovaujamai kelionių agentūrai UAB „Traveldeals LT“ su kaupu pasiteisino...

Kaziuko mugė: dalyvio mokestis atsiperka pirmąją dieną 4

Pirmąjį kovo savaitgalį 2–4 d. Vilniaus senamiestyje vyks 415-oji Kaziuko mugė, tuo pat metu ji rengiama ir...

„Roshen“ neslepia prekiaujanti Padniestrėje, moldavai piktinasi 2

Viačeslavas Moskalevskis, „Roshen“ vadovas, patvirtina, kad korporacija prekiauja su separatistinės...

Pramonė
2018.02.22
„Lidl“ formuoja parduotuvės Pilaitėje komandą 15

Prekybinėse patalpose Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, kuriose trejus metus veikė, bet pakankamos grąžos...

Sąskaitų finansuotoja save finansuoja per obligacijas – pritraukė dar 2 mln. Eur 1

Didžiausia Lietuvoje smulkaus ir vidutinio verslo nebankinio finansavimo įmonė „SME Finance“, kuriai iš esmės...

Rinkos
2018.02.22
„EBay“ perviliojo „Twitter“ viceprezidentą, pažers naujų funkcijų Premium 2

Elektroninės prekybos bendrovė „eBay“ 2018 m. rengiasi pasiūlyti dvi naujoves: dirbtinio intelekto...

H&M planas įtikino investuotojus: akcijų vertė kyla

Praėjus savaitei nuo Švedijos drabužių mažmeninės prekybos grupės „Hennes & Mauritz“ (H&M) investuotojams...

VPH Karoliniškėse pastatė A+ energinės klasės parduotuvę 4

Į Vilniaus Karoliniškių mikrorajone esančią parduotuvę nekilnojamojo turto (NT) plėtros bendrovė VPH...

Statyba ir NT
2018.02.21
„Maximai“ lenkų „Stokrotkos“ įsigijimas užtruks ilgiau 1

Mažmeninės prekybos įmones Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje ir Bulgarijoje valdanti bendrovė „Maxima...

Rinkos
2018.02.21
Plėtra išaugino „Gulbelės“ apyvartą

Mažmeninės prekybos tinklo „Gulbelė“ pardavimo pajamos 2017 m. augo 5% ir pasiekė 30,1 mln. Eur. Daugiausia...

Verslo žinių pasiūlymai

Nepamirštamos kelionės laiku

Nepamirštamos kelionės laiku

Kas mėnesį laukia nauji įspūdžiai ir netikėti atradimai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

NEMOKAMI specializuoti savaitraščiai

Nepraleiskite savo srities naujienų

„Verslo žinių“ akademija

„Verslo žinių“ akademija

Išsamūs praktiniai mokymai ne didesnėse nei 14 dalyvių grupėse

Pažintinis žurnalas

Pažintinis žurnalas

Tiems, kas brangina savo laisvalaikį ir domisi rytojumi

Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau